Poezie deel 2

download Poezie deel 2

of 36

Embed Size (px)

Transcript of Poezie deel 2

  • 1. 2

2. Metrum
In taaluitingen zit ritme. Ritme komt tot stand door afwisseling van meer of minder beklemtoonde lettergrepen. Als dat ritme een bepaalde regelmaat heeft,
spreekt men van metrum.
Regelmaat kun je aangeven met 'versvoeten'.
Versvoeten zet je tussen staande streepjes
( je noemt dit scanderen).
Beklemtoonde lettergrepen (sterk) krijgen het teken -
en de minder beklemtoonde (zwak) .
3. De meest voorkomende soorten metrum zijn:
Jambe ( afwisselend zwak - sterk) -| -| -| -| -|Een nieu|we len|te en| een nieuw|geluid (Begin van de Mei van Herman Gorter)
http://cf.hum.uva.nl/dsp/ljc/gorter/mei.boek1.html

Trochee (afwisselend sterk -zwak)- |- |- |- |-|Constan|tijntje,| 't zaligh | kijntje, (Eerste regel van Kinder-lyck van Joost van den Vondel)
4. Dactylus (sterk - zwak - zwak)- |- |- |- |- |Grauw is uw | hemel en | stormig uw | strand
(Uit: Holland van Potgieter)
Anapest (zwak - zwak - sterk) -| -| -| -| -|
Kan het zijn| dat de lier|, die sinds lang| niet meer ruis|te (Eerste regel van het gelijknamige gedicht van Da Costa)
5. Opdracht 1
Welk metrum tref je aan in onderstaande gedichten?
http://www.youtube.com/watch?v=V2Il17vN4hk
http://www.dichtvorm.nl/flaatjes/main.htm
http://www.youtube.com/watch?v=ZvcYA3jk5NI
http://www.songteksten.nl/songteksten/82442/maarten-van-rozendaal/red-mij-niet.htm
http://www.youtube.com/watch?v=6TgZJCh8l9Y
6. En van de belangrijkste fouten die gemaakt worden bij het lezen van gedichten, is het niet doorlezen op de volgende regel. Lezers hebben sterk de neiging een stop te maken aan het eind van een versregel, zeker als er sprake is van eindrijm. Daardoor wordt een gedicht soms totaal onbegrijpelijk. Als er een rijmwoord aan het eind staat, wil dat nog niet zeggen dat de zin daar ook afgelopen is. Als je bij het rijmwoord aan het eind van een versregel geen pauze moet nemen, maar door moet lezen in de volgende versregel, spreek je van
enjambement.
7. Enjambement
Dat jij misprijzend hoger zat en alles van mij wist,Vond ik te veel vernedering;Veel erger dan alleen wat machteloze botjes in een kistTe zijn en toch herinnering
Enjambementen worden gebruikt om meer aandacht voor de woorden waarbij het optreedt te vragen, effecten met het ritme te bewerkstelligen en om de spanning op te voeren.
8. Strofenbouw
Zoals prozateksten zijn ingedeeld
in alinea's, zijn pozieteksten
(vaak) ingedeeld in strofes.
Het is net zoiets als bij popsongs
waar je de liedjes verdeelt in
coupletten en refreinen.
Zo'n couplet of refrein heeft dan
telkens weer hetzelfde aantal
regels.
In de pozie hebben ze daar
uiteraard namen voor bedacht.
9. Distichon: een strofe van twee regels
regen beweegt het bladdronkenschap mijn tong
Lucebert
Terzine: een strofe van drie regels
Op Drift
wij vissen in dezelfde vijveren jagen in hetzelfde boshengelen naar hetzelfde zilvervisje
de kanjer spartelt, de beer is loswaarom zoveel overijver?laat je toch vangen, liefje, ik mis je
10. http://www.youtube.com/watch?v=mfb92Q4jzao
11. Kwatrijn: een strofe van vier regels
De kleine kat
Gistermiddag miste ik jou het meest.Een kleine kat klom door het raam naar binnen,lag lange tijd op mijn bureau te spinnen.Vandaag is ze nog niet geweest.
12. Natuur
De duivin danst wanneer de doffer buigt en koert. De eend verschikt haar veren voor de felle woerd.Jij rekt je en een strookje gouden vel komt bloot,een donker putje: zelden werd ik zo ontroerd.
13. Lente (oorspr. Terug naar de natuur)
Geurig gras, een berk en jonge bramen.Paarden die de paringsdaad beramen.Je dijen glijden op het zadel heen en weer,je schudt je haar - mijn hart krimpt samen.
14. Quintet: een strofe van vijf regels
Er was eens een naaister uit Knokke,
die naaide per dag twintig rokken.
Dat ging niet meer goed,
dus werd ze met spoed
verplaatst naar de afdeling sokken.
15. Sextet:groepje van zes versregels, vooral bekend als onderdeel van het klassieke sonnet.
16. Sprookjespaar Zn schoonvader mag niet op het balkon,En ook haar moeder zal er niet verschijnen.Maar waar de hele kwestie om begon,Drong onvoldoende door tot beider breinen.Jorge Zorreguieta en de zijnen Hadden destijds Wim Kok, zonder pardon, Als vakbondsman in zee laten verdwijnen,Met beide voeten in een blok beton.De prins, heel dom, wist met zijn open bron-Videlas leugenbrief in La Nacion-Het reddingswerk van Kok te ondermijnen.Betreurt het paar, van ganser corazon, ( * Spaans voor hart)Die 20.000 dode ArgentijnenO monarchisten! O republikeinen.!
Jan Kal
17. Septet: een strofe van zeven regels
BraamstruikVlinders en bijen wijlen bij de roze bloemen.De groene en paarse bramen zijn alleengelaten.Zijn zij zichzelf genoeg? Missen zij niet het diepe zoemenwaarmee de bijen tot de bloesems praten?En t sprakeloze, wankle evenwichtwaarmee de vlinders op haar blind gezichtzich even nederlaten?
M. Vasalis
18. Octaaf:groepje van acht versregels, vooral bekend als onderdeel van het klassieke sonnet.
19. De olifantHij stapt behoedzaam en ziet grijs van zorgen dat hij geen muis of mier of mens vertrapt. De rafelige oren vaal gelapt, een slurf hangt uit, het slimme oog verborgen. Als zak van Sinterklaas zou hij voldoen, met in het rommelige vel cadeaus zoals entreekaartjes voor circusshows, veel pindas, boekensteunen, een klaroen. Ik weet waarom ik hem zo mild benader. Hij draagt me naar mijn jeugd terug toen vader bij t olifantenperk dit vers begon: Nu zal ik u iets wondermoois verhalen: Heer olifant gaat aan het koffiemalen. Hij deed het nooit, maar k wist dat hij het kon. Patty Scholten (1946)
20. Verschil Traditioneel en modern gedicht
Traditioneel gedicht 1. Strofen van gelijke omvang, in ieder geval regelmatige 2. Ongeveer even lange versregels, in ieder geval regelmaat 3. Eindrijm volgens een bepaald rijmschema 4. Normaal gebruik van leestekens
Modern gedicht
1. Opbouw Wisselende Strofelengte2. Wisselende regellengte3. Geen eindrijm(vrije verzen)4. Geen of weinig leestekens
21. Opdracht 2
Geef aan of je bij onderstaande gedichtente maken hebt met een Traditioneel of modern gedicht.
a.
22. b.
23. c.
24. d.
25. e.
http://www.pietpaaltjens.nl/gedichten/pruimeboom.html
26. f.
AlsAlsde slagerzijn vingerverliestin de gehaktmolendan brengt die vingerzijn geld op.Ja jaslagersdat zijn kooplui.Jan Arends 1925 - 1974
27. g.
http://www.pietpaaltjens.nl/gedichten/verliefdeasperge.html
28. h. MelkknechtHij legt het spantouw om de poten van het beest,zet zich neer op het melkblok, plaatst de emmeronder de uier en omvat de memmen,waarna de eerste melkstraal op de bodem sjeest.Toegevend herkauwt ogendicht het beest.Vliegen verslinden onderwijl zijn huid.Met 'n luie staartzwaai is het al weer uit.Naast melk en huid heeft hij geduld het meest.En in de emmer rijst het zachte feestvan zingend schuim op witte overvloed.Het is vandaag weer goed en veel geweest.Hij geeft zich prijs zoals een dichter doet.Gerrit Achterberg. 1905 - 1962
29. i.
Jonge Sla
Alles kan ik verdragen, het verdorren van bonen, stervende bloemen, het hoekje
aardappelen, kan ik met droge ogen zien rooien, daar ben ik werkelijk hard in.
Maar jonge sla in september, net geplant, slap nog, in vochtige bedjes, nee.
Rutger Kopland
30. j.
31. k.
32. l.
33. m.
34. Aan Rika
Slechts nmaal heb ik u gezien. Gij waart
Gezeten in een sneltrein, die de trein
Waar ik mee reed, passeerde in volle vaart.
De kennismaking kon niet korter zijn.
En toch, zij duurde lang genoeg om mij,
Het eindloos levenspad met fletse lach
Te doen vervolgen. Ach! geen enkel blij
Glimlachje liet ik meer, sinds ik u zag.
Waarom hebt gij van dat blonde haar,
Daar de englen aan te kennen zijn? En dan,
Waarom blauwe ogen, wonderdiep en klaar?
Gij wist toch, dat ik daar niet tegen kan!
35. En waarom mij dan zo voorbijgesneld,
En niet, als 't weerlicht, 't rijtuig opgerukt,
En om mijn hals uw armen vastgekneld,
En op mijn mond uw lippen vastgedrukt?
Gij vreesdetmooglijk voor een spoorwegramp?
Maar, Rika, wat kon zaalger voor mij zijn,
Dan, onder hels geratel en gestamp,
Met u verplet te worden door n trein?
Piet Paaltjens
http://www.dichtvorm.nl/flaatjes/main.htm
36. o.
http://www.dichtvorm.nl/flaatjes/main.htm