PLUS Supermarkten" Elke ochtend de kerncijfers op het bureau"

download PLUS Supermarkten" Elke ochtend de kerncijfers op het bureau"

of 4

 • date post

  14-Jul-2015
 • Category

  Business

 • view

  247
 • download

  3

Embed Size (px)

Transcript of PLUS Supermarkten" Elke ochtend de kerncijfers op het bureau"

 • De meerwaarde van i3 voor PLUSi3 verschafte PLUS sneller zicht op de omzet, van totaalcijfers tot

  het niveau van producten en vestigingen. Jacques Straathof -

  Financieel Directeur van Plus Holding - belicht de meerwaarde.

 • grondig selectietraject We kozen niet alleen voor i3 omdat BI core business voor ze is. Het bedrijf heeft ook een uitgebreid en succesvol track record in retail. Dat bleek on-der meer bij onze referentiebezoeken aan hun klanten. Verder is het bedrijf klein genoeg om de extra mile voor ons te gaan, maar groot genoeg om continuteit te bieden. Bovendien zijn de adviezen objectief omdat i3 thuis is in de tools van alle toonaangevende leveranciers. Eind 2008 hebben we hen een haalbaarheidsstudie laten uitvoe-ren op basis waarvan de opdracht is verleend.

  verschillende uitdagingen De eerste opdracht was het samen-brengen van informatie over de omzet

  Jacques Straathof, Financieel Directeur van Plus Holding en voorzitter van de stuurgroep kijkt terug op de aanleiding voor het project: De informatie over wat in de winkels gebeurt was versnip-perd over de organisatie. Op centraal niveau hebben we drie verantwoorde-lijkheidsgebieden die elk vanuit hun eigen taken naar de cijfers kijken. Daardoor waren er verschillende versies van de waarheid. Vanwege de complexiteit van de bronsystemen was het voor de leverancier van ons ERP- systeem niet mogelijk om op een betrouwbare wijze gegevens onder n noemer te brengen en taakspecifiek toegankelijk te maken. Daarom zijn we op zoek gegaan naar een echte specialist in Business Intelligence.

  Het karakteristieke klavertje-vier logo van PLUS is niet weg te denken uit het Nederlandse

  straatbeeld. De blaadjes staan respectievelijk voor verse producten, uitstekende kwaliteit, excellente

  service en veel voordeel. Die beloften moeten 275 super markten dagelijks waarmaken met een

  assortiment van ruim 30.000 artikelen. Daarvoor zijn actuele cijfers over de omzet nodig die op elk

  niveau en vanuit iedere invalshoek zijn te raadplegen. Het BI-retailteam van i3 nam de uitdaging

  aan om met dat doel een Centraal Informatie Systeem te ontwikkelen.

  jacques straathof plus holding

  Elke ochtend de kerncijfers op het bureau

  De pluspunten op een rij

  + Alle managers beschikken over dezelfde actuele en eenduidige gegevens.

  + Het resultaat van winkelacties en reclame-uitingen is direct zichtbaar voor de marketeers van PLUS.

  + De regiokantoren ondersteunen supermarktondernemers met harde cijfers bij beslissingen om de winstgevendheid te verhogen.

  + De directie en de organisatie is sneller op de hoogte van de omzetontwikkeling in de winkels en kan hierop sturen.

 • in al onze supermarkten. Uitdaging hierbij is dat de vestigingen met verschillende kassasystemen werken. Daardoor konden we tot dan toe maar n keer per week de omzetcijfers zien. i3 heeft een adequaat functio-neel ontwerp voor de integratie en normalisatie van data geschreven. Tweede uitdaging ligt in het feit dat PLUS zich heeft ontwikkeld van groot-handel tot volwaardig retailbedrijf. Hiertoe werken we met verschillende verantwoordelijkheidsgebieden bin-nen het hoofdkantoor. Commercie is verantwoordelijk voor marketing, re-clame, categorymanagement en in-koop. Daar ligt de focus op de verkoop van artikelen. Operations zorgt via de regiokantoren voor ondersteuning van supermarktondernemers. Daar kijken ze naar winkelomzetten en marges, de loon- en winkelkosten. Onderdeel van de winkelomzet zijn bijvoorbeeld ook inkomsten uit post-agentschappen. Tot slot is Manage-mentservices onder meer verantwoor-delijk voor financin, IT en de rapportages en stelt dus weer andere prioriteiten. Om eenheid te scheppen heeft i3 een multidisciplinaire taak-groep opgezet die de informatiebe-hoeften van de 3 afdelingen en de overlap daartussen - in kaart bracht. Daarbij is allereerst een gemeenschap-pelijk definitie van omzet bepaald. Bij alle beslissingen was het genereren van informatie om de resultaten van onze supermarkten te verbeteren het uitgangspunt.

  een integrale oplossingDe ontwikkeling van het Centraal Informatie Systeem begon met de bouw van een data warehouse, inclu-sief koppelingen met de vestigingen. Na de realisatie werden elke avond de gegevens uit de kassasystemen van alle PLUS supermarkten opgehaald. s Nachts verwerkt het systeem de gegevens tot een PDF met kerncijfers die s ochtends vroeg automatisch per e-mail naar managers op het hoofd-kantoor en de regiokantoren wordt verstuurd. We kunnen ook inloggen

  op het systeem om de informatie nader te analyseren. Denk aan drill downs naar de omzet per regio, win-kel of product. Naast de dagomzet is ook een omzetperiode te selecteren. Verder zijn historische gegevens en planningen toegevoegd. Dat maakt een vergelijking mogelijk met de gebudgetteerde omzet en de cijfers van voorgaande jaren. Het systeem biedt zogeheten super users de moge-lijkheid om zelf rapporten samen te stellen. Het totale traject van het bou-wen en testen van het systeem heeft negen maanden in beslag genomen. Dat de oplossing zeer betrouwbaar is, bleek al uit het schaduwdraaien naast het oude systeem. Gebruikers zijn en-thousiast over de snelle rapportages en dashboards, de uitgebreide analyse-mogelijkheden en het gebruiksgemak.

  de technische kantDe oplossing is volledig ontwikkeld met Oracle technologie. Systeem-gebruikers kunnen de data raadple-gen met Oracle BI. Voor het samen-brengen van de gegevens is Oracle Warehouse Builder gebruikt. En de ge-gevens zijn opgeslagen in Oracle Data-base 11g.

  PLUS had verschillende redenen om voor Oracle te kiezen:- Eenvoudige implementatie omdat

  het ERP systeem ook op Oracle draait.

  - Stabiele oplossing, zo bleek uit vooronderzoek naar gebruikerservaringen.

  - Hoge performance volgens benchmarks van toonaangevende analisten.

  Meer over PLUS

  De circa 275 PLUS Supermark-ten in Nederland worden geleid door zelfstandige ondernemers. Ze bieden een breed scala aan verse waren, kruidenierspro-ducten en drogisterij-artikelen. PLUS is maar liefst zes keer uit-geroepen tot Beste Wijnsuper-markt van het jaar. PLUS is een service supermarkt met veel A merken maar ook een sterk huismerk dat ca 30% van de omzet bedraagt. De bevoor-rading wordt verzorgd vanuit vijf distributiecentra, verspreid over Nederland. Nabij de centra in Ittervoorde, Haaksbergen en Hendrik-Ido-Ambacht zijn regiokantoren opgezet die de supermarktondernemers helpen bij het verbeteren van hun operatie.

  i3 in drie woorden volgens PLUS

  Objectief, kundig en resultaatgedreven

 • i3, specialist in Business Intelligence

  i3 werkt vanuit Zeist met ongeveer 45 medewerkers aan Business Intelligence oplossingen voor klanten die beter willen presteren. i3 is gestart in 2001 en inmiddels uitge-groeid tot een toonaangevende onderneming met slechts n specialisme: Business Intelligence. i3 werkt nauw sa-men met de meest gerenommeerde BI software leveranciers maar opereert en adviseert volledig software onafhanke-lijk. Om de achtergrond van haar klanten nog beter te be-grijpen werkt i3 met branchespecialisaties. Focusbranches van i3 zijn: Retail & Wholesale en Banken & Verzekeraars.

  Benieuwd naar n van onze andere klantcases?

  Lees meer over de ervaringen van o.a. adidas, Amaris Zorg-groep, Eiffel, Metos B.V. en Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid op:

  www.i3.nl/klantcases

  Woudenbergseweg 183701 bb Zeistt 030 699 52 22f 030 693 17 33e bi@i3.nli www.i3.nl

  Lets do business intelligence