Pleitnota corr antwerpen adv

32
PLEITNOTA Sterfhuisconstructies Antwerpen 2 maart 2005

Transcript of Pleitnota corr antwerpen adv

Page 1: Pleitnota corr antwerpen adv

PLEITNOTA

SterfhuisconstructiesAntwerpen

2 maart 2005

Page 2: Pleitnota corr antwerpen adv

Reden dat ik hier sta

• Raadkamer geen antwoord op 77 blz• K.K.I. onontvankelijk• Cassatie : 416 sv

Page 3: Pleitnota corr antwerpen adv

W.W.W.W.W.

• Welk advies• Waar• Wanneer• Wie• Waarom

Page 4: Pleitnota corr antwerpen adv

Reden dat ik hier sta

• Vordering van prokureur is klakkeloos overnemen van de oorspronkelijke klacht zonder na te zien of deze gegrond was.

Page 5: Pleitnota corr antwerpen adv

IL ABSURDO

• Het is absurd te stellen dat al deze activa ononderbroken sedert 1991 verdwenen onder het wekelijks toezicht van de gerechtelijke politie.

Page 6: Pleitnota corr antwerpen adv

Sterfhuisconstructies volgens de groep Van der Es

• ZIE NEERGELEGDE BESLUITEN– te technisch.– Te juridisch– te mathematisch– te complexe

• OM TE PLEITEN

Page 7: Pleitnota corr antwerpen adv

Groep Van der Es

• Van der Es– Schelles Carina– Van den Abeele Pierre– Klinkhamers Sarah– Van Boxsem Francois– Van Weert & Van Mol (beiden uitgesloten

wegens onregelmatigheden)– Lingier Nadine (hier niet vervolgd)

Page 8: Pleitnota corr antwerpen adv

Schisma ’s

• Diverse afschijdingen van medewerkers die zelf hun eigen systeem opstarte

• De Paus van Rome wilt ook niet vervolgd worden voor mogelijke fouten van de protestanten.– Groep Op De beeck/De Belie (vanaf sept 1994)– Groep Salaerts/Spanjaard(vanaf 1992)– Groep X Y Z

Page 9: Pleitnota corr antwerpen adv

Volledig systeem

• Volgens Iso 1994• Zie T OP 50

– Procedures– Instructies– Documenten– Organisatie

Page 10: Pleitnota corr antwerpen adv

Zetelverplaatsing moet

• Vrijwaringsplicht van de koper• vb fouquet te Antwerpen.

Page 11: Pleitnota corr antwerpen adv

Wissels

• Cass. Geen 445 faill wet mogelijk• Krediet• Agio

Page 12: Pleitnota corr antwerpen adv

Boekhouding

• Tot 30.6.1966 niet verplicht als vereffenaar• Analogie met faillissement.• Discontinuiteit versus continuiteit.• Enkel dagboek van vereffenaar verplicht en

bankuittreksels.

Page 13: Pleitnota corr antwerpen adv

Opnamen onmiddellijk van de fee van de vereffenaar

• Anders verlies voorrecht (fout in wet)• verschil kosten VAN of IN de massa.

Page 14: Pleitnota corr antwerpen adv

Ongedekte checque

• 49.000 bfr Loon te laat aangeboden.• Samenloop vanaf uur 0

Page 15: Pleitnota corr antwerpen adv

VENALE WAARDE

• Veil (verkoopbaar)• waarde na in vereffeningstelling• discontinuiteit van BTW nr en HR nr• verlies van historiek (commercieel is het

een nieuwe firma.

Page 16: Pleitnota corr antwerpen adv

Bevestigd Burgerlijk

• Vonnis beroep Antwerpen koophandel

Page 17: Pleitnota corr antwerpen adv

Historie Sterfhuisconstructies

• Sedert 1989 werd er ononderbroken gezocht naar een fout in het model.– Wekelijkse ondervraging gedurende 8 jaar– Wetswijzigingen aande lopende band

(reparatiewet)– Nieuwe vereffenings en faillissementswet.

Page 18: Pleitnota corr antwerpen adv

Historie Sterfhuisconstructies

• De fout werd tot nu toe nog niet gevonden– Vrijspraak Tongeren,Brugge,Turnhout.– Expliciet toegeven in vonnis Leuven– Expliciet toegeven in vonnis Antwerpen 18 dec

2000.– Enkel foute toepassingen van het model worden

vervolgd (prijs te laag)

Page 19: Pleitnota corr antwerpen adv

Historie Sterfhuisconstructies

• Totale ommekeer in vervolging van sterfhuisconstructies door Antwerpen 9 april 2003.– Zelfs al is het model juist en wettelijk dan nog

mag het niet worden toegepast om de openbare orde te omzeilen.

Page 20: Pleitnota corr antwerpen adv

Sterfhuisconstructies

• Deze 180 ° ommekeer in rechtspraak heeft zeer grote gevolgen voor al wie zich bezighoudt met juridische constructies.– Onze vloot uitvlaggen naar Luxemburg.– Fiscale trics en trucs– alle oneigenlijke wetsgebruiken– etc

Page 21: Pleitnota corr antwerpen adv

Kriegsspiele

• 313 x met de beste advocaten en curators

• geen enkel ander adviseur werd ondervraagd.

Page 22: Pleitnota corr antwerpen adv

Vereffenen is slechts een middel

• Omzeiling art 63

• Bewarende en uitvoerende beslagen

• Ontstaan van imaginair krediet in vorm van vereffenaar.

Page 23: Pleitnota corr antwerpen adv

Geen verrijking

• Er is nergens vastgesteld dat concluant meer heeft verdiend dan wat is aangegeven in de balansen van BVC.

• Geen bezittingen buiten 2e handswagen en bescheiden geldsom (na 25 jaar huwelijk)

Page 24: Pleitnota corr antwerpen adv

Geen ongeoorloofd geldgewin

• Concluant verdiende enkel zijn geld door strikt juridisch advies te geven aan de vereffenaars.

• Hij factureerde zijn sterfhuisconstructies nooit niet meer sedert eind 1992.

Page 25: Pleitnota corr antwerpen adv

ONAFHANKELIJKHEIDGeen vereniging misdadigers

• Antwerpen,23 februari 1988,R.W.1988 89,1307 GEEN :

• Identieke of soortgelijke benaming– Identieke of soortgelijke logo ’s– Verwijzen naar maatschappelijke zetels van andere

vennootschappen.– Eenheid in bestuur– Ondertekening van brieven en facturen door dezelfde

persoon.

Page 26: Pleitnota corr antwerpen adv

ONAFHANKELIJKHEIDGeen vereniging misdadigers

• Er werd een reele correspondentie gevoerd per brief en postzegel.

• De fax nrs waren verschillend• Er was zelfs soms een juridisch dispuut

tussen 2 firma ’s van de groep Van der Es

Page 27: Pleitnota corr antwerpen adv

Redelijke termijn

• Een voortgezet misdrijf is niet een misdrijf laten voortzetten.– Concluant werd gedurende 8 jaar wekelijks

ondervraagd.

Page 28: Pleitnota corr antwerpen adv

Gordiaanse knoop doorhakken

• Ofwel– Sterfhuisconstructie is altijd strafbaar wegens

omzeilen openbare orde.» OF

– Sterfhuisconstructie is afhankelijk van de concrete omstandigheden waarop ze is uitgevoerd.

Page 29: Pleitnota corr antwerpen adv

ART 2 Ger Wet

• Sterfhuisconstructies zijn strafbaar naar de toekomst niet naar het verleden gezien de radicale omwenteling in de rechtspraak.

• Iedereen voor deze datum volgde exact de rechtsleer en rechtspraak dat enkel de prijs juist moest zijn.

Page 30: Pleitnota corr antwerpen adv

Schisma ’s

• Deze schisma ’s zorgen voor diverse stuitingen van verjaring.– Groep salaerts heeft geen uitstaans met Wim

Op de beeck(groep odb.de Belie)– Allianz heeft geen uitstaans met Wim Op de

Beeck(Groep odb/De belie)– Van Boxem heeft geen uitstaans met Wim OP

DE Beeck(Groep Odb/De Belie)

Page 31: Pleitnota corr antwerpen adv

Verjaring van alle dossiers voor oktober 1993.

• Concluant ontmoette Wim Op De Beeck voor het eerst in okt 1993.– De stuiting van verjaring geldt dus enkel voor de

dossiers na oktober 1993.– Voor de dossiers 1990/1993 geldt de individuele

PV van inverdenkingstelling per dossier.• 1998• 1999

Page 32: Pleitnota corr antwerpen adv

Conclusie

• Vrijspraak• Opslorping zonder bijkomende straf wegens

zeer grove deductiefout in het vonnis ingeval van veroordeling.– Contradictie– Een vennootschap in vereffening kan failliet

verklaard worden sedert 17 juni 1994– Dus de openbare orde is niet omzeild