Plan voor Transition Town Hollands Kroon

download Plan voor Transition Town Hollands Kroon

of 37

 • date post

  12-Feb-2016
 • Category

  Documents

 • view

  37
 • download

  0

Embed Size (px)

description

Plan voor Transition Town Hollands Kroon. met Local Exchange Transfer (LETS) systeem. Door Stichting Bakens Verzet, Wieingerwerf. (Contact : Tel. 0227-604128; E-mail: bakensverzet@xs4all.nl Skype : temanning - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of Plan voor Transition Town Hollands Kroon

 • Plan voorTransition Town Hollands Kroon

  met

  Local Exchange Transfer (LETS) systeem.

  Door

  Stichting Bakens Verzet, Wieingerwerf.

  (Contact : Tel. 0227-604128; E-mail: bakensverzet@xs4all.nlSkype : temanning

  De inhoud van dit document valt onder een Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel 3.0 Unported licentie.

 • Inhoud 01. Waar willen wij heen?02. Wat is een transition town ?03. Wat hebben wij nodig?04. Welke soorten cellen gebruiken wij?05. Hoe doen wij het?06. Rent- en kostenvrije microkredieten.07. Relaties met gemeente en instanties.08. Wat zijn de risicos ?09. De bestuursstructuur.10. Het LETS systeem (Letskring Wier)11. Sommige voordelen voor leden.12. Kosten.

 • 01. Waar willen wij heen? Een autonome transition town creren om:

  - ons ecologisch voetdruk te verkleinen en

  - de kwaliteit van leven van onze inwoners te verbeteren, door

  - een algemene mobilisatie van de inwoners teweeg te brengen

  - in samenwerking op coperatief (dus niet competitief)basis met andere LETS groepen en transition towns. (Transactiesaldo = 0).

 • 02. Wat is een Transition Town ?

  In de volgende 3 diapositieven citeren wij de homepage van de website www.transitiontowns.nl

 • 02. Wat is een Transition Town ?(Dia 1.) 1. Een Transition Town is een initiatief van burgers in steden, dorpen of buurten, die aan de slag zijn om hun manier van wonen, werken en leven minder olieafhankelijk, meer duurzaam en meer sociaal te maken. Piekolie, klimaatverandering en de hiermee samenhangende economische crises, zijn de belangrijkste drijfveren om in actie te komen.

 • 02. Wat is een Transition Town ?(Dia 2.)

  2. Transition Towns willen golven van kleinschalige, sociale en betaalbare oplossingen veroorzaken, en zo de omschakeling naar een volledig duurzame wereld versnellen.

  Onafhankelijke burgerinitiatieven kunnen de impasse rond duurzaamheid in politiek en economie doorbreken. En geven mensen de kans om bij te dragen en deel te worden aan de omslag naar een mooie, gezonde en gelukkige wereld.

 • 02. Wat is een Transition Town ?(Dia 3.)3. Transition Towns willen inspireren tot een cultuuromslag waarin de mens, biodiversiteit en veerkracht centraal staan. Zodat we sterk, gezond en vreedzaam kunnen reageren op tijden van crisis in energie, klimaat en economie.

  Het is ons streven om de overgang naar een wereld met minder energie, minder spullen en minder geld, zowel haalbaar, als aantrekkelijk, als op tijd uit te voeren.

 • 03. Wat hebben wij nodig?

  Vijf nodige elementen (uit www.platform31.nl) :

  Animo - motivatie om initiatieven gestalte te geven.Contact -met buurtgenoten, organisaties en instanties in de buurt.Empathie - gangmakersdie zich in de bewoners verplaatsen en die gaan adequaat op initiatieven in.Inbedding bij gemeenschap, gemeente en gemeenteraad; samenwerking met plaatselijke middenstand; jonge mensen in het bijzonder vrouwen betrekken; instanties die bereid zijn om collaboratie te verlenen.Toerusting - middelen, tijd, vaardigheid.

 • 04. Welke soorten groepengebruiken wij?

  In deze sectie beschrijven wij de vier celtypen nodig om Transition Town Hollands Kroon te realiseren.

  Celtype 1 : Deelwijken.Celtype 2 : Clubleven en schoolklassen.Celtype 3 : Scholen.Celtype 4 : Bedrijven.

 • 04. Welke soorten groepengebruiken wij?

  Celtype 1 : Deelwijken met +/- 100 woningen en +/- 250 personen.

  Elke deelwijk heeft een kleine, jonge, dinamieke stuurgroep met 3-5 gangmakers, liefst met een meerderheid van vrouwen.

  De cellen copereren met elkaar.

  Hier is een voorbeeld voor de Wieringermeer :

 • Sommige mogelijke activietien voor celtype 1 (dia 1):Aanhangwagens lenen.Autos delen en/of groene autodienst.Autovervoer.Barbecues, zomers.Bijles voor kinderen.Bomen (vruchten, noten) en struiken (bessen) planten.Boodschappen voor ouderen, gehandicapten doen.Caravan lenen.Computer problemen oplossen.Data invoer lokaal geldsysteem.Dieren uitlaten, schoonmaken.Fietsbanden plakken.Fietsen repareren.Gebak maken.Gereedschappen en schuurtjes.Giften werktijd (LETS punten geven).Goten schoonmaken.Groen - gemeentelijk, onderhouden.

 • Sommige mogelijke activietien voor celtype 1 (dia 2):Groene afval verzamelen en composteren (vrijstelling alle of deel van de lokale belastingen).Groepinkoop van goederen en diensten.Handkar en kruiwagens lenen,zo nodig aanschaffen.Hondenpoep opruimen.Honden uitlaten, ook in geval van ziekte van de eigenaar.Huishoudelijk werk. Kinderclub.Kinderen oppas, naar school brengen, halen.Kinderen, feesten, schminken, bodypainting,groepexcursies.Kippenhok (zelf gemaakt uit strobalen =) maximaal n kip per familie (95). De kippen eten voedselresten.Kleren reparatie, naaien.Klerenruil, verkoop, aankoop.Kook- serveer diensten (in geval van ziekte, feesten etc.)Kopien maken, scannen, projectoren, beeldschermen.Ladders verhuren.

 • Sommige mogelijke activietien voor celtype 1 (dia 3):LETSbussen maken en installeren.LETSbussen lichten.Lokaal marktkramen beheren.Ouderen begeleiden.Picknicks voor kinderen.Plantkwekerijen.Ramen zemen.Redactie documenten, help met belastingen.Reparatieatelier.Ruilevenementen; contacten met kringloop.Ruimtes (sommige openbaar) voor groenten, bessen, vruchtbomen, vlinderstruiken etc. open maken engebruiken. Ruimte bijeenkomsten.Schoenen poetsen.Schuurtjes verhuren.Sociale steunsysteem ten bate van diegenen die helemaal niets kunnen presteren.

 • Sommige mogelijke activietien voor celtype 1 (dia 4):Strijken.Talen. Tuinen (ongebruikte particuliere) voor groenten, bessen, vruchtbomen, vlinderstruiken etc. open maken engebruiken.Tuinen individueleonderhouden.Urine dagelijks ophelen en voor de tuinen gebruiken.Steun voor lokale ondernemers.Urine : eigen urine verzamelen.(De urine wordt betaald!)Verhuizing : hulp.Verven, behangen.Voorlezen (groepen) ouderen, kinderen.Vormgeving interieurs.Wasdoen.Wijken oppimpen.Zorg (niet gespecialiseerd).Zwerfvuil opruimen.

 • 04. Welke soorten groepengebruiken wij?Celtype 2 : Clubleven.

  Elke accepterendeclub (en daarmee al hun leden) neemt deel aan het lokaal geldsysteem. Leden en clubkunnen ook vrij gebruik maken van het lokaal geld systeem in het algemeen.

  De daaraan gebonden lokaalgeld kosten voor de clubworden tussen alle clubleden verdeeld.De individuele leden kunnen hun kosten terug verdienen binnen het geldsysteem als geheel.

  Schoolklassen worden als clubs celtype 2 beschouwd.

 • Sommige mogelijke activiteiten voor celtype 2 :Voorbeeld voor vrijwilligers endiensten binnen een voetbal club :

  Beheer kantine. Inkopen. Onderhoud en schoonmakenkantine en doucheruimtes. Onderhoud gebouwen (waar nodig met toestemming en tegemoetkomen van de gemeente). Onderhoud terrein. Scheidsrechters. Trainingsactiviteiten. Vervoer. Voorbereidingen training sessies en wedstrijden. Wassen/strijken sportkleren. Alle andere gevraagde activiteiten !

 • 04. Welke soorten groepengebruiken wij?Celtype 3 : Scholen.

  Een groep voor elke school, eventueel ook voor elkeklasse. In dat geval worden alle ouders deelnemers aan het lokaal geldsysteem.

  Transactiekosten van de school (resp. klasse)worden tussen de ouders verdeeld. Individueleleden kunnen hun kosten terug verdienen binnenhet lokaal geldsysteem als geheel.

  Individueleschoolklassen worden als clubs celtype 2beschouwd.

 • 04. Welke soorten groepengebruiken wij?Celtype 4 : Bedrijven.

  Bedrijven als zodanig kunnen aan het lokaal geldsysteem deelnemen. Hiervoor moeten overeenkomsten met de belastingdienst gemaakt worden, want onder het huidige financieel systeem worden hun professionele activiteiten belast.

  Groepsactiviteiten tussen werknemers kunnen georganiseerd worden op de zelfde manier als die van clubs en scholen.

 • 05. Hoe doen wij het?(Dia 1.)

  01. Systemengeleidelijk cel naar cel stap voor stap opbouwen, beginnend met een paar deelwijken en/of een paar clubs en enkele activiteiten eventueel in maar n deelkern.

  02. Cellen kunnen wijken, clubs, bedrijven, of scholen zijn.

  03. Het lokale geldsysteem opstarten. Ook voor kinderen van 13 jaar en ouder, met toestemming van hun ouders.

 • 05.Hoe doen wij het?(Dia 2.)

  04. Een paar (enkele)jonge gangmakers (meerderheid vrouwen) vinden om in elk wijkdeel ( +/- 100 huizen, 250 mensen) of andere cel gentegreerde activiteiten te organiseren waar alle inwoners, leden van het lokaal geldsysteem, deel aan kunnen nemen. Deelnemen is nooit verplicht, maar moet zo aantrekkelijk mogelijk gemaakt worden. 05. Medewerking van de gemeente zoeken (vrijstellen groene kliko's; ter beschikking stellen van sommige openbare plekken; een waterbron; eventueel een of meer ruimtes voor activiteiten.)

  06. De bevolking van 12.000 in de Wieringermeer betekent dus de formatie van +/- 50 deelwijk groepen. De groepen zijn interactief : d.w.z. dat de deelwijken kunnen transacties met elkaar maken.

 • 05. Hoe doen wij het?(Dia 3.)

  07. Overeenkomsten zoeken met sport- enandere clubsom de problemen die zij hebben om vrijwilligers te vinden op te lossen.Er zijn +/- 180 sportclubs in Hollands Kroon (waaronder 40+ in de Wieringermeer) plus alle andere organisaties en stichtingen. Hun leden kunnen allemaal afzonderlijk gegroepeerd worden.

  08. Leden van alle 22 kernen (4 in Wieringermeer, 4 op Wieringen, 5 in Anna Paulowna, 9 in Nieuwe Niedorp) kunnen gegroepeerd worden en/of transacties en initiatieven delen samen of in elke mogelijke combinatie.

 • 05. Hoe doen wij het?(Dia 4.)

  09.Alle transacties worden binnen het lokaal geldsysteem afgewerkt.

  10. Kernen, wijken, club