Plan van aanpak - · PDF file7 Negatief • De kans is groot dat projecten/afdelingen waar...

Click here to load reader

 • date post

  25-Feb-2019
 • Category

  Documents

 • view

  213
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Plan van aanpak - · PDF file7 Negatief • De kans is groot dat projecten/afdelingen waar...

Plan van aanpak Toepassingsmogelijkheden van social media voor de gemeente Nijmegen

Opdrachtgever: Gemeente Nijmegen Jan Bouwkamp Opdrachtnemer: Informatica en Communicatie Academie Gert Goossens Nijmegen,23september2010

2

Inhoud Inhoud ..................................................................................................................................................... 2 1. Inleiding ............................................................................................................................................... 3

1.1 Leeswijzer ..................................................................................................................................... 3 2. Achtergronden ..................................................................................................................................... 4

2.1 De organisatie ............................................................................................................................... 4 2.2 Afdeling Communicatie ................................................................................................................. 5 2.3 Uitgangssituatie ............................................................................................................................ 5

3. Probleemstelling en Projectopdracht ................................................................................................... 9

3.1 Probleemstelling ........................................................................................................................... 9 3.2 Doelstelling ................................................................................................................................... 9 3.3 Onderzoeksvraag .......................................................................................................................... 9 3.4 Deelvragen .................................................................................................................................... 8 3.5 Opdracht ..................................................................................................................................... 10

4. Projectorganisatie .............................................................................................................................. 11

4.1 Producten .................................................................................................................................... 12 4.2 Activiteiten ................................................................................................................................... 12

5. Projectgrenzen en randvoorwaarden ................................................................................................ 13

5.1 Projectgrenzen ............................................................................................................................ 13 5.2 Randvoorwaarden ....................................................................................................................... 14

6. Kwaliteit ............................................................................................................................................. 16 7. Risico's .............................................................................................................................................. 17 8. Planning en fasering .......................................................................................................................... 19

8.1 Fasering ...................................................................................................................................... 19 8.2 Planning ...................................................................................................................................... 19

9. Kosten en baten ................................................................................................................................ 21

9.1 Kosten ......................................................................................................................................... 21 9.2 Baten ........................................................................................................................................... 22

Bijlagen:

1. Taken die buiten de afstudeeropdracht vallen 2. Directies gemeente Nijmegen 3. Confrontatiematrix en snijpuntenanalyse 4. Indicatoren bij de eindcompetenties

3

1. Inleiding Vanaf september 2007 volg ik de deeltijdopleiding Digitale Communicatie bij de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN), faculteit Informatica en Communicatie Academie (ICA). Inmiddels heb ik het theoretische deel van de opleiding afgesloten en sta ik nu aan het begin van mijn afstudeeropdracht. Medio juli 2010 heb ik contact gezocht met de gemeente Nijmegen, met de vraag of ik een social mediagerelateerde afstudeeropdracht voor hen kon doen. De gemeente was daarover positief en na een persoonlijk gesprek hebben we afgesproken dat ik mijn afstudeeropdracht mocht doen. Naast de afstudeeropdracht zal ik voor de gemeente nog extra werkzaamheden verrichten die niet binnen de opdracht vallen. Deze taken zijn dan ook separaat vastgelegd, zie daarvoor bijlage 1; Taken die buiten de afstudeeropdracht vallen. De gemeente Nijmegen zet social media in bij zijn in- en externe communicatie. Gezien de afnemende burgerparticipatie die zorgt voor vermindering van politiek draagvlak onder de bevolking, vindt de organisatie deze inzet ook belangrijk. Op dit moment wordt social media vooral ingezet door enthousiaste ambtenaren. De gemeente wil dus wel meer burgerparticipatie en zeker ook met behulp van social media. Maar er moet vanuit een beleid gewerkt worden, zodat de inzet verantwoord en volgens een plan verloopt. Op het moment is er te weinig kennis over deze middelen en de inzet ervan. Om een goed beeld te vormen over hoe de organisatie social media effectief kan inzetten, moeten vragen als welke middelen gebruikt de doelgroep?, welk middel zet je bij welk gemeentelijk programma in? en welke doelen wil gemeente Nijmegen met de inzet van social media behalen? beantwoord worden. Tijdens het onderzoek zal ik dit soort vragen beantwoorden. Op basis van deze antwoorden schrijf ik een adviesrapport, met als doel de gemeente duidelijkheid te geven over de inzet van social media.

1.1 Leeswijzer Wat kunt u van dit Plan van aanpak verwachten? Allereerst geef ik een overzicht van de organisatie en de afdeling communicatie, waarvoor ik het onderzoek uitvoer. Vervolgens schets ik de uitgangssituatie, waaruit ik belangrijke aandachtspunten voor het onderzoek naar de oppervlakte haal. Uit de probleem- en doelstelling destilleer ik de onderzoeksvraag en een aantal deelvragen, die vervolgens het uitgangspunt vormen voor de opdracht. Bij het onderdeel Projectorganisatie beschrijf ik exact welke producten en deelproducten ik tijdens het project oplever. Om het project beheersbaar te houden heb ik onder Projectgrenzen en randvoorwaarden vastgelegd hoever mijn acties reiken, kort gezegd wat ik wel en wat ik niet ga doen. In de randvoorwaarden staat waaraan de organisatie moet voldoen om mij mijn werk goed te kunnen laten doen. Verder besteedt ik aandacht aan de kwaliteitsborging van het adviesrapport dat aan het einde van het project opgeleverd wordt. Ook heb ik een aantal risicos in kaart gebracht, gewogen en zo nodig voorzien van een noodoplossing. Onder de kop Planning heb ik alle werkzaamheden, onderverdeeld in vier fasen, vastgelegd. De werkzaamheden zijn terug te vinden in een overzichtelijke grafische planning. Tot slot breng ik de kosten en baten voor het project stap-voor-stap in kaart.

4

2. Achtergronden 2.1 De organisatie Een organisatie als gemeente Nijmegen is complex. Om de context van het project goed te kunnen duiden geef ik hieronder een korte inleidende uitleg over de hirarchische organisatiestructuur. De gemeente Nijmegen is qua inwonersaantal de tiende gemeente van Nederland. De gemeentelijke organisatie is met meer dan 2000 medewerkers een omvangrijke organisatie. De medewerkers zijn ondergebracht in zes afzonderlijke directies.

Afbeelding 2.1: Organogram gemeente Nijmegen

De gezamenlijke missie van de gemeente Nijmegen is: 'Wij werken in opdracht van het bestuur samen met bestuur, burgers en hun organisaties aan het beheer en de ontwikkeling van de stad. Wij doen dit professioneel, integer en servicegericht aan burger en bestuur. In bovenstaand organogram ziet u hoe de directies in de organisatie hangen. Deze deelorganisaties werken als zelfstandige businessunit. Zie bijlage 2. Directies gemeente Nijmegen voor een korte omschrijving van de afzonderlijke deelorganisaties. Buiten de normale hirarchische structuur kent de gemeente Nijmegen ook een zogenaamde programmasturing. Deze programmasturing gaat uit van de maatschappelijke doelen en effecten die door het gemeentebestuur zijn vastgesteld. Het gemeentebestuur stelt vast welke maatschappelijke effecten gewenst zijn en wat ze het komend jaar wil bereiken in de stad. Vervolgens wordt gekeken wat nodig is om dit te realiseren. De stadsbegroting wordt zo een optelsom van de door het bestuur vastgestelde doelen, ingedeeld in 22 groepen. Deze groepen worden programmas genoemd, voorbeelden van programmas zijn: Dienstverlening en Burgerzaken, Ruimte en Bouwen, Werk en Inkomen, Onderwijs en Cultuur. Elk programma wordt bestuurlijk geleid door een portefeuillehouder en ambtelijk door een programmadirecteur en een programmamanager.

5

2.2AfdelingCommunicatieDe afzonderlijke deelorganisaties en programmaverantwoordelijken zijn zelf eindverantwoordelijk voor hun communicatie. De afdeling communicatie speelt daarbij primair een adviserende rol. De a