Plan Tij Analyse Gemeente Dordrecht

Click here to load reader

 • date post

  06-Aug-2015
 • Category

  Real Estate

 • view

  1.784
 • download

  1

Embed Size (px)

Transcript of Plan Tij Analyse Gemeente Dordrecht

 1. 1. Analyse Plan Tij 7 oktober 2009 Water (schoon en vuil) Verlichting Bestrating, infrastructuur, bruggen Proces Groen en mandeligheid Aannemers
 2. 2. Rode draad 1: Verschillende visies SB/PM
  • SB heeft een duurzaam perspectief (20 50 jaar)
  • PM heeft een perspectief op de projectduur (na oplevering klaar)
  • SB komt aan tafel met beheereisen wat voor SB voelt als minimale voorwaarden voor goed beheer
  • PM ziet de beheereisen als onderhandelbaar
  We zijn n gemeente Met verschillende regisseurs met elk hun visie
 3. 3. Rode draad 1: Verschillende visies SB/PM
  • SB zit in de uitvoering/onderhandeling, dus midden in de praktijk
  • Visies moeten meer bespreekbaar zijn (afgestemd), dat lukt niet van binnenuit
  • Onze taak is onszelf te (door)zien
  • DR en MT/SB heeft de taak visies binnen de gemeente dichter bij elkaar te brengen
  We zijn wel n gemeente
 4. 4. Rode draad 2: positie in het proces
  • SB maakte in Plan Tij geen deel uit van het projectteam, maar kreeg wel notulen
  • SB kan dan niet anders dan re-ageren op zaken waar eerder al een besluit over is gevallen
  • We worden dan gezien als zeurpieten met hun beheerlijstjes (en zijn ook niet flexibel)
  • 4 x wissel van PM maakte het niet eenvoudig om gemaakte afspraken op tafel te houden
 5. 5. Rode draad 2: positie in het proces
  • De structuur is niet zo dat we al vanaf het begin van het proces een gelijkwaardige positie hebben
  • Dit kan van binnenuit niet worden opgelost. MT heeft hier een rol.
  • Onze houding is niet zo dat we al vanaf het begin van het proces graag gezien zijn
  • Welke competenties moeten we dan ontwikkelen?
  Welke investeringen vraag dit?
 6. 6. Rode draad 3: Doorzien mandeligheid
  • Mandeligheid zat al vanaf het begin in het PVE.
  • We hebben het te laat gezien en zijn te laat gaan nadenken wat dit voor SB inhoud
  • We hebben geen beleid hoe we omgaan met het groeiende fenomeen van mandeligheid
  • We hebben een norm vanuit technisch beheer, we hebben geen eenduidige ondergrens.
  • Over smaak valt niet te twisten, daar moeten we uit blijven en soms loslaten
 7. 7. Rode draad 4: Overnemen beheer
  • We snappen dat Joop de burger niet wil laten stikken en niet accepteert dat we het beheer weigeren in Plan Tij
  • We willen het hebben over de financile en beheerconsequenties
  • We willen het hebben over wie de consequenties kan dragen
  • Het kan niet zijn dat de burger de dupe wordt
  • Het kan niet zo zijn dat alleen Stadsbeheer de consequenties draagt
 8. 8. Rode draad 5: De aannemer
  • De structuur van aanbesteding maakt dat er prijsvechters op afkomen die gaan voor winst en niet voor de duurzame relatie
  • De structuur van aanbesteding maakt dat SB niet meer kan kiezen met welke aannemer hij in zee wil
  • Prijsvechters hebben een harde mentaliteit en een handelrepertoire wat afspraken maakt bemoeilijkt zoals klappende BV-tjes
  • Aannemers waarmee duurzame relatie werd aangegaan, hadden deze kenmerken niet
  SB kan slecht omgaan met die mentaliteit
 9. 9. Verbeteracties Plan Tij
  • Straat opnieuw aanleggen inclusief de fundatie, danwel nu de maatregelen treffen om op termijn tot herbestrating over te kunnen gaan (mede op basis van het kwaliteitsrapport)
  • Lichtmasten staan wellicht op mandelig gebied, dit onderzoeken en afspraken maken hoe er mee om te gaan.
  • Is er geld blijven staan? Onderzoeken of er een bankgarantie en is dat geld te benutten om de bestrating te bekostigen.
  Actie: onderzoek Trekker: Johan van Loon Gereed:..
 10. 10. Kennis en houding t.a.v. mandeligheid bij Plan Tij
  • Hoe zit het nu precies met die mandeligheid:
   • Wat en wie valt eronder?
   • Is er een stichting opgericht en wie is aanspreekpunt?
   • Welke wettelijke taken zouden een rol kunnen spelen m.b.t. volksgezondheid en wiens verantwoordelijkheid is dit (botulisme, olieverontreiniging)
  • Mandeligheid: is het nu een probleem? Wat is dan het probleem en van wie is dat probleem.
  • Als mandeligheid geen probleem is, hoe regelen we dan de handhaving?
  Actie: Werkgroep mandelig- heid Plan Tij Trekker:Adriaan Gereed: Febr 2010
 11. 11. Kennis en houding t.a.v. mandeligheid bij Plan Tij
  • Nadat nader beleid is ontwikkeld m.b.t. mandeligheid, de stichting informeren over wat ze wel/niet van gemeente kunnen verwachten.
  • Onze eigen houding: we wachten niet af tot de problemen ontstaan, we nemen nu een proactieve houding aan om duidelijkheid te scheppen voor burgers en onszelf.
 12. 12. Ontwikkelpunt: Beleid Mandeligheid
  • Wat wil de gemeente Dordrecht met mandeligheid,
   • Waar is het een oplossing voor?
   • Hoever wil de gemeente gaan?
   • Hoe gaan we om met de lopende projecten?
   • Wat leren we van andere gemeenten?
  • In het SB-beleid moet uitgewerkt worden:
   • Wij werken niet voor de markt tenzij.
   • Geen grootschalige adviezen, wel vragen en tips
   • Relatie mandeligheid en wijklijnmeldingen
   • Hoe gaan we om met grensvervuiling?
   • Hoe regelen we de handhaving, wat en wie?
  Actie,gemeentebreed: Werkgroep mandelig- heids Beleid Initiator: .. Gereed:
 13. 13. Ontwikkelpunt: Wijzigingen in de structuur
  • Gemeentebrede evaluatie Plan Tij
  • Goede gemeentebrede projectorganisatie
   • actor Directieraad
  • Vaste inbedding van SB in de projectorganisatie
   • actor MT
  • Voldoende capaciteit bij Procos als participanten in de projectorganisatie
  • Eigen houding verbeteren zodat we een betrokken, assertieve, coperatieve en oplossingsgerichte gesprekspartner zijn
  • Zelf onderkennen wanneer we onvoldoende kennis hebben en dan vanuit intern of extern een deskundige meenemen naar de projectgroep
  Actie..Initiator: MT Initiator: Procos Gereed:
 14. 14. Ontwikkelpunt: Structuurverbetering
  • Project KOR handboeken werkelijk integreren in het proces
  • Handboeken daartoe toegankelijker maken
  Actie..Initiator: Initiator: . Gereed:
 15. 15. Ontwikkelpunt: eigen competenties
  • Toetsende kwaliteit ontwikkelen, nu teveel op de inhoud en meer naar de toetsing gaan.
  • Meer regisseren, zodanig dat we vanaf het begin het stuur beter in handen hebben.
  • Interne structuur aanscherpen. Intern (en ook extern) de procos in positie brengen. Communicatielijnen verhelderen en respecteren
  • Afspraken naar elkaar toe nakomen
  Actie..Initiator: Initiator: . Gereed:
 16. 16. Actie: brainstorm met MT Positie SB binnen de project- dynamiek Visies delen middels de dialoog Initiator: Hans Gereed:
 17. 17. Ontwikkelpunt: Interne communicatie
  • Spreken we intern dezelfde taal, MT versus oktobergroep?
  • Wat zijn de 5 stappen van Joop?
  • Hoe koppelen we aan elkaar terug wat we gedaan hebben met de acties van deze tweedaagse
  Actie..Initiator: Initiator: . Gereed:
 18. 18. Rest-slide
  • Hoe delen we de consequenties?
 19. 19. De 5 stappen van Joop
  • 1: naar een opdrachtgevende organisatie (gerealiseerd)
  • 2: met elkaar praten en vormgeven aan de regisserende gemeente en inhoud geven aan:
   • Hoe gaan we om met aannemers, welke rol hebben wij en zij dan precies
   • Hoe brengen we kwaliteit in
   • Wat zelf doen wat uitbesteden
   • (voorbeeld Ten Boer in Groningen, 12 ambtenaren waarvan 3 regisseurs)
   • Wat zijn onze kernwaarden en kerntaken (vervolg op de A3tjes) en met elkaar daar meer inzicht en duidelijkheid in krijgen
   • Intermezzo van Rindert, willen jullie spreken met de mensen uit Ten Boer Ja!
 20. 20. De 5 stappen van Joop (2)
  • 3: optie: meer doen voor de regiogemeenten?
  • 3: vanuit de kernwaarden verder beslissingen nemen wat we echt zelf doen en wat ook anders georganiseerd kan worden. We moeten wel de kwaliteit blijven borgen.
   • Vraag: zijn we dan Groningen of Ten Boer? Het antwoord weten we nog niet, wellicht is het nog weer anders!
  • 4: dit is onbekend, Joop kan wel terug redeneren vanuit 5.
  • 5: we zijn klein en efficint zijn gericht op sturen, beslissen, borgen van kwaliteit