Pim Stouten (LexisNexis BIS), Big Data Business as usual? - Data Donderdag

download Pim Stouten (LexisNexis BIS), Big Data Business as usual? - Data Donderdag

of 13

Embed Size (px)

description

Presentatie van Pim Stouten van LexisNexis BIS over, Big Data, Business as usual? tijdens Data Donderdag op 4 september 2014

Transcript of Pim Stouten (LexisNexis BIS), Big Data Business as usual? - Data Donderdag

  • 1. BigData:businessasusual?LexisNexisBISDataDonderdag4september2014@pimstouten

2. onzestamboomBusinessInsightSoluBons decennialangeervaringmetdigitaleinformaBe 350+medewerkers wereldwijdkantorennetwerk meeromzetuitbigdatadanIBM 3. Voorwie? Financile/zakelijkedienstverleners,overheid&NGOs,grotecorporates,academica Research,risicomanagement,reputaBemanagement,brandmanagement,strategie&compintel,supplymanagement,JohnMorgan,flickr 4. 30.000wereldwijdenieuws-bronnen180bedrijfs-databanken800markt-rapporten500land-&regio-rapporten300biografischeprofielen,PEPs,sancCes8,000SocialMedia,Blogs&WebBasisgrondstof:contentRiteshNayak,flickr 5. BusinessmodellenAlexanderOsterwalder,flickr Pay-per-search/Pay-per-invesBgaBon Webservicesvoorpartners RoyaltysvoorinformaBeleveranciers 6. Partnerships Tientallenpartnerships,lokaleeninternaBonaleparBjen SpecialisBscheusecases,ondersteunddoorLexisNexis-contentJoePenniston,flickr 7. Usecase1:Analyser Dedataset:30.000+bronnen,5miljarddocumenten,30jaararchief Hetprobleem:trend-enhistorischeanalyseopongestructureerdedata,informaBonoverloadvoorgebruiker Dekeus:externedevelopmentpartnervoorsnelleBme-to-market Deoplossing:staBsBekinplaatsvandocumenten,grafiekeninplaatsvantekst 8. Usecase2:Diligence Dedataset:Benduizendennieuwsbronnen,200miljoenbedrijfsprofielen,sancBelijsten,PEP-lijsten,vonnissen, Hetprobleem:metexternebronnenbepalenofikiemandalsklantmagaannemen(KYC) Deoplossing:dataverrijkingendatanormalisaBeomrelevantenegaBeveinformaBetevinden 9. R&Dwedoenhetnietalleen samenwerkingmetonderzoekers herkennenvanevents,storylines, automaBschesuggesBesvoorgebruikers doorzoekenA/V-contentMaiaWeinstock,flickr 10. Ontsluitensocialweb Extratalenvoordataverrijking BroadcastmediaDetoekomst?PaulHocksenar,flickr 11. @pimstoutenpimstouten@lexisnexis.com