Piet mondriaan

of 11 /11
P P IET IET M M ONDRIAAN ONDRIAAN NEDERLANDSE NEDERLANDSE KUNSTSCHILDER KUNSTSCHILDER IMPRESSIONISME IMPRESSIONISME EXPRESSIONISME EXPRESSIONISME KUBISME KUBISME NEOPLAS NEOPLAS

Embed Size (px)

Transcript of Piet mondriaan

 1. 1. PNE RL KIET DE ANDSEUNST IL RSCH DEIM REMONDRIAAP SSIONISM EE XPRESSIONISM K ISM NE L ICE UB E OP AST N
 2. 2. PT IE NE RL K DE ANDSEUNSTSCH DE IL R BIOGRAFIEMONDRIAAN LEVENSLOOP OPLEIDING WERK: NEDERLAND WERK: PARIJS Mondriaan werd op 7 maart 1872 in Amersfoort geboren als zoon van een streng christelijke hoofdonderwijzer Pieter Cornelis Mondriaan en zijn vrouw Johanna Christina de Kok. Zijn vader leerde hem al op jonge leeftijd tekenen.
 3. 3. PT IENE RL K DE ANDSEUNSTSCH DE IL R BIOGRAFIEMONDRIAAN LEVENSLOOP OPLEIDING WERK: NEDERLAND WERK: PARIJS 1889 behaalde hij zijn diploma voor tekenonderwijste geven op lagere scholen.1892 behaalde hij het diploma dat hem recht gaf omook op middelbare scholen tekenonderwijs tegeven. Vervolgens is hij avondcursussen aan deRijksacademie in Amsterdam gaan volgen.
 4. 4. PT IENE RL K DE ANDSEUNSTSCH DE IL R BIOGRAFIEMONDRIAAN LEVENSLOOP OPLEIDING WERK: NEDERLAND WERK: PARIJS Van 1908 tot 1910 woonde Mondriaan inLoverendale. Gedurende deze periode schilderde hijeen serie schilderijen van de kerktoren van Domburg.In 1910 verhuisde Mondriaan naar Amsterdam. Hijwordt lid van een schildersgenootschap waardoor hijin contact komt met de symbolist Jan Toorop en metenkele pointillisten (*). Mondriaan werd door hunwerk benvloed en begon zelf met het symbolisme enpointillisme te experimenteren. Pointillisten: Het zijn kunstenaars die de schildertechniek pointillisme toepassen in hun werken. Een Franse schilderstechniek waarbij primaire kleuren met verfstippen worden aangebracht op het doek.
 5. 5. PT IENE RL K DE ANDSEUNSTSCH DE IL R BIOGRAFIEMONDRIAAN LEVENSLOOP OPLEIDING WERK: NEDERLAND WERK: PARIJS 1911 verhuisde hij naar Parijs en begon met het maken van kubistische schilderijen. In die tijd was Parijs the place to be voor artiesten. Mondriaan kreeg in Parijs de kans om aan vele internationale tentoonstellingen deel te nemen en hij ontving vele lovende kritieken.
 6. 6. PT IENE RL K DE ANDSEUNSTSCH DE IL R SCHILDERWERKEMONDRIAAN ABSTRACT DE BLOEIENDE APPELBOOM MOLEN AAN T GEIN DE RODE BOOM PIET EN OCEAAN Neoplasticisme STIJL(abstract). Rechte lijnen. KE E Primaire kleuren. NM RK N E Asymmetrie(Symmetrisch).Duidelijke vlakverdeling.
 7. 7. PT IENE RL K DE ANDSEUNSTSCH DE IL R SCHILDERWERKEMONDRIAAN ABSTRACT DE BLOEIENDE APPELBOOM MOLEN AAN T GEIN STILLEVEN MET GEMBERPOT PIET EN OCEAAN Expressionisme.STIJL (Houtskool) Felle kleuren.K NME E Grillige beelden.RK NE Slordiggeschilderd. Geen perfectief.
 8. 8. PT IENE RL K DE ANDSEUNSTSCH DE IL R SCHILDERWERKEMONDRIAAN ABSTRACT DE BLOEIENDE APPELBOOM MOLEN AAN T GEIN STILLEVEN MET GEMBERPOT PIET EN OCEAANImpressionisme. STIJL DagelijksK NMER leven. EKN E Geen lijnen. Kleurschakering en.
 9. 9. PT IENE RL K DE ANDSEUNSTSCH DE IL R SCHILDERWERKEMONDRIAAN ABSTRACT DE BLOEIENDE APPELBOOM MOLEN AAN T GEIN STILLEVEN MET GEMBERPOT PIET EN OCEAAN Kubisme.STIJL VerwarrendK NME Eperspectief.RK NE Collage. Meerderestandpunten. Stilleven.
 10. 10. PTIENE RLKDE ANDSE UNSTSCH DEIL R SCHILDERWERKE MONDRIAAN ABSTRACT DE BLOEIENDE APPELBOOM MOLEN AAN T GEIN STILLEVEN MET GEMBERPOT PIET EN OCEAAN Abstractie (weglaten).STIJL Utopie (onmogelijke K NMEREwerkelijkheid).KN E Vaak figuratief. Een kunstwerk vanuit een gevoel of abstract idee.
 11. 11. PT IE NE RL K DE ANDSEUNSTSCH DE IL R EINDEMONDRIAAN B vooredankt jullie aandacht.Zijn er nogvragen?