Php samenvatting

of 41 /41
PHP Terugblik Mediatechnologie Blok 8

Embed Size (px)

description

Samenvatting module 1 PHP t.b.v. ICT academie Leiden

Transcript of Php samenvatting

Dia 1

PHPTerugblikMediatechnologie Blok 8Wat is PHP ?

PHP en MySQL een koppel

Vaak in 1 adem genoemd !

staat als tag !Voor php wordt de volgende tag gebruikt: (eind).PHP en de server ?PHP code word op de server geinterpreteerd en daarnanaar de client gestuurd. Een PHP bestand kunnen we nietnormaal in de browser bekijken. Om PHP code op de juiste manier te kunnen bekijken moet voldaan worden aan:

De exentie van een PHP bestand moet php zijn.

Het bestand moet via de (lokale)server worden uitgevoerd!HTML toevoegen !Het command echo stuurt tekst naar de browser.Echo voegt informatie toe aan een bestand!

HTML toevoegen !

In bovenstaand voorbeeld worden geen aanhalingstekens Gebruikt bij het attribuut color in de font-tag!.PHP gebruikt zelf veelvuldig aanhalingstekens. Wanneer je binnen een echoaanhalingstekens gebruikt zal dit gezien worden als een einde teken.

Zijn de aanhalingstekens niet bedoelt voor PHP maar voor HTML(bij attribuut=waarde), dan moet je \ i.p.v. gebruiken.HTML toevoegen !

\ waarde \Variablen!

De punten zorgen ervoor dat de variabeleaan de regels wordt toegevoegd .Met een . In de code

LussenPHPLussen worden gebruikt om in het script gebeurtenis te laten herhalen! De eenvoudigste lus die gebruikt wordt is de:for . next -lus

For .. nextPHP

CodeResultaatPHPWhileWhile wordt gebruikt als type lus die puur gebaseerd is op een conditie. Zolang de conditie waar is, wordt de lus uitgevoerd.Daarna gaat het script door met de volgende actie.

PHPDo .. WhileDo .. while wijkt af van while. De code tussen do en while deaccolades wordt eerste uitgevoerd, pas daarna wordt de conditiegeverifieerd. De do while wordt dus minimaal 1 maal uitgevoerd.

PHPStringlengte / strlenStel je voor een klant moet het telefoonnummer invullen.Dit telefoonnummer moet 10 tekens bevatten.Om dit te controleren gebruiken we de functie strlen.Deze functie geeft het aantal tekens in de string weer.

PHPString opdelen / substrEen string kan ook gesplitst worden in verschillende delen.Hiervoor kan je de instructie substr (substring) gebruiken.Deze op verschillende manieren aangeroepen worden.

String opdelen / substr / 2

Zero-based functies!Het tellen begint bij 0 en niet bij 1.Zelf functies makenBij het scripten maken we regelmatig gebruik van functies.We kunnen functies ook zelf maken. Deze functies kunnen we altijd aanroepen en bewaren in een bibliotheek.

Het gebruik van functies brengt overzicht in een webapplicatie.Het script delen we op in een hoofdsectie en verschillende functies. We roepen vooral functies aan die de verschillende onderdelen van de applicatie uitvoeren.Hierdoor wordt het een overzichtelijk geheel!Functies kunnen ook geplaatst worden in een apart script/pagina en aanroepen wanneer we ze nodig hebben!. De code include functies.inc.php zorgter voor dat deze in de pagina wordt uitgevoerd.PHP programmeren 2PHP programmeren 2

FunctieopbouwEen functie is opgebouwd uit een aantal elementen.Een functie heeft een naam en kan variabelen bevatten.Ook kan een functie een waarde teruggeven.Standaard opbouwvan een functieVoorbeelden eigen functies

PHP programmeren 2

Voorbeelden eigen functiesvoorbeeld1.php

Hier wordt de functie aangeroepenFunctie staat in de header sectie / let ook op notatiewijzePHP programmeren 2Voorbeelden eigen functiesvoorbeeld2.php

Met deze code wordt het script uit voorbeeld1.php geplaatst in voorbeeld2.phpPHP programmeren 2Voorbeelden eigen functiesvoorbeeld3.php

Functies.inc.phpAanroepen functies}Voorbeelden eigen functiesvoorbeeld4.phpReturn mogelijkheid!

Return geeft de waarde terug van $num en $num2 vanuitvermenigvuldigen(4, 5)ArraysPHP programmeren 2Een standaard variabele heeft slechts 1 waarde. Om meerder waardes toe te kennen aan variabelen gebruiken weeen array. Een array is een meerdimensionale variabele.Dit doen we d.m.v. het toevoegen van een index aan de variabele.PHP heeft dan direct door dat het met een array te maken heeft.

voorbeeld5.phpIndex [1]ArraysPHP programmeren 2

PHP zelf index nummers laten toekennenvoorbeeld6.phpArraysPHP programmeren 2Array met speciale array definitie!voorbeeld7.php

PHP programmeren 2

Array met speciale array definitie!voorbeeld8.phpArraysAlfanummerieke index kan ook als definitie gebruikt worden!PHP programmeren 2Meerdimensionale Arrays!Arrays

Kan ook in een tabel ..voorbeeld9.phpFormulieren in HTMLPHP programmeren 2

Een webformulier bestaat uit 2 gedeeltesnl. een invoer en een uitvoergedeelte.De invoer vindt plaat bij de client in htmlen de uitvoer op de server in een phpscript . uitvoerscript!Invoervelden!Invoerveld!Methoden GET en POSTPHP programmeren 2Een formulier kan op 2 manieren naar de server worden gestuurd!Nl. via de methode GET of POST!GET Verwerkt alle variabelen die meegestuurd worden in het url.als je in het voorbeeld marcel zou meesturen ziet dat er als volgt uit:

Dit kan problemen voor oorzaken omdat er ook spaties mee gestuurd kunnen worden, en deze worden niet door alle browsers ondersteund!POST Gebruikt de http-header. Wanneer een pagina over het internet wordtgestuurd om in een pagina bekeken te worden gebruikt deze het http-protocol.Behalve de webpagina worden nog een aantal extra gegevens meegestuurd.De varabelen maken ook deel uit van de http-header in een gecodeerde vorm.De lengte van de code is geen probleem en ook speciale tekens niet.Ook kunnen er binaire bestanden (bijv. fotos) mee gestuurd worden.Afhandelen van een formulier!PHP programmeren 2Het attribuut action in de form-tag bepaalt welk script wordt aangeroepen!

action roept voorbeeld2.php aan

voorbeeld2.phpHet script maak een variabele $naam aanen leest d.m.v. $_POST[] de meegestuurdevariabele naam uit.voorbeeld1.phpAfhandelen van een formulier!PHP programmeren 2Het attribuut action in de form-tag bepaalt welk script wordt aangeroepen!action roept voorbeeld4.php aanHet script maak een variabele $naam aanen leest d.m.v. $_GET[] de meegestuurdevariabele naam uit.voorbeeld3.php

voorbeeld4.phpSuperglobalsPHP programmeren 2Superglobals zijn variabelen van het type array die overal en altijdbeschikbaar zijn. Ze bevatten bijvoorbeeld informatie over gepostewaarden, GET-variabelen, servervariabelen etc.De belangrijkste zijn $_POST, S_GET en S_SERVER.

Formulier die naar een txt bestand schrijft.PHP programmeren 2nieuwsbriefaanmelden.php

mailadressen.txtNadat erop verzenden wordt gedrukt. Worden de variabeledoorgestuurd en gecontrolleerd.Daarna worden de variabelen inhet textbestand toegevoegd.

Formulier die naar een txt bestand schrijft.PHP programmeren 2Formulier die naar een txt bestand schrijft.

Als op de verzendknop wordt gedruktwordt de functie valid_mail aangeroepen.Deze controleerd het mailadres of de juistetekens gebruikt worden! Zo niet dan wordtde melding weergeven!

action=$_SERVERDe waarde van het veld mailadres wordt uitgelezen en gecontroleerd teruggestuurd.PHP programmeren 2Formulier die naar een txt bestand schrijft.

De waarde van het veld naam wordt na het invullen gepost ($_POST)in de variabele naam. Dit zelfde geld voor het veld mailadres deze wordt geplaatst in de variabele mailadres.Na het controleren of alles is ingevoerd wordt het textbestand geopenden wordt het adres en de naam toegevoegd aan het textbestand!Daarna wordt de boodschap weergegeven!

Formulier die een mail verstuurd.

Voor het versturen van mail gebruiktPHP een SMTP-server. Het adres kun jeaangeven maar staat ook in het systeembestand van PHP. Php.ini.Het mail commandozorgt ervoor dat hetVerzonden wordt.Opdracht: Maak voor het bijgevoegde formulier/toets een webversie d.m.v. PHP/HTML/CSS. Het formulier moet verzonden kunnen worden naar [email protected]

Teven moet de opmaak er voor een deelnemer uitdagen uitzien.

Upload het geheel voor het begin van de volgende les naar Natschool .