Php samenvatting

41
PHP Terugblik Mediatechnologie Blok 8

description

Samenvatting module 1 PHP t.b.v. ICT academie Leiden

Transcript of Php samenvatting

Page 1: Php samenvatting

PHPTerugblik

Mediatechnologie Blok 8

Page 2: Php samenvatting

Wat is PHP ?

Page 3: Php samenvatting

PHP en MySQL een koppelVaak in 1 adem genoemd !

<- officiele site www.mysql.com

Page 4: Php samenvatting

Inleiding programmeren met PHP ?

Relatie html en PHP

Code Les1_1.html Les1_1.html in broswer

Page 5: Php samenvatting

Inleiding programmeren met PHP ?

Relatie html en PHP

Code Les1_1.php Les1_1.php in browser

}Html ziet alles wat tussen < > staat als tag !Voor php wordt de volgende tag gebruikt:<?php (start) ?> (eind).

Page 6: Php samenvatting

PHP en de server ?PHP code word op de server geinterpreteerd en daarnanaar de client gestuurd. Een PHP bestand kunnen we nietnormaal in de browser bekijken. Om PHP code op de juistemanier te kunnen bekijken moet voldaan worden aan:

De exentie van een PHP bestand moet php zijn.

Het bestand moet via de (lokale)server worden uitgevoerd!

Page 7: Php samenvatting

HTML toevoegen !Het command ‘echo’ stuurt tekst naar de browser.Echo voegt informatie toe aan een bestand!

Page 8: Php samenvatting

HTML toevoegen !

In bovenstaand voorbeeld worden geen aanhalingstekensGebruikt bij het attribuut color in de font-tag!.PHP gebruiktzelf veelvuldig aanhalingstekens. Wanneer je binnen een echoaanhalingstekens gebruikt zal dit gezien worden als een einde teken.

Zijn de aanhalingstekens niet bedoelt voor PHP maar voor HTML(bij attribuut=“waarde”), dan moet je \” i.p.v. “ gebruiken.

Page 9: Php samenvatting

HTML toevoegen !\” waarde \”

Page 10: Php samenvatting

Variablen!

De punten zorgen ervoor dat de variabeleaan de regels wordt toegevoegd .Met een . In de code

Page 11: Php samenvatting
Page 12: Php samenvatting

Lussen

PHP

Lussen worden gebruikt om in het script gebeurtenis te laten herhalen! De eenvoudigste lus die gebruikt wordt is de:for …. next -lus

Page 13: Php samenvatting

For .. next

PHP

Code Resultaat

Page 14: Php samenvatting

PHP

WhileWhile wordt gebruikt als type lus die puur gebaseerd is op een conditie. Zolang de conditie waar is, wordt de lus uitgevoerd.Daarna gaat het script door met de volgende actie.

Page 15: Php samenvatting

PHP

Do .. WhileDo .. while wijkt af van while. De code tussen do en while deaccolades wordt eerste uitgevoerd, pas daarna wordt de conditiegeverifieerd. De do while wordt dus minimaal 1 maal uitgevoerd.

Page 16: Php samenvatting

PHP

Stringlengte / strlenStel je voor een klant moet het telefoonnummer invullen.Dit telefoonnummer moet 10 tekens bevatten.Om dit te controleren gebruiken we de functie ‘strlen’.Deze functie geeft het aantal tekens in de string weer.

Page 17: Php samenvatting

PHP

String opdelen / substrEen string kan ook gesplitst worden in verschillende delen.Hiervoor kan je de instructie ‘substr’ (substring) gebruiken.Deze op verschillende manieren aangeroepen worden.

Page 18: Php samenvatting

String opdelen / substr / 2

Zero-based functies!Het tellen begint bij 0 en niet bij 1.

Page 19: Php samenvatting

Zelf functies maken

Bij het scripten maken we regelmatig gebruik van functies.We kunnen functies ook zelf maken. Deze functies kunnen we altijd aanroepen en bewaren in een bibliotheek.

Het gebruik van functies brengt overzicht in een webapplicatie.Het script delen we op in een hoofdsectie en verschillende functies. We roepen vooral functies aan die de verschillende onderdelen van de applicatie uitvoeren.Hierdoor wordt het een overzichtelijk geheel!

Functies kunnen ook geplaatst worden in een apart script/pagina en aanroepen wanneer we ze nodig hebben!. De code include ”functies.inc.php” zorgter voor dat deze in de pagina wordt uitgevoerd.

PHP programmeren 2

Page 20: Php samenvatting

PHP programmeren 2

Functieopbouw

Een functie is opgebouwd uit een aantal elementen.Een functie heeft een naam en kan variabelen bevatten.Ook kan een functie een waarde teruggeven.

Standaard opbouwvan een functie

Page 21: Php samenvatting

Voorbeelden eigen functies

<?phpfunction header() {…..deze functie bouwt de bovenkant van het scherm opBijvoorbeeld (knoppenbalk, logo etc….)}

Function footer (){…..deze functie bouwt de onderkant van het scherm op}?>

PHP programmeren 2

Page 22: Php samenvatting

Voorbeelden eigen functies

voorbeeld1.php

Hier wordt de functie aangeroepen

Functie staat in de header sectie / let ook op notatiewijze

PHP programmeren 2

Page 23: Php samenvatting

Voorbeelden eigen functies

voorbeeld2.php

Met deze code wordt het script uit voorbeeld1.php geplaatst in voorbeeld2.php

PHP programmeren 2

Page 24: Php samenvatting

Voorbeelden eigen functies

voorbeeld3.php

Functies.inc.php

Aanroepen functies

}

Page 25: Php samenvatting

Voorbeelden eigen functies

voorbeeld4.php

Return mogelijkheid!

Return geeft de waarde terug van $num en $num2 vanuitvermenigvuldigen(4, 5)

Page 26: Php samenvatting

Arrays

PHP programmeren 2

Een standaard variabele heeft slechts 1 waarde. Om meerder waardes toe te kennen aan variabelen gebruiken weeen array. Een array is een meerdimensionale variabele.Dit doen we d.m.v. het toevoegen van een index aan de variabele.PHP heeft dan direct door dat het met een array te maken heeft.

voorbeeld5.php Index [1]

Page 27: Php samenvatting

Arrays

PHP programmeren 2

PHP zelf index nummers laten toekennen

voorbeeld6.php

Page 28: Php samenvatting

Arrays

PHP programmeren 2

Array met speciale array definitie!

voorbeeld7.php

Page 29: Php samenvatting

PHP programmeren 2

Array met speciale array definitie!

voorbeeld8.php

Arrays

Alfanummerieke index kan ook als definitie gebruikt worden!

Page 30: Php samenvatting

PHP programmeren 2

Meerdimensionale Arrays!

Arrays

Kan ook in een tabel …..

voorbeeld9.php

Page 31: Php samenvatting

Formulieren in HTML

PHP programmeren 2

Een webformulier bestaat uit 2 gedeeltesnl. een invoer en een uitvoergedeelte.De invoer vindt plaat bij de client in htmlen de uitvoer op de server in een phpscript .

uitvoerscript!

Invoervelden!

Invoerveld!

Page 32: Php samenvatting

Methoden GET en POST

PHP programmeren 2

Een formulier kan op 2 manieren naar de server worden gestuurd!Nl. via de methode GET of POST!

GET – Verwerkt alle variabelen die meegestuurd worden in het url.

als je in het voorbeeld marcel zou meesturen ziet dat er als volgt uit:

Dit kan problemen voor oorzaken omdat er ook spaties mee gestuurd kunnen worden, en deze worden niet door alle browsers ondersteund!

POST – Gebruikt de http-header. Wanneer een pagina over het internet wordt

gestuurd om in een pagina bekeken te worden gebruikt deze het http-protocol.Behalve de webpagina worden nog een aantal extra gegevens meegestuurd.De varabelen maken ook deel uit van de http-header in een gecodeerde vorm.De lengte van de code is geen probleem en ook speciale tekens niet.Ook kunnen er binaire bestanden (bijv. foto’s) mee gestuurd worden.

Page 33: Php samenvatting

Afhandelen van een formulier!

PHP programmeren 2

Het attribuut ‘action’ in de form-tag bepaalt welk script wordt aangeroepen!

action roept voorbeeld2.php aan

voorbeeld2.php

Het script maak een variabele $naam aanen leest d.m.v. $_POST[] de meegestuurdevariabele naam uit.

voorbeeld1.php

Page 34: Php samenvatting

Afhandelen van een formulier!

PHP programmeren 2

Het attribuut ‘action’ in de form-tag bepaalt welk script wordt aangeroepen!

action roept voorbeeld4.php aan

Het script maak een variabele $naam aanen leest d.m.v. $_GET[] de meegestuurdevariabele naam uit.

voorbeeld3.php

voorbeeld4.php

Page 35: Php samenvatting

Superglobals

PHP programmeren 2

Superglobals zijn variabelen van het type array die overal en altijdbeschikbaar zijn. Ze bevatten bijvoorbeeld informatie over gepostewaarden, GET-variabelen, servervariabelen etc.De belangrijkste zijn $_POST, S_GET en S_SERVER.

Page 36: Php samenvatting

Formulier die naar een txt bestand schrijft.

PHP programmeren 2

nieuwsbriefaanmelden.php

mailadressen.txt

Nadat erop verzenden wordtgedrukt. Worden de variabeledoorgestuurd en gecontrolleerd.Daarna worden de variabelen inhet textbestand toegevoegd.

Page 37: Php samenvatting

Formulier die naar een txt bestand schrijft.

Page 38: Php samenvatting

PHP programmeren 2

Formulier die naar een txt bestand schrijft.

Als op de verzendknop wordt gedruktwordt de functie valid_mail aangeroepen.Deze controleerd het mailadres of de juistetekens gebruikt worden! Zo niet dan wordtde melding weergeven!

action=$_SERVER

De waarde van het veld mailadres wordtuitgelezen en gecontroleerd teruggestuurd.

Page 39: Php samenvatting

PHP programmeren 2

Formulier die naar een txt bestand schrijft.

De waarde van het veld naam wordt na het invullen gepost ($_POST)in de variabele ‘naam’. Dit zelfde geld voor het veld mailadres deze wordtgeplaatst in de variabele ‘mailadres’.

Na het controleren of alles is ingevoerd wordt het textbestand geopenden wordt het adres en de naam toegevoegd aan het textbestand!Daarna wordt de boodschap weergegeven!

Page 40: Php samenvatting

Formulier die een mail verstuurd.

Voor het versturen van mail gebruiktPHP een SMTP-server. Het adres kun jeaangeven maar staat ook in het systeembestand van PHP. Php.ini.

Het mail commandozorgt ervoor dat hetVerzonden wordt.

Page 41: Php samenvatting

Opdracht:

Maak voor het bijgevoegde formulier/toets een webversie d.m.v. PHP/HTML/CSS. Het formulier moet verzonden kunnen worden naar [email protected].

Teven moet de opmaak er voor een deelnemer uitdagen uitzien.

Upload het geheel voor het begin van de volgende les naar Natschool .