PHP event - cursus php voor beginners

of 36 /36
PHP Event 5 juni 2014 Arjan Burger

Embed Size (px)

description

Inleiding PHP en de combinatie met Wordpress. Door Arjan Burger.

Transcript of PHP event - cursus php voor beginners

  • 1. PHP Event 5 juni 2014 Arjan Burger

2. Even voorstellen Wie zijn jullie? Wat verwacht je vandaag? 3. Belangrijkste onderwerpen Inleiding PHP PHP & Wordpress 4. Wat is PHP Scriptingtaal PHP in relatie tot andere talen 5. PHP en de webserver PHP is een serverside scriptingtaal Draait op de webserver Code wordt geinterpreteerd op server en pas daarna naar client gestuurdrg 6. Scriptingtaal Basis scriptingtaal Gebruik HTML en PHP 7. Variabelen Een lade om een waarde te bewaren Bijvoorbeeld $waarde of $naam $naam = Arjan; $getal = 5; 8. Rekenvoorbeeld 9. Naamvoorbeeld 10. Logische test: if Syntax: if (conditie) { // code als conditie TRUE levert } 11. voorbeel4.php 12. Logische test: ifelse Syntax: if (conditie) { // code als conditie TRUE levert } else { // code als conditie FALSE levert } 13. voorbeeld5.php 14. Logische test: ifelseifelse Syntax: if (conditie1) { // code als conditie1 TRUE levert } elseif (conditie2) { // code als conditie2 TRUE levert } else { // code als conditie1 en conditie 2 beide FALSE leveren } 15. Logische test: switch Syntax: switch ($variabele) { case value1: // code als $variabele = = value1 break; case value2: // code als $variabele = = value2 break; default: // code als $variabele geen van eerder genoemde waarden is } 16. Logische test: switch Voorbeeld: switch ($dag) { case 1: $naam = zondag; break; case 2: $naam = maandag; break; . default: $errormsg = foute dag ingegeven; } 17. Conditie-opbouw Boolean expressie Vergelijken 2 waarden: = =, !=, , =, = = =. Combineren vergelijkingen: and, or, !, xor, &&, || 18. Lussen: while Syntax: while (conditie) { // code die doorlopen moet worden zolang de // conditie geldt. } 19. voorbeeld6.php 20. Lussen: do while Syntax: do { // code die doorlopen moet worden zolang de // conditie geldt. } while (conditie) 21. Lussen: for Syntax: for (initiele expr ; einde check ; loop expr) { // code die per lus wordt doorlopen } 22. Lussen: for Voorbeeld: for ($i=0; $i Editor 33. PHP Functie lijst http://codex.wordpress.org/Function_Referen ce 34. PHP Code Widget https://wordpress.org/plugins/php-code- widget/ 35. Custom post types http://codex.wordpress.org/Post_Types 36. Plugins schrijven (advanced) http://codex.wordpress.org/Writing_a_Plugin