Personeels Ring 2

Click here to load reader

 • date post

  11-Jan-2017
 • Category

  Documents

 • view

  216
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Personeels Ring 2

 • 1

  awbr

  Het aantal meldingen over pesten op scholen is in 2007 met 11 procent gestegen ten opzichte van het jaar daarvoor. Dat meldde Pestweb, een hulpl i jn voor k inderen, ouders en leerkrachten die met pesten te maken hebben, onlangs in het maandblad van de Algemene Vereniging School le iders (AVS). De meeste meldingen komen van leer l ingen uit het basisonderwi js en het vmbo. De top l igt bi j k inderen van 12 jaar.

  Uit onderzoeksgegevens bl i jkt dat zes procent van de leer l ingen van groep 8 frequent het s lachtoffer is van cyberpesten pesten v ia internet.

  In 2007 werden 25 docenten onts lagen, omdat z i j te ver gingen in hun digitale contact met leer l ingen. Hoewel niet in al le geval len ernst ig, komen er veel leraren in de problemen door te f l i r ter ige smsjes, e-mai ls of chats.

  D ig i tale contacten

  Amsterdam West Binnen de Ring

  St icht ing voor Openbaar Pr imair Onderwi js

  Live (MSN) en Hyves. Kinderen mogen op basisscholen normaliter geen gebruik maken van chatprogrammas, maar ze doen dat thuis wel. In de lijst met contacten staan natuurlijk ook je klasgenootjes. Met chatprogrammas kun je niet alleen communiceren maar ook pesten. En dat gebeurt: cyberpesten. Windows Live geeft zelf al aan dat je voorzichtig moet zijn met berichten van onbekenden: je kunt bepalen wie je wel of niet toelaat in je mailbox en je kunt iemand er op elk moment uitgooien als het te bont wordt. Je moet dus weten hoe je met chatten omgaat. Bij kinderen speelt ook nog mee dat je contactlijst als statussymbool gezien wordt: hoe meer vrienden en vriendinnen je op je lijst hebt staan, hoe belangrijker je bent. Het gaat dan vaak om vrienden van vrienden, dus zeg maar onbekenden.

  Drie berichten, recent van internet geplukt. Cyberpesten en Hyvescontacten; je zult daar als leerkracht tegenwoordig wat over moeten vinden. Of tegen doen, want hoe reageer je als een kind in je klas door een via internet gepest of bedreigd wordt? Maak je hoe dan ook gebruik van chatprogrammas binnen je onderwijs? En als je zelf een internetgebruiker bent, tot hoever ga je dan als leerkracht in het digitaal blootgeven van je privleven?

  Cyberpesten

  Chatten is net als emailen een handige en snelle vorm van communicatie, maar ook basisscholen hebben intussen te maken gekregen met de keerzijde van digitale netwerken als Windows

  BINNENDE RING

  personeelsnieuwsbrief AWBR nr. 2

  Binnen de Ring is de nieuwsbrief voor het personeel van

  Amsterdam West Binnen de Ring, stichting voor openbaar

  primair onderwijs. Het blad verschijnt vier maal per jaar.

  Jaargang 1 , nummer 2 mei 2008

  Eindredactie: Hiske Swart Redactie: Kees van Veen

  Redactieadres: postbus 589601, 1040 LC Amsterdam

  email: h.swart@awbr.nl

  Opmaak: CO3 Druk: Stadsdrukkerij Amsterdam

 • 2

  ProtocolMoet je hier als school op inspelen en is de school misschien wel (mede)verantwoordelijk)? Leerkrachten, scholen en schoolbesturen kunnen er niet meer omheen. Ouders onderkennen het gevaar vaak nog niet, omdat ze zelf niet bekend zijn met dit computergebruik. Moet je het gebruik van chatprogrammas aanwakkeren door het op school in te zetten? Kun je het gebruik van chatprogrammas tegengaan? Eenduidige antwoorden zijn er nog niet. In elk geval zou je kinderen kunnen vertellen hoe je met chatten om kunt gaan. Interesse voor wat de kinderen doen op internet kan ertoe leiden dat ze zich veilig genoeg voelen om hulp te vragen als het toch mis dreigt te gaan. Op het stafbureau van AWBR wordt op dit moment een protocol samengesteld. Het zal ingaan op pesten, seksuele intimidatie en discriminatie en zal ook richtlijnen bevatten voor moderne communicatiemiddelen zoals Hyves en MSN.

  Opgetekend tijdens een presentatie van op een Amsterdamse basisschool

  Windows Live wordt gestart, de ICTer logt in en direkt komt er een aanvraag van een onbekende chatster: Carlein wil met je praten. Dit is best wel spannend, fluistert een leerkracht. De ICTer accepteert Carlein en vraagt hoe oud ze is. Carlein antwoordt: Ik ben 12, maar zie er uit als 13. De ICTer is wel benieuwd hoe ze er uit ziet en vraagt of ze een cameraatje heeft en stuurt haar een emoticon in de vorm van een hartje toe. De teksten worden nog uitdagender en de spanning bij de teamleden loopt op. Als er uiteindelijk lifevideobeelden binnenkomen, blijkt Carlein een collega ICTer op een andere school te zijn

  Ik weet je ip-adres, dus ik weet ook waar je woont

  Bedreigingen als deze zijn moeilijk door een kind te af te wenden, weten we inmiddels. Het is onzin, maar dat moet je dan maar weten en daar ook nog eens naar durven te handelen door die bedreiger te blokkeren. Kinderen moeten dat leren. Ook dat je geen adresgegevens of telefoonnummers doorgeeft. Het gevaar is dat dat snel en gemakkelijk in zon chat sluipt: Als je mij even je telefoonnummer geeft, dan kunnen we wat afspreken. Of: Als je je wachtwoord geeft, dan zal ik dat wel even installeren. En dan is er het gevaar van video. Je kunt de ander overhalen om dingen voor de camera te doen, waar je later mee gepest of onder druk gezet kunt worden. Die videoopnamen kun je bewaren en later gebruiken.

  Cyberpesters zijn vaak heel creatief, de digitale pestvariaties zijn talloos en de pakkans is relatief klein. Myriam Limper van Pestweb (www.pestweb.nl) geeft een paar voorbeelden: Op ikhaatsites houden klasgenoten een logboek over

  iemand bij: Chantal had weer een walgelijke broek aan vandaag.

  Via internet worden erotische producten besteld en bij het slachtoffer afgeleverd.

  Alle meisjes uit de klas hebben toegang tot de SanneiseentrutLivegroep, behalve Sanne.

  Een Marokkaans meisje doet op school altijd haar hoofddoekje af en ze maakt zich een beetje op. Een jongen maakt hiervan fotos en chanteert haar: Als je me geen geld geeft, dan stuur ik ze naar je ouders.

  Slachtoffers worden bestookt met een stroom van hatelijke smsjes.

  Op een van de basisscholen in Amsterdam speelt op dit moment zelfs een zaak waarbij een ouder zich op MSN voordoet als haar dochter. Haar dochter wil geen contact met haar en op deze manier probeert moeder informatie over haar dochter los te krijgen van vriendjes en vriendinnetjes. Moeder gebruikt ook dreigende taal naar de kinderen. Ook zon vorm van misbruik van MSN is natuurlijk behoorlijk bedreigend voor de kinderen.

  Digitale contacten tussen leerkracht en kinderen

  In de afgelopen maanden is in de media veel aandacht geweest voor de verhouding tussen leerkracht en leerlingen in digitale netwerken. De onderwijsbonden geven daarover een duidelijk advies: houd deze contacten goed gescheiden. Advocaat Frans Lathouwers van de Aob stelt dat het digitale flirten vaak begint met een onschuldige email of sms. Maar regelmatig gaat het van kwaad tot erger. Volgens de bond zijn de meeste problemen te voorkomen als scholen met leerkrachten, leerlingen, ouders en medewerkers het gesprek aangaan over digitale omgangsvormen. Ook zouden hiervoor regels moeten worden opgesteld. De verantwoordelijk voor regelgeving op dit gebied ligt bij de schoolbesturen.

 • 3

  De Binnenkr ing

  Liesbeth begon op 1 maart 1968. Toen als kleuterjuf, daarna als hoofdleidster, gevolgd door adjunct, daarna toch weer liever als leerkracht en nu, omdat ze gedeeltelijk is afgekeurd, twee dagen als onderwijsassistent. Geen probleem, verzekert ze, want ik werk graag met kinderen en op deze manier heb ik ook nog tijd over om leuke dingen in mijn vrije tijd te doen.

  Ben je zo iemand die al heel jong wist dat je het onderwijs in wilde?Ik speelde wel graag juf, maar doen veel kinderen dat niet? Ik speelde schooltje en ik weet nog goed dat ik de Donald Duck verscheurde om aan blaadjes te komen zodat mijn poppen en beren hun sommen konden maken.

  Marloes had zich niet voorgenomen om het onderwijs in te gaan. Pas in het laatste jaar van de HAVO kwam ze op het idee omdat een open dag van de PABO in Rotterdam aantrekkelijk uitpakte. Ik deed in 2001 mijn LIO hier op de Zeeheldenbuurt en ben daarna gebleven.

  En nu al adjunct?Er werd me gevraagd of een adjunctenopleiding niets voor mij was. Maar ik sta nog wel twee dagen voor de klas hoor.

  Hebben jullie een voorbeeld gehad?Marloes: Ik had zelf een geweldige kleuterjuf. De aandacht die ze voor kinderen had Ze had iets van vrij met grenzen. Dat heb ik nu zelf ook wel een beetje.

  Liesbeth: Ik had voorbeelden zoals ik pers niet wilde worden. Kinderen die en publique voor schut werden gezet. Een vriendje kon niet zo goed leren en dan zetten ze hem voor de klas en werd er gezegd: Kijk eens hoe dom die is. Dat wilde ik dus niet. De Zeeheldenbuurt staat in een volksbuurt en er waren toen veel mensen die het niet breed hadden en vaak met veel kinderen op een halve woning zaten. Kinderen maakten veel mee en elk kind had zo zijn eigen manier om daarmee om te gaan. Het bevestigde mijn idee dat er geen standaardoplossingen zijn. Alle kinderen zijn anders. Marloes: Je raakt verslingerd aan zon buurt als hier. Het interessante is dat er zoveel verschillende mensen dicht bij elkaar wonen. En die komen dus bij elkaar in onze school. Je hebt zeg maar de bakfietsclub, en kinderen die in het opvanghuis of kindertehuis wonen.

  Ren van Lier begon in 2004 als leerkracht in Amsterdam. Hij kwam van het platteland in Limburg dus was er sprake van een cultuurschok. Ik heb op een Katholiek dorpsschooltje gezeten en kreeg nog les van een pastoor. Elke dag begon met een Wees Gegroetje en de blaadjes die de pastoor kopieerde en uitdeelde stonken allemaal naar sigaar. Na de PABO in Roermond zat ik opeens in Bos en Lommer in een kamertje met uitzicht op de snelweg. Ik had vier huisgenoten: de een was stoned, de tweede homofiel, de derde Japanner en de vierde Duitser. Het was alle