personality summer 2011

of 15 /15

Embed Size (px)

description

personality summer 2011

Transcript of personality summer 2011

 • >>

  26 dito

  Gertjan Verbeek als voorbeeld voor ondernemend Nederland

  Weinig voetbaltrainers zijn zo authentiek en gedreven als Gertjan Verbeek. Hij bouwt gestaag aan een methode die ook bij

  AZ Alkmaar het afgelopen seizoen tot succes leidde. Daarin hebben mentale coaching en het aansturen van groepsdyna-

  mische processen topprioriteit.

  n de tuin van zijn eigenhandig ver-

  bouwde stulp in het Friese Jubbega,

  met uitzicht over de zelf aangelegde vijver,

  blaast hij even uit. Gertjan Verbeek heeft deze

  vakantiedag geklust aan zijn nieuwe project:

  een boerderij met een flinke lap grond, en-

  kele kilometers verderop. Hij heeft het inmid-

  dels met een bevriende ZZPer voor twee ton

  verbouwd. De investering verdient hij bij een

  verkoop dubbel en dwars terug. Vorig voetbal-

  seizoen trok hij op elke vrije dag rond 07.00

  uur van Alkmaar naar het Friese land. Tot

  16.00 uur was hij dan bouwvakker.

  Klussen doet zijn gedachten letterlijk ver-

  zetten, hem uit de tunnelvisie van het

  voetbal halen. Ik loop hard, fiets veel, rij

  graag motor, vertelt hij. Maar dan dwa-

  len de gedachten toch weer snel af naar

  het voetbal. Maar als je klust, moet je echt

  je gedachten erbij houden, anders loop

  je een dikke duim op of zo. Met klussen

  maak ik mijn hoofd leeg, kom ik los van de

  wedstrijd, van de club waar alles draait om

  voetbal. Ik ben sowieso van s ochtends

  vroeg tot s avonds laat op de club. Het

  risico om in een tunnelvisie vast te lopen,

  is redelijk groot. Dat moet ik voorkomen.

  Spelers vind ik vaak ook veel te eenzijdig.

  Naast het voetbal hebben ze hun compu-

  terspelletjes, hun iPod en iPad, en dat is

  het wel zon beetje. Veel jongens vinden

  de combi tussen voetbal en studie bijvoor-

  beeld veel te moeilijk. Gelukkig vinden

  veel jongens afleiding in hun gezin.

  Het is de 49-jarige Verbeek ten voeten uit:

  een voetbaltrainer, een therapeut, een lan-

  geafstandsloper, een ex-bokser en een klus-

  ser in een Rambo-lijf, zo weggelopen uit

  de set van Braveheart of The Gladiator. De

  geboren Deventenaar blijkt inmiddels een

  garantie voor succes te zijn. AZ Alkmaar

  eindigde dit seizoen als vierde. Terwijl na

  het faillissement van de DSB Bank nog ge-

  vreesd werd voor het voortbestaan van de

  club van ex-voorzitter Dirk Scheringa.

  Vorig seizoen kwalificeerde Verbeek zich

  met SC Heracles, dat met de een na laagste

  begroting van alle eredivisieclubs werkte,

  bijna voor Europees voetbal. Bovendien

  streeft Verbeek altijd en overal fris en

  swingend voetbal na. Een speelstijl die

  we herkennen uit Verbeeks jaren bij SC

  Heerenveen. Mede daarom omarmde Feye-

  noord destijds de zoon van de moeder die

  als kind het Rotterdamse bombardement

  overleefde. Hoewel hartstochtelijk toege-

  juicht door het Legioen, kon Verbeek van

  het bestuur, opgestookt door enkele bepa-

  lende spelers, in De Kuip zijn karwei niet

  afmaken. Maar Feyenoord is geen trauma,

  hoor. Ik heb er veel van opgestoken, al-

  dus de trainer vandaag.

  Behalve met zijn focus op fysieke fitheid en

  discipline staat de zoon van een vertegen-

  woordiger in toiletpotten te boek als een

  trainer die topprioriteit geeft aan mentale

  coaching. Verbeeks methode is een compi-

  latie van alle mogelijke psychologische en

  fysiologische technieken. De boekenkast is

  gevuld met werk van auteurs als Stephen

  Covey, Peter Murphy en Toon Gerbrands. De

  trainer leest jaarlijks vijftien tot twintig

  boeken. De laatste tijd lees ik veel over

  het brein, begint hij. Ik ben nu bezig

  met Van baarmoeder tot Alzheimer van

  I

  Ik maak spelers voortdurend bewust

  bekwaam

  Fotografie Ed van de Pol

  gj verbeek.indd 26 05-07-2011 17:50:57

 • dito 27

  by ditospecial people

  Fotografie Ed van de Pol

  gj verbeek.indd 27 05-07-2011 17:51:01

 • professor Dick Swaab. Vorig seizoen volgde

  ik op Nyenrode de cursus Breinkunde. Door

  bepaalde ademhalingsoefeningen kun je

  je beter ontspannen, kom je beter in je

  vel te zitten en kun je beter presteren. We

  werken daarbij ook met een stresseraser,

  die laat zien dat je met een rustige buik-

  ademhaling je hartritme kunt reguleren.

  Hoe coherenter namelijk de hartslag is,

  hoe beter je met stress kunt omgaan.

  U bent toch voetbaltrainer en toch geen

  zielenknijper?

  Ik wil altijd vanuit onze eigen kracht voet-

  ballen, altijd met de wil om te winnen met

  mooi aanvallend voetbal. Die positiviteit

  slaat dan automatisch over naar het publiek,

  ze raken enthousiast, en dat slaat weer over

  naar de spelers. In die win-winsituatie creer

  je automatisch synergie. Het team overstijgt

  als het ware zichzelf. Om dat te bereiken

  moeten de spelers zowel fysiek als mentaal

  topfit zijn. In de top draait het meer en meer

  om psychologische en groepsdynamische

  processen. Alle spelers kunnen aardig voet-

  ballen, maar het gaat er nu om dat je dat op

  het juiste moment laat zien. Daarbij is ba-

  lans tussen geest en lichaam essentieel.

  Leg uit!

  Waar het allemaal om draait, is dat spe-

  lers in focus zijn, in het hier en nu. Al-

  leen dan kunnen zij optimaal hun taak

  uitoefenen en alleen dan genereer je de

  kenmerken die daarbij horen, zoals rust,

  alertheid, ontspannenheid, vertrouwen en

  optimisme. Kom je met 1-0 voor, dan ga

  je automatisch positief denken, met het

  gevolg dat je je ook zo voelt en gedraagt:

  vrolijk, opgewekt, lachen, noem maar op.

  Maar tegelijkertijd zijn er allerlei factoren

  die de spelers direct uit hun focus kunnen

  halen, zoals het weer, de scheidsrechter,

  het veld, de tegenstander, het publiek en

  de media. Spelen we slecht, dan dreigt

  er onrust: zelfonderschatting, agressie,

  angst, koppigheid, frustratie, gespannen-

  heid. Spelers komen daardoor nog verder

  van hun kracht te staan, van het centrum;

  ze raken gestrest, kijken angstig naar de

  klok, gaan schelden. Om weer terug in

  flow te komen, moet je volledig in het

  hier en nu focussen, niet in het verleden,

  niet in de toekomst. En, heel belangrijk,

  je moet je concentreren op zaken waarop

  je ook invloed kunt hebben.

  Alles draait om denken, voelen, doen. Een 0-

  1 geeft een pessimistische gedachte, daarna

  een negatief gevoel en dat uit zich weer in

  agressief, passief of vluchtgedrag. De spits

  blijft bijvoorbeeld na een gemiste kans soms

  minuten lang hangen in zijn rouwmoment.

  Zaak is dan om hem bij de les, in focus, te

  krijgen. In de rust vraag ik hem: waarin ligt

  behalve in scoren je kracht? De ploeg beter

  laten spelen, zegt hij dan bijvoorbeeld. Hoe

  doe je dat? vraag ik hem. Door aanspeelbaar

  te zijn! Door vrij te lopen. Daarmee heeft

  hij al een nieuw focuspunt. Dan: Vanaf waar

  scoor je het meest? Bij de tweede paal.

  Dus, zeg ik, breken we door, dan ga je naar

  de tweede paal.

  Een verdediger bracht zichzelf uit focus

  door te kritisch op zichzelf te zijn, waar-

  door hij te gespannen speelde. Met hem

  sprak ik trigger words af die hem direct

  in focus brengen. Gaat er iets fout en

  dreigt hij in een rouwmoment te vluchten,

  dan roep ik van de kant: Schakelen! Of:

  Strijd! Met mijn staf geef ik spelers con-

  tinu handvatten om beter naar zichzelf te

  laten kijken, zodat ze betere keuzes kun-

  nen maken en meer in hun kracht komen.

  We maken hen bewust bekwaam. In het

  begin kijken spelers daar vreemd van op.

  Maar als ze eenmaal merken dat ze beter

  worden, vallen hun twijfels weg.

  28 dito dito 29

  De favoriete ondernemers van Gertjan Verbeek Ik hou van ondernemers die vanuit hun

  eigen vermogens, met veel boerenverstand, creativiteit en vasthoudendheid, vanuit het

  niets een succesvolle onderneming hebben opgezet. Ik kom dan tot deze top drie: Henry

  van der Most, Riemer van der Velde, Jan Smit.

  De favoriete ondernemers van Gertjan Verbeek

  gj verbeek.indd 28 05-07-2011 17:51:05

 • U laat spelers vragenlijsten invullen die je

  eerder bij een hr-afdeling van een bedrijf

  verwacht dan bij een eredivisieclub.

  In die vragenlijsten omcirkelen ze onder

  meer waarom ze met enthousiasme hun

  bed uitkomen, zoals vanwege vrijheid,

  gezondheid, economische zekerheid,

  vriendschap, roem en genegenheid. Daar-

  mee spoor ik hun drijfveren op, zodat ik

  hen nog beter kan begrijpen, kan raken.

  Alles wat in mijn kraam past, zet ik in:

  de IJsberg-theorie, EMDR. Dit seizoen

  testten we de spelers met de Actiontype-

  test. Daarmee haalden we de prominente

  karakterkenmerken van de spelers naar

  boven. Ikzelf bleek een ESTJer te zijn.

  Dat staat voor Extravert, Sensing, Thin-

  king en Judging. Mijn meest prominente

  voorkeurskenmerken.

  Wat moet je nu met al die informatie?

  Die geeft mij opnieuw een handvat om de

  groep te benaderen. Ik werk graag met ex-

  traverte spelers; ze uiten zich, durven hun

  nek uit te steken, je weet wat je aan hen

  hebt en ze nemen vaak in en buiten het

  veld het voortouw. Onze aanvoerder, Stijn

  Schaars, is extravert. Maar Stijn vertrekt

  nu naar Sporting Lissabon. Onze selectie

  bestond sowieso al voor zestig procent uit

  overwegend introverte karakters. Bij het

  aantrekken van een nieuwe middenvelder

  gaat onze voorkeur uit naar een extraverte

  speler.

  U bent elke dag van s ochtends negen uur

  tot s avonds laat op de club. Waar komt

  die gedrevenheid vandaan?

  Ik vind het geweldig om jonge mensen

  te begeleiden in hun stap naar volwas-

  senheid. Ze worden van junior senior,

  van amateur professional, van subtopper

  topper. Ikzelf was vroeger een matige

  voetballer die echter met zijn aangebo-

  ren doorzettingsvermogen alles uit zijn

  mogelijkheden heeft gehaald. Maar an-

  dere spelers hadden dat niet. Ze hadden

  geen mentaliteit, zeiden ze dan. Die kre-

  gen dan een boete als ze te laat op de

  training kwamen. Toen ik als trainer bij

  de jeugd begon, kwam ik ook niet verder

  dan een aai over de bol of een schop on-

  der de kont. Bij het SC Heerenveen van

  Riemer van der Velde en Foppe de Haan,

  onder wie ik jarenlang assistent-coach

  was, stond men wel open voor dit soort

  processen. We consulteerden onder an-

  dere Paul van Zwan, een mental coach.

  Ik zag dat er een braakliggend gebied

  voor ons lag.

  Toen ik als hoofdtrainer begon bij Hera-

  cles, liep Van Zwan enkele dagen met me

  mee. Samen evalueerden we de groeps-

  dynamische processen en de invloed

  van de trainers daarop. Die gesprekken

  waren soms best confronterend, maar

  vooral buitengewoon verfrissend en zin-

  vol. Vooral ook omdat wij zagen dat hier-

  mee niet alleen de stafleden, maar ook

  spelers flinke stappen vooruit maakten.

  Toen ik hoofdtrainer van SC Heerenveen

  werd, hebben we de staf jaarlijks drie

  keer door een professioneel bureau een

  dag lang laten trainen om hen op deze

  manier in de spiegel te laten kijken.

  U heeft geen vaste mental coach bij de

  selectie?

  Nee, dat ben ik. Ik maak me de stof zelf

  eigen en integreer die. Ik stel echter wel

  een voorwaarde: het moet bij me pas-

  sen. Zo heb ik bijvoorbeeld niets met

  dat in groepsverband enthousiasmeren

  van elkaar. Pal voor de wedstrijd in een

  kring gaan staan en elkaar vervolgens

  oppeppen met yells en zo. Als de groep

  dat wil, moet ze dat zeker doen. Maar

  daarvoor ben ik te nuchter. Nee, we ge-

  ven elkaar voor de wedstrijd allemaal de

  hand en wensen elkaar een prettige wed-

  strijd. Aan de methode-Verbeek is niets

  magisch. Ik ben geen Harry Potter, meer

  een bouwvakker. n

  28 dito dito 29

  by ditospecial people

  De favoriete ondernemers van Gertjan Verbeek Ik hou van ondernemers die vanuit hun

  eigen vermogens, met veel boerenverstand, creativiteit en vasthoudendheid, vanuit het

  niets een succesvolle onderneming hebben opgezet. Ik kom dan tot deze top drie: Henry

  van der Most, Riemer van der Velde, Jan Smit.

  De favoriete ondernemers van Gertjan Verbeek

  gj verbeek.indd 29 05-07-2011 17:51:09

 • 42 dito

  wagyu.indd 42 05-07-2011 18:05:09

 • Ondernemer Rob Baarsma was tot voor kort projectontwikkelaar. Maar hij wilde het wat rustiger

  aan gaan doen en kocht daarom een boerderij met een flinke lap grond ten zuiden van de Beemster.

  Nu, jaren later, staat er midden in een natuurgebied een uniek boerenbedrijf: De Drie Morgen, een

  vooraanstaande farm op het gebied van Wagyu-runderen. De beestjes oorspronkelijk afkomstig

  uit Japan hebben een legendarische reputatie opgebouwd. Het zijn de meest verwende dieren op

  aarde, die worden gemasseerd en gevoed met bier. De prijzen voor Wagyus zijn minstens zo legen-

  darisch, oplopend tot twintig euro per ons.

  >>

  lke ochtend om 07.00 uur

  neemt Rob Baarsma, eigenaar

  en oprichter van het agrarisch bedrijf De

  Drie Morgen, zijn stalen boot voor de dage-

  lijkse inspectie van zijn vee. In het oer-Hol-

  lands natuurgebied Wormer- en Jisperveld

  in het plaatsje Spijkerboor, nabij Purmerend,

  hemelsbreed op nog geen vijftien kilometer

  van het centrum van Amsterdam, grazen in

  alle rust zijn geliefde koeien. Verspreid over

  verschillende eilandjes, die alleen per boot

  bereikbaar zijn, tekenen de gitzwarte silhou-

  etten van indrukwekkend gespierde koeien

  zich af. De stiertjes springen als ze bronstig

  zijn zo in het water, vertelt Baarsma. Niets

  houdt ze dan tegen. Ze zwemmen gewoon

  naar de overkant op zoek naar vrouwtjes.

  Daarom controleert de veehouder elke och-

  tend of er geen beesten te water zijn ge-

  raakt tijdens nachtelijke escapades.

  Voorouders

  De beesten in dit vredige polderland zijn

  niet zomaar koeien, maar runderen van

  het befaamde Wagyu-ras. Geen gekruis-

  te Wagyus, maar en dat is bijzonder

  - honderd procent raszuivere Wagyus,

  rechtstreekse afstammelingen van Japan-

  se voorouders. In 2003 begon Baarsma,

  een voormalig projectontwikkelaar, aan

  zijn Wagyu-avontuur. Ik wilde het wat

  rustiger aan gaan doen en kocht daarom

  een oude boerderij en wat grond. Ik had

  koeien nodig om het gebied duurzaam

  te laten begrazen. Toen ik hoorde over

  de prijzen en mogelijkheden van Wagyu-

  vlees, dacht ik: waarom niet natuurbe-

  heer en veehouderij combineren? Zijn

  vrouw Caroline, voormalig Europees kam-

  pioen Military, had veel ervaring met de

  paardenfokkerij. Het begon letterlijk met

  een eerste kalfje, nu telt zijn veestapel

  zon 150 stuks authentieke Wagyu-run-

  deren. De kwaliteit van zijn vee is on-

  miskenbaar, menen Wagyu-kenners. Zelfs

  buitenlandse fokkers komen tegenwoor-

  dig Wagyu-fokstieren bij hem kopen.

  dito 43

  by ditoreportage

  E

  Wagyu in de polder

  Fotografie: Saskia van Osnabrugge

  wagyu.indd 43 05-07-2011 18:05:14

 • Bier

  De magie rondom het legendarische Ja-

  panse beestje is groot. Wereldwijd prijzen

  sterrenchefs de overdadige vetmarmering

  en de rijke, volvette smaak van het vlees.

  De prijs is navenant: tien tot twaalf euro

  voor een mooie gemarmerde steak van hon-

  derd gram, oplopend tot twintig euro voor

  de absolute top in Wagyu. Bekend zijn de

  verhalen over de gemasseerde koetjes die

  in Japan met bier worden gevoed om zo-

  doende tot een optimale kwaliteit vlees te

  komen. Een marketinghype? Of kloppen die

  verhalen echt? Baarsma: Het klopt, maar

  om andere redenen dan men vaak denkt.

  In Japan is landbouwgrond voor vee erg

  schaars. Verreweg het meeste land gaat

  naar de rijstteelt, omdat de Japanse over-

  heid geheel in de eigen rijstbehoefte wenst

  te voorzien. De dieren hebben in Japan

  heel weinig ruimte, bijna vergelijkbaar met

  onze vroegere kistkalveren. Ook krijgen ze

  nauwelijks beweging. Om hun bloedsom-

  loop te stimuleren worden ze noodgedwon-

  gen gemasseerd met hennephandschoenen

  en borstels. En om de eetlust op te wekken

  krijgen ze inderdaad soms bier. Ook in de

  stallen van Baarsma worden Wagyus gemas-

  seerd. Maar vooral om genotzuchtige rede-

  nen. De koeien genieten zichtbaar kwijlend

  van genot van de harde massageborstels

  waarmee de stallen zijn uitgerust. Wagyus

  zijn zeer stressgevoelig, legt Baarsma uit.

  Daarom willen wij een aangename en rus-

  tige omgeving voor ze creren. Dat komt de

  kwaliteit van het vlees ten goede.

  De dieren van Baarsma worden ook op an-

  dere manieren verwend. Ze liggen op een

  bed van stro waarvan de onderkant verteert

  waardoor een warmte wordt geproduceerd

  die kan oplopen tot wel vijftig graden, een

  soort elektrische deken dus. In de stallen

  waar ze verblijven in de maanden voor-

  dat ze worden geslacht, krijgen de koeien

  een uitgekiend dieet om ze bij te mesten.

  Een recept van kruidenrijk hooi van de na-

  tuurgraslanden, tarwe en gerst - zonder

  groeimiddelen of antibiotica, verzekert

  Baarsma - waarvan hij de details niet kwijt

  wil. Een geheim recept uit Japan, aldus

  de veehouder. Het zijn deze voeding en de

  rustige omgeving die mede de unieke

  Wat is Wagyu?

  Hoe te bereiden?

  Wagyu is vooral bekend om de zeer

  verfijnde vetdooradering van het vlees.

  Wagyu-runderen worden niet eerder

  dan na tweenhalf tot drie jaar geslacht,

  waardoor het vlees - in vergelijking met

  andere runderrassen - tot twee keer lan-

  ger de tijd heeft om op smaak te komen.

  Een uitgekiend dieet tijdens het laatste

  levensjaar draagt bij aan de onmisken-

  bare rijke smaakbeleving. Het kostbare

  Wagyu-vlees verdient het met zorg te

  worden bereid. Boter of olie is niet nodig

  bij het bakken. Wagyu-vlees moet op een

  matig tot halfhoog vuur worden gebak-

  ken. De marmering in het vlees heeft een

  laag smeltpunt (rond 32 graden Celsius).

  De kunst is om het vet na bereiding in

  het vlees te houden, waardoor de bij-

  zondere eigenschappen het best tot hun

  recht komen. In de duurdere restaurants

  staat Wagyu-vlees steeds vaker op de

  menukaart. Voor particulieren is Wagyu

  te koop via internet bij Wagyu-specialist

  Vermaning: www.wagyyshop.nl.

  Meer infortmatie over De Drie Morgen:

  www.dedriemorgen.com.

  44 dito

  >>

  Het verschil in smaak tussen niet-zuivere Wagyu en volbloed Wagyu is onmiskenbaar

  wagyu.indd 44 05-07-2011 18:05:17

 • by ditoreportage

  dito 45

  wagyu.indd 45 05-07-2011 18:05:22

 • smaak van het vlees bepalen. Ook bui-

  ten op het land hebben de beestjes het

  goed. Op honderd hectare grond grazen

  150 dieren in de natuur; anderhalf rund

  per hectare. Gedurende twee jaar lopen

  en grazen ze grotendeels buiten (zolang

  het weer dat toestaat). In het derde jaar

  verblijven ze permanent in de stal om

  te worden afgemest met hooi en droog-

  voer om na zon 36 maanden te worden

  geslacht. Het slachten - een belangrijke

  stressfactor bij runderen - gebeurt in de

  nabije omgeving, zodat de transporttijd

  beperkt blijft.

  Embryos

  Dat Baarsma een volbloeds Wagyu-kudde

  heeft weten op te bouwen in Nederland, is

  een klein wonder. Originele Wagyu-runde-

  ren exporteren is in Japan namelijk offici-

  eel verboden. Slechts een enkele keer in de

  geschiedenis zijn levende Wagyu-runderen

  vanuit Japan gexporteerd. In Europa be-

  staan maar enkele Wagyu-fokkers, van wie

  het merendeel bovendien werkt met gekruis-

  te, niet-bloedzuivere, Wagyu-varianten.

  In 2005 slaagde Baarsma erin bij een be-

  vriende fokker van volbloeds Wagyus in Au-

  strali een vat in stikstof gevroren embryos

  te kopen en naar Nederland te brengen. De

  Japanse vader en moeder van dit embryo

  zo blijkt uit de gedetailleerde registratie,

  inclusief neusafdrukken stammen recht-

  streeks af van bloedzuivere Wagyu-runderen

  die midden jaren negentig - bij hoge uitzon-

  dering - uit Japan konden worden gexpor-

  teerd en nog in Japan hebben gegraasd. Met

  behulp van een oer-Hollandse draagmoeder

  zag negen maanden later het eerste Wagyu-

  kalfje van Baarsmas huidige kudde op Ne-

  derlandse bodem het levenslicht. Een heel

  bijzonder moment, herinnert Baarsma zich.

  Shogun 1 werd hij gedoopt. Een fokstier met

  sterke genen, zo zou blijken. Nog altijd staat

  de massieve stier (met het nummer 4242 op

  een gele badge in zijn oor) in de stal van

  De Drie Morgen van zijn oude dag te genie-

  ten. Via de aankoop van andere zogenoemde

  bloedlijnen en met behulp van technieken

  als kunstmatige inseminatie en in-vitrofer-

  tilisatie (ivf of reageerbuisbevruchting) kon

  de unieke Hollandse Wagyu-veestapel met

  geduld en toewijding worden uitgebreid tot

  het huidige niveau.

  Stieren zoals Shogun 1 hebben hun geld in-

  middels ruim opgeleverd. Zij zijn goed voor

  de verkoop van duizenden rietjes, opge-

  vangen sperma, dat voor gemiddeld veertig

  euro per rietje wordt verkocht. Daarnaast

  verkoopt De Drie Morgen ook embryos door

  aan andere fokkers (een embryo gaat voor

  gemiddeld duizend euro over de toonbank).

  Het zorgt - samen met de verkoop van vee

  voor de slacht en fokkerij - voor de belang-

  rijkste inkomstenbronnen voor De Drie Mor-

  gen. Per week gaat nu gemiddeld n rund

  naar de slachterij.

  Nepwagyu

  Veel Wagyus die in Nederland

  en de rest van Europa in toprestaurants op

  de kaart staan, zouden die naam eigenlijk

  niet mogen dragen. Want het gaat vaker wel

  dan niet om Wagyu-vlees dat afkomstig is

  46 dito dito 47

  Ik dacht: waarom niet natuurbeheer en veehouderij combineren?

  wagyu.indd 46 05-07-2011 18:05:26

 • van kruisingen en dus niet 100% volbloeds

  is. De consument weet vaak niet wat voor

  Wagyu hij precies krijgt voorgeschoteld,

  maar betaalt wel de hoofdprijs, alsof het

  echte Wagyu is, zegt Baarsma. Maar het

  verschil in smaak tussen niet-zuivere Wa-

  gyu en volbloed Wagyu is onmiskenbaar.

  De veehouder van De Drie Morgen pleit

  daarom voor een soort keurmerk dat dui-

  delijk maakt dat men te maken heeft met

  100% volbloed Wagyu, net als in Australi.

  Bekende sterrenkoks die zijn vlees op de

  kaart hebben staan, zoals Alain Alders van

  De Vrienden van Jacob en Peter Goossens

  van Hof van Cleve in Belgi, melden tegen-

  woordig dat hun Wagyu-gerecht afkomstig

  is van 100% volbloeds Wagyus. n

  46 dito dito 47

  by ditoreportage

  Wagyu wereldwijd

  Wagyu is een Japans runderras (wa staat voor Ja-

  pans, gyu voor rund) en is een van de meest ex-

  clusieve vleesrassen ter wereld. In Japan bestaat

  tot op de dag van vandaag een uitvoerverbod op

  Wagyu-runderen (ook wel Kobe-beef genoemd).

  Slechts een enkele keer in de geschiedenis werd hierop een uitzondering gemaakt en moch-

  ten enkele runderen (onder meer voor wetenschappelijk onderzoek) worden gexporteerd

  naar onder meer de VS en Australi. Eind jaren negentig ontstonden buiten

  Japan fokprogrammas met volbloed Wayu-runderen. Het Wagyu-vlees

  dat in Europa te koop is, is dus afkomstig van fokkerijen buiten

  Japan, zoals De Drie Morgen. De fokschuur voor Wagyu in de

  wereld is Australi (80.000 stuks). Vaak gaat het niet om honderd

  procent bloedzuivere Wagyu, maar om kruisingen, onder meer

  met Hereford- en Aberdeen Angus-runderen.

  wagyu.indd 47 05-07-2011 18:05:32

 • n 1997 werd Jan Kuipers tijdens

  een cursus definitief aangestoken

  door het Stephen Covey-virus. Hij werkte al

  als trainer en kende het bekendste werk van

  de Amerikaanse bestsellerauteur: The Seven

  Habits of Highly Effective People. Maar een

  training had hij nog nooit gevolgd. Er was

  een dame overgekomen vanuit de VS naar

  Nederland die de training gaf, herinnert

  Kuipers zich. Het was op zon ongelooflijk

  niet-inspirerende cursuslocatie. We waren

  met zon vijftien deelnemers, drie dagen

  lang. Maar wat er tijdens de training ge-

  beurde, was alles behalve ongenspireerd.

  Na de eerste koffiepauze dacht ik: dit wil ik

  ook. Sindsdien heeft Kuipers, een van de

  bekendste Covey-ambassadeurs in Neder-

  land, van Stephen Covey en diens gedach-

  tegoed een dagtaak gemaakt.

  Stephen Covey is een fenomeen. De inmid-

  dels bijna tachtigjarige, maar nog altijd

  zeer vitale, Amerikaan is erin geslaagd zijn

  toegankelijke managementfilosofie uit te

  bouwen tot een miljoenenimperium. Ba-

  sis is nog altijd zijn wereldwijde bestseller

  The Seven Habits of Highly Effective People

  (1989). Dit boek behoort met ruim vijftien

  miljoen verkochte exemplaren, vertaald in

  38 talen, tot de best verkochte manage-

  mentliteratuur ooit en wordt nog altijd

  goed verkocht. Net als de opvolger: The 8th

  Habit, die in 2004 verscheen.

  Minstens zo belangrijk voor het verspreiden

  van Coveys ideen zijn de vele lezingen en

  122 dito

  Het wereldwijde succes van

  Stephen CoveyGeen managementgoeroe die de laatste decennia zo veel aanhang wist te verwerven als de Amerikaanse bestseller-

  auteur Stephen Covey. Zijn lessen, onder meer over hoe effectief n gelukkig te blijven in tijden van dreigende in-

  formatie-overload, zijn nu actueler dan ooit. Een gesprek met Jan Kuipers, Covey-aanhanger van het eerste uur en

  directeur van de trainings- en adviesorganisatie die het gedachtegoed van Stephen Covey in Nederland uitdraagt.

  Jan Kuipers: Succes heeft alles te maken met je eigen gevoel

  IJan Kuipers.

  stephan covey.indd 122 05-07-2011 19:10:19

 • trainingen die Covey nog altijd geeft. Vraag

  een willekeurige Amerikaanse of Europese

  topmanager van een Fortune 500-bedrijf of

  de eigenaar van een succesvol bedrijf of hij

  wel eens met Covey in aanraking is geko-

  men: een grote kans dat hij n van zijn

  boeken heeft gelezen of een Covey-training

  heeft gevolgd. Was het niet bij de meester

  zelf (Covey reist nog regelmatig, ook naar

  Europa, om lezingen te geven), dan wel bij

  een van de trainingen en workshops die de

  FranklinCovey-organisatie middels gecerti-

  ficeerde Covey-trainers in 144 landen orga-

  niseert. Deze beursgenoteerde organisatie,

  waarvan Covey vicevoorzitter is, is in 1997

  ontstaan als trainings- en adviesinstituut

  op het gebied van persoonlijke ontwikke-

  ling, gebaseerd op de Covey-principes. Trai-

  ners die bij FranklinCovey zijn aangesloten,

  geven onder de paraplu van de organisatie

  binnen bedrijven en organisaties trainingen

  en adviezen over leiderschap en effectivi-

  teit. In Nederland zijn zon dertig Covey-

  trainers en adviseurs actief.

  Connected

  De laatste jaren zijn niet altijd even mak-

  kelijk geweest, zegt Kuipers over de markt

  voor trainingen en advies. Maar de markt

  trekt gelukkig weer aan. Onze ambitie is

  gelukkig niet groei om de groei. Wij willen

  goede opdrachten doen voor goede klanten.

  En we willen een aantoonbare impact heb-

  ben met het werk dat we met onze klanten

  doen. Juist die gerichtheid op praktische

  en meetbare resultaten realiseren is een

  van de onderscheidende kenmerken van de

  Covey-aanpak. Dat geldt voor organisaties,

  maar ook op individueel niveau. Covey-le-

  zers zijn vaak ware adepten. Zij leren Co-

  veys principes vaak via zakelijke contacten

  kennen, maar passen de principes ook

  by ditospecial people

  dito 123

  WIe IS Stephen Covey?

  Stephen Covey publiceerde ruim twintig jaar

  geleden The Seven Habits of Highly Effective

  People. Zijn managementboek werd een

  instantsucces. Er zijn tot nu toe wereldwijd

  vijftien miljoen exemplaren van verkocht,

  in 38 landen. Covey is 79 jaar, maar nog

  altijd zeer actief in het internationale

  lezingencircuit. Hij is overtuigd mormoon,

  woont in de staat Utah en is vader van negen

  kinderen en vijftig kleinkinderen. Covey

  is vicevoorzitter van de FranklinCovey-

  organisatie, de beursgenoteerde, wereldwijd

  actieve trainings- en adviesorganisatie die

  het gedachtegoed van Covey uitdraagt. Na

  het succes van The Seven Habits of Highly

  Effective People (in het Nederlands vertaald

  als De zeven eigenschappen van effectief

  leiderschap) volgde in 2004 The 8th Habit

  (De 8ste eigenschap). Kern van dit laatste

  boek is ontdek je eigen stem, draag deze

  uit en help ook anderen hun eigen stem te

  ontdekken en uit te dragen.

  www.franklincovey.nl

  >>

  Alleen een gedisciplineerd mens

  houdt dit werk vol

  Bestsellerauteur Stephen Covey verkocht

  wereldwijd meer dan 15 miljoen boeken.

  stephan covey.indd 123 05-07-2011 19:10:21

 • priv toe. Ze reppen liefkozend over De Ze-

  ven als het gaat over The Seven Habits of

  Highly Effective People.

  Kuipers: Een probleem van de huidige tijd

  is dat veel mensen het gevoel hebben dat

  ze overal en altijd connected moeten zijn.

  Via de pc, de iPhone, de BlackBerry, Face-

  book of Twitter. Dat kan een forse aanslag

  plegen op de balans tussen werk en priv.

  Je ziet ook in vergaderingen dat mensen

  eigenlijk maar voor de helft aanwezig zijn.

  Zelfs in de Tweede Kamer. Iedereen zal de

  symptomen herkennen: collegas die tijdens

  besprekingen regelmatig weglopen om de

  telefoon op te nemen om te reageren. De

  hoeveelheid e-mails in de inbox waarmee

  nog wat moet gebeuren. En de vaak slechte

  voorbereidingen op een vergadering wat

  blijkt uit dat bijna niemand de stukken echt

  heeft gelezen.

  Het risico is, aldus Kuipers, dat we te wei-

  nig tijd creren om de rust te nemen om na

  te denken over waar we eigenlijk naartoe

  willen met ons leven. Een van de grootste

  uitdagingen voor de komende jaren is tijd

  creren wanneer je niet verbonden bent.

  Ga eens twee uur op een stoel zitten en

  denk na over waarmee je bezig bent, advi-

  seert Kuipers.

  Natuurlijk zijn we in staat om de iPhone of

  Blackberry uit te zetten. Kuipers leert men-

  sen bewust keuzes te maken. Dit onder het

  motto Manage ik de techniek of managet de

  techniek mij?. Niemand hoeft immers slacht-

  offer te worden van de digitale technologie.

  Tijdens Covey-trainingen en -workshops

  wordt deelnemers geleerd een helder beeld

  te krijgen van wat ze wel of niet belangrijk

  vinden. Handel je op basis van belangrijk-

  heid of reageer je op urgentie? Kuipers:

  Work-life balance heeft alles te maken met

  1

  124 dito

  3

  5

  2

  7

  6

  4

  Uitgangspunt is dat je altijd aansluit

  bij je talent

  De zeven eIgenSChAppen vAn Stephen Covey

  voor zeer effeCtIeve menSen

  eigenschap 1: Wees proactief

  Realiseer je dat je zelf in staat bent om je leven vorm te geven. Neem initiatief en hou je

  vooral bezig met zaken waarop je invloed hebt.

  eigenschap 2: Begin met het einde voor ogen

  Denk na over waar je heen wilt met je leven. Ontwikkel een helder beeld van je bestemming.

  Omschrijf je missie en je doelen in het leven.

  eigenschap 3: Belangrijke zaken eerst

  Zorg dat de belangrijkste dingen niet de dupe worden van allerlei urgente, maar

  onbelangrijke dingen. Doe de belangrijkste dingen eerst.

  eigenschap 4: Denk win-win

  Wederzijdse afhankelijkheid, chte samenwerking, wordt geboren als je niet denkt in termen

  van concurrentie, maar in termen van gezamenlijk winnen. Concurrentie hoort thuis in de

  markt, zegt Covey, niet binnen bedrijven of binnen gezinnen.

  eigenschap 5: eerst begrijpen, dan begrepen worden

  Als we elkaar werkelijk begrijpen, zullen we creatiever worden in het oplossen van

  gezamenlijke problemen.

  eigenschap 6: Werk synergetisch

  Waardeer de onderlinge verschillen die er zijn en gebruik deze om tot betere resultaten te

  komen dan je alleen zou kunnen bereiken.

  eigenschap 7: hou de zaag scherp

  Periodieke vernieuwing van lichaam en geest. Zorg voor voldoende ontspanning.

  stephan covey.indd 124 05-07-2011 19:10:24

 • bepalen wat echt belangrijk voor je is en

  niet met wat door urgentie vereist is. Neem

  voor jezelf een halfuur of uur om na te den-

  ken over waar je de komende week echt een

  verschil wilt maken. En daarbij: neem ook

  nog dagelijks pakweg twintig minuten om

  te bepalen wat je echt belangrijk vindt.

  Hoe pas je deze principes zelf toe?

  Op mijn werk ben ik momenteel bezig om

  het verkoopproces belangrijk te maken nu

  de markt weer aantrekt. Hoeveel uren be-

  steed ik nu eigenlijk aan het daadwerkelijke

  verkoopvak? Dus als ik dat wil, moet dat

  ook tot uitdrukking komen in mijn agenda.

  En dat geldt voor iedereen.

  En priv?

  Ik ben jarenlang honkbalscheidsrechter

  geweest, tot op het niveau van het WK en

  EK. Daarmee ben ik vorig jaar

  gestopt. Ik vroeg me toen af:

  wat wil ik nu met mijn week-

  einden? Mijn uitgangspunt

  is dat je bij alles wat je doet

  altijd aansluit bij je talent. Ik

  kan zeggen dat ik talent heb

  voor arbitrage, ik had er nog

  jaren mee kunnen doorgaan.

  Maar ik dacht: ik heb nog een

  aantal andere talenten. Als ik

  die wil benutten, moet ik stop-

  pen als scheidsrechter. Een van

  mijn ambities is nu om actie-

  ver te worden op het gebied

  van bestuur. Bijvoorbeeld bij

  een sportbond of vrijwilligers-

  organisatie.

  Hoe kijk jij naar succes?

  Ik heb moeite met het woord

  succes. Omdat succes vaak ge-

  paard gaat met uiterlijkheden.

  Grote auto, duur huis, et ce-

  tera. Echt succes vind ik als je ergens lol in

  hebt en daarbij mensen of organisaties ver-

  der helpt. Succes heeft alles te maken met

  je eigen gevoel. Je wordt dan blij van wat

  je doet. Als je er niet meer blij van wordt,

  gaat het op werken lijken.

  Wat vind jij priv belangrijk de komende

  periode?

  Ik heb twee kinderen die dit jaar examen

  doen, en daarna een andere levensfase in-

  gaan. Ik denk nu na over welke rol ik daarin

  wil spelen. Moeten ze het zelf uitzoeken of

  ga ik daarin een stimulerende rol spelen?

  Daarmee ben ik bewust bezig.

  Wat heeft Covey jou gebracht?

  Dat ik het geluk heb dat als mij wat ver-

  velends overkomt, ik mij niet lang slacht-

  offer hoef te voelen. Ik kan sneller accep-

  teren dat dingen zijn zoals ze zijn en kan

  mijzelf vervolgens de vraag stellen: hoe nu

  verder? Zodra ik in mijn werk met mensen

  praat over wat ze willen met hun toe-

  komst, krijgt bijna iedereen een twinkeling

  in de ogen. Dan komt energie in mensen

  los, bij jong en oud. Dat is fantastisch om

  te zien. n

  by ditospecial people

  dito 125

  menSkrACht

  Het boek Menskracht van Jan Kuipers (verschenen

  in maart 2011) is zijn eigenzinnige interpretatie van

  Coveys boek De 8ste eigenschap. De kern van dit

  managementboek is: wat moet ik als manager doen

  om mijn mensen in staat te stellen de goede keuzes

  te maken? De vier sleutelbegrippen voor succesvol

  managen zijn volgens Kuipers visie, passie, discipline

  en geweten. Alleen dan kan ware menskracht worden

  benut.

  Jan Kuipers, Menskracht, Coveys 8ste eigenschap in de

  praktijk

  Business Contact, 2011

  22,50 euro

  stephan covey.indd 125 05-07-2011 19:10:29

  Naamloos-126-2942-47122-125