Persconferentie 26 juni 2012 Gil Houins, gedelegeerd bestuurder … › persconferenties ›...

Click here to load reader

 • date post

  25-Jun-2020
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Persconferentie 26 juni 2012 Gil Houins, gedelegeerd bestuurder … › persconferenties ›...

 • 1

  Persconferentie 26 juni 2012

  Gil Houins, gedelegeerd bestuurder FAVV

 • Goed bestuur, onze permanente zorg!

  2

  Efficiënt en gemotiveerd personeel

  Budget onder controle

  Resultaatgericht en waakzaam

  Agentschap onderworpen aan interne controle en

  externe audits

  Maatschappelijk georienteerd met

  tevredenheidsonderzoek klanten (consumenten en

  operatoren)

  Transparantie

 • Onze middelen in 2011

  3

  1.327 medewerkers (=1.184 VTE)

  Waarvan 723 in 11 provinciale controle-eenheden

  (PCE)

  Waarvan 155 in 5 ISO 17.025 geaccrediteerde

  laboratoria

  648 zelfstandige dierenartsen (400 VTE)

  Uitgaven: 171 miljoen €

 • Budget onder controle

  4

  -200 €

  -150 €

  -100 €

  -50 €

  0 €

  50 €

  100 €

  150 €

  200 €

  250 €

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

  Bala

  ns

  in m

  iljo

  en

  Balans + Inkomsten Balans - Uitgaven

 • Overheidsdotatie: € 9,8 / jaar / inwoner

  5

  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

  dotatie FAVV 68.400.00 62.800.00 64.700.00 68.100.00 85.400.00 111.974.0 113.415.0 108.471.0 107.993.

  dotatie per inwoner 6,6 € 6,0 € 6,2 € 6,4 € 8,0 € 10,4 € 10,5 € 9,9 € 9,8 €

  0 €

  2 €

  4 €

  6 €

  8 €

  10 €

  12 €

  0 €

  20.000.000 €

  40.000.000 €

  60.000.000 €

  80.000.000 €

  100.000.000 €

  120.000.000 €

  D

  o

  t

  a

  t

  i

  e

  p

  e

  r

  i

  n

  w

  o

  n

  e

  r

  D

  o

  t

  a

  t

  i

  e

  F

  A

  V

  V

 • Resultaatgericht en waakzaam

  6

  Resultaatgericht: “begripvol als het kan, hard als het moet”

  Overleg met de beroepsorganisaties

  Informatieverstrekking (website, nieuwsbrief, …)

  Opleidingen voorlichtingscel

  Sancties

  Waakzaam: nieuwe en/of onverwachte gevaren

  EHEC-crisis

  dierziekten met vernieuwd sanitair beleid 13,5

  miljoen € (DGZ, ARSIA, CODA)

 • 7

 • 8

 • 9

  Aantal bij het FAVV geregistreerde

  inrichtingen

  2011

  Toelevering landbouw 522

  Primaire productie 41.828

  Verwerking 4.055

  Detailhandel 34.558

  Groothandel 6.117

  Horeca en grootkeukens 53.214

  Transport 2.304

  Totaal 142.598

 • Een raadgevend agentschap

  10

  Opleidingen door de voorlichtingscel

  2010 2011

  Restauranthouders 484 497

  Horeca (alternatief voor boetes) 405

  Slagers 1.210 670

  Aangekondigde controle-acties B to C 1.067 970

  Grootkeukens (+ kribbes) 517 728

  Scholen (hotelscholen, beenhouwers-,

  bakkersscholen) 949 1.657

  Detailhandel 195 188

  Bakkers 45 45

  Voedselbanken en liefdadigheidsinstellingen 306

  Anderen 100 194

  Aantal deelnemers

  (sessies)

  4.565

  (140)

  5.660

  (216)

 • Begripvol als het kan, hard als het moet

  11

  Opvolging niet-conformiteiten

  2010 2011

  Waarschuwingen 13.431 14.892

  Maatregel tegen een andere operator 544 562

  PV 4.949 4.413

  Definitief beslag 936 1.477*

  Tijdelijke sluiting 154 172**

  Intrekking/weigering erkenning of toelating 11 13

  Bedrag administratieve boetes 2.245.050 € 2.422.167 €

  * > 220 ton producten - ** 164 (95 %) in de distributie

 • Verantwoordelijkheid van de operatoren: autocontrole

  12

  2007 2008 2009 2010 2011

  Vervoer 1 1 8 109 65

  Horeca 55 149 198 284

  Distributie 12 31 404 801 1.524

  Groothandel 4 7 93 139

  Transformatie 82 198 284 425 497

  Primaire productie 3025 5113 7525 10.000 14.657

  Agrotoelevering 185 225 159 197 269

  Totaal 3.305 5.627 8.536 11.823 17.435

  3.305

  5.627

  8.536

  11.823

  17.435

  0

  2.000

  4.000

  6.000

  8.000

  10.000

  12.000

  14.000

  16.000

  18.000

  20.000

 • De inspectieresultaten zijn beduidend

  gunstiger in de inrichtingen met een

  gevalideerd ACS

  13

  64,5%

  86,4%

  18,6%

  9,6% 17,0%

  4,0%

  0%

  10%

  20%

  30%

  40%

  50%

  60%

  70%

  80%

  90%

  100%

  ACS niet gevalideerd ACS gevalideerd

  Niet gunstig

  Gunstig met opmerkingen

  Gunstig

 • Vragen en klachten bij het meldpunt

  (consumenten)

  14

  2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

  Vragen 1.447 5.235 4.584 5.408 6.683 6.145 6.233 6.080 6.408 6.902

  Klachten 338 750 1.159 1.520 1.482 2.170 2.265 3.389 4.039 4.604

  0

  1.000

  2.000

  3.000

  4.000

  5.000

  6.000

  7.000

  8.000

 • Top 6 van de klachten bij het meldpunt

  15

  2009 2010 2011

  Hygiëne van lokalen &personen

  1.261 1.264 1.389

  Productie-en bewaarmethoden 577 589 752

  Rookverbod 346 767 677

  Voedselvergiftigingen 359 378 616

  Dierenwelzijn 276 460 519

  Verontreinigingen 220 213 288

  0

  200

  400

  600

  800

  1.000

  1.200

  1.400

  1.600

 • 16

  Klachten bij de ombudsdienst

  2010 2011

  Financiering & toepassing bonus-malussysteem 35,9% 55,3%

  Interpretatie reglementering, betwisting

  controlemaatregelen

  33,3% 29,9%

  In- en uitvoercertificaten 4,2% 4,0%

  Houding van een FAVV-medewerker (controleur, call

  center…)

  4,7% 2,8%

  Andere 21,8% 8,0%

  Totaal 192 232

 • Kwaliteit van de dienstverlening en

  leefmilieu: een permanente bekommernis

  17

  ISO 9001 certificering

  ISO 17020 accreditatie (inspecties)

  ISO 17025 accreditatie (labo’s)

  EMAS registratie (leefmilieu)

  Audits

  Interne, externe diensten, EC, derde landen

  Auditcomité

  Wetenschappelijke ondersteuning: Wetenschappelijk Comité

  Klantgericht:

  Diversiteitscharter

 • Evolutie controles

  18

  145.989

  154.836

  171.552

  124.383 131.301

  145.991

  100.347 106.437

  115.825

  60.842 64.444

  69.869

  0

  20.000

  40.000

  60.000

  80.000

  100.000

  120.000

  140.000

  160.000

  180.000

  200.000

  2009 2010 2011

  inspecties (checklists) gunstige inspecties missies monsternemingen

 • 19

  2011 Conformiteit

  2010 Conformiteit

  2011

  Infrastructuur, inrichting en hygiëne 44.292 72,3% 71,3%

  Infrastructuur, inrichting en hygiëne (voor toekennen erkenning) 296 96,6% 92,6%

  Autocontrolesystemen 17.907 54,0% 63,2%

  Traceerbaarheid (identificatie en registratie inbegrepen) 30.267 92,1% 92,5%

  Meldingsplicht 21.092 96,4% 97,8%

  Verpakking en etikettering (inclusief handelsnormen) 10.519 90,9% 90,4%

  Verpakkingsmateriaal 2.423 94,8% 95,4%

  Afvalbeheer 5.863 93,5% 90,6%

  Vervoer 1.505 95,8% 97,2%

  Rookverbod 10.483 86,5% 93,1%

  Fytosanitaire controles 3.133 96,4% 95,0%

  Pesticiden 2.974 87,6% 87,2%

  Dierengezondheid 2.935 95,8% 95,9%

  Dierenwelzijn 9.838 97,2% 97,4%

  Geneesmiddelen en bedrijfsbegeleiding 4.163 97,5% 97,9%

  Epidemiologische bewaking 3.853 97,1% 97,1%

  Andere 9 98,8% 88,9% Totaal 171.552 84,8% 85,1%

 • Residuen van pesticiden

  20

  3.537 monsters granen, fruit, groenten en andere

  voeding

  97,5 % conform

  3,9 % overschrijding limieten in producten van derde landen

  1,1 % overschrijding limieten in producten van EU oorsprong

  Belangrijkste niet-conformiteiten

  peulvruchten, kruidenthee, bladgroenten

  Versterkte controle bij invoer voor:

  munt uit Marokko

  basilicum, koriander, aubergines uit Thailand

  paprika uit Dominikaanse republiek

  1 terugroeping met persbericht (aardappelen Spanje)

 • 21

  Dioxines en PCB’s

  4.634 monsters :

  diervoeders levensmiddelen additieven

  4 diervoeders niet conform (0,09 %)

  Allergenen

  4.162 controles etikettering: 7 % NC (8 % 2010)

  237 analyses : 1 NC soja (terugroeping &

  persmededeling) (0,4 % NC vs 1,7 % 2010)

 • 22

  Zout in brood

  237 broden :

  2009

  86,3%

  2010

  93,0%

  2011

  98,3%

  Aanbeveling HGR en WetCom: < 5g/dag

  voor volwassenen (momenteel 10,5 g/dag)

 • Salmonella in gevogelte

  23

  Monitoring & bestrijding van salmonella

  Europese doelstellingen bereikt:

  - 10 % prevalentie per jaar : legkippen

  3,2 % in 2010 2,1 % in 2011

  < 1 % gecontamineerde loten voor te bestrijden

  serotypes bij vleeskippen, kalkoen,

  vermeerderingspluimvee

  Legkippen & vleeskippen : S. Enteritidis, S. Typhimurium

  Vermeerderingspluimvee: S. Enteritidis, S. Typhimurium, S. Hadar, S.

  Virchow, S. Infantis

 • 24

  Slachthuizen

  4.185 missies in 117 slachthuizen (alle diersoorten)

  2009 2010 2011

  autocontrole 90,7% 83,0% 85,2%

  Infrastructuur, inrichting, hygiëne

  hoefdieren 73,3% 61,3% 59,1%

  pluimvee & lagomorfen 81,3% 77,3% 74,7%

  Gekeurde karkassen In beslag genomen karkassen

  Runderen 536.636 0,3 %

  Kalveren 322.754 0,1 %

  Varkens 11.801.106 0,2 %

  Paarden 9.669 0,5 %

  Schapen 127.250 0,1 %

  Geiten 6.701 0,3 %

  Gevogelte 304.719.679 1,3 %

  Konijnen 2.912.295 1,2 %

 • 25

  Antiobioticaresistentie

  Nieuwe monitoring sedert 2011

  ± 2.600 monsters bij pluimvee, varkens, kalveren

  MRSA: 0,7 % (legkippen) – 6,5 % (vleeskippen)

  ESBL: 77,5 % (vleeskippen)

  Resistente Salmonella:

  Leg- & vleeskippen: 65 % S. Typhimurium, 98 % S. Paratyphi B

  Vlees van gevogelte: 32 % - 39 % (ampicilline, sulfamethoxazole, streptomycine)

  Campylobacter: vooral resistent voor tetracycline

  E. coli & enterococcen: 57 % - 86 % multiresistent

  2012 : monitoring vooral op runderen

  2013 : monitoring vooral op varkens

 • 26

  Antiobioticaresistentie

  Oprichting van een kenniscentrum AMCRA :

  antibioticagebruik bij vee

  Gids, gegevensinzameling, informatie & sensibilisering

  Zelfregulering

  FAVV & FAGG

 • 2009

  3.504

  2010

  6.650

  2011

  8.164

  Opvolging verwerpingen:

  Schmallenbergvirus

  Ziekte van Aujeszky:

  België officieel vrij (okt. 2011)

  Blauwtong:

  opnieuw vrij statuut statut voor België (febr. 2012)

  27

  Dierziekten

  Ziekteverwekkers oorzaak van

  verwerpingen:

  BVD, Schmallenbergvirus, IBR,

  neosporose, Q-koorts,

  leptospirose, gisten en schimmels,

  Arcanobacterium pyogenes,

  Toxoplasma, Chlamydia, E. coli,

  Salmonella, Campylobacter en

  Listeria monocytogenes

 • Inspecties B to C

  28

  11.720 horeca :

  Infrastructuur & hygiëne : 55 % conform

  Inbreuken : reinheid (lokalen, oppervlakken in contact met voeding), temperatuur (koeling, koudeketen), ontdooien, sanitair et handen wassen (onvoldoende, plaatsing)

  Inbeslagnemingen: > 8 ton

  3.464 grootkeukens

  Infrastructuur & hygiëne : 66 % conform

  Inbeslagneming : > 3 ton

  10.297 detailhandel

  Infrastructuur & hygiëne : 54 % conform

  Geen bedorven voeding of houdbaarheidsdatum niet overschreden : 93 % conform

  Inbeslagneming : > 10 ton

 • 29

  Na een inspectie wordt in Denemarken één van de vier

  volgende smiley’s toegekend:

  Gebruik van smiley’s in Denemarken in B to C

  geen opmerkingen / geen sancties

  vermaning / er werd benadrukt dat bepaalde regels moeten

  worden opgevolgd = Gunstig met opmerkingen

  een bevel werd uitgeschreven

  = Ongunstig - Waarschuwing

  een administratieve boete werd gegeven; de resultaten van het

  bedrijf werden aan de politie doorgegeven; een goedkeuring werd

  ingetrokken = Ongunstig - PV

 • Collectieve voedselintoxicaties

  30

  96 60

  281

  854

  1.346

  1.539

  20 113 57

  -

  200

  400

  600

  800

  1.000

  1.200

  1.400

  1.600

  1.800

  2009 2010 2011

  CVTI's Betrokken personen Gehospitaliseerde personen

 • 31

  Restaurant 51%

  Eetzaal 6%

  Recreatief domein, kamp

  2%

  Take-away 14%

  Occasionele catering

  2%

  Thuis 20%

  School, kinderopvang

  1%

  Andere 4%

  Collectieve voedselintoxicaties

 • 61.048 zendingen gecontroleerd bij

  invoer : 0,6 % geweigerd

  32

  Aantal zendingen Geweigerde zendingen

  Levende dieren 2.779 46 (1,7 %)

  Levensmiddelen 35.548 249 (0,7 %)

  Planten en plantaardige producten 17.403 48 (0,3 %)

  Niet voor menselijke consumptie bestemde

  producten 5.268 27 (0,5 %)

  Contactmaterialen 50 0

  Het FAVV leverde 215.319 gezondheidscertificaten af voor invoer,

  uitvoer en intracommunautaire handel.

 • Crisispreventie en -beheer

  33

  Captatie van signalen(2011)

  Simulatieoefening (dierziekten, nucleaire oefening)

  Nucleaire ramp in Fukoshima

  Invloed op voedselveiligheid beperkt in Europa

  90 zendingen uit Japan : alles conform

  Belgisch noodplan (crisiscentrum van de regering)

 • 34

  EHEC-incident

  Reactiviteit FAVV : methode E. coli O104:H4 na 1 week

  608 monsters, alles conform

  Ongefundeerde sluiting van de grenzen voor onze groenten

  (Rusland)

  Q-koorts

  Verplichte vaccinatie voor geiten in bedrijven waar Coxiella

  burnetii werd vastgesteld (in melk of bij verwerping)

  Vaccin ter beschikking gesteld door FAVV voor12.800

  dieren, 11 bedrijven

  Kost : 64.000 €

  Crisispreventie en -beheer

 • 35