Persbericht research avond the international academy of osteopathy

of 2/2
Persbericht Osteopathie is een weinig bekende vorm van wat onder de noemer Complementaire of Alternatieve Geneeskunde(CAM) wordt gegroepeerd. De osteopaat streeft er naar de verstoorde werking van organen en systemen in het lichaam te corrigeren door, met behulp van bepaalde manuele technieken, in te werken op de spieren, de gewrichtsbanden en de pezige structuren. Dit gebeurt hoofdzakelijk ter hoogte van de wervelzuil, van waaruit belangrijke zenuwbanen vertrekken. Alhoewel nogal wat onderzoek is verricht dat de werkzaamheid van osteopatische behandeling ondersteunt, wordt deze behandelmethode door velen nog steeds als esoterisch en ongefundeerd afgeschilderd. De onderzoeksgroep van de International Academy of Osteopathy (IAO) te Gent heeft beslist om zoveel als mogelijk de effectiviteit van osteopathische behandeling te objectiveren. Daartoe werd een Diers Formetric 4-D® toestel aangeschaft. Dit toestel laat toe nauwkeurig de drie-dimensionele configuratie van de wervelzuil te beoordelen en uit te meten. Het Diers systeem vergt geen lichamelijke aanraking, noch gebruik van ioniserende stralen, vermits de structuur van de wervelzuil wordt afgeleid van het uitwendig “reliëf” van de rug, dat in beeld wordt gebracht op grond van het Moiré princiep. Er zijn slechts een beperkt aantal dergelijke toestellen in gebruik in de Benelux, en de aanwending in de osteopathie is uniek. In eerste instantie werd uitvoerig onderzoek gedaan naar de betrouwbaarheid en de reproduceerbaarheid van het wervelzuilonderzoek met het Diers toestel. Daaruit is gebleken dat de variatie tussen herhaalde waarnemingen beperkt is tot 6 à 7%, mits de onderzoeker goed is opgeleid via een “leercurve”. Dergelijke geringe variabiliteit is uitstekend, en moet niet onderdoen voor die van meer ingrijpende onderzoeken zoals radiografie. Er is gebleken dat het geslacht van de onderzochte persoon, en diens lichaamsbouw (body mass index) in belangrijke mate de configuratie van de wervelzuil beïnvloeden. Bij het interpreteren van het resultaat van de metingen dient daarom rekening te worden gehouden met “referentiewaarden”, die mede worden bepaald door geslacht en BMI, maar niet door de leeftijd. Door de individuele metingen te vergelijken met de norm-waarde kunnen (zelfs kleine) afwijkingen trefzeker worden vastgesteld. Voor elke persoon wordt een kwalitatief wervelzuil profielin kaart gebracht, waarbij de uitslag van de metingen visueel wordt uitgebeeld (in percentiele waarde) in vergelijking met de “norm” voor geslacht en BMI.
 • date post

  02-Jul-2015
 • Category

  Science

 • view

  73
 • download

  3

Embed Size (px)

description

Research event 2 oktober IAO

Transcript of Persbericht research avond the international academy of osteopathy

 • 1. PersberichtOsteopathie is een weinig bekende vorm van wat onder de noemer Complementaire of Alternatieve Geneeskunde (CAM) wordt gegroepeerd. De osteopaat streeft er naar de verstoorde werking van organen en systemen in het lichaam te corrigeren door, met behulp van bepaalde manuele technieken, in te werken op de spieren, de gewrichtsbanden en de pezige structuren. Dit gebeurt hoofdzakelijk ter hoogte van de wervelzuil, van waaruit belangrijke zenuwbanen vertrekken.Alhoewel nogal wat onderzoek is verricht dat de werkzaamheid van osteopatische behandeling ondersteunt, wordt deze behandelmethode door velen nog steeds als esoterisch en ongefundeerd afgeschilderd.De onderzoeksgroep van de International Academy of Osteopathy (IAO) te Gent heeft beslist om zoveel als mogelijk de effectiviteit van osteopathische behandeling te objectiveren. Daartoe werd een Diers Formetric 4-D toestel aangeschaft. Dit toestel laat toe nauwkeurig de drie-dimensionele configuratie van de wervelzuil te beoordelen en uit te meten. Het Diers systeem vergt geen lichamelijke aanraking, noch gebruik van ioniserende stralen, vermits de structuur van de wervelzuil wordt afgeleid van het uitwendig relif van de rug, dat in beeld wordt gebracht op grond van het Moir princiep. Er zijn slechts een beperkt aantal dergelijke toestellen in gebruik in de Benelux, en de aanwending in de osteopathie is uniek.In eerste instantie werd uitvoerig onderzoek gedaan naar de betrouwbaarheid en de reproduceerbaarheid van het wervelzuilonderzoek met het Diers toestel. Daaruit is gebleken dat de variatie tussen herhaalde waarnemingen beperkt is tot 6 7%, mits de onderzoeker goed is opgeleid via een leercurve. Dergelijke geringe variabiliteit is uitstekend, en moet niet onderdoen voor die van meer ingrijpende onderzoeken zoals radiografie.Er is gebleken dat het geslacht van de onderzochte persoon, en diens lichaamsbouw (body mass index) in belangrijke mate de configuratie van de wervelzuil benvloeden. Bij het interpreteren van het resultaat van de metingen dient daarom rekening te worden gehouden met referentiewaarden, die mede worden bepaald door geslacht en BMI, maar niet door de leeftijd. Door de individuele metingen te vergelijken met de norm-waarde kunnen (zelfs kleine) afwijkingen trefzeker worden vastgesteld.Voor elke persoon wordt een kwalitatief wervelzuil profiel in kaart gebracht, waarbij de uitslag van de metingen visueel wordt uitgebeeld (in percentiele waarde) in vergelijking met de norm voor geslacht en BMI.

2. De volgende stap bestond er in het effect te bestuderen van algemene osteopatische behandeling (general osteopathic treatment = GOT) op de statiek van de wervelzuil. Dit onderzoek heeft aangetoond dat GOT inderdaad een statistisch significant gunstig effect sorteert op bepaalde aspecten van de wervelzuil- configuratie. Meteen heeft dit onderzoek onthuld dat GOT voornamelijk efficint zal zijn bij een welbepaalde groep van personen.Verder onderzoek zal het verband analyseren tussen lage rugpijn, een aandoening die voorkomt bij 20% van de bevolking en verantwoordelijk is voor veel werkverlet, en de wervelzuilconfiguratie. Tevens zal het mogelijk verband worden opgespoord tussen de effecten van GOT en andere behandelingsmodaliteiten op de wervelzuil en de evolutie van de klinische klachten van deze patinten.Ons onderzoek komt aldus tegemoet aan de dringende vraag om wetenschappelijke bewijsvoering rond de zin of onzin van osteopathie, en biedt nieuwe inzichten die behulpzaam zullen zijn voor de behandeling van patinten.