Persbericht: "Patiënt wil actieve rol spelen"

download Persbericht: "Patiënt wil actieve rol spelen"

of 20

Embed Size (px)

Transcript of Persbericht: "Patiënt wil actieve rol spelen"

 1. 1. SAMEN INNOVEREN 20 juni 2015 | Square Brussel
 2. 2. Persconferentie CM Congres 20 juni 2015 Resultaten CM leden-enqute Jean Hermesse, algemeen secretaris Michiel Callens, directeur R&D
 3. 3. Het onderzoek Doelstelling van de studie: Onderzoeken welke vernieuwende rollen op voldoende draagkracht kunnen rekenen bij CM-leden Enkele denkpistes voor het gezondheidsbeleid aftoetsen Methode: Online enqute 20 minuten Doelgroep: CM-leden met een gekend e-mail adres, 18+ jaar Onderzoeksperiode: 30 maart - 24 april 2015 Respondenten: 51 754
 4. 4. Het onderzoek De resultaten zijn herwogen: zodat ze representatief zijn voor de CM populatie 18+ volgens de volgende variabelen: geslacht leeftijd verdeling NL / FR & DU Personeelsleden en bestuursleden uitgesloten
 5. 5. Waarover wil men informatie ontvangen van het ziekenfonds? 4 4 3 2 2 1 1 1 21 20 18 8 9 9 9 2 55 54 50 56 48 48 49 40 21 23 29 34 42 42 41 57 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Gezondheidspromotie Ziekte en behandeling AO en invaliditeit Preventie Info kwaliteit Fin.informatie Contactgegevens Kost en terugbetaling zeker niet eerder niet eerder wel zeker wel
 6. 6. Welke informatiebronnen vertrouwt u wanneer u gezondheidsinformatie zoekt (preventieadvies, ziekten en behandelingen)? 41 22 9 10 4 6 3 2 0 49 46 40 39 31 27 17 6 1 9 29 43 45 52 57 57 59 26 1 3 6 7 13 10 23 33 73 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Fora, chat, Wikipedia Gespreksgroep Website patintenvereniging Naaste Website zorgverleners Adviserend geneesheer Website CM huisarts, apotheek, helemaal geen vertrouwen geen vertrouwen eerder wel vertrouwen heel veel vertrouwen
 7. 7. Vindt u dat CM een volledige factuur zou moeten ontvangen (ambulante consultaties), met vermelding van welke prestaties werden verricht aan welke prijs? 2 3 30 65 0% 20% 40% 60% 80% 100% helemaal niet akkoord niet akkoord akkoord helemaal akkoord 95 % (helemaal) akkoord
 8. 8. Waar zou u het liefst verzorgd worden bij een ziekenhuisopname? 81 73 19 27 0% 20% 40% 60% 80% 100% 18-49 jaar alle respondenten npersoonskamer twee- of meerpersoonskamer Ter vergelijking: in 2013 was het aandeel opnames in een eenpersoonskamer 23 % van de klassieke opnames (CM-ziekenhuisbarometer)
 9. 9. De prijs die u betaalt aan de arts voor een behandeling in het ziekenhuis moet gelijk zijn, of u nu in een n-, twee- of meerpersoonskamer ligt 3 11 28 58 0% 20% 40% 60% 80% 100% helemaal niet akkoord niet akkoord akkoord helemaal akkoord 86 % (helemaal) akkoord
 10. 10. Uw apotheker zou het recht moeten hebben om voorgeschreven geneesmiddelen te vervangen door het goedkoopste gelijkwaardig geneesmiddel met dezelfde kwaliteit 6 12 32 51 0% 20% 40% 60% 80% 100% helemaal niet akkoord niet akkoord akkoord helemaal akkoord 83 % (helemaal) akkoord
 11. 11. In welke mate zou u bereid zijn om voor preventieve tandzorg bij een tandartsassistent te gaan in plaats van de tandarts zelf? 8 20 46 26 0% 20% 40% 60% 80% 100% zeker niet eerder niet eerder wel zeker wel 72 % is bereid (totaal)
 12. 12. In welke mate zou u bereid zijn om voor een uitstrijkje bij een speciaal hiervoor opgeleide assistent langs te gaan (in plaats van de gynaecoloog)? 14 25 36 25 0% 20% 40% 60% 80% 100% vrouwen zeker niet eerder niet eerder wel zeker wel 61 % is bereid (totaal) Basis: alle vrouwen die antwoordden op deze vraag
 13. 13. In welke mate gaat u akkoord met het voorstel om zorg te centraliseren? 5 16 53 27 0% 20% 40% 60% 80% 100% Helemaal niet akkoord Niet akkoord Akkoord Helemaal akkoord 79 % (helemaal) akkoord
 14. 14. Welke maximum afstand zou u willen afleggen om naar een kwaliteitsvol referentieziekenhuis te gaan (afstand voor een enkele reis)? 20 35 17 15 4 3 2 5 0% 20% 40% 60% 80% 100% < 25 km < 50 km < 75 km < 100 km < 125 km < 150 km < 200 km > 200 km 46 % > 50 km 29 % > 75 km Basis: respondenten die (helemaal) akkoord gaan met voorstel van centralisering
 15. 15. Welke maximum afstand zou u willen afleggen om naar een kwaliteitsvol referentieziekenhuis te gaan (afstand voor een enkele reis)? 35 20 14 10 35 36 34 32 12 17 19 20 10 14 18 20 2 4 4 5 2 3 4 6 1 2 2 3 3 5 6 5 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 65+ 50-64 jaar 30-49 jaar 18-29 jaar < 25 km < 50 km < 75 km < 100 km < 125 km < 150 km < 200 km > 200 km 53 % > 50 km Basis: respondenten die (helemaal) akkoord gaan met voorstel van centralisering 59 % > 50 km 45 % > 50 km 30 % > 50 km
 16. 16. Toestemming van de patint voor de uitwisseling van persoonlijke gegevens: voorkeur voor 57 43 0% 20% 40% 60% 80% 100% opting OUT opting IN Automatisch toegestaan tenzij ik nee zeg Mag enkel als ik ja zeg
 17. 17. Mijn ziekenfonds mag de gegevens die het over mij heeft, gebruiken om mij relevante informatie te sturen (bijvoorbeeld: herinnering jaarlijks tandartsbezoek, mammografie, persoonlijk gezondheidsadvies, ). 5 11 52 32 0% 20% 40% 60% 80% 100% helemaal niet akkoord niet akkoord akkoord helemaal akkoord
 18. 18. CM moet lokaal gerichte acties ondernemen 5 3 3 3 2 17 12 11 10 7 50 47 54 51 44 29 38 32 36 47 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% griepvaccin ouderen medicatie WZC screening borstkanker tandzorg kinderen conventionering helemaal niet akkoord niet akkoord akkoord helemaal akkoord
 19. 19. Bereidheid om mee te werken aan 35 28 27 21 23 20 18 4 54 54 56 57 56 53 53 19 9 15 15 18 19 24 24 63 2 3 3 3 3 4 4 16 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% werkgroep nationaal advies- of beleidsorgaan beslissingsorgaan interactieve bevragingen plaatselijke werkgroep panel vrijwilliger bewegingen bevragingen zeker niet eerder niet eerder wel zeker wel
 20. 20. Vragen?