Persbericht Jong NIL

of 1 /1
LASBERICHTEN december 2013 10 LASBERICHTEN december 2013 Onderwaterlassen en raillassen “Eigenlijk wil ik bij het leger”, bekent een jongen, als hij arriveert op de RDM Campus in Rotterdam, de locatie waar Jong NIL plaatsvindt. Hij beschouwt het bezoek aan het evenement “in elk geval beter dan een dag school”. Maar wat later op de dag blijkt hij enthousiaster. De de- monstraties raillassen en onderwaterlassen hebben hem aan het denken gezet. Zijn beeld van de lastechniek is ver- anderd. Het is precies het effect waar NIL-directeur Henk Zand- vliet vooraf op hoopte. “We kiezen er heel bewust voor om niet met de traditionele laspit aan te komen”, zegt hij. “We tonen hier juist de toepassingen van het vak. Een dag als deze blijft deze jongeren nog jaren bij. Als NIL laten we daarmee ook onze verborgen educatieve rol zien.” De activiteiten op en rond het voormalige terrein van de Rotterdamse Droogdok Maatschappij (RDM) waren in- derdaad verre van saai. Spectaculaire demonstraties rail- lassen (verzorgd door Strukton Rail), een workshop autolassen – met het karkas van een Audi A6, beschikbaar gesteld door Tata Steel – en een workshop Veilig omgaan met gassen (compleet met hier en daar een knal) zorgden voor een flinke toeloop van jongeren. Maar ook de stands mochten zich verheugen in een goede belangstelling. Kas- per de Feijter en Rubin Mesu, allebei vierdejaars mbo’er werktuigbouwkunde aan het ROC Scalda in Vlissingen, laten zich informeren bij de stand van HSM Offshore. Al- vast op zoek naar een baan? “Nee, dat niet”, zegt Kasper. “Maar ik vind het wel leuk om met bedrijven te spreken. Dat geeft je toch weer een stukje inzicht.” Beide negen- tienjarigen willen graag doorstromen naar het hbo. “Ik zie me nu nog niet aan het werk gaan, daar ben ik te jong voor”, zegt Rubin. “Ook al weet ik dat er werk genoeg is.” Vakantielanden Buiten is inmiddels de demonstratie raillassen begonnen. “Rails zijn gemaakt van niet-lasbaar staal”, vertelt Arie Overeem, manager welding department van Strukton Rail, aan een aantal belangstellende toehoorders. “Daarom moeten we bij werkzaamheden aan het spoor gebruik maken van thermietlassen. Dat gebeurt onder hoge temperatuur en met gebruikmaking van thermiet, een mengsel van ijzer en aluminiumpoeder.” Hij wijst op de spoorstaven. “Moet je kijken wat er nu gebeurt.” Een fel licht gloeit op. Overeem lacht: “Dat vinden wij zo leuk dat we hier ons werk van hebben gemaakt.” Een van de omstanders vraagt of de laskappen, die hier en daar rondom de demonstratieruimte zijn neergelegd, gratis zijn. Maar helaas voor hem is dat niet de bedoeling. Binnen, bij de stand van Maxon Project Support, deta- cheerder in de scheepsbouw en metaalindustrie, kan ech- ter een laskap worden gewonnen. “Wij laten graag zien hoe belangrijk veiligheid is’, vertelt Ronald van Ringel- rooij, die met een collega de stand bemant. In de kaarten- bak ligt al een flinke stapel ingevulde formulieren van jongeren die meer informatie willen over het bedrijf. Tot vreugde van Van Ringelrooij: “Wij kunnen leerlingen in de beroepsbegeleidende leerweg, bbl’ers, heel goed ge- bruiken.” Ook Jan Verkooijen, die namens TŰV Rhein- land een workshop over niet-destructief onderzoek verzorgt, probeert op een aantrekkelijke manier jongeren te interesseren voor het beroep van onder meer onderzoe- ker. “Wij werken internationaal”, zegt hij tegen een groep jongeren, vergezeld van hun docent. Hij toont een sheet met een landenoverzicht. “We zijn aanwezig in bijna alle vakantielanden.” Jong NIL 2013: spektakel op een unieke locatie De ruimte van RDM Campus is zo enorm, dat het nau- welijks opvalt dat hier ruim driehonderd jongeren uit- zwermen. NIL-directeur Henk Zandvliet noemt de locatiekeuze een belangrijk onderdeel van het succes. “Dit is een unieke plek waar historie en toekomst samenko- men. Je vindt hier het Albeda College, met de grootste las- school van Nederland - inclusief zeventig lasboxen - , startende ondernemers en de geschiedenis van een beeld- bepalende onderneming. Je hoeft je hier niet te vervelen.” En dat deed inderdaad niemand. Na de afsluitende boot- tocht gingen de bezoekers van hét lasevenement van het jaar tevreden huiswaarts. Oud-NIL: een ode aan het fundament Tegelijkertijd met de derde editie van Jong NIL was er de lancering van Oud NIL. Voor het eerst kwamen oud-be- stuursleden, oud-examinatoren en andere oud-NIL-leden bij elkaar om te praten over oude én nieuwe tijden. Zo luisterden de 25 deelnemers aan Oud-NIL in de voorma- lige directiekamer van RDM naar een lezing van Evert van der Schee, voormalig hoofd personeelszaken van RDM. Hij ging in op de rijke historie van het bedrijf. Na afloop ontvingen de toehoorders het boek dat Van der Schee schreef over RDM. Net als Jong NIL is ook Oud NIL een blijvertje, verzekert NIL-directeur Henk Zandvliet. “Het is heel belangrijk om oud en jong aan elkaar te koppelen. Deze groep ervaren mensen betekent veel voor het NIL. Het is ons fundament.” Op woensdag 20 november organiseerde het NIL voor de derde keer Jong NIL. Jongeren uit het hele land lie- ten zich verrassen, verwonderen en informeren over het lasvak door middel van onder meer workshops, demonstraties en rondleidingen. Fotografie: Kevin van Beek, NIL

Embed Size (px)

Transcript of Persbericht Jong NIL

 • LASBERICHTEN december 2013

  10

  LASBERICHTENdecember 2013

  Onderwaterlassen en raillassenEigenlijk wil ik bij het leger, bekent een jongen, als hij

  arriveert op de RDM Campus in Rotterdam, de locatie

  waar Jong NIL plaatsvindt. Hij beschouwt het bezoek aan

  het evenement in elk geval beter dan een dag school.

  Maar wat later op de dag blijkt hij enthousiaster. De de-

  monstraties raillassen en onderwaterlassen hebben hem

  aan het denken gezet. Zijn beeld van de lastechniek is ver-

  anderd.

  Het is precies het effect waar NIL-directeur Henk Zand-

  vliet vooraf op hoopte. We kiezen er heel bewust voor

  om niet met de traditionele laspit aan te komen, zegt hij.

  We tonen hier juist de toepassingen van het vak. Een dag

  als deze blijft deze jongeren nog jaren bij. Als NIL laten we

  daarmee ook onze verborgen educatieve rol zien.

  De activiteiten op en rond het voormalige terrein van de

  Rotterdamse Droogdok Maatschappij (RDM) waren in-

  derdaad verre van saai. Spectaculaire demonstraties rail-

  lassen (verzorgd door Strukton Rail), een workshop

  autolassen met het karkas van een Audi A6, beschikbaar

  gesteld door Tata Steel en een workshop Veilig omgaan

  met gassen (compleet met hier en daar een knal) zorgden

  voor een flinke toeloop van jongeren. Maar ook de stands

  mochten zich verheugen in een goede belangstelling. Kas-

  per de Feijter en Rubin Mesu, allebei vierdejaars mboer

  werktuigbouwkunde aan het ROC Scalda in Vlissingen,

  laten zich informeren bij de stand van HSM Offshore. Al-

  vast op zoek naar een baan? Nee, dat niet, zegt Kasper.

  Maar ik vind het wel leuk om met bedrijven te spreken.

  Dat geeft je toch weer een stukje inzicht. Beide negen-

  tienjarigen willen graag doorstromen naar het hbo. Ik

  zie me nu nog niet aan het werk gaan, daar ben ik te jong

  voor, zegt Rubin. Ook al weet ik dat er werk genoeg

  is.

  VakantielandenBuiten is inmiddels de demonstratie raillassen begonnen.

  Rails zijn gemaakt van niet-lasbaar staal, vertelt Arie

  Overeem, manager welding department van Strukton

  Rail, aan een aantal belangstellende toehoorders.

  Daarom moeten we bij werkzaamheden aan het spoor

  gebruik maken van thermietlassen. Dat gebeurt onder

  hoge temperatuur en met gebruikmaking van thermiet,

  een mengsel van ijzer en aluminiumpoeder. Hij wijst op

  de spoorstaven. Moet je kijken wat er nu gebeurt. Een

  fel licht gloeit op. Overeem lacht: Dat vinden wij zo leuk

  dat we hier ons werk van hebben gemaakt.

  Een van de omstanders vraagt of de laskappen, die hier

  en daar rondom de demonstratieruimte zijn neergelegd,

  gratis zijn. Maar helaas voor hem is dat niet de bedoeling.

  Binnen, bij de stand van Maxon Project Support, deta-

  cheerder in de scheepsbouw en metaalindustrie, kan ech-

  ter een laskap worden gewonnen. Wij laten graag zien

  hoe belangrijk veiligheid is, vertelt Ronald van Ringel-

  rooij, die met een collega de stand bemant. In de kaarten-

  bak ligt al een flinke stapel ingevulde formulieren van

  jongeren die meer informatie willen over het bedrijf. Tot

  vreugde van Van Ringelrooij: Wij kunnen leerlingen in

  de beroepsbegeleidende leerweg, bblers, heel goed ge-

  bruiken. Ook Jan Verkooijen, die namens TV Rhein-

  land een workshop over niet-destructief onderzoek

  verzorgt, probeert op een aantrekkelijke manier jongeren

  te interesseren voor het beroep van onder meer onderzoe-

  ker. Wij werken internationaal, zegt hij tegen een groep

  jongeren, vergezeld van hun docent. Hij toont een sheet

  met een landenoverzicht. We zijn aanwezig in bijna alle

  vakantielanden.

  Jong NIL 2013:

  spektakelop eenunieke locatie

  De ruimte van RDM Campus is zo enorm, dat het nau-

  welijks opvalt dat hier ruim driehonderd jongeren uit-

  zwermen. NIL-directeur Henk Zandvliet noemt de

  locatiekeuze een belangrijk onderdeel van het succes. Dit

  is een unieke plek waar historie en toekomst samenko-

  men. Je vindt hier het Albeda College, met de grootste las-

  school van Nederland - inclusief zeventig lasboxen - ,

  startende ondernemers en de geschiedenis van een beeld-

  bepalende onderneming. Je hoeft je hier niet te vervelen.

  En dat deed inderdaad niemand. Na de afsluitende boot-

  tocht gingen de bezoekers van ht lasevenement van het

  jaar tevreden huiswaarts.

  Oud-NIL: een ode aan het fundamentTegelijkertijd met de derde editie van Jong NIL was er de

  lancering van Oud NIL. Voor het eerst kwamen oud-be-

  stuursleden, oud-examinatoren en andere oud-NIL-leden

  bij elkaar om te praten over oude n nieuwe tijden. Zo

  luisterden de 25 deelnemers aan Oud-NIL in de voorma-

  lige directiekamer van RDM naar een lezing van Evert van

  der Schee, voormalig hoofd personeelszaken van RDM.

  Hij ging in op de rijke historie van het bedrijf. Na afloop

  ontvingen de toehoorders het boek dat Van der Schee

  schreef over RDM. Net als Jong NIL is ook Oud NIL een

  blijvertje, verzekert NIL-directeur Henk Zandvliet. Het

  is heel belangrijk om oud en jong aan elkaar te koppelen.

  Deze groep ervaren mensen betekent veel voor het NIL.

  Het is ons fundament.

  Op woensdag 20 november organiseerde het NIL voorde derde keer Jong NIL. Jongeren uit het hele land lie-ten zich verrassen, verwonderen en informeren overhet lasvak door middel van onder meer workshops,demonstraties en rondleidingen.

  Fotografie: K

  evin van

  Beek, NIL