Permanente educatie voor RA’s en AA’s€¦ · Audit van soft controls: verdiepende vaardigheden...

152
Omdat kennis telt nbaopleidingen.nl NBA Opleidingen Najaar 2018 Openbaar accountants Permanente educatie voor RA’s en AA’s

Transcript of Permanente educatie voor RA’s en AA’s€¦ · Audit van soft controls: verdiepende vaardigheden...

Page 1: Permanente educatie voor RA’s en AA’s€¦ · Audit van soft controls: verdiepende vaardigheden Accountancy controle 20 november 15 42 ... De psychologie van risicomanagement

Omdat kennis telt

nbaopleidingen.nl

NBA OpleidingenNajaar 2018

Openbaar accountantsPermanente educatie voor RA’s en AA’s

Page 2: Permanente educatie voor RA’s en AA’s€¦ · Audit van soft controls: verdiepende vaardigheden Accountancy controle 20 november 15 42 ... De psychologie van risicomanagement

2

Voorwoord 3 Overzicht per kennisgebied 4 Chronologisch overzicht 6 Kennisgebieden: • Specials 13 - Algemeen 13 - Seminars 15 - Opleidingen 18 - Online learning 21 • Accountancy 23 - Algemeen 23 - Controlepraktijk 40 - Samenstelpraktijk 53 • Fiscaal en Recht 60 • Advies & Vaardigheden 94 Praktische informative 146Incompany 148Ook interessant voor u 149Algemene voorwaarden 150

InhoudsopgaveMeer weten/aanmelden?Kijk voor de meest actuele informatie, uitgebreidere cursus-omschrijvingen en beschikbare plaatsen op nbaopleidingen.nl

Wilt u persoonlijk contact of een advies:Telefoon: 020 - 301 03 30 (cursusinschrijvingen) E-mail: [email protected]

Opmaak: MadeggsDruk: Veldhuis Media BV, Raalte

Wijzigingen, zetfouten en wetswijzigingen voorbehouden.

Page 3: Permanente educatie voor RA’s en AA’s€¦ · Audit van soft controls: verdiepende vaardigheden Accountancy controle 20 november 15 42 ... De psychologie van risicomanagement

3

Waar zet u in het najaar 2018 op in? Wat zijn de werkzaamheden waar uw aandacht bij het bepalen van uw leerbehoeften naar uitgaat? Wilt u de focus leggen op de ontwikkeling van uw communicatie- en personal skills? Kiest u voor thema’s als fraude, ethiek en integriteit? Nieuwe regelgeving? Of wilt u zich vooral ontwikkelen op het gebied van innovatie en technische ontwikkelingen zoals data analytics en IT infrastructuur?

Afgelopen twee jaar liep er een Pilot met een nieuwe PE-systematiek. Aan deze Pilot namen accountants met verschillende achtergron-den deel. Op basis hiervan wordt hard gewerkt aan een modernisering van het systeem van Permanente Educatie. Op dit moment is nog niet duidelijk op welke wijze en wanneer een nieuw PE-beleid gestalte krijgt.

Wij hopen dat deze nieuwe cursusgids u helpt bij het beantwoorden van de vraag: Wat wil ik leren en hoe ga ik dat vormgeven? Zodat u na afloop van de tweede helft van dit PE-jaar, tevens laatste jaar van de 3-jaarstermijn, positief terugkijkt op wat u geleerd heeft en hoe u dat toepast in uw dagelijkse praktijk.

Mocht u vragen hebben of advies wensen, neem dan contact op met Wouter Bekker (020 - 301 04 23) of Jaap Wassink (020 - 301 02 09).

In welke thema’s wilt u zich verdiepen dit najaar?

Wouter Bekker Jaap Wassink

Page 4: Permanente educatie voor RA’s en AA’s€¦ · Audit van soft controls: verdiepende vaardigheden Accountancy controle 20 november 15 42 ... De psychologie van risicomanagement

44

Overzicht Cursussen

Titel Kennisgebied Data 2018 PE Pagina

Specials

Accountancy

Algemeen Summercourse NBA Opleidingen VERNIEUWD Specials Algemeen juli/augustus 24 13Summercourse controlepraktijk 2018 VERNIEUWD Specials Algemeen 5, 6 en 7 september 20 14 Regiosessie Regiosessie Belastingplan 2019 NIEUW Specials regiosessie/F&R november 4 62 Seminars Dag van de BV Specials Algemeen 13 november 6 15Leasedag Specials Algemeen 30 oktober 6 16Coming soon VERNIEUWD Specials seminars 20 december 7 17Seminar btw actualiteiten VERNIEUWD Specials seminars 9 november 4 60Seminar fiscale actualiteiten VERNIEUWD Specials seminars 7 december 4 61 Opleiding Opleidingen AA/RA-Belastingaccountant Opleidingen Start september 80 18Basispleiding NLP voor accountants Opleidingen Start 7 november 48 19Vervolgopleiding NLP NIEUW Opleidingen Start 9 november 48 20Leergang AudIT NIEUW Accountancy controle Start 22 november 32 52Leergang de controle onder controle Accountancy controle Start 14 november 25 51 Online learning De Wwft Online learning 2 21Finance mentor Online learning 15 22

Algemeen Actualiteiten Externe Verslaggeving VERNIEUWD Externe Verslaggeving 11 december 5 23Externe verslaggeving van belastingen in de praktijk Externe Verslaggeving 20 september, 8 november of 12 december 5 24Voorzieningen, schulden en niet in de balans opgenomen verplichtingen Externe Verslaggeving 9 oktober of 18 december 5 25Externe verslaggeving: vastgoed Externe Verslaggeving 15 november 6 26IFRS 16: Leases Externe Verslaggeving 11 december 3 27Basisbeginselen IFRS Externe Verslaggeving 20 en 21 september 14 28Verdieping IFRS Externe Verslaggeving 26 en 27 november 14 29Blockchains IT & Assurance 29 oktober of 10 december 4 30Uitglijders; lessen uit het tuchtrecht VERNIEUWD Ethiek & regelgeving 25 september of 10 december 4 31Voorkom fouten in de jaarrekening Externe Verslaggeving 11 oktober 3 32Het beperken van aansprakelijkheid Ethiek & regelgeving 4 oktober 5 33

Page 5: Permanente educatie voor RA’s en AA’s€¦ · Audit van soft controls: verdiepende vaardigheden Accountancy controle 20 november 15 42 ... De psychologie van risicomanagement

5

Fiscaal & Recht

5

Titel Kennisgebied Data 2018 PE Pagina

Bedrijfswaardering in het mkb Fiscaal & recht 1 november 9 34Kwaliteitsbeheersing in de mkb-praktijk Ethiek & regelgeving 19 september, 25 oktober of 19 november 6 35Workshop NVKS - verlicht regime NIEUW Ethiek & regelgeving 11 oktober of 19 november 5 36Workshop NVKS - niet verlicht regime NIEUW Ethiek & regelgeving 17 september of 10 oktober 5 37Workshop Regelgeving Samenstel- en Adviespraktijk NIEUW Ethiek & regelgeving 19 september of 19 december 4 38Workshop Regelgeving Samenstel- en Adviespraktijk met Beperkt Assurance NIEUW Ethiek & regelgeving 3 oktober of 18 december 4 39 Controlepraktijk Appreciative assurance Accountancy controle 11 december 6 40Audit van soft controls: wat is de beste manier? Accountancy controle 22 en 23 november 14 41Audit van soft controls: verdiepende vaardigheden Accountancy controle 20 november 15 42Bijzondere opdrachten, controle praktijk Accountancy controle 1 november of 13 december 5 43Cijferanalyse Accountancy controle 18 december 6 44ISAE 3402 en ‘in control’ zijn Accountancy controle 14 november 7 45NVCOS 2400: beoordeling van financiële overzichten Accountancy controle 30 oktober 4 46Rapporteren over risico’s Accountancy controle 8 november 6 47Risico-analyse en jaarrekeningcontrole Accountancy controle 14 november 4 48Verbonden partijen en groepscontroles Accountancy controle 10 oktober 5 49Audit efficiency met statistische steekproeven Accountancy controle 8 november of 11 december 3 50Leergang de controle onder controle Accountancy controle Start 14 november 25 51Leergang AudIT NIEUW Accountancy controle Start 22 november 32 52 Samenstelpraktijk Workshop Externe Verslaggeving voor kleine en micro-BV Accountancy samenstel 6 december 4 53Actualiteiten regelgeving accountancy - gemengde praktijk Accountancy samenstel 3 december 5 54Actualiteiten regelgeving samenstelpraktijk Accountancy samenstel 12 december 5 55De Samenstellingsopdracht in 2018 en 2019 Accountancy samenstel 21 november of 4 december 5 56Externe verslaggeving voor kleine en micro BV Accountancy samenstel 16 oktober of 27 november 5 57Leergang externe verslaggeving voor kleine rechtspersonen Accountancy samenstel 22,23, 29 en 30 november 20 58Richtlijnen voor de jaarverslaggeving in het mkb Accountancy samenstel 4, 5 oktober of 13, 14 december 10 59

Seminar BTW actualiteiten VERNIEUWD Fiscaal & recht/Specials 9 november 4 60Seminar fiscale actualiteiten VERNIEUWD Fiscaal & recht/Specials 7 december 4 61Regiosessie Belastingplan 2019 NIEUW Fiscaal & recht/Specials diverse data in november 4 62Actualiteiten arbeidsrecht Fiscaal & recht 13 december 5 63De ondernemer en insolventie Fiscaal & recht 13 december 5 64Actualiteiten werkgeverszaken Fiscaal & recht 24 oktober of 28 november 4 65Basiscursus Transferpricing Fiscaal & recht 19 november 7 66

Page 6: Permanente educatie voor RA’s en AA’s€¦ · Audit van soft controls: verdiepende vaardigheden Accountancy controle 20 november 15 42 ... De psychologie van risicomanagement

6

Advies & Vaardigheden

6

Overzicht Cursussen

Loonadministratie voor accountants Fiscaal & recht 30 oktober 4 67Kennis aangiften inkomstenbelasting Fiscaal & recht 17 december 6 68De zzp-er en zijn fiscale positie Fiscaal & recht 20 november 4 69De auto van de zaak, kansen en risico’s Fiscaal & recht 23 november 4 70Aangifte vennootschapsbelasting: dé basis voor advies Fiscaal & recht 18 september 6 71Aanmerkelijk belang en de TBS-regeling Fiscaal & recht 24 oktober 6 72Beleggen en de fiscus Fiscaal & recht 5 november 6 73Bouw en fiscus Fiscaal & recht 5 november 4 74Vastgoed: bedrijfsmatig of privé exploiteren Fiscaal & recht 5 december 6 75BTW en internet: btw-regels en e-commerce Fiscaal & recht 15 november 6 76Dagelijkse administratie en de btw NIEUW Fiscaal & recht 6 november 4 77Fiscaal optimaal winstnemen of uitstellen Fiscaal & recht 9 november 6 78Winst uit onderneming in de IB Fiscaal & recht 9 oktober of 29 november 6 79De DGA: alle fiscale ins & outs Fiscaal & recht 22 en 23 oktober 16 80De fiscale positie van de DGA Fiscaal & recht 16 oktober, 15 november of 18 december 6 81BV en personenvennootschap Fiscaal & recht 20 december 4 82Estateplanning voor de ondernemer Fiscaal & recht 22 en 23 november 16 83Een belastingvrije bedrijfsopvolging Fiscaal & recht 27 november 9 84Bedrijfsovername; juridische aspecten Fiscaal & recht 22 november 4 85Omzetting van IB naar BV-structuur Fiscaal & recht 26 september of 20 november 6 86Terugkeer van BV naar IB Fiscaal & recht 15 oktober of 7 november 6 87De VOF in de (fiscale) adviespraktijk NIEUW Fiscaal & recht 17 oktober of 28 november 6 88Staking van een eenmanszaak NIEUW Fiscaal & recht 26 november 6 89Structuuroptimalisatie bij BV’s Fiscaal & recht 18 oktober 6 90Rechtsvormkeuze Fiscaal & recht 9 oktober of 12 november 6 91Leergang financiële planning Fiscaal & recht 6 en 20 november, 4 december 18 92Verdieping Omzetbelasting Fiscaal & recht 20 november, 27 november en 4 december 18 93

IT- risico’s en veiligheid Risicomanagement 14 november 4 94Actualiteiten in bedrijfsovernames A & V 24 september of 21 november 6 95Bedrijfsovername; Due Diligence VERNIEUWD A & V 7 november 9 96Actualiteiten uit de insolventiepraktijk A & V 14 november 6 97Business-analyses in NIEUW perspectief A & V 26 november en 10 december 12 98Aan de slag met het Mkb-kantoor van de toekomst A & V 11 oktober of 12 december 5 99Een nieuwe economie: blijf relevant en benut advieskansen NIEUW A & V 6, 13, 17 of 24 september 4 100Optimale dienstverlening met inzet van ICT NIEUW A & V 13 september, 2 of 25 oktober, 14 november 4 101Beoordelen en financieren van vastgoed Finance 7 november of 17 december 6 102

Titel Kennisgebied Data 2018 PE Pagina

Page 7: Permanente educatie voor RA’s en AA’s€¦ · Audit van soft controls: verdiepende vaardigheden Accountancy controle 20 november 15 42 ... De psychologie van risicomanagement

7

Titel Kennisgebied Data 2018 PE Pagina

Waarderen van intellectueel eigendom NIEUW Finance 10 december 6 103Werkkapitaalbeheer en financiering Finance 9 oktober, 6 november of 3 december 7 104Masterclass Ondernemen en Financieren A & V 5 en 12 november 12 105Internationaal ondernemen A & V 11 december 6 106Financial Excel voor accountants A & V 21, 22 en 30 november of 19, 20 en 28 december 21 107Vliegsimulatie voor auditpraktijk NIEUW A & V 9 november 6 108Fraude en geheimen A & V 12 december 4 109Echtscheiding; bedrijfswaardering A & V 1 november 6 110De psychologie van risicomanagement A & V 8 november 6 111De psychologie van risicomanagement 2.0 A & V 2 november 6 112De psychologie van samenwerken A & V 7 december 6 113De persoonlijkheid achter de professional A & V 28 november 4 114Laat je niet in de luren leggen 2.0 A & V 17 december 3 115Doorbraakdenken A & V 9 oktober 6 116Workshop NLP A & V 3 oktober of 13 december 6 117NLP Masterclasses A & V 13 september of 14 november 4 118Erger wordt het niet A & V 14 november 4 119Persoonlijk Leiderschap A & V 11 december 6 120Organisatie en politieke sensitiviteit NIEUW A & V 13 december 4 121Tribes & Besluitvoming NIEUW A & V 3 oktober 6 122Vaktechnisch communiceren NIEUW A & V 19 november 6 123The Negotibattle A & V 3 december 9 124Onderhandelen en conflicthantering A & V 12 en 13 december 16 125Mediationvaardigheden A & V 3 en 17 december 12 126beoordelings- en functioneringsgesprekken A & V 8 oktober 9 127Totaaladviseur voor het MKB familie bedrijf NIEUW A & V 11 oktober, 15 november en 20 december 18 128Transities binnen het familiebedrijf A & V 13 december 9 129Governance bij familiebedrijven A & V 13 november 9 130Vermogensregie voor de DGA NIEUW A & V 26 november 9 131Het familiestatuut in de praktijk NIEUW A & V 4 oktober en 17 december 18 132Estateplanning : meer dan cijfers NIEUW A & V 20 november 6 133Meer rendement uit social media A & V 3 december 4 134Nulmeting trainees A & V voor Trainees online 0 136Communicatieve vaardigheden oude stijl A & V voor Trainees 12 en 26 februari, 5 maart 0 137Communicatieve vaardigheden nieuwe stijl A & V voor Trainees 6 en 20 juni, 4 juli, 5 en 19 juni 2019 0 138Zeg wat je ziet A & V voor Trainees 23 april 0 139Professioneel-kritische instelling A & V voor Trainees 24 mei 0 140Keuzemodule: Conflicthantering A & V voor Trainees 19 november 0 141Keuzemodule: Leidinggeven A & V voor Trainees 19 november 0 142Keuzemodule: Onderhandelen A & V voor Trainees 27 september 0 143Keuzemodule: Commerciële vaardigheden A & V voor Trainees 30 oktober 0 144

7

Page 8: Permanente educatie voor RA’s en AA’s€¦ · Audit van soft controls: verdiepende vaardigheden Accountancy controle 20 november 15 42 ... De psychologie van risicomanagement

8

Chronologisch overzicht

Data 2018 Titel Kennisgebied PE Pagina

Juli

3 t/m 6 juli Summercourse NBA Opleidingen VERNIEUWD Specials 24 13

10 t/m 13 juli Summercourse NBA Opleidingen VERNIEUWD Specials 24 13

31 juli t/m 3 augustus Summercourse NBA Opleidingen VERNIEUWD Specials 24 13

Augustus

7 t/m 10 augustus Summercourse NBA Opleidingen VERNIEUWD Specials 24 13

21 t/m 24 augustus Summercourse NBA Opleidingen VERNIEUWD Specials 24 13

September

Start september Opleidingen AA/RA-Belastingaccountant Opleidingen 80 18

5 september Summercourse controlepraktijk VERNIEUWD Specials 20 14

6 september Een nieuwe economie: blijf relevant en benut advieskansen NIEUW A & V 4 100

13 september Een nieuwe economie: blijf relevant en benut advieskansen NIEUW A & V 4 100

13 september NLP Masterclasses A & V 4 118

13 september Optimale dienstverlening met inzet van ICT NIEUW A & V 4 101

17 september Een nieuwe economie: blijf relevant en benut advieskansen NIEUW A & V 4 100

17 september Workshop NVKS - niet verlicht regime NIEUW Ethiek & regelgeving 5 37

18 september Aangifte vennootschapsbelasting: dé basis voor advies Fiscaal & recht 6 71

19 september Kwaliteitsbeheersing in de mkb-praktijk Ethiek & regelgeving 6 35

19 september Workshop Regelgeving Samenstel- en Adviespraktijk NIEUW Ethiek & regelgeving 4 38

20 september Externe verslaggeving van belastingen in de praktijk Externe Verslaggeving 5 24

20 en 21 september Basisbeginselen IFRS Externe Verslaggeving 14 28

24 september Actualiteiten in bedrijfsovernames A & V 6 95

24 september Een nieuwe economie: blijf relevant en benut advieskansen NIEUW A & V 4 100

25 september Uitglijders; lessen uit het tuchtrecht VERNIEUWD Ethiek & regelgeving 4 31

26 september Omzetting van IB naar BV-structuur Fiscaal & recht 6 86

27 september Keuzemodule: Onderhandelen A & V voor Trainees 0 143

Oktober

2 oktober Optimale dienstverlening met inzet van ICT NIEUW A & V 4 101

3 oktober Tribes & Besluitvoming NIEUW A & V 6 122

3 oktober Workshop NLP A & V 6 117

3 oktober Workshop Regelgeving Samenstel- en Adviespraktijk met Beperkt Assurance NIEUW Ethiek & regelgeving 4 39

4 oktober Het beperken van aansprakelijkheid Ethiek & regelgeving 5 33

4 en 5 oktober Richtlijnen voor de jaarverslaggeving in het mkb Accountancy samenstel 10 59

4 oktober en 17 december Het familiestatuut in de praktijk NIEUW A & V 18 132

8 oktober beoordelings- en functioneringsgesprekken A & V 9 127

9 oktober Doorbraakdenken A & V 6 116

9 oktober Rechtsvormkeuze Fiscaal & recht 6 91

9 oktober Voorzieningen, schulden en niet in de balans opgenomen verplichtingen Externe Verslaggeving 5 25

9 oktober Werkkapitaalbeheer en financiering Finance 7 104

9 oktober Winst uit onderneming in de IB Fiscaal & recht 6 79

Page 9: Permanente educatie voor RA’s en AA’s€¦ · Audit van soft controls: verdiepende vaardigheden Accountancy controle 20 november 15 42 ... De psychologie van risicomanagement

9

Data 2018 Titel Kennisgebied PE Pagina

10 oktober Verbonden partijen en groepscontroles Accountancy controle 5 49

10 oktober Workshop NVKS - niet verlicht regime NIEUW Ethiek & regelgeving 5 37

11 oktober Aan de slag met het mkb-kantoor van de toekomst A & V 5 99

11 oktober Voorkom fouten in de jaarrekening Externe Verslaggeving 3 32

11 oktober Workshop NVKS - verlicht regime NIEUW Ethiek & regelgeving 5 36

11 oktober, 15 nov en 20 december Totaaladviseur voor het mkb familie bedrijf NIEUW A & V 18 128

15 oktober Terugkeer van BV naar IB Fiscaal & recht 6 87

16 oktober De fiscale positie van de DGA Fiscaal & recht 6 81

16 oktober Externe verslaggeving voor kleine en micro BV Accountancy samenstel 5 57

17 oktober De VOF in de (fiscale) adviespraktijk NIEUW Fiscaal & recht 6 88

18 oktober Structuuroptimalisatie bij BV’s Fiscaal & recht 6 90

22 en 23 oktober De DGA: alle fiscale ins & outs Fiscaal & recht 16 80

24 oktober Aanmerkelijk belang en de TBS-regeling Fiscaal & recht 6 72

24 oktober Actualiteiten werkgeverszaken Fiscaal & recht 4 65

25 oktober Kwaliteitsbeheersing in de mkb-praktijk Ethiek & regelgeving 6 35

25 oktober Optimale dienstverlening met inzet van ICT NIEUW A & V 4 101

29 oktober Blockchains IT & Assurance 4 30

30 oktober Keuzemodule: Commerciële vaardigheden A & V voor Trainees 0 144

30 oktober Leasedag Specials Algemeen 6 16

30 oktober Loonadministratie voor accountants Fiscaal & recht 4 67

30 oktober NVCOS 2400: beoordeling van financiële overzichten Accountancy controle 4 46

November

1 november Bedrijfswaardering in het mkb Fiscaal & recht 9 34

1 november Bijzondere opdrachten, controle praktijk Accountancy controle 5 43

1 november Echtscheiding; bedrijfswaardering A & V 6 110

1 november Regiosessie Belastingplan 2019 NIEUW Specials regiosessie/F&R 4 62

2 november De psychologie van risicomanagement 2.0 A & V 6 112

5 november Beleggen en de fiscus Fiscaal & recht 6 73

5 november Bouw en fiscus Fiscaal & recht 4 74

5 november Regiosessie Belastingplan 2019 NIEUW Specials regiosessie/F&R 4 62

5 en 12 november Masterclass Ondernemen en Financieren A & V 12 105

6 november Dagelijkse administratie en de btw NIEUW Fiscaal & recht 4 77

6 november Werkkapitaalbeheer en financiering Finance 7 104

6 en 20 november, 4 december Leergang financiële planning Fiscaal & recht 18 92

7 november Bedrijfsovername; Due Diligence VERNIEUWD A & V 9 96

7 november Beoordelen en financieren van vastgoed Finance 6 102

7 november Terugkeer van BV naar IB Fiscaal & recht 6 87

Start 7 november Basispleiding NLP voor accountants Opleidingen 48 19

8 november Audit efficiency met statistische steekproeven Accountancy controle 3 50

8 november De psychologie van risicomanagement A & V 6 111

Page 10: Permanente educatie voor RA’s en AA’s€¦ · Audit van soft controls: verdiepende vaardigheden Accountancy controle 20 november 15 42 ... De psychologie van risicomanagement

10

Data 2018 Titel Kennisgebied PE Pagina

8 november Externe verslaggeving van belastingen in de praktijk Externe Verslaggeving 5 24

8 november Rapporteren over risico’s Accountancy controle 6 47

8 november Regiosessie Belastingplan 2019 NIEUW Specials regiosessie/F&R 4 62

9 november Fiscaal optimaal winstnemen of uitstellen Fiscaal & recht 6 78

9 november Seminar btw actualiteiten VERNIEUWD Specials seminars 4 60

9 november Vliegsimulatie voor auditpraktijk NIEUW A & V 6 108

Start 9 november Vervolgopleiding NLP NIEUW Opleidingen 48 20

12 november Rechtsvormkeuze Fiscaal & recht 6 91

13 november Dag van de BV VERNIEUWD Specials Algemeen 6 15

13 november Governance bij familiebedrijven A & V 9 130

13 november Regiosessie Belastingplan 2019 NIEUW Specials regiosessie/F&R 4 62

14 november Actualiteiten uit de insolventiepraktijk A & V 6 97

14 november Erger wordt het niet A & V 4 119

14 november ISAE 3402 en ‘in control’ zijn Accountancy controle 7 45

14 november IT- risico’s en veiligheid Risicomanagement 4 94

14 november NLP Masterclasses A & V 4 118

14 november Optimale dienstverlening met inzet van ICT NIEUW A & V 4 101

14 november Regiosessie Belastingplan 2019 NIEUW Specials regiosessie/F&R 4 62

14 november Risico-analyse en jaarrekeningcontrole Accountancy controle 4 48

Start 14 november Leergang de controle onder controle Accountancy controle 25 51

15 november BTW en internet: btw-regels en e-commerce Fiscaal & recht 6 76

15 november De fiscale positie van de DGA Fiscaal & recht 6 81

15 november Externe verslaggeving: vastgoed Externe Verslaggeving 6 26

18 december De fiscale positie van de DGA Fiscaal & recht 6 81

19 november Basiscursus Transferpricing Fiscaal & recht 7 66

19 november Keuzemodule: Conflicthantering A & V voor Trainees 0 141

19 november Kwaliteitsbeheersing in de mkb-praktijk Ethiek & regelgeving 6 35

19 november Regiosessie Belastingplan 2019 NIEUW Specials regiosessie/F&R 4 62

19 november Vaktechnisch communiceren NIEUW A & V 6 123

19 november Workshop NVKS - verlicht regime NIEUW Ethiek & regelgeving 5 36

20 november Audit van soft controls: verdiepende vaardigheden Accountancy controle 15 42

20 november De zzp-er en zijn fiscale positie Fiscaal & recht 4 69

20 november Estateplanning: meer dan cijfers NIEUW A & V 6 133

20 november Omzetting van IB naar BV-structuur Fiscaal & recht 6 86

20, 27 november en 4 december Verdieping Omzetbelasting Fiscaal & recht 18 93

21 november Actualiteiten in bedrijfsovernames A & V 6 95

21 november De Samenstellingsopdracht in 2018 en 2019 Accountancy samenstel 5 56

21 november Regiosessie Belastingplan 2019 NIEUW Specials regiosessie/F&R 4 62

21, 22 en 30 november Financial Excel voor accountants A & V 21 107

22 november Bedrijfsovername; juridische aspecten Fiscaal & recht 4 85

Page 11: Permanente educatie voor RA’s en AA’s€¦ · Audit van soft controls: verdiepende vaardigheden Accountancy controle 20 november 15 42 ... De psychologie van risicomanagement

11

Data 2018 Titel Kennisgebied PE Pagina

22 en 23 november Audit van soft controls: wat is de beste manier? Accountancy controle 14 41

22 en 23 november Estateplanning voor de ondernemer Fiscaal & recht 16 83

22,23, 29 en 30 november Leergang externe verslaggeving voor kleine rechtspersonen Accountancy samenstel 20 58

Start 22 november Leergang AudIT NIEUW Accountancy controle 32 52

23 november De auto van de zaak, kansen en risico’s Fiscaal & recht 4 70

26 november Staking van een eenmanszaak NIEUW Fiscaal & recht 6 89

26 november Vermogensregie voor de DGA NIEUW A & V 9 131

26 en 27 november Verdieping IFRS Externe Verslaggeving 14 29

26 november en 10 december Business-analyses in nieuw perspectief A & V 12 98

27 november Een belastingvrije bedrijfsopvolging Fiscaal & recht 9 84

27 november Externe verslaggeving voor kleine en micro BV Accountancy samenstel 5 57

27 november Regiosessie Belastingplan 2019 NIEUW Specials regiosessie/F&R 4 62

28 november Actualiteiten werkgeverszaken Fiscaal & recht 4 65

28 november De persoonlijkheid achter de professional A & V 4 114

28 november De VOF in de (fiscale) adviespraktijk NIEUW Fiscaal & recht 6 88

29 november Regiosessie Belastingplan 2019 NIEUW Specials regiosessie/F&R 4 62

29 november Winst uit onderneming in de IB Fiscaal & recht 6 79

December

3 december Actualiteiten regelgeving accountancy - gemengde praktijk Accountancy samenstel 5 54

3 december Meer rendement uit social media A & V 4 134

3 december The Negotibattle A & V 9 124

3 december Werkkapitaalbeheer en financiering Finance 7 104

3 en 17 december Mediationvaardigheden A & V 12 126

4 december De Samenstellingsopdracht in 2018 en 2019 Accountancy samenstel 5 56

5 december Vastgoed: bedrijfsmatig of privé exploiteren Fiscaal & recht 6 75

6 december Workshop Externe Verslaggeving voor kleine en micro-BV Accountancy samenstel 4 53

7 december De psychologie van samenwerken A & V 6 113

7 december Seminar fiscale actualiteiten VERNIEUWD Fiscaal & recht/Specials 4 61

10 december Blockchains IT & Assurance 4 30

10 december Uitglijders; lessen uit het tuchtrecht VERNIEUWD Ethiek & regelgeving 4 31

10 december Waarderen van intellectueel eigendom NIEUW Finance 6 103

11 december Actualiteiten Externe Verslaggeving VERNIEUWD Externe Verslaggeving 5 23

11 december Appreciative assurance Accountancy controle 6 40

11 december Audit efficiency met statistische steekproeven Accountancy controle 3 50

11 december IFRS 16: Leases Externe Verslaggeving 3 27

11 december Internationaal ondernemen A & V 6 106

11 december Persoonlijk Leiderschap A & V 6 120

12 december Aan de slag met het mkb-kantoor van de toekomst A & V 5 99

12 december Actualiteiten regelgeving samenstelpraktijk Accountancy samenstel 5 55

12 december Externe verslaggeving van belastingen in de praktijk Externe Verslaggeving 5 24

Page 12: Permanente educatie voor RA’s en AA’s€¦ · Audit van soft controls: verdiepende vaardigheden Accountancy controle 20 november 15 42 ... De psychologie van risicomanagement

12

Data 2018 Titel Kennisgebied PE Pagina

12 december Fraude en geheimen A & V 4 109

12 en 13 december Onderhandelen en conflicthantering A & V 16 125

13 december Actualiteiten arbeidsrecht Fiscaal & recht 5 63

13 december Bijzondere opdrachten, controle praktijk Accountancy controle 5 43

13 december De ondernemer en insolventie Fiscaal & recht 5 64

13 december Organisatie en politieke sensitiviteit NIEUW A & V 4 121

13 december Transities binnen het familiebedrijf A & V 9 129

13 december Workshop NLP A & V 6 117

13 en 14 december Richtlijnen voor de jaarverslaggeving in het mkb Accountancy samenstel 10 59

17 december Beoordelen en financieren van vastgoed Finance 6 102

17 december Kennis aangiften inkomstenbelasting Fiscaal & recht 6 68

17 december Laat je niet in de luren leggen 2.0 A & V 3 115

18 december Cijferanalyse Accountancy controle 6 44

18 december Voorzieningen, schulden en niet in de balans opgenomen verplichtingen Externe Verslaggeving 5 25

18 december Workshop Regelgeving Samenstel- en Adviespraktijk met Beperkt Assurance NIEUW Ethiek & regelgeving 4 39

19 december Workshop Regelgeving Samenstel- en Adviespraktijk NIEUW Ethiek & regelgeving 4 38

19, 20 en 28 december Financial Excel voor accountants A & V 21 107

20 december BV en personenvennootschap Fiscaal & recht 4 82

20 december Coming soon VERNIEUWD Specials seminars 7 17

Page 13: Permanente educatie voor RA’s en AA’s€¦ · Audit van soft controls: verdiepende vaardigheden Accountancy controle 20 november 15 42 ... De psychologie van risicomanagement

13

Datum / Locatie: 3 t/m 6 juli 2018,La butte aux Bois, Lanaken (B) 10 t/m 13 juli 2018, De Ruwenberg, Sint Michielsgestel

31 juli t/m 3 augustus 2018,Landgoed Duin- en Kruidberg,Santpoort-Noord 7 t/m 10 augustus 2018, Kasteel de Vanenburg, Putten 21 t/m 24 augustus 2018, La butte aux Bois, Lanaken (B)

Tijd: 13.00 - 19.30 / 09.00 - 19.00 /09.00 - 19.00 / 08.00 - 14.30 uur

Prijs: Leden € 2.325 Niet-leden € 2.725

PE-uren: 24

advanced

Specials

Algemeen

Summercourse NBA Opleidingen 2018

Een zeer gevarieerde PE-meerdaagse met veel terugkerende deelnemers. De inhoud is ieder jaar anders. Wat wél altijd hetzelfde is: de uitstekende docenten, een luxe hotel met diverse (sport)faciliteiten en voor wie wil een infor-mele groepsactiviteit. De netwerkplek bij uitstek!

Doelstelling• U bent weer op de hoogte van de allerlaatste ontwikkelingen in uw vakgebied.• Interactie, discussie en meningsvorming met accountants uit diverse specialismen over de besproken onderwerpen.

Bestemd voorIedere accountant. Juist de diversiteit van de deelnemers maakt de Summercourse zo waardevol.

InhoudBekijk op www.nbaopleidingen.nl het gedetailleerde programma. De meeste onderwerpen passen binnen de thema’s externe verslaggeving, actualiteiten accountancy, fiscaliteit en ondernemingsrecht.

Page 14: Permanente educatie voor RA’s en AA’s€¦ · Audit van soft controls: verdiepende vaardigheden Accountancy controle 20 november 15 42 ... De psychologie van risicomanagement

14

Algemeen

Datum / Locatie: Woensdag 5 t/m vrijdag 7 september 2018

Bilderberg Hotel De Buunderkamp, Wolfheze

Tijd: Dag 1: 10.00 - 20.00 uurDag 2: 08.30 - 16.00 uurDag 3: 08.00 - 16.00 uur

Prijs: Leden € 1.855 Niet-leden € 2.135

PE-uren: 22

Specials

advanced

Summercourse Controlepraktijk 2018

Accountants werkzaam in de (openbare) controle praktijk sluiten de zomer af met deze Summercourse. Deze PE-meer-daagse met een gevarieerd programma, verzorgd door uitstekende docenten en in een aantrekkelijke omgeving is in 2017 hoog gewaardeerd door uw collega’s.

DoelstellingDeze Summercourse Controlepraktijk biedt u een gevarieerd programma met;• de laatste ontwikkelingen op uw werkterrein en• inzichten en ervaringen van collega accountants.

Bestemd voorVoor iedereen werkzaam bij vrijwillige en/of wettelijke controleopdrachten; accountants en overige functionarissen zoals controleleider of compliance officer.

InhoudHet volledige en actuele programma vindt u op onze site, u mag de volgende onderwerpen verwachten:• Actualiteiten Wet & Regelgeving• Juridische update• Cybersecurity• Controle praktijksessies, een vaktechnisch begeleider begeleidt de discussie omtrent een concrete controle standaard. U stelt uw vragen en wisselt ervaringen en inzichten uit, de vertaling van de regelgeving naar de praktijktoepassing staat daarbij centraal.• Controleteam 2.0• Kwaliteit, hoe doen anderen dat?• Rode vlaggen; frauderisico’s

Docent(en)• drs. Gert Jan Jordaan RA, partner bij AREP Accountants & Belastingadviseurs, universitair docent Financial Reporting Nyenrode• mr. dr. Rogier Wolf, advocaat bij UdinkSchepel Advocaten in Den Haag en universitair docent Ondernemingsrecht Maastricht University• ir. Stan Hegt, ethisch hacker en mede-eigenaar van Outflank B.• Eva van der Fluit, organisatieadviseur, deed oa onderzoek naar constructieve conflicthantering bij KLM piloten waarop zij in 2016 promoveerde. Ook onderzoekt zij voor accountantskantoren hoe de kwaliteit versterkt kan worden.• Dirk ter Harmsel AA RB, directeur vaktechniek accountancy bij Alfa Accountants en Adviseurs en lid van de Accountantskamer Rechtbank Overijssel

Gevarieerd up-to-date

vernieuwd

Page 15: Permanente educatie voor RA’s en AA’s€¦ · Audit van soft controls: verdiepende vaardigheden Accountancy controle 20 november 15 42 ... De psychologie van risicomanagement

15

Seminars

advanced

Specials

In één dag wordt u meegenomen in de juridische, fiscale en accountancy-aspecten van de BV. De sprekers informeren u over nieuwe wet- en/regelgeving en delen hun leerervaringen uit de praktijk met u. De dag is verder aangevuld met aandachtspunten uit de praktijk.

Dit alles vanuit het bewezen concept van een multidisciplinaire benadering vanuit de invalshoeken: civiel juridisch - accountancy - fiscaal. Vooral het spanningsveld van deze drie disciplines komt aan bod: kan alles wat fiscaal wense-lijk is juridisch ook wel en hoe past dat dan vervolgens weer binnen de regels van de verslaggeving. Drie docenten met ruime ervaring op het terrein van de BV zoeken onderling interactief de spanningsvelden tussen de drie vakgebieden op.

DoelstellingNa deze multidisciplinaire dag bent u op de hoogte van alle voor uw praktijk relevante regelgeving op het gebied van het BV-recht en de belangrijkste actuele ontwikkelingen.

Bestemd voorMkb-accountants en overige financiële professionals werkzaam bij of voor besloten vennootschappen.

Voorlopige inhoudHet programma wordt rond de zomer van 2018 bekend gemaakt en is gebaseerd op de actualiteiten die (gaan) spelen. De dag staat onder leiding van dagvoorzitter Anton Dieleman.

• Civielrechtelijke aspecten van de BV (Kid Schwarz).• Jaarrekening-aspecten (Anton Dieleman)• Fiscale aspecten van de BV (Eric van Uunen)

Docent(en)• Anton Dieleman RA, directeur vaktechniek Mazars, voorzitter van de Subcommissie Ethiek van de NBA en lid van het Adviescollege Beroepsreglementering van de NBA• prof. mr. Kid Schwarz, hoogleraar Ondernemingsrecht aan de Erasmus School of Law te Rotterdam en partner bij Baker Tilly Berk• mr. Eric van Uunen RB is gespecialiseerd in personenvennootschappen, rechtspersonen/DGA-problematiek en bedrijfsopvolging. Behalve als belastingadviseur treedt Eric regelmatig op als docent/inleider.

Dag van de BVDe BV bezien door jurist, fiscalist en accountant

Datum / Locatie: Dinsdag 13 november 2018

Van der Valk,Vianen

Tijd: 09.00 - 16.30 uur

Prijs: Leden € 410Niet-leden € 465

PE-uren: 6

Anton Dieleman RA

Page 16: Permanente educatie voor RA’s en AA’s€¦ · Audit van soft controls: verdiepende vaardigheden Accountancy controle 20 november 15 42 ... De psychologie van risicomanagement

16

Leasedag

Deze leasedag biedt u zowel een integrale basiskennis als update over ‘leasing en huur’. Twee inspirerende sprekers informeren u over verslaggevings- en fiscale aspecten op dit gebied. Deze kennis draagt bij aan een verhoogde kwaliteit van uw verslaggeving en biedt een basis om te signaleren en adviseren over het fenomeen leasen voor middelgrote en grote ondernemingen.

Bijzondere aandacht daarbij ook voor middelgrote ondernemingen die (nog) niet controleplichtig zijn.

DoelstellingNa afloop van deze Leasedag bent u op de hoogte van de ontwikkelingen, mogelijkheden, aandachtspunten en valkuilen rondom leasing en huur voor de verslaggeving en fiscaal juridische aspecten.

Bestemd voorAccountants en overige financiële professionals werkzaam bij of voor middelgrote en grote ondernemingen, zowel controleplichtig als (nog) niet controleplichtige ondernemingen.

InhoudDe verslaggevings- en fiscale aspecten worden geïllustreerd door herkenbare praktijkcasussen.

Verslaggeving• inleiding• leasestandaard IFRS 16 en gevolgen voor NL GAAP• economische consequenties• balans controle• ratio’s• valkuilen

Fiscale aspecten• juridische inleiding• IB/Vpb• btw• autoleasing• bodemrecht

Docent(en)• prof. dr. Henk Langendijk hoogleraar externe verslaggeving Universiteit van Amsterdam en Nyenrode Business Universiteit• drs. Andor Valkenburg, belastingadviseur PKF Wallast Amsterdam

Verslaggeving en fiscaliteit

Seminars

Datum / Locatie: Dinsdag 30 oktober 2018

Fletcher Hotel,Leidschendam

Tijd: 14.00 - 21.00 uur

Prijs: Leden € 395 Niet-leden € 485

PE-uren: 6

Specials

fundamental

prof. dr. Henk Langendijk

Page 17: Permanente educatie voor RA’s en AA’s€¦ · Audit van soft controls: verdiepende vaardigheden Accountancy controle 20 november 15 42 ... De psychologie van risicomanagement

17

Datum / Locatie: Donderdag 20 december 2018

Baarn, Drakenburg

Tijd: 09.00 - 17.15 uur

Prijs: Leden € 585Niet-leden € 645

PE-uren: 7

advanced

Specials

Seminars

Coming soon

Sprekers van formaat delen hun visie op relevante ontwikkelingen voor komend jaar (of jaren). Niet de regelgeving staat centraal maar de impact van diverse maatschappelijke, politieke en economische ontwikkelingen.

Dit seminar biedt u inspiratie en stof tot nadenken over wat het nieuwe jaar u (en uw klanten) kan bieden.

DoelstellingHet seminar biedt u zicht op relevante ontwikkelingen en de impact daarvan op de economie en uw (nabije) toekomst.

Bestemd voorAccountants, adviseurs overige (financiële) professionals.

InhoudHet programma 2018 bestaat uit de volgende drie deelsessies:• De Westerse economie• Duurzaamheid als businessmodel• Interactie tussen mens en techniek Het seminar wordt afgesloten met een netwerkborrel, de gelegenheid om na te praten en te netwerken.

Op onze website treft u het volledige programma aan.

Docent(en)• dr. mr. Heleen Mees, vaste columnist voor de Volkskrant, studeerde economie en rechten, promoveerde aan de Erasmus School of Economics en gaf les aan New York University. Ze is de auteur van vier boeken, meest recentelijk The Chinese Birdcage - How China’s Rise Almost Toppled the West. • prof. dr. Vanessa Evers, Professor aan de Universiteit Twente; Human Media Interaction en wetenschappelijk directeur DesignLab.

De spreker over duurzaamheid wordt nader bekend gemaakt op onze site.

De ontwikkelingen voor komend jaar

Page 18: Permanente educatie voor RA’s en AA’s€¦ · Audit van soft controls: verdiepende vaardigheden Accountancy controle 20 november 15 42 ... De psychologie van risicomanagement

18

Meld u aan voor de opleiding AA/ RA-Belastingaccountant, dé manier om uw fiscale kennis verder uit te breiden! De opleiding is op post hbo-niveau en gericht op de mkb-praktijk.

Wat levert de opleiding u op:• U interpreteert de fiscale wet- en regelgeving beter en past deze toe in praktijksituaties • U bent een gelijkwaardige gesprekspartner van de fiscus en de belastingadviseurs• Bij wijziging van de fiscale wetgeving valt u gemakkelijk terug op de opgedane kennis • Gratis deelname aan 4 seminars, zo blijft u op de hoogte

Voor wie?Voor alle geïnteresseerde accountants en voor personen die het theoretische gedeelte van de accountancy-opleiding hebben afgerond en de intentie hebben accountant te worden.

Aanmelden en informatieAanmelden kan via het inschrijfformulier op www.nbaopleidingen.nl. hier vindt u ook meer informatie.

Mocht u na het lezen van deze informatie nog vragen hebben, neem dan contact op met NBA Opleidingen, e-mail: [email protected] of telefoon: 020 - 30 10 330.

Opleiding AA/RA-BelastingaccountantOpleidingen

Datum / Locatie: Start september 2019

Specials

advanced

Page 19: Permanente educatie voor RA’s en AA’s€¦ · Audit van soft controls: verdiepende vaardigheden Accountancy controle 20 november 15 42 ... De psychologie van risicomanagement

19

Opleidingen

advanced

Karin Wiebenga

Specials

Datum / Locatie: Woensdag 7, 21 november, 12 december 2018

Woensdag 13 januari, vrijdag 8 februari, woensdag 6 maart en vrijdag 5 april 2019

Drakenburg,Baarn

Tijd: 09.30 - 16.30 uur

Prijs: Leden € 2.650 Niet-leden € 2.650

PE-uren: 48

Bijzonderheden:Heeft u vragen? Neem dan contact op met Jaap Wassink van NBA Oplei-dingen via telefoon (020) 301 02 09 of per email [email protected].

Het programma van deze opleiding is op de accountancy afgestemd voor iedereen die zich verder wil ontwikkelen tot een vertrouwenspersoon. Als vertrouwenspersoon adviseert u niet alleen, maar coacht u ook en past u vaardigheden toe waarmee u een echte vertrouwensband opbouwt die verder reikt dan het hebben van kennis. NLP heeft zich al in veel vakgebieden bewezen, met deze unieke opleiding NLP voor accountants staat de weg ook voor u open.

Communicatie speelt een grote rol binnen teams, tussen collega’s en uiteraard ook tussen klanten en accountants. Daarbij gaat het om het bereiken van een balans tussen wat u wilt bereiken en wat de ander aangeeft. De juiste balans leidt tot daadkracht, energie en een goed gevoel bij beide partijen. NLP is daarbij een hulpmiddel, het geeft u namelijk inzicht in de processen die tussen mensen plaatsvinden. Met dat inzicht creëert u de juiste balans om uw werk effectief en prettig uit te voeren.

DoelstellingDeze basis opleiding NLP is speciaal gericht op adviserende en leidinggevende functies binnen de accountancy. U krijgt communicatie technieken aangereikt die uw daadkracht versterken voor meer tevreden klanten en collega’s.

Bestemd voorAccountants, (belasting)adviseurs, leidinggevenden, management/directie, kantoorleiders, relatiebeheerders werkzaam binnen.

InhoudAan de hand van praktische modellen en toepassingen van wetenschappelijk onderbouwde kennis wordt uw kennis vertaald naar de dagelijkse praktijk en ervaart u hoe u deze kennis kunt benutten om effectiever te communiceren.U leert hoe u nog effectiever kunt zijn in uw luistervaardigheid, in uw manier van presenteren, in uw manier van aan-sluiting vinden bij anderen, in uw overtuigingskracht, in uw leidinggevende capaciteiten en vooral ook hoe u bij uzelf blijft en tegelijkertijd ruimte biedt aan de ander. Het leert u ook hoe u cijfers en conclusies en adviezen met uw klant zo bespreekt dat de boodschap beklijft en dat u inzicht biedt in plaats van ruimte voor discussie. De opleiding wordt afgesloten met een theorie examen. De therapeutische modules van de algemene NLP opleiding worden in deze opleiding niet behandeld. Geïnteresseerden kunnen deze modules aanvullend volgen.

Afronding van de opleidingBinnen NLP wordt gewerkt met accreditaties. De basisopleiding NLP staat voor het NLP business practitioner met als specialisatie financiële dienstverlening. Aanvullend op deze opleiding kunt u nog aanvullende onderdelen volgen, u ontvangt dan de volledige NLP practitioner accreditatie.

Docent(en)• drs. Guido Dik, business coach en geaccrediteerd internationaal NLP Master Trainer.• Karin Wiebenga, geaccrediteerd internationaal NLP trainer

Basisopleiding NLP voor accountantsVan adviseur naar vertrouwenspersoon

Page 20: Permanente educatie voor RA’s en AA’s€¦ · Audit van soft controls: verdiepende vaardigheden Accountancy controle 20 november 15 42 ... De psychologie van risicomanagement

20

Opleidingen

Datum / Locatie: Vrijdag 9, woensdag 28 november, woensdag 19 december 2018

Drakenburg,Baarn

Tijd: 09.30 - 16.30 uur

Prijs: Leden € 2.650Niet-leden € 2.650

PE-uren: 48

Bijzonderheden:Heeft u vragen? Neem dan contact op met Jaap Wassink van NBA Opleidin-gen via telefoon (020) 301 02 09 of per email [email protected].

Specials

expert

Waar de basisopleiding zich concentreert op het communicatiemodel geeft deze vervolgopleiding de diepgang die u nodig heeft om de motivatie van mensen en de redenen waarom zij wel of niet iets willen doen te doorgronden. Daarnaast leert u de basis van iemands karakter kennen en herkennen aan de hand van hun communicatie. Dit is handig bij het diepgaander adviseren van uw klanten, het oplossen van mogelijke conflicten en het assisteren bij het omgaan met moeilijke situaties.. Binnen teams zult u begrijpen hoe het komt dat het lekker loopt en de hand-vatten krijgen om te interveniëren daar waar het moeilijk gaat. Het programma van deze opleiding is afgestemd op die mensen die belang hechten aan goed management en diepgaand en blijvend advies. Daarnaast geeft het u een extra onderscheid naast uw vakkennis. In de tijden van de veranderende rol van de accountant zorgt dit naast een inhoudelijke band ook voor een verdieping in de persoonlijke band.

DoelstellingDe Vervolgopleiding NLP is gericht op de management vaardigheden, adviesvaardigheden én diepgaandere coa-chingsvaardigheden. Naast het inzicht en het versterken van de communicatie geeft het u ook de handreiking om initiërend te werk te gaan bij de veranderingen in houding en gedrag die u voor ogen heeft.Deze vervolgopleiding geeft u de sleutel om zelf te bepalen hoe diep u het gesprek in wilt gaan.

Bestemd voorAccountants, (belasting)adviseurs, leidinggevenden, management/directie, kantoorleiders die de basisopleiding NLP voor accountants hebben afgerond.

InhoudDe inhoud van deze opleiding verdiept het communicatiemodel uit de basisopleiding en voegt twee modellen toe: het coachingsmodel om mensen te helpen veranderingen in houding en gedrag vorm te geven en het modelingsmo-del wat uzelf de maximale flexibiliteit geeft met betrekking tot uw mogelijkheden in gedrag. Deze praktische mo-dellen geven handvatten om te werken aan de diepgang in de communicatie. Daarnaast leert u hoe u mensen diep-gaand kunt motiveren. Het resultaat is niet alleen efficiency, het gaat dieper. Het geeft u de mogelijkheid om met iedereen een diepere relatie aan te gaan, wanneer u dat wenst. Het spreekt voor zich dat u de vertaalslag vanuit de cijfers richting uw klant maximaal kunt maken. Waarbij de cijfers meer een leidraad zijn om het gesprek te openen dan dat het gesprek dient om de cijfers toe te lichten. Net als bij de basisopleiding behandelen we ook tijdens deze Vervolgopleiding NLP niet de therapeutische modules. Geïnteresseerden kunnen deze modules aanvullend volgen.

Afronding van de opleidingDe opleiding wordt afgesloten met een theorie examen. Binnen NLP wordt gewerkt met accreditaties. De Vervolg-opleiding NLP staat voor Master Practioner NLP voor accountants. Dit is een deelaccreditatie voor Master Practi-tioner in NLP. Om de volledige accreditatie te krijgen volgt u ook de aanvullende Vervolgopleiding voor accountants. (per 2019 in ons programma).

Docent(en)• drs. Guido Dik, business coach en geaccrediteerd internationaal NLP Master Trainer.• Karin Wiebenga, geaccrediteerd internationaal NLP trainer

Vervolgopleiding NLPMaster practioner NLP voor accountants

nieuw

drs. Guido Dik

Page 21: Permanente educatie voor RA’s en AA’s€¦ · Audit van soft controls: verdiepende vaardigheden Accountancy controle 20 november 15 42 ... De psychologie van risicomanagement

21

De Wet ter voorkoming van Witwassen en Financieren van Terrorisme (WWFT) is gewijzigd. De wijzigingen raken zowel het cliëntenonderzoek als de meldplicht.

Deze wet legt onder meer aan accountants en belastingadviseurs de verplichtingen op een cliëntenonderzoek uit te voeren en ongebruikelijke transacties te melden bij FIU-Nederland. Ook bevat de WWFT de bepaling dat kantoren hun medewerkers, voor zover relevant voor hun werkzaamheden, periodiek dienen op te leiden, zodat zij in staat zijn een ongebruikelijke transactie te herkennen en een cliëntenonderzoek goed en volledig uit te voeren (artikel 35 WWFT).

DoelstellingU leert de WWFT in de nu geldende vorm goed kennen. Ook ervaringen en jurisprudentie neemt u hierin mee.

Bestemd voorFinanciële professionals, met name accountants en belastingadviseurs, werkzaam bij instellingen waarop de WWFT van toepassing is.

Inhoud Naast de wetswijzigingen zijn ook nieuwe inzichten en relevante recente jurisprudentie verwerkt in deze online cursus. Naast meer algemene theorie en praktijkcases bevat de e-learning cases specifiek voor accountants en specifiek voor belastingadviseurs.

Voorts wordt er antwoord gegeven op de volgende vragen: • op wie en wanneer is de WWFT van toepassing?• welke gegevens zijn van belang voor het cliëntenonderzoek?• wat is witwassen (en terrorismefinanciering)?• wanneer geldt de meldingsplicht?• hoe ziet het toezicht en de handhaving van de WWFT eruit?

De WWFTWet ter voorkoming van Witwassen en Financieren van Terrorisme

Online learning

Specials

fundamental

Datum / Locatie: online learning via www.nbaopleidingen.nl

Prijs: Leden € 95 Niet-leden € 95

PE-uren: 2

Page 22: Permanente educatie voor RA’s en AA’s€¦ · Audit van soft controls: verdiepende vaardigheden Accountancy controle 20 november 15 42 ... De psychologie van risicomanagement

22

Online learning

Geldig: 12 maanden toegang vanaf aanmelden

Prijs: $ 500 (let op: prijs in USD te betalen per creditcard)

PE-uren: 1 tot 2 PE-uren per cursus, 80 -100 in totaal

Bijzonderheden: Engelstalig. Ga naar nbaopleidingen.nl/online-learning/om u aan te melden.

Specials

fundamental

FinanceMentor - Your Financial Update Online

Een cursus volgen wanneer het u uitkomt? Bekijk dan onze Engels-talige eCampus FinanceMentor. U kunt kiezen uit 70 tot 80 cursus-sen over o.a. Accounting, Auditing, Economics, IT, Management en Finance. Wij bieden u dit pakket aan in samenwerking met Smartpros.

Met online learning van FinanceMentor:• Beschikt u iedere maand over twee of drie nieuwe cursussen, gericht op actuele onderwerpen;• Volgt u cursussen van hoge kwaliteit die zijn voorzien van audio, video, samenvattingen en tests;• Heeft u toegang tot 70 - 80 cursussen die staan voor 80 - 100 PE-punten.

Twee cursussen uitgelicht:

Transforming Your Business Processes with BlockchainMany financial managers complain that existing sys-tems are often inefficient, “siloed” and inconsistent. As a result, many organizations are applauding and embracing the emergence of blockchain technology, with its ability to distribute and update ledgers widely and perfectly. Attorney and technologist Peter Vogel, a partner at Gardere Wynne Sewell, clarifies why blockchain has the potential to vastly reduce the cost and complexity of business transactions.

Learning Objectives After completing this course, you should be able to:• Recognize how blockchain technology works;• Identify the key characteristics of blockchain technology;• Recognize the security issues related to the use of blockchain technology;• Identify the issues related to global blockchain transactions.

Communicating Trust in an Age of Crisis: Your RoleFor many enterprises, their reputation may be their most valuable asset. When that reputation comes under attack, protecting and defending it becomes the highest priority for executives. But what can you do now so that you will not be fighting an uphill battle when a crisis does occur? Since it is imperative for financial managers to play a leadership role in these times of calamity, public relations guru Richard Le-vick returns to our program to advocate for strategic initiatives that you ought to pursue before a crisis does take place.

Learning Objectives After completing this course, you should be able to:• Identify the sources from which challenges to business reputation could emanate;• Define why “speed” is a significant factor in the information revolution;• Distinguish between the impact of the populist revolution and the internet revolution;• Explain why there is a need to make sacrifices during a crisis.

Page 23: Permanente educatie voor RA’s en AA’s€¦ · Audit van soft controls: verdiepende vaardigheden Accountancy controle 20 november 15 42 ... De psychologie van risicomanagement

23

Algemeen

Accountancy

fundamental

Datum / Locatie: Dinsdag 11 december 2018

Van der Valk,Houten

Tijd:13.30 - 20.00 uur

Prijs: Leden € 495Niet-leden € 595

PE-uren: 5

drs. Dingeman Manschot RA

Actualiteiten Externe VerslaggevingVoor samenstel-, controlepraktijk en in-business

Wij bieden dit jaar een nieuwe opzet; na een plenaire aftrap bieden we parallelsessies aan voor de controle- en samenstelpraktijk alsook voor accountants in business. Sommige onderwerpen zijn voor iedereen relevant, daar starten en eindigen we daarom plenair mee. Tijdens de parallalelsessies wordt u bijgepraat over de laatste actuele ontwikkelingen op het gebied van NL GAAP specifiek voor uw werkveld (Titel 9 Boek 2 BW en de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving). De sprekers behandelen praktische vraagstukken inzake bestaande en toekomstige wet- en regelgeving.

DoelstellingNa afloop van dit seminar bent u op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van externe verslaggeving onder NL GAAP.

Bestemd voorIedere accountant die betrokken is bij ondernemingen die NL GAAP toepassen.

InhoudHet programma is vanwege de actualiteit dan ook tot vlak voor de cursusduur in ontwikkeling. Rond de zomerpubliceren we het (voorlopige) programma op onze website.

In elk geval komen aan de orde de nieuwe bepalingen in de wet- en regelgeving die van toepassing zijn op de jaarre-kening over boekjaar 2018. Ook wordt vooruit gekeken naar toekomstige wijzigingen en ontwikkelingen en worden praktische vraagstukken en verdiepingen inzake bestaande wet- en regelgeving behandeld.

U heeft uiteraard gelegenheid uw vragen te stellen en met de sprekers van gedachten te wisselen.

Het programma staat onder leiding van dagvoorzitter drs. Dingeman Manschot RA.

Docent(en)• drs. Dingeman Manschot RA, director vaktechnische bureau Deloitte en lid van de Raad voor de Jaarverslaggeving

vernieuwd

Page 24: Permanente educatie voor RA’s en AA’s€¦ · Audit van soft controls: verdiepende vaardigheden Accountancy controle 20 november 15 42 ... De psychologie van risicomanagement

24

Ondernemingen in het Midden en kleinbedrijf onderhevig aan vennootschapsbelasting moeten de afwijkingen tussen het commerciële en fiscale resultaat in de jaarrekening tot uiting brengen.

Doelstelling In deze training komen de belastingen naar de winst in de jaarrekening uitgebreid aan bod. Er wordt stilgestaan bij de geldende wet- en regelgeving op het gebied van externe verslaggeving (BW 2 Titel 9, RJ, RjK, uitspraken Onder-nemingskamer) voor grote, middelgrote en kleine rechtspersonen en middels casuïstiek en praktijkvoorbeelden komen alle aspecten van belastingen in de jaarrekening uitgebreid aan de orde.

Bestemd voor controlerende en samenstellende externe accountants werkzaam in het MKB.

InhoudVerwerking van over de verslagperiode verschuldigde en verrekenbare belastingen• Latente belastingen, verwerking bij tijdelijke verschillen• Latente belastingen, verwerking bij beschikbare voorwaartse verliescompensatie• Waardering van latente belastingen• Verwerking belastingen in het resultaat• Presentatie van belastingen in de jaarrekening• Toelichting op belastingen in de jaarrekening• Belastingen binnen een fiscale eenheid• Vrijstellingen middelgrote rechtspersonen• Vrijstellingen kleine rechtspersonen• Casuïstiek • Praktijkvoorbeelden• Handige checklist (inrichtings- en publicatiecijfers bij G/M/K thema belastingen)

Docent(en)• drs. Stefan Betting RA, zelfstandig adviseur, docent, examinator en scriptiebegeleider Nyenrode Business Universiteit

Externe verslaggeving van belastingen in de praktijk Algemeen

Accountancy

Datum / Locatie: Donderdag 20 september 2018, Postillion Amersfoort Veluwemeer,Amersfoort

Donderdag 8 november 2018,Novotel,Eindhoven Woensdag 12 december 2018,Mercure,Amsterdam Airport

Tijd:14.00 - 20.00 uur

Prijs: Leden € 420Niet-leden € 480

PE-uren: 5

advanced

drs. Stefan Betting RA

Page 25: Permanente educatie voor RA’s en AA’s€¦ · Audit van soft controls: verdiepende vaardigheden Accountancy controle 20 november 15 42 ... De psychologie van risicomanagement

25

Algemeen

Accountancy

advanced

Datum / Locatie: Dinsdag 9 oktober 2018,Fletcher Hotel,Utrecht-Nieuwegein

Dinsdag 18 december 2018,Postillion, Dordrecht

Tijd:14.00 - 20.00 uur

Prijs: Leden € 435Niet-leden € 490

PE-uren: 6

Externe verslaggeving in de praktijk

Voorzieningen, schulden, niet in de balans opgenomen activa en verplichtingen

Ondernemingen in het Midden en kleinbedrijf moeten informatie opnemen over voorzieningen, schulden en niet in de balans opgenomen verplichtingen en activa in de jaarrekening.

In deze training komen voorzieningen, schulden en niet in de balans opgenomen verplichtingen en activa in de jaarrekening uitgebreid aan bod.

Doelstelling Er wordt stilgestaan bij de geldende wet- en regelgeving op het gebied van externe verslaggeving (BW 2 Titel 9, RJ, RjK, uitspraken Ondernemingskamer) voor grote, middelgrote en kleine rechtspersonen en middels casuïstiek en praktijkvoorbeelden komen alle aspecten van deze drie onderwerpen in de jaarrekening uitgebreid aan de orde.

Bestemd voorDeze cursus is geschikt voor controlerende en samenstellende externe accountants werkzaam in het MKB.

Inhoud • Begripsbepaling, voorwaarden voor het vormen van voorzieningen• Het schatten van de omvang en waarderen van voorzieningen• Presentatie en toelichting van voorzieningen• Begripsbepaling, verwerking en waardering van schulden• Presentatie en toelichting van schulden• Specifieke verplichtingen• Niet in de balans opgenomen verplichtingen en niet in de balans opgenomen activa• Vrijstellingen middelgrote rechtspersonen• Vrijstellingen kleine rechtspersonen• Casuïstiek • Praktijkvoorbeelden• Handige checklist (inrichtings- en publicatiecijfers bij G/M/K per thema )

Docent(en)• drs. Stefan Betting RA,zelfstandig adviseur, docent, examinator en scriptiebegeleider Nyenrode Business Universiteit

Page 26: Permanente educatie voor RA’s en AA’s€¦ · Audit van soft controls: verdiepende vaardigheden Accountancy controle 20 november 15 42 ... De psychologie van risicomanagement

26

Externe verslaggeving: vastgoed

De post Vastgoed is in veel jaarrekeningen terug te vinden, zowel in de samenstel- als controlepraktijk. Daarom is het belangrijk om op de hoogte te zijn van waardering, presentatie en toelichting van vastgoed in de jaarrekening.

Doelstelling U bent op de hoogte van huidige en toekomstige wet- en regelgeving van vastgoed in de jaarrekening voor het midden- en kleinbedrijf.

Bestemd voorMkb-accountants. InhoudPresentatie, waardering en toelichting van:• Materiële vaste activa• Vastgoedbeleggingen• Voorraden en onderhanden werken• Onderhanden projecten• Financiële vaste activa (onroerend goed bv)• Bijzondere waardeverminderingen van vaste activa• Niet in de balans opgenomen verplichtingen• Leasing• Vrijstellingen middelgrote rechtspersonen• Vrijstellingen kleine rechtspersonen• Veel casussen en praktijkvoorbeelden

Daarbij behandelen we de volgende wet- en regelgeving :• Richtlijnen RJ Jaareditie 2015, voor boekjaren op of na 01/01/2016• Richtlijnen RjK Jaareditie 2015, voor boekjaren op of na 01/01/2016• Relevante RJ-uitingen 2016 en 2017 tot en met augustus 2017• Relevante wetteksten en besluiten• Relevante wijzigingen in de RJ en RjK-richtlijnen voor boekjaar 2017• Relevante jurisprudentie

Docent(en)• drs. Stefan Betting RA,zelfstandig adviseur, docent, examinator en scriptiebegeleider Nyenrode Business Universiteit

Algemeen

Accountancy

Datum / Locatie: Donderdag 18 december 2018,

Fletcher Hotel,Utrecht-Nieuwegein

Tijd:14.00 - 20.00 uur

Prijs: Leden € 435Niet-leden € 490

PE-uren: 6

advanced

drs. Stefan Betting RA

Page 27: Permanente educatie voor RA’s en AA’s€¦ · Audit van soft controls: verdiepende vaardigheden Accountancy controle 20 november 15 42 ... De psychologie van risicomanagement

27

Algemeen

Accountancy

IFRS 16: Leases

Deze dag staat in het licht van de standaard IFRS 16 Leases. Wat moet u hierover weten voor uw verslaggeving en wat kunt u nu al ter voorbereiding doen? Ook wordt stilgestaan bij de mogelijke gevolgen voor NL GAAP en de regels van de RJ.

Op inspirerende wijze praat hoogleraar Henk Langendijk u bij over de verslaggevings aspecten op het gebied van leasing en huren.

DoelstellingNa afloop van deze cursus bent u op de hoogte van de ontwikkelingen, mogelijkheden, aandachtspunten en valkuilen rondom leasing en huur.

Bestemd voorAccountants en overige financiële professionals werkzaam bij of voor middelgrote en grote ondernemingen en voor personen die werkzaam bij beursfondsen en in lease business.

InhoudDe verslaggevingsaspecten worden geïllustreerd door herkenbare praktijkcasussen.

Verslaggeving• inleiding• vormen van leasing en huur• nieuwe leasestandaard IFRS 16 en gevolgen voor NL GAAP (RJ)• economische consequenties• balans controle• gevolgen voor ratio’s in het bijzonder in leningsconvenanten van banken• gevolgen voor vastgoedsector• valkuilen

Docent(en)• prof. dr. Henk Langendijk hoogleraar externe verslaggeving Universiteit van Amsterdam en Nyenrode Business Universiteit

Verslaggevingsverplichtingen leasing en huren

advanced

prof. dr. Henk Langendijk

Datum / Locatie: Dinsdag 11 december 2018

Fletcher Hotel,Utrecht-Nieuwegein

Tijd: 14.30 - 18.00 uur

Prijs: Leden € 355 Niet-leden € 430

PE-uren: 3

Page 28: Permanente educatie voor RA’s en AA’s€¦ · Audit van soft controls: verdiepende vaardigheden Accountancy controle 20 november 15 42 ... De psychologie van risicomanagement

28

Algemeen

Accountancy

Basisbeginselen IFRS Intensieve cursus over internationale verslaggeving

Beursgenoteerde ondernemingen publiceren hun geconsolideerde cijfers volgens International Financial Reporting Standards (IFRS). Andere ondernemingen mogen dit op vrijwillige basis doen. Ook in de Nederlandse verslaggeving zijn veel elementen uit IFRS overgenomen. Deze basiscursus maakt u vertrouwd met de beginselen van IFRS.

Doelstelling Na deze intensieve tweedaagse cursus bent u vertrouwd met de beginselen van IFRS. Daarbij wordt ook aandacht besteed aan de verschillen met Nederlandse verslaggevingsgrondslagen.

Bestemd voor Iedere financiële professional die goed op de hoogte wil zijn van IFRS.

Inhoud Een greep uit de onderwerpen:• Algemene ontwikkelingen in IASB, ontwikkelingen in Nederland, meest recente versie Conceptual Framework IFRS, presentatie van jaarrekeningen (IAS 1) en stelselwijzigingen (IAS 8)• Leasing (IFRS 16) • Voorzieningen (IAS 37) • Consolidation package (IFRS 10, 11 en 12)• Revenue recognition (IAS 18 en IFRS 15) • Financiële instrumenten (IFRS 9)• Fair value measurement (IFRS 13)• Achieving hedge accounting in practice (IFRS 9)

Bestemd voor Iedere financiële professional die goed op de hoogte wil zijn van IFRS.

Docent(en) • prof. dr. Henk Langendijk, hoogleraar externe verslaggeving Nyenrode Business Universiteit en Universiteit van Amsterdam• drs. Fred Versteeg RA, partner department of professional practice KPMG Accountants N.V.• drs. Dingeman Manschot RA, director professional practice department Deloitte en lid van de Raad voor de Jaarverslaggeving • drs. Pieter Veuger RA, partner PricewaterhouseCoopers LLP

Datum / Locatie: Donderdag 20 en vrijdag 21 september 2018

Heerlijckheid van Ermelo, Ermelo

Tijd:09.30 - 19.00 / 09.00 - 16.30 uur

Prijs: (incl. logies)Leden € 1.250Niet-leden € 1.395

PE-uren: 14

Bijzonderheden: RC’s ontvangen een korting van € 145 op de Prijs voor niet-leden

fundamental

prof. dr. Henk Langendijk

Page 29: Permanente educatie voor RA’s en AA’s€¦ · Audit van soft controls: verdiepende vaardigheden Accountancy controle 20 november 15 42 ... De psychologie van risicomanagement

29

Algemeen

Accountancy

Ondanks een gedegen basiskennis van IFRS loopt u in de praktijk soms tegen complexe situaties aan. Bijvoorbeeld daar waar de bestaande Nederlandse regelgeving en IFRS in hoge mate van elkaar verschillen. Juist deze complexe situaties worden tijdens de verdiepingscursus IFRS via praktische cases met u doorgenomen.

Doelstelling U krijgt meer grip op onderwerpen die in de praktijk als lastig worden ervaren en op onderwerpen die leiden tot grote verschillen tussen Nederlandse regelgeving en IFRS. Aan de hand van diverse cases oefent u met de toepas-sing van uw kennis in de praktijk.

Bestemd voorControllers, accountants en andere financiële professionals met een gedegen basiskennis van IFRS.

Inhoud• Consolidation en business combinations (IFRS 10,11,12 en IFRS 3)• Pension accounting (IAS 19)• Impairment (IAS 36)• Opbrengstverantwoording (IFRS 15)• Financiële instrumenten (IFRS 9, IFRS 13)• Hedgeaccounting (IAS 39)

Docent(en)• prof. dr. Henk Langendijk, hoogleraar externe verslaggeving Universiteit van Amsterdam en Nyenrode Business Universiteit• Ton Meershoek MSc. RA RC, Technical Expert Financial Reporting AFM, Lecturer financial reporting Nyenrode Business Universiteit• drs. Dingeman Manschot RA, director professional practice department Deloitte en lid van de Raad voor de Jaarverslaggeving • drs. Pieter Veuger RA, partner PricewaterhouseCoopers LLP

Verdieping IFRSMeerdaagse casuïstiek

advanced

Datum / Locatie: Maandag 26 en dinsdag 27 november 2018

Van der Valk Hotel, Nootdorp

Tijd:09.30 - 19.00 / 09.00 - 16.30 uur

Prijs: (incl. logies)Leden € 1.250Niet-leden € 1.395

PE-uren: 14

Bijzonderheden: RC’s ontvangen een korting van € 145 op de Prijs voor niet-leden

drs. Dingeman Manschot RA

Page 30: Permanente educatie voor RA’s en AA’s€¦ · Audit van soft controls: verdiepende vaardigheden Accountancy controle 20 november 15 42 ... De psychologie van risicomanagement

30

BlockchainsEen revolutie in internal control?

Het uitgangspunt van deze cursus is dat de gebruiker van informatie- en communicatietechnologie af en toe onder de motorkap van bepaalde technologieën moet kijken om de kansen en bedreigingen ervan te kunnen beoordelen. In deze cursus gaan we nader in op de mogelijkheden en onmogelijkheden van blockchain technologie en de conse-quenties daarvan voor internal control systemen van organisaties.Internal control behoort tot de aandachtsgebie-den van accountants en andere financieel professionals. De traditionele opvattingen over internal control leggen sterk de nadruk op aanpassingen in de organisatie met de bijbehorende instrumenten, waaronder controletech-nische functiescheiding en verbandscontroles. Door de opkomst van nieuwe technologieën zal internal control de komende jaren grote veranderingen ondergaan. Toegepast op blockchains geldt dat de deelnemer begrijpt dat door middel van blockchain technologie, transacties versleuteld worden vastgelegd in een gedistribueerde database. Over de validiteit van elke nieuwe transactie moet consensus worden bereikt tussen de aangesloten computers om de desbetreffende transactie te kunnen opnemen in de blockchain. Hierdoor is het vrijwel onmogelijk om (1) trans-acties vast te leggen die niet valide zijn, en (2) wijzigingen in eenmaal gemaakte vastleggingen te maken. De Bitcoin is een bekend voorbeeld van een blockchain toepassing, maar de technologie gaat verder. Deze cursus gaat ook in op alternatieve toepassingen zoals ‘smart contracts’ voor het beheersen van processen.

DoelstellingNa afloop van de cursus heeft de deelnemer inzicht in het concept, de werking, en de toepassingsmogelijkheden van blockchains en kan hij/zij een globale analyse maken van de toepasbaarheid van deze technologie op internal control problemen. Technische voorkennis is niet vereist, maar wel de juiste mindset om relevante technologie te willen begrijpen.

Bestemd voorMkb-accountants, intern accountants, auditors, accountants in business, controllers, controlerend accountants en overige (financieel) professionals.

InhoudDe volgende onderwerpen komen aan de orde:• Wat zijn blockchains?• Wat zijn de typische problemen die met blockchains kunnen worden opgelost?• Onder welke voorwaarden is blockchain technologie toepasbaar?• Hoe werken blockchains?• Kan de technologie worden toegepast in bestaande organisaties en hun internal control systemen?

We behandelen bestaande en potentiële internal control toepassingen van blockchains.

Docent(en)• prof. dr. Eddy Vaassen RA, hoogleraar accountancy Tilburg University, wetenschappelijk adviseur BDO, tevens verbonden aan Erasmus Universiteit Rotterdam• Martijn Bolt, blockchain implementatie specialist• ir. Hardwin Spenkelink, senior consultant - Distributed Ledger Services bij KPMG Nederland

Algemeen

Accountancy

Datum / Locatie: Dinsdag 29 oktober 2018,Van der Valk Hotel Cantharel,Apeldoorn

Maandag 10 december 2018,Mercure Hotel Amersfoort Centre,Amersfoort

Tijd:15.00 - 20.00 uur

Prijs: Leden € 365Niet-leden € 435

PE-uren: 4

advanced

prof. dr. Eddy Vaassen RA

Page 31: Permanente educatie voor RA’s en AA’s€¦ · Audit van soft controls: verdiepende vaardigheden Accountancy controle 20 november 15 42 ... De psychologie van risicomanagement

31

In maart verscheen de publicatie Rode vlaggen, een vervolg van de succesvolle uitgave uit 2016: ‘Uitglijders; lessen uit accountantstuchtrecht’.

Rode vlaggen gaat naast tuchtrechtspraak ook in op straf- en bestuursrechtspraak. Bovendien zijn niet alleen zaken geselecteerd waarin accountants een steek lieten vallen, maar ook uitspraken over zaken waarin de accountant het goed heeft gedaan.

Wat kunnen we leren van deze casussen? Wat zijn de gemeenschappelijke thema’s, kan het ons gebeuren, zijn de zaken representatief, wat waren de dilemma’s en wat zijn de do’s en dont’s?

Dirk ter Harmsel bespreekt niet alleen diverse casussen en leerpunten uit deze publicatie, hij staat ook stil bij concrete leerpunten en vaktechnische inzichten om fraude(-signalen) te herkennen, te redresseren en te melden.

DoelstellingNa afloop hebt u meer inzicht in het tuchtrecht voor accountants, bent u bekend met enkele uitspraken van de tuchtrechter rondom fraude en krijgt daarbij inzicht in de wijze waarop collega’s kijken naar deze (waarschijnlijk herkenbare) casuïstiek. Wat ging er mis maar ook wat ging er goed bij collega’s en wat kunt u daarvan leren?

Bestemd voorOpenbaar accountants en overige functionarissen betrokken bij kwaliteit, zoals compliance officers en bestuurders.

InhoudDirk ter Harmsel geeft uitleg aan de hand diverse casuistieken, wat ging er goed, wat kan beter of anders?

Ook krijgt u enkele casussen voorgelegd waarbij u als tuchtrechter mag optreden. Waarom is de tuchtrechter tot zijn uitspraak gekomen?

Een interactieve en leerzame sessie met concrete leerpunten en vaktechnische inzichten om fraude(-signalen) te herkennen, te redresseren en te melden.

Docent(en)• Dirk ter Harmsel AA RB, directeur vaktechniek accountancy bij Alfa Accountants en Adviseurs en lid van de Accountantskamer Rechtbank Overijssel

Uitglijders; lessen uit het tuchtrechtRode vlaggen, frauderisico’s ontdekken en melden

Algemeen

Accountancy

fundamental

Datum / Locatie: Dinsdag 25 september 2018,Fletcher Hotel, Utrecht - Nieuwegein

Maandag 10 december 2018,Drakenburg, Baarn

Tijd:14.00 - 18.30 uur

Prijs: Leden € 295Niet-leden € 355

PE-uren: 4

Bijzonderheden:U ontvangt van ons de publicatie Rode vlaggen, een vervolg van het succesvolle ‘Uitglijders; lessen uit accountantstuchtrecht’.

Dirk ter Harmsel AA RB

vernieuwd

Page 32: Permanente educatie voor RA’s en AA’s€¦ · Audit van soft controls: verdiepende vaardigheden Accountancy controle 20 november 15 42 ... De psychologie van risicomanagement

32

Algemeen

Accountancy

Voorkom fouten in de jaarrekening Leer van anderen

Fouten in jaarrekeningen staan tijdens dit seminar centraal. Leer van uw collega’s en voorkom dat uw jaarrekening middelpunt wordt van media aandacht en de AFM. Henk Langendijk presenteert, op zijn herkenbare luchtige wijze, kleine en grotere ‘bloopers’ en geeft aan hoe deze fouten voorkomen kunnen worden.

DoelstellingDoel van dit intensieve seminar is om te leren van fouten die anderen hebben gemaakt bij opstellen, samenstellen en/of controleren van jaarrekeningen en zo te voorkomen dat deze zich voordoen in uw organisatie.

Bestemd voorAccountants en andere financieel professionals die betrokken zijn bij jaarrekeningen.

InhoudAan de orde komen fouten die in jaarrekeningen worden aangetroffen, fouten in primaire overzichten, maar ook in toelichtingen. Henk daagt u uit om de fouten te herkennen en kijkt met u hoe deze fouten voorkomen kunnen wor-den. Dit alles aan de hand van actuele jaarrekeningen en luchtig doch zeer leerzaam gepresenteerd door Henk.

Docent(en)• prof. dr. Henk Langendijk hoogleraar externe verslaggeving Universiteit van Amsterdam en Nyenrode Business Universiteit

Datum / Locatie: Donderdag 11 oktober 2018

Fletcher Hotel, Utrecht - Nieuwegein

Tijd:16.00 - 20.00 uur

Prijs: Leden € 335Niet-leden € 385

PE-uren: 3

fundamental

prof. dr. Henk Langendijk

Page 33: Permanente educatie voor RA’s en AA’s€¦ · Audit van soft controls: verdiepende vaardigheden Accountancy controle 20 november 15 42 ... De psychologie van risicomanagement

33

Het beperken van aansprakelijkheid

Niemand zit te wachten op een claim. Maar met de komst van allerlei wet- en regelgeving is die kans voor accoun-tants wel toegenomen. Wat zijn gevolgen van huidige en toekomstige wet- en regelgeving voor zowel u als voor uw kantoor? En welke impact hebben recente tuchtrechtuitspraken?

DoelstellingNa afloop kent u de regels en de risico’s rond aansprakelijkheid. U weet risico’s in te schatten en weet wat u moet doen om aansprakelijkheid zoveel mogelijk te beperken.

Bestemd voorOpenbaar accountants, vennoten en compliance officers.

InhoudAan de hand van praktijkvoorbeelden wordt het hele proces van klantacceptatie tot afscheid van de klant en opdracht besproken. Daarin komen de volgende onderwerpen aan bod: • Klachtrecht voor accountants) / Klachtencommissie NBA• Tuchtrecht voor accountants / Accountantskamer• Gevolgen van de VGBA en ViO voor accountants• Gevolgen van en actuele ontwikkelingen in de 4e Tranche AWB en AWR• Convenant Belastingdienst/AFMV/BFT/NBA• Bevoegdheden, informatieplicht, zwijgrecht en verschoningrecht • Civielrechtelijke aansprakelijkheid• Aansprakelijkheid voor fraude en voor witwassen• Praktijkvoorbeelden en praktische tips om aansprakelijkheid te beperken

Docent(en)• drs. Stefan Betting RA, zelfstandig adviseur, docent, examinator en scriptiebegeleider Nyenrode Business Universiteit

Algemeen

Accountancy

advanced

Datum / Locatie: Donderdag 4 oktober 2018

Fletcher Hotel,Nieuwegein-Utrecht

Tijd: 14.00 - 20.00 uur

Prijs: Leden € 395 Niet-leden € 470

PE-uren: 5

drs. Stefan Betting RA

Page 34: Permanente educatie voor RA’s en AA’s€¦ · Audit van soft controls: verdiepende vaardigheden Accountancy controle 20 november 15 42 ... De psychologie van risicomanagement

34

Bij bedrijfswaarderingen doemen vaak veel vragen op. Veelal wordt tegenwoordig bij waarderingen (ook door de fis-cus) uitgegaan van de discounted cashflow methode (DCF). Maar is dit wel altijd goed bruikbaar binnen het MKB? Snapt de klant het nog? En hoe moet je dan omgaan met de bepaling van de eindwaarde? Welke goede alternatie-ven zijn er? Hoe moet met cruciale factoren als winstverwachting en risicopercentage in de berekeningen worden omgegaan? Kun je met één berekening of één scenario volstaan vanuit accountantsperspectief?

Veelal wordt de waardering losgekoppeld van de daadwerkelijke financiering. Kan dat zomaar, of bestaat hier een verband tussen? En hoe zit het met het inzagerecht van de fiscus in uw waarderingsdossier?

Doelstelling In de interactieve cursus wordt u het begrip bijgebracht van de bedrijfswaardering binnen het MKB via verschil-lende methoden. Hierbij krijgt u onder meer inzicht in zaken als de te hanteren winstverwachting, het risicopercen-tage, het verband met financiering, het inzagerecht van de fiscus en het rentepercentage op cumulatief preferente aandelen (of aandelen met een vergelijkbare functie).

Bestemd voorMkb-accountants

InhoudDe volgende onderwerpen komen onder meer aan bod:• de plaats van de bedrijfswaardering in de NV COS en wat dat inhoudt voor de opdracht• verschillende waarderingsmethoden met inzicht van logische aanvaardbaarheid• omgaan met winstverwachting• het bepalen van het risicopercentage• één of meerdere berekeningen• inzagerecht fiscus op waarderingsdossier?• rentepercentage op cumulatief preferente aandelen en hefboomeffect

BijzonderhedenIn verband met de interactieve opzet waarbij u zelf ook moet gaan berekenen wordt u uitdrukkelijk gevraagd een PC mee te nemen voorzien van Excel en een opslagmedium. Mocht dit voor u niet mogelijk zijn, neemt u dan in ieder geval een rekenmachine mee, waarmee u contant maak berekeningen kunnen uitvoeren.

Docent(en)• Hans de Bruijn RA AA, ontwikkelt en geeft al vele jaren cursussen, voornamelijk op het gebied van de accountancy en de fiscaliteit. Voorts is hij extern beoordelaar voor de praktijkopleiding AA en RA en is hij werkzaam geweest als vakgecommitteerde voor het vak Fiscale Advisering.• Arie Stoffer, heeft jarenlang ervaring met bedrijfswaarderingen, waarvan vele jaren bij MKB ondernemingen.

Bedrijfswaardering in het mkb Algemeen

Accountancy

Datum / Locatie: Donderdag 1 november 2018

Fletcher Hotel,Utrecht-Nieuwegein

Tijd:10.00 - 21.00 uur

Prijs: Leden € 795Niet-leden € 895

PE-uren: 9

advanced

Page 35: Permanente educatie voor RA’s en AA’s€¦ · Audit van soft controls: verdiepende vaardigheden Accountancy controle 20 november 15 42 ... De psychologie van risicomanagement

35

Algemeen

Accountancy

advanced

Datum / Locatie: Woensdag 19 september 2018, Fletcher Hotel,Nieuwegein-Utrecht

Donderdag 25 oktober 2018, Novotel,Eindhoven

Maandag 19 november 2018,Van der Valk,Zwolle

Tijd: 13.00 - 20.00 uur

Prijs: Leden € 490 Niet-leden € 560

PE-uren: 6

Bijzonderheden: Maximum aantal deelnemers is 20

Hoe past u als mkb-accountant de regelgeving toe? Deze cursus is gebaseerd op praktijksituaties die toetsers en onderzoekers zijn tegengekomen in de praktijk. U krijgt inzicht in de valkuilen voor de mkb-accountant en u leert deze omzeilen. De kans wordt sterk vergroot dat u na deze cursus en implementatie van het geleerde in uw praktijk een voldoende scoort bij een (her)toetsing door de Raad voor Toezicht NBA.

Doelstelling• U krijgt inzicht in de eisen die de regelgeving stelt aan de samenstellingspraktijk en vergroot uw compliance • U verbetert uw kennis van begrippen als assurance, beheerste en integere bedrijfsvoering• U maakt kennis met mogelijkheden om regelgeving praktisch toe te passen• U leert verrichte werkzaamheden praktisch te documenteren

Bestemd voorMkb-accountants

InhoudDe cursus is gebaseerd op situaties die toetsers en onderzoekers in de praktijk aantreffen. Groepsopdrachten en discussies helpen u het geleerde eigen te maken en bieden gelegenheid eigen praktijkcasussen aan te dragen.

• Kwaliteit en kwaliteitsbeheersing: wat en waarom?• VGBA-beginselen en toepassing in praktijk• Stelsel van Kwaliteitsbeheersing vanuit Nadere Voorschriften (NVAK-aav en NVAK-ass) en de overgang naar de NVKS. - Nut, noodzaak en gevolgen voor uw beroepspraktijk - keuze soorten opdrachten en gevolgen voor toe te passen stelsel - Assurance en non-assurance opdrachten: wat is wat?• Beheerste en integere bedrijfsvoering• Inhoud van het dossier bij samenstellingsopdrachten

Docent(en)• Erwin Siebers RA, adviseur gericht op alle aspecten van kwaliteitsbeheersing binnen de MKB accountants- praktijken en specialist op het gebied van vaktechnische ondersteuning van accountantspraktijken. • Rogier van Egmond RA, kwaliteitstoetser namens NBA en SRA

Kwaliteitsbeheersing in de mkb-praktijk

Page 36: Permanente educatie voor RA’s en AA’s€¦ · Audit van soft controls: verdiepende vaardigheden Accountancy controle 20 november 15 42 ... De psychologie van risicomanagement

36

Algemeen

Accountancy

De kleine[re] accountantseenheid [en accountantsafdeling] is in 2018 verplicht om de Nadere Voorschriften Kwaliteitssystemen [NVKS] volgens het Verlichte Regime ingevoerd te hebben. Bij die invoering komen ook meer praktische vragen aan de orde. Over deze praktische vragen gaat deze Workshop. Er is ook ruimte om van elkaars ervaringen te leren voor 2018 en 2019.

Doelstelling De deelnemer te ondersteunen bij het invoeren en evalueren van de NVKS Verlicht Regime.

Bestemd voorAccountants die werkzaam zijn bij een accountantseenheid- of accountantsafdeling met Verlicht Regime voor de NVKS.

Inhoud In een korte schets van de relevante regelgeving en beschikbare documenten van de NBA wordt een basis gelegd voor de daaropvolgende onderwerpgerichte behandeling van de NVKS.

Introductie• Inleiding over deze Workshop• Het raamwerk van de relevante regelgeving met beschikbare documenten

ToepassingDe toepassingen zijn gebaseerd op het uitgangspunt dat de accountantseenheid een dossiermap (fysiek of elektronisch) heeft waarin alle documenten over de kwaliteit per kalenderjaar worden verzameld.

• De grenzen voor het bepalen van het Verlichte regime• Welke opdrachten vallen - volgens uw kwaliteitsbeheersing - onder de NVKS en welke niet• Een Handboek of een systematische verzameling van documenten• Het formuleren van kwaliteitsambitie en daarop gerichte maatregelen [voorbeeld]• Het bevorderen van een kwaliteitsgerichte cultuur• Waarnemingsovereenkomst • Aansprakelijkheidsverzekering• Samenwerking met administratiekantoren [voorbeeld]• Jaarlijkse evaluatie van het stelsel van kwaliteitsbeheersing [voorbeeld]• Het inschakelen van derden van buiten de accountantseenheid voor de jaarlijkse evaluatie• PE-registratie• Procedure bij een klacht in het kader van het tuchtrecht

Docent(en)• Sytze de Swart, adviseur in Utrecht.

Workshop Nadere Voorschriften Kwaliteitssystemen Verlicht Regime

Datum / Locatie: Dinsdag 11 oktober 2018,Amsterdam

Maandag 19 november 2018,Nieuwegein

Tijd:14.00 - 17.00 uur

Prijs: Leden € 260Niet-leden € 290

PE-uren: 3

advanced

drs. Sytze de Swart AA RA

nieuw

Page 37: Permanente educatie voor RA’s en AA’s€¦ · Audit van soft controls: verdiepende vaardigheden Accountancy controle 20 november 15 42 ... De psychologie van risicomanagement

37

Algemeen

Accountancy

Een accountantseenheid of accountantsafdeling is in 2018 verplicht om de Nadere Voorschriften Kwaliteitssys-temen (NVKS) ingevoerd te hebben. Bij die invoering komen ook meer praktische vragen aan de orde. Over deze praktische vragen gaat deze Workshop. Er is ook ruimte om van elkaars ervaringen te leren voor 2018 en 2019.

Doelstelling De deelnemer te ondersteunen bij het invoeren en evalueren van de NVKS Niet-Verlicht Regime.

Bestemd voorAccountants die werkzaam zijn bij een accountantseenheid- of accountantsafdeling met Niet-Verlicht Regime voor de NVKS.

Inhoud In een korte schets van de relevante regelgeving en beschikbare documenten van de NBA wordt een basis gelegd voor de daaropvolgende onderwerpgerichte behandeling van de NVKS.

Introductie• Inleiding over deze Workshop• Het raamwerk van de relevante regelgeving met beschikbare documenten

ToepassingDe toepassingen zijn gebaseerd op het uitgangspunt dat de accountantseenheid een dossiermap (fysiek of elektronisch) heeft waarin alle documenten over de kwaliteit per kalenderjaar worden verzameld.

• De grenzen voor het bepalen van het Niet-Verlichte regime of de keuze ervoor• Welke opdrachten vallen - volgens uw kwaliteitsbeheersing - onder de NVKS en welke niet• Het Handboek aanpassen en keuzen maken• Het formuleren van kwaliteitsambitie, doelstellingen, risico’s en daarop gerichte maatregelen (voorbeeld)• Het bevorderen van een kwaliteitsgerichte cultuur• Schendingen: categorieën, maatregelen, afhandeling en registratie• Klachtenregeling over schendingen van het beleid of het stelsel (voorbeeld)• Wat doet de kwaliteitsbepaler aan de integriteit van cliënten• Criteria voor opdrachtgerichte kwaliteitsbeheersing bij NVKS-opdrachten• Waarnemingsovereenkomst • Aansprakelijkheidsverzekering• Samenwerking met administratiekantoren (voorbeeld)• Het inschakelen van derden van buiten voor de jaarlijkse evaluatie bij 2 accountants• Procedure bij een klacht in het kader van het tuchtrecht

Docent(en)• Sytze de Swart, adviseur in Utrecht.

Workshop Nadere Voorschriften Kwaliteitssystemen Niet-Verlicht Regime

advanced

Datum / Locatie: Maandag 17 september 2018,Putten

Woensdag 10 oktober 2018,Eindhoven

Tijd: 14.00 - 17.00 uur

Prijs: Leden € 260 Niet-leden € 290

PE-uren: 3

nieuw

Page 38: Permanente educatie voor RA’s en AA’s€¦ · Audit van soft controls: verdiepende vaardigheden Accountancy controle 20 november 15 42 ... De psychologie van risicomanagement

38

Algemeen

Accountancy

De wet- en regelgeving voor de samenstellings- en adviespraktijk is in beweging. Jaarlijks zijn er wijzigingen en soms ook aanvullingen. In deze workshop wordt aan de hand van praktijkvoorbeelden zichtbaar gemaakt welke regelgeving van toepassing is op het voorbeeld, om vervolgens weer vanuit de regelgeving naar andere - gerelateer-de - voorbeelden te gaan. Daarbij gaat het niet om assurance-opdrachten, maar specifiek om opdrachten binnen de samenstel- en adviespraktijk. De kennis die u heeft (opgedaan) kunt u met een online zelftoets van 20 vragen ook nog toetsen. Deelname aan de online zelftoets is niet verplicht, maar wordt aangeraden.

Doelstelling Het inzicht in en de kennis van de relevante regelgeving voor de samenstel- en adviespraktijk te vergroten en daarmee bij te dragen aan de toepassing in de praktijk.

Bestemd voor Openbaar accountants die werkzaamheden verrichten in de samenstel- en adviespraktijk zonder assurance-opdrachten.

Inhoud De structuur van de regelgeving staat centraal. Deze wordt besproken ten aanzien van de structuur en de hoofdlij-nen van de inhoud, waarna enkele details worden besproken. Het gaat er dan om in eerste instantie te herkennen welke regelgeving relevant is, om binnen die regelgeving relevante onderdelen te onderscheiden en toe te (kunnen) passen in praktische situaties.

OnderwerpenVanuit het kader van de wet- en regelgeving worden de volgende onderwerpen tijdens de workshop behandeld:A Reikwijdte, opbouw en inhoud van• Wet op het accountantsberoep• Wet tuchtrechtspraak accountants• VGBA • Nadere voorschriften kwaliteitssystemen (NVKS)• NOCLAR. Non-compliance with laws and regulations• NV COS 4400N. Overeengekomen specifieke werkzaamheden• NV COS 4410. Samenstellingsopdrachten• NV COS 5500N. Transactiegerelateerde adviesopdrachten• NBA Handleidingen• Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (Wwft)• Korte toelichting op gebruik Online zelftoets

Docent(en)• Sytze de Swart, adviseur in Utrecht.

Workshop Regelgeving Samenstel- en AdviespraktijkMet online zelftoets ter ondersteuning

Datum / Locatie: Woensdag 19 september 2018, Fletcher Hotel,Nieuwegein-Utrecht

Woensdag 19 december 2018,Eindhoven

Tijd:15.30 - 20.00 uur

Prijs: Leden € 390Niet-leden € 440

PE-uren: 4

advanced

nieuw

Page 39: Permanente educatie voor RA’s en AA’s€¦ · Audit van soft controls: verdiepende vaardigheden Accountancy controle 20 november 15 42 ... De psychologie van risicomanagement

39

Algemeen

Accountancy

De wet- en regelgeving voor de samenstellings- en adviespraktijk is in beweging. Jaarlijks zijn er wijzigingen en soms ook aanvullingen. In deze workshop wordt aan de hand van praktijkvoorbeelden zichtbaar gemaakt welke regelgeving van toepassing is op het voorbeeld, om vervolgens weer vanuit de regelgeving naar andere - gerelateer-de - voorbeelden te gaan. Daarbij gaat het ook om een beperkt aantal assurance-opdrachten, die veel voorkomend zijn binnen de samenstel- en adviespraktijk. De kennis die u heeft (opgedaan) kunt u met een online zelftoets van 20 vragen ook nog toetsen. Deelname aan de online zelftoets is niet verplicht, maar wordt aangeraden.

Doelstelling Het inzicht in en de kennis van de relevante regelgeving voor de samenstel- en adviespraktijk met een beperkt aantal assurance-opdrachten te vergroten en daarmee bij te dragen aan de toepassing in de praktijk.

Bestemd voor Openbaar accountants die werkzaamheden verrichten in de samenstel- en adviespraktijk met een beperkt aantal assurance-opdrachten.

Inhoud De structuur van de regelgeving staat centraal. Deze wordt besproken ten aanzien van de structuur en de hoofdlij-nen van de inhoud, waarna enkele details worden besproken. Het gaat er dan om in eerste instantie te herkennen welke regelgeving relevant is, om binnen die regelgeving relevante onderdelen te onderscheiden en toe te (kunnen) passen in praktische situaties.

OnderwerpenVanuit het kader van de wet- en regelgeving worden de volgende onderwerpen tijdens de workshop behandeld:A Reikwijdte, opbouw en inhoud van• Wet op het accountantsberoep• Wet tuchtrechtspraak accountants• VGBA • ViO (voor assurance-opdrachten)• Nadere voorschriften kwaliteitssystemen (NVKS)• NOCLAR. Non-compliance with laws and regulations• NV COS 3000 (A en D). Assurance-opdrachten anders dan controle of beoordeling historische financiële informatie.• NV COS 4400N. Overeengekomen specifieke werkzaamheden• NV COS 4410. Samenstellingsopdrachten• NV COS 5500N. Transactiegerelateerde adviesopdrachten• Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (Wwft)

Docent(en)• Sytze de Swart, adviseur in Utrecht.

Workshop Regelgeving Samenstel- en Adviespraktijk Beperkt AssuranceMet online zelftoets ter ondersteuning

Datum / Locatie: Woensdag 3 oktober 2018, Fletcher Hotel,Nieuwegein-Utrecht

Dinsdag 18 december 2018,Amsterdam

Tijd:14.00 - 20.00 uur

Prijs: Leden € 390Niet-leden € 440

PE-uren: 4

nieuw

advanced

drs. Sytze de Swart AA RA

Page 40: Permanente educatie voor RA’s en AA’s€¦ · Audit van soft controls: verdiepende vaardigheden Accountancy controle 20 november 15 42 ... De psychologie van risicomanagement

40

Controlepraktijk

Accountancy

advanced

Jeannette de Haan RO

Datum / Locatie: Dinsdag 11 december 2018

Fletcher Hotel,Utrecht-Nieuwegein

Tijd: 09.30 - 17.00 uur

Prijs: Leden € 560 Niet-leden € 635

PE-uren: 6

Bijzonderheden: Deelnemers ontvangen het boek ‘Handboek Appreciative Inquiry’

Appreciative assurance

Steeds meer organisaties ervaren de kracht van de waarderende aanpak in organisatie. Bij een appreciative assu-rance worden auditgesprekken dialogen van gecommitteerde mensen in de organisatie, brengt assurance inspiratie en vormt het de basis voor het co-creëren van verbetering en vernieuwing. Dit wil absoluut niet zeggen dat er geen oog is voor non-conformiteiten en problemen niet benoemd mogen worden. Deze worden waarderend onderzocht. In plaats van eenzijdig richten op ‘achterom kijken naar wat misgaat’, verruimt het blikveld zich naar ‘vooruit kijken naar wat nodig en gewenst is’. De reguliere assurance aanpak aangevuld met de principes van Appreciative Inquiry zorgt ervoor dat u met meer impact kunt functioneren als business partner en uw klant helpt om zijn doelen te re-aliseren vanuit een positief kritische mindset. Het is een methode van actieonderzoek die opdrachtgevers helpt om auditresultaten effectief om te zetten naar verbeteracties.

Hoe u dit kunt toepassen binnen uw assurance praktijk komt aan bod in deze training.

DoelstellingTijdens deze interactieve training maakt u kennis met de zienswijze en aanpak van Appreciative Assurance en hoe u deze systematiek kunt toepassen binnen uw assurance praktijk. U ervaart hoe u maximale betrokkenheid en draagvlak creëert tijdens het controle proces waardoor meer draagvlak ontstaat voor uw bevindingen. Kortom, na deze training beschikt u over de bagage om zelf aan de slag te gaan met deze aanpak.

Bestemd voorAccountants werkzaam binnen het assurance domein.

InhoudNa afloop van deze interactieve training met maximaal 16 deelnemers;• Heeft u kennis van de principes van Appreciative Inquiry en Appreciative Assurance. • Heeft u uw toolbox verreikt met de appreciative aanpak: Een andere aanpak én relatie met uw opdrachtgever.• Bent u in staat om het proces van een appreciative assurance te ontwerpen en uit te voeren.• Bent u in staat om meer betrokkenheid en draagvlak voor uw controle bevindingen te creëren.• Heeft u door middel van rollenspelen met een ervaren trainingsacteur ervaren hoe u met een waarderende grondhouding meer draagvlak creëert en waardering voor uw werkzaamheden.• Heeft u inzicht verkregen in waarderend rapporteren.• Heeft u een eigen praktijkopdracht uitgevoerd en daar feedback op ontvangen.

Deelnemers aan de training ontvangen het handboek Appreciative Inquiry en een trainingsmap met naslag docu-mentatie, voorbeelden en formats. Tijdens de training deelt u inzichten en ervaringen met collega deelnemers en oefent u praktijkopdrachten. De training is praktisch ingestoken, wij nodigen u van harte uit om juist eigen praktijk-cases in te brengen.

Docent(en)• Jeannette de Haan RO, consultant, coach en trainer. Jeannette heeft meer dan 15 jaar auditervaring en is coauteur van het ‘Handboek Appreciative Inquiry’.

Inspiratie voor vernieuwing en verbetering

Page 41: Permanente educatie voor RA’s en AA’s€¦ · Audit van soft controls: verdiepende vaardigheden Accountancy controle 20 november 15 42 ... De psychologie van risicomanagement

41

Controlepraktijk

Accountancy

advanced

Datum / Locatie: Donderdag 22 en vrijdag 23 november 2018

Bilderberg hotel ‘t Speulderbos,

Tijd: 09.30 - 20.00 /09.00 - 16.30 uur

Prijs: (incl. logies)Leden € 1.795 Niet-leden € 1.995

PE-uren: 14

Bijzonderheden:Een logische verdieping biedt de training Soft controls in de audit: verdiepende vaardigheden.

prof. dr. Muel Kaptein

Soft controls in de audit

Soft controls worden steeds vaker gezien als een wezenlijk onderdeel van de interne beheersing. De herziening van de Corporate Governance Code onderstreept dit. Als gevolg hiervan worden aspecten als organisatiecultuur, gedrag, motivatie, stijl van leidinggeven en tone-at-the top tegenwoordig steeds vaker meegenomen. Een goede kwaliteit van soft controls stimuleert bestuurders, managers en medewerkers om de goede dingen te (blijven) doen.

Maar hoe doe je dat op een goede manier en wat komt daarbij kijken?

DoelstellingTijdens deze (succesvolle) cursus ervaart u welke modellen, methoden en programma’s bruikbaar zijn bij het onderzoeken en evalueren van soft controls.

Bestemd voorIedere accountant en auditor werkzaam voor het midden- en groot bedrijf of diegene die zijn of haar vakkennis op dit terrein wil verbreden.

InhoudTijdens deze tweedaagse cursus werkt u aan gezamenlijke opdrachten en aan uw eigen soft controls auditplan. Het geeft handreikingen om direct aan de slag te gaan met de soft controls in de audit.

De cursus vraagt een actieve houding van de deelnemers en bestaat uit vijf blokken: • Waarom soft controls? • Wat zijn soft controls?• Welke processen spelen een belangrijke rol bij soft controls?• Hoe onderzoekt u soft controls? • Hoe rapporteert u over soft controls?

Enkele onderwerpen:• control environment (COSO)• organisatiecultuur• soft controls normen kader (zoals gedragscodes)• soft controls model• soft controls audit methodieken

Docent(en)• drs Erik van Bekkum RA, bedrijfskundige, senior manager KPMG Soft Control. Erik heeft ruime ervaring in de opleiding, coaching en advisering van internal en extrenal auditors bij het integreren van soft controls in audits• prof. dr. Muel Kaptein, partner KPMG en hoogleraar bedrijfskunde Erasmus Universiteit Rotterdam• drs. Marty van den Nieuwelaar RO, consultant New ICA

Basisbeginselen voor impactvolle aanpak

Page 42: Permanente educatie voor RA’s en AA’s€¦ · Audit van soft controls: verdiepende vaardigheden Accountancy controle 20 november 15 42 ... De psychologie van risicomanagement

42

Controlepraktijk

Accountancy

expert

drs. Erik van Bekkum RA

Datum / Locatie: Dinsdag 20 november 2018, terugkomdag maandag 4 februari 2019

Drakenburg, Baarn

Tijd: (beide dagen)08.30 - 17.30 uur

Prijs: Leden € 1.895 Niet-leden € 2.150

PE-uren: 15

Bijzonderheden: De training Audit van soft controls, basisbeginselen voor impactvolle aanpak, biedt een goede basis voor deze training.

Soft controls in de audit: verdiepende vaardigheden

In aansluiting op de training ‘Audit van soft controls’ waarin de theorie, onderzoeks- en rapportagemethoden zijn behandeld, gaat deze training een stap verder in de toepassing van de onderzoeksmethode. Aan de internal auditor of extern accountant de belangrijke taak om soft controls onderzoekmethoden toe te passen, het gesprek over soft controls aan te gaan, de integratie van soft controls in het controleproces te managen en hierover te rapporteren. Maar hoe doe je dit op een goede manier en wat komt kijken bij een gesprek over soms gevoelige thema’s zoals leiderschap, motivatie en openheid? Dit unieke tweedaagse opleidingsprogramma is ontwikkeld met een team van psychologen, sociologen en accountants. Het resultaat is een programma dat in staat stelt soft controls weloverwo-gen mee te nemen in de gesprekken en rapportage rondom de jaarrekeningcontrole en (internal) audits.

DoelstellingHet trainen van de toepassing van de soft controls methodiek in gespreksvaardigheden en interviewtechnieken leidt tot het behalen van de volgende leerdoelen:• Bewustwording van eigen frames en veronderstellingen• Gedegen voorbereiding op soft control interviews, observaties en raadpleging van juiste bronnen• Doorvragen bij sociaal wenselijke antwoorden en weerstand• Herkennen en omgaan met gedragsvoorkeuren• Signaleren van en opvolging geven aan inconsistent gedrag• Vertalen van gedragsobservaties naar risico’s en gestructureerde vastlegging• Mondelinge en schriftelijke terugkoppeling van gevoelige boodschappen

Bestemd voor Internal auditors en extern accountants die verdieping wensen op het gebied van soft controls binnen audits. Deelne-mers hebben bijvoorbeeld de training ‘Audit van soft controls’ gevolgd of vergelijkbare kennis en ervaring opgedaan.

Inhoud• Opfrissing theorie onderzoeksmethode ‘Audit van soft controls’• Opdoen van kennis en begrip over en vaardigheden voor de toepassing en integratie van soft controls in alle fasen van het controleproces • Kennis, begrip over en vaardigheden voor het voeren van het auditgesprek over soft controls in het kader van audits; hoe doe je dit?• Inspelen op soft controls en gedrag binnen het auditgesprek ter verdieping van de jaarrekeningcontrole• Kennis, begrip en vaardigheden opdoen ten aanzien van lastige controlesituaties en auditgesprekken in het kader van soft controls• Doorvertaling van informatie in het soft controls auditgesprek naar rapportage

Docent(en)• drs. Erik van Bekkum RA, bedrijfskundige, senior manager KPMG Soft Controls. Erik heeft ruime ervaring in de opleiding, coaching en advisering van internal en extrenal auditors bij het integreren van soft controls in audits• Julie Oosterloo MSc, richt zich als sociaal psycholoog en gedrags- en vaardigheidstrainer binnen KPMG op trainingen en workshops ten aanzien van cultuur en gedrag

Verdere praktijktoepassing

Page 43: Permanente educatie voor RA’s en AA’s€¦ · Audit van soft controls: verdiepende vaardigheden Accountancy controle 20 november 15 42 ... De psychologie van risicomanagement

43

Bijzondere opdrachten

Voor veel accountants is een bijzondere opdracht een aantrekkelijke opdracht. Het zijn ook opdrachten met een ver-hoogd risicoprofiel. Dit komt omdat de regelgeving complex is, de belangen vaak groot en de ervaring van de accoun-tant wellicht te beperkt. De wijze van rapporteren is aan regels gebonden en hoor- en wederhoor blijkt vaak essentieel.

In de cursus worden aan de hand van casusposities de regelgeving behandeld en komen veel gemaakte fouten aan de orde. Wanneer is er sprake van asssurance volgens de regelgeving en de tuchtrechtspraak?

DoelstellingNa deze cursus kent u de relevante regelgeving in relatie tot de praktijk rondom bijzondere opdrachten. U krijgt daar-mee de handvatten in handen om deze opdrachten op een juiste wijze uit te voeren.

Bestemd voorOpenbaar accountants werkzaam in de controle praktijk, controleleider, vennoot of compliance officer.

InhoudVanzelfsprekend wordt de cursus verzorgd aan de hand van praktijkvoorbeelden. Daarbij komen de volgende onder-werpen aan de orde;• Raamwerk wet- en regelgeving • Risicoprofiel van cliënten• Kenmerken cliëntvragen die wijzen op een Bijzondere opdracht• Samenloop assuranceopdracht en Bijzondere opdrachten: VGBA en ViO• Relevante controle standaarden:; NVCOS 800-serie: bijzondere controleopdrachten NVCOS 3000A/D (nieuw): attest en directe opdrachten NVCOS 4400N (nieuw): overeengekomen specifieke werkzaamheden NVCOS 4410: toepassing bij andere dan historische financiële informatie NVCOS 5500N: transactie gerelateerde adviesdiensten

Docent(en)• mr. drs. Winfred Merkus RA, oprichter van en partner bij een mkb accountantsorganisatie, docent bij Nyenrode

Binnen de controle praktijk

Controlepraktijk

Accountancy

advanced

Datum / Locatie: Donderdag 1 november 2018,Fletcher Hotel,Utrecht-Nieuwegein

Donderdag 13 december 2018,Fletcher Hotel,Utrecht-Nieuwegein

Tijd: 14.00 - 20.00 uur

Prijs: Leden € 410Niet-leden € 475

PE-uren: 5

mr. drs. Winfred Merkus RA

Page 44: Permanente educatie voor RA’s en AA’s€¦ · Audit van soft controls: verdiepende vaardigheden Accountancy controle 20 november 15 42 ... De psychologie van risicomanagement

44

Cijferanalyse

Uit kwaliteitsonderzoeken blijkt dat aan uitgevoerde cijferanalyses soms meer bewijskracht wordt ontleend, dan gerechtvaardigd is. Cijferanalyse kan een effectief controlemiddel zijn. Op voorwaarde dat deze analyse in de juiste fase van het controleproces wordt ingezet en voldoende rekening wordt gehouden met de inherente beperkingen van de gekozen vorm van analyse. Initiële cijferanalyse, gegevensgerichte cijferanalyse en afsluitende cijferanalyse kennen ieder hun eigen bewijskracht.

Bij gegevensgerichte cijferanalyses moet de accountant, volgens voornoemde onderzoeken, meer aandacht schenken aan o.a.: • bepalen van de verwachting• onderzoeken van afwijkingen tussen de verwachting en de werkelijke cijfers• de onderbouwing van de uiteindelijke conclusie.

Zonder deze aandacht worden bepaalde controledoelstellingen niet gerealiseerd, zoals de volledigheid van de verantwoorde omzet.

DoelstellingNa afloop van de cursus kunt u aangeven hoe de verschillende vormen van cijferanalyses bij een jaarrekeningcontrole moeten worden voorbereid, uitgevoerd en gedocumenteerd. Hierbij zijn de beginselen van deskundigheid, vakbe-kwaamheid en zorgvuldigheid leidend en weet u welke cijferanalyses te gebruiken.

Bestemd voorAlle accountants die jaarrekeningcontroles verrichten in praktijken met en zonder (OOB) vergunning.

InhoudDe cursus gaat uit van de toepassing van het meest recente regelgevend kader. Hiervan is de NV COS een belangrijk onderdeel. Tijdens deze cursus leert u onder meer:• de belangrijkste begrippen met betrekking tot cijferanalyses• de plaats van cijferanalyses in het controleproces• het effectief toepassen van cijferanalyses

Hierbij wordt gebruik gemaakt van casuïstiek. Cursisten kunnen eigen casus inbrengen en er is ruime gelegenheid om uw eigen voorbeelden en knelpunten in te brengen.

In de cursus wordt ingegaan op de aard en oplossing van tekortkomingen die zijn geconstateerd in de kwaliteitsonder-zoeken. Hierbij is gebruik gemaakt van ondermeer openbare AFM-rapporten en van beschikbare literatuur waaronder NV COS 520 Cijferanalyses.

Docent(en)• Leo Straathof RA, voormalig partner KPMG Accountants, docent post master opleiding financial auditing Universiteit van Tilburg

voor een effectieve controle

Leo Straathof RA

Datum / Locatie: Dinsdag 18 december 2018

Fletcher Hotel,Utrecht-Nieuwegein

Tijd: 13.00 - 20.00 uur

Prijs: Leden € 460 Niet-leden € 525

PE-uren: 6

Controlepraktijk

Accountancy

advanced

Page 45: Permanente educatie voor RA’s en AA’s€¦ · Audit van soft controls: verdiepende vaardigheden Accountancy controle 20 november 15 42 ... De psychologie van risicomanagement

45

ISAE 3402 en ‘in control’ zijn

Veel organisaties hebben een deel van hun bedrijfsprocessen uitbesteed aan een serviceorganisatie. Denk aan salarisverwerking, IT, vermogensbeheer of crediteurenadministratie. Om zekerheid te verkrijgen dat de uitbestede diensten ook daadwerkelijk adequaat worden uitgevoerd kan ISAE 3402 als instrument worden ingezet. Belangheb-benden kunnen bijvoorbeeld het management van de uitbestedende partij (de klant) en de externe accountant zijn.

Aan het effectief gebruik en inzet van ISAE 3402 kleven echter wel een aantal randvoorwaarden. Deze randvoorwaar-den raken niet alleen de gebruikers van dit instrument (zoals het management en de externe accountant), maar ook de organisatie die een externe mededeling wil verkrijgen en gebruiken voor haar cliënten.

DoelstellingU krijgt inzichtelijk wat de inhoud is van en randvoorwaarden zijn voor effectieve toepassing van de ISAE 3402 stan-daard. Tevens wordt ingegaan op de verschillen en overeenkomsten met andere Assurance standaarden waaronder de opvolger van SAS70 als Amerikaanse standaard, inmiddels is dat SSAE 18 (voorheen SSAE 16).

Bestemd voorExterne en interne auditors en accountants-in-business die in aanraking komen met uitbesteding van bedrijfspro-cessen.

InhoudEr wordt uitgebreid ingegaan op de ISAE 3402 standaard. Daarbij wordt zowel de rol van de externe auditor, de doel-stellingen van zijn werkzaamheden, aanpak en wijze van rapporteren besproken. Ook wordt stilgestaan bij de impact van een dergelijk traject op organisaties en de voordelen die binnen de service-organisatie zijn te behalen met een assurance-traject. Vanzelfsprekend staan we uitgebreid stil bij de rol van de interne auditor.

Onderwerpen• inleiding betekenis Third Party Assurance en ISAE 3402;• vormen en soorten van Assurance;• Overige standaarden zoals SSAE 18, ISAE 3000 (de Nederlandse versie waarbij aandacht voor zowel attest based reporting als direct reporting), SOC2 en SOC3;• eisen aan beheersdoelstellingen en beheersmaatregelen;• verantwoordelijkheden auditor en service organisatie;• audit en test technieken;• steunen op het werk van derden;• rol van de interne auditor;

Docent(en)• drs. René Ewals RE, partner ACS Driebergen

Uitbesteding van bedrijfsprocessen

fundamental

Controlepraktijk

Accountancy

Datum / Locatie: Woensdag 14 november 2018

Van der Valk Hotel, de Bilt-Utrecht

Tijd: 10.00 - 18.00 uur

Prijs: Leden € 695 Niet-leden € 745

PE-uren: 7

Page 46: Permanente educatie voor RA’s en AA’s€¦ · Audit van soft controls: verdiepende vaardigheden Accountancy controle 20 november 15 42 ... De psychologie van risicomanagement

46

NV COS 2400

Voor de beoordeling van financiële overzichten past u als accountant standaard 2400 toe. Deze gewijzigde standaard is sinds boekjaar 2014 van toepassing en kent een aantal verplichte onderdelen zoals opdrachtaanvaarding, vaststel-len materialiteit en cijferanalyses. In deze cursus krijgt de standaard in zijn geheel aandacht.

Wat zijn praktijkervaringen, aandachtspunten en wat betekent dat voor uw werkwijze als u deze assurance opdrach-ten uitvoert?

DoelstellingU wordt geïnformeerd over de belangrijke aandachtspunten en de relatie van de standaard tot overige regelgeving. Met deze kennis en inzichten weet u beoordelingsopdrachten correct en efficiënt uit te voeren.

Bestemd voorAccountants en overige financials betrokken bij beoordelingsopdrachten.

InhoudAan de hand van de standaard en praktijkvoorbeelden bespreekt de docent de volgende zaken;• De standaard 2400; doelstelling en vereisten,• Relatie met overige regelgeving (VGBA en ViO)• Kwaliteitsbeheersing• Verplichte onderdelen; opdrachtaanvaarding, materialiteit en cijferanalyses• Professionaliteit en oordeelsvorming• Dossiervorming• Praktijkervaringen; wat u kunt leren van anderen

Docent(en)• Leo Straathof RA, voormalig partner KPMG Accountants, docent post master opleiding financial auditing Universiteit van Tilburg

Beoordeling van financiële overzichten

advanced

Leo Straathof RA

Datum / Locatie: Dinsdag 30 oktober 2018

Fletcher Hotel,Utrecht-Nieuwegein

Tijd: 15.00 - 20.30 uur

Prijs: Leden € 340Niet-leden € 390

PE-uren: 4

Controlepraktijk

Accountancy

Page 47: Permanente educatie voor RA’s en AA’s€¦ · Audit van soft controls: verdiepende vaardigheden Accountancy controle 20 november 15 42 ... De psychologie van risicomanagement

47

Rapporteren over risico’s

Sinds de Nederlandse Corporate Governance code heeft het zogenaamde “in control statement” (de bestuursverkla-ring) zijn intrede gedaan. Deze cursus gaat in op de invulling van integraal risicomanagement in de praktijk en de rap-portage daarover in het jaarverslag. De mogelijke effecten van de laatste aanpassingen in de Nederlandse Corporate Governance code en de aanpassingen in COSO ERM 2017 worden met u besproken.

DoelstellingU wordt in één dag wegwijs gemaakt in praktische vraagstukken en uitdagingen rondom integraal risicomanagement en het rapporteren daarover.

U raakt vertrouwd met de vereisten vanuit de Corporate Governance code, weet wat verwacht wordt om als organisatie aantoonbaar ‘in control’ te zijn en u maakt kennis met ‘good practices’ om te rapporteren over het risicoprofiel en de interne risicobeheersings- en controlesystemen.

Bestemd voorOpenbaar accountants, internal auditors, riskmanagers, compliance officers en overige financiële professionals zoals financieel directeuren, controllers en commissarissen.

InhoudTijdens de bijeenkomst worden enkele cases behandeld en is ruime gelegenheid tot discussie. We kijken vanuit de theorie en de praktijk ondermeer naar de volgende vragen:• Hoe zijn risicomanagementstandaarden praktisch toe te snijden op de eigen organisatie? • Hoe kan het risicoprofiel worden gepresenteerd?• Hoe risicobereidheid in de praktijk uit te werken en waarom blijkt dit in de praktijk lastig te zijn? • Wat moet de organisatieleiding doen om de status ‘in control’ te verklaren en wat betekent dat dan feitelijk?

Onderwerpen die worden besproken:• actuele ontwikkelingen met betrekking tot risicomanagement en de verslaggeving daarover;• de Nederlandse Corporate Governance Code en de Monitoring Commissie;• de vereisten en aanbevelingen voor de risicoparagraaf en het “in control statement”;• stappenplan voor implementatie en optimalisatie.

Docent(en)• Ron de Korte RA RE RO, Partner ACS en docent Auditing, Governance & Control, Auditvaardigheden, Riskmanagement & Change van PostMaster-opleidingen

De risicoparagraaf en het in control statement

advanced

Ron de Korte RA RE RO

Controlepraktijk

Accountancy

Datum / Locatie: Donderdag 8 november 2018

Van der Valk Hotel,Den Haag-Nootdorp

Tijd: 13.00 - 20.00 uur

Prijs: Leden € 595 Niet-leden € 695

PE-uren: 6

Page 48: Permanente educatie voor RA’s en AA’s€¦ · Audit van soft controls: verdiepende vaardigheden Accountancy controle 20 november 15 42 ... De psychologie van risicomanagement

48

Risico-analyse en jaarrekeningcontrole

Het tijdig en goed onderkennen, alsmede inschatten van risico’s zijn een kritische succesfactor voor de uitvoering van jaarrekeningcontroles. Standaard 315 “Risico’s op een afwijking van materieel belang identificeren en inschatten door inzicht te verwerven in de entiteit en haar omgeving” betreft een belangrijk deel van de hierop betrekking hebbende regelgeving. Daarnaast bevatten ook andere standaarden uit de NV COS vereisten die hierop betrekking hebben. De betreffende regelgeving en vereisten vormen dan ook een relevant onderdeel van de planningsfase van iedere controle.

DoelstellingDeelnemers verkrijgen inzicht in de wijze waarop de risico-inschatting effectief en efficiënt kan worden uitgevoerd waarbij de relatie wordt gelegd met het van toepassing zijnde verslaggevingsstelsel.

Deze cursus draagt bij aan een verbeterde kwaliteit van controle-opdrachten.

Bestemd voorOpenbaar accountants en intern accountants belast met de controle van jaarrekeningen.

InhoudHet risico-analysemodel staat centraal, daarbij wordt ingegaan op de inschatting van de risico’s in de verschillende fasen van het controleproces;• klant- en opdracht-acceptatie (of besluitvorming tot voortzetting van de klantrelatie en de opdracht) • planning • uitvoering (testen van de goede werking van de interne controle en gegevensgerichte werkzaamheden) • evaluatie • rapportage

Met betrekking tot de risico-inschatting krijgen het inherente risico, het interne controlerisico, het risico op een afwij-king van materieel belang, het detectierisico en het accountantscontrolerisico prominente aandacht. Daarnaast wordt ingegaan op het zodanig documenteren van de onderkende risico’s dat een passende reactie (uit te voeren controles) kan worden geformuleerd. Vervolgens wordt ingegaan op de controle-aanpak van de onderkende en ingeschatte risico’s.

Tot slot; hoe kunnen we waarborgen dat de resultaten van de risico-analyse ook voor de controles voor de volgende jaren gebruikt kunnen worden?

De theorie wordt aangevuld met casuïstiek waarbij de deelnemers ook eigen casuïstiek kunnen inbrengen.

Docent(en)• Leo Straathof RA, voormalig partner KPMG Accountants, docent post master opleiding financial auditing Universiteit van Tilburg

Een goed begin is het halve werk!

advanced

Datum / Locatie: Woensdag 14 november 2018

Fletcher Hotel,Utrecht-Nieuwegein

Tijd: 13.00 - 20.15 uur

Prijs: Leden € 450Niet-leden € 515

PE-uren: 6

Controlepraktijk

Accountancy

Page 49: Permanente educatie voor RA’s en AA’s€¦ · Audit van soft controls: verdiepende vaardigheden Accountancy controle 20 november 15 42 ... De psychologie van risicomanagement

49

Verbonden partijen en groepscontroles

In deze cursus nemen we twee controle-standaarden onder de loep, te weten NV COS 550 en NVCOS 600 over respec-tievelijk Verbonden partijen en Groepscontroles.

Uit praktijkervaringen en kwaliteitstoetsingen blijkt dat verbeteringen nodig zijn met betrekking tot de toepassing van deze standaarden. Dit hangt voor een deel samen met de complexiteit die de toepassing van beide standaarden kenmerkt.

Zo is het met betrekking tot verbonden partijen vaak lastig om een juist en volledig beeld te krijgen van de verbonden partijen. Dat geldt ook voor de betreffende transacties tussen de controlecliënt en de verbonden partijen. In de afgelo-pen jaren zijn diverse fraudes naar buiten gekomen die betrekking hebben op transacties met verbonden partijen.

Ook de toepassing van standaard 600 wordt gekenmerkt door relatief complexe aandachtspunten. Voorbeelden betreffen het duiden van significante en niet-significante groepsonderdelen, alsmede het bepalen van de materialiteit per significant groepsonderdeel. Verder is bijzondere aandacht nodig voor het treffen van maatregelen door de groeps-accountant voor het kunnen dragen van de verantwoordelijkheid voor de werkzaamheden die worden uitgevoerd door accountants van de verschillende groepsonderdelen.

DoelstellingU wordt geïnformeerd over de belangrijke aandachtspunten en de relatie van de standaarden 550 en 600 enerzijds met de overige regelgeving anderzijds. Deze cursus draagt bij aan een verbeterde kwaliteit van controle-opdrachten.

Bestemd voorAlle accountants die jaarrekeningcontroles verrichten in praktijken met en zonder (OOB) vergunning.

InhoudAan de hand van de standaard en praktijkvoorbeelden bespreekt de docent de volgende zaken;• Kwaliteitsbeheersing• Professionaliteit en oordeelsvorming• Dossiervorming• Praktijkervaringen; wat u kunt leren van anderen

Docent(en)• Leo Straathof RA, voormalig partner KPMG Accountants, docent post master opleiding financial auditing Universiteit van Tilburg

NVCOS 550 en 600 uitgelicht

advanced

Leo Straathof RA

Controlepraktijk

Accountancy

Datum / Locatie: Woensdag 10 oktober 2018

Fletcher Hotel,Utrecht-Nieuwegein

Tijd: 14.30 - 20.30 uur

Prijs: Leden € 410 Niet-leden € 475

PE-uren: 5

nieuw

Page 50: Permanente educatie voor RA’s en AA’s€¦ · Audit van soft controls: verdiepende vaardigheden Accountancy controle 20 november 15 42 ... De psychologie van risicomanagement

50

Audit efficiency met statistische steekproeven

Toenemende druk op auditbudgetten aan de ene kant en de maatschappelijke roep om hogere kwaliteit aan de andere kant, dwingen auditors om zo efficiënt mogelijk een hogere kwaliteit te leveren.

Het gebruik van steekproeven in de controle leidt snel tot inzicht in de hoogte van risico’s en besparingen in het con-trole werk. Een werkwijze waarvan de uitkomsten objectief meetbaar zijn.

DoelstellingAan het eind van de training heeft u een goed beeld wanneer steekproeven waarde toevoegen. Ook krijgt u kennis om steekproeven in de praktijk toe te passen, waarbij u deze ook weet te plaatsen naast andere technische hulpmiddelen zoals data analyse.

Bestemd voorControlerend accountants, zowel werkzaam in het externe beroep als bij interne audit afdelingen.

InhoudAan de hand van concrete voorbeelden wordt de theorie rondom steekproeven in de controle opgepakt.

Een greep uit de onderwerpen:• Geldsteekproef versus postensteekproef• Omvang van de steekproef• Gebruik van voorinformatie bij toepassen steekproeven• Omvang van de steekproef• Evaluatie van de steekproef• Steekproef om te schatten

Tijdens de sessie bestaat voldoende ruimte voor discussie en uw specifieke vragen.

Docenten• Hein Kloosterman RE RA• ir. Ferry Geertman RE CISA

Verhoogde audit kwaliteit door gebruik van steekproeven

Controlepraktijk

Accountancy

fundamental

Datum / Locatie: Donderdag 8 november 2018,Amsterdam

Dinsdag 11 december 2018,Nieuwegein

Tijd: 13.30 - 17.00 uur

Prijs: Leden € 295 Niet-leden € 325

PE-uren: 3

Page 51: Permanente educatie voor RA’s en AA’s€¦ · Audit van soft controls: verdiepende vaardigheden Accountancy controle 20 november 15 42 ... De psychologie van risicomanagement

51

Leergang ‘De controle onder controle’

Opdrachtaanvaarding, risicoanalyse, omgaan met controle-verschillen en systeemgerichte controle blijken uit reviews de kernpunten voor verbetering te zijn. Met docenten uit de praktijk draagt deze leergang bij tot een goede nachtrust voor iedere extern accountant.

Of het nu gaat om accountants met jarenlange controle-ervaring werkzaam bij Big4, middelgrote of kleinere kantoren met WTA vergunning, zij hebben allen al meerwaarde ervaren van deze praktijkgerichte leergang met onder andere aandacht voor;• onderbouwing van het oordeel over de jaarrekening;• diepgang en reikwijdte van de controle van de omzet;• aandacht voor automatisering en toepassing van data-analyse;• beoordeling van de werkzaamheden van andere accountants.

DoelstellingNa afloop van deze leergang weet u (nog) beter hoe controles van een jaarrekening voor te bereiden, uit te voeren en te documenteren volgens de beginselen van deskundigheid en zorgvuldigheid.

Uitgangspunt is vanzelfsprekend dat deze zaken bij een (volgende) toetsing als voldoende worden bestempeld.

Bestemd voorAlle accountants die jaarrekeningcontroles verrichten, zowel bij accountantspraktijken met en zonder (OOB)-vergun-ning.

InhoudTijdens deze interactieve leergang maken we gebruik van casuïstiek met praktijkdilemma’s op het gebied van auditing en ethiek. Ook is ruime gelegenheid om eigen situaties en knelpunten in te brengen en wordt op gemaakte keuzes gereflecteerd.

Uiteraard komt het meest recente regelgevend kader (NV COS, VGBA etc.), alsmede regelgeving rond kwaliteitsbeheer-sing en -bewaking aan de orde.

Verder krijgt u voorbereidingsopdrachten waarvan u de resultaten presenteert tijdens de bijeenkomst.

Docent(en)• drs. Tom Koning RA, zelfstandig adviseur en docent

Praktijkleergang

fundamental

drs. Tom Koning RA

Controlepraktijk

Accountancy

Datum / Locatie: Woensdag 14, 28 november, 12 december 2018 en 9 en 23 januari 2019

Fletcher Hotel,Utrecht-Nieuwegein

Tijd: 14.00 - 20.00 uur

Prijs: Leden € 1.995 Niet-leden € 1.995

PE-uren: 25

Page 52: Permanente educatie voor RA’s en AA’s€¦ · Audit van soft controls: verdiepende vaardigheden Accountancy controle 20 november 15 42 ... De psychologie van risicomanagement

52

Controlepraktijk

Accountancy

Leergang AudIT

Deze leergang geeft u kennis van IT in combinatie met de jaarrekeningcontrole. Deze IT-kennis sluit goed aan bij de IS-ACA CISA accreditatie en Certified Information Systems Auditor, waardoor u IT audit kennis verkrijgt op internationaal erkent basisniveau. De fasering van de controle komt vanzelfsprekend overeen met de NV COS.

DoelstellingU vermindert uw afhankelijkheid van externe IT deskundigen en u bent in staat uw controle in een geautomatiseerde omgeving op een verantwoorde wijze te managen en te documenteren.

Na afloop van deze leergang beschikt u over:• voldoende kennis en inzicht om op een verantwoorde wijze om te gaan met IT gerelateerde vraagstukken bij de uitvoering van uw controlewerkzaamheden,• zicht op de IT gerelateerde risico’s.

Bestemd voorAccountants werkzaam in de controlepraktijk die hun kennis ten aanzien van IT audit willen verbreden en verdiepen.

InhoudBinnen de leergang maken we gebruik van door ISACA samengesteld studiemateriaal.

Aan bod komen:• actuele onderwerpen zoals cyber security en de toepassing van cloud computing;• herkenbare praktijkvoorbeelden;• casuïstiek en kennis-checks;• de leergang wordt afgesloten met een toets in de vorm van een uit te werken casus;• examentraining ter voorbereiding op het internationale CISA examen .

Deelnemers worden uitgenodigd om zelf ook eigen praktijkvragen en knelpunten in te brengen.

Nadat u met een voldoende het CISA examen afrondt kunt u, indien u ook beschikt over voldoende praktijkervaring, zich bij ISACA laten accrediteren als Certified Information System Auditor waarmee u de titel CISA mag voeren.

Docent(en)• Han Boer RE, RA CISM, zelfstandig werkend adviseur en docent• Remco ter Steege RA, director bij Mazars en docent

Gastdocenten:• prof. Peter Eimers RA, hoogleraar auditing aan de Vrije Universiteit Amsterdam, partner bij PwC, namens de NBA lid IAASB data analytics working group• drs. Angelique Koopman RE RA, Partner Audit Innovation bij EY, Docent Tilburg University (Post) Master Accountancy

IT audit in de jaarrekeningcontrole

fundamental

Datum / Locatie: Donderdagen 22 en 29 november, 6 en 13 december 2018, 8, 15 en 22 januari 2019,Fletcher Hotel,Utrecht-Nieuwegein

Examen 29 januari 2019,NBA, Amsterdam

CISA examentraining 14 februari 2019, NBA, Amsterdam

CISA examen in te plannen in februari - mei 2019

Tijd: 08.00 - 12.30 uur

Prijs: Leden € 2.585 Niet-leden € 2.585

PE-uren: 32

Bijzonderheden: U dient zelf nog studiemateriaal aan te schaffen. Op onze site vindt u daarover meer informatie.

nieuw

Page 53: Permanente educatie voor RA’s en AA’s€¦ · Audit van soft controls: verdiepende vaardigheden Accountancy controle 20 november 15 42 ... De psychologie van risicomanagement

53

Samenstelpraktijk

Accountancynieuw

Het vakgebied Externe Verslaggeving is in beweging. Jaarlijks zijn er wijzigingen en soms ook aanvullingen op BW 2 Titel 9 en de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving. In deze workshop wordt aan de hand van praktijkvoorbeelden zichtbaar gemaakt welke regelgeving van toepassing is op het voorbeeld, om vervolgens weer vanuit de regelgeving naar andere – gerelateerde – voorbeelden te gaan. Daarbij gaat het om de meest-voorkomende situaties in de mkb-praktijk op dit vakgebied.

De kennis die u heeft (opgedaan) kunt u met een online zelftoets van 20 vragen ook nog toetsen. Deelname aan de online zelftoets is niet verplicht, maar wordt aangeraden.

DoelstellingHet inzicht in en de kennis van de relevante regelgeving voor de samenstel- en adviespraktijk van het vakgebied Externe Verslaggeving te vergroten en daarmee bij te dragen aan de toepassing in de praktijk.

Bestemd voor Openbaar accountants die werkzaamheden verrichten in de samenstel- en adviespraktijk met betrekking tot jaar-rekeningen.

Inhoud De structuur van de regelgeving staat centraal. Deze wordt besproken ten aanzien van de structuur en de hoofdlij-nen van de inhoud, waarna enkele details worden besproken. Het gaat er dan om in eerste instantie te herkennen welke regelgeving relevant is, om binnen die regelgeving relevante onderdelen te onderscheiden. Daarbij is er ook aandacht voor het gewicht van de regelgeving.

OnderwerpenVanuit het kader van de wet- en regelgeving worden de volgende onderwerpen tijdens de workshop behandeld.A Reikwijdte, opbouw en inhoud van• BW 2 Titel 9• Besluit Modellen Jaarrekening• Besluit Actuele Waarde• Besluit Fiscale waarderingsgrondslagen• Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor de kleine BV op commerciële grondslagen• Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor de micro-BV op commerciële grondslagen• Handreiking bij toepassing fiscale waarderingsgrondslagen• RJ-Uitingen 2018

Docent(en)• drs. Sytze de Swart AA RA, openbaar accountant en belastingadviseur in Utrecht

Workshop Externe verslaggeving voor kleine en micro-BV Met online zelftoets ter ondersteuning

fundamental

drs. Sytze de Swart AA RA

Datum / Locatie: Donderdag 6 december 2018

Putten

Tijd: 15.30 - 20.00 uur

Prijs:Leden € 390 Niet-leden € 440

PE-uren: 4

Page 54: Permanente educatie voor RA’s en AA’s€¦ · Audit van soft controls: verdiepende vaardigheden Accountancy controle 20 november 15 42 ... De psychologie van risicomanagement

54

Datum / Locatie: Maandag 3 december 2018

Dordrecht

Tijd: 14.00 - 20.00 uur

Prijs: Leden € 390 Niet-leden € 440

PE-uren: 5

Gemengde praktijk

Actualiteiten regelgeving accountancy

De wet- en regelgevende instanties hebben een grote invloed op het beroep van accountant. Wat zijn de actuali-teiten die daarin nu spelen? Het zijn de actualiteiten uit 2018 en die voor 2019 verwacht worden die met u worden besproken.

DoelstellingDe accountant te informeren over de actuele ontwikkelingen in de regelgeving in 2018 en de verwachtingen voor 2019 op het gebied van de wettelijke regelingen en de beroepsregels die de van toepassing zijn op de accountant en het accountantsberoep.

Bestemd voorAlle accountants, ongeacht de ledengroepen waartoe zij behoren.

Inhoud Met een korte schets van het wet- en regelgevend kader voor de accountancy wordt een basis gelegd voor de daaropvolgende onderwerpgerichte behandeling. Per onderwerp wordt eerst toegelicht wat de wijzigingen zijn die worden voorgesteld of zijn ingevoerd. Daarna wordt met de deelnemers gediscussieerd over de [mogelijke] gevol-gen van de aanpassingen in de wet- en regelgeving. Op deze wijze ontstaat een combinatie van kennisoverdracht en uitwisseling van gefundeerde meningen. De volgende onderwerpen komen aan de orde:

Introductie• Inleiding over deze cursus• Het raamwerk van de wet- en regelgeving• Aanpak in het vervolg van de cursus

Actualiteiten per onderwerp• Wijzigingen in de Wet op het accountantsberoep• De wijzigingsvoorstellen voor de toekomst van het accountantsberoep: rapporten en reacties• NOCLAR: Non-compliance with laws and regulations • De wijzigingen in NV COS: controleopdrachten en daarmee samenhangende wijzigingen• De NV COS Standaard 3000 over Assuranceopdrachten anders dan controle of beoordeling van historische financiële informatie voor directe opdrachten en attest-opdrachten • De NV COS Standaard 4400N over overeengekomen specifieke werkzaamheden• NV COS Standaard 4410 over samenstellingsopdrachten voor 2019• NBA-Handreikingen voor 2018 en 2019• De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT) vernieuwd

Docent(en)• drs. Sytze de Swart AA RA, openbaar accountant en belastingadviseur in Utrecht

Samenstelpraktijk

Accountancy

advanced

vernieuwd

Page 55: Permanente educatie voor RA’s en AA’s€¦ · Audit van soft controls: verdiepende vaardigheden Accountancy controle 20 november 15 42 ... De psychologie van risicomanagement

55

De wet- en regelgevende instanties hebben een grote invloed op het beroep van accountant. Wat zijn de actua-liteiten die daarin nu spelen? Het zijn de actualiteiten uit 2018 en de verwachtingen voor 2019 die met u worden besproken.

DoelstellingDe accountant te informeren over de actuele ontwikkelingen in de regelgeving in 2018 - en de verwachtingen voor 2019 - op het gebied van de wettelijke regelingen en de beroepsregels die de van toepassing zijn op de accountant en het accountantsberoep.

Bestemd voorOpenbaar accountants die (primair) werkzaam zijn in de samenstel- en adviespraktijk

Inhoud Met een korte schets van het wet- en regelgevend kader voor de accountancy wordt een basis gelegd voor de daaropvolgende onderwerpgerichte behandeling. Per onderwerp wordt eerst toegelicht wat de wijzigingen zijn die worden voorgesteld of zijn ingevoerd. Daarna wordt met de deelnemers gediscussieerd over de (mogelijke) gevol-gen van de aanpassingen in de wet- en regelgeving. De volgende onderwerpen komen aan de orde:

Introductie• Inleiding over deze cursus• Het raamwerk van de wet- en regelgeving en de HRA-/mkb-bundel van de NBA• Aanpak in het vervolg van de cursus

Actualiteiten per onderwerp• De Wijzigingen in de Wet op het accountantsberoep• De wijzigingsvoorstellen voor de toekomst van het accountantsberoep met invloed op de samenstellingspraktijk• NOCLAR. Non-compliance with laws and regulations in de samenstelpraktijk• De nieuwe NV COS Standaard 3000 over Assuranceopdrachten anders dan controle of beoordeling van historische financiële informatie voor bijkomende verklaringen• De NV COS Standaard 4400N over overeengekomen specifieke werkzaamheden• D wijzigingen in de NV COS 4410 over de Samenstellingsopdracht in 2019• De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT) vernieuwd• NBA-Handreikingen voor 2018• Jurisprudentie van de Accountantskamer en het College van beroep voor het bedrijfsleven• De toetsingsprogramma’s van de Raad voor Toezicht voor de NVKS en de Standaarden

De deelnemers reageren/discussiëren aan de hand van stellingen die zijn afgeleid van de actuele onderwerpen. Door nieuwe regelgeving kan het programma worden aangepast aan de actualiteit. Docent(en)• drs. Sytze de Swart AA RA, openbaar accountant en belastingadviseur in Utrecht.

Actualiteiten regelgeving samenstelpraktijk Samenstelpraktijk

Accountancy

advanced

Datum / Locatie: Woensdag 12 december 2018

Nieuwegein

Tijd: 14.00 - 20.00 uur

Prijs:Leden € 390 Niet-leden € 440

PE-uren: 5

vernieuwd

drs. Sytze de Swart AA RA

Page 56: Permanente educatie voor RA’s en AA’s€¦ · Audit van soft controls: verdiepende vaardigheden Accountancy controle 20 november 15 42 ... De psychologie van risicomanagement

56

Datum / Locatie: Woensdag 21 november 2018,Putten

Dinsdag 4 december 2018,Dordrecht

Tijd: 14.00 - 20.00 uur

Prijs: Leden € 390 Niet-leden € 440

PE-uren: 5

De Samenstellingsopdracht in 2018 en 2019

De Standaard 4410 heeft impact voor het werk van alle accountants in het mkb. De NBA heeft een Praktijkhandrei-king 4410 over dit onderwerp uitgebracht die uiteraard onderdeel is van deze cursus. Ook het toetsingsprogramma van de Raad voor Toezicht komt aan de orde.

DoelstellingU neemt kennis van de Standaard 4410 en alle wijzigingen in 2018 en voor 2019 daarin en van de NBA-Handreiking, met nadruk op de gevolgen voor uw werkzaamheden in de praktijk. Tevens krijgt u inzicht in de nieuwe eisen die bij toetsing van een samenstellingsopdracht worden gesteld. Ook de nieuwe eisen voor het niet houden aan wet- en regelgeving door de opdrachtgever (NOCLAR) zijn opgenomen in de cursus.

Bestemd voorMkb-accountants

Inhoud De tekst van Standaard 4410 voor 2018 en 2019, de samenstellingsverklaringen in verschillende vormen en toe-passingen en de NBA-Handreiking staan centraal. Onderstaande onderwerpen komen onder meer aan bod, veelal aan de hand van praktijksituaties.

• De invloed van deze regelgeving op andere beroepsreglementering voor de samenstellingsopdracht• De samenstellingsopdracht: samenstelling van financiële overzichten, onderscheid met administratieve dienstverlening• Standaard 4410 - De wijzigingen voor 2019 in vogelvlucht - De Vereisten in detail besproken - Uitvoering overeenkomstig de Standaard - Ethische voorschriften - Professionele oordeelvorming - Kwaliteitsbeheersing van de opdracht - Aanvaarding en continuering van de opdracht - Het niet houden aan wet- en regelgeving (NOCLAR) - De samenstellingsverklaring in alle verschillende vormen - Toepassingsgerichte en overige verklarende teksten - Toepassing op andere opdrachten dan jaarrekeningen• NBA-Handreiking over samenstellingsopdrachten• Het werkprogramma voor toetsing van een samenstellingsopdracht• De samenloop met de Nadere voorschriften kwaliteitssystemen (NVKS)

De Praktijkhandreiking van de NBA over Standaard 4410 en het Werkprogramma voor toetsing van een samenstel-lingsopdracht maken integraal deel uit van het cursusmateriaal.

Docent(en)• drs. Sytze de Swart AA RA, openbaar accountant en belastingadviseur in Utrecht

Samenstelpraktijk

Accountancy

fundamental

vernieuwd

Page 57: Permanente educatie voor RA’s en AA’s€¦ · Audit van soft controls: verdiepende vaardigheden Accountancy controle 20 november 15 42 ... De psychologie van risicomanagement

57

Samenstelpraktijk

Accountancy

De externe verslaggeving voor kleine BV’s is ingrijpend gewijzigd. Als accountant bent u de deskundige op dit gebied. In deze praktijkgerichte cursus wordt ingegaan op de gevolgen van de (wijzigingen in de) regelgeving voor verslagjaren 2018 en 2019 voor toepassing in de praktijk. Met behulp van voorbeelden van jaarrekeningen wordt de vertaling naar de praktijk gemaakt.

DoelstellingNa afloop van deze cursus kunt u aangeven welke gevolgen de wijzigingen in BW 2 Titel 9 en de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving hebben voor uw accountantspraktijk en kunt u de regeling van de micro entiteiten toepassen en met cliënten bespreken.

Bestemd voorAccountants en ervaren assistent-accountants die samenstellingsopdrachten uitvoeren.

Inhoud• Introductie• Raamwerk van wet- en regelgeving• Voorbeeldmodellen van jaarrekeningen• BW 2 Titel 9 voor de kleine BV - De wijzigingen in vogelvlucht - Groottecriteria - Opname - Waardering: deelnemingen en pensioen in eigen beheer - Resultaatbepaling - Presentatie - Toelichting (wat vervalt er en wat is er toegevoegd) - Fiscale grondslagen voor waardering en resultaatbepaling: deelnemingen• De micro rechtspersoon - Groottecriteria - Jaarrekening klein en Deponeringstuk micro - Wanneer mag een micro niet worden toegepast - Stelselwijzigingen - De balans - De winst-en-verliesrekening en toewijzing van posten - De toelichting - De deponeringstukken - Fiscale grondslagen toepasbaar - Verschillende vormen van rapportages in de praktijk

Docent(en)• drs. Sytze de Swart AA RA, openbaar accountant en belastingadviseur in Utrecht

Externe verslaggeving voor kleine en micro-BV

fundamental

drs. Sytze de Swart AA RA

Datum / Locatie: Dinsdag 16 oktober 2018,Nieuwegein

Dinsdag 27 november 2018,Eindhoven

Tijd: 14.00 - 20.00 uur

Prijs:Leden € 390 Niet-leden € 440

PE-uren: 5

Page 58: Permanente educatie voor RA’s en AA’s€¦ · Audit van soft controls: verdiepende vaardigheden Accountancy controle 20 november 15 42 ... De psychologie van risicomanagement

58

De voorschriften voor externe verslaggeving worden steeds belangrijker, ook bij samenstellingsopdrachten. Deze leergang verdiept en verbreedt uw kennis op dit gebied en verhoogt daarmee uw adviesvaardigheid. In de leergang besteden we aandacht aan praktische toepassingen van externe verslaggeving in het mkb, waaronder alle wijzigin-gen over verslagjaren 2018 en 2019 in het Burgerlijk Wetboek en de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving.

DoelstellingNa afloop van deze cursus bent u vaktechnisch voorbereid op de jaarrekeningen over 2018 en 2019. Ook oefent u in de bespreking van eenvoudige geschillen op het gebied van externe verslaggeving en vakinhoudelijk rapportage hierover, om daarmee cliënten te kunnen informeren over uw advies op dit vakgebied. De gevolgen van de wijzi-gingen in het Burgerlijk Wetboek en de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving kunt u hanteren in de praktijk. U kunt jaarrekeningen en deponeringsstukken opstellen voor een micro entiteit op commerciële en fiscale grondslag.

Bestemd voorMkb-accountants en senior assistent-accountants die grondige kennis van externe verslaggeving willen bijhouden.

Inhoud• Dag 1 - grondslagen van externe verslaggeving - (internationale) wet- en regelgeving - BW 2 Titel 9 en de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving - de kleine BV: een overzicht van de wijzigingen in de wet- en regelgeving - de micro entiteit• Dag 2 - immateriële en materiële vaste activa - financiële vaste activa• Dag 3 - eigen vermogen - wettelijke reserve deelnemingen - voorzieningen algemeen - schulden - de jaarrekening op fiscale grondslagen• Dag 4 - consolidatie - pensioenen in eigen beheer: prijsgeven, omzetten en afkopen over 2017 - winst-en-verliesrekening - verplichte toelichtingen - de micro entiteit uitgewerkt

Docent(en)• drs. Sytze de Swart AA RA, openbaar accountant en belastingadviseur in Utrecht

Leergang externe verslaggeving voor kleine en microrechtspersonen

Datum / Locatie: Donderdag 22, vrijdag 23, donderdag 29 en vrijdag 30 november 2018

Nieuwegein

Tijd: (dag 1 en 3) 14.00 - 20.00 uur(dag 2 en 4)10.00 - 16.00 uur

Prijs:Leden € 1.485 Niet-leden € 1.705

PE-uren: 20

Samenstelpraktijk

Accountancy

fundamental

Page 59: Permanente educatie voor RA’s en AA’s€¦ · Audit van soft controls: verdiepende vaardigheden Accountancy controle 20 november 15 42 ... De psychologie van risicomanagement

59

Richtlijnen voor de jaarverslaggeving in het mkb

De Raad voor de Jaarverslaggeving erkent de bijzondere positie van het mkb als het gaat om jaarrekeningen. Dat blijkt uit de uitgifte van een bundel met Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor micro- en kleine rechtspersonen.

DoelstellingDeze cursus leert u de bepalingen in deze bundel te interpreteren en in de praktijk te hanteren. Kortom een cursus met een hoog praktisch rendement voor jaarrekeningen 2018 en 2019 en andere financiële overzichten. Met de Jaareditie 2018 is uw kennis geheel up-to-date. U ontvangt de bundel ook op de cursusdag zelf.

Bestemd voorOpenbaar accountants en accountants in business

InhoudDe cursus bestaat uit vijf delen. In een korte introductie over de ontwikkelingen in de externe verslaggeving wordt de positie van de nieuwe bundel aangegeven. Daarna volgt de bespreking van de algemene uitgangspunten voor de externe verslaggeving, zoals in de bundel beschreven. Het grootste deel van de cursus wordt besteed aan de inhoudelijke bespreking van de - voornamelijk balansgerichte - onderwerpen. Voor een aantal onderwerpen wordt de theorie uit de bundel toegelicht met behulp van voorbeelden. Ook daardoor leert u hoe de bundel is te gebruiken in uw praktijk.

De cursusstof is opgebouwd uit vijf delen:

Deel 1: introductie

Deel 2: algemene uitgangspunten: prijsgrondslagen en formele bepalingen

Deel 3: onderwerp-gerichte bespreking (kerndeel):

In dit deel is bijzondere aandacht voor de posten: deelnemingen, onderhanden projecten voor derden, wettelijke reserves en pensioenvoorziening in eigen beheer en verwerking van prijsgeven, omzetten en afkopen over 2017 en 2018.

Deel 4: micro rechtspersoon op commerciële en op fiscale grondslagen

Deel 5: jaarrekeningen op fiscale grondslagen: kleine BV en micro rechtspersoon

In dit deel is bijzondere aandacht voor de verschillen tussen de jaarrekening op fiscale grondslag en op commerciële grondslag.

Docent(en)• drs. Sytze de Swart AA RA, openbaar accountant en belastingadviseur in Utrecht

Inclusief micro rechtspersonen en fiscale grondslagen

Samenstelpraktijk

Accountancy

fundamental

drs. Sytze de Swart AA RA

Datum / Locatie: Donderdag 4 en vrijdag 5 oktober 2018,Amsterdam

Donderdag 13 en vrijdag 14 december2018,Dordrecht

Tijd: (dag 1)14.00 - 20.00 uur(dag 2)10.00 - 16.00 uur

Prijs: Leden € 490 Niet-leden € 550

PE-uren: 10

Page 60: Permanente educatie voor RA’s en AA’s€¦ · Audit van soft controls: verdiepende vaardigheden Accountancy controle 20 november 15 42 ... De psychologie van risicomanagement

60

fundamental

Fiscaal & Recht

Datum / Locatie: Vrijdag 9 november 2018

Nieuwegein

Tijd: 13.00 - 17.30 uur

Prijs: Leden € 240 Niet-leden € 275

PE-uren: 4

mr. Carola van Vilsteren

Seminar btw-actualiteiten

Met dit seminar bent u in één dag weer helemaal bij als het gaat om actuele btw-kwesties. Denk aan praktische zaken als het beperken van risico’s en mogelijkheden voor ondernemers om btw te besparen.

Bestemd voorMkb-accountants en belastingadviseurs

InhoudDe onderwerpen zijn afhankelijk van de actualiteit en worden daarom kort voor aanvang van de cursus vastgesteld.

Docent(en)• mr. Carola van Vilsteren, zelfstandig fiscaal adviseur en docent met name op het gebied van BTW

vernieuwd

Page 61: Permanente educatie voor RA’s en AA’s€¦ · Audit van soft controls: verdiepende vaardigheden Accountancy controle 20 november 15 42 ... De psychologie van risicomanagement

61

Seminar fiscale actualiteiten

De belastingwetgeving kent veel gunstige regelingen voor u en uw cliënt. Die regelingen wijzigen voortdurend door wetgeving, beleidspublicaties en opmerkelijke rechterlijke uitspraken. Die aanpassingen van de fiscale spelregels eisen uw aandacht.

Wilt u uw klanten adviseren over de nieuwe gebruikelijk-loonregeling voor de DGA? Of over de mogelijkheden en valkuilen van de werkkostenregeling? Over pensioen in eigen beheer, de aftrek van eigenwoningrente, of een ander fiscaal vraagpunt?

Dit seminar biedt soelaas: u wordt kort, bondig en vooral praktijkgericht geïnformeerd en ervaart direct de voordelen in uw dagelijkse werk.

DoelstellingU kunt uw relaties adviseren over actuele belastingzaken; de verstrekte syllabus biedt u daartoe volop achtergrond-informatie.

Bestemd voorMkb-accountants en fiscalisten

InhoudAan de orde komen recente fiscale actualiteiten die van belang zijn voor uw adviesfunctie bij mkb-ondernemers: • Nieuwe fiscale wetgeving • Recente fiscale rechtspraak, beleid, resoluties en ontwikkelingen

U ontvangt een syllabus met fiscale actualiteiten, met hoofdstukken over werkgever- werknemer, winst, directeur-grootaandeelhouder, fiscale concernproblematiek, oudedagsvoorzieningen, schenk- en erfbelasting, onroerende zaken, btw en formeel recht.

Docent(en)• mr. Hans Zwagemaker is zelfstandig gevestigd fiscalist, hoofdredacteur van de digitale nieuwsbrief Belasting- Belangen, raadsheerplaatsvervanger in het gerechtshof te Den Haag (sectie civiel recht).

fundamental

Fiscaal & Recht

Datum / Locatie: Vrijdag 7 december 2018

Nieuwegein

Tijd: 13.00 - 17.30 uur

Prijs: Leden € 310 Niet-leden € 360

PE-uren: 4

mr. Hans Zwagemaker

vernieuwd

Page 62: Permanente educatie voor RA’s en AA’s€¦ · Audit van soft controls: verdiepende vaardigheden Accountancy controle 20 november 15 42 ... De psychologie van risicomanagement

62

advanced

Fiscaal & Recht

Datum / Locatie: Donderdag 1 november 2018,Fletcher Hotel, Utrecht-Nieuwegein

Maandag 5 november 2018,Postillion Hotel, Deventer

Donderdag 8 november 2018,Novotel, Breda

Dinsdag 13 november 2018,Van der Valk Hotel, Assen

Woensdag 14 november 2018,Postillion Hotel, Arnhem

Maandag 19 november 2018,Mercure Hotel, Amsterdam Airport

Woensdag 21 november 2018,Golden Tulip, Weert

Dinsdag 27 november 2018,Van der Valk Hotel, Akersloot

Donderdag 29 november 2018, Van der Valk Hotel, Den Haag

Tijd: 16.30 - 21.00 uur

Prijs: Leden € 295Niet-leden € 340

PE-uren: 4

Regiosessie Belastingplan 2019

Tijdens deze Regiosessie bespreken we wat u komende periode nog kunt doen om uw klanten op fiscaal optimaal van dienst te zijn.

Nadat in september de Miljoenennota is gepresenteerd wordt vanaf oktober steeds concreter wat we van het Belastingplan 2018 mogen verwachten. Van welke regels kunt u dit jaar nog profiteren én hoe kunt u zich nu al voorbereiden op nieuwe fiscale wetgeving?

DoelstellingMet deze Regiosessie heeft u een volledig overzicht van de wijzigingen in de fiscale wetgeving vanaf 1 januari 2019. U weet van welke fiscale regels u dit jaar nog gebruik kunt maken en hoe u kunt voorsorteren op de nieuwe fiscale wetgeving.

Bestemd voorMkb-accountants en overige adviseurs die klanten op fiscaal gebied adviseren.

InhoudDe onderwerpen die behandeld worden zijn afhankelijk van de actualiteit, de volgende aspecten worden in ieder geval besproken; • Wijzigingen per 1 januari 2019• Belastingplan 2019 en overige fiscale maatregelen• Overige actualiteiten en rechtspraak

Naast een korte overview worden een 2-tal onderwerpen nader verdiept en aan de hand van praktijkvoorbeelden toegelicht.

Docent(en)• mr. Dennis Heijmink RB, eigenaar van fiscaal adviesbureau en regelmatig als docent actief.• mr. Kees Zwetsloot RB, eigenaar van fiscaal adviesbureau en regelmatig als docent actief.

Page 63: Permanente educatie voor RA’s en AA’s€¦ · Audit van soft controls: verdiepende vaardigheden Accountancy controle 20 november 15 42 ... De psychologie van risicomanagement

63

Fiscaal & Recht

Datum / Locatie: Donderdag 13 december 2018

Van der Valk,Vianen

Tijd: 14.00 - 20.00 uur

Prijs (vrij van btw): Leden € 395 Niet-leden € 455

PE-uren: 5

advanced

Actualiteiten arbeidsrecht

Tijdens dit jaarlijkse seminar wordt u bijgepraat over relevante ontwikkelingen op het gebied van arbeidsrecht. Onder de deelnemers accountants die cliënten adviseren bij arbeidsrechtelijke kwesties, HRM- en salaris-advi-seurs maar ook financials die zelf werkgever zijn.

Voor hen is kennis van de belangrijkste ontwikkelingen in het arbeidsrecht en de daarmee verband houdende fiscale ontwikkelingen van groot belang. Caroline van Gent praat u aan de hand van herkenbare casuïstiek bij.

DoelstellingU doet praktische kennis op over recente ontwikkelingen op het gebied van het arbeidsrecht, zodat u uw cliënten goed kunt adviseren.

Bestemd voorMkb-accountants, belastingadviseurs, salarisadviseurs en overige (interne) adviseurs op het gebied van arbeids-recht.

InhoudIn de loop van 2018 wordt duidelijk welke maatregelingen het nieuwe kabinet treft. Het programma van dit jaar-lijkse seminar wordt afgestemd op deze ontwikkelingen. Verder worden onderwerpen uit de praktijk behandeld waar regelmatig vragen over zijn.

Onderwerpen die ongetwijfeld aan bod komen zijn;• AOW en pensioen• Wet aanpak schijnconstructies.• Ontwikkelingen rondom de Wet Werk en Zekerheid (WWZ)• Ontslagrecht en procedures

Voor de zomer van 2018 publiceren we op onze site het (voorlopige) programma.

Docent(en)• mr. Caroline van Gent, werkzaam bij BarentsKrans als arbeidsrechtadvocaat

mr. Caroline van Gent

Page 64: Permanente educatie voor RA’s en AA’s€¦ · Audit van soft controls: verdiepende vaardigheden Accountancy controle 20 november 15 42 ... De psychologie van risicomanagement

64

De juridische voetangels en klemmen

De ondernemer en insolventie

De dreiging van insolventie kan zich voordoen bij de ondernemer zelf of bij een of meer van zijn handelsrelaties. Tal van aspecten verschijnen in het vizier: (persoonlijke) aansprakelijkheid van bestuurders, vennoten en van der-den (denk aan moedermaatschappijen), zekerheidsrechten, de actio pauliana (crediteurenbenadeling). Op welke wijze vindt faillietverklaring plaats, en wie zijn de actoren in het faillissement? Welke gevolgen heeft het faillisse-ment? Welke gevolgen heeft de schuldsanering voor natuurlijke personen? En wat is de positie van een crediteur in die procedures?

Tijdens deze cursus wordt, gericht op de praktijk van de RA en AA, een flink aantal belangrijke juridische aspecten van (dreigende) insolventie behandeld, uiteraard aan de hand van casusposities.

DoelstellingNa afloop bent u getraind in het herkennen van juridische problemen van onderneming bij insolventie, de mogelijke oplossingen daarvan en in het vinden van de aangewezen route om risico’s te beperken.

Bestemd voorZowel interne als openbaar accountants (de accountant als adviseur).

InhoudAan de hand van aan dagelijkse praktijk ontleende casusposities worden de volgende aspecten besproken;• Hoofdlijnen faillissement, surseance van betaling en schuldsanering natuurlijke personen.• Onvoldaan gebleven schulden, positie schuldenaar na het faillissement.• Aansprakelijkheden van bestuurders, commissarissen, aandeelhouders, gelieerde vennootschappen: contractueel, buiten-contractueel alsook de curator.• Doorbraak van aansprakelijkheid.• Positie van de belastingdienst.• Actio Pauliana en de Peeters/Gatzen-vordering.• Hoofdelijkheid en borgtocht.• Concernfinanciering en zekerheid.• Zekerheidsverstrekking en DGA.• Vermogensinstandhoudingsverklaring en de 403-verklaring.

Docent(en)• mr. Femke Damsteegt-Molier, raadsheer hof Den Haag en universitair docent bij het Molengraaff Instituut van de Universiteit Utrecht • mr. Hans Vetter, raadsheer hof Den Haag

advanced

Fiscaal & Recht

Datum / Locatie: Woensdag 13 december 2018

Van der Valk Hotel,Utrecht

Tijd: 14.00 - 20.00 uur

Prijs (vrij van btw): Leden € 495 Niet-leden € 550

PE-uren: 5

mr. Hans Vetter

Page 65: Permanente educatie voor RA’s en AA’s€¦ · Audit van soft controls: verdiepende vaardigheden Accountancy controle 20 november 15 42 ... De psychologie van risicomanagement

65

advanced

Fiscaal & Recht

Datum / Locatie: Woensdag 24 oktober 2018,Postillion Hotel,Amersfoort-Veluwemeer

Woensdag 28 november 2018,Postillion Hotel,Amersfoort-Veluwemeer

Tijd: 16.00 - 21.00 uur

Prijs: Leden € 380 Niet-leden € 425

PE-uren: 4

Actualiteiten Werkgeverszaken

DoelstellingTijdens deze cursus worden alle relevante actualiteiten op het gebeid van werkgeverszaken behandeld, uiteraard inclusief de op Prinsjesdag aangekondigde wijzigingen.

Bestemd voorMedewerkers van het accountantskantoor die zich (uitvoerend, informerend of adviserend) bezighouden met werkgeverszaken in breedste zin van het woord.

InhoudAan de orde komen:• Auto van de zaak ‘einde’ overgangsrecht lagere bijtellingspercentages• Wet tegemoetkomingen loondomein Lage InkomensVoordeel (LIV), LoonKostenVoordeel (LKV) als vervanger van de premiekorting en compensatie- regeling hogere loonkosten minimumloners• Optimaal belonen in het WKR-tijdperk over de gebruikelijkheid van het verlonen van bonussen via de vrije ruimte, maar ook tips en trics om optimaal gebruik te maken van de WKR• Actualiteiten flexibele arbeidsrelaties gevolgen invoering DBA voor ZZP-ers en hun opdrachtgevers. Daarnaast ook ruime aandacht voor alle andere flexibele arbeidsrelaties (inlenen, onderaanneming, tijdelijke (oproep)contracten)• Wijzigingen wet minimumloon en WAS specifiek de gevolgen m.b.t. loonkosten werkgevers en de formaliteiten m.b.t. de uitbetaling van het loon (Wet Aanpak Schijnconstructies)• Actualiteiten arbeidsrecht invloed WWZ op het ontslagrecht, tijdelijke contracten en regelgeving omtrent transitievergoeding• Actualiteiten arbeidsongeschiktheid; langdurige arbeidsongeschiktheid en ontslag, re-ïntegratieverplichtingen 2e spoor, loondoorbetalingsverplichting kleine werkgevers en wijzigingen in arbowetgeving

Docent(en)• Roelof van Marrum, specialist werkgeverszaken

Page 66: Permanente educatie voor RA’s en AA’s€¦ · Audit van soft controls: verdiepende vaardigheden Accountancy controle 20 november 15 42 ... De psychologie van risicomanagement

66

Vaststelling van de onderlinge verrekenprijzen (transfer pricing) staat steeds meer in de belangstelling, zowel bij adviseurs, fiscale autoriteiten en belastingplichtigen. Maar zeker ook bij de OESO en Europese Gemeenschap geniet transfer pricing de aandacht. Zie bijvoorbeeld de BEPS richtlijnen, maar ook recente casussen zoals die van Apple en Starbucks. Ondernemingen horen immers onderling zakelijk te handelen (at arms length). Bij transacties tus-sen onafhankelijke ondernemingen zal dat automatisch gebeuren. Het ligt echter lastig bij ondernemingen die deel uitmaken van hetzelfde concern en gelieerd zijn. Bij internationaal handelende partijen is het motief vaak dat men wil profiteren van het verschil in belastingdruk tussen landen. Bij nationaal georiënteerde partijen gaat het vaak om het benutten van mogelijkheden van verliescompensatie of verschuiving naar niet belastingplichtige stichtingen. Voor u als accountant (adviseur) is het noodzakelijk de structuur van het concern van uw klant te kennen. U dient de risico’s op onzakelijk handelen in te schatten om zo nodig dit risico afdoende te mitigeren. Primair in het belang van uw af te geven verklaring en uw daaruit voortvloeiende advisering. Maar ook als u de fiscale aangiften verzorgt voor (delen van) het concern. En u wilt natuurlijk in dat kader een gesprekspartner zijn.

Doelstelling In de ééndaagse cursus krijgt u inzicht op hoofdlijnen in de verschillende methoden die de OECD onderkent om verre-kenprijzen in verschillende situaties vast te stellen. Ook wordt stilgestaan bij mogelijkheden om afspraken te maken met fiscale autoriteiten en welke weg open staat als de fiscale autoriteiten van verschillende landen een andere mening hebben.

Bestemd voorMkb-accountants, adviseurs en gevorderde assistent-accountants.

Inhoud• Wat is transfer pricing? Waarom en wanneer is het van belang?• Relatie met de regelgeving voor accountants (NV COS 550) en overige relevante wetgeving.• Hoofdlijnen methoden voor het bepalen van verrekenprijzen in verschillende situaties volgens de OECD (Transfer Pricing Guideline)• Fiscale regelgeving en bewijslast (artikelen 8b, 29b tot en met 29h wet Vpb) en andere BEPS dossier- verplichtingen.• Administratieve verplichtingen.

In deze interactieve bijeenkomst wordt van u, na de theoretische inleiding, verwacht zelf actief mee te denken hoe u de zojuist verkregen kennis toe zou kunnen passen in cases. ‘Wat is relevant? Hoe vergelijkt u? Is het een verplichting of een advies om inzage te geven in uw kennis van de structuur en van uw werkzaamheden bij de fiscale beoordeling van de transfer pricing?

Docent(en)• Hans de Bruijn RA AA, ontwikkelt en geeft al vele jaren cursussen, voornamelijk op het gebied van de accountancy en de fiscaliteit. Voorts is hij extern beoordelaar voor de praktijkopleiding AA en RA en is hij werkzaam geweest als vakgecommitteerde voor het vak Fiscale Advisering.• Cobus Hollander, heeft jarenlang ervaring met transfer pricing, de laatste jaren vooral bij MKB ondernemingen.

Basiscursus Transfer Pricing

fundamental

Fiscaal & Recht

Datum / Locatie: Maandag 19 november 2018

Nieuwegein

Tijd: 13.00 - 21.00 uur

Prijs: Leden € 580 Niet-leden € 665

PE-uren: 7

Page 67: Permanente educatie voor RA’s en AA’s€¦ · Audit van soft controls: verdiepende vaardigheden Accountancy controle 20 november 15 42 ... De psychologie van risicomanagement

67

advanced

Fiscaal & Recht

Datum / Locatie: Dinsdag 30 oktober 2018,

Carlton President Hotel,Utrecht

Tijd: 15.00 - 20.00 uur

Prijs (vrij van btw): Leden € 445 Niet-leden € 510

PE-uren: 4

mr. Ton Mertens

In control over lonen

Loonadministratie voor accountants

Voor het goed laten draaien van een payroll is veel kennis nodig. Accountants laten dit dan ook meestal graag aan gespecialiseerde loonadministrateurs over. Maar de accountant is wel (mede)verantwoordelijk voor de juiste pay-rollverwerking. Fouten op dit vlak kunnen tot grote problemen leiden. Maar het laten liggen van kansen is minstens zo schadelijk. Verder is de post loonkosten vaak een zeer substantiële post op de jaarrekening van menig organisa-tie. Met kennis over het verloningsproces krijgt u inzicht in mogelijke risico’s van deze significante kostenpost op de jaarrekening. Kortom: hoe is en blijft de accountant in control met lonen?

DoelstellingHet doel van deze cursus is accountants en andere financiële professionals meer inzicht en kennis te verschaffen in de risico’s én de kansen op het punt van loonverwerking aan de hand van de volgende vragen:• Hoe houd ik overzicht over de belangrijkste zaken?• Waar liggen de grootste risico’s en waar liggen de kansen? • Hoe weet ik dat de salarisadministrateur op zijn beurt in control is en op welke wijze functioneert deze binnen de onderneming het beste?

Bestemd voorAccountants en andere financiële professionals die mede- of eindverantwoordelijk zijn voor payrolladministraties en/of loonkosten willen beoordelen.

InhoudIn deze cursus wordt ingegaan op de aspecten van de salarisverwerking waar uit oogpunt van beheersing de groot-ste risico’s en de beste kansen liggen. Zowel om een salarisafdeling te kunnen aansturen alsook om de loonkosten op de jaarrekening te kunnen beoordelen.

Alles wordt aan de hand van praktijkvoorbeelden toegelicht. De speerpunten hierbij zijn:• Hoe wordt de goede CAO toegepast?• Hoe wordt op de juiste manier met eventuele verplichte pensioenregelingen rekening gehouden (werkings- sfeervraagstukken)• Hoe weet ik dat de sectorindeling klopt en dat op het punt van het de premiedifferentiatie en eigenrisicodrager- schap de juiste keuzes worden gemaakt?• Wat is concreet de invloed van herstructurering, fusies en overnames op de payroll?• Digitalisering van de loonadministratie (ID- en bewaarplicht): wat zijn de trends?• Hoe weet ik dat optimaal gebruik gemaakt van de (nieuwe) afdrachtverminderingen?• Hoe organiseer ik de communicatie met de payroll zodat deze optimaal verloopt?

Docent(en)• mr. Joris Weijers, payrollspecialist• mr. Ton Mertens, zelfstandig gevestigd belastingadviseur en docent loonheffingen aan de Universiteit van Amsterdam en de Universiteit Leiden

Page 68: Permanente educatie voor RA’s en AA’s€¦ · Audit van soft controls: verdiepende vaardigheden Accountancy controle 20 november 15 42 ... De psychologie van risicomanagement

68

Kennis aangiften inkomstenbelasting

Deze cursus behandelt de meest voorkomende vragen die bij de aangifte inkomstenbelasting van ondernemers en directeuren-grootaandeelhouders worden gesteld. Aan de orde komen vragen over wetgeving, attentiepunten, actuele rechtspraak en praktijkvoorbeelden.

DoelstellingAan het eind van de cursus kunt u een aangifte inkomstenbelasting voor de ondernemer en de directeur-groot-aandeelhouder efficiënt en correct invullen. U kunt aandachtspunten signaleren en de klant adviesvragen stellen. U bent op de hoogte van alle actualiteiten.

Bestemd voorAccountants die hun basiskennis op dit gebied willen opfrissen en aangifte medewerkers.

Inhoud• Box 1: winst uit onderneming, inkomsten uit overige werkzaamheden, ter beschikkingstellingsregeling.• Box 2: aanmerkelijk belang• Verliesverrekening

Docent(en)• mr. Robert Jan Roerink, werkzaam bij de Belastingdienst. Dagelijks bezig met DGA’s en ondernemers, zowel in binnenlandse als grensoverschrijdende situaties. Docent bij verschillende onderwijsinstellingen en auteur van de Fiscale Encyclopedie De Vakstudie, delen Inkomstenbelasting en Successiewet.

voor ondernemers en DGA’S

fundamental

Fiscaal & Recht

Datum / Locatie: Maandag 17 december 2018

Nieuwegein

Tijd: 14.00 - 21.00 uur

Prijs: Leden € 395 Niet-leden € 445

PE-uren: 6

Page 69: Permanente educatie voor RA’s en AA’s€¦ · Audit van soft controls: verdiepende vaardigheden Accountancy controle 20 november 15 42 ... De psychologie van risicomanagement

69

De zzp-er en zijn fiscale positie

Wilt u de fiscale advisering rondom de cliënt zzp-er optimaliseren? Volg deze cursus en breng uw kennis up to date.

Kwalificeert uw cliënt voor de inkomstenbelasting als ondernemer? Welk risico moet uw cliënt minimaal lopen? Is sprake van een risico voor zijn of haar opdrachtgever? Hoe gaat u hiermee om? Welke oplossing zijn in de praktijk denkbaar? Zorg dat u geen belangrijke zaken over het hoofd ziet.

Tijdens deze cursus wordt het fiscale ondernemerschap voor zowel de inkomsten- als de omzetbelasting behan-deld. Verder worden specifieke onderwerpen zoals de ontwikkelingen rondom de Wet DBA (modelovereenkomsten, de werkruimte in de eigen woning of elders, de auto van de zaak, en de rechtsvormkeuze besproken (in combinatie met de beloning van de partner en diverse constructies, waaronder de zzp-BV).

DoelstellingNa afloop van deze praktisch ingestoken cursus kent u de belangrijkste aspecten rondom de fiscaliteit van de zzp-er. U kunt het ondernemerschap (inkomsten- en omzetbelasting) beoordelen en daarnaast bent u beter in staat om de arbeidsrelatie tussen de opdrachtgever en opdrachtnemer te beoordelen. Verder krijgt u gedegen kennis mee omtrent diverse fiscale onderwerpen waar een zzp-er mee te maken kan krijgen, zoals bijvoorbeeld de werkruimte in de eigen woning of gehuurd. Dit, mede aan de hand van recente jurisprudentie en beleid van Financiën.

Kortom; tijdens deze praktische cursus informeren wij u over de mogelijkheden, knelpunten en afwegingen welke een rol van betekenis spelen bij uw fiscale advisering voor de zzp’er.

Bestemd voorMkb-accountants en overige adviseurs op het gebied van arbeidsrelaties.

InhoudDe wetgeving wordt aan de hand van praktijk voorbeelden toegelicht, we staan stil bij o.a. de volgende onderwerpen; • Wat houdt het fiscale ondernemerschap in en aan welke vereisten moet u tenminste voldoen (inkomstenbelasting en BTW)? • De opvolger van de Wet DBA, welke constructies zijn er momenteel denkbaar (zzp-BV, coöperatie, VOF etc. etc.) en hoe beoordeelt u deze vanuit de positie van de zzp-er en/ of de opdrachtgever?• Hoe kwalificeert de werkruimte voor de zzp-er?• Hoe beoordeelt u de beloning voor de partner?• Welke fiscale bijzonderheden spelen een rol ten aanzien van de auto van de zaak?• Wanneer mag de zzp-er de BTW verleggen?

Het programma biedt ruimte om ervaringen te delen en praktijkcasussen te bespreken.

Docent(en)• mr. Marian Cordua, vennoot bij fiscaal adviesbureau en geeft les bij diverse opleiders. Marian is vertrouwd met het fiscaal recht in het midden- en kleinbedrijf. advanced

Fiscaal & Recht

Datum / Locatie: Woensdag 31 oktober 2018,

Hotel Van der Valk,Vianen

Tijd: 15.00 - 20.00 uur

Prijs: Leden € 295 Niet-leden € 340

PE-uren: 4

mr. Marian Cordua

Page 70: Permanente educatie voor RA’s en AA’s€¦ · Audit van soft controls: verdiepende vaardigheden Accountancy controle 20 november 15 42 ... De psychologie van risicomanagement

70

De auto van de zaak blijft een dankbaar onderwerp van gesprek bij elke klant. Wat zijn de kansen die de fiscale regeling biedt? Welke risico’s dient u te vermijden? Laat uw klant geen voordelen liggen? Heleen Elbert praat u op een heldere en praktische wijze bij over de laatste fiscale ontwikkelingen rondom de auto. En dat gaat verder dan de fiscale bijtelling.

Deelnemers denken vaak al goed op de hoogte te zijn van de fiscaliteit rondom de auto; totdat ze bij een cursus van Heleen Elbert zijn geweest. DoelstellingU bent na deze cursus weer op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op dit interessante fiscale terrein. U kunt uw klant van een goed advies voorzien en weet uw klant te beschermen tegen de risico’s van de belangrijkste autorege-lingen. U staat bovendien sterker in uw discussie met de inspecteur.

Bestemd voorAccountants en overige financieel professionals.

Inhoud• Auto van de zaak, wat zijn de regels? Hoe sta ik sterker in een discussie over de bijtelling?• Welke fiscale voordelen zijn er voor milieuvriendelijke auto’s?• De Grijskentekenregeling voor bestelauto’s. Voorwaarden en risico’s.• Wat staat ons nog te wachten op autobelastinggebied? Docent(en)• mr. Heleen Elbert is fiscaal-jurist en voormalig belastinginspecteur. Heleen is werkzaam als zelfstandig belasting- adviseur en is als promovenda Autobelastingen verbonden aan de Erasmus Universiteit Rotterdam

De auto van de zaak, kansen en risico’sIn een dag up-to-date

fundamental

mr. Heleen Elbert

Fiscaal & Recht

Datum / Locatie: Vrijdag 23 november 2018

Louwman Auto Museum,Den Haag

Tijd: 09.00 - 13.00 uur

Prijs: Leden € 315 Niet-leden € 380

PE-uren: 4

Bijzonderheden:Na de cursus in de Ettore Bugatti zaal bieden wij u een rondleiding langs de prachtige auto collectie van Museum Louwman.

Page 71: Permanente educatie voor RA’s en AA’s€¦ · Audit van soft controls: verdiepende vaardigheden Accountancy controle 20 november 15 42 ... De psychologie van risicomanagement

71

fundamental

Fiscaal & Recht

Datum / Locatie: Dinsdag 18 september 2018

Nieuwegein

Tijd: 14.00 - 21.00 uur

Prijs: Leden € 430 Niet-leden € 490

PE-uren: 6

Dé basis voor advies

Aangifte vennootschapsbelasting

Ondernemers met een BV moeten ieder jaar weer een aangifte vennootschapsbelasting (laten) indienen. Die aangifte maakt duidelijk hoe de BV de voor haar geldende fiscale regels in het aangiftejaar heeft toegepast. Het opstellen van de aangifte biedt u, als adviseur, alle gelegenheid om te beoordelen of uw relatie de fiscale regelingen (nog steeds) optimaal benut. Is dat niet het geval, dan is actie geboden.

DoelstellingUw kennis van de fiscale spelregels voor BV’s wordt uitgebreid en geactualiseerd. U kunt adequaat adviseren over de fiscaal optimale toepassing van de regels uit de Wet op de vennootschapsbelasting voor MKB-ondernemers.

Bestemd voorMkb-Accountants

Inhoud• De BV: nog steeds de beste rechtsvorm?• Kapitaalstortingen en onttrekkingen; kosten en winst - Aftrek gemengde kosten • Afschrijving of lagere bedrijfswaarde - Vastgoed/andere bedrijfsmiddelen - Waardering van diverse balansposten• Kwalificatie (onzakelijke)geldleningen - Renteaftrekbeperkingen - Waardering• Voorzieningen en reserves• Positie van de DGA - Een optimaal salaris - Rekening-courant met de BV• Objectieve vrijstellingen: de deelnemings- en kwijtscheldingswinstvrijstelling

NB. De cursus omvat géén toelichting of uitwerking op een aangiftepakket.

Docent(en)• mr. Hans Zwagemaker is zelfstandig gevestigd fiscalist, hoofdredacteur van de digitale nieuwsbrief Belasting- Belangen, raadsheerplaatsvervanger in het gerechtshof te Den Haag (sectie civiel recht).

mr. Hans Zwagemaker

Page 72: Permanente educatie voor RA’s en AA’s€¦ · Audit van soft controls: verdiepende vaardigheden Accountancy controle 20 november 15 42 ... De psychologie van risicomanagement

72

Aanmerkelijk belang en de TBS-regeling

De directeur-grootaandeelhouder (DGA) van een BV is ondernemer en belegger, in één persoon. De belastingheffing over de ondernemingswinst in de BV - de vennootschaps-belasting - is gekoppeld aan de belastingheffing van de DGA als belegger: de aanmerkelijkbelang-heffing in box 2. De ab-heffing kent veel voetangels en klemmen. De DGA, maar ook zijn naaste familieleden, kunnen op onverwachte momenten geconfronteerd worden met de 25% AB-hef-fing. De DGA kan voor zijn ‘beleggingen‘ in de BV - bij vermogensbestanddelen die hij aan zijn BV ter beschikking stelt - ook geconfronteerd worden met belastingheffing in box 1: de terbeschikkingstellingsregeling. Die heffing treft het resultaat uit overige werkzaamheden. De vaststelling van dat resultaat moet plaatsvinden alsof de werkzaamheid een onderneming is, maar die gelijkschakeling met de winst uit onderneming laat op veel punten te wensen over.

Doelstelling Met deze cursus is uw kennis van de aanmerkelijkbelang- en de terbeschikkingstellings-regeling weer up to date. U kunt met die kennis uw DGA-relaties adviseren over de fiscale best practice.

Bestemd voorMkb-accountants

InhoudDe aanmerkelijkbelang-aandeelhouder• Soorten aanmerkelijk belang• Meeslepen en meetrekken; fictief aanmerkelijkbelang• Reguliere en vervreemdingsvoordelen• Een fictief rendement in box 2?• Ab-heffing na emigratie; remigratie • Doorschuifregelingen bij schenken en overlijden• Tijdstip genieten; vergoedingsvorderingen• Verlies uit aanmerkelijkbelang

De terbeschikkingstellingsregeling• Het rendabel maken van een vermogensbestanddeel• Toepassing winstregime• Gebruikelijke en ongebruikelijke terbeschikkingstelling• Aanvang en einde van de TBS• Borg- en garantstellingen in de TBS• Zakelijke en onzakelijke leningen• Omzetting of vervreemding van afgewaardeerde vorderingen • Opwaarderingsreserve en lucratieve belangen• Doorschuifregelingen• TBS en huwelijk en echtscheiding; vergoedingsvorderingen

Docent(en)• mr. Hans Zwagemaker is zelfstandig gevestigd fiscalist, hoofdredacteur van de digitale nieuwsbrief Belasting- Belangen, raadsheer-plaatsvervanger in het gerechtshof te Den Haag (sectie civiel recht).

fundamental

mr. Hans Zwagemaker

Fiscaal & Recht

Datum / Locatie: Woensdag 24 oktober 2018

Putten

Tijd: 14.00 - 21.00 uur

Prijs: Leden € 430 Niet-leden € 490

PE-uren: 6

Page 73: Permanente educatie voor RA’s en AA’s€¦ · Audit van soft controls: verdiepende vaardigheden Accountancy controle 20 november 15 42 ... De psychologie van risicomanagement

73

De fiscale aspecten van beleggen staan weer volop in de belangstelling. In 2017 is de vermogensrendementsheffing in box 3 aangepast - voor veel beleggers verhoogd - en dat maakt het interessant om na te gaan of een ‘boxhop’ fiscaal voordeel kan opleveren.

Een belegger kan het rendement op zijn beleggingen soms fors verhogen door die onder te brengen in een spaarkas-BV, een fonds voor gemene rekening of een vrijgestelde beleggingsinstelling. Ook kan het beleggen als resultaat uit overige werkzaamheid een alternatief zijn.

DoelstellingU kent de mogelijkheden om tot een fiscaal optimaal beleggingsbeleid te komen, in privé of in de zaak. U kunt uw relaties terzake adequaat adviseren.

Bestemd voorAlle accountants

Inhoud• De nieuwe box 3-heffing - De grenzen van de forfaitaire vermogensrendementsheffing - Vrijgestelde beleggingen - Belastbare vermogensinkomsten of onbelaste vermogenswinsten • Boxhoppen: kansen en bedreigingen• De Belastingdienst en ZVP-ers (zeer vermogende particulieren)• Voordelige alternatieven voor sparen in box 3• De spaarkas-BV• De vrijgestelde beleggingsinstelling• Fonds voor gemene rekening: open of besloten• Beleggen als resultaat uit overige werkzaamheid - De grens: meer dan normaal actief vermogensbeheer• Plussen en minnen van het beleggen in de onderneming• Beleggen in het buitenland• Praktijkcases

Docent(en)• mr. Hans Zwagemaker, zelfstandig gevestigd fiscalist, hoofdredacteur van de digitale nieuwsbrief Belasting- Belangen en raadsheer-plaatsvervanger in het gerechtshof te Den Haag (sectie civiel recht)

Beleggen en de fiscus

fundamental

Fiscaal & Recht

Datum / Locatie: Maandag 5 november 2018

Vianen

Tijd: 14.00 - 21.00 uur

Prijs: Leden € 430 Niet-leden € 490

PE-uren: 6

Page 74: Permanente educatie voor RA’s en AA’s€¦ · Audit van soft controls: verdiepende vaardigheden Accountancy controle 20 november 15 42 ... De psychologie van risicomanagement

74

Datum / Locatie: Donderdag 5 november 2018

Fletcher Hotel,Utrecht-Nieuwegein

Tijd: 15.00 - 20.00 uur

Prijs: Leden € 395 Niet-leden € 455

PE-uren: 4

Ondernemers in de bouwsector hebben te maken met bijzondere fiscale regelingen die alleen voor deze sector gel-den. Zo zijn er voor de bouwsector niet alleen bijzondere regels op het gebied van afschrijvingen, aansprakelijkheid, verleggingsregelingen, maar ook ten aanzien van samenloopvrijstellingen, koop-aannemingsovereenkomsten en dergelijke.

Tijdens deze cursus krijgt u een overzicht van deze bijzonderheden. De specifieke regelingen worden behandeld niet allen op het gebied van inkomsten- en vennootschapsbelasting, maar ook de loonbelasting, omzetbelasting en overdrachtsbelasting.

Werkt u bij of adviseert u ondernemingen in de bouw? Bent u hen sparringpartner en vindt u het van groot belang uw klant proactief van advies te voorzien? Dan is deze bijeenkomst een must!

DoelstellingU wordt bijgepraat over aandachtspunten en actualiteiten die van belang zijn voor u als accountant en adviseur voor ondernemingen in de bouw sector.

Bestemd voorAccountants werkzaam in of voor de bouwsector.

InhoudVoor deze bijeenkomst staat de bouwsector centraal waarin de volgende fiscale onderwerpen aan bod komen:• BTW/ overdrachtsbelasting en nieuw vervaardigd vastgoed vanaf 1 januari 2017• Gesplitste koop / aanneemovereenkomsten: wat kan wel en wat kan niet.• Fiscaal afschrijven op vastgoed• Waardering panden fiscaal• Herinvesteringsreserve en relevante jurisprudentie• Onderhandenwerk waardering• Bijzonderheden keten - en Inlenersaansprakelijkheid• Verleggingsregeling: wanneer van toepassing in de bouw• Modelovereenkomsten en inlenen zzp-ers• Fiscale boetes op bouwspecifieke correcties (bijtelling etc.)

Docent(en)• mr. Marian Cordua, vennoot bij fiscaal adviesbureau en docente bij diverse opleiders. Marian is vertrouwd met het fiscaal recht in het midden- en kleinbedrijf en in het bijzonder met de vastgoedpraktijk en de bouwsector in brede zin.

Bouw en fiscus

advanced

Fiscaal & Recht

mr. Marian Cordua

Page 75: Permanente educatie voor RA’s en AA’s€¦ · Audit van soft controls: verdiepende vaardigheden Accountancy controle 20 november 15 42 ... De psychologie van risicomanagement

75

Bedrijfsmatig of in privé: dat onderscheid is van groot belang voor de belastingheffing over het exploitatieresultaat van vastgoed. De vastgoedexploitant heeft hierin geen vrije keus , de feitelijke exploitatie is beslissend voor de fiscale behandeling, privé exploitatie. Zo kan een particuliere vastgoedbelegger (in box 3) toch kwalificeren als resultaatge-nieter of ondernemer, waardoor hij in box 1 tegen een veel hoger tarief in de belastingheffing wordt betrokken.

De belastingwet maakt bovendien onderscheid tussen beleggingsvastgoed en vastgoed dat de ondernemer voor zijn bedrijfsvoering gebruikt. Dit heeft gevolgen voor de afschrijving op het vastgoed, investeringsfaciliteiten, btw-verre-kening, bedrijfsopvolgingsfaciliteit etc. In deze cursus komen al deze fiscale aspecten van vastgoedexploitatie aan de orde aan de hand van praktijkvoorbeelden.

DoelstellingU kent de verschillen in fiscale behandeling tussen bedrijfsmatige of privé exploitatie van vastgoed; u kunt uw relaties adviseren over belastingbesparing bij vastgoed en vastgoedtransacties.

Bestemd voorMkb-accountants en fiscalisten.

Inhoud• De particuliere vastgoedexploitant: box 3 of box 1• Meer dan normaal actief vermogensbeheer• Vermogensetikettering; buitenvennootschappelijk vastgoed• Afschrijving; kosten van onderhoud of verbetering• Afwaarderen op lagere bedrijfswaarde• HIR en vastgoed• BOR: wel of geen ondernemingsvermogen• Btw-verrekening; leegstand van vastgoed• OVB-perikelen; vrijstelling wegens samenloop met BTW• WOZ; waardering en werktuigenvrijstelling

Docent(en)• mr. Hans Zwagemaker, zelfstandig gevestigd fiscalist, hoofdredacteur van de digitale nieuwsbrief Belasting- Belangen en raadsheer-plaatsvervanger in het gerechtshof te Den Haag (sectie civiel recht)

Vastgoed: bedrijfsmatig of privé exploiteren

advanced

Fiscaal & Recht

Datum / Locatie: Woensdag 5 december 2018

Amsterdam

Tijd: 09.30 - 17.00 uur

Prijs: Leden € 430 Niet-leden € 490

PE-uren: 6

mr. Hans Zwagemaker

Page 76: Permanente educatie voor RA’s en AA’s€¦ · Audit van soft controls: verdiepende vaardigheden Accountancy controle 20 november 15 42 ... De psychologie van risicomanagement

76

advanced

Fiscaal & Recht

Datum / Locatie: Donderdag 15 november 2018

Nieuwegein

Tijd: 14.00 - 21.00 uur

Prijs: Leden € 450 Niet-leden € 520

PE-uren: 6

Btw en internet: btw-regels voor e-commerce

Via internet kan men goederen bestellen over de hele wereld. Wanneer geldt een nultarief en wanneer moet er btw worden berekend? Maakt het verschil of een boek digitaal wordt geleverd of traditioneel op papier? En hoe zit het met software op dvd of online downloaden?

Volgens het CBS winkelt zeven op de tien Nederlanders van 16 tot 75 jaar via internet. Daarmee behoort Nederland tot de top van de Europese Unie. De wet op de omzetbelasting geeft regels voor de plaats van levering en dienst. Internet is niet meer weg te denken als medium voor de handel in goederen én diensten. Denk aan de levering en onderhoud van software as a service (SaaS), online advertising, website hosting, e-learning etc.

In deze unieke cursus krijgt u antwoord op de vraag wat de btw-gevolgen zijn van ondernemen via internet. Wanneer is er sprake van een levering, wanneer van een dienst? Als er sprake is van een levering of dienst, waar is deze dan belast? Wat betekent het als uw afnemer in Amerika zit, of omgekeerd? Voorkom problemen voor uw cliënten en zorg dat u op de hoogte bent van de btw-regels en -risico’s.

DoelstellingDe omzetbelastingproblematiek is bijzonder ingewikkeld dankzij voortdurende veranderingen in regelgeving en rechtspraak én de snelle ontwikkelingen op internet. De cursus geeft verdieping, waardoor u meer vragen zelf kunt beantwoorden en risico’s kunt onderkennen.

Bestemd voorOpenbaar accountants

InhoudDe cursus start met een algemene uitleg over de btw en omzetbelastingwetgeving. U neemt specifieke btw-regels voor e-commerce door en behandelt aspecten van leveringen en diensten via internet en de bijbehorende regels.

Aan de hand van praktijkvoorbeelden leert u over recente jurisprudentie en beleidsregels over e-commerce en hun doorwerking naar de praktijk. Als cursist krijgt u de rol van adviseur; daarbij wordt actieve deelname gevraagd. Docent(en)• drs. Peter Thiemann, vakgroep coördinator omzetbelasting en BPM bij de belastingdienst • mr. John Heezen, hij is werkzaam als vaktechnisch coördinator bij de Belastingdienst Rijnmond te Rotterdam.

Page 77: Permanente educatie voor RA’s en AA’s€¦ · Audit van soft controls: verdiepende vaardigheden Accountancy controle 20 november 15 42 ... De psychologie van risicomanagement

77

fundamental

Fiscaal & Recht

Datum / Locatie: Dinsdag 6 november 2018,

Hotel Van der Valk,Vianen

Tijd: 15.00 - 20.00 uur

Prijs: Leden € 315 Niet-leden € 360

PE-uren: 4

drs. Jan van Esch RB

U bent betrokken bij de administratie van uw klanten. U ziet veel (digitale) facturen voorbij komen, maar waar moeten de facturen nu exact aan voldoen? Is het waar dat facturen naar een buitenlands adres altijd met 0% moeten? Wat moet ik met de btw op onbetaalde verkoopfacturen. Moet ik binnen de fiscale eenheid een factuur uitreiken?

Veel fiscale (boete) procedures over de btw zijn terug te brengen tot de verwerking in de administratie. Door een juiste alertheid bij de verwerking van de administratie voorkom je later vervelende situaties en vragen. Jan kent als praktijk-man de vele vragen uit de btw-administratie en weet welke klassieke fouten in bijna elke administratie sluipen.

Tijdens deze cursus staat de verwerking van de facturen in btw aangifte centraal en gaat de docent in op de veel voor-komende fouten. Met praktische tips, eenvoudige handreikingen en verscherpte alertheid verhoogt u de kwaliteit van de btw-administratie. Onmisbaar voor iedereen die met administraties en omzetbelasting bezig is.

DoelstellingSignaleren van kansen en risico’s bij het opstellen van de btw aangifte. Bestemd voorMkb-accountants, gevorderde assistent-accountants en overige adviseurs.

InhoudAan de hand van herkenbare praktijkvoorbeelden worden de volgende onderwerpen besproken;• Factuurvereisten• Berekening en aandachtspunten pro rata • Facturatie internationaal• Oninbare debiteuren en niet betaalde crediteuren• btw privé gebruik• Veel voorkomende fouten in de btw aangifte

Docent(en)• drs. Jan van Esch RB, eigenaar van fiscaal adviesbureau en regelmatig als docent actief.

Dagelijkse administratie en btwBenut kansen en voorkom correcties achteraf

nieuw

Page 78: Permanente educatie voor RA’s en AA’s€¦ · Audit van soft controls: verdiepende vaardigheden Accountancy controle 20 november 15 42 ... De psychologie van risicomanagement

78

fundamental

Fiscaal & Recht

Datum / Locatie: Vrijdag 9 november 2018

Fletcher Hotel,Utrecht-Nieuwegein

Tijd: 09.30 - 17.00 uur

Prijs: Leden € 420 Niet-leden € 480

PE-uren: 6

De vaststelling van de fiscale jaarwinst wordt beheerst door goedkoopmansgebruik. De wetgever heeft met deze norm een goede koopman niet dwingend één bepaalde methode van winstberekening voorgeschreven, de onder-nemer kan - binnen de grenzen van het goedkoopmansgebruik én de wet - een eigen stelsel van winstberekening kiezen. Dat biedt perspectief op fiscaal voordeel: de ondernemer kan winst nemen of uitstellen tot een fiscaal gunstig tijdstip.

In deze cursus krijgt u volop mogelijkheden aangereikt om de realisatie van fiscale winst naar uw hand te zetten. Met het tijdstip van winstneming, de waardering van activa en passiva, het vormen van een voorziening, het benutten van fiscale reserves, enz.

DoelstellingU verwerft een uitgebreide en actuele kennis over de belangrijkste beginselen van de fiscale jaarwinstbepaling en daarmee kunt u uw relaties adviseren omtrent een fiscaal optimale winstneming.

Bestemd voorMkb-accountants en fiscalisten

Inhoud• De fiscale totaalwinst, jaarwinst en stakingswinst• Goed koopmansgebruik, waarderingsgrondslagen en balanscontinuïteit• Winstallocatie naar tijd en plaats• De foutenleer• Fiscale spelregels bij de waardering van activa en passiva • Schuiven met winst en verlies• Reserves en voorzieningen• Verliesverrekening en het voorkomen van verliesverdamping• Praktijkcases

Docent(en)• mr. Hans Zwagemaker, zelfstandig gevestigd fiscalist, hoofdredacteur van de digitale nieuwsbrief Belasting- Belangen en raadsheer-plaatsvervanger in het gerechtshof te Den Haag (sectie civiel recht)

Fiscaal optimaal winstnemen of uitstellen

Page 79: Permanente educatie voor RA’s en AA’s€¦ · Audit van soft controls: verdiepende vaardigheden Accountancy controle 20 november 15 42 ... De psychologie van risicomanagement

79

Winst uit onderneming in de Wet IB 2001

De ruim 1,5 miljoen MKB-ondernemers (waaronder honderdduizenden zzp’ers) hebben behoefte aan goede fiscale begeleiding. Niet alleen bij de start van de onderneming. Ook tijdens het bestaan van de onderneming komen talloze fiscale vragen op. En dat geldt helemaal als de ondernemer zijn onderneming staakt, een samenwerkingsverband (VOF of maatschap) aangaat of misschien wel de BV in wil. Dan ontstaan fiscaal hersenkrakers.

In deze cursus wordt u bijgeschoold op het terrein van de IB-ondernemer: alle relevante fiscale bepalingen worden stuk voor stuk langs gelopen. Aan het einde van de cursus is uw kennis weer actueel.

DoelstellingNa afloop van de cursus bent u goed op de hoogte van de fiscale vraagstukken die spelen tijdens de levensloop van de IB-ondernemer. U kunt de IB-ondernemer goed adviseren over fiscale (on)mogelijkheden en faciliteiten.

Bestemd voor(mkb-)accountants en belastingadviseurs

Inhoud• Begrip onderneming en ondernemer• Totaalwinst en jaarwinst• Vermogensetikettering• Ondernemers- en ondernemingsfaciliteiten• Staken van een onderneming• Doorschuifregelingen

Docent(en)• mr. Robert Jan Roerink, werkzaam bij de Belastingdienst. Dagelijks bezig met DGA’s en ondernemers, zowel in binnenlandse als grensoverschrijdende situaties. Docent bij verschillende onderwijsinstellingen en auteur van de Fiscale Encyclopedie De Vakstudie, delen Inkomstenbelasting en Successiewet.

Actualiteiten over de fiscale positie van IB-ondernemerDatum / Locatie: Dinsdag 9 oktober 2018,Nieuwegein

Donderdag 29 november 2018,Dordrecht

Tijd: 14.00 - 21.00 uur

Prijs: Leden € 385 Niet-leden € 440

PE-uren: 6

fundamental

Fiscaal & Recht

Page 80: Permanente educatie voor RA’s en AA’s€¦ · Audit van soft controls: verdiepende vaardigheden Accountancy controle 20 november 15 42 ... De psychologie van risicomanagement

80

fundamental

mr. Hans Zwagemaker

Fiscaal & Recht

Datum / Locatie: Maandag 22 en dinsdag 23 oktober 2018

Putten

Tijd: 09.30 - 21.00 / 09.30 - 17.00 uur

Prijs: Leden € 860 Niet-leden € 980

PE-uren: 16

De directeur-grootaandeelhouder heeft een bijzondere fiscale positie: hij is ondernemer, aandeelhouder, werknemer, belegger en particulier… in één persoon. Daardoor heeft de DGA te maken met veel fiscale regelingen. Door wetgeving, rechtspraak en beleidsbesluiten verandert zijn fiscale positie continu.

Enkele voorbeelden van recente veranderingen: • aanpassing van de gebruikelijkloon-regeling per 01-01-2015 en 01-01-2017• uitfasering van pensioen in eigen beheer per 01-04-2017• de Regeling aanwijzing DGA voor werknemersverzekeringen per 01-01-2016• diverse uitspraken over de auto van de zaak• etc. etc.

DoelstellingDe cursus geeft u inzicht in de spelregels voor de belastingheffing van de DGA, toegesneden op de dubbelrol van die DGA als aandeelhouder en directeur-bestuurder van de bv. Deze worden praktisch toegelicht zodat u er direct mee aan de slag kunt.

Bestemd voorMkb-accountants

Inhoud• Algemeen: onderlinge transacties, (on)zakelijk handelen, open en vermomde uitdelingen van winst, (in)formele kapitaalstortingen, kostenaftrek en verdeling bewijslast• De DGA als werknemer - Statutair of titulair directeur: consequenties voor persoonlijke aansprakelijkheid - Echt en fictief loon, actualiteiten gebruikelijk loon - Fiscaal-vriendelijke beloningsvormen - De DGA en de werkkostenregeling, de werkkamer thuis - Uitfasering van pensioen in eigen beheer: afkoop, omzetting in ODV of niets doen?• De DGA en de tbs-regeling• De DGA als aanmerkelijk-belangaandeelhouder - De aanmerkelijk-belangregeling - Doorschuiven ab-claim bij schenken en overlijden - Verzilveren van het vermogen in de bv

Docent(en)• mr. Hans Zwagemaker, zelfstandig gevestigd fiscalist, hoofdredacteur van de digitale nieuwsbrief Belasting- Belangen en raadsheer-plaatsvervanger in het gerechtshof te Den Haag (sectie civiel recht)

De DGA: alle fiscale ins & outs

Page 81: Permanente educatie voor RA’s en AA’s€¦ · Audit van soft controls: verdiepende vaardigheden Accountancy controle 20 november 15 42 ... De psychologie van risicomanagement

81

Datum / Locatie: Dinsdag 16 oktober 2018,Nieuwegein

Donderdag 15 november 2018,Putten

Dinsdag 18 december 2018,Eindhoven

Tijd: 14.00 - 21.00 uur

Prijs: Leden € 430 Niet-leden € 480

PE-uren: 6

advanced

Fiscaal & Recht

mr. Eric van Uunen RB

In deze cursus staan de fiscale interdependenties tussen enerzijds de DGA en zijn holding en anderzijds tussen de holding en de werkmaatschappijen centraal. Wat zijn de fiscale kaders van geldstromen en onderliggende contracten tussen die gelieerde partijen?

DoelstellingNaast de theoretische onderbouwing van de fiscale positie van de DGA, neemt u ook een aantal praktische hulp-middelen, zoals een aantal modelovereenkomsten, mee naar huis.:• arbeidsovereenkomst voor een DGA bij zijn eigen holding;• managementovereenkomst tussen een holding en haar werkmaatschappij(en);• rekening-courantovereenkomst tussen de DGA en zijn eigen holding en rekening-courantovereenkomst tussen een holding en haar werkmaatschappij(en);• onderliggende notulen van de algemene vergaderingen van aandeelhouders.

Bestemd voorOpenbaar accountants, mkb-accountants

InhoudAan de orde komen:• het gebruikelijk loon van een DGA bij zijn eigen BV: hoe hoog dient het DGA-loon te zijn en wat is zijn fiscaal optimale salaris?;• afwikkeling van levensloopregelingen bij DGA’s;• wanneer is een DGA sociaal verzekerd: hoe kan die SV-plicht bij een meerderheidsaandeelhouder worden gecreëerd en bij een minderheidsaandeelhouder worden vermeden?;• de positie van de meewerkende echtgenoot en kinderen (loon, SV-plicht, e.d.)?;• lenen van de BV en lenen aan de BV: onzakelijke leningen en afwaarderingen, welke rente dient gehanteerd te worden bij lenen van/aan de BV en tussen BV’s onderling?;• voor/nadelen van omzetten van leningen binnen een concern in agiostortingen;• hoe gaat u om met borgstellingen van een DGA voor schulden van zijn eigen BV?;• hoe hoog dient een managementfee te zijn en valkuilen op het gebied van managementfee en BTW;• hoe kan een TBS-pand (fiscaal geruisloos) in de eigen BV worden ingebracht?;• hoe gaat u om met pensioen in eigen beheer: laten doorlopen en premievrij maken, afkopen of omzetten in een oudedagsverplichting?

Docent(en)• mr. Eric van Uunen RB, hij is gespecialiseerd in personenvennootschappen en bedrijfsopvolging. Behalve als belastingadviseur treedt hij regelmatig op als docent/inleider.

De fiscale positie van de DGA En de fiscale verhoudingen tussen BV’s onderling

Page 82: Permanente educatie voor RA’s en AA’s€¦ · Audit van soft controls: verdiepende vaardigheden Accountancy controle 20 november 15 42 ... De psychologie van risicomanagement

82

In deze In deze cursus wordt uitgebreid aandacht besteed aan het personenvennootschapsrecht en het BV-recht. In deze rechtsvormen gaat het om de vormgeving van besloten verhoudingen. In dit verband wordt aandacht gegeven aan de stille- en de openbare maatschap, VOF en CV. Daarbij aandacht voor recente rechtspraak en plannen voor nieuwe wetgeving en de vraag in hoeverre de nieuwe BV-regeling mogelijkheden biedt om maatschapsachtige struc-turen ook in de BV vorm te geven. Het ‘nieuwe’ BV-recht van 2012 biedt de mogelijkheid om typische maatschaps-bepalingen statutair te verankeren. Men denke aan de regeling van toe- en uittreding in combinatie met ‘bad-leaver clausules’, maar ook aan de mogelijkheid om onoverdraagbare aandelen te creëren. In deze cursus worden de voor- en nadelen van het gebruik van verschillende varianten besproken. Zoals bijvoorbeeld de inrichting van de CV-overeen-komst waarin de commandieten, net als aandeelhouders bij de BV in relatie tot het bestuur, de mogelijkheid krijgen om de beherend vennoot te disciplineren. Kid Schwarz gaat ook uitgebreid in op besluitvorming en vertegenwoordi-ging in dit type organisaties, onderwerpen die in de praktijk tot veel problemen en misverstanden aanleiding geven. Uiteraard wordt relevante recente jurisprudentie meegenomen.

DoelstellingUw kennis over de inrichting van BV en personenvennootschappen wordt opgefrist en aangevuld met casuïstiek uit de dagelijkse praktijk. Verder leert u mogelijkheden en potentiële problemen bij vertegenwoordiging en besluitvorming te herkennen bij dit type organisaties. Bestemd voorAccountants en overige adviseurs die (mede)adviseren over de juridische opzet en inrichting van een onderneming.

InhoudIn deze cursus wordt, vanuit juridisch perspectief en toegesneden op de rol van de accountant, ingegaan op de structuur van personenvennootschap en BV en de besluitvorming en vertegenwoordiging van dit type organisaties.

• Maatschapsbepalingen• ‘bad-leaver’ clausule• BV statuten• Personenvennootschappen• Kapitaalsinbreng en zeggenschap• Vertegenwoordiging in de verschillende personenvennootschappen’• Vertegenwoordiging bij de BV• Onderscheid tussen vertegenwoordiging en besluitvorming binnen de vertegenwoordigde organisatie

Klassieke fouten ten aanzien van besluitvorming en vertegenwoordiging worden besproken aan de hand van aan de praktijk ontleende missers en de gevolgen daarvan.

Docent(en)• prof. mr. Kid Schwarz, hoogleraar Ondernemingsrecht aan de Erasmus School of Law te Rotterdam en partner bij Baker Tilly Berk

BV en personenvennootschapStructuur, besluitvorming en vertegenwoordiging

fundamental

Fiscaal & Recht

Datum / Locatie: Donderdag 20 december 2018

Postillion Hotel,Amersfoort-Veluwemeer

Tijd: 15.00 - 20.00 uur

Prijs: Leden € 295 Niet-leden € 345

PE-uren: 4

Page 83: Permanente educatie voor RA’s en AA’s€¦ · Audit van soft controls: verdiepende vaardigheden Accountancy controle 20 november 15 42 ... De psychologie van risicomanagement

83

De overgang van vermogen is een van de vele aangrijpingspunten voor belastingheffing in Nederland. Het doel van estate planning is het minimaliseren van belastingheffing bij vermogensovergang, met name tussen ouders en hun (klein-)kinderen.

DoelstellingUw kennis over de estate planning voor ondernemers is weer up-to date, en daarmee kunt u ondernemers adviseren hoe zij belastingheffing kunnen minimaliseren als zij hun vermogen aan hun (klein-) kinderen willen overdragen.

Bestemd voorAccountants met klanten in het mkb

InhoudWe gaan in op de vermogensovergang bij leven, bij overlijden en bij bedrijfsopvolging door het overlijden van de ondernemer en de dga. U maakt kennis met de juridische en fiscale aspecten aan de hand van cases uit de mkb-adviespraktijk.

Vermogensoverdracht bij leven o.a.• Formele en materiële schenkingen• Schenkingen in de familiesfeer en aan derden• Voordelig schenken

Vermogensoverdracht bij overlijden o.a.• Wettelijke en testamentaire vererving• De positie van de langstlevende echtgenoot en van (pleeg- en stief)kinderen

Beschermingsconstructies o.a.• Herroepelijk schenken• Executele en bewind

Bedrijfsopvolging door schenking of vererving o.a.• Het schenken of vererven van de eenmanszaak• Het schenken of vererven van aanmerkelijk belang: aandelen in de bv

Docent(en)• mr. Hans Zwagemaker is zelfstandig gevestigd fiscalist, hoofdredacteur van de digitale nieuwsbrief Belasting- Belangen, en raadsheer-plaatsvervanger in het gerechtshof te Den Haag (sectie civiel recht). • mr. Hans Jansen, kandidaat-notaris

Estate planning voor de ondernemer

advanced

Fiscaal & Recht

Datum / Locatie: Donderdag 22 en vrijdag 23 november 2018

Nieuwegein

Tijd: (dag 1)09.30 - 21.00 uur (dag 2)09.30 - 17.00 uur

Prijs: Leden € 860 Niet-leden € 980

PE-uren: 16

mr. Hans Zwagemaker

Page 84: Permanente educatie voor RA’s en AA’s€¦ · Audit van soft controls: verdiepende vaardigheden Accountancy controle 20 november 15 42 ... De psychologie van risicomanagement

84

fundamental

Fiscaal & Recht

Datum / Locatie: Dinsdag 27 november 2018

Dordrecht

Tijd: 10.00 - 21.00 uur

Prijs: Leden € 560 Niet-leden € 655

PE-uren: 9

De belastingwet kent veel faciliteiten voor een bedrijfsopvolging. De meeste staan in de inkomsten- en vennoot-schapsbelasting. Maar ook in de schenk- en erfbelasting bestaat een belangrijke tegemoetkoming: de bedrijfs-opvolgingsregeling in de Successiewet (de BOR).

Deze BOR biedt drie gunstregelingen: • een vrijstelling van 100% tot (ruim) € 1 miljoen en 83% van het meerdere ondernemingsvermogen• een gunstige waarderingsregel• uitstel van betaling.

Door de BOR te combineren met de doorschuifregeling voor de inkomstenbelasting – bij de overdracht van een eenmanszaak – of de aanmerkelijkbelang-heffing (bij de overdracht van aandelen in een BV) kunnen veel mkb-ondernemers een belastingvrije bedrijfsoverdracht én vermogensoverheveling realiseren.

Doelstelling In deze cursus leert u aan de hand van praktijkvoorbeelden hoe u de BOR uit de Successiewet moet toepassen om zo een belastingvrije bedrijfs- en vermogensoverdracht tot stand te brengen. Ook leert u hoe u de BOR kunt combineren met de doorschuifregelingen uit de inkomstenbelasting.

Bestemd voorAccountants met klanten in het mkb.

Inhoud• De bedrijfsopvolgingsregeling bij leven (schenking) • De bedrijfsopvolgingsregeling bij overlijden (vererving) • Voorwaarden en vereisten bij een IB-onderneming / bij de bv• De doorschuifregelingen bij een IB-onderneming / de BV• De voortzettingswaarde van de onderneming• Het ondernemingsvermogen: uitbreidingen en beperkingen• Uitstel van betaling• Effect op diverse (belastingbesparende) testamentvormen• Voorwaarden voor uitstel van betalingen• Praktijkcases

Docent(en)• mr. Hans Zwagemaker, zelfstandig gevestigd fiscalist, hoofdredacteur van de digitale nieuwsbrief Belasting- Belangen en raadsheer-plaatsvervanger in het gerechtshof te Den Haag (sectie civiel recht)

Een belastingvrije bedrijfsopvolging én vermogensoverdracht

Page 85: Permanente educatie voor RA’s en AA’s€¦ · Audit van soft controls: verdiepende vaardigheden Accountancy controle 20 november 15 42 ... De psychologie van risicomanagement

85

Uw klant neemt een bedrijf over of staat zelf in de belangstelling. Financieel bent u in staat dat proces te begeleiden. Maar hoe zit het juridisch? Welke fases kent zo’n juridisch proces doorgaans, welke juridische documenten horen daarbij en wat zijn de valkuilen in die documenten? Maakt de soort koper uit? Welke eisen stelt private equity? Bij een bedrijfsovername zoekt u naast een goed (financieel) resultaat ook zekerheden; in deze cursus deelt een ervaren jurist zijn kennis en ervaring met u.

DoelstellingNa afloop van dit programma heeft u inzicht in het proces van een transactie, de juridische elementen en documen-ten die daarbij komen kijken en de belangrijkste onderhandelingspunten in die documenten. Die punten worden per fase en per document aan de hand van concrete praktijkvoorbeelden behandeld. U weet daarna precies wat de inzet van de discussie is en wat de mogelijkheden zijn voor u of uw klant.

Bestemd voorAccountants en overige professionals die bij bedrijfsovernames willen adviseren en begeleiden. Bijvoorbeeld; mkb-accountants, accountants in business en fiscaal adviseurs.

InhoudDue diligence • (ver)kopers due diligence voorafgaand aan ver/aankoop • praktische wijze van informatie verschaffing• voorkomen onrust onderneming/klant contactenGeheimhoudingsovereenkomsten• informatie uitwisseling• boete bepalingen en niet-wervingsbedingenBiedingsbrieven, letters of intent, term sheets• prijsbepaling en veronderstellingen die daaraan ten grondslag liggen• mogelijkheid toch van de transactie af te zienKoopovereenkomsten • garanties en zekerheden voor inbreuk• fiscale positie• opschortende voorwaarden (zoals het voortduren van klantrelaties) • non concurrentie bepalingen en mededingingsrechtConflicten na overnames

Deze onderwerpen worden aan de hand van concrete praktijkvoorbeelden bekeken, zowel vanuit de de invalshoeken van koper als verkoper.

Docent(en)• mr. Arjan van Elk, partner ondernemingsrecht bij Van der Steenhoven Advocaten N.V. in Amsterdam

Bedrijfsovername; de juridische aspectenMkb transacties: de trusted advisor die begeleidt

advanced

Fiscaal & Recht

Datum / Locatie: Donderdag 22 november 2018

Van der Valk Hotel,Den Haag-Nootdorp

Tijd: 15.00 - 20.00 uur

Prijs: Leden € 385 Niet-leden € 430

PE-uren: 4

mr. Arjan van Elk

Page 86: Permanente educatie voor RA’s en AA’s€¦ · Audit van soft controls: verdiepende vaardigheden Accountancy controle 20 november 15 42 ... De psychologie van risicomanagement

86

Datum / Locatie: Woensdag 26 september 2018,Dordrecht

Dinsdag 20 november 2018,Putten

Tijd: 14.00 - 21.00 uur

Prijs: Leden € 430 Niet-leden € 480

PE-uren: 6

In deze cursus komt de inbreng van een IB-onderneming (eenmanszaak en VOF) in een BV-structuur aan de orde. We bespreken het gehele migratietraject aan de hand van een concreet procesdossier. Niet alleen de keuze ruisende inbreng of geruisloze omzetting komt ter sprake, maar vooral de techniek van de inbreng. Daarnaast wordt gekeken naar de inkomstenbelasting, de omzetbelasting en overdrachtsbelasting wanneer vastgoed wordt ingebracht.

Doelstelling U krijgt een helder beeld van het migratietraject naar een BV structuur. Ook ontvangt u een aantal praktische tools waarmee u aan de slag kunt, zoals:• Word-modelovereenkomsten intentieverklaringen/voorovereenkomsten;• Excel-rekenmodellen die gehanteerd kunnen worden voor een ruisende inbreng en bij een geruisloze omzettingen;• schema’s ter zake van de terugwerkende kracht bij ruisende inbrengen/geruisloze omzettingen;• voorbeeldbrieven voor verzoeken aan de Belastingdienst voor een geruisloze omzetting;• voorbeelden van opdrachtbrieven aan notarissen voor inbrengen/omzettingen;• Word-modelovereenkomsten voor aandeelhouders- en stemovereenkomst.

Bestemd voorOpenbaar accountants, mkb-accountants

Inhoud• ruisende inbreng en geruisloze inbreng: niet alleen de theoretische context maar vooral concrete voorbeeld- berekeningen;• wanneer en hoe kunnen lijfrenten worden bedongen en wat zijn de kaders van het bedingen van FOR- en stakingswinstlijfrenten in eigen beheer? En hoe moet met een lijfrente worden omgegaan als de onderneming uitzakt van de holding naar een werkmaatschappij?;• welke BV-structuur verdient onder welke omstandigheden de voorkeur: stichting administratiekantoor, vastgoed-BV, holdings (ook het nut van personal holdings en tussenholdings), etc.;• wanneer is een hoog aandelenkapitaal verplicht, wanneer moet agio worden bedongen en wanneer mag worden gecrediteerd?;• wanneer en hoe kan een DGA agio uit zijn holding terughalen en een holding agio uit een werkmaatschappij?;• welke valkuilen gelden er bij de inbreng van vastgoed en allocatie van vastgoed in een BV-structuur (wel/geen aparte vastgoed-BV)?;• hoe om te gaan met meerdere aandeelhouders?

Docent(en)• mr. Eric van Uunen, hij is gespecialiseerd in personenvennootschappen en bedrijfsopvolging. Behalve als belastingadviseur treedt hij regelmatig op als docent/spreker.

Omzetting van IB-onderneming naar BV-structuur

advanced

Fiscaal & Recht

mr. Eric van Uunen RB

Page 87: Permanente educatie voor RA’s en AA’s€¦ · Audit van soft controls: verdiepende vaardigheden Accountancy controle 20 november 15 42 ... De psychologie van risicomanagement

87

advanced

Fiscaal & Recht

Terugkeer van BV naar IB

De voorkeur voor een BV-structuur kan door omstandigheden wijzigen in een voorkeur voor een alternatieve rechts-vorm, zoals een IB-onderneming, een eenmanszaak of een VOF of maatschap.

DoelstellingTijdens deze cursus worden de vijf mogelijke varianten voor een omzetting van een BV-structuur naar een IB-onder-neming behandeld:1. ruisende terugkeer met liquidatie van de BV;2. verkoop van de onderneming uit de BV aan de DGA die vervolgens een eenmanszaak opstart waarbij de BV in takt blijft (bijv. vanwege aanwezige lijfrenteverplichtingen);3. verhuur van de onderneming uit de BV aan de DGA met het in takt laten van de BV (bijv. zodat compensabele verliezen kunnen worden ingezet voor de te ontvangen huuropbrengst);4. een VOF/maatschap tussen BV en haar DGA;5. geruisloze terugkeer uit de BV.

Ook krijgt u een aantal praktische tools, zoals:• Word-modelovereenkomst voor een voorovereenkomst voor een geruisloze terugkeer;• Excel-rekenvoorbeelden van een geruisloze terugkeer;• schema’s voor terugwerkende kracht bij een geruisloze terugkeer;• model voor een VOF-akte tussen een DGA en zijn eigen BV.

Bestemd voorOpenbaar accountants, mkb-accountants

Inhoud• onder welke omstandigheden is een van de vijf varianten van een terugkeer het meest geschikt?• hoe gaat u om met stille en fiscale reserves en desinvesteringsbijtellngen in de BV?• hoe gaat u om met oudedagsvoorzieningen in de BV (pensioen in eigen beheer, oudedagsverplichtingen, lijfrenten en stamrechten)?• hoe gaat u om met compensabele verliezen in de BV?• hoe gaat u om met latente AB-heffing?• hoe gaat u om met onroerende zaken in de BV en TBS-vastgoed?• hoe gaat u om met holding-werkmaatschappijstructuren?• wanneer is een geruisloze terugkeer beslist niet mogelijk?

Docent(en)• mr. Eric van Uunen RB, hij is gespecialiseerd in personenvennootschappen en bedrijfsopvolging. Behalve als belastingadviseur treedt hij regelmatig op als docent/inleider.

Datum / Locatie: Maandag 15 oktober 2018,Dordrecht

Woensdag 7 november 2018,Putten

Tijd: 14.00 - 21.00 uur

Prijs: Leden € 430Niet-leden € 480

PE-uren: 6

Page 88: Permanente educatie voor RA’s en AA’s€¦ · Audit van soft controls: verdiepende vaardigheden Accountancy controle 20 november 15 42 ... De psychologie van risicomanagement

88

Datum / Locatie: Woensdag 17 oktober 2018,Nieuwegein

Woensdag 28 november 2018,Eindhoven

Tijd: 14.00 - 21.00 uur

Prijs: Leden € 430 Niet-leden € 480

PE-uren: 6

In deze cursus komen alle fiscale aspecten van de personenvennootschap aan bod, waarbij vooral de VOF centraal staat. Aan de hand van een concrete modelakte voor een VOF wordt de hele levenscyclus van de VOF behandeld: aangaan van een VOF, inbreng, winstverdeling en beëindiging van de VOF met een verdeling en overname.

Doelstelling U krijgt een helder beeld van alle fiscale aspecten van een personenvennootschap. Ook ontvangt u een aantal praktische tools waarmee u aan de slag kunt, zoals:• Word-modellen van een VOF-akte en een ontbindingsakte;• Excel-modellen van een inbreng van een eenmanszaak in een VOF (met als varianten een ruisende inbreng en een geruisloze doorschuiving) en een ontbinding van een VOF met een verdeling en overname;• enzovoort.

Bestemd voorOpenbaar accountants, mkb-accountants

Inhoud• het aangaan van een VOF en terugwerkende kracht;• inbrengen van een eenmanszaak in een VOF: voorbehoud stille reserves, vormen van inverdienregelingen, betalingen buiten de boeken om, inbreng van gebruik en genot en welke inbrengvariant verdient wanneer de voorkeur;• hoe luidt bij een voorbehoud van stille reserves een anti-fixatieclausule;• fiscale aspecten van toe- en uittreding van vennoten;• hoe luidt een zakelijke winstverdelingsbepaling;• BTW-valkuilen bij een VOF;• overdrachtsbelastingvalkuilen bij een VOF (bij inbreng en bij een verdeling);• de VOF als instrument voor een bedrijfsoverdracht of -opvolging;• investeringsaftrek bij een VOF;• ongebruikelijke samenwerkingsverbanden bij echtgenoten;• de VOF tussen een BV en haar eigen DGA als instrument voor een terugkeer uit de BV (etikettering aandelen, winstverdeling, inbreng TBS-vastgoed in de BV, en dergelijke).

Docent(en)• mr. Eric van Uunen, hij is gespecialiseerd in personenvennootschappen en bedrijfsopvolging. Behalve als belastingadviseur treedt hij regelmatig op als docent/spreker.

De VOF in de (fiscale) adviespraktijk

advanced

Fiscaal & Recht

mr. Eric van Uunen RB

nieuw

Page 89: Permanente educatie voor RA’s en AA’s€¦ · Audit van soft controls: verdiepende vaardigheden Accountancy controle 20 november 15 42 ... De psychologie van risicomanagement

89

advanced

Fiscaal & Recht

Staking van een eenmanszaak

In deze cursus komen alle fiscale aspecten van het staken van een IB-onderneming aan de orde. Zowel bij situatie waarbij de onderneming stopt als waarbij de onderneming wordt opgevolgd dan wel overgedragen. Daarbij staan de fiscale valkuilen en de fiscale kansen centraal.

Doelstelling U bent in staat om een IB-ondernemer perfect te begeleiden bij het beëindigen van zijn onderneming, dan wel bij zijn bedrijfsopvolging of -overdracht. Ook ontvangt u een aantal praktische tools waarmee u aan de slag kunt, zoals:• Excel-model van een stakingswinstberekening;• Excel-model van een geruisloze doorschuiving in de winstsfeer;• Excel-model voor het berekenen van latente inkomstenbelasting;• een praktisch schema van alle stakingsaspecten (afrekenen over stille reserves, opheffen van de FOR, geruisloze doorschuiving, stakingsaftrek, lijfrenten, BOR, vrijstellingen overdrachtsbelasting, desinvesteringsbijtelling, e.d.) bij verschillende vormen van staking (ruisend, geruisloos, echtscheiding, overlijden, emigratie, e.d.);• enzovoort.

Bestemd voorOpenbaar accountants, mkb-accountants

Inhoud• algemene beschouwing over het fiscaal staken van een onderneming (wat is staken, duurzame inkrimping, gedeeltelijk staken, overlijdenssituaties, echtscheiding, HIR bij staking, meerwaardeclausules, e.d.);• tips en trucs voor het uitstellen van belastingheffing bij het staken van een IB-onderneming, bijv. als een bedrijfspand nog niet verkocht is;• alternatieve vormen van bedrijfsoverdracht om heffing over stakingswinst uit te stellen of te spreiden: bedrijfs- matige verhuur van een onderneming, huurverkoop en overdracht van een onderneming tegen een winstrecht;• de stakingsaftrek;• de mogelijkheden van het omzetten van stakingswinst en opheffing FOR in een lijfrenteproduct (soorten lijfrenten en maximale aftrekbedragen);• geruisloze doorschuiving;• bedrijfsopvolgingsregeling SW bij eenmanszaken;• hoe om te gaan met de fiscale oudedagsreserve;

Docent(en)• mr. Eric van Uunen RB, hij is gespecialiseerd in personenvennootschappen en bedrijfsopvolging. Behalve als belastingadviseur treedt hij regelmatig op als docent/inleider.

Datum / Locatie: Maandag 26 november 2018

Nieuwegein

Tijd: 14.00 - 21.00 uur

Prijs: Leden € 430Niet-leden € 480

PE-uren: 6

nieuw

Page 90: Permanente educatie voor RA’s en AA’s€¦ · Audit van soft controls: verdiepende vaardigheden Accountancy controle 20 november 15 42 ... De psychologie van risicomanagement

90

Deze cursus gaat diep in op de wijze waarop een BV-structuur kan worden geoptimaliseerd zodat die structuur toekomstbestendig wordt.

Doelstelling Deze optimalisatie is met name op een betere risicospreiding binnen de BV-structuur en het klaar maken van de structuur voor een latere verkoop van de onderneming dan wel het gereedmaken van de structuur voor een opvolging door kinderen van de DGA.

De vijf fiscaal gefacilieerde mogelijkheden om te herstructureren binnen een BV-structuur komen aan bod: aande-lenfusie, bedrijfsfusie, herstructurering binnen fiscale eenheid, juridische (af)splitsing en juridische fusie. Vooral de vraag welk instrument wanneer moet worden ingezet.

Hierbij ontvangt u een aantal praktische tools, zoals:• Excel-rekenmodellen voor uitzakkingen;• schema’s met overzichten van de eisen van de vijf fiscale instrumenten;• Word-modelakten voor o.a. intentieverklaringen voor een bedrijfsfusie.

Bestemd voorOpenbaar accountants, mkb-accountants

Inhoud• wat is de ideale BV-structuur opdat een DGA later zijn onderneming kan verkopen aan een derde of laten overnemen door een kind, zonder dat vennootschapsbelasting verschuldigd wordt over stille reserves en goodwill, zonder: - dat overdrachtsbelasting verschuldigd wordt over verkrijgingen van vastgoed - dat schenkbelasting verschuldigd wordt als de onderneming wordt overgedragen aan eigen kinderen tegen een prijs die lager is dan de waarde van de onderneming - inkomstenbelasting (AB-heffing) bij vervreemding van de aandelen in zijn holding• toepassing van de BOR voor de schenkbelasting en doorschuiving AB-heffing bij bedrijfsopvolgingen• wanneer moet bij een herstructurering kapitaal en/of agio worden bedongen en wanneer mag creditering plaatsvinden• hoe gaat u om met vastgoed in een BV-structuur• hoe gaat u om met termijnen na een herstructurering: driejaarstermijnen, zesjaarstermijnen, etc.

Docent(en)• mr. Eric van Uunen RB, hij is gespecialiseerd in personenvennootschappen en bedrijfsopvolging. Behalve als belastingadviseur treedt hij regelmatig op als docent/inleider.

Structuuroptimalisatie bij BV’s

advanced

Fiscaal & Recht

Datum / Locatie: Donderdag 18 oktober 2018

Nieuwegein

Tijd: 14.00 - 21.00 uur

Prijs: Leden € 430 Niet-leden € 480

PE-uren: 6

Page 91: Permanente educatie voor RA’s en AA’s€¦ · Audit van soft controls: verdiepende vaardigheden Accountancy controle 20 november 15 42 ... De psychologie van risicomanagement

91

Tijdens deze cursus wordt ruim aandacht besteed aan de rechtsvormkeuze: welke rechtsvorm heeft voor een onder-nemer de voorkeur, zowel vanuit een juridisch, financieel als fiscaal perspectief?

DoelstellingNa deze cursus kunt u gedurende de gehele levenscyclus van de onderneming bepalen welke rechtsvormkeuze de juiste is:• wat is in een bepaalde situatie de ideale rechtsvorm voor een starter;• wat is going concern de onderneming de ideale rechtsvorm voor de ondernemer;• welke rechtsvorm dient een ondernemer te hebben als hij tegen het einde van zijn ondernemerschap aanhikt?

Daarbij komen alle vormen van rechtsvormen aan bod: eenmanszaak met meewerkaftrek, eenmanszaak met part-nervergoeding, personenvennootschappen (zoals de man/vrouw-VOF en -maatschap) en allerhande BV-structuren. Welke juridische, financiële en fiscale overwegingen kunnen een rol spelen bij die verschillende rechtsvormen?

Onder andere zal gebruik worden gemaakt van een aantal tools, waaronder een spreadsheet dat u ook ter beschik-king krijgt om te bepalen hoeveel belasting de ondernemer verschuldigd wordt bij een eenmanszaak, man/vrouw-PVS en BV-structuur. Dit voor zowel de korte termijn als op langere termijn. Ook krijgt u een aantal praktische schema’s ter beschikking, als praktische tools bij het bepalen van de ideale rechtsvorm voor een ondernemer in een bepaalde fase van de levenscyclus van zijn onderneming.

Bestemd voorOpenbaar accountants, mkb-accountants

Inhoud• hoeveel belasting is een ondernemer verschuldigd bij een eenmanszaak, bij een man/vrouw-VOF en bij een BV;• wat zijn de fiscale voordelen van een VOF tussen een DGA met zijn eigen BV en wat zijn de valkuilen die daarmee gepaard gaan;• wanneer moet een DGA de aandelen in zijn BV certificeren, en wat zijn de voor- en nadelen daarvan;• hoe luidt de juridische aansprakelijkheid bij een BV (m.n. welke vormen van bestuurdersaansprakelijkheid zijn er en hoe kunnen die risico’s worden ingedamd);• wanneer is het zinvol dat een IB-ondernemer in het zicht van de verkoop van zijn onderneming zijn onderneming nog in een BV-structuur inbrengt in het kader van het “verkoop klaar maken” van zijn onderneming;• wanneer is het zinvol dat een BV-ondernemer in het zicht van de verkoop van zijn onderneming die onderneming terug uit de BV-sfeer in de IB-winstsfeer brengt;• hoe dient de ondernemingsstructuur te worden aangepast of ingekleed als een opvolger/overnemer zich aandient.

Docent(en)• mr. Eric van Uunen RB, hij is gespecialiseerd in personenvennootschappen en bedrijfsopvolging. Behalve als belastingadviseur treedt hij regelmatig op als docent/inleider.

Rechtsvormkeuze

advanced

Fiscaal & Recht

Datum / Locatie: Dinsdag 9 oktober 2018,Amsterdam

Maandag 12 november 2018,Dordrecht

Tijd: 14.00 - 21.00 uur

Prijs: Leden € 430Niet-leden € 480

PE-uren: 6

Page 92: Permanente educatie voor RA’s en AA’s€¦ · Audit van soft controls: verdiepende vaardigheden Accountancy controle 20 november 15 42 ... De psychologie van risicomanagement

92

Centraal in deze driedaagse cursus staat de advisering inzake de privé financiën van de client-ondernemer.

Doelstelling Na afloop bent u onder meer in staat uw cliënten op hoofdlijnen te adviseren bij fiscale en juridische vraagstukken op het gebied van bedrijfsopvolging, toekomstvoorzieningen, financieren en beleggen.

Bestemd voorMkb-accountants

Inhoud• Fiscale aspecten van financiële planning• Partnerregeling• Persoonsgebonden aftrek• Verliesverrekening• Belastbaar en besteedbaar inkomen• Ontwikkeling vermogenspositie• Beleggen• Juridische aspecten van financiële planning• Huwelijksgoederenregime• Erfrecht/successierecht, vermogensoverdracht bij overlijden• Schenken aan kinderen• Toekomstvoorzieningen, pensioen, lijfrente• Financieren• Eigen woning,• Bedrijfsopvolging• Integratieve casus

Docent(en)• mr. Kees Plantinga, docent en zelfstandig fiscaal jurist en financieel planner

Leergang financiële planning

advanced

Fiscaal & Recht

Datum / Locatie: Dinsdag 6, 20 november en 4 december 2018

Nieuwegein

Tijd: 14.00 - 21.00 uur

Prijs: Leden € 995 Niet-leden € 1.145

PE-uren: 18

Page 93: Permanente educatie voor RA’s en AA’s€¦ · Audit van soft controls: verdiepende vaardigheden Accountancy controle 20 november 15 42 ... De psychologie van risicomanagement

93

Tijdens deze cursus wordt ruim aandacht besteed aan de rechtsvormkeuze: welke rechtsvorm heeft voor een ondernemer de voorkeur, zowel vanuit een juridisch, financieel als fiscaal perspectief?

DoelstellingDe omzetbelastingproblematiek is bijzonder ingewikkeld geworden door de voortdurende veranderingen in de regel-geving en rechtspraak. In de praktijk blijkt vaak dat niet alle regels voldoende bekend zijn. Daardoor neemt het risico toe dat ondernemers fouten maken, bijvoorbeeld door te weinig belasting te berekenen of te veel af te trekken. Door een klein foutje kan de winst al snel verdampen. Kennis van deze complexe materie is noodzakelijk. De cursus geeft een verdieping, waardoor u leert door een systematische aanpak meer vragen zelf op te lossen en risico’s te onder-kennen. Voorkom problemen voor uw cliënten en zorg dat u in drie dagen op de hoogte bent van de BTW-regels en -risico’s.

InhoudDeel 1: Onroerend goed: omzet- en overdrachtsbelastingDeel 2: Transacties en diensten binnen de EUDeel 3: Privégebruik en personeelsvoorzieningen

Kijk voor de volledige inhoud op www.nbaopleidingen.nl

In de cursus wordt ruim aandacht besteed aan de regelgeving en jurisprudentie. De opzet is praktijkgericht. Aan de hand van casusmateriaal verkrijgt u zicht op de toepassing in concrete gevallen. Hierbij wordt een actieve deelname gevraagd van de cursisten in hun rol als adviseur.

Docent(en)• drs. Peter Thiemann is vakgroepcoördinator omzetbelasting en BPM bij de belastingdienst• mr. John Heezen is specialist omzetbelasting en vaktechnisch coördinator bij de Belastingdienst Rijnmond te Rotterdam

Verdieping omzetbelastingDrie delen

advanced

Fiscaal & Recht

Datum / Locatie: Dinsdag 20, 27 november en 4 december 2018

Putten

Tijd: 14.00 - 21.00 uur

Prijs (excl. BTW): Leden € 995Niet-leden € 1.145

PE-uren: 18

Bijzonderheden:De onderdelen van deze cursus zijn ook afzonderlijk te volgen, echter de driedaagse variant biedt u voordeel.

Page 94: Permanente educatie voor RA’s en AA’s€¦ · Audit van soft controls: verdiepende vaardigheden Accountancy controle 20 november 15 42 ... De psychologie van risicomanagement

94

Data die op straat liggen of uw computersystemen die gegijzeld worden door ransomware, uw organisatie wil het niet meemaken. Waar liggen de risico’s en welke rol kunt of moet u als accountant hierin spelen?

Het moderne IT-landschap vraagt om adequate beheersing van deze risico’s, een jaarlijkse controle volstaat niet en bestaande handvatten voor de accountant (zoals IT general controls) bieden maar beperkt houvast. Deze cursus biedt praktische inzichten en handvatten om IT-risico’s begrijpelijk en beheersbaar te maken, daar hoeft u geen IT-specia-list voor te zijn. DoelstellingU vergroot uw kennis om IT-risico’s te voorkomen en risico’s rondom onderwerpen zoals ransomware, datalekken, mobiele apparaten en cloud computing te beperken. Daarnaast leert u hoe u als accountant de weerbaarheid tegen cybercrime kunt beoordelen.

Bestemd voorAccountants actief op het gebied van assurance of samenstellen, evenals accountants in business. IT-expertise is geen vereiste.

Inhoud We schetsen huidige IT-ontwikkelingen zoals mobiele apparaten en cloud computing, evenals social media. Beveili-ging speelt hierbij een belangrijke rol. We gaan dus uitgebreid in op dreigings- en beschermingsmogelijkheden. Uiter-aard ontdekt u welke rol u hierbij kunt vervullen voor uw eigen organisatie of uw klanten.

• Ontwikkelingen in IT, cybercrime en beschermingsmogelijkheden.• Phishing, ransomware en DDoS-aanvallen, hoe kwetsbaar is uw organisatie?• Wet en regelgeving, wie heeft welke verplichtingen?• Datalekken en privacy, nieuwe wetgeving en veiligheid van persoonsgegevens.• Live demo’s en heldere uitleg van recente cybercrime aanvallen.• Mogelijkheden om cyber security in te richten bij uw organisatie of uw klanten.• Kaders en hulpmiddelen om de bedrijfszekerheid rondom IT te onderzoeken.• Governance van IT-risico’s, hoe blijft het management in control?

Docent(en)• ir. Stan Hegt, ethisch hacker bij Outflank B.V.

IT risico’s en veiligheidDatalekken, cybercrime, ransomware, mobiele apparaten en cloud computing

Datum / Locatie: Woensdag 14 november 2018

Fletcher Hotel,Utrecht-Nieuwegein

Tijd: 15.00 - 20.00 uur

Prijs: Leden € 385Niet-leden € 440

PE-uren: 4

advanced

Advies & Vaardigheden

ir. Stan Hegt

Page 95: Permanente educatie voor RA’s en AA’s€¦ · Audit van soft controls: verdiepende vaardigheden Accountancy controle 20 november 15 42 ... De psychologie van risicomanagement

95

fundamental

Advies & Vaardigheden

Datum / Locatie: Maandag 24 september 2018,Eindhoven Woensdag 21 november 2018,Putten

Tijd: 14.00 - 21.00 uur

Prijs: Leden € 450 Niet-leden € 495

PE-uren: 6

De overnamemarkt zit duidelijk in de lift. Jaarlijks worden er meer dan 25.000 bedrijven verkocht. Maar de koper is steeds minder vaak het familielid dat het hele bedrijf overneemt. Het belang van strategische overnames, manage-ment buy-outs , management buy-ins en gefaseerde overnames neemt snel toe, waarbij de gemiddelde leeftijd van de verkopende ondernemer dalende is. Kortom, er tekenen zich een duidelijke verschuivingen af in de markt van bedrijfsovernames.

DoelstellingU krijgt inzicht in actuele en relevante ontwikkelingen in de overnamemarkt. U leert hoe u samen met uw klant een gefundeerde afweging maakt voor het beste moment en de beste structuur voor de (ver)koop van de onderneming.

Bestemd voorAccountant vennoot/medewerker, teamleider, relatiebeheerder, controller, financieel manager, corporate finance adviseur

Inhoud• Bedrijfsopvolging, overnames, MBO en MBI;• Belangrijke fiscale en juridische aspecten bij overnames;• Holdingstructuren en Targets;• Koopmotieven en verkoopstrategieën;• Opwaartse verkoop: de pre-exit;• Structureren en financieren van overnames;• Earn outs en achtergestelde leningen;• Participatie door werknemers;• Inspiratie voor groei en verbetering;• Na de overname: het 100 dagen plan;• Praktijkcases.

Docent(en)• drs. ing. Gert C.C.J. Romme is ondernemer en als investeerder bij diverse ondernemingen en projecten betrokken. Als trainer/coach verzorgt hij financiële en bedrijfskundige opleidingen voor accountants, controllers, bankiers en ondernemers.

Actualiteiten in bedrijfsovernames: MBO, MBI en de pre-exit

Page 96: Permanente educatie voor RA’s en AA’s€¦ · Audit van soft controls: verdiepende vaardigheden Accountancy controle 20 november 15 42 ... De psychologie van risicomanagement

96

Ervaren collega’s uit de overname praktijk bespreken met u de financiële, fiscale en juridische aspecten van due diligence-vraagstukken. Uw relatie of organisatie verwacht immer dat u succesvol begeleidt bij de overname van een onderneming. Uiteraard behoort het due diligence onderzoek, de rapportage en overige specifieke due diligence vraagstukken tot uw takenpakket. Tijdens deze cursus doorloopt u due diligence van opdrachtaanvaarding tot en met afronding van de werkzaamheden. U bekijkt het onderwerp niet alleen integraal, ook bekijkt u het zowel vanuit het perspectief van vendor due diligence als buyer due diligence.

DoelstellingNa afloop heeft u een goed overzicht van de werkzaamheden behoren bij due diligence-opdrachten. U kunt ze wel-licht zelf uitvoeren maar weet ook hoe u de (deel)opdracht bij anderen kunt neerleggen. Verder kent u de specifieke dossier verplichtingen en de eisen aan de (advies)rapportage.

Bestemd voorAccountants en overige adviseurs betrokken bij bedrijfsovernames voor de eigen organisatie of bij klanten.

InhoudDeze cursus geeft u praktische handvatten ten aanzien van financiële, fiscale en juridische aspecten van due diligence-vraagstukken en bestaat uit vier onderdelen:

Deel 1: Algemene introductie tot due diligence, verschillende definities, de plaats binnen wet- en regelgeving en relevante jurisprudentie.Deel 2: Juridische traject van een overname. Hierbij wordt stilgestaan bij de Letter of Intent (LOI), het juridische due diligence-onderzoek en de vertaling van LOI en due diligence-bevindingen naar de Sale and Purchase Agreement (SPA);Deel 3: Fiscale deel van het due diligence-onderzoek behelst fiscale zaken in de pre deal fase (financiering, struc-turering en LOI), de deal fase (fiscale optimalisatie structuur, due diligence, garantie/vrijwaring) en post deal fase (fiscale optimalisatie, implementatie en fiscale formaliteiten);Deel 4: Financiële due diligence-onderzoek; betreft specifieke aandachtspunten tijdens het financiële due diligence-onderzoek (uitgewerkt in een aantal praktijkvoorbeelden), verschillende transactie structuren (locked box versus completion accounts), het verschil tussen ondernemingswaarde en aandeelhouderswaarde en vendor due diligence versus vendor assistance.

Docent(en) • drs. Stefan Betting RA (algemeen) CEO/Founder PROFEDA • mr. Rowdy Schouten (fiscaal) partner JSA Tax Consultancy• mr. Jeroen Bleeker (juridisch) partner Janssen Broekhuysen Advocaten• drs. Joost Siemensma RA (financieel) partner SINCERIUS Transaction Services

Bedrijfsovername; Due Diligence De integrale benadering

Datum / Locatie: Woensdag 7 november 2018

Van der Valk,Vianen

Tijd: 09.00 - 20.00 uur

Prijs: Leden € 895Niet-leden € 1.045

PE-uren: 9

advanced

Advies & Vaardigheden

drs. Stefan Betting RA

vernieuwd

Page 97: Permanente educatie voor RA’s en AA’s€¦ · Audit van soft controls: verdiepende vaardigheden Accountancy controle 20 november 15 42 ... De psychologie van risicomanagement

97

advanced

Advies & Vaardigheden

Datum / Locatie: Woensdag 14 november 2018

Nieuwegein

Tijd: 14.00 - 21.00 uur

Prijs: Leden € 450 Niet-leden € 495

PE-uren: 6

De gemiddelde levensverwachting van ondernemingen is al jaren dalende. Organisaties hebben in deze eeuw meer veranderingen moeten doormaken dan in de laatste vijftig jaar van de vorige eeuw. Dit stelt hoge eisen aan het vermogen om organisaties te verbeteren en te vernieuwen. En als dit niet tijdig lukt, dreigt insolventie.

DoelstellingIn deze snel veranderende wereld heeft het bedrijfsleven behoefte aan bekwame adviseurs. Adviseurs die mee kunnen denken met bedrijven die in de onverwachte situatie van dreigende insolventie terechtkomen. Adviseurs die het overzicht bewaren en de actuele ontwikkelingen op insolventiegebied kunnen benoemen.

Bestemd voorAccountants en adviseurs die voorbereid willen zijn op het adviseren van ondernemingen in zwaar weer.

Inhoud• de werking van reorganisatie, surseance, faillissement en doorstart;• het realiseren van een onderhands crediteurenakkoord;• werking van pre-pack en stille bewindvoerder in de praktijk;• het proces van uitwinnen van zekerheden;• de bijzondere positie van de bank en de fiscus;• bestuurdersaansprakelijkheid en de Actio Pauliana;• het belang van retentierecht en leveringsvoorwaarden;• landen en/of doorstarten?

Kortom, een zeer praktijkgerichte cursus met veel voorbeelden en situatieschetsen. Inclusief de Whitepaper ‘recoverymanagement’.

Docent(en)• drs. ing. Gert C.C.J. Romme is ondernemer en als investeerder bij diverse ondernemingen en projecten betrokken. Als trainer/coach verzorgt hij financiële en bedrijfskundige opleidingen voor accountants, controllers, bankiers en ondernemers.

Actualiteiten uit de insolventiepraktijk

Page 98: Permanente educatie voor RA’s en AA’s€¦ · Audit van soft controls: verdiepende vaardigheden Accountancy controle 20 november 15 42 ... De psychologie van risicomanagement

98

advanced

Advies & Vaardigheden

Datum / Locatie: Maandag 26 november en maandag 10 december 2018

Nieuwegein

Tijd: 14.00 - 21.00 /10.00 - 17.00 uur

Prijs: Leden € 860Niet-leden € 975

PE-uren: 12

drs. ing. Gert Romme

Businessanalyses in nieuw perspectief

Het begrijpen van businessmodellen en daarover adviseren is een belangrijke meerwaarde van steeds meer accoun-tants. Juist dan wordt er met de klant verder gegaan dan de gebruikelijke financiële analyses, die zonder inzicht in het businessmodel steeds minder zeggen. Veelbelovende ondernemers en ondernemingen kiezen dan ook voor de accountant die in staat is de uitdagingen in hun business te begrijpen. En dit kunnen vertalen in bruikbare, op maat gesneden periodieke rapportages en adviezen.

De opleiding ‘Businessanalyses in nieuw perspectief’ geeft inzicht hoe een accountant met de juiste inzet van busi-nessanalyse, rapportage en advies een sterke en blijvende relatie met zijn klant kan opbouwen.

Bestemd voorAccountants en Business Controllers.

Inhoud• Vanuit businessanalyses naar financiële verslaglegging, en andersom;• Achter de cijfers: 50 vragen voor het opstellen van een plan;• Werken met scenarioplanning en het model ‘4-scenarioanalyse’;• Risico’s en kansen in kaart brengen met ‘ringfencing’;• Tools voor het proactief doorbreken van een neergaande spiraal;• Begrijpen en toepassen van nieuwe en innovatieve business modellen;• Werken met het Business Model Canvas, speciaal ontwikkeld voor het MKB;• Verbeteren en vernieuwen van businessmodellen;• Checklist 100 aangrijpingspunten voor adviseren vanuit de jaarrekening; • Praktijkcasuïstiek.

Docent(en)• drs. ing. Gert C.C.J. Romme is ondernemer en als investeerder bij diverse ondernemingen en projecten betrokken. Als trainer/coach verzorgt hij financiële en bedrijfskundige opleidingen voor accountants, controllers, bankiers en ondernemers.

Maak samen met uw klant heldere en gerichte keuzes voor de toekomst

Page 99: Permanente educatie voor RA’s en AA’s€¦ · Audit van soft controls: verdiepende vaardigheden Accountancy controle 20 november 15 42 ... De psychologie van risicomanagement

99

advanced

Advies & Vaardigheden

Datum / Locatie: Donderdag 11 oktober 2018,

Woensdag 12 december 2018,

Tijd: 14.00 - 20.00 uur

Prijs: Leden € 390 Niet-leden € 445

PE-uren: 5

Er wordt veel over geschreven: mkb-kantoren krijgen te maken met grote veranderingen. Disruptie ligt op de loer. Tegelijkertijd geven eigenaren van accountantskantoren aan dat ze drukker zijn dan ooit, maar wie naar de samenstelling van de omzet uit 2006 met die van 2016 vergelijkt ziet dat er nog maar weinig is veranderd. Veel kantooreigenaren vragen zich af of het wel het wel zo’n vaart zal lopen. Deze praktische training verschaft u inzicht en handvatten.

DoelstellingTijdens de training ‘Aan de slag met het MKB-kantoor van de toekomst’ wordt ingegaan op ontwikkelingen in het mkb en het brede speelveld waarin het mkb-kantoor opereert en de wijze waarop het mkb-kantoor hierop kan inspelen. De training biedt een praktische vertaalslag van het NEMACC-onderzoek ‘Businessmodelinnovatie in de mkb-praktijk.’ Dit onderzoek werd in 2016 afgerond.

Bestemd voorMkb-accountants.

InhoudAan de orde komen de volgende onderwerpen: • Marktontwikkelingen• Met welke ontwikkelingen moet de MKB-ondernemer rekening houden?• Impact Fintech sector• Wie azen er op de positie van de accountant en hoe biedt u daar weerstand aan?• De nieuwe rol van de MKB-accountant: - De ondernemer in beeld - Welke hulpmiddelen inzetten - Hoe kan ik er als kantoor geld mee verdienen?• Veranderen: Hoe geef ik het transitieproces vorm? Na afloop kunnen kunt u uw eigen toekomstbestendige business- en verdienmodel vormgeven. Docent(en)• Jan Wietsma AA

Aan de slag met het mkb-kantoor van de toekomst

Page 100: Permanente educatie voor RA’s en AA’s€¦ · Audit van soft controls: verdiepende vaardigheden Accountancy controle 20 november 15 42 ... De psychologie van risicomanagement

100

advanced

Advies & Vaardigheden

Datum / Locatie: Donderdag 6 september 2018,Nieuwegein

Donderdag 13 september 2018,Eindhoven

Maandag 17 september 2018,Putten

Maandag 24 september 2018,Arnhem

Tijd: 15.00 - 20.00 uur

Prijs: Leden € 325Niet-leden € 370

PE-uren: 4

Jan Wietsma AA

Een nieuwe economie: blijf relevant en benut advieskansen

Voortgaande technologisering, robotisering, circulaire economie, digitale transformatie van business- en verdien-modellen in het MKB zijn zomaar een aantal zaken waarmee de accountant in het midden- en kleinbedrijf mee te maken krijgt in de adviesrelatie met zijn klanten. Daarbij is het belangrijk dat de accountant als sparringpartner van de ondernemer deze ontwikkelingen duidt en bespreekbaar maakt. Op deze manier blijft de accountant waarde toevoegen voor zijn klant.

DoelstellingTijdens deze training krijgt u inzicht in nieuwe relevantie ontwikkelingen waarmee de MKB-ondernemer en dus ook zijn accountant te maken krijgt. U leert hoe deze zaken agendeert en waarde toevoegt voor de ondernemer.

Bestemd voorMkb-accountants die hun adviesrelatie met de ondernemer willen versterken door aandacht te hebben voor thema’s als de impact van digitale transformatie van business- en verdienmodellen in het MKB en de opkomst van de circu-laire economie.

InhoudTijdens de training staan we uitgebreid stil bij ontwikkelingen waarmee de ondernemer in het MKB te maken heeft of binnenkort te maken krijgt. Daarbij leert u als accountant hoe u deze ontwikkelingen moet duiden en om kunt zetten in advies. Er wordt ruim aandacht besteed aan het begeleiden van uw klant bij het opzetten van nieuwe business- en verdienmodellen.

U krijgt tooling aangereikt waarmee u onderwerpen als innovatie, digitale transformatie van business- en verdien-modellen en circulaire economie op een praktische wijze vorm geeft waardoor de ondernemer direct toegevoegde waarde ervaart.

Na afloop bent u in staat om uw klant inhoudelijk en procesmatig te ondersteunen bij vraagstukken die te maken hebben met de transformatie naar een digitale en circulaire economie.

Docent(en)• Jan Wietsma AA

nieuw

Page 101: Permanente educatie voor RA’s en AA’s€¦ · Audit van soft controls: verdiepende vaardigheden Accountancy controle 20 november 15 42 ... De psychologie van risicomanagement

101

advanced

Advies & Vaardigheden

Datum / Locatie: Donderdag 13 september 2018,Amsterdam

Dinsdag 2 oktober 2018,Dordrecht

Donderdag 25 oktober 2018,Zwolle

Tijd: 15.00 - 20.00 uur

Prijs: Leden € 325 Niet-leden € 370

PE-uren: 4

Er is een belangrijke, directe relatie tussen de inzet van ICT en het optimaliseren van uw dienstverlening. Het opti-maliseren van die dienstverlening raakt ook uw processen. In het algemeen vindt er veel verspilling plaats aan het begin van processen (opstart, aanlevering van informatie e.d.) en aan het eind (hoe krijgen we het ‘product’ bij de cliënt en in welke vorm). De juiste inzet van ICT kan uw dienstverlening optimaliseren.

DoelstellingTijdens deze training krijgt u inzicht in de wijze waarop ICT uw dienstverlening kan optimaliseren. Software speelt hierbij een belangrijke rol o.a. door het faciliteren van online samenwerken met uw cliënten.

Bestemd voorMkb-accountants met belangstelling voor de inzet van ICT en/of met ICT als aandachtsgebied in hun (bestuurlijke) portefeuille.

InhoudTijdens deze training wordt ingegaan op de wijze waarop ICT uw dienstverlening kan optimaliseren. Wij zullen uitgebreid stilstaan bij het onderdeel ‘software’. Welke trends en ontwikkelingen zijn er en welke uitgangspun-ten spelen een rol bij keuze van software? Wat is de aanpak die u kunt toepassen bij een heroverweging van uw applicatielandschap? Welke mogelijkheden zijn er om van uw huidige applicatielandschap te migreren naar een gewenst applicatielandschap?

We besteden aandacht aan de manieren waarop u online kunt samenwerken met uw cliënten en welke randvoor-waarden en succesfactoren hierbij van belang zijn. Wij zullen de vraag beantwoorden of u nu wel of geen portal moet inzetten.

Optimaliseren van uw dienstverlening met de inzet van ICT heeft ook een intern perspectief. Uiteraard wordt daar ook bij stilgestaan. En als laatste geven wij u wat ‘doorkijkjes’ richting de toekomst.

Na afloop van deze training kunt u voor uw kantoor een plan maken, een route uitzetten om ICT in te zetten voor een optimale dienstverlening. Docent(en)• Arjan Gelderblom• Henk Aardoom

Optimale dienstverlening met inzet van ICT

nieuw

Page 102: Permanente educatie voor RA’s en AA’s€¦ · Audit van soft controls: verdiepende vaardigheden Accountancy controle 20 november 15 42 ... De psychologie van risicomanagement

102

fundamental

Advies & Vaardigheden

Datum / Locatie: Woensdag 7 november 2018,Amsterdam

Maandag 17 december 2018,Nieuwegein

Tijd: 14.00 - 21.00 uur

Prijs: Leden € 450Niet-leden € 495

PE-uren: 6

drs. ing. Gert Romme

Beoordelen en financieren van vastgoed

Banken zijn voorzichtiger geworden in het financieren van commercieel vastgoed. Toch wordt er nog steeds vastgoed succesvol ontwikkeld, gebouwd, beheerd en verhuurd. Hoe vergroot u de kans dat een vastgoedobject succesvol ge-financierd wordt? Welke soorten vastgoed zijn in trek? Wat bepaalt de waarde nou eigenlijk van een vastgoedobject? Met welke risico’s dient rekening gehouden te worden en waar liggen de mogelijkheden?

DoelstellingenGedurende deze praktische, ééndaagse training worden de kansen in de markt van commercieel vastgoed toegelicht en wordt nader ingegaan op de manier waarop vandaag de dag commercieel vastgoed wordt gefinancierd.

Na deze cursus heeft u meer kennis en inzicht verkregen in het beoordelen, structureren en financieren van commer-cieel vastgoed en vastgoed voor eigen gebruik.

Bestemd voorOpenbaar accountants, Mkb accountants en overige financiële professionals

InhoudTijdens de cursus worden de volgende onderwerpen behandeld: • Commercieel vastgoed versus vastgoed voor eigen gebruik;• Overzicht van de verschillende typen van commercieel vastgoed;• Kansen en risico’s voor de vastgoedbranche;• Eisen, criteria en mogelijkheden voor de financiering van: - vastgoed in eigen gebruik; - commercieel vastgoed (bedrijfspanden én woningen); - projectontwikkeling.• Het belang van eigen inbreng en voorspelbare kasstromen;• het verschil tussen direct en indirect rendement; • De opbouw van een taxatierapport;• Het beoordelen van huurovereenkomsten;• Het adviseren van klanten over vastgoed en de financiering en de structurering daarvan.

Docent(en)• drs. ing. Gert C.C.J. Romme is ondernemer en als investeerder bij diverse ondernemingen en projecten betrokken. Als trainer/coach verzorgt hij financiële en bedrijfskundige opleidingen voor accountants, controllers, bankiers en ondernemers.

Page 103: Permanente educatie voor RA’s en AA’s€¦ · Audit van soft controls: verdiepende vaardigheden Accountancy controle 20 november 15 42 ... De psychologie van risicomanagement

103

advanced

Advies & Vaardigheden

Datum / Locatie: Maandag 10 december 2018

Fletcher Hotel,Utrecht-Nieuwegein

Tijd: 14.00 - 21.00 uur

Prijs: Leden € 495 Niet-leden € 570

PE-uren: 6

De vraag naar waardering van intellectuele eigendomsrechten stijgt, n iet alleen ten behoeve van verslaggeving, maar ook vanwege commerciële overwegingen. Bijvoorbeeld in verband met transacties of met het oog op conflicten. U als accountant bent daarbij veelal het eerste aanspreekpunt. Het verzamelbegrip ‘intellectuele eigendomsrech-ten’ omvat een aantal uiteenlopende rechten. Deze beogen bescherming te verlenen voor bepaalde oorspronkelijke creaties (bijvoorbeeld literaire werken, film, kunst, productvormgeving, dessins en software; vooral beschermd door auteursrecht maar ook soms samenlopend met andere rechten zoals modelrecht), onderscheidingsmiddelen, han-delsnamen en indirect ook domeinnamen (merk- en/of handelsnaamrechten), technische uitvindingen en werkwijzen (octrooi), plantenrassen (kwekersrechten) en databases (databankrechten). Deze cursus gaat in op de verschillende vormen van IP en de methodes voor het waarderen.

DoelstellingNa deze cursus heeft u beter inzicht in de wijze waarop de waarde van intellectuele eigendomsrechten kan worden bepaald, wat de kwaliteiten en tekortkomingen van de verschillende waarderingsmethodes zijn en welke rol u daarbij kunt spelen.

Bestemd voorAccountants, Business Controllers en andere professionals die betrokken zijn bij het waarderen van intellectuele eigendomsrechten.

InhoudAan de hand van praktijkcases neemt de docent de volgende onderwerpen met u door:• Intellectuele eigendom en intellectual assets• Vormen van IP• Wat is waarde, waarderingsbegrippen• Waarderingsmethodes: - Kostenbenadering - Marktbenadering - Economische benadering• Kenmerken, voor- en nadelen van deze methodes• Case met opgave en uitwerking• Reële opties en ‘fuzzy numbers’ (‘pay-off’-methode)• Differentiële waardering en ‘relief from royalty’-methode• Prijsvorming en allocatie van waarde• Economische benadering versus verslaggeving• Aanpak en de rol van de accountant

Docent(en)• drs. Flip van Spaendonck RV, waarderingsspecialist en erkend door Stichting Waarderingsonderzoek t.b.v. Bedrijf en Ondernemingen (SWBO), geregistreerd door Nederlands Instituut voor Register Valuators (NIRV) en Landelijk Register van Gerechtelijk Deskundigen (LRGD). Hij treedt vaak op als gerechtelijk deskundige, adviseur en arbiter.

Waarderen van intellectueel eigendomDe waarde van het ontastbare

drs. Flip van Spaendonck RV

Page 104: Permanente educatie voor RA’s en AA’s€¦ · Audit van soft controls: verdiepende vaardigheden Accountancy controle 20 november 15 42 ... De psychologie van risicomanagement

104

Datum / Locatie: Dinsdag 9 oktober 2018,Amsterdam

Dinsdag 6 november 2018,Eindhoven

Maandag 3 december 2018,Zwolle

Tijd: 09.00 - 17.00 uur

Prijs: Leden € 490 Niet-leden € 560

PE-uren: 7

Adequate werkkapitaalbesturing leidt tot reductie van kosten én risico`s. Toch hebben veel bedrijven moeite met de beheersing van de diverse posities van het werkkapitaal. Bovendien neemt wanbetaling onder debiteuren toe, scherpen crediteuren betalingstermijnen aan en zijn kredietinstellingen steeds minder bereid om werkkapitaal te financieren.

Tijdens deze cursus krijgt u concrete handvatten voor een evenwichtige beheersing van de diverse posities van het werkkapitaal. Zo kunt u de kosten van het werkkapitaal en de daarbij behorende financiële risico`s voor uw klan-ten terugdringen. Bovendien leert u hoe kredietinstellingen naar het werkkapitaal van uw klanten kijken. Ook krijgt u een raamwerk voor de verhoging van de kredietstatus en de aanvraag van werkkapitaalfinanciering.

DoelstellingU leert in één dag hoe u kosten van werkkapitaal reduceert, risico’s beperkt en hoe u financieringsaanvragen optimaliseert.

Bestemd voorAlle accountants.

Inhoud Theoretisch kader:• Werkkapitaal: definities en context• Beoordeling statisch werkkapitaalbeheer: de Gouden Balans Regel, Stramien Werkkapitaalbeheer en ratioanalyse• Beoordeling dynamisch werkkapitaalbeheer: Cash Conversion Cycle (CCC), ROCE, ratio- en cashflow analyse

Praktisch kader:• Business cyclus• Aanvraag werkkapitaalfinanciering (adhv voorbeeld case)• Alternatieven voor werkkapitaalfinanciering• Toegevoegde waarde van werkkapitaalbeheer bij aanvraag financiering

Docent(en)• drs. Jean Gieskens AC CCM QT, docent aan diverse hogescholen en universiteiten in Nederland en Vlaanderen. Verbonden aan de VVCM, de Nederlandse Vereniging voor Credit Management.

Werkkapitaalbeheer en financiering Kostenreductie, risicobeperking en optimalisatie financieringsaanvraag

advanced

Advies & Vaardigheden

Page 105: Permanente educatie voor RA’s en AA’s€¦ · Audit van soft controls: verdiepende vaardigheden Accountancy controle 20 november 15 42 ... De psychologie van risicomanagement

105

Het financieringslandschap is veranderd. Mkb-ondernemers worden geconfronteerd met een terugtrekkende bewe-ging van banken als het om financieren gaat. Zij kloppen steeds vaker aan bij nieuwe financiers. Het continu moni-toren van de ondernemer speelt daarbij een belangrijke rol. Al die veranderingen vragen om een intensivering van de begeleiding van de ondernemer. Partijen in de financieringsketen zien daarbij een belangrijke rol weggelegd voor de accountant.

DoelstellingTijdens deze tweedaagse training krijgt u inzicht in het hedendaagse financieringslandschap en in wat dat betekent voor een succesvolle financieringsaanvraag. Ook leert u een gedegen analyse van de denkstijlen en gedragskenmer-ken van de ondernemer te maken en deze in te zetten bij de begeleiding en advisering.

Bestemd voorMkb-accountants.

InhoudTijdens het eerste dagdeel wordt ingegaan op de veranderingen in het financieringslandschap en de gevolgen hiervan voor financieringsaanvragen. Gedurende het tweede dagdeel staat de ondernemer centraal. Je maakt kennis met van de ondernemer en leert hoe je hiervan gebruik kunt maken bij het begeleiden en adviseren.

De tweede dag gaat u aan de slag met de financieringsaanvraag in de dagelijkse praktijk. Aan de hand van een tweetal praktijkcasussen leert u hoe je een aanvraag dusdanig afrondt dat deze ook in behandeling wordt genomen door een financier. Daarnaast leer je hoe je het ondernemerschap en de haalbaarheid van een ondernemingsplan kunt beoordelen. Daarbij zal ook stilgestaan worden bij de interactie en procesoptimalisatie met andere partijen in de financieringsketen. In de opleiding zal ook stilgestaan worden bij de verschillende tools- en software die kunnen worden ingezet.

Na afloop van deze training kunt u ondernemers adequaat ondersteunen bij ondernemersvraagstukken waarvan financiering een belangrijke component is. Docent(en)• Jan Wietsma AA

Masterclass Ondernemen en Financieren

advanced

Advies & Vaardigheden

Datum / Locatie: Maandag 5 en maandag 12 november 2018

Nieuwegein

Tijd: (beide dagen)14.00 - 21.00 uur

Prijs: Leden € 640Niet-leden € 740

PE-uren: 12

Jan Wietsma AA

Page 106: Permanente educatie voor RA’s en AA’s€¦ · Audit van soft controls: verdiepende vaardigheden Accountancy controle 20 november 15 42 ... De psychologie van risicomanagement

106

Datum / Locatie: Dinsdag 11 december 2018

Fletcher Hotel,Utrecht-Nieuwegein

Tijd: 13.00 - 20.15 uur

Prijs: Leden € 495 Niet-leden € 570

PE-uren: 6

Van oudsher onderneemt de Nederlander graag over de grens. Heeft ook uw klant internationale groeiambities? Productiecapaciteit verplaatsen, goederenuitvoer vergroten of nieuwe markten aanboren? Daar komt wel het een en ander bij kijken want nog nooit veranderde de wereld zo razendsnel als nu. Deze verandering biedt legio aan kansen, maar uitdagingen zullen ook zeker onderweg aangegaan moeten worden. U als accountant kunt u klant hierover actief adviseren. Neem deel aan deze opleiding waarin u de eerste stappen zet voor (internationale) groei van uw klant.

DoelstellingNa afloop van deze actieve cursus heeft u; • een duidelijk beeld hoe u samen met uw klant de mogelijkheden voor internationaal ondernemen kunt verkennen;• hoe u dat kunt uitwerken in een concreet stappenplan;• wat de ervaringen zijn van anderen en dit soort processen;• wat de do’s and dont’s zijn om internationale groei te realiseren.

Met uw klant versterkt u de samenwerking en onderstreept u uw rol als adviseur, als ondernemer naast de onder-nemer om samen met hem te groeien.

Bestemd voorAccountants en andere adviseurs die hun mkb klanten willen laten groeien in het buitenland.

InhoudGert Romme is een gewaardeerd docent en zelf als MKB ondernemer/investeerder betrokken bij diverse interna-tionaal actieve ondernemingen.

Hij neemt u mee in het volgende programma: • Internationaliseren? Begin met waarom• De klant centraal: ontwikkelingen die exportkansen vergroten• 10 punten checklist: is mijn klant klaar voor de volgende stap in internationalisering?• Handige tools voor de analyse van klant, markt en bedrijf• Alternatieven voor het strategisch exportplan • Hoe internationale groei te financieren• Waarmee de overheid u kunt helpen & waarmee de overheid u niet hoeft te helpen• Hoe nu verder: het honderd dagen plan

Docent(en)• drs. ing. Gert Romme, bedrijfsadviseur met expertise op het gebied van strategievorming, businessplanning, bedrijfsoverdracht, recovery en vindingrijke financieringsconstructies.

Internationaal ondernemenKansen en valkuilen voor het mkb

fundamental

Advies & Vaardigheden

drs. ing. Gert Romme

Page 107: Permanente educatie voor RA’s en AA’s€¦ · Audit van soft controls: verdiepende vaardigheden Accountancy controle 20 november 15 42 ... De psychologie van risicomanagement

107

Financial Excel voor accountants

Excel biedt eindeloos veel mogelijkheden voor rapportages, analyse en interpretatie. Er is veel meer mee mogelijk dan de meeste accountants weten.

DoelstellingU leert de mogelijkheden van Excel optimaal benutten voor uw dagelijkse werk als accountant. Na afloop werkt u gegarandeerd sneller en efficiënter met Excel.

Bestemd voorAlle financiële professionals

InhoudDeze driedaagse cursus behandelt alle essentiële Excel 2013, 2016 en 365 kennis op advanced en expert niveau. Na het volgen van deze cursus beheerst u een breed scala aan geavanceerde functies van Excel die u als accountant forse tijdwinst opleveren en de kans op fouten in uw spreadsheets drastisch reduceren. U kunt desgewenst ookalleen de eerste twee dagen van deze cursus volgen.

Programma Eerste dag: 13.00 uur tot 21.00 uur• Importeren en beheren van externe gegevens • Van Data naar Informatie • Werken met Tabellen • Werken met PivotTables/ DraaiTabellen

Tweede dag: 09.00 uur tot 17.00 uur • Financiële functies en de analyse van gegevens • Werken met (3D) Grafieken en Sparkline• Periodieke rapportages en presentaties • Geavanceerde functies en formules

Derde dag: 09.00 uur tot 17.00 uur• Werken met macro’s • Eigen functies in Excel programmeren• Werkbladen klaarmaken voor distributie• Voorwaardelijke opmaak

Docent(en)• Hans van Dorth, Microsoft Certified Trainer (MCT) en al meer dan 15 jaar actief als professioneel trainer met specialisatie Excel trainingen voor financials die dagelijks met Excel werken.

Haal nog meer uit Excel met de nieuwste tools van Excel 2013, 2016 en 365

advanced

Advies & Vaardigheden

Datum / Locatie: Woensdag 21, donderdag 22 en vrijdag 30 november 2018,Eindhoven

Woensdag 19, donderdag 20 en vrijdag 28 december 2018,Putten

Tijd: 13.00 - 21.00 / 09.00 - 17.00 /09.00 - 17.00 uur

Prijs: Leden € 1.260 Niet-leden € 1.450

PE-uren: 21

Bijzonderheden:Neem uw eigen cases mee! De docent helpt u tijdens de cursus graag met het oplossen van uw specifieke Excel vragen uit uw eigen praktijk.

Hans van Dorth

vernieuwd

Page 108: Permanente educatie voor RA’s en AA’s€¦ · Audit van soft controls: verdiepende vaardigheden Accountancy controle 20 november 15 42 ... De psychologie van risicomanagement

108

Accountants streven naar kwaliteitsverhoging maar wat is kwaliteit eigenlijk? En hoe ga je om met de spanning tus-sen kwaliteit, kosten en klantwensen? Deze doelen kunnen conflicteren. De vraag is dan hoe je deze afweging op een verantwoorde en zinvolle manier maakt. En rechtvaardig omgaat met fouten, regels en complexiteit daarbij.

Vliegcrews staan voor dezelfde uitdaging als accountants. Ook zij leren om met de driehoek om te gaan. In hun sterk gereguleerde wereld staan veiligheid en kwaliteit bovenaan. Niettemin moeten ook zij rekening houden met wensen van klanten en hun werkgever. Anders verliezen ze positie in hun hyper competitieve markt. Hoe doen ze dat? Dit leren zij onder andere in hun simulator.

Wij hebben een vliegtuigsimulatie ontwikkeld voor accountants en auditors. Doelstelling is om beter te leren omgaan met spanningen met de klant, binnen het auditteam en binnen het accountantskantoor. Het gaat met name om druk ten gevolge van het streven naar kwaliteit.

DoelstellingU krijgt inzicht in de leeromgeving van vliegers; hoe gaan zij om met regels, handboeken en meningsverschillen en hoe bewaken ze de kwaliteit? U gaat geïnspireerd en met praktische tips naar huis.

Bestemd voorAlle accountants en overige functionarissen betrokken bij kwaliteit, zoals compliance officers en bestuurders, openbaar-accountants en internal-auditors.

InhoudEen business simulatie biedt een realistische en veilige leerervaring. Deelnemers leren door trial-and-error. Ze lossen lastige cases op en analyseren hun besluitvorming en interacties achteraf. Zo leren ze door te doen in plaats van te praten. Het klimaat is veilig door focus op wat kan beter en niet op wie deed wat fout. Reflectie vindt achteraf plaats evenals verbinding met relevante theorie. Voor vliegers is simulatie-onderwijs de kern van hun permanente educatie.

Technische en sociale vraagstukken zijn daarbij geïntegreerd. Ook voor accountants is er nu een simulatie, omdat ook in hun werk techniek en sociale interactie niet te scheiden zijn.

Veelvoorkomende cases in de praktijk van accountants en auditors hebben we vertaald naar vliegsituaties. Deelne-mers oefenen zo hun vraagstukken in een andere context. Die andere context leidt tot nieuwe inzichten.

Docent(en)• Eva van der Fluit, organisatieadviseur. In 2016 promoveerde zij op onderzoek naar constructieve conflicthantering bij KLM piloten. Ook voert zij onderzoek uit naar de vraag hoe kwaliteit en leren bij accountants versterkt kunnen worden.

Vliegsimulatie voor de auditpraktijkAuditkwaliteit de baas

Datum / Locatie: Vrijdag 9 november 2018

Conferentiecentrum Drakenburg,Baarn

Tijd: 09.00 - 16.30 uur

Prijs: Leden € 780Niet-leden € 895

PE-uren: 6

fundamental

Advies & Vaardigheden

Eva van der Fluit

nieuw

Page 109: Permanente educatie voor RA’s en AA’s€¦ · Audit van soft controls: verdiepende vaardigheden Accountancy controle 20 november 15 42 ... De psychologie van risicomanagement

109

fundamental

Advies & Vaardigheden

Datum / Locatie: Woensdag 12 december 2018

Fletcher Hotel,Utrecht-Nieuwegein

Tijd: 15.30 - 20.00 uur

Prijs: Leden € 330 Niet-leden € 380

PE-uren: 4

dr. Andreas Wismeijer

Kennis is macht; door selectief informatie te delen kan men de controle over een (financiële) situatie vergroten. Fraudezaken worden dan ook gekenmerkt door het achterhouden van strafbare en gevoelige informatie.

Welke randvoorwaarden faciliteren frauduleus gedrag, en hoe kan je de randvoorwaarden zo vormgeven dat de kans op fraude beperkt blijft? Lange tijd leunden we vooral op hard controls. Inmiddels is duidelijk dat kennis van gedrag en gedragsbeïnvloeding minstens zo belangrijk is.

De gedragsmatige aspecten van frauduleus handelen, geheimhouding, risicoperceptie en compliance staan dan ook steeds meer in de schijnwerpers als aanvullende technieken van control. Het zijn tenslotte altijd mensen die besluiten tot geheimhouding of frauduleus handelen: kennis hebben van de psychologie van geheimhouding en fraude is dus cruciaal.

DoelstellingIn deze workshop leren we u over de psychologie van geheimen en tonen we hoe geheimen en frauduleus gedrag zich met elkaar verhouden. Als deelnemer krijgt u inzicht in de gedragskundige randvoorwaarden voor fraude.

Bestemd voorAccountants en overige financiële professionals.

InhoudVanuit een wetenschappelijk-psychologische achtergrond belichten we de belangrijkste kenmerken van geheimen. Zo worden op toegankelijke wijze de volgende zaken besproken:• evolutionaire en neurobiologische fundamenten van geheimhouding;• natuurlijke en instinctieve reactie van geheimen op dreiging van buitenaf;• de strategische en beschermende functie van geheimhouding;• nadelen van geheimhouding;• positieve en negatieve consequenties van geheimhouding;• individuele kosten/baten-analyse van werknemers.• gedragskundige randvoorwaarden voor fraude en• handvatten om de neiging tot frauduleus handelen te verminderen.

Dit alles wordt geïllustreerd aan de hand van recente en aansprekende voorbeelden uit de financiële praktijk.

Docent(en)• dr. Andreas Wismeijer, docent Universiteit van Tilburg en Nyenrode Business Universiteit en visiting Associate Professor op het gebied van de psychologie van geheimen

Fraude en geheimen Psychologie van wat we niet vertellen

Page 110: Permanente educatie voor RA’s en AA’s€¦ · Audit van soft controls: verdiepende vaardigheden Accountancy controle 20 november 15 42 ... De psychologie van risicomanagement

110

Datum / Locatie: Donderdag 1 november 2018 Fletcher Hotel,Utrecht-Nieuwegein

Tijd: 10.00 - 17.00 uur

Prijs: Leden € 495 Niet-leden € 570

PE-uren: 6

advanced

Advies & Vaardigheden

drs. Flip van Spaendonck RV

De waardering van het ondernemingsvermogen kan een heikel onderdeel zijn van het echtscheidingsproces. De accountant is vaak al in een vroeg stadium betrokken als ‘trusted advisor’. Er wordt dan een beroep gedaan op de deskundigheid als waardeerder. Waarbij hij oog heeft voor de valkuilen in het echtscheidingsproces en de uiteenlopende belangen van betrokkenen.

Deze cursus gaat in op de verschillende waarderingsmethodes en de kwaliteiten en tekortkomingen van de verschillende methodes. Vervolgens wordt uitgebreid ingegaan op relevante wetgeving en rechtelijke uitspraken. Bijzondere aandacht wordt besteed aan conflicten die kunnen ontstaan tussen de scheidende echtelieden over de waardering. Dan kunt u die conflicten in het vervolg wellicht vermijden.

DoelstellingU krijgt beter inzicht in de wijze waarop de waarde van het bedrijf bij een scheiding kan worden bepaald. U kent de kwaliteiten en tekortkomingen van de verschillende waarderingsmethodes.

Na deze cursus kunt u (nog) beter komen tot een bedrijfswaardering die conflicten zoveel mogelijk vermijdt.

Bestemd voorAccountants en andere professionals die betrokken zijn bij bedrijfswaarderingen bij echtscheidingen.

InhoudKorte introductie over bedrijfswaardering, diverse waarderingsmethodes.Kwaliteiten en tekortkomingen van deze methodes en tips and tricks.Belangrijke aandachtspunten bij waardering in het kader van echtscheidingen:• Peildatum• Persoonlijke belangen en het en algemeen belang (3:185 lid 1 BW)• Belichaamd een onbelichaamde goodwill• Verrekening van winst (1:141 lid 4 BW)• De financierbaarheid• Samenhang waarde en alimentatieberekening• PensioenDe rol van de accountant bij de waardering: knelpunten, valkuilen, aanpak en oplossingen.

Het programma is vormgegeven aan de hand van relevante wetsartikelen en rechterlijke uitspraken en herkenbare praktijkcasussen.

Docent(en)• drs.Flip van Spaendonck RV, waarderingsspecialist, treedt veelvuldig op als gerechtelijk deskundige, (bindend), adviseur en arbiter.

Echtscheiding; bedrijfswaardering

nieuw

Page 111: Permanente educatie voor RA’s en AA’s€¦ · Audit van soft controls: verdiepende vaardigheden Accountancy controle 20 november 15 42 ... De psychologie van risicomanagement

111

fundamental

Advies & Vaardigheden

Datum / Locatie: Donderdag 8 november 2018

Fletcher Hotel,Utrecht-Nieuwegein

Tijd: 10.00 - 17.00 uur

Prijs: Leden € 495 Niet-leden € 595

PE-uren: 6

drs. Eva van Wijngaarden

De psychologie van risicomanagement

Menselijke oordeelvorming is de sleutel tot succes en tegelijkertijd de basis voor falen. Of het nu gaat om investerings-selectie, afwaarderingen, management van complexe projecten, het ontwikkelen van nieuwe producten en diensten: telkens ligt menselijk oordeelsvermogen ten grondslag aan succes of falen. Zie hier de relevantie van psychologie voor goed risicomanagement. De brug tussen risicomanagement op papier en praktijk wordt geslagen door goed inzicht in het gedrag van mensen. Die brug wordt geslagen tijdens deze training.

Er is steeds meer aandacht voor gedrag in organisaties. De harde realiteit van de ‘zachte’ gedragsaspecten is de afge-lopen jaren op soms pijnlijke wijze zichtbaar geworden. Door je te bekwamen in de psychologische aspecten die een rol spelen bij risicomanagement kan je het verschil maken tussen regels en realiteit. Dit verschil heeft momenteel ook strategische waarde aangezien vele organisaties worstelen met dit thema. Wie als eerste stappen weet te zetten, kan dan ook een belangrijk voordeel creëren.

De psychologie van risicomanagement is een praktische toepassing van recente gedragswetenschappelijke kennis en levert een zinvolle aanvulling op beleid, procedures en systemen op het gebied van risicomanagement.

DoelstellingU wordt zich bewust van psychologische valkuilen bij het omgaan met risico’s en kansen in uw praktijk. Deze kennis scherpt uw kritisch vermogen aan. Het helpt u de effecten van ingebakken menselijke dwalingen in oordelen en keuzes te signaleren, te vermijden of te corrigeren. Voor alle valkuilen die op de loer liggen, reiken we tevens effectieve maatre-gelen aan. Daarnaast reiken wij handvatten aan om het goede gesprek te voeren over risico’s met uw stakeholder(s) of klant.

Bestemd voorAccountants, controllers, risicomanagers, internal auditors en andere financiële professionals of executives.

InhoudOp interactieve wijze komen ondermeer de volgende onderwerpen aan bod: • Optimisme: over ingebakken optimisme en de effecten op ondernemen, plannen en budgetteren. • Prospect theory: over de psychologie van winst en verlies en de consequenties voor risicobeleid.• Framing: hoe de wijze waarop zaken worden gepresenteerd (de vorm) onze oordelen over de inhoud vertekent. • Begrensd bewustzijn: hoe we beperkt informatie tot ons nemen en daarmee het grotere geheel onvoldoende overzien.• Ranking: de invloed van sociale relaties op het beoordelingsvermogen.• Gespreksvaardigheid: hoe voer je dit lastige gesprek met de betrokken stakeholder(s) of klant?

Docent(en)• drs. Eva van Wijngaarden, filosoof, gedragswetenschapper en senior consultant bij The Echonomist.

Inzicht in gedrag maakt het verschil

Page 112: Permanente educatie voor RA’s en AA’s€¦ · Audit van soft controls: verdiepende vaardigheden Accountancy controle 20 november 15 42 ... De psychologie van risicomanagement

112

Datum / Locatie: Vrijdag 2 november 2018

Fletcher Hotel,Utrecht-Nieuwegein

Tijd: 10.00 - 17.00 uur

Prijs: Leden € 495 Niet-leden € 595

PE-uren: 6

Advies & Vaardigheden

Het voornaamste instrument dat u heeft om risicomanagement goed in te bedden in de organisatie zijn niet de regels, maar de mensen die de regels uitvoeren. Op deze dag wordt maximaal ingezet om met meer scherpte naar het eigen gedrag te kijken en dat van uw omgeving zodat u uw eigen invloed kan vergroten.

U heeft al eerder een cursus gevolgd over hoe gedrag risicomanagement beïnvloedt? Deze verdiepende training helpt u de vertaalslag te maken naar uw weerbarstige praktijk. Zo ontvangt u voorafgaand aan de training een test die u inzicht geeft hoe u zelf in uw vak staat en hoe dat aansluit bij andere karakters in de organisatie. Tijdens de dag zelf krijgt u volop de ruimte om eigen casuïstiek in te brengen. De training heeft dan ook bij uitstek een per-soonlijk karakter.

Psychologische inzichten worden gebruikt om enerzijds uw organisatie context beter te doorgronden en anderzijds daar een passend antwoord op te formuleren.

Doelstelling• Het toepassen van inzichten uit de gedragswetenschappen op organisatievraagstukken vanuit de rol van risicomanager of (internal) auditor. • Het kunnen analyseren van uw organisatievraagstuk. Welk type gedrag hoort bij dit specifieke vraagstuk en welke interventie kan u inzetten om ongewenst gedrag te voorkomen, dan wel terug in goede banen te leiden?• Het toepassen van inzicht in gedragstypologieën op uw eigen beïnvloedingsvaardigheid. Welk type manager benader ik op welke wijze om zo optimaal invloed uit te kunnen oefenen.

Bestemd voorAccountants, controllers, risicomanagers, internal auditors en andere financiële professionals of executives. Deelnemers hebben eerder de basis training De psychologie van risicomanagement gevolgd.

InhoudBij deze training duiken we verder de psychologie in waarbij meer aandacht is voor de praktijksituaties van de deelnemers. We bespreken deze training;• Psychologische en sociologische fenomenen aan de hand van experimenten en simulaties• Persoonlijkheidstypologieën en bijbehorende drijfveren met behulp van Insights Discovery• Concrete casuïstiek uit de groep• Gespreksvaardigheid

Docent(en)• drs. Eva van Wijngaarden, filosoof, gedragswetenschapper en senior consultant bij The Echonomist.

De psychologie van risicomanagement 2.0 Inzicht in gedrag maakt het verschil

nieuw

advanced

Page 113: Permanente educatie voor RA’s en AA’s€¦ · Audit van soft controls: verdiepende vaardigheden Accountancy controle 20 november 15 42 ... De psychologie van risicomanagement

113

fundamental

Advies & Vaardigheden

Datum / Locatie: Vrijdag 7 december 2018

Fletcher Hotel,Utrecht-Nieuwegein

Tijd: 10.00 - 17.00 uur

Prijs: Leden € 495 Niet-leden € 595

PE-uren: 6

Echte successen realiseer je samen met anderen. Om als organisatie stappen voorwaarts te kunnen zetten, is het dan ook van groot belang om goed te kunnen samenwerken. Deze dag is er op gericht om u als handvatten aan te reiken waarmee u zicht krijgt op de psychologie van samenwerken.

DoelstellingNa afloop van de training bent u zich bewust van de verschillende factoren die een goede samenwerking bevorde-ren dan wel in de weg zitten. U bent in staat knelpunten te signaleren en daar een positief antwoord tegenover te stellen. Tevens bent u in staat een quick scan uit te voeren die gebruikt kan worden voor nulmetingen en tussen-tijdse rapportages om zo de voortgang op de samenwerking goed te kunnen monitoren.

Bestemd voorIedere finance professional die zijn/haar bijdrage wil leveren aan een betere samenwerking binnen en buiten de organisatie.

InhoudDe training start met een simulatie die haarfijn blootlegt wat de essentie is van samenwerken. Deze simulatie vormt samen met de ‘Viral Change’ benadering van Leandro Herrero de ruggengraat van de dag. De dag wordt als volgt opgebouwd:

Stap 1: Ervaren wat samenwerken isWe starten de dag met een samenwerkingssimulatie die het natuurlijke gedrag van mensen bloot legt. De simulatie is er een om nooit meer te vergeten.

Stap 2: De onderliggende psychologieAan de hand van de simulatie verkennen we de onderliggende psychologie die zich manifesteert zodra mensen gaan samenwerken. Wat werkt wel, wat werkt niet en waarom?

Stap 3: Samenwerken tijdens veranderingenDe samenwerkingsprincipes komen extra onder druk te staan tijdens grote veranderopgaven. De Viral Change principes van Leandro Herrero bieden extra aanknopingspunten om het gewenste gedrag te stimuleren en te versterken.

Stap 4: Het maken van een quick scanNatuurlijk wilt u ook helder kunnen rapporteren over wat u waarneemt. We sluiten de dag dan ook af met enkele praktische aanbevelingen voor het maken van een quick scan waarmee u kunt rapporteren over de stand van zaken op het gebied van de onderlinge samenwerking.

Docent(en)• drs. Eva van Wijngaarden, filosoof, gedragswetenschapper en senior consultant bij The Echonomist.

De psychologie van samenwerkenEchte successen realiseer je samen

Page 114: Permanente educatie voor RA’s en AA’s€¦ · Audit van soft controls: verdiepende vaardigheden Accountancy controle 20 november 15 42 ... De psychologie van risicomanagement

114

fundamental

Advies & Vaardigheden

Datum / Locatie: Woensdag 28 november 2018,

Carlton President Hotel,Utrecht

Tijd: 15.30 - 20.00 uur

Prijs: Leden € 395 Niet-leden € 450

PE-uren: 4

dr. Andreas Wismeijer

Ieder mens heeft een unieke persoonlijkheid, deze persoonlijkheid beïnvloedt de manier waarop wij naar de wereld kijken (zowel privé als naar collega’s, klanten en overige relaties). Kennis van de eigen persoonlijkheid is dan ook cruciaal om inzicht te krijgen in het eigen professioneel handelen en om te weten hoe je het gedrag van anderen kunt sturen. Dit is van groot belang in het vakgebied van de accountant waar de eigen professioneel kritische instelling en samenwerken met anderen in toenemende mate een vereiste is.

DoelstellingIn deze workshop geven we u deze zelfkennis en handvatten om het gedrag van anderen te beïnvloeden.

Vanuit een gedegen wetenschappelijk onderbouwd persoonlijkheidsonderzoek (online) krijgt u inzicht in uw eigen persoonlijkheidsprofiel. Dat profiel wordt bovendien vergeleken met de gemiddelde Nederlander van uw leeftijd, geslacht en opleidingsniveau waardoor u echt inzicht krijgt in wie u bent als mens, en hoe dit zich verhoudt tot uw rol als professional. U doet meteen uw voordeel met het inzicht, onder andere door sneller in te zien hoe anderen op u reageren zoals ze doen.

Bestemd voorAccountants en overige financiële professionals

InhoudStartpunt van de workshop is het invullen van de online persoonlijkheidsvragenlijst. Dit levert een persoonlijk ap-port op dat als uitgangspunt dient voor het verloop van de workshop. Vanzelfsprekend blijft uw rapport volkomen privé: tijdens de workshop wordt enkel uitgebreid stil gestaan bij de gemiddelde scores van alle deelnemers aan de workshop samen. De betekenis van het profiel voor uw taakuitvoering in uw dagelijkse praktijk wordt hiermee ge-duid. Vervolgens wordt op een praktische manier ingegaan op de actuele wetenschappelijke inzichten in de relatie tussen persoonlijkheid en het professioneel handelen van de accountant of financial.

Docent(en)• dr. Andreas Wismeijer, docent Universiteit van Tilburg en Nyenrode Business Universiteit en visiting Associate Professor op het gebied van de persoonlijkheidspsychologie

De persoonlijkheid achter de professionalWaarom doe je zo?

Page 115: Permanente educatie voor RA’s en AA’s€¦ · Audit van soft controls: verdiepende vaardigheden Accountancy controle 20 november 15 42 ... De psychologie van risicomanagement

115

fundamental

Advies & Vaardigheden

Datum / Locatie: Maandag 17 december 2018

Van der Valk,Houten

Tijd: 16.00 - 19.30 uur

Prijs: Leden € 395 Niet-leden € 450

PE-uren: 3

prof. dr. René Diekstra

Deze cursus van prof. dr René Diekstra is onder meer gebaseerd op de werken van Nobelprijs winnaars voor de eco-nomie Daniel Kahnemann (2003) en Richard Thaler (2017). Tal van de beslissingen zijn gebaseerd op veronderstel-lingen omtrent de waarschijnlijkheid van onzekere gebeurtenissen, zoals de uitslag van verkiezingen, het vonnis van een rechtbank, de ontwikkeling van beurskoersen, het slagen voor een examen en hack in het computersys-teem. De betreffende waarschijnlijkheidsveronderstellingen worden gewoonlijk verwoord middels uitspraken als: ‘ik denk dat..’, ‘de kans is groot..’, ‘het is onwaarschijnlijk dat…’. Niet zelden met een getalsmatig uitdrukken, zoals in percentages (‘% kans dat’) of subjectieve waarschijnlijkheden (gegeven X, is de kans dat Y..). In deze cursus leert u dat mensen gebruikmaken van een aantal heuristieken, ‘denkvuistregels’, die de complexe opgave van vaststellen van waarschijnlijkheden en het voorspellen van waardes reduceren tot aanzienlijk eenvoudigere denkoperaties.Deze heuristieken blijken de ene keer heel nuttig en cost-effective, de andere keer kunnen ze tot ernstige en syste-matische beslissingsfouten leiden, niet zelden met hoge kosten. Omdat mensen verschillen in hun kwetsbaarheid voor het maken van beslissingsfouten op basis van heuristieken, is het ook belangrijk onze persoonlijke kwets-baarheid in deze te kennen. Daarvoor krijgt u als deelnemer de Heuristic and Biases Scale aangeboden (HBS, zie Sklad & Diekstra) waarmee uw kwetsbaarheid in deze kan worden vastgesteld. De groepsgewijze uitslagen op die test vormen mede de agenda van de cursus.

DoelstellingNa afloop van de cursus heeft u antwoord op onderstaande vragen, (her)kent u de voornaamste heuristieken, bent u weerbaarder tegen de daarmee verbonden ‘thinking traps’, denkvalkuilen, en vaardiger in adequaat beslissingen nemen onder onzekerheid.

Bestemd voor(Financieel) professionals en managers

Inhoud1. Wat zijn heuristieken en welke heuristieken heeft de wetenschap inmiddels ontdekt?2. Op welke manieren beïnvloeden heuristieken beslissingen over onzekerheid?3. Wat zijn de potentiële voordelen van heuristieken en hoe kunnen heuristieken kritisch denken verhinderen of ondermijnen en wat zijn de potentiele schadelijke gevolgen daarvan?4. Hoe bewust bent u zich van uw persoonlijke kwetsbaarheid voor heuristieken en hoe kunt u zich daar bewuster van en weerbaarder tegen maken? 5. Hoe kunt u gebruikmaken van heuristieken bij het beïnvloeden van anderen en waar ligt de grens tussen ethisch en onethisch gebruik? 6. Waarom is het van belang om met een zekere regelmaat uw bewustzijn van c.q. alertheid op heuristieken te ‘verversen’ en hoe kunt u dat praktisch doen?

Docent(en) • prof. dr. René Diekstra

Laat je niet in de luren leggen 2.0 Een psychologisch-wetenschappelijke handleiding voor kritisch denken en beslissen onder onzekerheid, inclusief een zelftest.

Page 116: Permanente educatie voor RA’s en AA’s€¦ · Audit van soft controls: verdiepende vaardigheden Accountancy controle 20 november 15 42 ... De psychologie van risicomanagement

116

fundamental

Advies & Vaardigheden

Datum / Locatie: Dinsdag 9 oktober 2018

Carlton President Hotel,Utrecht

Tijd: 08.30 - 16.00 uur

Prijs: Leden € 595 Niet-leden € 695

PE-uren: 6

Willem Roding

Doorbraakdenken

Het is eigenlijk onthutsend simpel. Uw effectiviteit en dus succes wordt bepaald door de inhoud en grenzen van het eigen bewustzijn. Deze training is gericht op het oprekken van die grenzen, zo ver als mogelijk. Het gaat erom het eigen potentieel maximaal te benutten. Dan wint u aan effectiviteit, invloed, impact, balans, plezier, resultaat, authenticiteit, succes, …..

Wat is de grootste uitdaging voor uzelf? Wat is de grootste uitdaging in het team waarin u werkt? Wat wilt u veranderen en/of verbeteren? Wat wilt u écht creëren?

DoelstellingU verlaat de training met bruikbare inzichten en handvatten om in élke situatie het verschil te maken. Dit levert resultaten op die het leven effectiever maken, zoals: • Doorbreken van belemmerende denk - en gedragspatronen.• Pro-actief kiezen voor het meest effectieve gedrag• Rationeler omgaan met vervelende situaties met collega’s of klanten.• Besluiten nemen of lastige keuzes maken. Niet uitstellen maar doen.• Meer rust en balans creëren. De spagaat werk/privé verminderen.• De relatie met belangrijke mensen verdiepen of verbeteren.• Meer vanuit authenticiteit en bezieling werken.

Bestemd voorFinancieel professionals, leidinggevenden, managers die een stap willen zetten in persoonlijk leiderschap of persoon-lijke effectiviteit.

InhoudHet programma is geïnspireerd op bekende denkers en schrijvers op het gebied van leiderschap, samenwerking, team-ontwikkeling, neuro- en gedragswetenschap en psychologie. Aangevuld met expertise en ervaring opgedaan in talloze leiderschapstrajecten.

Het programma is een mix van theorie en praktijk. De nadruk ligt op het zelf ervaren hoe Doorbraakdenken werkt. En is gericht op praktische toepassing, gewoon morgen, in de eigen dagelijkse praktijk.

Docent(en)• Willem Roding, ervaren begeleider van verandertrajecten en gespecialiseerd in onderwerpen als (persoonlijk) leiderschap, teamontwikkeling, verandermanagement en organisatieontwikkeling. Zijn stijl laat zich het best omschrijven door de paradox compassievol - confronterend.

Anders kijken - anders denken - anders doen

Page 117: Permanente educatie voor RA’s en AA’s€¦ · Audit van soft controls: verdiepende vaardigheden Accountancy controle 20 november 15 42 ... De psychologie van risicomanagement

117

advanced

Advies & Vaardigheden

Datum / Locatie: Donderdag 4 oktober 2018

Conferentiecentrum Drakenburg,Baarn

Tijd: 08.30 - 17.00 uur

Prijs: Leden € 485 Niet-leden € 555

PE-uren: 7

drs. Guido Dik

Workshop NLP

Communicatie speelt een grote rol binnen teams, tussen collega’s en uiteraard ook naar klanten. U zoekt daarbij de juiste balans; wat wilt u bereiken en wat geeft de ander daarbij aan. De juiste balans leidt tot daadkracht, energie en een goed gevoel bij beide partijen.

NLP is daarbij een hulpmiddel, het geeft u namelijk inzicht in de processen die tussen mensen plaatsvinden. Met dat inzicht creëert u de juiste balans om uw werk effectief en prettig uit te voeren. Gedurende deze dag krijgt u een inlei-ding in wat NLP kan brengen en gaat u ook met een aantal elementen uit NLP aan de slag die u direct kunt toepassen.

DoelstellingU krijgt NLP communicatie technieken aangereikt die uw daadkracht versterken en tot meer tevreden klanten, collega’s en medewerkers leiden.

Bestemd voorAccountants, (belasting)adviseurs, leidinggevenden, management/directie, kantoorleiders, relatiebeheerders.

InhoudTijdens deze interactieve dag gaan we met volgende onderwerpen aan het werk;• Hoe maakt u werkelijk contact met gesprekspartners zodat elk gesprek effectief wordt.• Inzicht hoe u aan de hand van taalgebruik van uw gesprekspartner kunt herkennen wat hem/haar beweegt en hoe u daarop kunt inspelen.• Een inleiding hoe communicatieve flexibilteit u kan helpen situaties beter te beheersen.

Docent(en)• drs. Guido Dik, business coach en geaccrediteerd internationaal NLP trainer.

Effectief communiceren

Page 118: Permanente educatie voor RA’s en AA’s€¦ · Audit van soft controls: verdiepende vaardigheden Accountancy controle 20 november 15 42 ... De psychologie van risicomanagement

118

NLP Masterclasses

Natuurlijk boekte u tijdens de opleiding al verbeteringen, dit effect kan versterkt worden door er ook na de opleiding scherp mee om te gaan. Van welke ervaringen van andere collega’s kunt u bijleren? Hoe past een ander dat toe in de dagelijkse praktijk? In hoeverre kunt u het geleerde ook echt benutten om uw rol van adviseur of leidinggevende meer te kunnen invullen?

Met de intervisiebijeenkomsten NLP voor accountants heeft u de mogelijkheid om te blijven ontwikkelen.

DoelstellingTijdens deze kleinschalige bijeenkomsten deelt u inzichten en ervaringen met collega’s. U verrijkt én verdiept uw kennis en toepassingsmogelijkheden van NLP. De eigen praktijkcases worden behandeld in combinatie met door de trainers aangereikte cases. En ook die komen uit de praktijk.

Bestemd voorAccountants die de opleiding NLP voor accountants hebben afgerond en de kennis en vaardigheden op dit gebied wil-len blijven ontwikkelen door te verdiepen en te verbreden.

InhoudIedere bijeenkomst bestaat uit een onderwerp dat ingeleid wordt voor nadere verdieping. Dit wordt gecombineerd met de eigen ingebrachte cases, ervaringen en vraagstukken. Wat vindt u al makkelijk, wat is nog uitdagend en hoe kunt u zich nog iets verder ontwikkelen?

Docent(en)• drs. Guido Dik, business coach en geaccrediteerd internationaal NLP trainer.• Karin Wiebenga, geaccrediteerd internationaal NLP trainer

advanced

Advies & Vaardigheden

Datum / Locatie: Donderdag 13 september 2018,Carlton President Hotel,Utrecht

Woensdag 14 november 2018,Carlton President Hotel,Utrecht

Tijd: 15.00 - 19.30 uur

Prijs: Leden € 385 Niet-leden € 385

PE-uren: 4

Bijzonderheden:Wanneer u zich voor het gehele jaar inschrijft, geniet u van het gereduceerde tarief (385 Euro per bijeenkomst). Bij inschrijving voor een losse bijeenkomst bedraagt het tarief 425 Euro.

Karin Wiebenga

Page 119: Permanente educatie voor RA’s en AA’s€¦ · Audit van soft controls: verdiepende vaardigheden Accountancy controle 20 november 15 42 ... De psychologie van risicomanagement

119

In een snel veranderende wereld moet je meegaan in de vaart der vrolijken. Wie optimistisch is wordt positiever beoordeeld door collega’s en klanten, zal sneller overgaan tot actie en minder stilstaan bij fouten of risico’s. Het credo ‘Stilstand is achteruitgang’ viert hoogtij, en zonder optimistisch gestemde finance professionals zal overal de hand op de knip worden gehouden en een te behouden strategie worden gevolgd. Zelfverzekerde mensen hebben de halve wereld. Of toch niet? Ondanks dat deze gedachten gemeengoed zijn is het maar zeer de vraag wat hier werkelijk van waar is. Zijn optimisme en daadkracht nu echt de enige noodzakelijke voorwaarden om veranderin-gen te kunnen initiëren en efficiencyslagen te kunnen maken?

Tijdens deze training wordt ingegaan op de rol die persoonlijkheid speelt in besluitvormingsprocessen, waarbij in het bijzonder wordt gekeken naar persoonlijkheidstrekken die bijdragen aan een meer pessimistisch-realistische kijk op besluitvorming. Wat is de waarde voor financials van trekken als introversie, neuroticisme, risicoaversie, pessimisme en externe focus on control? Hoe kunnen deze eigenschappen het beste gecombineerd worden met collega’s die een stuk assertiever of extraverter zijn?

DoelstellingIn deze workshop leren we u over de psychologie van persoonlijkheid en tonen we wat de belangrijkste karakter-trekken zijn om om goede beslissingen te nemen. Als deelnemer krijgt u inzicht in de gedragskundige randvoor-waarden voor adequate besluitvormingsprocessen en leert u hoe in teamverband een besluit het beste genomen kan worden.

Bestemd voorAccountants en overige financiële professionals.

InhoudVanuit een wetenschappelijk-psychologische achtergrond belichten we de belangrijkste kenmerken van persoon-lijkheden en besluitvormingsprocessen. Zo worden op toegankelijke wijze de volgende zaken besproken;• de evolutionaire en neurobiologische fundamenten van persoonlijkheid;• de meest relevante persoonlijkheden voor financials;• hoe persoonlijkheid onze besluitvorming beïnvloed;• de nadelen van daadkrachtige, assertieve en extraverte persoonlijkheden;• de voordelen van de pessimistische introverte neuroot voor besluitvorming;• ideale teamsamenstelling om het beste van twee werelden te krijgen;

Dit alles wordt geïllustreerd aan de hand van recente en aansprekende voorbeelden uit de financiële praktijk.

Docent(en)• dr. Andreas Wismeijer, docent Universiteit van Tilburg en Nyenrode Business Universiteit en visiting Associate Professor op het gebied van de psychologie van geheimen

Erger wordt het nietWaardeer een minder optimistische kijk

fundamental

Advies & Vaardigheden

Datum / Locatie: Woensdag 14 november 2018

Conferentiecentrum Drakenburg,Baarn

Tijd: 15.30 - 20.00 uur

Prijs: Leden € 330 Niet-leden € 380

PE-uren: 4

dr. Andreas Wismeijer

Page 120: Permanente educatie voor RA’s en AA’s€¦ · Audit van soft controls: verdiepende vaardigheden Accountancy controle 20 november 15 42 ... De psychologie van risicomanagement

120

advanced

Advies & Vaardigheden

Datum / Locatie: Dinsdag 11 december 2018

Carlton President Hotel,Utrecht

Tijd: 08.30 - 16.00 uur

Prijs: Leden € 595 Niet-leden € 695

PE-uren: 6

Willem Roding

Persoonlijk leiderschap

Wilt u meer en/of betere resultaten creëren? Meer uit uw kwaliteiten en talenten halen? Wilt u uw bijdrage vergroten? Uw invloed en impact op uw omgeving vergroten? Wilt u vaker kunnen kiezen voor het meest effectieve gedrag? En te-gelijkertijd meer balans, ontspanning en plezier ervaren? Dan is de training Persoonlijk Leiderschap voor u uitermate geschikt.

DoelstellingDe training Persoonlijk leiderschap is er op gericht;• u diep inzicht te bieden op hoe ons gedrag ontstaat en hoe het werkt,• u te helpen uw geconditioneerde patronen zichtbaar te krijgen en te doorbreken,• u te laten ervaren waar u wel en geen invloed op hebt,• uw samenwerkingsrelaties en kwaliteit van interactie te optimaliseren,• uw verandervermogen te verbeteren,• u een structuur aan te bieden waardoor u in staat bent te kiezen voor het meest effectieve gedrag in elke situatie.

Bestemd voorFinancieel professionals met een (toekomstige) leidinggevende- of management-functie en die een stap willen zetten in hun persoonlijk leiderschap c.q. persoonlijke effectiviteit

InhoudDeze trainingsdag is een mix van theorie, praktijk met de nadruk op ervaren. Het programma is geïnspireerd op onder-zoek van belangrijke denkers op het gebied van neuro- en gedragswetenschap, psychologie, leiderschap en verander-management. Afgewisseld met oefeningen en momenten van reflectie.

Bent u écht bereid bent in de spiegel van uw leiderschapskwaliteiten te kijken? Dan bent u van harte welkom bij deze training.

Docent(en)• Willem Roding, ervaren begeleider van verandertrajecten en gespecialiseerd in onderwerpen als (persoonlijk) leiderschap, teamontwikkeling, verandermanagement en organisatieontwikkeling. Zijn stijl laat zich het best omschrijven door de paradox compassievol confronterend.

Voor betere resultaten

Page 121: Permanente educatie voor RA’s en AA’s€¦ · Audit van soft controls: verdiepende vaardigheden Accountancy controle 20 november 15 42 ... De psychologie van risicomanagement

121

Wilt u als financial effectief zijn? Dan is het nodig om de formele en de informele hiërarchie te (her)kennen. Hoe groter de organisatie (en vaak ook politieker) des te krachtiger de kracht van de informele hiërarchie is.

Deze workshop is er op gericht om u praktische inzichten en handvatten aan te reiken waarmee u de informele routing in kaart kunt brengen en ‘het spel’ leert te doorgronden. Deze organisatie sensitiviteit helpt u bij het effectief acteren binnen uw eigen organisatie.

DoelstellingNa afloop van deze workshop kunt u het informele organogram schetsen en heeft u de tools om het krachtenveld te doorgronden. U gaat naar huis met een eerste verkenning van het krachtenveld waarbinnen u zelf werkzaam bent. Deze analyse helpt u uw eigen effectiviteit te vergroten.

Bestemd voorFinancials werkzaam binnen de (semi-)publieke sector, grote organisaties of werkzaam binnen een politieke omgeving.

InhoudSociale relaties en bijbehorende spelregels: de workshop begint met een verkenning van de diverse typen relaties die mensen met elkaar hebben en de impliciete gedragsregels en taboes die daarbij horen. Wat is bijvoorbeeld het verschil tussen autoriteit en collegialiteit en hoe komt dat tot uitdrukking in het gedrag van de mensen?

En wat is het verschil tussen de in-group en de out-group en welke spelregels horen daarbij? De geduide verschil-len zullen u helpen om uw eigen intuïties te staven en daar woorden aan te geven.

De eigen sociale structuur ontleed: we duiken dieper in de eigen organisatie. U gaat aan de hand van praktische werkvormen het sociaal organogram waarin u zich begeeft in kaart brengen. Dit sociaal organogram wordt expliciet afgestemd op een concreet vraagstuk waar u inzicht in wil verkrijgen. Elk dossier heeft immers zijn eigen sociale en politieke dynamiek. De toegepaste werkwijze kunt u in een later stadium zelfstandig toepassen op andere dossiers.

Docent(en)• drs. E. (Eva) van Wijngaarden, filosoof, gedragswetenschapper en senior consultant bij The Echonomist.

Organisatie en politieke sensitiviteitVergroten van de eigen effectiviteit

nieuw

fundamental

Advies & Vaardigheden

Datum / Locatie: Donderdag 13 december 2018

Mercure Hotel Amersfoort Centre, Amersfoort

Tijd: 14.00 - 18.30 uur

Prijs: Leden € 395 Niet-leden € 445

PE-uren: 4

drs. Eva van Wijngaarden

Page 122: Permanente educatie voor RA’s en AA’s€¦ · Audit van soft controls: verdiepende vaardigheden Accountancy controle 20 november 15 42 ... De psychologie van risicomanagement

122

advanced

Advies & Vaardigheden

Datum / Locatie: Woensdag 10 oktober 2018

Conferentiecentrum Drakenburg, Baarn

Tijd: 09.30 - 17.00 uur

Prijs: Leden € 580 Niet-leden € 680

PE-uren: 6

Bijzonderheden:Deze Masterclass wordt u aangeboden in samenwerking met de IIA.IIA leden profiteren van het NBA leden tarief.

Jitstke Kramer

Tribes en besluitvorming

Stel: aan het begin van een verandertraject of vergadering zegt u niet: ‘ik hoop dat we het snel eens worden’. Maar: ‘wat geweldig dat we hier bij elkaar zitten met zo veel mensen, met zo veel meningen en netwerken. Met zo veel verschil. Laten we al die wijsheid, al die achtergronden, al die kennis zo goed mogelijk benutten.’ Wat zouden we dan een groot-ste dingen met elkaar kunnen doen. Maar hoe krijg je dat voor elkaar? Hoe zorg je dat het niet altijd die paar mensen zijn die hun mond open doen op een management dag? Dat alle standpunten volledig aan bod komen. Dat het geheel belangrijker is dan ego’s?

Het grootste deel van het werken in organisaties bestaat uit het nemen van beslissingen. En het zorgen dat mensen daar ook naar gaan handelen. De manier waarop een besluit tot stand komt is niet altijd even effectief. Of het gaat te snel en te top-down waardoor mensen gaan muiten. Of het gaat te traag en te bottom-up waardoor mensen... ook gaan muiten.

Een indringende masterclass die je werkelijk anders laat kijken naar groepen en groepsdynamiek. Waarbij we het zul-len hebben over Harry, ons symbool voor het andere standpunt, het andere geluid, de andere mening, de andere blik.

DoelstellingDeze impactvolle masterclass biedt u inzicht in effectieve besluitvormingsprocessen, gebaseerd op multi cultureel onderzoek. U vergroot uw bagage voor een effectief en efficiënte besluitvorming in uw team of organisatie.

Bestemd voorIntern accountants en overige financieel professionals betrokken bij impactvolle besluitvorming.

InhoudDeze masterclass gaat over macht, ranking en besluitvorming. We leren over tribal leadership uit Botswana, over be-slissingen nemen in stilte zoals de Quakers en over Deep Democracy, een zienswijze en methode die de onderstroom in groepen zichtbaar en hanteerbaar maakt. De Lewis methode van Deep Democracy is ontwikkeld in post-apartheid Zuid-Afrika en bestaat uit een aantal technieken en concrete stappen om tot constructieve besluiten te komen, met aandacht en waardering voor andere opvattingen. Door de wijsheid van de minderheid te benutten, wordt de effectivi-teit en de inhoudelijke kwaliteit van besluiten verhoogd.

Docent(en)• Jitstke Kramer, corporate antropoloog en expert op het gebied van werken met culturele verschillen, gloabal leadership. Deeop Democracy en organisatiecultuur. In 2013 werd zij door vakgenoten en klanten uitgeroepen tot trainer van het jaar. Co-founder en chief van de Academie voor Organisatiecultuur.

Over Deep Democracy, macht en ranking

nieuw

Page 123: Permanente educatie voor RA’s en AA’s€¦ · Audit van soft controls: verdiepende vaardigheden Accountancy controle 20 november 15 42 ... De psychologie van risicomanagement

123

fundamental

Advies & Vaardigheden

Een perfecte analyse of subliem samengestelde jaarrekening genereert pas toegevoegde waarde als deze ook begrepen wordt. Als expert heeft u veel kennis en ervaring om goede financiële producten op te leveren. Maar niet iedereen begrijpt dat altijd. Of u nu rapporteert aan een klant, een businessmanager, directie of RvC, zij hebben (vaak) niet de financiële kennis en ervaring die u mee brengt. Aan u de uitdaging om uw kennis en ervaring in voor hen begrijpelijke taal en doelstellingen om te zetten.

Wilt u een hogere klanttevredenheid, meer impact en een betere vertrouwensband? Schrijf dan in voor deze cursus zodat anderen beter in staat zijn uw expertise in hun voordeel toe te passen!

DoelstellingNa deze cursus kunt u uw financiële kennis beter delen met derden die geen financiële opleiding of achtergrond hebben. U krijgt handvatten aangereikt om financiële concepten uit te leggen en de brug te slaan met de belevings-wereld van de non-financial.

Bestemd voorIedere financieel professional die rapporteert en adviseert aan klanten of andere professionals die geen of een minderere financiële basis of achtergrond hebben.

InhoudDit is geen communicatie vaardigheden training, tijdens deze cursus staat de vaktechnische brug tussen finan-ciële professionals enerzijds en niet-financiële professionals anderzijds centraal. De cursus is daarom als volgt opgebouwd: • De meest voorkomende hiaten bij niet-financiële professionals Hoe herken je deze hiaten en welke structuren kun je toepassen?• Toepassen en overdragen van de belangrijkste financiële pijlers.• Grondbeginselen uit managerial- en corporate finance. De basis voor iedere professional om goede beslissingen te nemen en daarmee uw brug naar niet-financiële professionals.• Valkuilen, tips en ervaringen uit de praktijk.

Docent(en)• drs. Susan Marcussen RC, Susan werkt al jaren met niet-financieel professionals, zowel nationaal als internationaal met als doel financiële structuren toe te lichten.

Vaktechnisch communicerenAccountancy voor niet-financiële professionals

Datum / Locatie: Maandag 19 november 2018

Fletcher Hotel,Utrecht-Nieuwegein

Tijd: 13.30 - 21.00 uur

Prijs: Leden € 420 Niet-leden € 485

PE-uren: 6

nieuw

Page 124: Permanente educatie voor RA’s en AA’s€¦ · Audit van soft controls: verdiepende vaardigheden Accountancy controle 20 november 15 42 ... De psychologie van risicomanagement

124

De concurrentie is groot en u dient tot het uiterste te gaan om tot het optimale onderhandelingsresultaat te komen. Tijdens de Negotibattle werkt u in teams aan uw onderhandelingsvaardigheden en een effectieve strategie om als winnaar uit de onderhandelingen te komen. U bereidt zich voor op meerdere realistische onderhandelrondes, waarin u met verschillende stakeholders onderhandelt op diverse vlakken. U leert welke onderhandeltrucs op u los gelaten worden en hoe u er mee om gaat. Met de feedback van uw teamgenoten en ervaren professionele acteurs ontwikkelt en verfijnt u uw vaardigheden en strategie.

Business simulatie is de nieuwe leerzame trend om intensief te leren en de competitie aan te gaan. De Negotibattle leert u al doende.

DoelstellingDeze intensieve business simulatie levert u het volgende op:• U leert, in een realistische omgeving, op een hoog niveau onderhandelen.• U krijgt feedback op uw sterke punten en de punten waar u aan kunt werken.• De principes van onderhandelen weet u direct toe te passen• De onderhandeltrucs kent u en weet deze te pareren.• U gaat voortaan goed voorbereid iedere onderhandeling in.

Bestemd voorAccountants en overige functionarissen die de onderhandelingsvaardigheden willen ontwikkelen. Bijvoorbeeld advi-seurs die actief zijn op het gebied van bedrijfsovernames.

InhoudDe negotibattle is intensief. Er wordt maximaal gebruik gemaakt van nieuwe technologie en nieuwe media. U krijgt een uitgebreid rapport met uw eigen onderhandelstijl mee naar huis.

• Introductie van de case en stake holders• Mogelijkheid tot het stellen van aanvullende vragen• Inzicht in uw eigen onderhandelstijl adhv een test• Samenstellen van de teams op basis van onderhandelstijlen• Korte theorie over de principes van het onderhandelen• De eerste onderhandelronde met uw team• Pleinar evaluatie en feedback • Tweede onderhandelronde met uw team• Plenaire evaluatieen afsluiting

Docent(en)Daan Tavenier en Gert-Jan Spenkelink hebben veel ervaring met onderhandelen. In het verleden heeft Daan als CFO zelf onderhandeld bij overnames en is derhalve inhoudelijk goed onderlegd. Gert-Jan verzorgt de training Effectief Onderhandelen en heeft veel ervaring op het gebied van de didactiek en trainen met financials.

The NegotibattleBusiness simulatie Onderhandelen

advanced

Advies & Vaardigheden

Datum / Locatie: Dinsdag 3 december 2018

Fletcher Hotel,Utrecht-Nieuwegein

Tijd: 08.30 - 20.00 uur

Prijs: Leden € 695 Niet-leden € 840

PE-uren: 9

Gert-Jan Spenkelink

vernieuwd

Page 125: Permanente educatie voor RA’s en AA’s€¦ · Audit van soft controls: verdiepende vaardigheden Accountancy controle 20 november 15 42 ... De psychologie van risicomanagement

125

advanced

Advies & Vaardigheden

Als accountant onderhandelt u dagelijks - bewust of onbewust - veelvuldig met of namens de klant. Onderhande-len is een boeiend en complex spel, waarmee grote belangen gemoeid zijn. Het is lastig om een stevig standpunt in te nemen zonder meteen de irritatie op te wekken bij de ander. Om succes te behalen, is het vaak koorddansen tussen doelgericht onderhandelen en het weg blijven uit een conflict.

Kleine nuances in het onderhandelingsspel hebben soms grote commerciële gevolgen. Hoe bereik ik mijn optimale resultaat? Hoe voorkom ik dat de sfeer bederft of dat ik meer prijsgeef dan wenselijk is? Bij dit onderhandelspel gaat het vaak “hard tegen hard” en ligt er een verstoring van de klantrelatie op de loer. Bijvoorbeeld wanneer uw cliënt, bij een echtscheiding, van u verwacht dat u zijn inkomsten en zakelijk vermogen zo laag mogelijk zal waarderen bij het “afkopen” van zijn ex. Op dat moment zult u dan ook eerst dit Integriteitsconflict moeten oplossen voordat u verder kunt met onderhandelen over de hoogte van de betreffende waardering. Hoe be-waart u de redelijkheid en zorgt u ervoor dat de emoties niet de overhand nemen? Conflicten gaan in deze gevallen niet meer over de inhoud. Veel meer over winnen of verliezen en om het voorkomen van gezichtsverlies. Partijen zijn dan niet meer bereid elkaar tegemoet te komen.

Doelstelling Deze training geeft u meer handvatten om effectiever en diplomatieker te onderhandelen. Daarnaast leert u beter om te gaan met conflicten. We kiezen ervoor om deze 2 onderwerpen gecombineerd aan te bieden. Dit doen wij omdat onderhandelingen vaak stilzwijgend overgaan in een conflict. Het is belangrijk te weten op welk moment u nog kunt onderhandelen en op welk moment u te maken krijgt met een conflict.

Bestemd voorAlle accountants

Inhoud• De fasering binnen het onderhandelgesprek; de functie, de kansen en de risico’s van elke fase• Theorie over de principes van de “Harvard methode” en over het klassieke onderhandelen • Aanleren van vaardigheden en gesprekstechnieken om de diplomatie en de doelmatigheid bij uw onderhandelingen te verhogen• Wat zijn onderhandel- en conflictsignalen: wanneer slaat onderhandelen om in een conflict?• De escalatieladder wordt behandeld, in welke fase bevindt zich het conflict en hoe herken u dat?• We brengen uw persoonlijke “conflictstijl” in kaart • Theorie en gespreksvaardigheden om de kans op een conflict te signaleren en te verkleinen• “Hoe blijf ik uit een conflict “of “Hoe ga ik juist bewust een conflict aan”• Veel praktijk oefenmomenten met zowel “onderhandelen” als het “omgaan met Conflicten”• U ontvang 2 zeer uitgebreide hand-outs over onderhandelen en over conflicthantering

Docent(en)• drs. Adriaan Bredero, organisatieadviseur, trainer en coach

Onderhandelen en conflicthantering Onderhandel relatiegericht en conflictmijdend!

Datum / Locatie: Woensdag 12 en donderdag 13 december 2018

Nieuwegein

Tijd: 10.00 - 21.00 /10.00 - 17.00 uur

Prijs: Leden € 995 Niet-leden € 1.145

PE-uren: 16

drs. Adriaan Bredero

Page 126: Permanente educatie voor RA’s en AA’s€¦ · Audit van soft controls: verdiepende vaardigheden Accountancy controle 20 november 15 42 ... De psychologie van risicomanagement

126

Voor (adviserende) accountants is het belangrijk om helder te krijgen waar de echte (financiële) knelpunten zitten. De accountant moet vertrouwd zijn met technieken die je kunnen helpen een voor partijen bevredigende oplossing te vinden. Als neutraal en onafhankelijk begeleider kun je meer voor je cliënten betekenen.

DoelstellingIn deze tweedaagse training leer je hoe je een dergelijke neutrale begeleidersrol kunt in nemen. Deze mediationtech-nieken vormen een waardevolle aanvulling op je professionele en persoonlijke vaardigheden.

Bestemd voor(Openbaar) accountants

Inhoud• korte introductie mediation (context)• mediationvaardigheden die van belang zijn in de accountantspraktijk• escalatie en de-escalatie van een conflict• bepalen welke actie het meest geschikt is in een specifieke situatie• grens eigen interventie en mediation• indicaties en contra-indicaties voor mediation.

Docent(en)• mr. Wim Meijer, MfN-registermediator (rechtbank), trainer, coach

Mediationvaardigheden

advanced

Advies & Vaardigheden

Datum / Locatie: Maandag 3 en maandag 17 december 2018

Nieuwegein

Tijd: 14.00 - 21.00 uur

Prijs: Leden € 745 Niet-leden € 855

PE-uren: 12

Page 127: Permanente educatie voor RA’s en AA’s€¦ · Audit van soft controls: verdiepende vaardigheden Accountancy controle 20 november 15 42 ... De psychologie van risicomanagement

127

advanced

Advies & Vaardigheden

Als leidinggevende is het uw taak aan deze zaken aandacht te besteden en de belangen van de medewerker te verenigen met die van uw kantoor. Door op een objectieve, respectvolle manier de ontwikkelpunten van de afgelo-pen periode te evalueren, optimaliseert u het verloop en het rendement van deze gesprekken. Ook het wederzijds bijstellen van verwachtingen komt hierbij dus aan bod. Er is de laatste tijd nogal wat kritiek op het beoordelingsge-sprek. Zouden we dit gesprek niet beter kunnen afschaffen? Wij denken van niet. We moeten het alleen veranderen. Te vaak wordt het beoordelingsgesprek eerder een “veroordelingsgesprek”. Traditiegetrouw ligt de focus dan op het verleden. Hoe heeft een medewerker het afgelopen jaar gepresteerd, wat ging er fout? De focus van de evaluatie kan positiever en ook meer naar de toekomst. Het nieuwe stijl beoordelingsgesprek: wat gaat goed en wat kan er nog worden verbeterd. De kern van deze aanpak is het feit dat de medewerkers meer in de “lead” worden gezet bij het formuleren van de doelstellingen voor de komende periode. De hoofdvragen zijn: hoe zorgen we dat een mede-werker meer kan, meer weet en beter is dan een jaar geleden? Het functionerings- of ontwikkelgesprek wordt vaak verward met het beoordelingsgesprek. Bij beide evaluatiegesprekken gaat het om het beoordelen en functioneren van de medewerker. Ze dienen uiteindelijk hetzelfde doel. Formeel zit het verschil in de invulling en benadering van deze gesprekken. Het functioneringsgesprek is meer gericht op de ontwikkeling van de medewerker, door doelen van de medewerker en de organisatie op elkaar af te stemmen. Het is een motiverend gesprek met het oog op de toekomst van de medewerker. Zijn de resultaten bevredigend? Is de werksfeer goed? En is er nog voldoende “drive” om tot de gewenste resultaten te komen? Het beoordelingsgesprek is meer een evaluatiegesprek dat gaat over concrete met elkaar afgesproken en vaak meetbare doelstellingen. Beide gesprekken zijn gericht op de bijdrage die de medewerker (samen met de leidinggevende) kan leveren aan het succes uw kantoor. Welke doelen spreek je met elkaar af en wat heb je hiervoor van elkaar nodig?

DoelstellingIn de training Functionerings- en ontwikkelgesprekken leert u deze gesprekken op professionele wijze te voeren. U krijgt inzicht in het nut van de verschillende gespreksvormen en u leert vooral wanneer u deze inzet. Negatieve feedback geven en lastige (emotionele) situaties komen daarbij ook aan bod. Na afloop van de training weet u hoe u zich goed voorbe-reidt en welke stappen u dient te zetten om ervoor te zorgen dat de gesprekken doeltreffend zijn en motiverend werken.

Bestemd voorMKB-accountants

Inhoud• Voorbereiding van gesprek• Verschillen tussen beoordeling- en functioneringsgesprek• Sturen op Input en/of op output?• Het evaluatiegesprek van de juiste opbouw en structuur voorzien• Effectieve gesprekstechnieken; LSD, slecht nieuwsgesprek• Feedback geven en ontvangen• Omgaan met lastige situaties, bezwaren en emoties• Doelen stellen met SMART

Docent(en)• drs. Adriaan Bredero, organisatieadviseur, trainer en coach

Beoordelings- en functioneringsgesprekken Datum / Locatie: Woensdag 10 oktober 2017

Nieuwegein

Tijd: 09.30 - 21.00 uur

Prijs: Leden € 725 Niet-leden € 835

PE-uren: 9

drs. Adriaan Bredero

Page 128: Permanente educatie voor RA’s en AA’s€¦ · Audit van soft controls: verdiepende vaardigheden Accountancy controle 20 november 15 42 ... De psychologie van risicomanagement

128

Deze driedaagse training is gericht op adviseurs met de ambitie om de sparringpartner te zijn voor de bedrijfsfamilie als geheel en de leidende familieleden in het bijzonder.

DoelstellingU versterkt uw competenties om de (leden van de) bedrijfsfamilie te begeleiden bij de verschillende transities m.b.t. familie, eigendom en bedrijf met als doel de positie van ‘trusted advisor’ in te nemen.

• Versterken van benodigde kennis, vaardigheden en houding om de vertrouwenspersoon van de bedrijfsfamilie te worden;• Kennis vergroten over kenmerken en dynamiek familiebedrijven en bedrijfsfamilies, (r)evolutionaire transities en de daaruit voortvloeiende (latente) behoeften;• Adviesvaardigheden aanscherpen door effectief in te spelen op persoonlijkheden voorkeurstijlen van klanten/ prospects.

Bestemd voor Adviseurs in de MKB-adviespraktijk zoals relatiebeheerders, accountants en fiscalisten, die de rol van vertrouwens-persoon voor de bedrijfsfamilie ambiëren en/of willen versterken.

Inhoud • Kennis vergroten over de specifieke kenmerken en dynamiek van familiebedrijven en hun bedrijfsfamilies;• Inzicht in de (r)evolutionaire transities vanuit FEB-analyse (Familie-, Eigendommen Bedrijfsas) en de daaruit voortvloeiende (latente) behoeften;• Inzicht in de persoonlijkheids- en voorkeurstijlen van ondernemers aan de hand van DISC;• Verkennen, ontwikkelen en/of aanpassen van bouwstenen voor advies om deze behoeften zelf of in samenwerking met andere partijen in te vullen.

Docent(en)• Lucien Claessens, Arie Heerschap, Anita Noordzij, Eric Laaper en Jos Brauwers.

Totaaladviseur van het MKB (familie)bedrijf

advanced

Advies & Vaardigheden

Datum / Locatie: Donderdag 11 oktober, 15 november en 20 december 2018

Utrecht

Tijd: 13.00 - 20.00 uur

Prijs: Leden € 1.190 Niet-leden € 1.250

PE-uren: 18

nieuw

Page 129: Permanente educatie voor RA’s en AA’s€¦ · Audit van soft controls: verdiepende vaardigheden Accountancy controle 20 november 15 42 ... De psychologie van risicomanagement

129

fundamental

Advies & Vaardigheden

Ondernemers beslissen snel, tonen lef en delegeren weinig. Op een gegeven moment gaat dat niet meer. In de over-gang naar de volgende levensfase van het bedrijf kan de familiecomplexiteit veranderen en tegelijkertijd spelen er in een groeiend familiebedrijf bedrijfseconomische vraagstukken die om een andere aanpak vragen. Ook de invloed van externe ontwikkelingen kan om aanpassingen vragen. Kortom, er zijn meerdere transitiemomenten die een ondernemer moet zien te overwinnen om zijn bedrijf gezond te laten expanderen. In die ontwikkeling heeft de ondernemer wel eens het gevoel alle controle te verliezen.

DoelstellingU vergroot uw kennis van de kenmerken en dynamiek van mkb-familiebedrijven, scherpt uw gespreksvaardigheden en maakt kennis met belangrijke bouwstenen voor de adviespraktijk.

U krijgt een introductie in de grondslagen van ondernemerschap, doorvertaling naar specifieke kenmerken van fa-miliebedrijven en verwerft inzicht in de (R)evolutionaire ontwikkeling van Familie, Eigendom en Bedrijf en de eisen die per transitiemoment gesteld worden.

Bestemd voorOpenbaar accountants, relatiebeheerders en specialisten in de mkb adviespraktijk

Inhoud Er wordt stilgestaan bij de specifieke kenmerken en dynamiek van familiebedrijven. Ook komen specifieke tran-sitiemomenten, de specifieke problematiek in de diverse levensfases van ondernemer en bedrijf en vooral ook de gewenste rol van de adviseur aan bod.

Het programma biedt antwoord op delegatie- en coördinatievraagstukken.

Docent(en)• Lucien Claessens, Arie Heerschap en Eric Laaper.

Transities in het familiebedrijfDatum / Locatie: Donderdag 13 december 2018

Utrecht

Tijd: 09.30 - 21.00 uur

Prijs: Leden € 650 Niet-leden € 745

PE-uren: 9

vernieuwd

Page 130: Permanente educatie voor RA’s en AA’s€¦ · Audit van soft controls: verdiepende vaardigheden Accountancy controle 20 november 15 42 ... De psychologie van risicomanagement

130

Ondernemen is, volgens het boekje, het organiseren van arbeid en kapitaal met het doel producten te maken en/of diensten te verlenen. Bij familiebedrijven is sprake van een extra dimensie: de betrokkenheid van de familie. Daardoor is soms een meer integrale benadering nodig, een extern adviseur die vanuit het helikopterperspectief naar de on-derneming kijkt, iemand die onafhankelijk een oordeel geeft. Uit onderzoek blijkt dat bedrijven met externe adviseurs beter presteren.

DoelstellingIn deze masterclass wordt stilgestaan bij bestuursinstrumenten, zoals een familiestatuut voor de familie en een raad van advies (RvA) of een raad van commissarissen (RvC) voor het bedrijf, die kunnen worden ingezet om de toenemen-de complexiteit in de familie en het bedrijf in goede banen te leiden. Het volgende komt aan bod:• de rollen van diverse betrokkenen worden uitvoerig belicht.• de toegevoegde waarde van een dergelijk orgaan voor het bedrijf en de familie

Bestemd voorAccountants (intern en extern) en adviseurs.

Inhoud • Wettelijk kader en definities governance• Governance bij MKB/Familiebedrijven: corporate en family governance• Wat is de optimale bestuursstuctuur in een MKB/Familiebedrijf• Het pad naar governance en de ontwikkeling(leerproces) van governance gremia• Kerntaken RvA/RvC bij MKB/Familiebedrijven• Family governance: familiestatuut• Thema’s van familiestatuut: eigendoms-en exit strategie• Rol RvA/RvC bij bedrijfsopvolging• Problematiek bij opvolging door meerdere kinderen, bij intrede in bedrijf• Capita Selecta: o Toezicht en strategie,o Toezicht en risicomanagement o Toezicht en rendementseisen

Docent(en)• Lucien Claessens, Arie Heerschap en Anita Noordzij.

Governance bij familiebedrijven en bedrijfsfamilies

advanced

Advies & Vaardigheden

Datum / Locatie: Dinsdag 13 november 2018

Utrecht

Tijd: 09.30 - 21.00 uur

Prijs: Leden € 650 Niet-leden € 745

PE-uren: 9

Page 131: Permanente educatie voor RA’s en AA’s€¦ · Audit van soft controls: verdiepende vaardigheden Accountancy controle 20 november 15 42 ... De psychologie van risicomanagement

131

fundamental

Advies & Vaardigheden

Veel DGA’s willen inzicht in hun huidige en toekomstige vermogen. Hoe kunt u als ‘vermogensregisseur’ de klant ondersteunen met optimale vermogensstructurering bezien vanuit financiële en niet financiële perspectieven: eigendom, zeggenschap, risicomanagement, rendement, fiscale en juridische optimalisatie?

DoelstellingU verwerft inzicht in vermogensstructurering/vermogensregie en de adviesdiensten die u aan uw klant kunt verle-nen of in samenwerking met externe partijen kunt organiseren, alsook de daarvoor benodigde vaardigheden.

Bestemd voor Accountants, relatiebeheerders, fiscalisten en financieel planners

Inhoud• De cursus biedt inzicht in verschillende structureringsmogelijkheden en toepassing daarvan.• Voorsorteren op bedrijfsoverdracht/verkoop (de Recap)• Beleggen in privé of in de bv.• Berekenen van belastingdruk, nettorendement en omslagpunten• Invloed tariefsaanpassingen Regeerakkoord Rutte III• Aanscherpen adviesvaardigheden aan de hand van casuïstiek• Inzicht in de persoonlijkheids- en voorkeursstijlen van de DGA aan de hand van DISC• Vertalen van de inhoud naar de klant door effectief in te spelen op de persoonlijkheids- en voorkeursstijlen• De DGA en zijn financiële en niet-financiële doelen (kapitaal, eigendom, zeggenschap, inkomen en vermogen) helpen realiseren zodat u ook na overdracht/verkoop van het bedrijf zijn adviseur blijft• Het vertalen van doelen naar een vermogensplan/assetmix• Vorm, opzet en inhoud vermogensplan en monitoren• Zelf uitvoeren of (deels) uitbesteden, samenwerking met externe partijen• Organiseren van adviesdiensten zoals “family office”-activiteiten• Aanscherpen gespreksvaardigheden gericht op de behoefte bij de klant en het vaststellen van de doelen en wensen van de klant• Integreren van inhoud en gespreksvaardigheden aan de hand van casuïstiek

Docent(en)• Jos Brauwers, Lucien Claessens en Eric Laaper.

Vermogensregie voor de DGA Datum / Locatie: Maandag 26 november 2018

Utrecht

Tijd: 09.30 - 21.00 uur

Prijs: Leden € 650 Niet-leden € 745

PE-uren: 9

nieuw

Page 132: Permanente educatie voor RA’s en AA’s€¦ · Audit van soft controls: verdiepende vaardigheden Accountancy controle 20 november 15 42 ... De psychologie van risicomanagement

132

Bedrijfsfamilies hebben behoefte aan afstemming en heldere afspraken over het samen werken, samen leiden en samen eigendom voeren over een bedrijf. Zeker als msprake is van een (toekomstige) entree van de volgende generatie in het bedrijf of de voorbereiding op de overdracht van leiding, eigendom en zeggenschap.

DoelstellingAls adviseur begeleiden van een bedrijfsfamilie (klant/prospect) bij het opstellen van een familiestatuut. Tijdens de Training worden de voorbereidingen getroffen voor het adviesproces. Gedurende het Praktijkdeel krijgt de deelnemer individuele ondersteuning bij de stappen in het adviesproces.

Bestemd voor Accountants, relatiebeheerders, fiscalisten en financieel planners

Inhoud• De specifieke kenmerken van familiebedrijven.• Inrichting van governance en familiebestuur in het bijzonder• Het familiestatuut als instrument voor bedrijfsfamilies• Inzicht in het adviesproces en de rol als procesbegeleider• Inzicht in de persoonlijkheids- en voorkeurstijlen aan de hand van DISC• Aanscherpen van adviesvaardigheden om effectief op persoonlijkheids- en• voorkeurstijlen in te spelen, zowel bij individuele familieleden als het geheel van• de bedrijfsfamilie• Integratie van inhoud en adviesvaardigheden aan de hand van casuïstiek• Selecteren van en aanbieden aan een bedrijfsfamilie (klant/prospect)• Met Familieconvenant App inventariseren van visie/houding van individuele familieleden m.b.t. toekomst familiebedrijf• Begeleiden van familieoverleg a.d.h.v. resultaten inventarisatie• Begeleiden van besluitvorming en vastleggen uitkomsten in familiestatuut

Docent(en)• Lucien Claessens, Arie Heerschap en Eric Laaper.

Familiestatuut in de praktijk

advanced

Advies & Vaardigheden

Datum / Locatie: Maandag 4 oktober en 17 december 2018

Utrecht

Tijd: 09.30 - 21.00 uur

Prijs: Leden € 1.190 Niet-leden € 1.290

PE-uren: 18

nieuw

Page 133: Permanente educatie voor RA’s en AA’s€¦ · Audit van soft controls: verdiepende vaardigheden Accountancy controle 20 november 15 42 ... De psychologie van risicomanagement

133

fundamental

Advies & Vaardigheden

Deze cursus verdiept uw rol als adviseur bij estate planning en nalatenschapsplanning door aandacht voor de specifieke dynamiek, emotionele en persoonlijke aspecten van nalaten.

Doelstelling U verwerft handvatten verschaffen om in aanvulling op de financiële en juridische kant, ook de persoonlijke aspecten van uw cliënt te belichten en uw dienstverlening rondom estate planning en nalatenschapsplanning uit te breiden.

Bestemd voorAccountants, estate planners, fiscalisten en financieel planners

Inhoud• Verdieping op het thema Nalaten in ruime zin, met nadruk op de persoonlijke/emotionele aspecten van nalaten.• Inzicht in de familiedynamiek bij erfenissen in het algemeen en van ondernemers in het bijzonder.• Inzicht in persoonlijkheids- voorkeursstijlen van cliënten/ondernemers aan de hand van DISC.• Trainen van (gespreks)vaardigheden om persoonlijke - soms gevoelige - kwesties bij de cliënt aan de orde te stellen door o.a.: - Verbindend communiceren op inhoud en relatie - Gesprekstechnieken zoals LSD (Luisteren, Samenvatten, Doorvragen),• Integratie kennis en vaardigheden door casuïstiek

Docent(en)• Trijntje Lukassen-Brije en Arie Heerschap.

Estateplanning: Nalaten is méér dan cijfers Datum / Locatie: Dinsdag 20 november 2018

Utrecht

Tijd: 13.30 - 20.30 uur

Prijs: Leden € 430 Niet-leden € 475

PE-uren: 6

nieuw

Page 134: Permanente educatie voor RA’s en AA’s€¦ · Audit van soft controls: verdiepende vaardigheden Accountancy controle 20 november 15 42 ... De psychologie van risicomanagement

134

Bent u benieuwd wat de inzet van social media voor uw organisatie kan betekenen? En hoe u sociale netwerken kunt inzetten om positieve ‘buzz’ te creëren rondom uw organisatie?

Werk aan uw social media strategieLinkedIn, Twitter, Facebook, Youtube en andere social media: in deze workshop leert u welke platforms voor u nuttig kunnen zijn. En hoe u deze platforms kunt inzetten om uw online reputatie te beschermen bij soms negatieve berichten. Tijdens de workshop werkt u aan een social media strategie waarin u keuzes maakt voor verbetering van uw online reputatie, versterking van uw merk, het binnenhalen van klanten en werving van personeel.

DoelstellingMet praktische handvatten kunt u de volgende dag direct een social media strategie inzetten of de bestaande strategie nog beter toepassen. U leert het rendement te analyseren aan de hand van gebruiksinformatie, zodat u kunt sturen op uw doelen (conversie). Centraal staat het beheren, verhogen en verbeteren van uw online reputatie, merkbekendheid, sales en/of online recruitment.

Bestemd voorIedere accountant die zijn bedrijf succesvoller wil maken met inzet van social media.

InhoudDe workshop start met een theoretische onderbouwing, waarna u met de dagelijkse praktijk geconfronteerd wordt in praktijkcases. U ontvangt tips en bedenkt samen met docent en medecursisten quick wins. Onderwerpen:

• achtergrondinformatie over de verschillende social media• wat is uw doel en waar zit uw doelgroep?• online-reputatiemanagement op basis van de diverse social media • mogelijkheden die de verschillende platforms voor u en uw organisatie kunnen bieden• praktijkcases van succesvolle organisaties• adverteren in social media• het opzetten van een succesvol bedrijfsblog• kansen van social media marketing voor uw organisatie of bedrijf• trends & ontwikkelingen Docent(en)• Walter Kort, nieuwe media specialist

Meer rendement uit social media

advanced

Advies & Vaardigheden

Datum / Locatie: Maandag 3 december 2018

Postillion,Bunnik

Tijd: 16.00 - 21.00 uur

Prijs: Leden € 370 Niet-leden € 410

PE-uren: 4

Page 135: Permanente educatie voor RA’s en AA’s€¦ · Audit van soft controls: verdiepende vaardigheden Accountancy controle 20 november 15 42 ... De psychologie van risicomanagement

135

Omdat kennis telt

nbaopleidingen.nl

Advies & Vaardigheden

Aanbod voor Trainees

Page 136: Permanente educatie voor RA’s en AA’s€¦ · Audit van soft controls: verdiepende vaardigheden Accountancy controle 20 november 15 42 ... De psychologie van risicomanagement

136

fundamental

Advies & Vaardigheden

Online

Prijs: Leden € 95Niet-leden € 95

Bijzonderheden:Meld je aan op nbaopleidingen.nl

Nulmeting

De Nulmeting bestaat uit een 360-graden feedback en een persoonlijkheidstest. Deze zijn opgesteld op basis van het competentieprofiel dat is vastgesteld voor de nieuwe praktijkopleiding.

DoelstellingOp basis van deze nulmeting wordt een rapportage gegenereerd dat als gedegen basis dient waarmee je je Persoonlijk Ontwikkelplan (POP) kunt schrijven.

Bestemd voorTrainees aan de praktijkopleiding die zijn gestart vanaf 1 januari 2017

InhoudDe nulmeting bestaat uit een tweetal onderdelen:• De Zap-Q Persoonlijkheidstest, deze test bestaat uit een set persoonlijkheidsvragen. Hierbij wordt vastgesteld over welke vaardigheden je reeds beschikt en welke verder ontwikkeld dienen te worden.• Een 360 graden feedback onderzoek. In dit onderzoek word je vanuit meerdere invalshoeken beoordeeld door mensen uit je directe omgeving.

ProcedureHet traject van de nulmeting verloopt als volgt:• Na je aanmelding, ontvang je de uitnodiging per e-mail met een document waarin je de personen uit je (werk) omgeving als beoordelaar kunt opgeven.• Je ontvangt een email met de logingegevens waarmee je het Zap-Q persoonlijkheidsonderzoek kunt invullen.• Ook ontvang je een uitnodiging om zelf het 360-graden feedbackonderzoek in te vullen.• Jij en de door jou gekozen beoordelaars vullen de 360-graden feedback in.• Zodra alle onderzoeken zijn ingevuld, ontvang je binnen enkele werkdagen de rapportages.

Deze nulmeting is verplicht voor trainees die na 1 januari 2017 zijn gestart aan de Praktijkopleiding en is bedoeld als handvat bij het opstellen van je POP. Tijdens het trainingstraject Communicatieve vaardigheden word je persoonlijk gecoacht op door jou zelf (en je praktijkbegeleider) bepaalde doelstellingen.

Voor trainees in de praktijkopleiding (online) - also available in English

Trainees

Page 137: Permanente educatie voor RA’s en AA’s€¦ · Audit van soft controls: verdiepende vaardigheden Accountancy controle 20 november 15 42 ... De psychologie van risicomanagement

137

fundamental

Communicatieve vaardigheden oude stijl

Wilt je dat je adviezen beter aansluiten op de vraag zodat je meer invloed kunt uitoefenen? Beheers je het verschil tussen ‘gelijk hebben’ en ‘gelijk krijgen’? Als accountant besteed je veel tijd aan luisteren, adviseren en communice-ren. Deze cursus gaat over communicatie met opdrachtgevers en collega’s. De communicatieve vaardigheden die je daarbij nodig hebt, bepalen voor een groot deel je succes.

Lesprogramma gevarieerd en op maat Samen met je medecursisten oefent je gesprekstechnieken en kijk je naar het effect van verbaal en non-verbaal communiceren. Je ontvangt uitgebreide feedback op je zelfgeschreven zakelijke teksten. Op basis van het ontvangen materiaal en de door jou opgestelde leerdoelen krijg je oefeningen op maat. Individuele begeleiding en beoordeling van huiswerkopdrachten zijn bij de cursus inbegrepen.

DoelstellingIn deze driedaagse cursus over effectief communiceren en adviseren leer je:• hoe je je adviezen beter laat aansluiten aan op de vraag• op welke manieren je je invloed kunt vergroten• hoe je door beter luisteren je adviezen geaccepteerd krijgt• hoe je de leesbaarheid, stijl en structuur van zakelijke brieven, managementletters en accountantsverslagen kunt verbeteren• hoe je door goede communicatie een prettige en heldere werkrelatie opbouwt

Bestemd voorTrainees aan de AA-Praktijkopleiding die zijn gestart vóór 1 januari 2017

InhoudDag 1 - Persoonlijke effectiviteit: Persoonlijke effectiviteit, communicatietheorie, assertiviteit, timemanagement en gesprekstechnieken. De nadruk ligt op feedback geven en ontvangen, verbaal en non-verbaal communiceren, (door)vragen, samenvatten van een gesprek en luisteren. Dag 2 - Professioneel adviseren: Adviesgesprekken, je adviesrol, omgaan met weerstand, onderhandelen, conflicthantering en presentatietechnieken (met aandacht voor mindmapping). Dag 3 - Schriftelijk communiceren: Vergroten van de leesbaarheid, stijl en structuur van je zakelijke brieven, managementletters en accountantsverslagen.

Docent(en)• drs. Gerard Zegers• Hadewig van Ommeren

Voor trainees die zijn gestart voor 1 januari 2017

Advies & Vaardigheden

Datum / Locatie: Diverse data en locaties, zie nbaopleidingen.nl

Tijd: (dag 1 en 2)13.00 - 21.00 uur (dag 3)13.00 - 20.00 uur

Prijs: Leden € 1.495 Niet-leden € 1.495

drs. Gerard Zegers

Trainees

Page 138: Permanente educatie voor RA’s en AA’s€¦ · Audit van soft controls: verdiepende vaardigheden Accountancy controle 20 november 15 42 ... De psychologie van risicomanagement

138

Voor Trainees die vanaf 1 januari 2017 zijn gestart aan de Praktijkopleiding zijn nieuwe eindtermen ontwikkeld. Dit heeft geleid tot een volledig nieuw trainingstraject op het gebied van communicatieve vaardigheden.

Het traject begint met een online nulmeting. De Nulmeting bestaat uit een online zelfassessment en een 360-feed-back die toetst waar je staat bij aanvang van het traject. Je ontvangt een heldere en bruikbare rapportage dat als handvat dient bij het opstellen van je Persoonlijk ontwikkelingsplan.

In dit POP definieer je welke punten in jouw ontwikkeling op het gebied van algemene en communicatieve beroeps-vaardigheden nog extra aandacht nodig hebben, maar ook welke talenten je verder wilt ontwikkelen en uitbouwen.Het trainingsprogramma bestaat uit in totaal negen trainingsdagen, elk jaar volg je dus drie trainingsdagen. Dit pro-gramma is specifiek ontwikkeld om je algemene en communicatieve beroepsvaardigheden op het niveau te brengen zoals die zijn beschreven in de Generieke Eindtermen.

Bij het vernieuwde programma hoort ook een viertal intervisiebijeenkomsten, verdeeld over de eerste twee jaren. Deze worden gecombineerd met de trainingsbijeenkomsten, zodat je daar geen extra dagen en reistijd voor nodig hebt. Het programma voor de eerste vijf trainingsdagen is voor iedereen gelijk, maar op basis van je POP wordt wel aan je persoonlijke leerdoelen gewerkt. Het derde jaar bestaat uit keuzemodules.

Omdat je op dit moment mogelijk nog niet precies weet waar over twee jaar je interesses liggen en hoe je carrièreplan eruit ziet, biedt NBA Opleidingen in eerste instantie het pakket aan voor de eerste vijf trainingsdagen.

Aan het begin van het derde jaar kun je dan op basis van jouw eigen wensen inschrijven voor de keuzemodules. Dan kan bij NBA Opleidingen, maar je bent uiteraard vrij om dat te doen waar je wilt. NBA Opleidingen zal in elk geval zeker een pakket keuzemodules ontwikkelen en aanbieden.

NBA Opleidingen biedt twee varianten aan: de assurancevariant en de Mkb-variant.

Kijk voor meer informatie, data en locaties op www.nbaopleidingen.nl

Communicatieve vaardigheden nieuwe stijlTrainingsprogramma voor Praktijkopleiding MKB en Assurance

Advies & Vaardigheden

fundamental

Datum / Locatie: Diverse data en locaties, kijk op www.nbaopleidingen.nl

Tijd: 14.00 - 21.30 uur

Prijs: Leden € 2.370Niet-leden € 2.370

PE-uren:

Trainees

Page 139: Permanente educatie voor RA’s en AA’s€¦ · Audit van soft controls: verdiepende vaardigheden Accountancy controle 20 november 15 42 ... De psychologie van risicomanagement

139

Na de verplichte training de ‘Professioneel kritische instelling’ in 2012-2013 heeft de BA voor 2014-2015 de training ‘Zeg wat je ziet’ verplicht gesteld. Trainees aan de praktijkopleiding tot AA en RA (oude stijl) zijn verplicht deze training te volgen.

Aanleiding voor de training ‘Zeg wat je ziet’ is de bewustwording rond het thema ‘professioneel kritische instelling’. Behalve bewustwording, geven goede beïnvloedings- en communicatieve vaardigheden een positieve impuls aan een professioneel-kritische houding. Dit bleek zowel uit rapportages van de Autoriteit Financiële Markten en de Raad voor Toezicht alsook uit interviews met accountants.

DoelstellingDe training ‘Zeg wat je ziet’ beoogt de communicatieve vaardigheden van de accountant, noodzakelijk voor de ver-schillende fasen in het samenstel- of controleproces, te vergroten. De training richt zich op twee aspecten: de monde-linge communicatieve vaardigheden en de professionele (zelfverzekerde) houding van de accountant.

Dat betekent:• U kunt adequaat invloed uitoefenen in een gesprek om uw boodschap duidelijk over te brengen en informatie te achterhalen. • In gesprekken met opdrachtgevers en collega’s zet u ‘stevig’ in op de inhoud en heeft u tegelijkertijd ‘hart’ voor de relatie. • U kunt een slecht-nieuwsgesprek zodanig voeren dat u in gesprek blijft met uw opdrachtgever of collega.

Bestemd voorTrainees in de praktijkopleiding tot AA en RA.

InhoudDe training richt zich op communicatieve situaties tijdens het samenstel- en/of controleproces die als lastig worden ervaren. Deze situaties zijn ontleend aan de samenstel- en controlepraktijk en aan de praktijk van internal audit en overheidsaccountancy, afhankelijk van uw werkveld.

De training start met een korte assessment dat inzicht geeft in uw communicatiestijl. Samen met de gedragstrainer bepaalt u welke gespreks- en beïnvloedingstechnieken extra aandacht behoeven. Aan de hand van een aantal cases gaat u aan de slag met lastige communicatieve situaties tijdens het samenstel- en controleproces. Deze situaties bespreekt u met elkaar en u relateert deze aan uw eigen praktijk. De training is doorspekt met korte filmpjes met voorbeeldgesprekken en handige tips om gesprekken effectief te voeren. In het tweede deel van de training oefent u de opgedane kennis met de trainingsacteur.

‘Zeg wat je ziet’ Het communiceren van signalen Voor de samenstel- en controlepraktijk

fundamental

Advies & Vaardigheden

Datum / Locatie: Diverse data en locaties, kijk op www.nbaopleidingen.nl

Tijd: 09.00 - 18.30 uur

Prijs: Leden € 450Niet-leden € 450

PE-uren: 8

Trainees

Page 140: Permanente educatie voor RA’s en AA’s€¦ · Audit van soft controls: verdiepende vaardigheden Accountancy controle 20 november 15 42 ... De psychologie van risicomanagement

140

Professioneel-kritische instelling

Accountants hebben te maken met kritiek ten aanzien van de mate en diepgang van de professioneel kritische instel-ling. De NBA heeft daarom in 2012 de ‘professioneel-kritische instelling’ als speerpunt benoemd. Versterking van de professioneel kritische instelling moet bijdragen aan een steviger invulling van de poortwachtersfunctie van accoun-tants. Deze training was in 2012 verplicht voor alle openbare accountants. NBA Opleidingen biedt deze training nu nog exclusief aan voor trainees in de praktijkopleiding.

Doelstelling De training heeft als doel uw bewustwording, uw begrip en de toepassing van uw professioneel-kritische instelling te vergroten.

Bestemd voorTrainees aan de praktijkopleiding oude stijl

Inhoud De training richt zich op de kritische beoordeling van ontvangen informatie, een kritische houding ten opzichte van uw eigen oordeelsvormingsproces, de borging van de professioneel-kritische instelling. Ook ‘de rug recht houden’, hoe standvastig te communiceren, is onderwerp van gesprek. De training bestaat uit drie onderdelen.

• Pre-learning (2 PE-uren; online) U bekijkt een film waarin ‘de professioneel kritische instelling’ door betrokkenen wordt toegelicht. U leest drie artikelen en vult een vragenlijst in die u één week voorafgaand aan de dilemmatraining terugstuurt.• Dilemmatraining (6 PE-uren) In deze training wordt steeds een korte uitleg gegeven over een theoretisch aspect dat hoort bij de professioneel- kritische instelling, direct gevolgd door een discussie, casus of dilemma. De cases en dilemma’s zijn ontleend aan assurance-, samenstellings- en overige opdrachten.• Workshop (4 PE-uren) In deze workshop ligt de nadruk op uw ervaringen bij het toepassen van de inhoud van de pre-learning en de trainingsuitvoering. De borging van de professioneel kritische instelling en communicatie-aspecten staan centraal. Deze training is zowel voor de samenstel- als de assurancepraktijk met extra aandacht voor de rol van trainees bij deze opdrachten.

NB: Kijk op www.nba.nl onder Praktijkopleiding voor een compleet overzicht van de verplichte onderwerpen en de mogelijke vrijstellingen.

Verplichte training voor trainees in de praktijkopleiding oude stijl

Advies & Vaardigheden

fundamental

Datum / Locatie: Diverse data en locaties, kijk op www.nbaopleidingen.nl

Tijd: (dag 1)10.00 - 17.00 uur(dag 2) 13.30 - 18.00 uur

Prijs: Leden € 695Niet-leden € 695

PE-uren: 12

Trainees

Page 141: Permanente educatie voor RA’s en AA’s€¦ · Audit van soft controls: verdiepende vaardigheden Accountancy controle 20 november 15 42 ... De psychologie van risicomanagement

141

Wat is een conflict? Van een conflict spreken we wanneer een verschil van mening escaleert; wanneer emoties de overhand nemen, gedragingen niet meer zijn gebaseerd op rationele gronden en één of meerdere partijen handelin-gen (dreigen te) verrichten, die bovenmatig schadelijk zijn voor zichzelf en /of voor de ander. Een conflict overkomt je vaak en is meestal niet gebaseerd op rationaliteit; soms kan een conflict doelbewust en gecontroleerd worden aangegaan, als (laatste) middel om een doel te bereiken. In de training kijken we naar het ontstaan van conflicten en naar de wisselende rollen die jij als accountant bij conflicten kan spelen. Wij kijken naar het interne conflict (met een collega of partner) en naar het externe conflict (met name met de klant).

Daarnaast gaan wij in op de rol van de accountant als bemiddelaar. Een conflict is meestal niet iets waar je naar uitkijkt; we vinden dit dan ook vaak vervelend, eng, bedreigend en confronterend. Een conflict biedt echter ook vaak kansen: als je er goed mee omgaat kan je van een verstoorde relatie juist een verstevigde relatie maken. Het conflict is een complex en weerbarstig fenomeen; het is niet in één model of theorie te vangen. In deze training zullen de belangrijkste thema ’s van conflicthantering de revue passeren. Wij zullen daarom het conflict daarbij zo veel mogelijk ontleden in fasen, niveaus, dimensies en stappen. Daarbij hebben wij niet de pretentie om helemaal volledig te zijn en om alle aspecten die van toepassing zijn te kunnen behandelen. Wél hopen wij een rode draad te laten zien, waarmee je, naast je eigen inzicht, tact en flair, houvast krijgt bij het omgaan en oplossen van conflicten.

Doelstelling Deze training geeft je meer handvatten om effectiever en succesvoller om te gaan met conflicten.

Bestemd voorTrainees aan de praktijkopleiding nieuwe stijl

Inhoud• Wat is een conflict en hoe kan ik een conflict herkennen en vroegtijdig signaleren • De 4 aspecten/ niveaus van een conflict. We benoemen vier verschillende conflictsoorten• De ‘escalatie-ladder’: hoe begint een conflict en via welke stappen kan het snel escaleren • Theorie over de relatie tussen de ‘inhoud’ en ‘persoonlijke emoties’. Het scheiden van de inhoud en de persoon wordt steeds moeilijker bij een conflict• Aanleren van vaardigheden en gesprekstechnieken om een conflict bewust aan te kunnen gaan• Hoe haal ik de angel uit een conflict?• Hoe geef ik mijn grenzen aan naar een collega of een klant• Het in kaart brengen van jouw individuele conflictstijl (inclusief zelf-test)• Hoe kan ik bemiddelen in een conflict?• Theorie en gespreksvaardigheid om een bestaand conflict beter te hanteren • Veel praktijk oefenmomenten met zoveel mogelijk herkenbare praktijksituaties• Je ontvangt een zeer uitgebreide handout over het alle aspecten van conflicthantering

Docent(en)• drs. Adriaan Bredero, organisatieadviseur, trainer en coach

Keuzemodule: ConflicthanteringPraktijkopleiding nieuwe stijl

fundamental

Advies & Vaardigheden

Datum / Locatie: Maandag 19 november 2018

Bunnik

Tijd: 14.00 - 21.00 uur

Prijs: Leden € 475Niet-leden € 475

Trainees

drs. Adriaan Bredero

Page 142: Permanente educatie voor RA’s en AA’s€¦ · Audit van soft controls: verdiepende vaardigheden Accountancy controle 20 november 15 42 ... De psychologie van risicomanagement

142

Keuzemodule: Leidinggeven

Deze 2-daagse training is opgenomen als Keuzemodule in de Praktijkopleiding nieuwe stijl, maar is tevens ook geschikt voor (startende) leidinggevende accountants.

DoelstellingJe neemt kennis van de principes van leidinggeven en doet vaardigheden op die essentieel zijn voor iedere leiding-gevende. Tijdens de training wordt gebruik gemaakt van praktijkgerichte literatuur. Er wordt tevens gewerkt met persoonlijke leerdoelen.

Bestemd voorTrainees in de Praktijkopleiding, zowel MKB en Assurance.

InhoudVoor Trainees die vanaf 1 januari 2017 zijn gestart aan de Praktijkopleiding zijn nieuwe eindtermen ontwikkeld. Dit heeft geleid tot een volledig nieuw trainingstraject op het gebied van communicatieve vaardigheden.

Het trainingsprogramma bestaat uit in totaal negen trainingsdagen, elk jaar volg je dus drie trainingsdagen. Dit programma is specifiek ontwikkeld om je algemene en communicatieve beroepsvaardigheden op het niveau te brengen zoals die zijn beschreven in de Generieke Eindtermen.

Het programma voor de eerste vijf trainingsdagen is voor iedereen gelijk, maar op basis van het POP wordt wel aan persoonlijke leerdoelen gewerkt. In het tweede en derde jaar kan worden gekozen uit meerdere keuzenmodules.

De tweedaagse keuzemodule Leidinggeven behandelt de volgende onderwerpen: • Delegeren aan- en controleren van medewerkers • complimenteren, aanspreken en berispen; • beslissingen communiceren; • coaching van medewerkers; • werkbesprekingen leiden; • persoonlijke praktijksituaties.

Docent(en)• drs. Gerard Zegers

Praktijkopleiding nieuwe stijl

Advies & Vaardigheden

fundamental

Datum / Locatie: Kijk op www.nbaopleidingen.nl

Tijd: (beide dagen)14.00 - 21.00 uur

Prijs: Leden € 925Niet-leden € 925

PE-uren:

drs. Gerard Zegers

Trainees

Page 143: Permanente educatie voor RA’s en AA’s€¦ · Audit van soft controls: verdiepende vaardigheden Accountancy controle 20 november 15 42 ... De psychologie van risicomanagement

143

Als accountant onderhandel je dagelijks - bewust of onbewust - veelvuldig met of namens jouw klanten. Onderhan-delen is een boeiend en complex spel, waarmee grote belangen gemoeid kunnen zijn. Vaak is het lastig om een stevig standpunt in te nemen zonder meteen irritatie op te wekken bij de ander. Onderhandelingen kunnen over tal van za-ken gaan: over facturen, extra kosten, korting, garanties, meerwerk, de planning, termijnen, posities of personen. On-derhandelingen zijn nodig om te krijgen wat je toekomt, om duidelijke afspraken te kunnen maken maar ook om een evenwichtige relatie op te bouwen met klanten. Vaak is het lastig om je positie te bepalen; voordat je het weet, is de sfeer bedorven, heb je meer prijs gegeven dan wenselijk is en is er een verstoorde relatie met de ander ontstaan. Voer je de onderhandeling op een goede manier, dan wordt het een uitdagend en spannend spel. Daarbij streef je naar een optimaal resultaat voor jou, voor jouw klant, voor jouw kantoor, met respect voor de belangen van de andere partij.

De theoretische ontwikkeling rond het thema ‘onderhandelen’ kreeg in de jaren tachtig een enorme impuls toen een team van wetenschappers aan de universiteit van Harvard een nieuwe, baanbrekende techniek ontwikkelde: de ‘Harvard methode.’ Met recht kunnen we spreken van de periode vóór en de periode ná ‘Harvard’. In de training zullen wij zowel ingaan op de klassieke methode als wel op de ‘Harvard methode’ Onze benadering van het onderhandelspel is niet ‘Harvard pur sang’. Waar dat zinvol is, vullen wij dat aan met elementen uit de klassieke methode, en met eigen ervaring en observaties.

Doelstelling Deze training geeft je handvatten om effectiever en diplomatieker te onderhandelen.

Bestemd voorTrainees aan de praktijkopleiding nieuwe stijl

Inhoud• De fasering binnen het onderhandelgesprek; de functie, de kansen en de risico’s van elke fase• Hoe kan ik me het beste voorbereiden op een onderhandel gesprek• Theorie over het klassiek onderhandelen en over de principes van de ‘Harvard methode’ • Aanleren van vaardigheden en gesprekstechnieken om de diplomatie en de doelmatigheid bij je onderhandelingen te verhogen• Onderhandel-technieken • Hoe hanteer je de ‘objectieve criteria’ bij een waarde bepaling • Theorie en gespreksvaardigheid om een betere onderhandelaar te worden• Hoe zorg ik dat de onderhandeling niet omslaat in een mogelijk conflict• Veel praktijk oefenmomenten met zoveel mogelijk herkenbare praktijksituaties• Je ontvangt een uitgebreide handout over alle stappen in een onderhandeling

Docent(en)• drs. Adriaan Bredero, organisatieadviseur, trainer en coach

Keuzemodule: OnderhandelenPraktijkopleiding nieuwe stijl

fundamental

Advies & Vaardigheden

Datum / Locatie: Donderdag 27 september 2018

Bunnik

Tijd: 14.00 - 21.00 uur

Prijs: Leden € 475Niet-leden € 475

Trainees

drs. Adriaan Bredero

Page 144: Permanente educatie voor RA’s en AA’s€¦ · Audit van soft controls: verdiepende vaardigheden Accountancy controle 20 november 15 42 ... De psychologie van risicomanagement

144

Keuzemodule: Commerciële vaardigheden

Als accountant bevind je jezelf vaker dan je zou verwachten in een commerciële setting. In deze training passeren di-verse thema’s de revue, die allemaal te maken hebben met relatiemanagement. Zo is het in deze tijd lastig om nieuwe klanten te werven. Daarnaast is het van vitaal belang dat je je klanten binnenboord houdt. Dat betekent dat je iets extra’s moet doen en moet bieden om hierin succesvol te zijn. Dat begint al bij een duidelijk en enthousiast verhaal over jouw kantoor. En op welke manieren en langs welke kanalen kun jij je nieuwe klanten werven? Iedere klant heeft zijn eigen motieven om voor jouw dienstverlening te kiezen. Daarnaast verdienen verschillende type mensen een verschillende benadering. Uiteraard moet je je klanten zien te behouden. Dit doe je onder meer door goed met een ‘klacht-signaal’ om te gaan maar liever nog door klachten voor te zijn. Als een klant desondanks toch ontevreden is, kun je dat ook als een kans zien om je relatie met deze klant te versterken. Daarvoor zal je zijn of haar klachten en gevoelens moeten erkennen en daar ook daadwerkelijk iets mee doen. In feite heeft ieder klantcontact een commer-cieel karakter. Dat kan variëren van een kort telefonisch alledaags klantgesprekje tot een presentatie op een jaarlijks ‘klant-event’. De basis principes zijn hierbij steeds hetzelfde; een klant wil zich graag gehoord en gewaardeerd voelen. Je zult dus altijd moeten schakelen tussen de volgende 3 zaken: Jezelf en je kantoor profileren, aansluiten op de klant-beleving en het kunnen overbrengen van enthousiasme.

Doelstelling Deze training geeft je meer inzicht en praktische handvaten om commercieel en succesvol te werken.

Bestemd voorTrainees aan de praktijkopleiding nieuwe stijl

Inhoud• Hoe verkoop ik mezelf en hoe verkoop ik mijn kantoor?• Wat maakt jouw kantoor en diensten onderscheidend? We bestendigen jouw ‘USP’s’ • Hoe houd je een goede sales pitch • Wat kun je doen aan “relatiemanagement”• Hoe kan ik Matchen, Profileren en Enthousiasmeren • Hoe ziet een goede presentatie eruit qua structuur, non-verbale communicatie en gebruik van audiovisuele middelen. • Hoe ga je om met kritische vragen• Op welke manieren kom je aan nieuwe klanten• Het voeren van een effectief wervingsgesprek. Wat zijn hierbij de Do’s en de Don’ts?• Wat voor soorten klanten bestaan er? We kijken naar verschillende types en hoe hier mee om te gaan• Het verschil tussen extraverte klanten en introverte klanten (inclusief zelf-test)• Ee belangrijkste ‘koopmotieven’ en hoe je hierop beter kunt aansluiten• Welke overtuigingstechnieken er zijn om een potentiele klant te overtuigen

Docent(en)• drs. Adriaan Bredero, organisatieadviseur, trainer en coach

Praktijkopleiding nieuwe stijl

Advies & Vaardigheden

fundamental

Datum / Locatie: Dinsdag 30 oktober 2018

Bunnik

Tijd: 14.00 - 21.00 uur

Prijs: Leden € 475Niet-leden € 475

Trainees

Page 145: Permanente educatie voor RA’s en AA’s€¦ · Audit van soft controls: verdiepende vaardigheden Accountancy controle 20 november 15 42 ... De psychologie van risicomanagement

145

Page 146: Permanente educatie voor RA’s en AA’s€¦ · Audit van soft controls: verdiepende vaardigheden Accountancy controle 20 november 15 42 ... De psychologie van risicomanagement

146

NBADe Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) is de beroepsorganisatie van de accountants in Nederland.

NBA OpleidingenNBA Opleidingen ontwikkelt cursussen voor accountants in business, openbaar accountants, intern accountants en overheids-accountants.

Finance in businessBinnen NBA Opleidingen vindt u onder de naam ‘Finance in business’ cursussen die speciaal zijn ontwikkeld voor accountants in business (RA/AA), controllers en andere financiële professionals die werkzaam zijn in het financieel management en hun vakkennis willen bijhou-den en aanscherpen.

Publieke sectorBinnen NBA Opleidingen vindt u onder ‘Publieke Sector’ cursussen die speciaal zijn ontwikkeld voor accountants werkzaam in of voor de publieke sector.

Andere cursusgids ontvangen? Voor u ligt het cursusboekje voor openbaar accountants. Wilt u het cursusaanbod voor accountants in business ook ontvangen, dan kunt u dit bestellen via www.nbaopleidingen.nl. U kunt ook bellen: 020 - 301 03 30 of mailen: [email protected].

Regeling Permanente EducatieAls accountant bent u, volgens de regeling permanente educatie van NBA, verplicht uw basiskennis te onderhouden en ontwikkelingen binnen uw vakgebied bij te houden. NBA Opleidingen biedt een uitgebreid aanbod waarmee u ruimschoots aan die verplichting kunt vol-doen. Ieder uur besteed aan permanente educatie staat gelijk aan 1 PE-uur. U ontvangt na afloop een bewijs van deelname waarmee u uw PE-activiteiten kunt registreren. Meer informatie vindt u op www.nbaopleidingen.nl.

Accountancy ErkenningDe afgelopen jaren zijn onze cursussen door de deelnemers zeer hoog gewaardeerd. NBA Opleidingen is CEDEO-erkend.

PrijzenDe prijzen in deze cursusbrochure gelden tot en met augustus 2018 en zijn vermeld onder voorbehoud van wijzigingen en zetfouten. Leden van de NBA nemen deel tegen een gereduceerd tarief.

BTW vrijgesteldNBA staat ingeschreven bij het CRKBO (Centraal Register Kort Beroepsonderwijs). Door de inschrijving is NBA Opleidingen aangemerkt als ‘erkende instelling volgens de Europese BTW richtlijn’ en zijn de onderwijsactiviteiten vrijgesteld van BTW.

Aanmelden en Algemene voorwaardenAanmelden kan via onze website www.nbaopleidingen.nl. Lees vóór inschrijving de algemene voorwaarden voor meer informatie over uw deelname aan onze cursussen, zie pagina 150 en 151. Of lees ze na op onze website.

Praktische informatie

Page 147: Permanente educatie voor RA’s en AA’s€¦ · Audit van soft controls: verdiepende vaardigheden Accountancy controle 20 november 15 42 ... De psychologie van risicomanagement

147

OnderwijsvormenNBA Opleidingen heeft voor u de programma’s ingedeeld in verschillende onderwijsvormen. Zo weet u van te voren goed wat u van de bijeenkomst kunt verwachten.

• Blended learning: Een combinatie van online learning gevolgd door een cursus op locatie.• Cursus: Lesstof, bestaande uit een samenhangend geheel van onderwerpen, met veel aandacht voor het bespreken van de eigen situatie en het uitwisselen van meningen. Er is veel interactie met de docent(en) en de andere deelnemers, vaak mede aan de hand van praktijk- cases. • Leergang: Een leergang is een cursus met minimaal drie bijeenkomsten verspreid over een langere periode van enkele weken of maanden. Een leergang verdiept zowel theoretisch als praktisch uw kennis over een bepaald onderwerp. U gaat diep in op een bepaald thema. • Mastercourse/class: Eén of meerdere docenten presenteren lesstof die een verdieping biedt op specifieke onderwerpen, bedoeld voor deelnemers die de basiskennis beheersen: beslist geen beginnersmaterie. De mastercourse/class kan zowel een theoretisch karakter hebben, als zeer praktijkgericht zijn.• Online learning: Leren via internet op een moment dat het u uitkomt! Online learning is alleen toegankelijk voor leden. • Seminar: Dit is een bijeenkomst die doorgaans niet langer duurt dan één dag, met één of twee sprekers die diep ingaan op het thema. De nadruk ligt op het overbrengen van kennis en meningen, de interactie tussen sprekers en deelnemers is beperkt. • Training: De nadruk ligt op individuele vaardigheidsoefeningen. Het maximum aantal deelnemers per groep is vijftien of lager.• Workshop: Bij een workshop krijgt de deelnemer specifieke kennis mee over het onderwerp. Actieve deelname speelt een belangrijke rol.

KennisgebiedenNBA-VRC Opleidingen heeft het cursusaanbod ingedeeld naar kennisgebied. Ieder kennisgebied heeft een andere kleur waardoor u snel kunt bladeren naar de kennisgebieden die voor u interessant zijn.

Verschillende kennisniveaus en onderwijsvormenHet cursusaanbod bestaat uit één- en meerdaagse cursussen ingedeeld in 3 niveaus: fundamental, advanced en expert. Bij de cursus-tekst staat het niveau van de cursus aangegeven door het aantal oranje blokjes.

fundamental

advanced

expert

Page 148: Permanente educatie voor RA’s en AA’s€¦ · Audit van soft controls: verdiepende vaardigheden Accountancy controle 20 november 15 42 ... De psychologie van risicomanagement

148

Wilt u een cursus die is toegespitst op de wensen en behoeften van uw organisatie? NBA Opleidingen verzorgt incompany-programma’s rondom een breed scala onderwerpen.

De voordelen van incompany op een rij:

Op maatEen incompany cursus is op maat , met voorbeelden uit uw praktijk, zodat u en uw collega’s het geleerde direct in het werk kunnen toepassen.

Efficiënt Een incompany cursus is financieel al snel aantrekkelijk, Geen tijdsverlies, geen of nauwelijks reistijd voor uw collega’s en de bijeenkomsten zijn precies zo lang als nodig is. De keuze voor de locaties is aan u, bij u op kantoor of bij een locatie in uw directe omgeving.

TopdocentenWij werken alleen maar met topdocenten die voor u en uw col-lega’s de link leggen tussen theorie en praktijk. Bijvoorbeeld hoogleraren die hun werk combineren met een functie in het bedrijfsleven of publieke sector. Of een zelfstandige adviseur die weet hoe het in uw mkb praktijk werkt. Onze docenten kennen uw werkveld en bieden meerwaarde.

NearcompanyNearcompany; één opdrachtgever voor meerdere accountants-kantoren. Eén kantoor is ons aanspreekpunt voor de planning, communicatie, locatie en verdere uitvoering. Samen met meer-dere kantoren uit de regio neemt u deel zodat alle deelnemende kantoren genieten van de incompany voordelen. Wij adviseren u graag over de concrete mogelijkheden voor u.

Full-serviceDagelijks verzorgen we vele cursussen. Wilt u ook profiteren van deze ervaring? NBA Opleidingen kan de complete organisatie van uw permanente educatie overnemen. Vraag ons gerust naar de mogelijkheden.

Kwaliteit waarborgWij staan voor onze kwaliteit en die bewaken wij ook continue. De (anonieme) evaluaties delen wij na afloop met u en onze docenten om iedere keer opnieuw te kijken hoe we de kwaliteit kunnen verhogen. Naast onze eigen kwaliteitsbewaking laat NBA Opleidingen iedere drie jaar een audit uitvoeren door CE-DEO naar de waardering van onze dienstverlening, de samen-werking met ons en de kwaliteit van onze cursussen. De waardering voor onze incompany cursussen ligt dan ook op een 8,5 tot 9 gemiddeld.

Advies nodig en/ of meer informatie?Wouter Bekker (06 - 10 16 52 36 of [email protected]) of Jaap Wassink (06 - 11 39 72 74 of [email protected]) vertellen u graag over de mogelijkheden. Zij kennen de ontwikkelingen binnen uw vakgebied en denken met u mee over (vaktechnische) ontwikke-lingen voor u en uw collega’s.

Onze klanten Het merendeel van onze klanten bedienen we al vele jaren met veel plezier, met dank aan bijvoorbeeld:Jongejan & Partners, Westerveld en Vossers, Mazars, Flynth, Crowe Horwath, Grant Thornton, HLB Nederland, KLM, KPN, Rijksacademie, NUON-Vattenfall, OCE, Rabobank, ING en LeasePlan.

Incompany programma’sVoor alle accountants (RA’s en AA’s) en andere financiële professionals

Page 149: Permanente educatie voor RA’s en AA’s€¦ · Audit van soft controls: verdiepende vaardigheden Accountancy controle 20 november 15 42 ... De psychologie van risicomanagement

Ook voor u interessant

Data science: een introductie NIEUW30 oktober In deze cursus leert prof. dr. Edo Roos Lindgreen (hoogleraar Data Science UvA) u op een interac-tieve en toegankelijke manier de principes en praktische toepassingen van data science, onafhankelijk van leveranciers of specifieke tools. Een selectie van de onderwerpen:• wat is data science eigenlijk?• wat is de toegevoegde waarde van data science voor accounting en control??• statistiek, maar dan simpel• machine learning en AI in verschillende domeinen• praktische toepassingen, voorbeelden en case studies

Ken de taal van de programmeur NIEUW4 oktober

Word gesprekspartner voor ICT-ers! Na deze training heeft u een beter beeld bij veel gebruikte begrippen zoals API’s, open source en machine learning. U begrijpt het proces van softwareontwikkeling en de verschil-lende verschijningsvormen. U bent een betere gesprekspartner voor softwareleveranciers of de IT afdeling. Daarnaast heeft u een betere uitgangspositie voor het zelf (laten) ontwikkelen van software. Dit alles in de context van de dagelijkse praktijk en geïllustreerd aan de hand van voorbeelden van softwarecode. U krijgt een programmeeropdracht om te leren denken als een programmeur. Docenten: Joris Joppe RA en Frans van der Meer

FraudedrieluikMeer inzicht in fraude!

Het fraudedrieluik bestaat uit drie thema’s die aansluiten bij de laatste fraude-ontwikkelingen.Na afloop kent u de voordelen van het doen van aangifte en de frauderisico’s behorende bij cryptovaluta en blockchain. Schrijf u direct in voor deze unieke fraudereeks of volg de thema’s afzon-derlijk! Ga aan de slag met professionals uit de praktijk en krijg inzicht in:

• Cryptovaluta en frauderisico’s NIEUW Dinsdag 18 september 2018 - 3PE• Blockchain en frauderisico’s NIEUW Dinsdag 9 oktober 2018 - 3 PE• De fraudeaangifte Dinsdag 27 november 2018 - 3 PE

Mastercourse Publieke Sector

De Mastercourse Publieke Sector 2018 geeft u inzicht in de actuele thema’s van de verbreding van uw takenpakket. Met deze kennis bent u beter in staat de (financiële) doelmatigheid van uw organisatie te be-oordelen en hierover te adviseren. U krijgt tools en inzichten die u bijstaan om de maatschappelijke opdracht van uw organisatie in te vullen. De Mastercourse Publieke Sector 2018 biedt u de unieke gelegenheid om met experts uit het veld en vakgenoten de dialoog aan te gaan over uw werk. Deze 3-daagse master-course wordt zowel in het voorjaar als het najaar aangeboden. Ga voor data en verdere informatie naar: www.nbaopleidingen.nl/academie-publieke-sector/

Met het aanbod in deze cursusgids richten we ons primair op thema’s en aandachtsgebieden voor accountants in business. De volgende cursussen zijn speciaal ontwikkeld voor openbaar accountants en accountants werkzaam in de publieke sector. Wellicht ook interessant!

149

Page 150: Permanente educatie voor RA’s en AA’s€¦ · Audit van soft controls: verdiepende vaardigheden Accountancy controle 20 november 15 42 ... De psychologie van risicomanagement

Algemene voorwaarden NBA Opleidingen

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomst tus-sen de deelnemer (cursist) en de organisatie waarmee de deel-nemer de (opleidings)overeenkomst aangaat (hierna te noemen: “Opleider”). De overeenkomst wordt aangegaan met de partij die in de brochure bij de opleiding is vermeld als organisator. Op de incompany opleidingen is een andere set voorwaarden (‘Alge-mene voorwaarden Incompany’) van toepassing.

Artikel 1. AlgemeenDeze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten van Opleider aan/met een deelnemer met betrekking tot het (doen) verrichten van diensten door Opleider, waaronder begrepen - doch niet gelimiteerd tot - het verzorgen van opleidingen, seminars, trainingen, work-shops, congressen, conferenties, summercourses en mastercourses (hierna gezamenlijk te noemen „opleidingen‟) alsmede het ter beschikking stellen van personen, ruimten en materialen, e.d. en alle daaruit voortvloeiende geschillen. Door inschrijving gaat de deelnemer akkoord met deze voorwaarden. Druk- of typefouten zijn voorbehouden.

Artikel 2. Aanmelding1. Een deelnemer kan zich aanmelden via de internetsite van Opleider, door te

klikken op de opleiding van zijn of haar keuze, of via het aanmeldingsformulier afgedrukt in brochures van Opleider en via diverse andere communicatiemid-delen. De brochure of een separaat aanmeldingsformulier kan men bij Opleider aanvragen. Een deelnemer kan een volledig ingevuld aanmeldingsformulier per e-mail of per post aan Opleider versturen: voor actuele contactgegevens dient men de website van Opleider te raadplegen. De overeenkomst tussen de deelnemer en Opleider komt tot stand door de schriftelijke of elektronische bevestiging door Opleider aan de deelnemer van diens schriftelijke of elektro-nische aanmelding.

2. Plaatsing op een opleiding geschiedt in volgorde van binnenkomst van de inschrijfformulieren. Er wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met aangege-ven voorkeuren, hieraan kunnen echter geen rechten ontleend worden. Indien een deelnemer niet kan worden geplaatst, ontvangt betrokken deelnemer daarvan schriftelijk, elektronisch of telefonisch bericht.

3. Aanmelding voor de opleidingen die plaatsvinden in Nederland, België, Suriname, Aruba, Curaçao of St. Maarten is mogelijk tot één dag voor aanvang van de opleiding. Indien aanmelding geschiedt binnen 10 werkdagen vooraf-gaand aan aanvang van de opleiding dan kan een tijdige ontvangst van het opleidingsmateriaal niet worden gegarandeerd.

4. Voor opleidingen die plaatsvinden in andere dan bovengenoemde landen c.q. gebieden kunnen deelnemers zich aanmelden tot 60 dagen voor aanvang van de opleiding.5. De deelnemer verbindt zich voor de gehele opleiding.6. Elke deelnemer ontvangt elektronisch dan wel per post een deelnamebeves- tiging binnen 10 werkdagen na ontvangst van de aanmelding.7. Opleider contracteert met de individuele deelnemer, niet met het kantoor c.q.

de werkgever waarvoor de deelnemer werkzaam is. Het staat de deelnemer vanzelfsprekend vrij om de factuur door het kantoor c.q. de werkgever te laten voldoen (“factuuradres”) maar de deelnemer blijft zelf te allen tijde verantwoor-delijk voor volledige en tijdige betaling.

8. Opleider behoudt zich het recht voor om, zonder opgaaf van redenen, indivi- duele inschrijvingen te weigeren.

Artikel 3. Prijzen1. De uitingen in de door Opleider gepubliceerde brochures, folders en andere

communicatie uitingen zijn bindend, tenzij in een schriftelijke overeenkomst een andere prijs is overeengekomen.

2. Alle prijzen zijn, tenzij anders vermeld, inclusief opleidingsmateriaal en catering. Overnachtingen zijn inclusief indien dit vermeld staat bij de omschrijving van cursus.3. Opleider heeft het recht de prijzen te allen tijde te wijzigen, met dien verstande

dat na bevestiging van een opleiding de op dat moment geldende prijs zal blijven gelden, tenzij de opleiding wordt geannuleerd en naar een latere datum wordt verschoven (zie artikel 6), in welk geval de ten tijde van de nieuwe beves-tiging geldende prijs van toepassing is. Genoemde prijzen luiden in euro, tenzij anders vermeld.

4. Voor accountants die vallen in categorie Z (leden zonder arbeidsinkomen) zoals bedoeld in de Algemene Contributieverordening (NBA) geldt op schrif- telijk verzoek aan Opleider een korting van 30 procent op de opleidingsprijs.5. Kortingsregelingen en/of acties kunnen niet met elkaar worden gecombineerd. De voor de deelnemer meest gunstige prijs wordt in rekening gebracht. Artikel 4. Betalingsvoorwaarden1. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen dient de deelnemer de volledige

opleidingsprijs uiterlijk binnen de op de factuur vermelde betalingstermijn, doch indien de opleiding binnen deze termijn aanvangt, in elk geval een werk-dag voorafgaand aan aanvang van de opleiding, te (laten) voldoen.

2. De betalingstermijn op de factuur is een fatale termijn. Indien de verschuldigde opleidingsprijs niet tijdig is voldaan, heeft Opleider het recht de overeenkomst niet uit te voeren dan wel voortijdig te beëindigen. In dat geval wordt een overeenkomst beschouwd als door de deelnemer te zijn geannuleerd en zijn de annuleringskosten van toepassing zoals vermeld in artikel 5.

Artikel 5. Annulering door deelnemer1. Bij verhindering kan een deelnemer zich zonder bijkomende kosten laten

vervangen door een ander, mits schriftelijk gemeld vóór aanvang van de opleiding. De deelnemer blijft de gehele oorspronkelijke opleidingsprijs verschuldigd.

2. Gehele of gedeeltelijke annulering van een overeenkomst door een deelnemer dient schriftelijk of per e-mail plaats te vinden. Voor de vaststelling van de an-nuleringskosten wordt uitgegaan van de datum van ontvangst van het schrijven of de e-mail c.q. de datum waarop de betalingstermijn is verstreken.

3. De deelnemer heeft het recht om de overeenkomst gedurende 14 dagen na het bestellen van de cursus te ontbinden (indien wettelijke bedenktijd ex. artikel 6:230 o BW van toepassing) tenzij anders overeengekomen.

4. Indien de deelnemer zijn deelname aan een opleiding schriftelijk annuleert tussen de zes en vier weken vóór aanvang van de opleiding, is € 75,00 admi-nistratiekosten verschuldigd en de eventuele reeds gemaakte - niet restitu-eerbare - kosten zoals kosten voor overnachtingen. Annuleert de deelnemer minder dan vier weken voor aanvang van de opleiding dan wordt het volledige opleidingsgeld (100%) in rekening gebracht.

150

Page 151: Permanente educatie voor RA’s en AA’s€¦ · Audit van soft controls: verdiepende vaardigheden Accountancy controle 20 november 15 42 ... De psychologie van risicomanagement

Artikel 6. Annulering c.q. wijziging 1. Opleider heeft het recht zonder opgave van reden wijzigingen (waaronder, doch

niet uitsluitend, wijzigingen met betrekking tot de inhoud, de opzet, de docenten, het materiaal, de datum, het tijdstip, de locatie, de plaats waarin de opleiding wordt gegeven) aan te brengen in aangekondigde opleidingen en aangekondigde opleidingen af te gelasten.

2. In geval van afgelasting van een opleiding heeft de deelnemer recht op terug betaling van het volledige door de deelnemer aan Opleider betaalde bedrag.3. In geval van wijziging van de datum, het tijdstip of de locatie van een opleiding

wordt de deelnemer schriftelijk of elektronisch geïnformeerd. In dat geval kan een deelnemer, tenzij anders overeengekomen, binnen 14 dagen na dagteke-ning van het schrijven of de e-mail betreffende de wijziging, kosteloos annule-ren door middel van een schrijven of e-mail.

Artikel 7. Klachtenprocedure1. Klachten dienen binnen 14 dagen na constatering gemotiveerd aan Opleider te

worden meegedeeld. Binnen 5 werkdagen ontvangt de verzender een bevesti-ging van ontvangst. Alle klachten worden vertrouwelijk en binnen 4 weken na ontvangst behandeld. De uitgebreide klachtenprocedurestaat beschreven op de website van Opleider , op deze website vindt u tevens het digitale klachten-formulier. De klacht en de afhandeling daarvan wordt door Opleider geregi-streerd en bewaard voor een periode van vijf (5) jaar.

2. Het indienen van een klacht laat de nakoming van de betalingsverplichtingen onverlet.

Artikel 8. Aansprakelijkheid1. Opleider spant zich in om alle activiteiten kwalitatief optimaal te verrichten, zo

wel inhoudelijk als organisatorisch. Niet uitgesloten kan worden dat deson-danks foutieve inhoudelijke informatie wordt verstrekt, hetzij door de docent tijdens de opleiding, hetzij in het schriftelijk materiaal dat als onderdeel van de opleiding aan de deelnemer wordt verstrekt. Opleider sluit iedere aansprake-lijkheid hiervoor uit, tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid zijdens Opleider en/of haar leidinggevenden.

2. De gehele contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid van Opleider jegens de deelnemer aan een opleiding is beperkt tot aansprakelijkheid met betrekking tot directe schade (waaronder in ieder geval niet wordt begrepen: indirecte schade, gevolgschade, verminderde goodwill, bedrijfsstagnatie en daarmee samenhangend verlies of schade); met een maximum van het totaal-bedrag aan vergoedingen die de deelnemer uit hoofde van de overeenkomst aan een opleiding aan Opleider heeft voldaan.

3. De deelnemer vrijwaart Opleider tegen alle vorderingen van derden - waaronder begrepen doch niet beperkt tot de werkgever dan wel werknemers van de deelnemer - die hetzij rechtstreeks hetzij indirect voortvloeien uit de in het kader van de overeenkomst verrichte werkzaamheden.

Artikel 9. Overmacht1. In het geval dat Opleider door overmacht wordt verhinderd om de overeen-

gekomen dienstverlening/ werkzaamheden geheel of gedeeltelijk uit te voeren, heeft Opleider het recht om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dit naar keuze van Opleider, zonder dat Opleider tot vergoeding van enige schade is gehouden.

2. Onder overmacht wordt mede – maar niet uitsluitend – verstaan verhin-deringen aan de zijde van de docent, zoals verhindering door (persoonlijke) omstandigheden als ziekte of overlijden van de docent dan wel naasten van de docent en omstandigheden in weer of verkeer die een vertraging of verhinde-ring van de docent veroorzaken.

Artikel 10. Verwerking van persoonsgegevens1. Als een deelnemer zich aanmeldt voor een opleiding uit het aanbod van

Opleider worden de persoonsgegevens gebruikt bij het samenstellen van een deelnemerslijst (persoonsnaam en naam werkgever). Tevens worden de gegevens opgenomen in het klantenbestand om de deelnemer in de toekomst te kunnen informeren over het opleidingsaanbod. Indien een deelnemer bezwaar heeft tegen het opnemen van gegevens in het klantenbestand dan kan de deelnemer dat door middel van een schrijven of een e-mail (gericht aan Opleider) aangeven. Voor actuele contactgegevens kan de website van Opleider worden geraadpleegd. De gegevens van een deelnemer worden vertrouwelijk behandeld en niet zonder toestemming van de desbetreffende deelnemer aan derden verstrekt, tenzij enig wettelijk voorschrift hiertoe verplicht.

2. Onder “derden” verstaan wij niet de partijen waarmee wij samenwerken voor de uitvoering van de overeenkomst tussen Opleider en deelnemers, zoals hosting-partijen. Met deze partijen hebben wij overeenkomsten gesloten waarin we – onder andere – afspraken hebben gemaakt over de toegang tot de gegevens, de bewaartermijn en de beveiliging. Verdere vragen over hoe de NBA omgaat met uw privacy kunt u stellen via [email protected].

Artikel 11. Permanente Educatie1. Opleider verstrekt een deelnemer die heeft deelgenomen aan een opleiding

een deelnamebewijs indien de deelnemer de presentielijst bij aankomst en vertrek tekent.

2. Opleider is een CEDEO erkende opleidingsinstelling. Het opleidingsaanbod wordt als erkende opleiding aangemeld bij CEDEO.3. Een opleiding is, tenzij anders aangegeven, een aangemelde opleiding door een erkende PE-instelling in de zin van de nadere voorschriften permanente educatie.

Artikel 12. Intellectueel eigendomHet is niet toegestaan om enig(e) van of namens Opleider in het kader van de opleiding verkregen informatie en (werk)materiaal, al dan niet met inschakeling van derden, geheel of ten dele te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren. Het maken van beeld- en/of geluidopnamen tijdens de opleiding is uitdrukkelijk verboden. Opleider dan wel de docent is auteursrechthebbende op het lesmateri-aal, voor zover het lesmateriaal niet anders vermeld.

Artikel 13. Rechts- en forumkeuzeOp alle overeenkomsten met Opleider is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen voortvloeiende uit overeenkomsten met Opleider worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

Algemene voorwaarden, maart 2018

151

Page 152: Permanente educatie voor RA’s en AA’s€¦ · Audit van soft controls: verdiepende vaardigheden Accountancy controle 20 november 15 42 ... De psychologie van risicomanagement

Postbus 79841008 AD AmsterdamAntonio Vivaldistraat 2-81083 HP Amsterdam

T 020 301 03 30E [email protected] nbaopleidingen.nl