Percussiepalenheier – Veehouder...SB 36.56.58.60.62.64 Percussiehamer - Komkop Ø 120 - Filter...

of 6 /6
PalenheierVIBRESCOPIC IIVEEHOUDER Slaatpaleninallesoortenbodemsdankzijhet exclusieveregelsysteemvanhetslagvermogen doordeoperator. Compacte afmetingen tijdens het transport enhetgebruik(telescopischemast). Drijftpalenindegrond,max.3,00m,min. 0,60m,zonderafstellingen. Werkt in alle standen (zijwaarts,hellend, draaiend). Geenbeschadigingvandepalen(regelingvanhet vermogen). Uitzonderlijkenauwkeurigheid:depaalwordt geleidtijdenshetwerk. ONGEËVENAARDEVEILIGHEID:de hamer kloptuitsluitendwanneerdepaalzichonder dekomkopbevindt. Bediening van de werkzaamheden vanuit de cabine en/of achter het toestel,dankzij de elektrohydraulischebedieningmetharnas. Gebruiksgemak:metéénbedieningwordtde opwaartse en neerwaartse beweging van de hamerendeslaggeregeld. Robuuste,gesmede,bewerkteenbehandelde komkop,Ø120mmen/of150mm. Naargelangdeoperatorverstelbaarharnasvan hetbedieningskastje. Algemene eigenschappen Tarieven per 1 januari 2013 Modellen Technische eigenschappen MODEL Ophanging Max.paallengte Diameterkomkop Percussiehamerblok Slagkrachtonderdekomkop Hydraulischezwenking (vanuitaslijntractor) Hydraulischehellingshoekvandemast Naarbinnentoe Naarbuitentoe Totalehoogte Totalebreedte Totaalgewichtzonderoptie Werking VIBRESCOPIC II VEEHOUDER 3-puntsophangingnr.2metverstelbare pennenofverstelbarevangmuilen naargelang model 3m 120mmof150mm Instelbaarvan0tot950slagen/min. Instelbaarvan0tot230joule/slag 1,90m 15° 15° 2,72m 1,97m 605kg (versie EVOLUTION) Tractorpompmet2koppelingenof Pompaftakas540t.p.m.,35L/min VIBRESCOPIC II EVOLUTIONVEEHOUDER 3-puntsophangingnr.2metverstelbarepennen-KomkopØ120mm-Filter Telescopischemastopwaarts/neerwaartsEW-Voorpalenvan3m-Hydraulischehelling Hydraulischezwenking,slag50cm-Zwenkingnaarvoren/achteren,slag30cm Werkingoptractorpompmet2mannelijkesnelkoppelingenmetklep1/2 Hydraulische verdeler 4 elementen met handbediening 11820,00 703 72B Hydraulische verdeler 4 elementen met elektrohydraulische bediening 13775,00 703 76B OPTIES Alleenpuntijzer-Lengte1,30m 440,00 703 22B Puntijzermethydraulischetrekker 1575,00 703 19B Puntijzermethydraulischetrekkerenelektrohydraulischebediening 1615,00 703 71B Hydraulischecentrale–Aandrijvingaftakas540t.p.m., pomp35L/min.,tank40litermetolieencardan 2220,00 701 36A ROTERENDEVIBRESCOPIC IIVEEHOUDER 3-puntsophangingnr.2metverstelbarevangmuilen-KomkopØ120mm-Filter Telescopischemastopwaarts/neerwaartsEW-Voorpalenvan3m-Hydraulischehelling Hydraulischezwenking,slag50cm-Elektrohydraulischebediening-Elektroverdeler Werkingoptractorpompmet2mannelijkesnelkoppelingenmetklep1/2 Hydraulischerotatie(220°) 15790,00 703 73B OPTIES Alleenpuntijzer-Lengte1,30m 440,00 703 22B PuntijzermethydraulischetrekkervoorROTERENDEVIBRESCOPICIIzondercentrale 1720,00 703 20B PuntijzermethydraulischetrekkervoorROTERENDEVIBRESCOPICIImethydraulische centralemetdubbelhuis 1525,00 703 21B Hydraulischecentralemetdubbelhuis-Aandrijvingaftakas540t.p.m., pomp35L/min.en22L/min.,tank40litermetolieencardan 3095,00 701 37A Accessoires VIBRESCOPIC II KomkopbinnenØ120 890,00 703 377 KomkopbinnenØ150 985,00 703 378 Multifunctionele hendel 1530,00 703 11C Afstandsbediening 6785,00 703 12C Hydraulischedriepuntsophanging6tonvoorVIBRESCOPICEvolution 765,00 721 07A Hydraulischedriepuntsophanging6tonvoorVIBRESCOPICRotatif 765,00 721 06A Permanentehoudersneuvelstuk(zondersneuvelstuk) 170,00 703 28C Sneuvelstuktebepalennaargelanguwpalen op aanvraag Div 703 Prijs excl. BTW e Referentie VIBRESCOPIC II ROTATIF VEEHOUDER VIBRESCOPIC II EVOLUTION VEEHOUDER VIBRESCOPIC II ROTATIF VEEHOUDER EXCLUSIEF BIJ RABAUD : Zwenking van de hamer voor respect van de bestaande begroeiing = Ideaal voor renovatie van afrasteringen 32 Percussiepalenheier – Veehouder

Embed Size (px)

Transcript of Percussiepalenheier – Veehouder...SB 36.56.58.60.62.64 Percussiehamer - Komkop Ø 120 - Filter...

 • PalenheierVIBRESCOPIC IIVEEHOUDER

  • Slaat palen in alle soorten bodems dankzij hetexclusieve regelsysteem van het slagvermogendoor de operator.

  • Compacte afmetingen tijdens het transporten het gebruik (telescopische mast).

  • Drijft palen in de grond, max. 3,00 m, min.0,60 m, zonder afstellingen.

  •Werkt in alle standen (zijwaarts, hellend,draaiend).

  •Geen beschadiging van de palen (regeling van hetvermogen).

  • Uitzonderlijke nauwkeurigheid:de paal wordtgeleid tijdens het werk.

  • ONGEËVENAARDE VEILIGHEID: de hamerklopt uitsluitend wanneer de paal zich onderde komkop bevindt.

  • Bediening van de werkzaamheden vanuit decabine en/of achter het toestel, dankzij deelektrohydraulische bediening met harnas.

  • Gebruiksgemak:met één bediening wordt deopwaartse en neerwaartse beweging van dehamer en de slag geregeld.

  • Robuuste, gesmede, bewerkte en behandeldekomkop,Ø 120 mm en/of 150 mm.

  • Naar gelang de operator verstelbaar harnas vanhet bedieningskastje.

  Algemene eigenschappen

  Tarieven per 1 januari 2013

  Modellen

  Technische eigenschappen

  MODEL

  Ophanging

  Max. paallengte

  Diameter komkop

  Percussie hamerblok

  Slagkracht onder de komkop

  Hydraulische zwenking(vanuit aslijn tractor)

  Hydraulische hellingshoek van demastNaar binnen toeNaar buiten toeTotale hoogte

  Totale breedte

  Totaal gewicht zonder optie

  Werking

  VIBRESCOPIC IIVEEHOUDER

  3-punts ophanging nr. 2 met verstelbarepennen of verstelbare vangmuilen

  naargelang model3 m

  120 mm of 150 mm

  Instelbaar van 0 tot 950 slagen/min.

  Instelbaar van 0 tot 230 joule/slag

  1,90 m

  15°15°2,72 m

  1,97 m

  605 kg (versie EVOLUTION)Tractorpomp met 2 koppelingen ofPomp aftakas 540 t.p.m., 35 L/min

  VIBRESCOPIC II EVOLUTIONVEEHOUDER3-punts ophanging nr. 2 met verstelbare pennen - Komkop Ø 120 mm - FilterTelescopische mast opwaarts/neerwaarts EW -Voor palen van 3 m - Hydraulische hellingHydraulische zwenking, slag 50 cm - Zwenking naar voren/achteren, slag 30 cmWerking op tractorpomp met 2 mannelijke snelkoppelingen met klep 1/2• Hydraulische verdeler 4 elementen met handbediening 11820,00 703 72B• Hydraulische verdeler 4 elementen met elektrohydraulische bediening 13775,00 703 76B

  OPTIESAlleen puntijzer - Lengte 1,30 m 440,00 703 22BPuntijzer met hydraulische trekker 1575,00 703 19BPuntijzer met hydraulische trekker en elektrohydraulische bediening 1615,00 703 71BHydraulische centrale –Aandrijving aftakas 540 t.p.m.,pomp 35 L/min., tank 40 liter met olie en cardan 2220,00 701 36A

  ROTERENDEVIBRESCOPIC IIVEEHOUDER3-punts ophanging nr. 2 met verstelbare vangmuilen - Komkop Ø 120 mm - FilterTelescopische mast opwaarts/neerwaarts EW -Voor palen van 3 m - Hydraulische hellingHydraulische zwenking,slag 50 cm - Elektrohydraulische bediening - ElektroverdelerWerking op tractorpomp met 2 mannelijke snelkoppelingen met klep 1/2Hydraulische rotatie (220°) 15790,00 703 73B

  OPTIESAlleen puntijzer - Lengte 1,30 m 440,00 703 22BPuntijzer met hydraulische trekker voor ROTERENDEVIBRESCOPIC II zonder centrale 1720,00 703 20BPuntijzer met hydraulische trekker voor ROTERENDEVIBRESCOPIC II met hydraulischecentrale met dubbel huis 1525,00 703 21BHydraulische centrale met dubbel huis - Aandrijving aftakas 540 t.p.m.,pomp 35 L/min. en 22 L/min., tank 40 liter met olie en cardan 3095,00 701 37A

  AccessoiresVIBRESCOPIC IIKomkop binnen Ø 120 890,00 703 377Komkop binnen Ø 150 985,00 703 378Multifunctionele hendel 1530,00 703 11CAfstandsbediening 6785,00 703 12CHydraulische driepunts ophanging 6 ton voorVIBRESCOPIC Evolution 765,00 721 07AHydraulische driepunts ophanging 6 ton voorVIBRESCOPIC Rotatif 765,00 721 06APermanente houder sneuvelstuk (zonder sneuvelstuk) 170,00 703 28CSneuvelstuk te bepalen naargelang uw palen opaanvraag Div 703

  Prijs excl.BTW e

  Referentie

  VIBRESCOPIC II ROTATIF VEEHOUDER

  VIBRESCOPIC IIEVOLUTION VEEHOUDER

  VIBRESCOPIC II ROTATIF VEEHOUDER

  EXCLUSIEF BIJRABAUD :

  Zwenking van de hamer

  voor respect van de

  bestaande begroeiing

  =

  Ideaal voor renovatie van

  afrasteringen

  32

  Percussiepalenheier – Veehouder

 • • Slaat in alle soorten bodems alle soorten palen in van0,70 tot 3,30 m.

  • Snelle koppeling op de tractor dankzij hetstabilisatiesysteem zonder stagen - EXCLUSIEFBIJRABAUD

  • Regeling vanuit de cabine of vanaf het toestel dankzij eeneenvoudig bedieningskastje met harnas.

  • Stelknop voor de paaldiepte - EXCLUSIEF BIJRABAUD

  • Dubbelwerkende duplex mast en ophanging metlastoverbrenging voor een verhoogde prestatie van dehamer - EXCLUSIEF BIJ RABAUD

  • Licht holronde komkop om de paal zonderbeschadiging te hercentreren tijdens het indrijven.

  • Slagfrequentie 1500 slagen/min.

  Algemene eigenschappen

  Tarieven per 1 januari 2013

  Model

  VIBRESCOPICPROFESSIONNEL3-punts ophanging nr. 2 met stabilisatiesysteem zonder stagen

  Duplex mast voor palen max. 3,30 m

  Hydraulische zwenking 1,00 m van de slagkop

  Hydraulische rotatie 180°

  Hydraulische helling 25° naar buiten en 20° naar binnen

  Hydraulische centrale dubbel huis (45 L/min. + 15 L/min.) - tank 80 liter

  Debietverdeler 48 L/min. - Door de operator verstelbare dieptemeter

  Elektrohydraulische bediening met harnas

  Komkop Ø 150 mm - Parkeerstutten 22720,00 703 99B

  OPTIES

  Puntijzer + hydraulische ijzertrekker 1515,00 703 01CAlleen puntijzer – Lengte 1,60 m 620,00 703 05CKoeler op 12Volt aansluiting 825,00 703 02CAutomatische loodrechtregeling door hellingsmeter 1560,00 703 03C

  Prijs excl.BTW e

  Referentie

  Technische eigenschappen

  • Hydraulische zwenking slag 1,00 m. Bescherming van debestaande vegetatie: Zwenking van de hamerkop -EXCLUSIEF BIJ RABAUD

  • Hydraulische hellingshoek 20° naar binnen / 25° naar buiten.

  • Hydraulische rotatie 180°

  • Bediening van de percussiehamer door de operator.

  •Aandrijving door aftakas 540 t.p.m.

  • Straalbrekermantels op de drukslangen.

  • Steunharnas van het bedieningskastje, verstelbaarnaargelang de gebruiker.

  • Opties: oliekoeling, puntijzer met hydraulische trekker,hellingsmeter om de verkanting automatisch te corrigeren(Handmatige of automatische modus) - EXCLUSIEFBIJ RABAUD

  PROFESSIONELE Percussiepalenheier VIBRESCOPIC

  Hydraulische zwenking van dehamerkop voor volledige

  bescherming van de bestaandevegetatie

  Exclusief bij

  RABAUD

  MODEL VIBRESCOPIC PROFESSIONNEL

  Palen (min./max.) 0,70 m / 3,30 m

  Ø komkop 150 mm

  Aantal slagen 1500 slagen / min

  Lengte 1,74 m

  Breedte 2,28 m

  Hoogte 3,04 m

  Totaal gewicht (zonder optie) 730 kg

  Zwenking 1,00 m

  Helling (binnen/buiten) 20° int. / 25° ext.

  Rotatie 180°

  Aandrijving Pomp aftakas 540 t.p.m., hydraulische centrale

  dubbel huis 45 en 15 L/min. , tank 80 L

  Ophanging 3-punts ophanging nr. 2 met stang met

  stabilisatiesysteem zonder stagen

  Automatische regeling van deloodrechte stand doorhellingsmeter.

  Hydraulische helling naarbinnen 20° / naar buiten 25°

  Percussiepalenheier – Veehouder Onze machinesvoldoen aan de

  Europese voorschriften

  33

  Exclusief bij

  RABAUD

 • Percussiepalenheier –Wijnbouwer

  Percussiepalenheier –Wijnbouwer

  Tarieven per 1 januari 2013

  ModellenReferentie

  VIBRESCOPIC 150

  VIBRESCOPIC III EVOLUTION +puntijzermetautomatischestandregeling

  VIBRESCOPIC 150 OP STANDAARDkan gekoppeld worden op de mast van een

  snoeimachine, etc.

  Prijs excl.BTW eVIBRESCOPIC 150

  Percussiehamer – Slagvermogen 70 joule/slag Verstelbare mast 180° - Gewicht 214 kg 4115,00 703 67B

  VIBRESCOPIC 150 voor losse koppelingPercussiehamer - Slagvermogen 70 joule/slag

  2 bedieningsgrepen - 2 slangen van 8 m + 2 koppelstukken 2855,00 703 07C

  VIBRESCOPIC 150 OP STANDAARDvoor losse koppelingPercussiehamer - Slagvermogen 70 joule/slag - 2 bedieningsgrepen 2 slangen van 5 m + 2 koppelstukken - Standaard 3075,00 703 96B

  • Koppeling op alle tractortypes.

  • Percussie tot 1000 slangen/minuut met gebruikvan slechts 15 L/min. olie.

  • Geschikt voor alle soorten palen (ijzer, hout, enz.).

  • Dankzij het ontwerp kan gewerkt wordentussen de wijngaardrijen.

  •Mogelijkheid om palen op de zijkant te vervoeren.

  • Eenvoudig in gebruik: mechanische bewegingengeregeld door hendels (zijwaartse zwenkingvan 1,625 m, 180° verstelbare telescopischemast).

  • Inklapbare mast en hamer voor totaleveiligheid tijdens het transport.

  Algemene eigenschappen

  MODEL

  Ophanging

  Paallengte

  Diameter palen

  Diepte indrijving

  Percussie

  Slagkracht

  Afmetingen (LxBxH)

  Gewicht

  Vereiste hydraulica

  Druk

  VIBRESCOPIC 150

  3-punts ophanging nr. 1 met demonteerbare pennen

  Min. 0,90 m/Max. 2,10 m

  Max. 80 mm

  Tot 0,90 m vanaf de grond

  1000 slagen/min. (opbrengst 15 L/min.)

  70 joule/slag

  2,23 x 1,08 x 2,435 m

  214 kg

  Werkt met een EW en retour – opbrengst 15 tot 25 L/min.

  Van 80 bar tot 120 bar

  Palenheier VIBRESCOPIC 150

  Palenheier VIBRESCOPIC III VITI +puntijzer met automatische standregeling

  Technische eigenschappen

  34

  Tarieven per 1 januari 2013

  ModelVIBRESCOPIC III EVEOLUTION VITI + PUNTIJZER MET AUTOMATISCHE STANDREGELING3-punts ophanging - Komkop Ø 120 - Filter - Telescopische mast omhoog/omlaag EWVoor palen van 3 m - Hydraulische helling - Hydraulische zwenking, slag 50 cmZwenking naar voren/achteren, slag 30 cm - Werking op tractorpomp met 2 mannelijke snelkoppelingen met klep 1/2 - Hydraulische verdeler 4 elementen met elektrohydraulische bediening 18605,00 703 16C

  VIBRESCOPIC III ROTATIF + PUNTIJZER MET AUTOMATISCHE STANDREGELING3-punts ophanging - Komkop Ø 120 - Filter - Telescopische mast omhoog/omlaag EWVoor palen van 3 m - Hydraulische helling - Hydraulische zwenking, slag 50 cm Elektrohydraulische bedieninge - Elektroverdeler - Werking op tractorpomp met 2 mannelijke snelkoppelingen met klep 1/2 - Hydraulische rotatie (220°) 20555,00 703 17C

  OPTIES voor VIBRESCOPIC IIIHydraulische centrale – Aandrijving aftakas 540 t.p.m.,pomp 35 L/min., tank 40 liter met olie en cardan voor EVOLUTION 2220,00 701 36AHydraulische centrale dubbel huis - Aandrijving aftakas 540 t.p.m.,pomp 35 L/min. en 22 L/min., tank 40 liter met olie en cardan voor ROTATIF 3095,00 701 37AKomkop binnen Ø 150 985,00 703 378Kit ankerindrijving 425,00 703 24CPermanente houder sneuvelstuk (zonder sneuvelstuk) 265,00 703 33CSneuvelstuk te bepalen naargelang uw palen op aanvraag Div 703

  Prijs excl.BTW e

  Referentie

 • 35

  Percussiepalenheier –Wijnbouwer

  PalenheierVIBRESCOPIC IIVITI

  • Slaat palen in alle bodemsoortendankzij het exclusieveregelsysteemvanhet slagvermogendoordeoperator.•Compacte afmetingen zowel tijdens het transport alstijdens het gebruik (telescopische mast).• Drijft palen in van 0,60 m tot 3 m zonder verstelling.•Werkt vanuit alle standen (zijwaartse

  zwenking,hellingshoek,rotatie).• Geen beschadiging van de palen (regeling van het

  vermogen).•Uitzonderlijkenauwkeurigheid:depaalwordt tijdenshetwerk geleid.

  • ONGEËVENAARDEVEILIGHEID: de hamer slaatuitsluitend wanneer de paal zich onder de komkopbevindt.•Bediening vanuit de cabine en/of achter het toesteldankzij elektrohydraulisch bedieningskastjemet harnas.• Bediening vanuit de cabine en/of achter het toestel

  dankzij elektrohydraulischbedieningskastjemetharnas.• Robuuste,gesmede,bewerkte en behandeldekomkop,Ø 120 mm en/of 150 mm.•Naar gelang de operator verstelbaar harnas van hetbedieningskastje.

  Algemene eigenschappen

  Tarieven per 1 januari 2013

  Modellen

  MODEL

  OphangingMax. paallengte

  Diameter komkopPercussie van de hamer

  Slagvermogen onder de komkopHydraulische zwenking

  Hydraulische hellingshoek van de mastnaar binnen / naar buiten

  Totale hoogteTotale breedte

  Totaal gewicht zonder optieWerking

  VIBRESCOPIC IIWIJNBOUW/BOOMKWEKERIJ

  3-punts ophanging nr.2 met demonteerbare pennen3,00 m

  120 of 150 mmVerstelbaar van 0 tot 950 slagen/min.Verstelbaar van 0 tot 230 joule/slag

  0,50 m

  15° / 15°2,72 m

  1,60 m (min. afstand tussen de rijen 1,40 m)575 kg (BASIS versie) / 611 kg (versie ROTATIF)

  Tractorpomp met 2 koppelstukken of Pomp aftakas 540 t.p.m.,35 L/min

  VIBRESCOPIC II ROTATIFWIJNBOUW/BOOMKWEKERIJ

  VIBRESCOPIC II BASISVERSIEWIJNBOUW/BOOMKWEKERIJ

  VIBRESCOPIC II EVOLUTIONWIJNBOUW/BOOMKWEKERIJ

  Zwenking naar voren/achteren

  VIBRESCOPIC II BASISVERSIEWIJNBOUWTUSSENTRACTORWIELENKoppeling tussen tractorwielen door de klant - Apparaat zonder chassisKomkop Ø 120 - Filter -Telescopische mast omhoog/omlaag EWHydraulische zwenking, slag 50 cm - Hydraulische helling -Werking op tractorpompmet 2 mannelijke snelkoppelingen met klep 1/2Hydraulische verdeler 3 elementen met handbediening opaanvraag 703 31CHydraulische verdeler 3 elementen met elektrohydraulische bediening opaanvraag 703 32C

  VIBRESCOPIC IIBASISVERSIEWIJNBOUW/BOOMKWEKERIJ3-punts ophanging - Komkop Ø 120 - Filter -Telescopische mast omhoog/omlaag EWVoor palen van 3 m - Hydraulische helling - Hydraulische zwenking, slag 50 cmWerking op tractorpomp met 2 mannelijke snelkoppelingen met klep 1/2Hydraulische verdeler 3 elementen met handbediening 10375,00 703 30BHydraulische verdeler 3 elementen met elektrohydraulische bediening 11935,00 703 74B

  VIBRESCOPIC IIEVOLUTIONWIJNBOUW/BOOMKWEKERIJ3-puntsophanging - Komkop Ø 120 - Filter -Telescopische mast omhoog/omlaag EWVoor palen van 3 m - Hydraulische helling - Hydraulische zwenking, slag 50 cmUitwijking naar voren / achteren, slag 30 cm -Werking op tractorpomp met 2mannelijke snelkoppelingen met klep 1/2Hydraulische verdeler 4 elementen met handbediening 11660,00 703 17BHydraulische verdeler 4 elementen met elektrohydraulische bediening 13615,00 703 75B

  OPTIESAlleen puntijzer - Lengte 1,30 m 440,00 703 22BPuntijzer met hydraulische trekker 1575,00 703 19BPuntijzer met hydraulische trekker en elektrohyraulische bediening 1615,00 703 71BHydraulische centrale - Aandrijving aftakas 540 t.p.m.,pomp 35 L/min, tank 40 liter met olie en cardan 2220,00 701 36AHydraulische driepunts ophanging 6 ton voorVIBRESCOPIC BASISVERSIE en EVOLUTION 765,00 721 07A

  VIBRESCOPIC IIROTATIFWIJNBOUW/BOOMKWEKERIJ3-punts ophanging - Komkop Ø 120 - Filter -Telescopische mast omhoog/omlaag EWVoor palen van 3 m - Hydraulische helling - Hydraulische zwenking, slag 50 cmElektrohydraulische bediening - Elektroverdeler -Werking op tractorpomp met 2 mannelijkesnelkoppelingen met klep 1/2 - Hydraulische rotatie (220°) 15595,00 703 18B

  OPTIESAlleen puntijzer - Lengte 1,30 m 440,00 703 22BPuntijzer met hydraulische trekker voorVIBRESCOPIC II ROTATIF zonder centrale 1720,00 703 20BPuntijzer met hydraulische trekker voorVIBRESCOPIC II ROTATIFmet hydraulische centrale met dubbel huis 1525,00 703 21BHydraulische centrale met dubbel huis -Aandrijving aftakas 540 t.p.m., pomp 35 L/minen 22 L/min., tank 40 liter met olie en cardan voorVIBRESCOPIC II ROTATIF 3095,00 701 37AHydraulische driepunts ophanging 6 ton voorVIBRESCOPIC ROTATIF 765,00 721 06A

  ACCESSOIRES voor alleVIBRESCOPIC II machinesKomkop binnen Ø 120 890,00 703 377Komkop binnen Ø 150 985,00 703 378Multifunctionele bedieningshendel 1530,00 703 11CAfstandsbediening 6785,00 703 12CPermanente houder sneuvelstuk (zonder sneuvelstuk) 170,00 703 28CSneuvelstuk te bepalen naargelang uw palen opaanvraag Div 703

  Prijs excl.BTW e

  Referentie

  Technische eigenschappen

  Onze machinesvoldoen aan de

  Europese voorschriften

 • Percussiepalenheier –Wijnbouwer

  PalenheierVIBRESCOPIC II op M.A.V.werktuigraam en portaaltrekker

  Tarieven per 1 januari 2013

  Modellen

  VIBRESCOPICIISTILTOR (portaaltrekker)

  VIBRESCOPIC IINEW HOLLAND BRAUD série SB

  MODEL

  Max. paallengte

  Ø komkop

  Percussie van de hamer

  Slagvermogen onder de komkop

  Hydraulische zwenkingHellingshoek van de mast :

  naar binnennaar buiten

  VIBRESCOPIC II

  Naargelang draagmachine

  120 of 150 mm

  Verstelbaar van 0 tot 950 slagen/min.

  Verstelbaar van 0 tot 230 joule/slag

  0,50 m uitsluitend op NH BRAUD SB

  20°25°

  VIBRESCOPIC II PELLENC

  VIBRESCOPIC II STILTOR (voor portaaltrekker)(Te koppelen aan portaaltrekker of werktuigraam Oogstmachine)Percussiehamer - Komkop Ø 120 - Filter - Debietverdeler 30 L/min.Gestroomlijnde mast met DW cilinder - Slag van de hamer 1100 mmHydraulische helling rechts/links +/- 20° - Hydraulische helling naar voren/achteren33°/32° of 44,5°/20°- 7 hydraulische slangen en 7 koppelstukken 8455,00 703 18C

  OPTIESHydraulische verdeler 3 DW elementen 690,00 703 87BPuntijzer Ø 30 met hydraulische trekker 975,00 703 19C

  VIBRESCOPIC II PELLENCPercussiehamer - Komkop Ø 120 - Steunmast hamer - Hydraulische helling van de mastFilter / debietverdeler 30 L/min. - Drukbegrenzer 175 bar - 4 hydraulische slangen,4 hydraulische aansluitstukken (zonder koppeling) 8015,00 703 27B

  OPTIEPuntijzer Ø 30 met hydraulische trekker 1465,00 703 29B

  VIBRESCOPIC II NEW HOLLAND BRAUDSeriesVL enVM uitgerust met multifunctionele armPercussiehamer - Komkop Ø 120 - Steunmast hamer - Filter - Debietverdeler 30 L/min.Drukbegrenzer 175 bar - 2 hydraulische slangen en 2 koppelstukken New Holland 7265,00 703 66B

  OPTIEPuntijzer Ø 30 met hydraulische trekker 1465,00 703 29B

  VIBRESCOPIC II NEW HOLLAND BRAUD Série SBSB 36.56.58.60.62.64

  Percussiehamer - Komkop Ø 120 - Filter -Telescopische mast opwaartse/neerwaartsebeweging EW - Hydraulische helling van de mast : 20° naar binnen, 25° naar buitenHydraulische zwenking,slag 50 cm - Elektroverdeler - Hydraulische slangen,koppelstukken metklep (3/4 en 1”) - Elektrohydraulische bediening met bedieningskastje 3 hendelsSnelkoppelchassis op werktuigraam (3 bevestigingspunten) - Parkeerstutten 15665,00 703 26B

  OPTIEPuntijzer Ø 30 met hydraulische trekker 1720,00 703 28B

  VIBRESCOPIC II (voor losse koppeling)Percussiehamer - Komkop Ø 120 - Filter - Debietverdeler 30 L/min.Drukbegrenzer 175 bar - Hamerhouder 6225,00 703 25B

  Prijs excl.BTW e

  Referentie

  • Slaat palen in alle bodemsoorten dankzij hetexclusieve regelsysteem van het slagvermogendoor de operator.

  • Unieke werksnelheid.• Compacte afmetingen zowel tijdens het transport

  als tijdens het gebruik (telescopische mast).• Werkt vanuit alle standen (zijwaartse

  zwenking, hellingshoek, rotatie).• ONGEËVENAARDE VEILIGHEID : de hamer

  klopt uitsluitend wanneer de paal zich onderde komkop bevindt.

  • Uitzonderlijke nauwkeurigheid : de paal wordttijdens het werk geleid.

  • Bediening van de werkzaamheden vanuit decabine en/of achter het toestel, dankzij deelektrohydraulische bediening.

  • Gebruiksgemak: met één hendel wordt deopwaartse en neerwaartse beweging van dehamer en de slag geregeld.

  • Robuuste, gesmede, bewerkte en behandeldekomkop, Ø 120 mm en/of 150 mm.

  • Geen beschadiging van de palen (regeling van hetvermogen).

  Algemene eigenschappen

  Technische eigenschappen

  VIBRESCOPIC IINEW HOLLAND BRAUD série VL

  36

 • PalenheierVIBRESCOPIC II opminigraafmachine / Laadschop /Verreiker

  MODEL

  Max. paallengte

  Ø komkop

  Percussie van de hamer

  Slagvermogen onder de komkop

  Lengte van de geleiding

  Gewicht (zonder verlengstuk)

  Min. vermogen draagmachine

  VIBRESCOPIC II 15/35 VIBRESCOPIC II 35/95 VIBRESCOPICPRO35/95

  Naargelang draagmachine Naargelang draagmachine Naargelang draagmachine

  120 mm 120 of 150 mm 150 mm

  950 slagen/min. 950 slagen/min. 1500 slagen/min.

  230 joule/slag 230 joule/slag 250 joule/slag

  0,50 m 0,80 m (optioneel 1,30 m) 0,80mmet tractiecilinder

  130 kg (zonder bevestiging) 375 kg 335 kg

  1,5 ton (max.3,5 ton) 3,5 ton 3,5 ton

  VIBRESCOPIC II 35/95op minigraafmachine

  VIBRESCOPIC II 15/35op minigraafmachine

  VIBRESCOPIC PRO 35/95op minigraafmachine

  VIBRESCOPIC II PRO sop verreiker

  Tarieven per 1 januari 2013

  ModellenReferentiePrijs excl.

  BTW eVIBRESCOPIC II MINIGRAAFMACHINE 15/35Percussiehamer gemonteerd op slijtbestendige geleders -Komkop Ø 120Steunmast hamer - Debietverdeler 30 L/min., drukbegrenzer 180 bar2 hydraulische slangen zonder koppelstukken (zonder bevestiging) 3925,00 703 29C

  OPTIE uitsluitend voor VIBRESCOPIC II MINIGRAAFMACHINE 15/35 :

  Massa 20 kg (per stel) voor gebruik op minigraafmachine vanaf 2 ton 195,00 703 30CSteun t.b.v. opslag VIBRESCOPIC 15/35 350,00 703 37C

  VIBRESCOPIC II MINIGRAAFMACHINE 35/95Percussiehamer met massa - Komkop Ø 120 - Steunmast hamerFilter - Debietverdeler 30 L/min., drukbegrenzer 180 bar - 2 hydraulische slangen zonderkoppelstukken (zonder bevestiging) 6980,00 703 52B

  OPTIE uitsluitend voor VIBRESCOPIC II MINIGRAAFMACHINE 35/95 :

  Komkop Ø 150 mm 985,00 703 378Puntijzer met hydraulische trekker 1465,00 703 29B

  VIBRESCOPIC PRO MINIGRAAFMACHINE 35/95Percussiehamer - Komkop Ø 150 - Steunmast hamer met tractiecilinder van de hamer(drukkracht 390 kg bij 100 bar) - Debietverdeler 48 L/min., 2 hydraulische slangen zonder koppelstukken (zonder bevestiging) 9740,00 703 06C

  OPTIE uitsluitend voor VIBRESCOPIC PRO MINIGRAAFMACHINE 35/95:

  Puntijzer met hydraulische trekker 1515,00 703 01C

  BEVESTIGINGEN (Verplicht te vermelden)•MINIGRAAFMACHINETe bepalen : breedte armen –Ø as – Hartafstand van beide bevestigingspunten van de arm en de koppelstang 440,00 778 01A

  • MINIGRAAFMACHINE met automatische module Zie pag 50• STANDAARD plaat 8 gaten met bouten voor door u te verzorgen ophanging 65,00 764 05A

  VIBRESCOPIC II PRO VOOR VERREIKERPercussiehamer - Komkop Ø 150 - Steunmast hamer met tractiecilinder van de hamer(drukkracht 390 kg bij 100 bar) - Filter - Support de remisage - Debietverdeler 30 L/min.,2 hydraulische slangen met koppelstukken (zonder bevestiging) 6990,00 703 20C

  BEVESTIGINGEN (Verplicht te vermelden)

  • Bevestiging op VERREIKER 970,00 778 02A

  • Bevestiging op VOORLADER op aanvraag DIV 778

  OPTIES uitsluitend voor VIBRESCOPIC II PRO VOOR VERREIKER : Puntijzer met hydraulische extractie 1465,00 703 26C

  •Geen beschadiging van de palen (regeling van hetvermogen).•Uitzonderlijke nauwkeurigheid : de paal wordt geleidtijdens het werk.• Eenvoudig in het gebruik. •Robuuste, gesmede, bewerkte en behandeldekomkop, Ø 120 mm en/of 150 mm.• ONGEËVENAARDE VEILIGHEID : de hamer kloptuitsluitend wanneer de paal zich onder de komkopbevindt (VIBRESCOPIC II MP).

  Algemene eigenschappen

  OPGELET voor ophanging op verreiker,contradruk max. 100 bar

  37

  Percussiepalenheier Onze machinesvoldoen aan de

  Europese voorschriften

  Technische eigenschappen

  PLUSPUNTEN van de VIBRESCOPIC II 15/35

  • Ideaal voor minigraafmachines van 1,5 tot 3,5 ton.• Hamer gemonteerd op slijtbestendige endemonteerbare geleidingen.

  PLUSPUNTEN van de VIBRESCOPIC PRO 35/95

  • Lichter in gewicht dankzij de tractiecilinder.• Sterkere hamer met hogere percussie.• Bredere komkop.