Peraturan DJBC No. Per 22 BC 2011

70

description

Peraturan DJBC mengenai update registrasi Pabean per Juli 2011

Transcript of Peraturan DJBC No. Per 22 BC 2011

Page 1: Peraturan DJBC No. Per 22 BC 2011
Page 2: Peraturan DJBC No. Per 22 BC 2011
Page 3: Peraturan DJBC No. Per 22 BC 2011
Page 4: Peraturan DJBC No. Per 22 BC 2011
Page 5: Peraturan DJBC No. Per 22 BC 2011
Page 6: Peraturan DJBC No. Per 22 BC 2011
Page 7: Peraturan DJBC No. Per 22 BC 2011
Page 8: Peraturan DJBC No. Per 22 BC 2011
Page 9: Peraturan DJBC No. Per 22 BC 2011
Page 10: Peraturan DJBC No. Per 22 BC 2011
Page 11: Peraturan DJBC No. Per 22 BC 2011
Page 12: Peraturan DJBC No. Per 22 BC 2011
Page 13: Peraturan DJBC No. Per 22 BC 2011
Page 14: Peraturan DJBC No. Per 22 BC 2011
Page 15: Peraturan DJBC No. Per 22 BC 2011
Page 16: Peraturan DJBC No. Per 22 BC 2011
Page 17: Peraturan DJBC No. Per 22 BC 2011
Page 18: Peraturan DJBC No. Per 22 BC 2011
Page 19: Peraturan DJBC No. Per 22 BC 2011
Page 20: Peraturan DJBC No. Per 22 BC 2011
Page 21: Peraturan DJBC No. Per 22 BC 2011
Page 22: Peraturan DJBC No. Per 22 BC 2011
Page 23: Peraturan DJBC No. Per 22 BC 2011
Page 24: Peraturan DJBC No. Per 22 BC 2011
Page 25: Peraturan DJBC No. Per 22 BC 2011
Page 26: Peraturan DJBC No. Per 22 BC 2011
Page 27: Peraturan DJBC No. Per 22 BC 2011
Page 28: Peraturan DJBC No. Per 22 BC 2011
Page 29: Peraturan DJBC No. Per 22 BC 2011
Page 30: Peraturan DJBC No. Per 22 BC 2011
Page 31: Peraturan DJBC No. Per 22 BC 2011
Page 32: Peraturan DJBC No. Per 22 BC 2011
Page 33: Peraturan DJBC No. Per 22 BC 2011
Page 34: Peraturan DJBC No. Per 22 BC 2011
Page 35: Peraturan DJBC No. Per 22 BC 2011
Page 36: Peraturan DJBC No. Per 22 BC 2011
Page 37: Peraturan DJBC No. Per 22 BC 2011
Page 38: Peraturan DJBC No. Per 22 BC 2011
Page 39: Peraturan DJBC No. Per 22 BC 2011
Page 40: Peraturan DJBC No. Per 22 BC 2011
Page 41: Peraturan DJBC No. Per 22 BC 2011
Page 42: Peraturan DJBC No. Per 22 BC 2011
Page 43: Peraturan DJBC No. Per 22 BC 2011
Page 44: Peraturan DJBC No. Per 22 BC 2011
Page 45: Peraturan DJBC No. Per 22 BC 2011
Page 46: Peraturan DJBC No. Per 22 BC 2011
Page 47: Peraturan DJBC No. Per 22 BC 2011
Page 48: Peraturan DJBC No. Per 22 BC 2011
Page 49: Peraturan DJBC No. Per 22 BC 2011
Page 50: Peraturan DJBC No. Per 22 BC 2011
Page 51: Peraturan DJBC No. Per 22 BC 2011
Page 52: Peraturan DJBC No. Per 22 BC 2011
Page 53: Peraturan DJBC No. Per 22 BC 2011
Page 54: Peraturan DJBC No. Per 22 BC 2011
Page 55: Peraturan DJBC No. Per 22 BC 2011
Page 56: Peraturan DJBC No. Per 22 BC 2011
Page 57: Peraturan DJBC No. Per 22 BC 2011
Page 58: Peraturan DJBC No. Per 22 BC 2011
Page 59: Peraturan DJBC No. Per 22 BC 2011
Page 60: Peraturan DJBC No. Per 22 BC 2011
Page 61: Peraturan DJBC No. Per 22 BC 2011
Page 62: Peraturan DJBC No. Per 22 BC 2011
Page 63: Peraturan DJBC No. Per 22 BC 2011
Page 64: Peraturan DJBC No. Per 22 BC 2011
Page 65: Peraturan DJBC No. Per 22 BC 2011
Page 66: Peraturan DJBC No. Per 22 BC 2011
Page 67: Peraturan DJBC No. Per 22 BC 2011
Page 68: Peraturan DJBC No. Per 22 BC 2011
Page 69: Peraturan DJBC No. Per 22 BC 2011
Page 70: Peraturan DJBC No. Per 22 BC 2011