PENTA college CSG Bahûrimklas+4+BM+2019...PENTA college CSG Bahûrim Leerjaar: 4 MAVO Periode...

of 18 /18
PENTA college CSG Bahûrim Leerjaar: 4 MAVO Periode Inhoud onderwijsprogramma Toetsvorm en code Herkansing Weging 1 K1 Oriëntatie op leren en werken Hoofdstuk 1 Schriftelijk Ja 1 K2 Basisvaardigheden Weer en klimaat K3 Leervaardigheden in het vak aardrijkskunde Nederland & Spanje SE2 K4 Weer en klimaat Verenigde Staten T14akSE2 V1 Casus Weer en klimaat: 50 minuten extreme weersomstandigheden §1.1 t/m §1.12 afname in toetsweek Geen hulpmiddelen 2 K1 Oriëntatie op leren en werken Hoofdstuk 2 Schriftelijk Ja 1 K2 Basisvaardigheden Bevolking en ruimte K3 Leervaardigheden in het vak aardrijkskunde Nederland & Duitsland SE3 K8 Bevolking en ruimte China T14akSE3 V5 Casus Bevolking en ruimte: 50 minuten Bevolking en ruimte in grootstedelijke §2.1 t/m §2.12 afname in toetsweek gebieden Geen hulpmiddelen 3 K1 Oriëntatie op leren en werken Hoofdstuk 3 Schriftelijk Ja 1 K2 Basisvaardigheden Water K3 Leervaardigheden in het vak aardrijkskunde Nederland SE4 K6 Water Midden-Oosten & China T14akSE4 V3 Casus Water: Watermanagement 50 minuten afname in toetsweek §3.1 t/m §3.12 Geen hulpmiddelen 1* K3 Leervaardigheden in het vak aardrijkskunde Hoofdstuk 1, 2, 3 Afronding middels Nee 1 K5 Bronnen van energie Alleen voor zij instromers handelingsdelen K7 Arm en rijk K9 Grenzen en identiteit V2 Casus Bronnen van energie: Energiebeleid V4 Casus Arm en rijk: Arm en rijk en gezondheidszorg Afronding voor V6 Casus Grenzen en identiteit: toetsperiode 1 Regionale identiteit V7 *Berekening cijfer se2+se3+se4 : 3 voor zij instromers Berekening cijfer se1+se2+se3+se4 : 4 Eindtermen PTA: Aardrijkskunde TL Cursusjaar 2019-2020

Embed Size (px)

Transcript of PENTA college CSG Bahûrimklas+4+BM+2019...PENTA college CSG Bahûrim Leerjaar: 4 MAVO Periode...

 • PENTA college CSG Bahûrim

  Leerjaar: 4 MAVO

  Periode Inhoud onderwijsprogramma Toetsvorm en code Herkansing Weging1 K1 Oriëntatie op leren en werken Hoofdstuk 1 Schriftelijk Ja 1

  K2 Basisvaardigheden Weer en klimaatK3 Leervaardigheden in het vak aardrijkskunde Nederland & Spanje SE2K4 Weer en klimaat Verenigde Staten T14akSE2V1 Casus Weer en klimaat: 50 minuten

  extreme weersomstandigheden §1.1 t/m §1.12 afname in toetsweek

  Geen hulpmiddelen

  2 K1 Oriëntatie op leren en werken Hoofdstuk 2 Schriftelijk Ja 1K2 Basisvaardigheden Bevolking en ruimteK3 Leervaardigheden in het vak aardrijkskunde Nederland & Duitsland SE3K8 Bevolking en ruimte China T14akSE3V5 Casus Bevolking en ruimte: 50 minuten

  Bevolking en ruimte in grootstedelijke §2.1 t/m §2.12 afname in toetsweekgebieden

  Geen hulpmiddelen

  3 K1 Oriëntatie op leren en werken Hoofdstuk 3 Schriftelijk Ja 1K2 Basisvaardigheden WaterK3 Leervaardigheden in het vak aardrijkskunde Nederland SE4K6 Water Midden-Oosten & China T14akSE4V3 Casus Water: Watermanagement 50 minuten

  afname in toetsweek§3.1 t/m §3.12

  Geen hulpmiddelen

  1* K3 Leervaardigheden in het vak aardrijkskunde Hoofdstuk 1, 2, 3 Afronding middels Nee 1K5 Bronnen van energie Alleen voor zij instromers handelingsdelenK7 Arm en rijkK9 Grenzen en identiteitV2 Casus Bronnen van energie: EnergiebeleidV4 Casus Arm en rijk:

  Arm en rijk en gezondheidszorg Afronding voorV6 Casus Grenzen en identiteit: toetsperiode 1

  Regionale identiteitV7

  *Berekening cijfer se2+se3+se4 : 3 voor zij instromers

  Berekening cijfer se1+se2+se3+se4 : 4

  Eindtermen

  PTA: Aardrijkskunde TL Cursusjaar 2019-2020

 • PENTA college CSG Bahûrim

  Leerjaar: 4 MAVO

  Periode Inhoud onderwijsprogramma Toetsvorm en code Herkansing Weging1* K5/schimmels en bacterien Thema 4, 5 en 9 klas 3vmbo schriftelijk Ja 1.0

  K13/erfelijkheid en evolutie 4:erfelijkheid SE1aV2/gedrag bij mens en dier 5:evolutie 50 min.

  9:gedrag T11biSE1afname in de les

  zie PTA klas 3vmbo TL Hulpmiddelen: rekenmacineAlleen voor zij instromers

  1 K2/basisvaardigheden Thema 1,2 en 3 schriftelijk Ja 1.0K3/ leervaardigheden in het vak biologie 1:stofwisselingK4/cellen staan aan de basis 2: plantkunde 50 min.K6/planten en dieren en hun samenhang 3: ecologie SE2V4/Samenhang in vaardigheden T11biSE2

  gebruik vanrekenmachine is

  toegestaan

  afname in toetsweek

  2 K7/mensen beinvloeden hun omgeving Thema 5 en 6 schriftelijk ja 0.8K9/het lichaam in stand houden: voeding en 5: voeding en verteringenergie, transport en uitscheiding 6:gaswisseling 50 min.V4/Samenhang in vaardigheden SE3

  T11biSE3afname in toetsweek

  Hulpmiddelen: rekenmacine

  K7 als praktische opdracht gerelateerd Thema 4 Praktische opdracht nee 0.2aan thema 4 4: mens en milieu afname in de les

  3 K9/het lichaam in stand houden: voeding en Thema 7 en 8 schriftelijk ja 1.0energie, transport en uitscheiding 7: transportK10/bescherming 8:opslag, uitscheiding en 50 min.V1/bescherming en antistoffen bescherming SE4V4/Samenhang in vaardigheden T11biSE4

  afname in toetsweekHulpmiddelen: rekenmacine

  * SE1a is alleen voor zij instromers (bijvoorbeeld leerlingen vanuit 3H)

  Berekening cijfer SE1+SE2+SE3+SE4/4

  Berekening cijfer SE1(a)+SE2+SE3+SE4/4 voor zij-instromers*

  Eindtermen

  PTA: Biologie Cursusjaar 2019-2020

 • PENTA college CSG Bahûrim

  Leerjaar: 4 MAVO

  Periode Eindtermen Toetsvorm en code Herkansing Weging1 K1 Oriëntatie op leren en werken Beeldende verwerking(en) n.a.v. opdrachten Praktische opdrachten Nee 1

  K2 Basisvaardigheden verstrekt in studiewijzer, 5 opdrachten, weging 1

  K3 Leervaardigheden in de beeldende vakken

  K4 Beeldend werk, productief

  K5 Werkproces, productief Tentamen: afbeeldingen bekijken en naar inzicht Schriftelijk Ja 1

  K6 Middelen, productief vragen beantwoorden. De kunstbeschouwing SE2

  K7 Beschouwen eigen werk, reflectief wordt behandeld tijdens de lessen, weging 1 T14BTESE2

  K8 Beschouwen werk van een ander, reflectief 50 minuten

  V1 Eindopdracht, productief en reflectie afname in de toetsweek

  V2 Verwerven, verwerken en verstrekken van informatie SE2= cijfer opdracht 1t/m5 + cijfer tentamen / 6 geen hulpmiddelen

  V3 Vaardigheden in samenhang

  2 K1 Oriëntatie op leren en werken Beeldende verwerking(en) n.a.v. opdrachten Praktische opdrachten Nee 1K2 Basisvaardigheden verstrekt in studiewijzer, 5 opdrachten, weging 1K3 Leervaardigheden in de beeldende vakken

  K4 Beeldend werk, productief

  K5 Werkproces, productief Tentamen: afbeeldingen bekijken en naar inzicht Schriftelijk Ja 1K6 Middelen, productief vragen beantwoorden. De kunstbeschouwing SE3K7 Beschouwen eigen werk, reflectief wordt behandeld tijdens de lessen, weging 1 T14BTESE3K8 Beschouwen werk van een ander, reflectief 50 minutenV1 Eindopdracht, productief en reflectie afname in de toetsweekV2 Verwerven, verwerken en verstrekken van informatie SE3= cijfer opdracht 1t/m5 + cijfer tentamen / 6 geen hulpmiddelenV3 Vaardigheden in samenhang

  3 K1 Oriëntatie op leren en werken Werkstuk n.a.v. museumbezoek. Prakische opdracht Nee 1K2 Basisvaardigheden Diverse onderdelen die allemaal meeK3 Leervaardigheden in de beeldende vakken tellen. Per onderdeel weging 1 gedeeld door K4 Beeldend werk, productief aantal onderdelen is het behaalde cijfer voor SE4. K5 Werkproces, productief Criteria werkstuk verstrekt in studiewijzer.K6 Middelen, productief SE4K7 Beschouwen eigen werk, reflectief T15bteSE4K8 Beschouwen werk van een ander, reflectief

  V1 Eindopdracht, productief en reflectie

  V2 Verwerven, verwerken en verstrekken van informatie SE4= cijfer werkstuk

  V3 Vaardigheden in samenhang

  Berekening cijfer SE1 + SE2 + SE3 + SE4 / 4 = SE

  PTA: Beeldende vakken, Tekenen Cursusjaar 2019-2020

 • PENTA college CSG Bahûrim

  Leerjaar: 4 MAVO

  Periode Inhoud onderwijsprogramma Toetsvorm en code Herkansing Weging3m A Voorbereiding Lees-, Schrijf-, Spreek- en Luistervaardigheid SE1 ja 1

  B (ook Woordenschat & Grammatica) SchiftelijkC1 50 minutenC2DF

  SE1 betreft het eindcijfer van klas 3

  1 A Voorbereiding Schrijfvaardigheid (Woordenschat & Grammatica) Schriftelijk ja 1BC SE2D T14DUSE2C2 Schrijfvaardigheid ERK Niveau A2 100 minutenD2 afname in toetsweek

  hulpmiddeleneigen woordenboeken

  Literatuur en andere teksten, Film, Landeskunden PO nee 1T14DUPO1

  2 A Voorbereiding Kijk- en Luistervaardigheid (Woordenschat & Grammatica) Schriftelijk ja 1BC SE3D T14DUSE3aC2 50 minutenD2 afname in toetsweek

  hulpmiddeleneigen woordenboeken

  Kijk- en luistervaardigheid Schriftelijk ja 1

  SE3T14DUSE3b

  50 minutenafname in toetsweek

  Literatuur en andere teksten, Film, Landeskunden PO nee 1T14DUPO2

  3 A Voorbereiding Leesvaardigheid (Examenidioom) Schriftelijk ja 1C2D2 SE4

  T14DUSE450 minuten

  afname in toetsweek

  hulpmiddeleneigen woordenboeken

  Literatuur en andere teksten, Film, Landeskunden PO nee 1T14DUPO3

  3 C1 Mondeling / Gespreksvaardigheid & Spreken Mondeling ja 1C2 ERK Niveau A2

  SE5T14DUse5

  15 minutenafname in toetsweek

  Berekening cijfer SE1 + SE2 + SE3 + SE4 + SE5 /5 = SE PO1 + PO2 + PO3 / 3= POBerekening cijfer (4 x SE ) + PO / 5

  Eindtermen

  PTA: DUITS Cursusjaar 2019-2020

  Eindtermen: https://www.examenblad.nl/examenstof/syllabus-2020-moderne-vreemde-3/2020/f=/moderne_vreemde_talen_vmbo_2_versie_2020.pdfhttps://www.examenblad.nl/examenstof/duits-vmbo/2020/f=/duits.pdfAandacht voor domein F einde onderbouw/klas 3

 • PENTA college CSG Bahûrim

  Leerjaar: 4 MAVO

  Periode Inhoud onderwijsprogramma Toetsvorm en code Herkansing Weging

  1 K1 Oriëntatie op leren en werken Hoofdstuk 1,2,3, Schriftelijk Ja 1K2 BasisvaardighedenK3 Leervaardigheden voor het vak economie diverse powerpoints en aanvullende SE2K4A Consumptie lesbrieven die via de ELO worden T14ecSE2K4B Consumptie en consumentenorganisaties aangebodenV1 Verrijkingsstof 100 minutenV2 Verwerven, verwerken en verstrekken van afname in toetsweek

  informatie.hulpmiddelen:

  K5A Arbeid en productie (niet grafische) rekenmachine

  2 K1 Oriëntatie op leren en werken Hoofdstuk 4,5 Schriftelijk Ja 1K2 BasisvaardighedenK3 Leervaardigheden voor het vak economie diverse powerpoints en aanvullende SE3K5A Arbeid en productie lesbrieven die via de ELO worden T14ecSE3K5B Arbeid en bedrijfsleven aangeboden

  100 minutenafname in toetsweek

  V1 Verrijkingsstof hulpmiddelen:V2 Verwerven, verwerken en verstrekken van (niet grafische) rekenmachine

  informatie.

  3 K7 Internationale ontwikkelingen Hoofdstuk 6, 7, 8 Schriftelijk Ja 1K8 Natuur en milieuK6 Overheid en bestuur diverse powerpoints en aanvullende SE4

  lesbrieven die via de ELO worden T14ecSE4V2 Verwerven, verwerken en verstrekken van 100 minuten

  informatie. afname in toetsweekhulpmiddelen:

  (niet grafische) rekenmachine

  Berekening cijfer se1+se2+se3+se4/4

  Eindtermen

  PTA: Economie Cursusjaar 2019-2020

 • PENTA college CSG Bahûrim

  Leerjaar: 4 MAVO

  Periode Inhoud onderwijsprogramma Toetsvorm en code Herkansing Weging1 K1 Oriëntatie op leren en werken Taaltoets Unit 1 Schriftelijk Ja 1

  K2 Basisvaardigheden New Interface SE2aT14enSE2

  K3 Leervaardigheden in de moderne vreemde talen 100 minutenK4 Leesvaardigheid afname in toetsweekV4 Verwerven, verwerken en verstrekken van informatie geen hulpmiddelenV Kennis van land en samenleving Ja 1

  SchriftelijkK7 Schrijfvaardigheid E-mail schrijven SE2b

  T14enSE2V4 Verwerven, verwerken en verstrekken van informatie 45 minuten

  afname in de leshulpmiddel: computer

  SE2a+SE2b/2=SE2

  2 K1 Oriëntatie op leren en werken Taaltoets Unit 2 Schriftelijk Ja 1K2 Basisvaardigheden New Interface SE3aK3 Leervaardigheden in de moderne vreemde talen T14enSE3K4 Leesvaardigheid 100 minutenV4 Verwerven, verwerken en verstrekken van informatie afname in toetsweekV Kennis van land en samenleving geen hulpmiddelen

  K6 Mondeling Examen Betreft: Mondeling Ja 1V4 Verwerven, verwerken en verstrekken van informatie Voorwerp omschrijven SE3b

  T14enSE3Gesprek voeren a.d.h.v. vragenlijst 15 min

  afname in toetsweekgeen hulpmiddelen SE3a+SE3b/2=SE3

  3 K1 Oriëntatie op leren en werken Taaltoets Unit 3 Schriftelijk Ja 1K2 Basisvaardigheden New Interface SE4aK3 Leervaardigheden in de moderne vreemde talen T14enSE4K4 Leesvaardigheid 100 minutenV4 Verwerven, verwerken en verstrekken van informatie afname in toetsweekV Kennis van land en samenleving geen hulpmiddelen Ja 1

  K5 Luister- en kijkvaardigheid CITO Kijk- en luistertoets SchriftelijkV Kennis van land en samenleving SE4b

  T14enSE42 x 45 minuten

  geen hulpmiddelen SE4a+SE4b/2=SE4

  K4 Leesvaardigheid Boek lezen + toets Praktische opdracht Nee 1K5 Luister- en kijkvaardigheid Film kijken + toets SE5

  T14enSE5

  Berekening cijfer SE1+SE2+SE3+SE4+SE5/5

  Eindtermen

  PTA: Engels Cursusjaar 2019-2020

 • PENTA college CSG Bahûrim

  Leerjaar: 4 MAVO

  Periode Inhoud onderwijsprogramma Toetsvorm en code Herkansing Weging1 K1 Oriëntatie op leren en werken Taaltoets Schriftelijk Ja 0,5

  K2 Basisvaardigheden (woorden, grammatica, zinnen) SE2aK3 Leervaardigheden in de moderne vreemde talen (lees- en luistertoets) T14faSE2K4 Leesvaardigheid 45 minutenK5 Luistervaardigheid afname in de lesV4 Verwerven, verwerken en verstrekken van informatie geen hulpmiddelenV Kennis van land en samenleving

  Taaltoets Schriftelijk Ja 0,5(woorden, grammatica, zinnen) SE2b(lees- en luistertoets) T14faSE2

  45 minutenafname in de les

  geen hulpmiddelen

  Mondeling: Mondeling Ja 2K6 Gespreksvaardigheid Voorgestructureerde gesprekken 15 minutenV4 Verwerven, verwerken en verstrekken van informatie Open gedeelte in toetsweek

  SE2c (SE2a+SE2b+SE2c)/3=SE2T14faSE2

  2 K1 Oriëntatie op leren en werken Taaltoets Schriftelijk Ja 0,5K2 Basisvaardigheden (woorden, grammatica, zinnen) SE3aK3 Leervaardigheden in de moderne vreemde talen (lees- en luistertoets) T14faSE3K4 Leesvaardigheid 45 minutenK5 Luistervaardigheid afname in de lesV4 Verwerven, verwerken en verstrekken van informatie geen hulpmiddelenV Kennis van land en samenleving

  Taaltoets Schriftelijk Ja 0,5(woorden, grammatica, zinnen) SE3b(lees- en luistertoets) T14faSE3

  45 minutenafname in de les

  geen hulpmiddelen

  K7 Schrijfvaardigheid Brieven schrijven: Schriftelijk Ja 2V4 Verwerven, verwerken en verstrekken van informatie 1 formele en 1 informele brief 60 min

  Woordenboek In toetsweek

  T14faSE3 (SE3a+SE3b+SE3c)/3=SE3SE3c

  3 K5 Luister- en kijkvaardigheid CITO Kijk- en luistertoets Schriftelijk Ja 1SE4

  T14faSE4V Kennis van land en samenleving 2x45 minuten

  Geen hulpmiddelenafname in de les

  Berekening cijfer SE1+SE2+SE3+SE4/4

  Eindtermen

  PTA: FRANS Cursusjaar 2019-2020

 • PENTA college CSG Bahûrim

  Leerjaar: 4 MAVO

  Periode Inhoud onderwijsprogramma Toetsvorm en code Herkansing Weging1 K1 Oriëntatie op leren en werken Hoofdstuk 1 en 2 Schriftelijk ja 1

  K2 Basisvaardigheden Nederland van 1948 tot 1914K3 Leervaardigheden in het vak geschiedenis en staatsinrichting De Eerste Wereldoorlog SE2K5 Staatsinrichting van Nederland T14gsvSE2K10 Historisch overzicht vanaf 1900 § 1 t/m 5 50 minutenV7 Verwerven, verwerken en verstrekken van informatie afname in toetsweek

  Geen hulpmiddelen

  2 K1 Oriëntatie op leren en werken Hoofdstuk 3 en 4 Schriftelijk ja 1K2 Basisvaardigheden Het interbellumK3 Leervaardigheden in het vak geschiedenis en staatsinrichting De Tweede Wereldoorlog SE3K10 Historisch overzicht vanaf 1900 T14gsvSE3V7 Verwerven, verwerken en verstrekken van informatie 50 minuten

  § 1 t/m 5 van beide hoofdstukken afname in toetsweek

  Geen hulpmiddelen

  3 K1 Oriëntatie op leren en werken Hoofdstuk 5 en 6 Schriftelijk ja 1K2 Basisvaardigheden De Koude OorlogK3 Leervaardigheden in het vak geschiedenis en staatsinrichting Naar een nieuwe eeuw SE4K9 De Koude Oorlog T14gsvSE4K10 Historisch overzicht vanaf 1900 50 minutenV7 Verwerven, verwerken en verstrekken van informatie § 1 t/m 5 afname in toetsweek

  Geen hulpmiddelen

  *Leerlingen die uit 3h of via zij-instroom het vak gaan volgen hebben geen SE1 cijfer. De gemiste eindtermen uit klas 3 worden middels handelingsdelenafgehandeld.

  Berekening cijfer se1+se2+se3+se4 : 4

  Berekening cijfer se2+se3+se4 : 3 zij-instroom*

  Eindtermen

  PTA: GESCHIEDENIS Cursusjaar 2019-2020

 • PENTA college CSG Bahûrim

  Leerjaar: 4 MAVO

  Periode Inhoud onderwijsprogramma Toetsvorm en code Herkansing Weging1 IT1 Oriëntatie op leren en werken Onderdeel A: informatie opzoeken praktische opdracht ja 1

  IT2 Professionele vaardigheden Onderdeel B: Wijk ontwerpen SE2IT3 ICT vaardigheden Onderdeel C: Woning ontwerpen 1 T14inftSE2IT4 Maatschappij en innovatie Onderdeel D: Woning ontwerpen 2 afname in de lesIT6 Media ontwerpen hulpmiddelen: beschikbaarIT7 IT ontwerpen tijdens de les.

  2 IT1 Oriëntatie op leren en werken Onderdeel E: Demowoning inrichten luxe praktische opdracht ja 1IT2 Professionele vaardigheden Onderdeel F: Informatieboekje SE3IT3 ICT vaardigheden Onderdeel G: Advertentie en brochure T14inftSE3IT4 Maatschappij en innovatie Onderdeel H: Keukens ontwerpen afname in de lesIT6 Media ontwerpen Onderdeel I: Materiaallijst en kosten hulpmiddelen: beschikbaarIT7 IT ontwerpen tijdens de les.

  3 IT1 Oriëntatie op leren en werken Eindpresentaties praktische opdracht nee 1IT2 Professionele vaardigheden Kandidaat presenteert zijn eindproduct SE4IT3 ICT vaardigheden tegenover zijn docenten. De presentatie T14inftSE4IT6 Media ontwerpen duurt minimaal 5 en maximaal 10 minuten afname in de les

  Vooraf krijgt de kandidaat een overzicht 5 minutenwaarop staat waar de presentatie aanmoet voldoen en hoe de beoordeling

  IT5 Hardware vormgegeven is. handelingsdeel

  INFT is dit jaar een pilot, de docent kan daarom besluiten een onderdeel naar een andere periode te verschuiven. Hierover worden ouders en leerlingentijdig geinformeerd.

  Berekening cijfer se1+se2+se3+se4/4=SE

  Eindtermen

  PTA: Informatietechnologie Cursusjaar 2019-2020

 • PENTA college CSG Bahûrim

  Leerjaar: 4 MAVO

  Periode Inhoud onderwijsprogramma Toetsvorm en code Herkansing Weging1 Wereldgodsdiensten Hoofdstuk 5 1 presentatie maken Ja 1

  De leerling kan aangeven wat binnen ieder geloof Wijs worden basis - 3de belangrijkste facetten zijn. Daarbij wordt gelet Hoofdstuk 6op ontstaansgeschiedenis, algemene informatie, Wijs worden basis - 2specifieke informatie per geloof over God / goden, Hoofdstuk 4gebouw, feesten en afspraken / regels. Wijs worden basis - 1

  SE2 T14LBSSE2

  afname in de les

  mondelinge afname

  2 Ethiek Hoofdstuk 6De leerling kan aangeven wat een ethisch Wijs worden basis - 3onderwerp is.De leerling kan aangeven wat de waarden / normen Ja 1van onze hedendaagse maatschappij. De leerling kan in de actualiteiten eenethisch onderwerp onderscheiden van niet-ethische berichtgeving.

  1 creatieve opdracht

  SE3 T14LBSSE3

  Schriftelijke afname in de les

  3 Eindopdracht Hoofdstuk 6 1 werkstuk Ja 2De leerling kan n.a.v. een krantenartikel Wijs worden basis - 3de geleerde theorie van ethiek verwerken in Hoofdstuk 5 SE4een persoonlijk verhaal en dit koppelen Wijs worden basis - 3aan een van de wereldgodsdiensten. Hoofdstuk 6 T14LBSSE4

  Wijs worden basis - 2Hoofdstuk 4Wijs worden basis - 1

  Schriftelijke afname in de les

  Berekening eindcijfer levensbeschouwing Eindcijfer is SE 1 + SE2 + SE3 + SE 4 + SE 4 : 5

  Eindtermen

  PTA: Levensbeschouwing Cursusjaar 2019-2020

 • PENTA college CSG Bahûrim

  4 MAVO

  Periode Inhoud onderwijsprogramma Toetsvorm en code Herkansing Weging1 t/m 3 LO/K/1 De kandidaat kan het belang van bewegen en Door 90% van alle lessen te volgen Handelingsdeel nee 10%

  sport binnen de eigen loopbaan en in komt dit thema aanbod in het o/v/gde maatschappij verwoorden. onderwijsprogramma

  Tijdens de lessen komt het belang van kracht en conditie training aan bod en het nut van sport in relatie tot verschillende soorten banen.

  LO/K/2 De kandidaat kan in bewegingssituaties De kandidaten moeten zelf spelregels Handelingsdeel nee 10%basisvaardigheden toepassen die betrekking opzoeken, bespreken in groepjes welke o/v/ghebben op communiceren, zelfstandig regels worden toegepast en welke niet(samen)werken en informatie verwerven en deze regels worden tijdens het proces verwerken. besproken en waar nodig aangepast.

  De kandidaten moeten in groepjes een spiergroep opzoeken op internet en daareen passende oefening voor ontwerpendie past in een conditie kracht circuit

  LO/K/3 De kandidaat ontwikkelt zich ten aanzien Door 90 % van de lessen te volgen komt Handelingsdeel nee 10%van een aantal vaardigheden in bewegen dit thema voldoende aanbod bij alle o/v/gen sport die bijdragen tot de ontwikkeling onderdelen. van de eigen leerkansen, zoals:-Sportief en veilig werken-Regeltaken -Omgang emoties: winst, verlies, lukken mislukken-Reflecteren op eigenervaringen in relatie tot: eigen wensen, motieven en mogelijkheden.

  1 t/m 3 LO/K/4 Spel Handelingsdeel nee 25%De kandidaat kan alleen en in samenwerking Voetbal, hockey, kinball, handbal, o/v/gmet anderen de volgende spelen uitvoeren: basketbal, korfbal, volleybal, badminton− Een slag- en loopspel, drie doelspelen, twee tafeltennis, tennis, softbal, hakobalterugslagspelen trefbalspelenen daarbij:− Zich houden aan afgesproken regels, Opmerking: De kandidaat werkt op alle oog hebben voor veiligheid en onderdelen op zijn eigen niveau en etaleerd regelende taken uitvoeren. de verbetering van zijn/haar/ begin niveau

  1 t/m 3 LO/K/5 Turnen Handelingsdeel nee 20%De kandidaat kan alleen en in samenwerking met Trampoline springen op: o/v/ganderen één of meer van de volgende - normaal landingsvlakturnactiviteiten uitvoeren: - verhoogd landingsvlak− Steun- en vrij springen, herhaald springen, -schuin landingsvlakzwaaien, balanceren en acrobatiek Rekstok: duikelvormen− Adequaat omgaan met risico’s en meehelpen bij Brug: zwaai en rol vormenegelende taken, waaronder hulpverlenen. Lange mat: acrobatiek, freerunnen

  hinderniscircuit met balanceer vormen

  Opmerking: De kandidaat werkt op alle onderdelen op zijn eigen niveau en etaleerd de verbetering van zijn/haar/ begin niveau

  1 t/m 3 LO/K/6 Bewegen op muziek Handelingsdeel nee 5%De kandidaat kan alleen of samen met anderen één De kandidaaat krijgt een patroon vam 4x8 o/v/gan de volgende vormen van bewegen op muziek tellen aangeleerd in de les. Vervolgens gaat uitvoeren: de kandidaat in groepjes deze met 4x8 tellen − Ritme en bewegen, streetdance, jazzdans of uitbreiden. Dit met behulp van eigen creatie conditionele vormen op muziek of gebruik van externe bronnen. en daarbij regelende taken uitvoeren, waaronder een eenvoudige variatie ontwerpen en uitvoeren.

  1 t/m 3 LO/K/7 Atletiek: Handelingsdeel nee 10%De kandidaat kan alleen en in samenwerking met Shuttleruntest, 30 meter sprint, kogelstoten o/v/ganderen vormen van de volgende atletiekactiviteiten speerwerpen, hoogspringen, uitvoeren: 5 stappen verspringen− Hardlopen, ver- en hoogspringen en één vorm vanwerpen, stoten of slingerenen daarbij: − Basiskenmerken van training aangeven,conditieaspecten meten, oog hebben voor veiligheid enregelende taken uitvoeren

  1 t/m 3 LO/K/8 Zelfverdediging: Handelingsdeel nee 5%De kandidaat kan alleen en in samenwerking met Boksen o/v/ganderen één van de volgende vormen zelfverdediging stoeispelen zoals judo of worstelen. uitvoeren:- Stoeispelen, trefspelen.

  en daarbij − Veiligheidsregels en (etiquette) regels bij zelfverdediging in acht nemen en regelende taken uitvoeren.

  1 t/m 3 LO/K/9 Actuele bewegingsactiviteiten De kandidaat kan deelnemen aan betaalde Handelingsdeel nee 5%De kandidaat kan alleen en in samenwerking met activiteiten die de school aanbied, zoals o/v/ganderen twee nieuwe, actuele bewegingsactiviteiten Bezoek snowword, bezoek schaatsbaan, uitvoeren die hij kan kiezen uit een aanbod dat bij deelname aan de AD mini marathon. voorkeur niet behoort tot één van de hierbovengenoemde activiteitengebieden De kandidaat kan deelnemen aan onbetaalde

  Eindtermen

  PTA: Lichamelijke opvoeding Cursusjaar 2019-2020

 • actititeiten die worden aangeboden op school- Boogschieten, hardlooptraining, activiteiten op het multicourt en indien deze wederom wordt georganiseerd een workshopmiddag met verschillende activiteiten.

  Berekening cijfer: Bij het afsluiten met minimaal 60% G komt er een G op het diploma bij minder een V

  Mocht door omstandigheden het niet mogelijk zijn om een van de eindtermen af te sluiten of te voldoen aan de participatie verplichting kan er een vervangende opdracht gegeven worden.

  Om een voldoende voor het vak lichamelijke opvoeding te behalen is er een participatie verplichting van 90%.Alle eindtermen moeten afgesloten worden met V of G

 • PENTA college CSG Bahûrim

  Leerjaar: 4 MAVO

  Periode Eindtermen Inhoud onderwijsprogramma Toetsvorm en code Herkansing

  Klas 1 C1.2 Motieven Introductieweek: Opdrachten Nee“Wie ben ik, wat kan ik, wat wil ik”

  Klas 2 C1.1 Kwaliteiten Stappenplan klas 2 Qompas Opdrachten NeeC1.2 Motieven LOB-gesprek (mentor-ouder-leerling) Formulier NeeC1.2 Motieven Profielkeuze Ondertekend formulier NeeC2 Loopbaanontwikkeling Snuffelstage Opdrachten NeeC1.1 KwaliteitenC1.2.MotievenC1.4 Loopbaansturing

  Klas 3 C.1.2. Motieven LOB-gesprek (mentor-ouder-leerling) Formulier NeeC2 Loopbaanontwikkeling Schrijven van ondernemingsplan Verslag NeeC1.1 KwaliteitenC1.2 MotievenC1.2 MotievenC1.4 LoopbaansturingC1.5 NetwerkenC1.1 MotievenC1.5 Netwerken

  Klas 4 C1.2 Motieven LOB-gesprek (mentor-ouder-leerling) Gespreksverslag NeeC2 Loopbaansturing Invullen DDD DDD NeeC1.1 Kwaliteiten (DigitaalDoorstroomDossier)C1.2 Motieven Presentatie profielwerkstuk Eindpresentatie NeeC1.3 Werkexploratie terugblikken en vooruitkijkenC1.4 LoopbaansturingC1.5 NetwerkenC1.1 KwaliteitenC1.2 MotievenC1.4 LoopbaansturingC1.5 NetwerkenC1.2. MotievenC1.4 LoopbaansturingC2 Loopbaanontwikkeling

  Een weging is niet van toepassing. LOB wordt niet beoordeeld met een cijfer, maar moet naar behoren zijn afgerond (= v of g)

  PTA: LOB Cursusjaar 2019-2020

 • PENTA college CSG Bahûrim

  Leerjaar: 4 MAVO

  Periode Inhoud onderwijsprogramma Toetsvorm en code Herkansing Weging1 K1 Oriëntatie op leren en werken Betreft 2 hoofdstukken Schriftelijk Ja 1

  K2 Basisvaardigheden Wat is Maatschappijleer? SE2K3 Leervaardigheden in het vak maatschappijleer Politiek T14maSE2K4 Cultuur en socialisatie 50 minutenK5 Sociale verschillen afname in toetsweekK6 Macht en zeggenschap Prezi's leren geen hulpmiddelen

  Werkboek leren

  2 K1 Oriëntatie op leren en werken Betreft 1 hoofdstuk Schriftelijk Ja 1K2 Basisvaardigheden Jongeren SE3K3 Leervaardigheden in het vak maatschappijleer T14maSE3K4 Cultuur en socialisatie 50 minutenK5 Sociale verschillen afname in toetsweek

  Prezi's leren geen hulpmiddelenWerkboek leren

  3 K1 Oriëntatie op leren en werken Betreft 2 hoofdstukken Schriftelijk Ja 1K2 Basisvaardigheden Media SE4K3 Leervaardigheden in het vak maatschappijleer Criminaliteit T14maSE4K4 Cultuur en socialisatie 50 minutenK5 Sociale verschillen afname in toetsweekK6 Macht en zeggenschap Prezi's leren geen hulpmiddelen

  Werkboek leren

  Opdracht bij Maatschappelijke Stage 10 uur Maatschappelijke stage Praktische opdracht Nee 1SE5

  T14maSE5

  Berekening cijfer SE1+SE2+SE3+SE4+SE5/5 = SE cijfer

  Eindtermen

  PTA: Maatschappijleer Cursusjaar 2019-2020

 • PENTA college CSG Bahûrim

  Leerjaar: 4 MAVO

  Periode Inhoud onderwijsprogramma Toetsvorm en code Herkansing Weging

  Dit deel is ALLEEN VOOR LEERLINGEN DIE OVERSTAPPEN VAN 3HAVOVoor leerlingen die overstappen vanuit de havo klas geldt het volgende SE1 cijfer

  1* NOVA natuurkunde h/v klas 3K7 licht en beeld hst3 licht handelingsdeel ja 0K10 bouw van de materie hst 7 radioactiviteit handelingsdeel jaK11 straling en stralingsbescherming

  NOVA natuurkunde klas 3K12 het weer hst4 het weer handelingsdeel ja

  NOVA natuurkunde klas 4K6 verbranden en verwarmen hst2 warmte handelingsdeel ja

  V3 verwerven verwerken en verstrekken informatieV4 vaardigheden in samenhangK1 oriëntatie op leren en werkenK2 basisvaardighedenK3 leervaardigheden in het vak natuurkunde

  1 K5 elektrische energie NOVA NaSk1 boek klas 4 schriftelijk ja 4K8 geluid hst 3 energie SE2a

  hst4 elektriciteit T14nsk1SE2hst5 geluid 100 minuten

  afname in de leshulmiddelen:

  basisbinasrekenmachine

  praktisch nee 190 min

  afname in de lesSE2b

  T14nsk1SE2 (SE2a + SE2b)/5 = SE2

  2 V2 contructies NOVA NaSk1 boek klas 4 schriftelijk ja 4K4 stoffen en materialen (deels) hst6 werktuigen SE3aV1 veiligheid in het verkeer (deels) hst7 stoffen T14nsk1SE3

  hst10 beweging 100 minutenafname in de les

  hulmiddelen:basisbinas

  rekenmachine

  praktisch nee 190 min

  afname in de lesSE3b

  T14nsk1SE3 (SE3a + SE3b)/5 = SE3

  3 K4 stoffen en materialen NOVA NaSk1 boek klas 4 schriftelijk ja 4K5 elektrische energie hst 8 materialen SE4aV1 veiligheid in het verkeer hst 9 schakelingen T14nsk1SE4

  hst 11 veiligheid in het verkeer 100 minutenafname in de les

  hulmiddelen:basisbinas

  rekenmachine

  praktisch nee 190 min

  afname in de lesSE4b

  T14nsk1SE4 (SE4a + SE4b)/5 = SE4

  Berekening cijfer (SE1+SE2+SE3+SE4)/4

  Eindtermen

  PTA: NaSk1 - natuurkunde Cursusjaar 2019-2020

 • PENTA college CSG Bahûrim

  Leerjaar: 4 MAVO

  Periode Inhoud onderwijsprogrammaToetsvorm en

  codeHerkansing Weging

  1 K1 Oriëntatie op leren en werken NoVa 4NaSk2 boek schriftelijk ja 4K2 Basisvaardigheden 100 minK3 Leervaardigheden in het vak scheikunde H1 Stoffen en deeltjes SE2K4 Mens en omgeving: gebruik van stoffen H3 Verbrandingen T14nsk2SE2K5 Mens en omgeving: verbranding H4 Mengen en scheiden hulmiddelen:K6 Mens en omgeving: werken bij practicum basisbinas

  en in beroepssituaties rekenmachineK11 Bouw van de materie nee 1V3 Verwerven, verwerken en verstrekken van informatie praktisch

  90 min

  2 K9 Chemie en industrie H2 Chemische reacties schriftelijk ja 4V2 Productieprocessen H5 Zouten 100 min

  H8 Materialen SE3T14nsk2SE3

  hulmiddelen:basisbinas

  rekenmachinenee 1

  praktisch90 min

  3 K7 Water, zuren en basen H6 Zuren en basen schriftelijk ja 4K8 Reinigingsmiddelen en cosmetica H7 Water en reinigen 100 min

  H9 Koolstofchemie SE4T14nsk2SE4

  hulmiddelen:basisbinas

  rekenmachinenee 1

  praktisch90 min

  Berekening cijfer (SE1+SE2 + SE3+ SE4)/4

  Eindtermen

  PTA: NaSk2 - scheikunde Cursusjaar 2019-2020

 • PENTA college CSG Bahûrim te Brielle

  Leerjaar: 4 mavo

  Periode Inhoud onderwijsprogramma Toetsvorm en code Herkansing Weging1 K1 Oriëntatie op leren en werken Nieuw Nederlands 5e editie klas 4 Schriftelijk ja 1

  K2 Basisvaardigheden onderdelen uit de Hoofdstukken 1, 2 en 3: SE2K3 Leervaardigheden in het vak Nederlands leesvaardigheid/schrijfvaardigheid/spelling en T14neSE2K5 Spreek- en gespreksvaardigheid grammatica/taal en woordenschat 100 minutenK6 Leesvaardigheid afname in toetsweek

  geen hulpmiddelen

  2 K1 Oriëntatie op leren en werken Nieuw Nederlands 5e editie klas 4 Schriftelijk ja 1K2 Basisvaardigheden onderdelen uit de Hoofdstukken 4 en 5: SE3K3 Leervaardigheden in het vak Nederlands leesvaardigheid/schrijfvaardigheid/spelling en T14neSE3K5 Spreek- en gespreksvaardigheid grammatica/taal en woordenschat 100 minutenK6 Leesvaardigheid afname in toetsweek

  geen hulpmiddelen

  3 K8 Fictie Gesprek/presentatie van de boekenlijst Mondeling ja 1V1 Verwerven, verwerken en verstrekken van informatie Kandidaten lezen 8 boeken (fictionele teksten). SE4a 2/3 deelV2 Schrijven op basis van documentatie De boekenlijst wordt vastgesteld in overleg met T14neSE4V3 Vaardigheden in samenhang en na goedkeuring door de docent. 20 minuten

  Geen boekenlijst of goedkeuring van de lijst, afname in toetsweekdan is een mondeling niet mogelijk. geen hulpmiddelen

  Spreek- en luistervaardigheid worden beoordeeld.Er worden opdrachten bij de boeken gemaakt.

  K8 Fictie Literaire begrippen Schriftelijk jaStencils, aantekeningen en uitleg middels SE4b 1/3 deelvideomateriaal T14neSE4

  30 minutenhulpmiddelen SE4a+SE4b=SE4

  Berekening SE eindcijfer SE1 + SE2 + SE3 + SE4 / 4 = SE

  Eindtermen

  PTA: NEDERLANDSE TAAL Cursusjaar 2019-2020

 • PENTA college CSG Bahûrim

  Leerjaar: 4 MAVO

  Periode Inhoud onderwijsprogramma Toetsvorm en code Herkansing Weging1 K1 Oriëntatie op leren en werken deel 1: H2 Verbanden schriftelijk ja 1

  K2 Basisvaardigheden deel 1: H3 Afstanden en hoeken 100 minK3 Vaardigheden in het vak wiskunde deel 2: H5 Rekenen, meten en schatten SE2K4 Algebraïsche verbanden T14wiSE2K5 Rekenen, meten en schatten Ter voorbereiding tentamen: afname in de toetsweekK6 Meetkunde Bekijk de powerpoints nog eens terug hulpmiddelen:

  rekenmachineV1 Aanvullende eisen Voor het tentamen nogmaals maken geodriehoekV2 Verrijkingsopdrachten diagnostische toetsen passerV3 Verwerven, verwerken en verstrekken van informatie examensommen van H2, H3 en H5 koershoekmeter

  2 K1 Oriëntatie op leren en werken deel 1: H1 Statistiek en kans schriftelijk ja 1K2 Basisvaardigheden deel 1: H4 Grafieken en vergelijkingen 100 minK3 Vaardigheden in het vak wiskunde deel 2: H6 Vlakke figuren SE3K4 Algebraïsche verbanden T14wiSE3K5 Rekenen, meten en schatten Ter voorbereiding tentamen: afname in de toetsweekK6 Meetkunde Bekijk de powerpoints nog eens terug hulpmiddelen:K7 Informatieverwerking, statistiek rekenmachine

  Voor het tentamen nogmaals maken geodriehoekV1 Aanvullende eisen diagnostische toetsen passerV2 Verrijkingsopdrachten examensommen van H1, H4 en H6 koershoekmeterV3 Verwerven, verwerken en verstrekken van informatie

  3 K1 Oriëntatie op leren en werken Alle examenstof, met nadruk op schriftelijk ja 1K2 Basisvaardigheden deel 2: H7 Verbanden 100 minK3 Leervaardigheden in het vak wiskunde deel 2: H8 Ruimtemeetkunde SE4K4 Algebraïsche verbanden T14wiSE4K5 Rekenen, meten en schatten afname in de toetsweekK6 Meetkunde Ter voorbereiding tentamen: hulpmiddelen:K7 Informatieverwerking, statistiek Voor het tentamen nogmaals maken rekenmachineK8 Geïntegreerde wiskundige activiteiten examensommen van H7 en H8 geodriehoek

  passerV1 Aanvullende eisen examens oefenen recente jaren, koershoekmeterV2 Verrijkingsopdrachten 2e tijdvakV3 Verwerven, verwerken en verstrekken van informatieV4 Vaardigheden in samenhang

  Berekening cijfer (SE1+SE2+SE3+SE4)/4

  Eindtermen

  PTA: Wiskunde Cursusjaar 2019-2020

  AK 4m 2019-2020 klaarBI 4m instroom 2019-2020 klaarBTE 4m 2019-2020 klaarDU 4m 2019-2020 klaarEC 4m 2019-2020 klaarEN 4m 2019-2020 klaarFA 4m 2019-2020 klaarGS 4m 2019-202INFT 4m 2019-2020LBS 4m 2019-2020 klaarLO1 4m 2019-2020conceptv1LOB 4m 2019-2020 klaarMA 4m 2019-2020 klaarNASK1 4m 2019-2020 klaarNSK2 4m 2019-2020 klaarNE 4m 2019-2020 klaarWI 4m 2019-2020 klaar