Pensioenen en sociale uitkeringen moeten de lonen volgen

Click here to load reader

 • date post

  26-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  215
 • download

  0

Embed Size (px)

description

Vanaf 2007 kunnen de pensioenen en de sociale uitkeringen aan de welvaart gekoppeld worden. Een belangrijk principe dat we, dankzij onze betogingen, eerst in Brussel, daarna in Oostende, afgedwongen hebben. Maar er is geld nodig als men wil dat de welvaartskoppeling werkelijkheid wordt, dat de stijgende kosten van de gezondheidszorg terugbetaald blijven, dat de laagste sociale uitkeringen verhoogd worden, dat een einde gemaakt wordt aan de onrechtvaardige situatie van de samenwonenden (die gestraft worden omdat ze gewerkt hebben en met z’n twee sociale bijdragen betaald hebben). Dat geld zal er niet in voldoende mate zijn als er geen herfinanciering van de sociale zekerheid komt. Voor het ABVV is en blijft dit een fundamentele, prioritaire eis ! --- Juni 2004. ABVV

Transcript of Pensioenen en sociale uitkeringen moeten de lonen volgen

 • Wet op de aanvullende pensioenen

 • Wet op de aanvullende pensioenen

 • 4MANNEN - VROUWENVerwijzingen naar personen of functies (zoals werknemer, adviseur, )hebben betrekking op vrouwen en mannen.

 • 5Voorwoord

  Nu zowel de wet op de aanvullende pensioenen als de uitvoeringsbesluiten in het Staatsbladgepubliceerd werden kan er gewerkt worden aan de democratisering van de tweedepensioenpijler. Tot nog toe waren aanvullende pensioenen vooral een zaak van werknemersuit grote bedrijven en van kaderleden.Reeds in 2001 ondertekende het ABVV samen met de andere sociale partners en de ministervan Sociale Zaken en Pensioenen een gezamenlijke verklaring tot bevordering van deaanvullende pensioenen als onderdeel van een sociaal pensioenbeleid. In deze verklaringroepen de interprofessionele sociale partners de verantwoordelijken in de sectoren op omsectorale pensioenplannen in te voeren in zoveel mogelijk sectoren (.).Met deze gemeenschappelijke verklaring wordt een nieuwe kijk op aanvullende pensioenengeofficialiseerd. De vakbonden steunen de uitbouw van sectorale pensioenfondsen nwerkgevers en regering erkennen de sociale superioriteit van het wettelijk pensioenstelselwaarvan de betaalbaarheid via het Zilverfonds moet gewaarborgd worden en dat aantrekkelijkmoet gehouden worden door toepassing van het principe van de welvaartsvastheid vanprestaties en het berekeningsplafond. Aanvullende pensioenen kunnen volgens dezeverklaring slechts als een aanvulling of nog beter een supplement op het wettelijk stelselgezien worden en de organisatie op het vlak van de sectoren moet bijdragen tot eendemocratisering.

  De tweede pensioenpijler is geen eenvoudige onderhandelingsmaterie. Deze brochure wil eenhulpmiddel aanreiken om zich in te werken in de materie en biedt heel wat links naarbijkomende informatiebronnen voor diegenen die nog dieper willen graven.Veel leesgenot!

  Andr MORDANT Mia DE VITSAlgemeen Secretaris Voorzitter

 • 6

 • 7DE NIEUWE WETGEVING OP DE TWEEDE PENSIOENPIJLER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

  1. Goedkeuring van de wet op de aanvullende pensioenen: context . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122. Het Belgisch pensioenlandschap Inleiding en algemene begrippen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

  A. De diverse pensioenstelsels in Belgi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13B. Het wettelijk pensioen Krachtlijnen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13C. De 2e pijler Krachtlijnen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

  a) Doel? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14b) Soorten aanvullende pensioenregelingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14c) Soorten aanvullende pensioenplannen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15d) Korte historiek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

  3. Standpunt van het ABVV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

  4. De wet op de aanvullende pensioenen (WAP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22A. Toepassingsgebied. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

  a) De gewone aanvullende pensioentoezeggingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22b) Sociale aanvullende pensioentoezeggingen (sociale 2e pijler) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

  1) Principes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232) Sociaal aanvullend pensioenplan: erkenningsvoorwaarden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233) Solidariteitsluik / Pensioenluik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

  B. Collectieve aanvullende pensioenregelingen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

  a) Invoering van een pensioentoezegging . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28b) Toetredingsvoorwaarden (art. 13 tot 16) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30c) Verworven reserves en prestaties (art. 17 tot 28) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31d) Inspraak van de werknemers paritair beheer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

  1) In de klassieke bedrijfsgebonden pensioenregelingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 332) Voor sectorale pensioenregelingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

  e) Transparantie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35f) Uittreding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36g) Verandering van pensioeninstelling. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37h) Uitbetaling van het aanvullend pensioen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

  1) Kapitaal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 372) Rentes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

 • 8i) Overgangsbepalingen i.v.m. de collectieve pensioentoezeggingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 391) Algemene overgangsbepaling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 392) Overgangsbepalingen voor de bestaande regelingen, d.w.z. de

  regelingen die bestaan op de datum dat de wet in werking treedt . . . . . . . . . . . . . . 39

  i. Gemeenschappelijke bepalingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39ii. Specifieke bepalingen voor de regelingen die op 1 januari 1996. . . . . . . . . . 40iii. Sectorplannen beheerd in een Fonds voor

  BestaansZekerheid (FBZ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40C. Individuele pensioentoezeggingen aan werknemers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

  a) Wat is een individuele pensioentoezegging? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41b) Toekenningsvoorwaarden van een individuele

  pensioentoezegging . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

  1) Algemene overgangsbepaling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 422) Bijzondere overgangsbepalingen voor pensioenregelingen

  die op de datum van inwerkingtreding bestonden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 433) Bijzondere overgangsbepalingen voor individuele

  pensioentoezeggingen die na de datum van inwerkingtreding worden toegekend . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43

  D. Fiscale bepalingen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43

  a) Fiscale krachtlijnen van de WAP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44b) Inzake collectieve pensioentoezeggingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44c) Inzake individuele pensioentoezeggingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45d) Aanvullende verzekeringen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46e) Wijzigingen voor de werkgevers i.v.m. de aftrekbaarheid

  van de bijdragen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46f) Verzekeringstaks: wijzigingen en nieuwigheden . . . . . . . . . . .