Peilingen RTV Drenthe

of 14 /14
Aha! Marktonderzoek en marketingadvies Peiling 2 Provinciale Statenverkiezingen Drenthe 2015 Thema: Belang provinciaal bestuur

Embed Size (px)

Transcript of Peilingen RTV Drenthe

1. Aha! Marktonderzoek en marketingadvies Peiling 2 Provinciale Statenverkiezingen Drenthe 2015 Thema: Belang provinciaal bestuur 2. Peiling 2: Provinciale Statenverkiezingen 2015 Provincie Drenthe Inleiding Voor u ligt het rapport met de uitkomsten van de tweede peiling voor de Provinciale Staten verkiezingen in de provincie Drenthe. Projectleiders Aha!: Ronald Peeks & Jeenke van Linge Datum: maart 2015 Inhoudsopgave Onderzoeksopzet Achtergrondinformatie peiling Thema: Belang provinciaal bestuur Aha! marktonderzoek en marketingadvies A-Kerkhof 43-b 9712 BC GRONINGEN Tel.: 050 - 3137176 www.ahamarktonderzoek.nl Peilingen RTV Drenthe 2015 Aha! marktonderzoek en marketingadvies 3. Onderzoeksopzet Inleiding 18 maart 2015 vinden in Nederland de verkiezingen voor de Provinciale Staten plaats. Aha! marktonderzoek en marketingadvies heeft in opdracht van RTV Drenthe een opiniepeiling uitgevoerd. Dit rapport geeft de resultaten weer van de tweede peiling voor de Provinciale Statenverkiezing in de provincie Drenthe. Deze peiling is uitgevoerd begin maart. Doelstelling RTV Drenthe verzorgt rondom de verkiezingen debatten met politici van de provinciale politiek. Er zullen verschillende provinciale themas aan de orde worden gesteld. RTV Drenthe wil de opiniepeiling laten verrichten om de debatten te verlevendigen. De doelstelling van de opiniepeilingen is inzage te krijgen in: De zetelverdeling in de Provinciale Staten van Drenthe; Het standpunt van de Drenten inzake actuele onderwerpen. Onderzoeksmethodiek Het onderzoek is uitgevoerd in de avonduren. De peilingen zijn telefonisch en computerondersteund uitgevoerd. Telkens wordt een wisselende groep van inwoners ondervraagd. Daartoe wordt gebruik gemaakt van aselecte steekproeven van particulieren met een telefoonaansluiting die wonen in de provincie Drenthe. Respondenten Er zijn bijna 400 volwassen, kiesgerechtigde Drenten ondervraagd in verschillende leeftijden. Peilingen RTV Drenthe 2015 Aha! marktonderzoek en marketingadvies 4. Interesse in provinciale politiek 11% 5% 26% 7% 40% 29% 47% 23% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% Gemeentelijk Provinciaal Landelijk Europees Zeer Redelijk De respondenten hebben het meeste Interesse in de landelijke politiek. De Europese politiek is het minst interessant. Peilingen RTV Drenthe 2015 Aha! marktonderzoek en marketingadvies Thema belang provinciaal bestuur 5. Interesse in provinciale politiek: 2015 versus 2011 5% 6% 29% 31% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 2015 2011 Zeer Redelijk De interesse in de provinciale politiek is iets afgenomen t.o.v. 2011 Peilingen RTV Drenthe 2015 Aha! marktonderzoek en marketingadvies Thema belang provinciaal bestuur 6. Een eigen provinciaal bestuur in het belang van de burger 64% 25% 11% Ja Nee Geen mening Is het belang van de burger het beste gediend bij een eigen provinciaal bestuur? De meerderheid van de respondenten is van mening dat het belang van de burger het beste gediend is bij een eigen provinciaal bestuur. Peilingen RTV Drenthe 2015 Aha! marktonderzoek en marketingadvies Thema belang provinciaal bestuur 7. Eigen provinciaal bestuur in belang van burger: 2015 versus 2011 64% 59% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 2015 2011 Het aantal Drenten dat het van belang vindt dat de provincie een eigen provinciaal bestuur heeft is iets toegenomen t.o.v. 2011. Peilingen RTV Drenthe 2015 Aha! marktonderzoek en marketingadvies Thema belang provinciaal bestuur 8. Waar wordt de stem bij de PS verkiezingen door bepaald? 32% 22% 13% 12% 12% 38% 21% 14% 16% 7% 0% 10% 20% 30% 40% Van wat ik weet over de landelijke partijen De provinciale thema's van de programma's van politieke partijen Door de stemwijzer De politieke leiders van de landelijke partijen en hun standpunten De politieke leiders van de provinciale partijen en hun standpunten 2015 2011 De grootste groep kiezers bepaalt zijn stem voor de Provinciale Statenverkiezing op basis van wat hij weet over de landelijke politieke partijen. Dit beeld is vergelijkbaar met 4 jaar geleden. Peilingen RTV Drenthe 2015 Aha! marktonderzoek en marketingadvies Thema belang provinciaal bestuur 9. Spontane naambekendheid Drentse provinciale politici 31% 9% 8% 8% 1% 18% 50% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Jacques Tichelaar Henk Brink Rein Munniksma Ard van der Tuuk Henk van de Boer Overig Weet niet De helft van de Drenten kan spontaan geen naam van een provinciale bestuurder noemen. Degenen die wat wel kunnen noemen vooral JacquesTichelaar.Tichelaar heeft nu een hogere naambekendheid dan in 2011 toen 17% hem spontaan noemde. Dit geldt ook voor Rein Munniksma, toen spontaan bekend bij 4%. Peilingen RTV Drenthe 2015 Aha! marktonderzoek en marketingadvies Thema belang provinciaal bestuur 10. Moeten de noordelijke provincies meer samenwerken? 57% 25% 15% 3% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Het moet blijven zoals het is De 3 provincies moeten n noordelijk landsdeel worden Drenthe moet met Groningen samengaan Geen mening De meerderheid van de respondenten vindt dat de noordelijke provincies zo moeten blijven als ze nu zijn. Als er moet worden samengegaan is er een voorkeur voor het samengaan van alle 3 noordelijke provincies. Peilingen RTV Drenthe 2015 Aha! marktonderzoek en marketingadvies Thema belang provinciaal bestuur 11. Drie belangrijkste themas Werkgelegenheid,Wonen en Leefbaarheid, Natuur, Milieu en Duurzame Energie zijn de belangrijkste themas waar de provincie zich voor moet inzetten. Peilingen RTV Drenthe 2015 Aha! marktonderzoek en marketingadvies Thema belang provinciaal bestuur Werkgelegenheid Wonen en Leefbaarheid Natuur, Milieu en Duurzame Energie 12. Waar moet de provincie zich voor inzetten? 63% 20% 10% 3% 2% 2% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Werkgelegenheid Wonen en leefbaarheid Natuur, milieu en duurzame energie Verkeer, bereikbaarheid en openbaar vervoer Toerisme en recreatie Cultuur en sport De grafiek toont de onderwerpen die respondenten als eerste en meest belangrijkste kozen Peilingen RTV Drenthe 2015 Aha! marktonderzoek en marketingadvies Thema belang provinciaal bestuur 13. Waar moet de provincie zich voor inzetten? 88% 59% 55% 48% 21% 20% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Werkgelegenheid Wonen en leefbaarheid Natuur, milieu en duurzame energie Verkeer, bereikbaarheid en openbaar vervoer Toerisme en recreatie Cultuur en sport De grafiek is een verzameling van de onderwerpen die respondenten als eerste, tweede en derde kozen als het meest belangrijk voor de provincie. Peilingen RTV Drenthe 2015 Aha! marktonderzoek en marketingadvies Thema belang provinciaal bestuur 14. Aha! marktonderzoek en marketingadvies A-Kerkhof 43-b 9712 BC GRONINGEN Tel.: 050 - 3137176 www.ahamarktonderzoek.nl Peilingen RTV Drenthe 2015 Aha! marktonderzoek en marketingadvies