Pecha Kucha Rene Severijnen

download Pecha Kucha Rene Severijnen

of 24

Embed Size (px)

description

 

Transcript of Pecha Kucha Rene Severijnen

 • 1. Rene Severijnen Van empathie naar compassie in de zorg
 • 2. Van Empathie naar Compassie in de Zorg En k un je het leren? 12-10-2010 Compassie Ren Severijnen
 • 3. Empathie en compassie is overal 12-10-2010 Compassie Ren Severijnen Ons vermogen tot compassie vormt de basis van de roeping van de arts, de drang van de vrijwilliger om zich in te zetten voor een goed doel en het verlangen van ieder mens naar meer harmonie in zijn of haar leefgemeenschap. Volgens de visie van de zeventiende-eeuwse filosoof Baruch Spinoza is het ook de grondslag van de ethiek. Empathie Monitor 2010
 • 4. Empathie
   • Rmke (Leerboek Psychiatrie)
  • Maximale benadering
  • met behoud van distantie
   • van den Hoofdakker (Rutger Kopland)
  • Trachten te voelen en te denken: as if you are the other, without being it , en zonder het te worden je moet afstand blijven houden.
  12-10-2010 Compassie Ren Severijnen
 • 5. Empathie en de bioloog 12-10-2010 Compassie Ren Severijnen Frans de Waal 2009 Contact Amsterdam
  • Hebzucht is uit, empathie is in.
  • Verzoening en medeleven als diep gewortelde natuurlijke verschijnselen bij mens en dier laten zien dat er een natuurlijke neiging is tot empathie.
  • Empathie - het vermogen om de emoties van anderen te kunnen meevoelen en de situatie van anderen te begrijpen - is een zeer oude verworvenheid die zich in onze geest genesteld heeft en waardoor we als soort kunnen overleven.
 • 6. Empathie en de huisarts
  • Naast bio-medische kennis is een empathische grondhouding en luisterend oor belangrijk.
  • Aanvaarden van de mensen zoals ze zijn, nieuwsgierig zijn naar hun levensverhaal, oprechte belangstelling, zich inleven en begrijpen van de gedachten en gevoelens van de patint.
  12-10-2010 Compassie Ren Severijnen Frans Derksen Huisarts Doetinchem Springer Houten 2010
 • 7. Compassie
  • Medelijden (van Dale) is niet
  • het juiste begrip!
  • Mededogen , medeleven, medegevoel, barmhartigheid,
  • De wens dat alle voelende wezens vrij zijn van lijden, problemen en pijn. Het is allesomvattend, gaat boven het persoonlijke uit.
  12-10-2010 Compassie Ren Severijnen Vincent van Gogh De barmhartige Samaritaan
 • 8. Mededogen
  • Volgens het Tibetaanse boek van Leven en Sterven is mededogen niet alleen een gevoel van genegenheid of warmte voor diegene die lijdt. Ook is mededogen niet het herkennen van pijn. Mededogen is een praktische vastberadenheid om datgene te doen wat nodig en mogelijk is om het lijden op deze planeet te verzachten.
  12-10-2010 Compassie Ren Severijnen
 • 9. Compassie en filosofie 12-10-2010 Compassie Ren Severijnen Joachim Duyndam Kok Agora, Kampen 1997
  • Niet het sentimentele en kleinerende medelijden, maar de onmisbare factor, die onze gevoelswaarnemingen hun echtheid en betekenis geeft.
  • Er zit Passie in!
  • Emotioneel aspect: meevoelen
  • Geef-karakter: actie aspect, iets doen
  • Verbeeldingskant: indenken
  • Waarde-karakter: liefde
 • 10. Compassie met jezelf 12-10-2010 Compassie Ren Severijnen
  • Zelfcompassie betekent dat je jezelf accepteert zoals je bent met je gebreken erbij. .. Dat je in moeilijke tijden aardig bent voor jezelf in plaats van jezelf te veroordelen.
  • Opzij 2009 Roos Vonk , hoogleraar sociale psychologie, Radboud Universiteit
  • Zelfcompassie betekent dat je je menselijkheid accepteert en respecteert. Kristen Neff , Texas.
   • self-kindness: aardig zijn voor jezelf
   • common humanity: verbonden zijn met anderen
   • mindfulness: bewuste aandacht, leven in het hier en nu
  www.zelfcompassie.nl www.vonkzelfbepaling.nl/testen
 • 11. Han Fortmann Centrum voor Mindfulness
  • Het H F C voor Mindfulness heeft tot doel de ervaring, kennis en toepassing van mindfulness te bevorderen. Het centrum is nauw gelieerd aan het UMC St Radboud en de Radboud Universiteit Nijmegen.
  • Met in het bestuur o.a. prof. Henk Barendregt, wiskundige en Vipassana leraar en prof. Anne Speckens, psychiater, beide verbonden aan de Radboud Universiteit .
  12-10-2010 Compassie Ren Severijnen
 • 12. Compassie en religie
  • Karen Armstrong beschreef hoe, ondanks de onderlinge verschillen, compassie centraal staat in alle religieuze tradities.
  • Religion is not about believing things, religion is about doing things.
  • 'n Glimp van het goddelijke is zichtbaar
  • als we in onze houding compassie praktiseren.
  12-10-2010 Compassie Ren Severijnen Handvest van mededogen
 • 13. Compassie van de Dalai Lama 12-10-2010 Compassie Ren Severijnen BZZTH, den Haag 1997 Rainbow Pocket
  • Mededogen is het mooiste en kostbaarste wat er is.
  • Als een dokter echt gevoel en ware bezorgdheid voor ons aan de dag legt en als hij naar ons lacht, voelen we ons prima. Maar als de dokter weinig genegenheid toont ook al blinkt hij of zij uit als arts, dan voelen we ons onzeker en nerveus. Zo is de menselijke natuur.
  • Compassie dwingt ons een hand uit te steken naar alle levende wezens, ook onze zogenaamde vijanden, mensen die ons van streek maken of pijn doen. Onafhankelijk van wat ze je aandoen, moet je je herinneren, dat alle mensen net als jezelf alleen maar proberen gelukkig te zijn, dan is het veel eenvoudiger compassie naar hen te ontwikkelen.
 • 14. Catechismus van de compassie 12-10-2010 Compassie Ren Severijnen Christina Berkvens-Stevelinck , remonstrants predikant, hoogleraar Europese Cultuur Radboud Universiteit Nijmegen, Studentenekklesia Leiden Ad Alblas , predikant PKN, exegeet, voorganger Binnenstadsgemeente Leiden Opdracht n van de catechismus van de compassie is uit liefde de ander dienen. Mensen zijn ten diepste verwant en op elkaar aangewezen. Zonder principile, sociale en economische compassie gaan we te gronde. Skandalon, Vught September 2010 Met DVD Karen Armstrong
 • 15. Compassie en wetenschap
  • Science 2004 vol. 303 p. 1157-1162 T. Singer, B. Seymour, J.O'Doherty, R.J. Dolan, C.D. Frith and H. Kaube: Empathy for Pain Involves the Affective but not Sensory Components of Pain.
  • Lutz A, Brefczynski-Lewis J, Johnstone T, Davidson RJ (2008)
  • Regulation of the Neural Circuitry of Emotion by Compassion Meditation: Effects of Meditative Expertise.
  • The study was the first to use functional magnetic resonance imaging (fMRI) to indicate that positive emotions such as loving-kindness and compassion can be learned in the same way as playing a musical instrument or being proficient in a sport.
  12-10-2010 Compassie Ren Severijnen
 • 16. Menslievendheid in de zorg
  • Menslievende professionaliteit
  • Het is mededogen , ofwel geraakt zijn door het leed van anderen en daaruit de consequentie trekken dat je iets voor hen wilt doen, n interesse en plezier in mensen hebt.
  • Als we ons vermogen tot compassie zouden verhogen, zou dat een hoop gedokter schelen.
  12-10-2010 Compassie Ren Severijnen Annelies van Heijst Klement Kampen 2005
 • 17. Compassie in de Zorg
  • De meerwaarde van compassie in het behandelen van medemensen is voor alle wer