Pecha kucha bilzen

download Pecha kucha bilzen

If you can't read please download the document

Embed Size (px)

Transcript of Pecha kucha bilzen

  1. 1. Beweeg met mate(n) VOOR IEDER WAT WILS!
  2. 2. najaar 2014 Mijn leeftijd is jaar -man / vrouw -alleenstaand / samenwonend -lid van een vereniging / nergens bij -volledig zelfredzaam / heb hulp aan huis Ik ben bereid om meer beweging te gaan doen omdat ik weet dat dat goed is voor mijn gezondheid. O neen O ja indien neen: waarom niet? O ik beweeg al genoeg O ik ben niet genteresseerd indien ja: Hoe vaak zou je aan beweging willen doen? O enkele keren per maand O 1 keer per week O enkele keren per week Schrappen wat niet past Wat zou je graag willen doen? Wat interesseert je? O wandelen O nordic walking O fietsen O beter bewegen (gymoefeningetjes) O petanque O netbal O zwemmen, aquajoggen O schaken of dammen op reuzenbord O aquafitness O dansen O tai ji O linedance O yoga O curvebowling O denksport (bridge, dammen) O iets anders: .. Verplaatsen naar een activiteit: O is voor mij geen probleem, ik ben mobiel O is voor mij een probleem, ik moet beroep doen op anderen Heel erg bedankt voor je medewerking!!