PDF Dichterbij 1 2015

Click here to load reader

 • date post

  15-Aug-2015
 • Category

  Documents

 • view

  57
 • download

  1

Embed Size (px)

Transcript of PDF Dichterbij 1 2015

 1. 1. MAGAZINE VOOR LEDEN VAN RABOBANK ROTTERDAM VOORJAAR 2015 BLIJSTROOM ONAFHANKELIJKHEID SAMEN STERK DichterbijROTTERDAM Gers! is onafhankelijk 2 Lokale energie coperatie 18 Altijd de regie in handen 22 Broekpolder Vlaardingen 8 3118
 2. 2. 2 ROTTERDAM OM DE HOEK
 3. 3. Rotterdam is een pop-up store rijker: 'ROT.plek' van Gers! magazine en Ketelbinkie Koffie. De redactie strijkt tijdelijk neer aan de Rochussenstraat 3a. Een plek waar je kunt werken, ontmoeten en alle Gers! magazines door kunt lezen. Zin in een bakkie met een kaakie of een lekkere gerse boterham voor de lunch? Dan ben je van woensdag tot en met zaterdag bij 'ROT.plek' aan het juiste adres. FOTO: PETER VAN DIJK 3 ROTTERDAM, ROCHUSSEN- STRAAT 3A, 7 JANUARI 2015, 10.20 UUR 3118
 4. 4. COLOFON Redactie Rabobank Rotterdam, afdeling Marketing, Communicatie & Coperatie Vormgeving: More than Live Advertising en Lava Druk & handling: Graon Concept: vdbj_ Dichterbij is een uitgave van de Rabobank. Niets uit deze Dichterbij mag worden overgenomen, opgeslagen en/of verspreid op welke wijze dan ook zonder voorafgaande toestemming van de Rabobank. De Rabobank, MediaPartners Group en andere informatieleveranciers zijn niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook als gevolg van onjuistheden in deze uitgave of in verband met het gebruik van deze uitgave. Stelt u geen prijs op de ontvangst van Dichterbij, dan kunt u dit doorgeven via [email protected] 4 ROTTERDAM VOOR WOORD LEO PEETERS WEEM Directievoorzitter Rabobank Rotterdam AANDEEL IN ELKAAR Kijk voor onze ledenaanbiedingen op pagina 36! O p 1 december 2014 ben ik begon- nen als directievoorzitter van Rabobank Rotterdam. Daarmee ging mijn grootste wens in vervul- ling. Al bijna 35 jaar werk ik in het bank- en verzekeringswezen. De afgelopen zes jaar binnen de Rabobankorganisatie als directie- voorzitter van Rabobank Regio Schiphol. Een fantastische baan binnen een geweldig dyna- misch werkgebied, die niets meer te wensen overliet, behalve: die andere economische mo- tor van ons land ervaren. Mijn verwachtingen van deze bank en het werkgebied waren dan ook hoog gespannen. En nu al kan ik zeggen dat deze ruimschoots zijn overtroffen. Rotterdam heeft zich ontwikkeld tot een stad met mondiale allure. Tegelijkertijd is het die ondernemende stad gebleven van mouwen opstropen en van niet lullen maar poetsen. Dat voel je en zie je overal in de stad en het werkgebied terug. Ik vind het de allermooiste plek van Nederland om te bankieren en ik vind het een enorme eer en uitdaging om samen verder te werken aan de versterking van onze bank en onze missie om samen de stad sterker te maken. Zeker nu de overheid zich terugtrekt en burgers (noodge- dwongen) meer zelf initiatief nemen. Door kennis en ideen bij elkaar te brengen ontstaan vaak innovatieve oplossingen op het gebied van bijvoorbeeld zorg, energievoorziening en leefbaarheid. Meer samen doen, op elkaar i.p.v. op de overheid aangewezen zijn en een aandeel in elkaar hebben. Deze Dichterbij geeft daar mooie voorbeelden van. Voor Rabobank Rotterdam zie ik daarin vooral een verbindende rol weggelegd: groepen mensen bij elkaar brengen en verbinden om de gezamenlijke kwaliteit van leven een stukje beter te maken.
 5. 5. JONGEREN 10 Werkgevers in de bres voor jongeren ADVERTORIAL 14 Samen leven, samen wonen ONDERZOEK 16 Voor u getest ONAFHANKELIJKHEID 22 Altijd de regie in handen INFOGRAPHIC 26 Crowdfunding SAMEN STERKER 28 Nieuwe directie Rabobank Rotterdam VOEDSELKWALITEIT 32 Lekker en eerlijk eten LIDMAATSCHAP 34 Denk mee met je bank GRAON VERVANGEN 5 DichterbijROTTERDAM 8 Uniek coperatief plan van aanpak 18 Wij gaan het zelf doen! RUBRIEKEN 2 Om de hoek 6 Kort nieuws 17 Facts & figures 21 Puzzel 31 Lezersonderzoek 36 Leden voor leden 38 Ledenaanbiedingen 39 Column Bert Faber 40 GRAON VERVANGEN 10 16 22 10 3118
 6. 6. Sportief Ondernemen STARTOP De begeleiding bij het voor jezelf beginnen. Denkt u erover om voor uzelf te begin- nen? Meld u dan kosteloos aan voor Startop. Een initiatief van Rabobank Rotterdam en een aantal lokale bedrij- ven en instanties. Tijdens zes inspiratie- avonden, verdeeld over het jaar, kunt u kosteloos workshops volgen waarin u wordt klaargestoomd en/of extra kennis kunt vergaren voor datgene wat u in ge- dachten heeft: ondernemen! Kijk voor meer informatie op rabobank.nl/rotterdam. 6 ROTTERDAM KORT Samen vertellen we verhalen HOFPLEIN ROTTER- DAM Hofplein Rotterdam en Rabobank Rotterdam: Partners in Cultuur. Cultuur nog dichter bij de mensen brengen. Dat is het doel dat beide partijen nastreven. V anaf vrijdag 13 februari is de nieuwe jeugdvoorstelling Hotel de grote L te zien in onder andere het Hofpleintheater in Rotterdam. Hofplein Rotterdam en Uitgeverij Lemniscaat werken nauw samen om het vertellen van verhalen te verster- ken en door te geven aan kinderen en jongeren. Het resultaat van deze nauwe samenwerking is de theaterbewerking van het populaire jeugdboek Hotel de grote L van Sjoerd Kuyper. Een verhaal over een jongen, die na het overlijden van zijn vader, samen met zijn zussen het familie- hotel moet runnen. De voorstelling Hotel de grote L is tot en met 3 juni 2015 te zien in het Hofpleintheater in Rotterdam, Theater de Willem in Papendrecht of Theater het Kruispunt in Barendrecht. Kijk voor meer informatie op hofpleinrotterdam.nl. O ntmoeten, verbinden, samen- werken en krachten bundelen. De kernwoorden van het event Sportief Ondernemen dat op 4 maart wordt georganiseerd door Sparta Rotterdam en haar partners. Sparta Rotterdam nodigt alle bestuursleden van Zuid-Hollandse amateurvoetbal- en hockeyverenigingen uit om kennis te ma- ken met haar partners. Allemaal partijen die van toegevoegde waarde kunnen zijn omdat zij belangrijke besparingen of inno- vaties kunnen bieden. Rabobank Rotterdam verzorgt een workshop over Bedrijfsleven & Sponsoring en gaat in op de vraag hoe maatschappelijke initiatie- ven omgezet kunnen worden in sponsor- inkomsten. Daarnaast is er aandacht voor Scoren met Energie van Rotterdam Sportsupport waarbij praktische financie- ringsoplossingen worden geboden die een besparing op de energiekosten ople- veren. Meer info en aanmelden kan via sparta-rotterdam.nl/sportiefondernemen.
 7. 7. Bank voor de klas 7 V an 9 tot en met 13 maart 2015 vindt de vijfde editie van Week van het Geld plaats. Het heeft als doel kinderen te leren omgaan met geld. Hiermee wordt de basis gelegd voor financile zelfredzaamheid op vol- wassen leeftijd. De Week van het Geld is een initiatief van Wijzer in geldzaken in het kader van financile educatie voor kinde- ren in het basisonderwijs. De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) neemt actief deel aan deze week. Diverse instanties or- ganiseren samen met de NVB, het pro- gramma Bank voor de klas om het sparen en verantwoord besteden onder jongeren te stimuleren. Medewerkers van Rabobank Rotterdam verzorgen in de 'Week van het Geld' gastlessen op basisscholen. Speciaal voor de gastlessen is het spel Cash Quiz ontwikkeld. In het spel komen leerdoelen als kennis van financile begrippen en het regelen van bankzaken voorbij. BANKVOORDEKLAS.NL Filiaal Bergse Dorpsstraat EEN VERNIEUWDE OMGEVING O p 15 januari 2015 vond de her- opening van kantoor Bergse Dorpsstraat plaats. Met het vernieuwde kantoor is het fili- aal helemaal klaar voor de toekomst. Het is een plek geworden waar onze medewer- kers klaar staan voor advies, waar ook virtuele dienstverlening mogelijk is n men elkaar kan ontmoeten in een informe- le sfeer. U wordt ontvangen door een gast- heer of -vrouw. In plaats van tegenover de klant willen we ons naast de klant, als partner opstellen. Of het nu om particulie- re klanten of bedrijven gaat, iedereen is van harte welkom. WOONBEURZEN 2015 Op 7 maart 2015 zijn wij aanwezig op de Woonbeurs in Vlaardingen en in het weekend van 14 en 15 maart 2015 op de Woonbeurs in Rotterdam. Bent u zich aan het orinteren op de woningmarkt? Twijfelt u of u wilt kopen of huren? Deze en andere woonvragen kunt u ter plekke aan onze adviseurs stellen. Graag tot dan! Kijk voor meer informatie op woneninrotterdam.nl/ woonbeurs en woonbeursvlaardingen.nl. RABOBANK IN DE MARKTHAL Eind 2014 werd de Markthal geopend. Een fantastische aanwinst voor de stad, waar wij als Rabobank Rotterdam, net als alle Rotterdammers, enorm trots op zijn. Rabobank Rotterdam wil haar klanten in de Markthal zo goed mogelijk servicen. Een geldautomaat voor de bezoekers en een seal- bagautomaat voor de onderne- mers, is naar ons idee een ver- eiste voor de kopers en verko- pers van al het heerlijks dat de markthal te bieden heeft. ROTTERDAM TOPSPORT Naar aanleiding van het 25-jarige jubileum van Rotterdam Topsport vindt op 9, 10 en 11 april, het Sportfilmfestival Rotterdam plaats. In Filmtheater Cinerama in Rotterdam worden diverse sportfilms en documentaires getoond. Als trotse sponsor van Rotterdam Topsport orga- niseert Rabobank een speciale Rabobank ledenavond op 10 april 2015. De definitieve uitnodiging volgt binnenkort per email. 3118
 8. 8. SAMEN STERK 8 ROTTERDAM BROEKPOLDER VLAARDINGEN Uniek coperatief plan van aanpak De gemeente Vlaardingen moet bezuinigen op groenbeheer. Dankzij de krachtenbundeling van burgers, verenigingen en ondernemers hoeft de Broekpolder daar niet onder te lijden. TEKST: DIANA VAN ROON FOTO'S: KEVIN KREBBERS Dave de Held, rayondirecteur Schiedam-Vlaardingen bij Rabobank Rotterdam. V laardingen ligt in het dichtstbevolkte gedeelte van Nederland. Toch is bijna een kwart van het gemeentelijk grond- gebied groen. Daarvan neemt de Broekpolder het leeuwendeel voor zijn reke- ning. Veel Vlaardingers en regiogenoten weten deze unieke groene long, die rechtstreeks in ver- binding staat met Midden Delfland, te vinden. Er zijn fiets- en wandelpaden, een parcours voor mountainbikers, een Klauterwoud en een groot toegankelijk natuurkerngebied 'De Ruigte'. Ook zijn er diverse (water)sportverenigingen geves-