PC Blues Deel 2

Click here to load reader

 • date post

  30-Jul-2015
 • Category

  Documents

 • view

  96
 • download

  5

Embed Size (px)

description

PDF Book International Draughts. About a certain type of combination About 400 pages

Transcript of PC Blues Deel 2

PC Blues (deel 2)

Een verrassend slagmechanisme

Kaan (1945)Auteur : Piens Christiaan

Disclaimer Niets in deze uitgave mag worden gewijzigd zonder uitdrukkelijke toestemming van de auteur. Bij overname van gedeelten (zij het tekst of diagrammen) dient bronvermelding te gebeuren.

Release 1.0 27-01-2010

Inhoudstafel

Titelbladzijde Inhoudstafel Inleiding Opdracht Ontleding van de titelbladzijde De opblaaskombinatie Grasduinen en het verpakkingsmechanisme Deel 1 : Damzetten 2 en 4 (49 en 47) - Biotoop overontwikkeling => Diagrammen => Oplossingen (zoals voor alle delen) Damborden 1 Deel 2 : Damzetten 1 , 3 en, 5 (50 , 48 en 46) - Overontwikkeling bis Damborden 2 Deel 3 : Damzetten 1 , 3 en 5 (50 , 48 en 46) - Biotoop veld 24 (27) Damborden 3 Deel 4 : Zigzag Deel 5 : KVO Deel 6 : Veld 37 Damborden 4 Deel 7 : Roozenburg Damborden 5 Deel 8 : In de slipstream van de KVO Damborden 6 Deel 9 : Rest Deel 10 : Enkele zelfgemaakte standen Deel 11 : Komponisten aan het werk (partijachtig) Damborden 7 Een tweede PDFje - Nabeschouwingen Spelregels en Notatie Uitsmijter Damborden 8 - Twee optische illusies

- -- --- o O o --- -- -

PC Blues Deel 2

Release 1.0

27-01-2010

Blz. : 1

Inleiding

In het PDFje CP Blues deel 1 kwamen de partijen van het BK 2009 aan bod. Naast het analysewerk waren er ook enkele andere hoofdstukken en in n ervan nam ik een zevental themas op. Die konden de vorm aannemen van ideen , kombinaties , merkwaardigheden. Thema 1 handelde over een bijzonder type kombinatie die ik in de tekst verder de opblaaskombinatie heb genoemd. Ze wordt gekarakteriseerd door minstens 2 schijven te geven in de lucht als het ware. Welnu, deze kombinatie wordt het onderwerp van onderhavig PDFje. Om te kombinatie nog eens in te leiden gaan we terug naar de twee uitgevoerde kombinaties in het BK 2009. Het eerste voorbeeld komt uit de partij Hermans - Casaril ( BK 2009 ronde 6 ).

Wit liep achter met 37-32 ? 25. 37-32 ? 22-28 ! 26. 31x33 13-18 27. 24x22 17x46. Kort , krachtig en explosief in dit geval. Vooral de eerste zet 22-28 karakteriseert dit type kombinatie. De twee schijven worden , zoals reeds gezegd, als het ware in de lucht gegooid. Vandaar de naam opblaaskombinatie. Wanneer schijf 27 op 28 staat kunnen we eveneens spreken van een opblaaseffekt , de beginzet 2227 ! geeft een analoog gevoel. Het tweede voorbeeld komt voor uit de partij Depaepe - Leruth ( BK 2009 ronde 5).

PC Blues Deel 2

Release 1.0

27-01-2010

Blz. : 2

45. 17-21 ? 46. 27-22 12-17 (gedwongen) 47. 22x11 16x07 48. 28-22 ! 19x17 49. 37-31 26x37 50. 38-32 37x28 51. 33x02 ! Het toont dat de kombinatie nogal eens durft voorkomen in overontwikkelde standen. De karakteristieke zet betreft uiteraard weer 48. 28-22 De aandachtige lezer zal misschien opmerken dat zwart nauwelijks wat anders had in de diagramstelling. Het antwoord : zwart heeft inderdaad een erg moeilijke stand, toch kan hij vanuit de diagramstand een rechtstreekse remisevariant op het bord brengen ! Maar hiervoor verwijzen we naar PC Blues deel 1.

Deze twee voorbeelden werden in de partij uitgevoerd. Er was ook een mogelijkheid tot foutzet in de partij Valre Hermans - Marc De Meulenaere.

Zwart mag hier niet : 18. 02-07 ? 19. 28-22 ! 19x17 20. 27-21 16x27 21. 31x02 ! Voldoende voor winst.

- -- --- o O o --- -- -

PC Blues Deel 2

Release 1.0

27-01-2010

Blz. : 3

Opdracht

We begeven ons buiten de damwereld. Dat mag ook al eens. Aan wie kunnen we dit PDFje beter opdragen dan aan de moeders ? Vergeet de strijd , de doelstellingen. Vergeet ook het zoeken, het arbeidsritme. De hunker naar meer. Een moederhart is een groot hart en denkt daar niet bij na. Daarom dragen we dan ook dit PDFje op aan alle moeders ter wereld, ook aan de dammende moeders .

PC Blues Deel 2

Release 1.0

27-01-2010

Blz. : 4

Ontleding van het diagram op de titelbladzijde.

Het diagram werd me aan de hand gedaan door Arjen Timmer. Het betreft een kompositie van C.K. Kaan uit 1945, gepubliceerd in de Kring voor Damproblematiek.

Kaan

De ontleding : 1. 28-23 19x17 2.37-31 26x28 3.33x02 24x44 4.02x10 ! 44-49 5. 10-15 35x44 6.15x16 + Tweemaal meerslag, de opblaaskombinatie zelf en een schuiftrompet om te eindigen. Een sober geheel waarin bovendien alle stukken gebruikt worden. Anders gezegd : een titelbladzijde waardig !

- -- --- o O o --- -- -

PC Blues Deel 2

Release 1.0

27-01-2010

Blz. : 5

De Opblaaskombinatie

De opblaaskombinatie wordt gekarakteriseerd door geven van twee schijven in de lucht. Er kan echter toch iets meer gezegd worden over deze kombinatie. Vooreerst het verrassingseffekt. Nu bezitten natuurlijk alle kombinaties deze eigenschap in min of meerdere mate. Vooral de verliezende kleur zal hiermee instemmen . Maar voor deze kombinatie geldt dit in het bijzonder. De standaardvorm kan niet als buitengewoon moeilijk omschreven worden en toch trappen vele spelers in de kombinatie. De voornaamste reden moet allicht gezocht worden in het plotse geven van de twee schijven. Er bestaan soms extra redenen : - De twee schijven worden soms afgeschermd door een andere schijf die zelf ook eerst moet weggegeven worden. Dit maakt het verrassende effekt nog wat groter. - In nogal wat gevallen staat de verdedigende partij onder druk en heeft de handen vol met allerlei (andere) beslommeringen. Dit maakt dat de kans op een foutzet dus wat groter uitvalt. Een psychologisch tintje dus.

Wat omtrent de plaatsen op het bord waar de kombinatie optreedt ? De plaats op het bord blijkt bepalend voor het type opblaaskopbinatie. Het lag eerst voor om een driedeling aan te houden die overigens ook ietwat overeenstemt met de drie voorbeelden uit de inleiding. De stand uit de partij Depaepe - Leruth kan dienen als voorbeeld van de eerste reeks standen die een natuurlijke biotoop uitmaken van de opblaaskombinatie. Deze standen worden vaak door overontwikkeling gekarakteriseerd (van de partij de kombinatie uitvoert). Een bijzonder speltype met eigen karakteristieken. De bijbehorende kombinatie resulteert in damzetten naar velden 2 en 4. Aansluitend hierbij , en ook als overontwikkeling te katalogeren, vindt men ook een (kleiner) aantal standen waar de speerpunt zich naar de rechterzijde van het bord richt. Dit resulteert in damzetten naar velden 1 , 3 en 5. Een tweede , eveneens volstrekt natuurlijke biotoop , ankert zich rond de veld 24 (voor wit) en veld 27 voor zwart , twee belangrijke velden in het flankspeltype. De bijbehorende kombinatie resulteren in damzetten naar 1 , 3 en 5 (voor wit). De damzetten lopen over drie schijven of ook over vijf schijven (voor veld 5). Deze twee groepen maken veruit het grootste deel uit van de partijen waarin een opblaaskombinatie voorkomt. Als derde grote groep zouden we eerst een bonte verzameling naar voor schuiven van de resterende kombinaties. Het derde voorbeeld uit de inleiding geeft n mogelijkheid , maar er bestaan ook andere plaatsen op het bord en andere vormen van de kombinatie. Bij het verder doornemen van de database bleken echter ook nog andere soorten opblaaskombinaties te bestaan , voldoende in aantal en tevens ook beschikkend over eigen karakteristieken. Ik heb deze dan ook ondergebracht in afzonderlijke hoofdstukken. Uiteindelijk komt er dan het volgende uit de bus : => Deel 1 : Biotoop 1 : Overontwikkeling. => Deel 2 : Overontwikkeling bis => Deel 3 : Biotoop 2 : anker veld 24 (27) => Deel 4 : Zigzag standen => Deel 5 : KVO Korte Vleugel Opsluiting

PC Blues Deel 2

Release 1.0

27-01-2010

Blz. : 6

=> Deel 6 : Veld 37 (14) => Deel 7 : Roozenburg => Deel 8 : In de slipstream van de KVO => Deel 9 : Resterende standen Bij de intro van elk deeltje volgt een korte voorafblik.

- -- --- o O o --- -- -

PC Blues Deel 2

Release 1.0

27-01-2010

Blz. : 7

Grasduinen en het verpakkingsmechanisme

Het eufemistische grasduinen betekent een blikje werpen in bestaande bronnen wat er zoal te beleven valt ten aanzien uiteraard van het onderwerp in kwestie. In de praktijk wordt dat dan vrijwel een synoniem met het doorlopen van de data base van partijen. Daarbij is zeker niet gestreefd naar volledigheid. Dat zou al niet kunnen om te beginnen. Bovendien heeft er niemand wat aan dat dezelfde stand vijf keer zou terugkomen. Wel mag op die manier verwacht worden dat de meest voorkomende mechanismen rondom dit kombinatietype aldus toch in beeld gebracht worden.

En wat omtrent het verpakkingsmechanisme ? In essentie bestaat het verpakkingsmechanisme erin een / het partijfragment om te vormen tot een opgave voor de lezer. Vaak komt het er op neer gewoon de (meestal uitgevoerde) kombinatie te kunnen vinden. Meestal kan dit omvormen vrij makkelijk gebeuren. Soms al eens iets moeilijker. Om maar n voorbeeld te noemen : bij een uitgevoerde kombinatie die niet winnend is kan immers moeilijk Wit speelt en wint geplaatst worden. In dit geval kan het misschien volstaan om de opgave als volgt te verwoorden : Mag wit de kombinatie nemen ?. Nog anders gezegd : alle opgaven die verderop komen hebben dus zeker niet de standaardzin wit speelt en wint als hoofding. In een aantal gevallen was het verder mogelijk de stand n of meerdere zetten terug te spoelen zodat de latere stand met kombinatie via dreigzetten toch op het bord kwam. Aldus bekomt men dus een forcing. Die vallen dan ook meestal iets moeilijker uit.

Waar eindigt de bespreking van een fragment ? De meeste fragmenten hebben uiteraard een kombinatieve inslag en daar blijft het bij. Maar bij een groot pak andere fragmenten komt er meer uit de bus. En dat kan heel ruim uitvallen : => andere (bijbehore