Paulus' voetsporen 41

of 57 /57
18 januari 2018 Katwijk Paulus in 'Handelingen'

Embed Size (px)

Transcript of Paulus' voetsporen 41

Page 1: Paulus' voetsporen 41

18 januari 2018Katwijk

Paulus in 'Handelingen'

Page 2: Paulus' voetsporen 41

Handelingen 26

9 Ik inderdaad, meende voor mezelf tegen de naam van Jezus, de Nazarener, veel tegenmaatregelen te moeten nemen.

Page 3: Paulus' voetsporen 41

Handelingen 26

9 Ik inderdaad, meende voor mezelf tegen de naam van Jezus, de Nazarener, veel tegenmaatregelen te moeten nemen.10 Wat ik ook deed in Jeruzalem en velen ook van de heiligen sloot ik in cellen op en bij de hogepriesters ontving ik volmacht. Ook droeg ik mijn stemsteentje bij om hen uit de weg te ruimen.

Page 4: Paulus' voetsporen 41

Handelingen 26

9 Ik inderdaad, meende voor mezelf tegen de naam van Jezus, de Nazarener, veel tegenmaatregelen te moeten nemen.10 Wat ik ook deed in Jeruzalem en velen ook van de heiligen sloot ik in cellen op en bij de hogepriesters ontving ik volmacht. Ook droeg ik mijn stemsteentje bij om hen uit de weg te ruimen. 11 En in alle synagogen strafte ik hen dikwijls. Ik dwong hen te lasteren en bovenmate razend op hen vervolgde ik hen ook tot in de buiten(landse) steden.

Page 5: Paulus' voetsporen 41

12 In die omstandigheden ging ik naar Damascus met volmacht en vergunning van de hogepriesters.

Handelingen 26

lett. "in welke"= in deze vervolgingen

Page 6: Paulus' voetsporen 41

12 In die omstandigheden ging ik naar Damascusmet volmacht en vergunning van de hogepriesters.

Handelingen 26

het initiatief ligt bij Saulus"de eerste der zondaren" (1Tim.1:15)

Page 7: Paulus' voetsporen 41

13 Midden op de dag, nam ik onderweg waar, o koning, van de hemel, boven de schittering van de zon, een licht dat mij, en die samen met mij gingen, omstraalde.

Handelingen 26

derde keer dat Paulus' roeping wordt verhaald:1. Lucas' verslag in Hand.9;2. Paulus' relaas bij het tempelplein (Hand.22);3. Paulus' verhaal voor Agrippa.

dit is het meest uitgebreide verslag

Page 8: Paulus' voetsporen 41

13 Midden op de dag, nam ik onderweg waar, o koning, van de hemel, boven de schittering van de zon, een licht dat mij, en die samen met mij gingen, omstraalde.

Handelingen 26

het sterkste zonlicht op aarde, wordt overtroffen door het licht van Christus!

Page 9: Paulus' voetsporen 41

13 Midden op de dag, nam ik onderweg waar, o koning, van de hemel, boven de schittering van de zon,een licht dat mij, en die samen met mij gingen, omstraalde.

Handelingen 26

een verschijning dus met ooggetuigen> geen hallucinatie of epileptische aanval

Page 10: Paulus' voetsporen 41

14 En toen wij allen ter aarde vielen, hoorde ik een stem tot mij zeggen in het Hebreeuwse dialect: Saul, Saul, waarom vervolg jij mij? Het is hard voor jou tegen de stekels te trappen.

Handelingen 26

Page 11: Paulus' voetsporen 41

14 En toen wij allen ter aarde vielen, hoorde ik een stem tot mij zeggenin het Hebreeuwse dialect: Saul, Saul, waarom vervolg jij mij? Het is hard voor jou tegen de stekels te trappen.

Handelingen 26

vergl. de andere verslagen >

Page 12: Paulus' voetsporen 41

Hand.9:7De mannen echter die met hem reisden stonden sprakeloos, daar zij inderdaad het geluid hoorden, maar niemand aanschouwden.

Hand.22:9En die samen met mij zijn, slaan het licht gade, maar de stem van degene, die tot mij spreekt, horen zij niet.

reconstructie:• Saulus' medereizigers horen geluid en zien het

licht, maar...• zij verstaan de stem niet (Hebreeuws dialect?)

en zien ook niemand;• alleen voor Saulus was dit een ontmoeting.

Page 13: Paulus' voetsporen 41

14 En toen wij allen ter aarde vielen, hoorde ik een stem tot mij zeggen in het Hebreeuwse dialect: Saul, Saul, waarom vervolg jij mij? Het is hard voor jou tegen de stekels te trappen.

Handelingen 26

Saul(us) begint met letter 'sjien' (= kies, vermaler)

Paulus begint met letter 'pé' (=mond)

Page 14: Paulus' voetsporen 41

14 En toen wij allen ter aarde vielen, hoorde ik een stem tot mij zeggen in het Hebreeuwse dialect: Saul, Saul, waarom vervolg jij mij? Het is hard voor jou tegen de stekels te trappen.

Handelingen 26

zoals koning Saul (ook uit de stam van Benjamin!) David vervolgde...

Page 15: Paulus' voetsporen 41

14 En toen wij allen ter aarde vielen, hoorde ik een stem tot mij zeggen in het Hebreeuwse dialect: Saul, Saul, waarom vervolg jij mij? Het is hard voor jou tegen de stekels te trappen.

Handelingen 26

als een onwillig lastdier...

Page 16: Paulus' voetsporen 41

15 Maar ik zei: wie bent U Heer? En de Heer zei: ik ben Jezus, die jij vervolgt.

Handelingen 26

Saul vervolgde "de gemeente Gods"maar de stem vanuit de hemel vereenzelvigt zich met deze gemeente

in de kiem is dit al de openbaring van de gemeente als lichaam van Christus!

Page 17: Paulus' voetsporen 41

16 Maar sta op, en sta op je voeten want hiertoe werd ik door jou gezien,om je voor te bestemmen als assistent en getuige daarvan, dat je mij waarnam en dat ik door jou gezien zal worden.

Handelingen 26

eerst als dood neergevallennu: opstanding!

Page 18: Paulus' voetsporen 41

16 Maar sta op, en sta op je voeten want hiertoe werd ik door jou gezien,om je voor te bestemmen als assistent en getuige daarvan, dat je mij waarnam en dat ik door jou gezien zal worden.

Handelingen 26

in plaats van als onwillig lastdier

Page 19: Paulus' voetsporen 41

16 Maar sta op, en sta op je voeten want hiertoe werd ik door jou gezien,om je voor te bestemmen als assistent en getuige daarvan,dat je mij waarnam en dat ik door jou gezien zal worden.

Handelingen 26

nl. in Arabië >

Page 20: Paulus' voetsporen 41

Galaten 115 Maar toen het de God behaagde, die mij afzonderde vanuit de schoot van mijn moeder en roept door de genade van Hem

Page 21: Paulus' voetsporen 41

Galaten 115 Maar toen het de God behaagde, die mij afzonderde vanuit de schoot van mijn moeder en roept door de genade van Hem16 om zijn zoon in mij te onthullen opdat ik hem zou evangeliseren te midden van de natiën, ben ik geen ogenblik te rade gegaan met vlees en bloed,

Page 22: Paulus' voetsporen 41

Galaten 115 Maar toen het de God behaagde, die mij afzonderde vanuit de schoot van mijn moeder en roept door de genade van Hem16 om zijn zoon in mij te onthullen opdat ik hem zou evangeliseren te midden van de natiën, ben ik geen ogenblik te rade gegaan met vlees en bloed,17 ook ging ik niet op tot Jeruzalem, naar hen die vóór mij apostelen [waren], maar ik vertrok naar Arabiëen vandaar keerde ik terug naar Damascus.

Page 23: Paulus' voetsporen 41

Galaten 115 Maar toen het de God behaagde, die mij afzonderde vanuit de schoot van mijn moeder en roept door de genade van Hem16 om zijn zoon in mij te onthullen opdat ik hem zou evangeliseren te midden van de natiën, ben ik geen ogenblik te rade gegaan met vlees en bloed,17 ook ging ik niet op tot Jeruzalem, naar hen die vóór mij apostelen [waren], maar ik vertrok naar Arabië en vandaar keerde ik terug naar Damascus.18 Vervolgens, na drie jaren ging ik op tot in Jeruzalem om Kefas mijn geschiedenis te vertellen en ik verbleef bij hem vijftien dagen.

Page 24: Paulus' voetsporen 41

Galaten 425 En Hagar is de berg Sinaï in Arabië; zij staat op één lijn met het huidige Jeruzalem, want zij is met haar kinderen in slavernij.

Page 25: Paulus' voetsporen 41

17 terwijl ik je uittil vanuit het volk en vanuit de natiën, waarheen ik jou afvaardig,

Handelingen 26

nl. de natiën en het volkPaulus is een apostel van de natiën

= een 'heidense' apostel (een Romein!) die werd afgevaardigd naar "het volk" >

Page 26: Paulus' voetsporen 41

Romeinen 1113 En ik zeg tegen jullie, de natiën: in zoverre ik, dan, inderdaad, de afgevaardigde van de natiën ben, verheerlijk ik mijn bediening,14 of ik, op de een of andere manier, degenen van mijn vlees jaloers zou kunnen maken, en enigen uit hen zou kunnen redden.15 Want indien het wegwerpen van hen de verzoening van de wereld is, wat zal de aanneming anders zijn dan leven uit de doden?

Page 27: Paulus' voetsporen 41

18 om hun ogen te openen, tot omkering van af de duisternis tot het lichten van de volmacht van de satan tot de God...

Handelingen 26

vergl. 2Kor.4:4... opdat hen niet bestrale, de verlichting van het goede bericht van de heerlijkheid van de Christus, die [het] beeld is van de God.

Page 28: Paulus' voetsporen 41

18 om hun ogen te openen, tot omkering van af de duisternis tot het lichten van de volmacht van de satan tot de God, om te ontvangen loslating van zonden en een lotsdeel te midden van de geheiligden, in het geloof in mij.

Handelingen 26

vergl. Kol.1:13

Page 29: Paulus' voetsporen 41

18 om hun ogen te openen, tot omkering van af de duisternis tot het licht en van de volmacht van de satan tot de God,om te ontvangen loslating van zondenen een lotsdeel te midden van de geheiligden, in het geloof in mij.

Handelingen 26

niet slechts vergeving, maar loslating, bevrijding! (Luc.4:19)

Page 30: Paulus' voetsporen 41

18 om hun ogen te openen, tot omkering van af de duisternis tot het licht en van de volmacht van de satan tot de God, om te ontvangen loslating van zondenen een lotsdeel te midden van de geheiligden, in het geloof in mij.

Handelingen 26

vergl. Kolosse 1 >

Page 31: Paulus' voetsporen 41

Kolosse 112 terwijl jullie de Vader danken, die jullie bekwaam maakt voor het lotsdeel van de heiligen in het licht.13 Hij redt ons vanuit de autoriteit van de duisternisen verplaatst ons in het Koninkrijkvan de Zoon van zijn liefde,14 in wie wij de verlossing hebben, vrijlating van de zonden.

Page 32: Paulus' voetsporen 41

19 Vandaar o koning Agrippa, werd ik niet ongezeglijk aan het hemelse schouwspel,

Handelingen 26

de koning zal moeten toegeven dat Paulus onmogelijk anders kon doen...

Page 33: Paulus' voetsporen 41

20 maar ik heb eerst hen die in Damascus warenen ook in Jeruzalem...

Handelingen 26

zoals Elia naar Damascus moest (1Kon.19:15), nadat de Heer hem was verschenen op Horeb

verschenen in "in het suizen van een zachte stilte" > de tegenwoordige verborgenheid versus storm, aardbevingen en vuur > de wet);

daar moest Elia een buitenlandse koning zalven terwijl God garandeert dat Hij een overblijfsel zou overlaten in het ongelovige Israël - een type van de tegenw. tijd. (Rom.11:3,4).

Page 34: Paulus' voetsporen 41

20 maar ik heb eerst hen die in Damascus warenen ook in Jeruzalem en heel de landstreek van Judeaen de natiën, gemeld zich te bezinnen en om te keren tot God, werken verrichtend, de bezinning waardig.

Handelingen 26

zie Galaten 1 >

Page 35: Paulus' voetsporen 41

Galaten 121 Vervolgens ging ik naar de streken van Syrië en van Cilicië.22 En ik was aan de uitgeroepen vergaderingen van Judea, die in Christus zijn, van aanzien onbekend.23 Alleen hoorden zij: hij, die ons eens vervolgde, brengt nu het goede bericht van het geloof, dat hij eens te gronde richtte.

zie Hand.9:30

Page 36: Paulus' voetsporen 41

20 maar ik heb eerst hen die in Damascus waren en ook in Jeruzalem en heel de landstreek van Judea en de natiën, gemeld zich te bezinnenen om te keren tot God, werken verrichtend, de bezinning waardig.

Handelingen 26

bezinnen - metanoiakeren tot God - epistrepho

Page 37: Paulus' voetsporen 41

20 maar ik heb eerst hen die in Damascus waren en ook in Jeruzalem en heel de landstreek van Judea en de natiën, gemeld zich te bezinnen en om te keren tot God,werken verrichtend, de bezinning waardig.

Handelingen 26

Page 38: Paulus' voetsporen 41
Page 39: Paulus' voetsporen 41

21 Om deze dingen grepen de Joden mij gezamenlijk, terwijl ik in de tempel was en zij probeerden de hand aan mij te slaan.

Handelingen 26

Page 40: Paulus' voetsporen 41

22 Hulp dan van God ten deel vallend tot op deze dag, sta ik, getuigenis gevend aan zowel klein als groot, niets zeggend buiten wat de profeten en Mozes spraken van hetgeen aanstaande was te geschieden,

Handelingen 26

Page 41: Paulus' voetsporen 41

22 Hulp dan van God ten deel vallend tot op deze dag, sta ik, getuigenis gevend aan zowel klein als groot,niets zeggend buiten wat de profeten en Mozes spraken van hetgeen aanstaande was te geschieden,

Handelingen 26

Page 42: Paulus' voetsporen 41

23 aangezien de Christus zou lijden, aangezien hij als eerste vanuit opstanding van doden het aanstaande licht zou aankondigen, zowel aan het volk als aan de natiën.

Handelingen 26

Page 43: Paulus' voetsporen 41

23 aangezien de Christus zou lijden, aangezien hij als eerste vanuit opstanding van doden het aanstaande licht zou aankondigen,zowel aan het volk als aan de natiën.

Handelingen 26

Page 44: Paulus' voetsporen 41

24 Deze dingen nu verdedigend, zei Festus met luide stem en nadruk: je bent gek Paulus! Je vele geschriften doen jou malen tot waanzin!

Handelingen 26

Page 45: Paulus' voetsporen 41

24 Deze dingen nu verdedigend, zei Festus met luide stem en nadruk:je bent gek Paulus! Je vele geschriften doen jou malen tot waanzin!

Handelingen 26

Page 46: Paulus' voetsporen 41

25 Maar Paulus zei met nadruk: ik ben niet gek, zeer machtige Festus. Maar uitspraken van waarheid en bezonnenheid, verwoord ik.

Handelingen 26

Page 47: Paulus' voetsporen 41

26 Want de koning is van deze dingen op de hoogte en tot hem spreek ik vrijmoedig. Want ik ben er van overtuigd dat niets van deze dingen hem onopgemerkt zijn. Het is immers niet in een uithoek verricht.

Handelingen 26

Page 48: Paulus' voetsporen 41

26 Want de koning is van deze dingen op de hoogte en tot hem spreek ik vrijmoedig. Want ik ben er van overtuigd dat niets van deze dingen hem onopgemerkt zijn. Het is immers niet in een uithoek verricht.

Handelingen 26

Page 49: Paulus' voetsporen 41

27 Gelooft u de profeten, koning Agrippa? Ik weet dat u [ze] gelooft.

Handelingen 26

Page 50: Paulus' voetsporen 41

28 Maar Agrippa zei tot Paulus: je overreedt me bijna een christiaan te doen zijn.

Handelingen 26

Page 51: Paulus' voetsporen 41

29 Maar Paulus [zei]: ik mocht wensen bij God dat en bijna en in het geheel, niet alleen u maar ook allen die mij vandaag horen, zo worden zoals ik ben, buiten deze boeien.

Handelingen 26

Page 52: Paulus' voetsporen 41

29 Maar Paulus [zei]: ik mocht wensen bij God dat en bijna en in het geheel, niet alleen u maar ook allen die mij vandaag horen, zo worden zoals ik ben, buiten deze boeien.

Handelingen 26

Page 53: Paulus' voetsporen 41

29 Maar Paulus [zei]: ik mocht wensen bij God dat en bijna en in het geheel, niet alleen u maar ook allen die mij vandaag horen, zo worden zoals ik ben, buiten deze boeien.

Handelingen 26

Page 54: Paulus' voetsporen 41

30 En de koning stond op en de stadhouder en Bernice en die met hen samen zaten,

Handelingen 26

Page 55: Paulus' voetsporen 41

31 en zij trokken zich terug en spraken met elkaar en zeiden: niets des doods of gevangenschap waardig handelt deze mens.

Handelingen 26

Page 56: Paulus' voetsporen 41

31 en zij trokken zich terug en spraken met elkaar en zeiden: niets des doods of gevangenschap waardig handelt deze mens.

Handelingen 26

Page 57: Paulus' voetsporen 41

32 Agrippa nu zei met nadruk tegen Festus: deze mens had vrijgelaten kunnen zijn, indien hij zich niet had beroepen op de keizer.

Handelingen 26