Patiëntenmagazine (Liever Elisabeth), winter 2013

download Patiëntenmagazine (Liever Elisabeth), winter 2013

of 32

Transcript of Patiëntenmagazine (Liever Elisabeth), winter 2013

 • 7/22/2019 Patintenmagazine (Liever Elisabeth), winter 2013

  1/32

  In dit nummer

  Kookcaf voordialysepatinten

  Behandelcentrum voorHoofd-Hals Oncologie

  Gevolgen fusie Tilburgseziekenhuizen voor patinten

  Druk op Wereld Diabetes Dag

  www.elisabeth.nl

  MEENEMENMAG!

  LieverElisabethI n f o r m a t i e v o o r p a t i n t e n I j a a r g a n g 4 I w i n t e r 2 0 1 3 I n u m m e r 1 7

 • 7/22/2019 Patintenmagazine (Liever Elisabeth), winter 2013

  2/32

 • 7/22/2019 Patintenmagazine (Liever Elisabeth), winter 2013

  3/32

  1

  InhoudTraumachirurg klok

  rond aanwezig 1

  In de wachtkamer 2

  Menslievende zorg 3

  Bezoekuur 5

  Gevolgen fusie 6-7

  In de wachtkamer 8

  In de wachtkamer 9

  Bedankt! 10

  Behandelcentrum

  Hoofd-Hals Oncologie 11

  Onderzoek patint

  op SEH 12

  Puzzel 13

  Nieuwe specialisten 14-15

  In de wachtkamer 16

  Kinderpagina 17

  In de wachtkamer 18

  Welkom bij de prikposten 19

  Heeft u klachten? 20

  Beste vruchtbaarheids-

  kliniek 21

  Ken uwverpleegkundige 22-23

  Ken uw dokter 25-28

  Traumachirurg de klok rond aanwezigin Traumacentrum St. Elisabeth

  Clintenraad

  Het St. Elisabeth Ziekenhuis

  heeft sinds 2001 een Clinten-

  raad, die bestaat uit negen

  vrijwilligers. Deze zorgt ervoor

  dat het belang van de patint

  centraal staat in het ziekenhuis-

  beleid. De raad is voor het

  ziekenhuis de stem van de

  patinten en kan helpen de zorg

  en patintvriendelijkheid steeds

  verder te verbeteren. Is u iets

  opgevallen dat voor een grotere

  groep patinten van belang is?

  Heeft u opmerkingen, vragen of

  een suggestie?

  Stuur dan een e-mail naar

  [email protected]

  Het traumacentrum St. Elisabeth behandelt patinten die als gevolg

  van een ongeval verschillende (levensbedreigende) verwondingen

  hebben opgelopen. De 24-uurs aanwezigheid levert belangrijke

  tijdwinst op voor meervoudig gewonde traumapatinten die acuut

  geopereerd moeten worden.

  In Nederland zijn elf ziekenhuizen

  aangewezen als traumacentrum.

  Het Traumacentrum St. Elisabeth is

  ht traumacentrum voor de regio

  Brabant en wil de komende jaren

  uitgroeien tot n van de grootste

  traumacentra van Nederland. Het

  streeft continu naar kwaliteits-

  verbetering. De meest recente

  verbeterslag is de 24-uurs

  aanwezigheid van traumachirurgen.

  Landelijk zijn traumachirurgen na

  oproep binnen 15 tot 30 minuten

  aanwezig in het ziekenhuis. In veel

  ziekenhuizen wordt de eerste

  opvang veelal gedaan door arts-

  assistenten. Wij willen direct zorg

  op het hoogste niveau bieden en

  daarom vanaf het allereerste

  moment ter plaatse zijn, vertelt

  traumachirurg Stefan van Zutphen.

  24-uurs aanwezigheid van trauma-

  chirurgen levert voor de patint

  direct meer kans op overleving op,

  aldus zorggroepmanager Willem

  Wiegersma.

  Investeringen

  De investeringen in medewerkers en

  inrichting moeten er toe leiden dat

  het Traumacentrum St. Elisabeth

  op termijn 80% van alle meervoudig

  gewonde traumapatinten uit

  Noord-Brabant gaat behandelen,

  op dit moment is dat al 55% (ruim

  300 patinten).

  Vlnr.: anesthesioloog Gerrit-Jan Noordergraaf, chirurg Stefan van Zutphen enchirurg Koen Lansink.

 • 7/22/2019 Patintenmagazine (Liever Elisabeth), winter 2013

  4/32

 • 7/22/2019 Patintenmagazine (Liever Elisabeth), winter 2013

  5/32

  Menslievende zorg

  33

  Dit is niet helemaal wat ik me van

  mijn kraamtijd had voorgesteld,

  zegt Suzanne de Groen met gevoel

  voor understatement. In totaal heeft

  ze van de eerste maand van haar

  moederschap ruim twintig dagen in

  het ziekenhuisbed doorgebracht.

  Toch zit ze niet bij de pakken neer.

  Het verplegend personeel is zo lief

  voor me, ze geven me constant

  het gevoel dat het om mij gaat.

  Dat geeft me rust.

  Hoewel Suzanne na de operatie aan

  haar blinde darm eigenlijk zou

  worden verplaatst naar een andere

  afdeling, blijft ze haar eigen kamer

  op de kraamafdeling houden. Dat

  hebben de afdelingen onderling

  afgesproken, vertelt de Tilburgse.

  Ze weten dat ik hier op mijn

  gemak ben en gunnen mij dat ik

  ook nog een beetje van deze tijd

  kan genieten. Vriend Edwin en

  dochtertje Eva krijgen een eigen

  kamer naast Suzanne. Papa Edwin

  kan kleine Eva voeden en de

  kersverse moeder krijgt zo rust

  om te herstellen.

  Familie

  Suzanne is blij. De verpleegsters op

  deze afdeling hoeven dit helemaal

  niet te doen; mijn zorg is anders

  dan die van de gemiddelde kraam-

  vrouw. Maar ze weten dat ik me op

  deze afdeling prettig voel. Ik zit nog

  midden in mijn kraamperiode en

  dan is het veel fijner als je in deze

  setting kunt herstellen van de

  operaties. Iedereen is zo aardig, het

  is alsof ik in een familie opgenomen

  wordt. En ook Edwin wordt constant

  betrokken bij de zorg. Edwin: Voor

  mij als vader is het wel heel mooi

  dat ik hierdoor de gelegenheid

  krijg om zo snel een band met

  mijn dochtertje op te bouwen.

  Op een andere afdeling had ik

  Suzanne alleen tijdens bezoektijden

  op kunnen zoeken.

  Samenwerken

  Ook over het verplegend personeel

  van de operatiekamers is Suzanne

  erg te spreken. Iedereen laat

  merken dat ze je dossier kennen

  en is heel begaan. Ze vragen

  bijvoorbeeld allemaal hoe het met

  Eva gaat. Dat voelt heel prettig.

  Uit eerdere ervaringen weet ik dat

  de verschillende afdelingen in een

  ziekenhuis vaak moeizaam met

  elkaar samenwerken. Dat kan ik

  hier absoluut niet zeggen. De ene

  afdeling neemt zo maar de taken

  van de andere over, omdat dat beter

  is voor jouw welzijn. Dat vind ik

  echt geweldig.

  Dankbaar

  Ik kan niet in woorden uitdrukken

  hoe dankbaar wij zijn voor alles

  wat iedereen hier voor ons gedaan

  heeft, aldus Suzanne. Niet alleen

  qua medische zorg, maar zeker

  ook wat betreft de steun die ik

  kreeg op emotioneel vlak. We

  willen zo graag iets terugdoen.

  Deze grote pot snoep hebben ze

  ook echt wel verdiend. Hoewel het

  voor mijn gevoel eigenlijk in het

  niet valt bij alles wat er voor ons

  gedaan is.

  Alsof ik in een familie word opgenomenHoogzwanger wordt Suzanne de Groen met zware buikpijn door

  haar verloskundige doorverwezen naar het St. Elisabeth Ziekenhuis.

  De volgende ochtend bevalt ze van een gezonde dochter. Als ze de

  dag erop in haar kraambed veertig graden koorts krijgt en haar

  buikpijn blijft aanhouden, blijkt dat haar blinde darm geperforeerd is.

  Met spoed wordt ze nog diezelfde dag geopereerd

  Familie de Groen trakteert enkele verpleegkundigen van Livive uit dankbaarheid op een grote pot snoep.

 • 7/22/2019 Patintenmagazine (Liever Elisabeth), winter 2013

  6/32

 • 7/22/2019 Patintenmagazine (Liever Elisabeth), winter 2013

  7/32

 • 7/22/2019 Patintenmagazine (Liever Elisabeth), winter 2013

  8/32

  Het St. Elisabeth Ziekenhuis en het TweeSteden ziekenhuis zijn gefuseerd.

  Vanaf januari 2014 kunnen patinten van beide ziekenhuizen daar iets van

  merken als het om neurologische en cardiologische zorg gaat.

  Voor neurologische en cardiologische zorg

  Wat merken patinten van de fusie

  tussen de beide Tilburgse ziekenhuizen?

  NeurologiePolikliniek

  Voor de meeste patinten die bij

  de polikliniek Neurologie in

  behandeling zijn, verandert er

  niets. Zij kunnen na de jaar-

  wisseling nog steeds op drie

  locaties terecht (St. Elisabeth

  Ziekenhuis, TweeSteden ziekenhuis

  Tilburg en Waalwijk). In overleg

  met de huisarts worden zij

  doorverwezen naar de locatie

  die hun voorkeur heeft. Uiteraard

  ontvangen patinten schriftelijke

  bevestiging van de afspraak, met

  de vermelding van locatie en

  datum. Alle patinten behouden

  hun eigen arts.

  Spoedeisende Hulp en

  verpleegafdeling

  Patinten met een spoedeisend

  neurologisch probleem worden door

  de ambulance direct naar de locatie

  Elisabeth gebracht, of door de

  huisarts met spoed naar de Spoed-

  eisende Hulp van het Elisabeth

  doorverwezen.

  De verpleegafdeling Neurologie is

  alleen nog gevestigd op de locatie

  Elisabeth. Ook alle neurologische

  interventies vinden hier plaats.

  Bereikbaarheid

  De poliklinieken Neurologie zijn

  vanaf januari op de volgende

  plekken gevestigd:

  Locatie Elisabeth: route 3

  Locatie TweeSteden Tilburg:

  poligebouw, 2e verdieping,

  wachtruimte 5

  Locatie TweeSteden Waalwijk:

  oranje route

  De poliklinieken Neurologie zijn te

  bereiken op de telefoonnummers:

  Locatie Elisabeth:

  (013) 539 80 36

  Locatie TweeSteden (beide

  vestigingen): (013) 465 55 04

  De verpleegafdelingen Neurologie

  zijn gevestigd op:

  Locatie Elisabeth: verpleegafdeling

  G1 en G2, etage G

  CardiologiePolikliniek

  Patinten kunnen onveranderd

  terecht bij hun vertrouwde arts op

  de poliklinieken in het St. Elisabeth

  Ziekenhuis, het TweeSteden

  ziekenhuis Tilburg en Waalwijk en

  de polikliniek in Oisterwijk. Nieuwe

  patinten kunnen aan de huisarts

  doorgeven welke locatie hun

  voorkeur heeft.

  Spoedeisende Hulp en

  verpleegafdeling

  De ambulance rijdt vanaf 9 januari

  voor cardiologische spoedeisende

  hulp naar de locatie TweeSteden.

  Ook de huisarts stuurt patinten

  met een spoedeisend cardiologisch

  probleem door naar de Spoed-

  eisende Hulp van het TweeSteden.

  De verpleegafdeling Cardiologie is

  voor het grootste deel gevestigd op

  de locatie TweeSteden. Ook alle

  cardiologische interventies, zoals

  dotteren vinden hier plaats.

  Bereikbaarheid

  De poliklinieken Cardiologie zijn op

  de volgende plekken gevestigd:

  Locatie Elisabeth: route 56

  Locatie TweeSteden Tilburg:

  poligebouw, wachtruimte 4,

  verdieping 1

  Locatie TweeSteden Waalwijk:

  gele route

  De poliklinieken Neurologie zijn te

  bereiken op de telefoonnummers:

  Locatie Elisabeth:

  (013) 539 80 33

  Locatie TweeSteden (beide

  vestigingen): (013) 465 54 27

  De verpleegafdelingen Cardiologie

  zijn gevestigd op:

  Locatie TweeSteden Tilburg:

  verpleegafdeling 5b en 6b

  CU/CMC (hartbewaking en

  Cardiac Medium Care) bevindt

  zich op 5a

  Waarom deze veranderingen?

  Nederlandse ziekenhuizen moeten zich steeds meer specialiseren en samenwerken. Dit is noodzakelijk voor het

  behouden van de meeste vormen van zorg of voor uitbreiding van zorg voor de regio Midden-Brabant. Meer samen-

  werking betekent simpelweg meer kwaliteit en meer deskundigheid. Gespecialiseerde zorg die aan maar weinig

  mensen wordt gegeven, kan alleen maar worden verleend als er intensief samengewerkt wordt.

  Op alle locaties bieden we goede en veilige zorg.

 • 7/22/2019 Patintenmagazine (Liever Elisabeth), winter 2013

  9/32

 • 7/22/2019 Patintenmagazine (Liever Elisabeth), winter 2013

  10/32

  Tweede kookcaf voor dialysepatinten

  Op donderdag 28 november werd

  voor de tweede keer het kookcaf

  voor dialysepatinten georganiseerd.

  Samen met de koks van het

  St. Elisabeth bereidden zij een

  viergangen maaltijd die niet alleen

  voldoet aan de voedingsregels van

  dialysepatinten, maar ook nog

  eens heel lekker is.

  Het is een gezellige avond onder

  lotgenoten, vertelt kok Ger Rovers.

  De patinten ervaren het echt als

  een avondje uit. En het levert ons

  ook wat op: wij leren elke keer weer

  van de ervaringen van de patinten

  zelf. Dat kunnen we mooi gebruiken

  in de zoutloze maaltijden die we

  hier in huis bereiden.

  Het St. Elisabeth organiseert kook-

  cafs voor verschillende patinten-

  groepen.

  Kijk voor de agenda op

  www.elisabeth.nl/evenementen

  In de wachtkamer

  Als dialysepatint heb je een heleboel regels waaraan je je moet

  houden wat betreft voeding. Zo zijn zout- en fosfaatrijke voedings-

  middelen uit den boze. Maar hoe bereid je dan een lekkere maaltijd?

  Tijdens het kookcaf geven de koks van het St. Elisabeth Ziekenhuis

  patinten graag tips.

  Twee deelnemers aan het Kookcaf krijgen tips van kok Ger Rovers van hetSt. Elisabeth.

 • 7/22/2019 Patintenmagazine (Liever Elisabeth), winter 2013

  11/32

 • 7/22/2019 Patintenmagazine (Liever Elisabeth), winter 2013

  12/32

  Bedankt!In het St. Elisabeth Ziekenhuis

  werken betrokken artsen,

  verpleegkundigen en andere

  hulpverleners dagelijks met

  honderden mensen. Meestal

  tot volle tevredenheid van

  onze patinten en bezoekers.

  Dit blijkt onder meer uit de

  vele bedankjes in de

  vorm van kaartjes,

  tekeningen en aardig-

  heidjes die onze

  patinten elke dag

  achterlaten. Deze

  veelzeggende pagina

  is een compilatie

  van enkele van deze

  dankbetuigingen.

  Ik ben op 26 september geopereerd en heb een nieuwe knie gekregen.

  De voorbereiding en ook de zorg waren erg goed.

  Fijn ziekenhuis. Mijn behandelend orthopeed heeft alles erg duidelijk

  uitgelegd hoe en wat er ging gebeuren. Heb ondanks dat een ziekenhuis

  niet leuk is, het erg naar mijn zin gehad op afdeling C3.

  Via ZorgkaartNederland.nl:

  Onlinebedankjes

  Via Facebook: Heel erg fijne begeleiding bij de bevalling gehad, super!

  Via Twitter Mooi stukje vakwerk verricht door chirurg dePauw in

  @St_Elisabeth!#vakman Hopelijk is het het afzien waard

  geweest!

  [Reactie van een medewerker

  van het ziekenhuis]

  De liefde die je geeft aan patinten,

  krijg je ongevraagd terug!

 • 7/22/2019 Patintenmagazine (Liever Elisabeth), winter 2013

  13/32

  KNO-arts Arvid Kropveld is trots op

  de erkenning als tweede behandel-

  locatie van het Erasmus Medisch

  Centrum. Patinten met hoofd-

  halskanker mogen van de Inspectie

  voor de Gezondheidszorg alleen

  nog behandeld worden in

  gespecialiseerde centra, zoals het

  onze. In Brabant was sprake van

  een witte vlek. Patinten konden

  alleen terecht in de academische

  ziekenhuizen in Rotterdam, Utrecht

  of Nijmegen. Het St. Elisabeth

  Ziekenhuis werkt voor de

  behandeling van patinten met een

  hoofd-halstumor nauw samen met

  het Instituut Verbeeten, het Twee-

  Steden ziekenhuis en het Erasmus

  Medisch Centrum in Rotterdam.

  De KNO-artsen van het TweeSteden

  ziekenhuis verwijzen in principe

  patinten met hoofd-halskanker

  naar het St. Elisabeth.

  Multidisciplinaire zorg

  De officile erkenning als Centrum

  voor Hoofd-Hals Oncologie bewijst

  dat de behandeling van patinten

  met deze vorm van kanker op een

  bijzonder hoog peil staat. Om de

  erkenning te krijgen, moet een

  ziekenhuis aan een groot aantal

  eisen voldoen. Zo moeten er onder

  meer multidisciplinaire en para-

  medische zorg verleend worden, een

  kaakchirurg en KNO-arts met als

  specialisme oncologie werkzaam

  zijn en een bestralingsinstituut in

  (de naaste omgeving van) het

  ziekenhuis zijn.

  Zeldzaam

  Hoofd-halskanker is een zeldzame

  vorm van kanker. In Nederland zijn

  er jaarlijks ongeveer 2.700 nieuwe

  patinten met een hoofd-halstumor.

  Adequate diagnostiek is bij deze

  patinten van essentieel belang. De

  zorg voor patinten met een tumor

  in het hoofd-halsgebied in Nederland

  wordt wereldwijd als voorbeeld

  gezien.

  Kropveld vertelt: De behandeling

  vereist een grote mate van

  specifieke expertise van betrokken

  specialismen zoals kaakchirurgen,

  radiotherapeuten, plastisch

  chirurgen, patholoog-anatomen,

  internist-oncologen en radiologen.

  Het is een zeer intensieve en vaak

  complexe behandeling voor de

  patint. Als de patint bestraald

  wordt, gebeurt dit n keer per dag,

  zeven weken lang. Als voor een

  operatie wordt gekozen, zijn dit

  hoog-complexe ingrepen waarbij

  een KNO-arts, kaakchirurg en

  soms de plastisch chirurg samen

  opereren. Ook de nazorg is een lang

  en voor patinten veeleisend traject

  want vaak kampen patinten met

  voedings- of spraakproblemen na

  de operatie. Voor patinten in de

  omgeving Tilburg is het prettig dat

  ze dan voor behandeling niet ver

  hoeven te reizen.

  Behandelplan

  Jaarlijks worden in het St. Elisabeth

  ongeveer 100 nieuwe patinten met

  een hoofd-halstumor behandeld.

  Een multidisciplinair team van

  medisch specialisten en paramedici

  zoals ditisten, logopedisten,

  fysiotherapeuten en tandartsen

  van het Centrum voor Bijzondere

  Tandheelkunde biedt patinten een

  op maat gemaakt behandelplan.

  Behandelcentrum Hoofd-Hals Oncologie

  De behandeling van patinten met hoofd-halskanker vereist een grote mate van specifieke expertise van betrokken specialisten.

  Het St. Elisabeth Ziekenhuis en het Instituut Verbeeten zijn de eerste

  Brabantse ziekenhuizen met een Centrum voor Hoofd-Hals Oncologie.

  11

 • 7/22/2019 Patintenmagazine (Liever Elisabeth), winter 2013

  14/32

  Patinten zijn geen passieve mensen

  die lijdzaam zorg ondergaan. Ze zijn

  continu bezig om actief om te gaan

  met hun kwaal. Zo dealen ze met

  hun benauwdheid en angsten,

  moeten ze de dokter kunnen

  vertrouwen, moeten ze toegeven dat

  ze (weer) ziek zijn en dat thuis of

  op het werk de zaak in de soep

  loopt. Ze moeten belastend onder-

  zoek ondergaan en het wachten

  uithouden. Dat zijn slechts een paar

  van de zogenoemde opgaven waar-

  mee patinten kunnen worstelen.

  Continu

  Om er achter te komen hoe zorg-

  verleners deze zogenoemde opgaven

  kunnen herkennen, hebben de

  onderzoekers van Tilburg University

  55 patinten die zich bij de Spoed-

  eisende Hulp van het St. Elisabeth

  meldden continu gevolgd. Door

  alles te registreren, alle uitspraken

  en dialogen mee te maken en te

  zien en te horen wat de uitwerking

  is op de patinten zijn of haar

  begeleider, kregen we een heel goed

  beeld van wat hen bezig hield,

  vertelt Gert Olthuis, een van de

  onderzoekers.

  Afstemmen

  Uit ons onderzoek blijkt dat je als

  hulpverlener in een split second het

  goede of verkeerde kan doen", aldus

  Olthuis. Door heel goed te kijken

  wat een patint op dat moment

  bezighoudt, kun je beter afstemmen

  op de beleving en behoeften van de

  patint en is de kans dat de behan-

  deling vlot verloopt des te groter.

  We moeten daarvoor leren kijken

  door de bril van de patint en dieper

  graven naar wat de patint bezig-

  houdt en wat hij of zij nodig heeft.

  Wat maken patinten door als ze op de afdeling Spoedeisende Hulp

  (SEH) terechtkomen? Om dat beter te begrijpen hebben onderzoekers

  van Tilburg University in samenwerking met het St. Elisabeth Zieken-

  huis daar uitgebreid onderzoek naar gedaan.

  Spoedeisende Hulparts SietskeFolkersma in gesprek met een

  patint. Goed luisteren en kijken wat

  een patint bezighoudt, maakt de

  kans op een vlotte behandeling

  groter.

  Thuis live naar je baby kijken

  Onderzoek opgaven patint op SEH

  Het Kindercentrum van het

  St. Elisabeth biedt de nieuwe

  service onder de naam Baby in

  Beeld gratis aan. Hierdoor hoeven

  ouders vanaf nu geen moment

  meer te missen van hun

  opgenomen baby. Marieke van

  Huijgevoort, hoofd Kinder-

  centrum: We zien Baby in Beeld

  als een voor ouders belangrijke

  aanvulling op het ziekenhuis-

  bezoek. We zijn blij dat we op

  deze manier iets extras kunnen

  doen voor ouders als ze hun baby

  aan onze zorg toevertrouwen.

  Inlogcode

  De webcams sturen live-beelden

  naar een beveiligde website van het

  ziekenhuis. Ouders krijgen van het

  Kindercentrum een persoonlijke

  inlogcode om de beelden van hun

  eigen baby te kunnen bekijken. Met

  deze code kunnen de ouders thuis

  via de pc of hun telefoon inloggen.

  Ouders bepalen zelf of zij de inlog-

  gegevens eventueel met vrienden

  of familie delen. In verband met

  privacy zijn de beelden zonder

  geluid en worden ze niet bewaard.

  Ouders willen na de geboorte niets liever dan bij hun baby zijn. Dit

  lukt niet als de pasgeborene in het ziekenhuis moet blijven. Voor

  deze ouders heeft het St. Elisabeth dertien cameras boven bedjes

  op de kinderafdeling opgehangen. Hiermee kunnen babys 24 uur

  per dag vanuit huis in de gaten worden gehouden.

  Een moeder bekijkt de beelden van haar baby thuis op een laptop.

 • 7/22/2019 Patintenmagazine (Liever Elisabeth), winter 2013

  15/32

  13

  Succesvolle Donorweek

  Puzzel - Het ziekenhuis Horizontaal3. voorzetsel

  4. lichaamsdeel

  7. medicijnverstrekker

  8. afdeling voor onderzoek

  van de darm

  10. specialist

  12. verband bij breuk

  13. ademhalingsorgaan

  15. kloppend orgaan

  17. rivier

  Vertikaal

  1. verteringsorgaan

  2. vriend van zwarte piet

  3. plakker

  5. afdeling waar fotos

  gemaakt worden

  6. verzorgtafel voor babys

  9. toediening van

  medicijnen of vocht

  11. rode vloeistof

  12. aanwijzend

  voornaamwoord

  14. instrument om mee te

  prikken

  16. staande uitdrukking

  4

  11

  13 14

  15

  17

  16

  5 6

  10

  3

  8

  12

  9

  7

  2

  1

  Het St. Elisabeth Ziekenhuis en het

  TweeSteden ziekenhuis namen in

  oktober deel aan de nationale

  Donorweek. In de hoofdgang van

  beide ziekenhuizen stond een donor-

  stand. Deze extra aandacht leverde

  een flink aantal nieuwe donoren op.

  227 personen lieten zich registreren

  in het donorregister. Beiden zieken-

  huizen willen meer donoren werven

  omdat Nederland nog altijd meer

  orgaan- en weefseldonoren nodig

  heeft. In Nederland wachten

  ongeveer 1300 mensen op een

  nieuw orgaan. Bijna drie miljoen

  mensen hebben laten vastleggen dat

  ze donor willen zijn. Dat lijkt genoeg

  om de wachtlijsten weg te werken,

  maar dat is niet het geval. Niet

  iedereen kan organen doneren na

  zijn dood. Daarvoor moet iemand

  bijna altijd op de intensive

  care afdeling van het ziekenhuis

  overlijden, en hersendood zijn.

  Omdat de speciale omstandigheden

  om organen te kunnen doneren niet

  zo vaak voorkomen zijn er per jaar

  maar een paar honderd orgaan-

  donoren.

  De Donorweek in het St. Elisabeth leverde 227 nieuwe donoren op.

 • 7/22/2019 Patintenmagazine (Liever Elisabeth), winter 2013

  16/32

  Nieuwe specialisten

  Waarom St. Elisabeth:

  Het grootste neurochirurgisch

  centrum van Nederland is gevestigd

  in Tilburg. Ik ben dan ook zeer

  vereerd dat ik deel uit mag maken

  van dit centrum, waarbij innovatie

  een dagelijks doel is. Het UMC

  Utrecht heeft voor de opleiding

  tot neurochirurg een nauw

  samenwerkingsverband met het

  St. Elisabeth Ziekenhuis, waardoor

  ik tijdens mijn opleiding al een jaar

  lang mocht meedraaien in het

  Neurosurgical Science Centre in

  Tilburg. Hier heb ik in 12 maanden

  veel ervaring mogen opdoen en

  vooral mogen proeven van de sfeer

  in dit ziekenhuis.

  Het mooie aan mijn vak is dat we

  steeds meer te weten komen over

  het brein. Nieuwe inzichten en

  technieken spelen daarop in. Mijn

  grootste angst is uitgeleerd zijn.

  Ik zet me met hart en ziel in voor

  de patinten, het ziekenhuis en

  de neurochirurgen en het hele

  team dat bijdraagt aan topklinische

  zorg in Brabant. Als geboren

  Limburger kijk ik ernaar uit om

  me te vestigen in Brabant. Samen

  met mijn vriendin Jody en met

  binnenkort een kleine uitbreiding

  erbij.

  Speciaal aandachtsgebied:

  Ik heb bijzondere interesse voor

  mensen met een waterhoofd,

  een onderwerp waar ik op

  gepromoveerd ben. Ik ga met

  name de operaties aan de wervel-

  kolom doen en onderzoeken.

  Daarnaast ben ik graag betrokken

  bij onderwijs aan studenten,

  patintenverenigingen en verpleeg-

  kundigen.

  Bijzonderheden:

  Ik ben trots op het feit dat ik deel

  uit mag maken van het goed

  geoliede team neurochirurgen

  in het St. Elisabeth. Ik ga hier

  met veel plezier werken aan

  uitstekende patintenzorg in een

  voortreffelijke sfeer.

  Paul LeliefeldNeurochirurg, 34 jaar

  Opleiding:

  Studie geneeskunde aan de

  Universiteit van Utrecht

  Algemene chirurgie VU

  Amsterdam

  Opleiding tot neurochirurg

  in het UMC Utrecht en het

  St. Elisabeth Ziekenhuis

  Opleiding:

  Studie Humane Voeding,

  biochemische richting aan

  Universiteit Wageningen.

  Opleiding tot klinisch chemicus in

  het Atrium Medisch Centrum

  Parkstad in Heerlen

  Specialisatie endocrinologie aan

  UMC St Radboud Nijmegen

  Waarom St. Elisabeth:

  Het St. Elisabeth is een topklinisch

  opleidingsziekenhuis, waarin mens-

  lievende zorg centraal staat. Het

  ziekenhuis beschikt over een

  goed geoutilleerd en innovatief

  laboratorium. Het St. Elisabeth biedt

  mogelijkheden om mijn specialisatie

  endocrinologie uit te kunnen voeren.

  Speciaal aandachtsgebied:

  De endocrinologie is een vakgebied

  waarin veel uitdagingen liggen,

  zowel op analytisch als op klinisch

  gebied. Analytisch gezien is er

  binnen de endocrinologie nog veel

  werk te verrichten op het gebied

  van standaardisatie en het specifiek

  kunnen meten. Met behulp van

  speciale technieken op het

  laboratorium hopen we hierin

  vooruitgang te boeken. Om

  endocrinologische problemen bij

  patinten in kaart te brengen,

  denk ik graag mee over de beste

  diagnostiek voor de patint.

  Andere bijzonderheden:

  Ik ben gepromoveerd aan de

  medische faculteit van

  Maastricht. Het onderwerp was

  een onderzoek naar de bio-

  chemische veranderingen onder

  meer tijdens een hartinfarct. Ik

  heb negen jaar met veel plezier

  als klinisch chemicus in het

  Amphia Ziekenhuis gewerkt. Ik

  kijk er naar uit om met evenveel

  plezier in het St. Elisabeth

  Ziekenhuis te werken.

  Monique de GrootKlinisch chemicus,51 jaar

 • 7/22/2019 Patintenmagazine (Liever Elisabeth), winter 2013

  17/32

 • 7/22/2019 Patintenmagazine (Liever Elisabeth), winter 2013

  18/32

 • 7/22/2019 Patintenmagazine (Liever Elisabeth), winter 2013

  19/32

  17

  Kinderpagina

 • 7/22/2019 Patintenmagazine (Liever Elisabeth), winter 2013

  20/32

 • 7/22/2019 Patintenmagazine (Liever Elisabeth), winter 2013

  21/32

 • 7/22/2019 Patintenmagazine (Liever Elisabeth), winter 2013

  22/32

  Heeft u opmerkingen of bent u niet tevreden, dan horen we dat graag

  Heeft u klachten? Praat erover!

  Het bieden van goede zorg en

  informatie aan onze patinten.

  Dat staat bij het St. Elisabeth

  Ziekenhuis voorop.

  Toch kan het gebeuren dat u niet

  tevreden bent over de gang van

  zaken in ons ziekenhuis. Laat dat ons

  dan weten. We zijn ervan overtuigd

  dat we kunnen leren van ervaringen

  van patinten. Ook wanneer u in het

  ziekenhuis ligt en er is een situatie

  waarover u eens wilt praten: neem

  contact met ons op.

  Zo kunt u bij ons terecht

  1) Bespreek onduidelijkheden,

  problemen of klachten met de

  betrokkene(n). Een klacht kan

  het best besproken en opgelost

  worden op de afdeling of door

  de persoon op wie de klacht

  betrekking heeft. Zo kan de

  klacht of het probleem

  misschien direct worden

  verholpen.

  2) Er kunnen omstandigheden

  zijn waardoor u een klacht niet

  aan de betrokkene kwijt wilt of

  een gesprek niet naar wens is

  verlopen. In dat geval kunt u

  contact opnemen met de

  onafhankelijke klachten-

  functionaris van het ziekenhuis.

  Er wordt dan samen bekeken

  welke mogelijkheden er zijn om

  iets aan het probleem of de

  klacht te doen. De klachten-

  functionaris is onpartijdig en

  heeft geheimhoudingsplicht.

  Ook als u verder geen actie wilt

  ondernemen, maar toch even

  over het gebeurde wil praten,

  kunt u bij de klachtenfunctionaris

  terecht.

  3) U kunt een klacht indienen bij

  de Klachtencommissie. Deze

  hoort, analyseert en beoordeelt

  de klacht en kan naar aanleiding

  daarvan aanbevelingen doen aan

  de Raad van Bestuur om de

  zorg- en dienstverlening te

  verbeteren. Voor meer informatie

  over deze commissie en hoe u

  een klacht kunt indienen, kunt

  u terecht op www.elisabeth.nl

  Zo kunt u de klachten-

  functionarissen bereiken

  U vindt de klachtenfunctionarissen

  Yolanda Mombers en Tilly Kruijssen

  op de begane grond in de hoofd-

  gang. U volgt route 2 (achter

  bloemist La Fleur). Als u hen wilt

  spreken, verzoeken we u een

  afspraak te maken, zodat zij alle

  tijd voor u hebben. De klachten-

  functionarissen zijn telefonisch

  bereikbaar op telefoonnummer

  (013) 539 27 22.

  Als u zonder afspraak een klachten-

  functionaris wilt spreken, dan kunt

  u zich melden bij de receptie bij

  de hoofdingang. Zij bellen dan de

  klachtenfunctionaris voor u.

  Natuurlijk kunt u uw klacht ook via

  e-mail doorgeven. Het e-mailadres

  is: [email protected]

  Ook kunt u op www.elisabeth.nl

  een klachtenformulier invullen.

  De klachtenfunctionarissen Yolanda Mombers (l.) en Tilly Kruijssen vindt u op debegane grond in de hoofdgang, achter bloemist La Fleur.

 • 7/22/2019 Patintenmagazine (Liever Elisabeth), winter 2013

  23/32

  21

  Het St. Elisabeth is door Freya opnieuw verkozen tot beste IVF-kliniek. Freya, de vereniging voor mensen

  met vruchtbaarheidsproblemen, reikte in september de Freya Awards uit. Ook bij de vorige verkiezing,

  twee jaar geleden, werd de IVF-kliniek van het St. Elisabeth als beste beoordeeld.

  Beste vruchtbaarheidskliniek

  De scores kwamen tot stand aan

  de hand van een enqute met

  waarderingen van patinten over de

  kliniek waar zij onder behandeling

  zijn. De enqute is door circa

  1.400 patinten ingevuld.

  St. Elisabeth Ziekenhuis

  Als beste IVF-kliniek kwam het

  Centrum Voortplantingsgeneeskunde

  Brabant van het St. Elisabeth

  Ziekenhuis uit de bus. Het Centrum

  scoort onder meer uitmuntend op

  het gebied van kundigheid van

  artsen en verplegend personeel.

  Enkele opmerkingen die patinten

  plaatsten over deze kliniek:

  Zowel artsen als verpleeg-

  kundigen zijn erg vriendelijk en

  begripvol. Ze leggen alles

  duidelijk en eerlijk uit!

  Zonder de vriendelijke artsen en

  verplegend personeel zou het

  eenstuk moeilijker zijn om vol te

  houden!

  Zorg op maat en geen nummer

  zijn als patint! Super!

  Voelen ons erg op ons gemak

  door het lieve personeel!

  Dr. Jesper Smeenk, gynaecoloog

  en hoofd van het Centrum Voort-

  plantingsgeneeskunde Brabant:

  We zijn heel erg blij met de onder-

  scheiding. Het bewijst dat de

  patinten onze patintgerichte zorg

  enorm waarderen. Paren met een

  kinderwens worden geconfronteerd

  met een emotionele achtbaan,

  wij proberen ze daarbij zo goed

  mogelijk op alle fronten te onder-

  steunen.

  Het Centrum Voortplantings-

  geneeskunde Brabant is vorig jaar

  helemaal vernieuwd. Volgens

  dr. Smeenk hebben de integratie van

  laboratorium en kliniek, de nieuwe

  behuizing en de toegenomen

  regionale samenwerking een belang-

  rijke bijdrage geleverd aan de goede

  beoordeling door de patinten.

  Voor ons is de Award een enorme

  stimulans om ons in het liefste

  ziekenhuis van Nederland in te

  blijven zetten voor onze patinten.

  Over Freya

  Freya is de landelijke, onafhankelijke

  vereniging voor mensen met vrucht-

  baarheidsproblemen. Freya is er

  voor iedereen voor wie zwanger

  worden niet vanzelfsprekend is.

  Verminderde vruchtbaarheid is een

  veel voorkomend probleem; maar

  liefst 1 op de 6 paren raakt niet

  spontaan zwanger binnen een jaar.

  Momenteel is 1 op de 38 geboren

  kinderen het resultaat van een

  IVF/ICSI behandeling.

  Het Centrum Voortplantingsgeneeskunde Brabant van het St. Elisabeth kwam als beste IVF-kliniek uit de bus.

 • 7/22/2019 Patintenmagazine (Liever Elisabeth), winter 2013

  24/32

  Verpleegkundigen

  Corstiane Smit,verpleegkundigspecialist

  Cardiologie (013) 539 34 90

  Yvette Pluijms,verpleegkundigspecialist

  Tonnie de Crom,verpleegkundigspecialist

  GastroenterologieWaltherJansen, PA

  Mamma careManon Schriek,verpleegkundigspecialist

  Stoma zorgGerda van Driesten,specialistischverpleegkundige

  Stoma zorgIlonka Arends,specialistischverpleegkundige

  VaatchirurgieKoen van Hees,verpleegkundigspecialist

  Heelkunde (013) 539 80 39

  HansSchoonen,PA in opleiding

  Maarten Kiel,PA

  WendySchapendonk,PA

  Jeroen vanRosmalen,PA in opleiding

  Inge Gnirrep,PA

  Intensive Care (013) 539 38 07

  Nannie Embregts,ventilationpractitioner

  Frits van Beers,ventilationpractitioner

  Arn van Hees,ventilationpractitioner

  VeroniekeGeenen, neuralpractitioner

  WondzorgAnnemiek Mutsaers,specialistischverpleegkundige

  VaatchirurgieMaria Nooren,verpleegkundigspecialist

  Diabetes-verpleeg-kundigeWilma Jansen

  Gespecialiseerdverpleeg-kundigeHIV/aidsRick Santegoets(013) 539 31 32

  Gespecialiseerdverpleeg-kundigeHIV/aidsBernadettevan deVen(013) 539 3109

  Bas Staal,circulationpractitioner i.o.

  Ielke van denWildenberg,renalpractitioner

  Gespecialiseerdverpleeg-kundigeHIV/aidsBrigitte de Kruijf(013) 539 13 13

  Diabetes-verpleeg-kundigeMaikevan Rooij(013) 539 2521

  Diabetes-verpleeg-kundigeTony de Koning(013) 539 2521

  Diabetes-verpleeg-kundigeNoortjevan Iersel(013) 539 2521

  Gespecialiseerdverpleeg-kundigeOsteoporoseBianca Oonk(013) 539 31 52

  GespecialiseerdverpleegkundigeOsteoporoseBelinda Wardenaar(013) 539 3152

  VerpleegkundigcasemanageroncologiePetra de Jong

  Verpleeg-kundigcasemanageroncologielrma Lochtenberg

  Verpleeg-kundigcasemanageroncologieBarbara Chardon

  Interne geneeskunde/Maag-,Darm- en Leverziekten

  Marcel Schors,verpleegkundigspecialist

  Anesthesie (013) 539 22 91

  Maud van Hees,PA

  Max Kivits,verpleegkundigspecialist

  AstridKwakernaak, PA

  OncologieMirjamBogaarts,verpleegkundigspecialist(013)539 36 64

  Neuro-oncologieRinavanHelvert,verpleegkundigspecialist(013)539 25 75

  Maag-, Darm-en LeverziektenMarleen Wildhagenverpleegkundigspecialist(013) 539 25 33

  Maag-, Darm- enLeverziektenAngelie de Heer,verpleegkundig spe-cialist(013) 53925 33

  Dermatologie (013) 539 80 26

  Monique vanOudheusden,verpleegkundig specialist

  Ken uw verpleegkundige

  Verpleegkundig specialisten: Een verpleegkundig specialist is eenverpleegkundige met een erkende, specifieke masteropleiding die individueelen zelfstandig patinten behandelt, vaak gericht op n specialisme.

  Specialistisch verpleegkundigen: Specialistisch verpleegkundigen zijnverpleegkundigen die van een bepaalde ziekte heel veel afweten, zoalsdiabetes, ADHD, astma en schisis.

  Physician assistants (PA): De PA werkt onder supervisie van de specialisten biedt professionele medische zorg.

  In het St. Elisabeth Ziekenhuis werken dagelijks meer dan

  duizend betrokken verpleegkundigen. De verpleegkundigen die

  patinten elke dag nauw begeleiden in hun ziektetraject staan

  hieronder vermeld. We maken daarbij onderscheid in:

  Geriatrie

 • 7/22/2019 Patintenmagazine (Liever Elisabeth), winter 2013

  25/32

  Lactatie-kundigeEllen Crutz

  Lactatie-kundigeSylvie Koks

  ADHD-verpleeg-kundigeAnitaVromans-

  Govers

  ADHD-verpleeg-kundigeHannelore van

  den Enden

  Kinderdiabetes-verpleeg-kundigeRianne de Kruijf

  Kinderlong-verpleeg-kundigeMiranda

  Koelman

  Piet Geerts, PA

  Longziekten (013) 539 24 31

  COPD Ilse van Beerendonk,gespecialiseerd long-verpleegkundige

  COPD Hay van den Eertwegh,gespecialiseerd verpleegkundigelongoncologie

  CVA (beroerte)Jocova Vervoort,verpleegkundig specialist

  Ireen van der Voort,verpleegkundigzorgcordinator Orthopedie

  Dementie/delierJosee Boerboom,specialistisch verpleegkundige

  Neuro-oncologieLieke van Zon,specialistisch verpleegkundige

  Orthopedie (013) 539 13 13

  ParkinsonSonja van Gils,specialistisch verpleegkundige

  Schisisverpleeg-kundigeNita Eijndhoven

  Schisis-verpleegkun-digeMarie-Jos

  Bertens

  SociaalPedagogischHulpverlenerDanilleHendriks

  SociaalPedagogischHulpverlenerJudith Pas

  Marili Das, PA

  Bea de Jongh-Melman,gespecialiseerdlongverpleegkundige OSAS

  COPD Gerard Peeters,verpleegkundigspecialist

  COPD Hans Verbunt,gespecialiseerd verpleeg-kundige longoncologie

  COPD Lysanne Vugs,gespecialiseerdlongverpleegkundige

  COPD Mandie Reijrink-Wissink,gespecialiseerdverpleegkundige OSAS

  Anouk Lips, PA CaroolHolweg,PA

  Neuro-oncologieLea van Baest,specialistisch verpleegkundige

  Vanessa Hens,PA

  Verpleegkundigen

  KNO (013) 539 80 38

  Psychiatrie (013) 539 29 15

  Sandra Nuyten,sociaalpsychiatrischverpleegkundige

  Maike Sleegers,sociaalpsychiatrischverpleegkundige

  Henk van de Velden,sociaalpsychiatrischverpleegkundige

  Fieke Wolfs,consultatiefpsychiatrischverpleegkundige

  Karen Dujardin,verpleegkundigspecialist i.o

  Bert vanHuijgevoort, PA

  Ellen Martin,verpleegkundigspecialistcontinentiezorg

  DianaBoerema,reumaconsulent

  Aone van Roij,verpleegkundigspecialist

  Ancavan Gestel,specialistischverpleegkundige

  Jacquelinevan Boekel,specialistischverpleegkundige

  23

  Neurochirurgie (013) 539 80 32

  Wondverpleegkundigen (013) 539 31 15Reumatologie (013) 539 80 30 Urologie (013) 539 13 13

  Neurologie (013) 539 80 36

  Kindergeneeskunde (013) 539 80 19

 • 7/22/2019 Patintenmagazine (Liever Elisabeth), winter 2013

  26/32

 • 7/22/2019 Patintenmagazine (Liever Elisabeth), winter 2013

  27/32

  Specialisten

  In het St. Elisabeth Ziekenhuis staan dagelijks 180 artsen

  voor u klaar. Op deze en volgende paginas ziet u de

  specialisten die werkzaam zijn in het St. Elisabeth Zieken-

  huis.

  Ken uw dokter

  Anesthesiologen (013) 539 38 00

  A.W.G. vanden Hurk

  H.G. vanMiddelkoop

  J.L. vande Minkelis

  R.C. Bremer F. Callebaut F. van Eijs

  Allergologen (013) 539 80 31

  J.H.Oostenbrink

  M.H.W.M.Roovers

  dr. J.F.C.Tomee

  C.G.M.Neetens

  dr. B.M.Szab

  R.N. de Visser

  dr. G.J.Noordergraaf

  J.T.Schaffers

  Y.D.I.Vandevivere

  J.M.C.Rottier-Arbes

  A.C.B. Pronk

  dr. P.W.H.E.Vriens

  dr. D.K.Wasowicz-Kemps

  dr. J.Heisterkamp

  dr. J.M.M.Heyligers

  P. Jansen K.W.W.Lansink

  prof. dr. J.A.Roukema

  Dermatologen (013) 539 80 26

  J.Th. Altena F.H.J. Koedijk dr. M.C.A.Polderman

  dr. J.M.J.Smeenk

  J.M. Bernards E. Geenen J.L.M. KrevelP.H.M. Maas

  Fertiliteitsartsen (013) 539 31 08

  C.B.Vernooij

  dr. J.M.J.Smeenk

  M. Smink M.C. Vosdr. P.J.H.M.Reuwer

  dr. P.F.Boekkooi

  C.A.Fiedeldeij

  C.M.van Oirschot

  Gynaecologen (013) 539 80 25

  25

  Cardiologen (013) 539 80 33

  T. van derKley

  G.R.van Leeuwen

  P.G. Melmandr. W.R.M.Hermans

  Chirurgen (013) 539 80 39

  M. Bemelman D.H.C.Burger

  T. vanEgmond

  dr. F.H.W.M.van derHeijden

 • 7/22/2019 Patintenmagazine (Liever Elisabeth), winter 2013

  28/32

  Specialisten

  E. Donga(013)539 2510

  Internisten

  S. van Esch(013)539 2527

  dr. P.L.Rensma(013)539 2527

  dr. J.M.G.H.van Riel(013)53923 77

  dr. S.van Veen(013)539 2527

  dr. A.J.Apperloo(013)539 2527

  dr. L.V.Beerepoot(013)539 2520

  M.F. Durian(013)539 2536

  J. Hes

  Kaakchirurgen (013) 539 80 35

  R.A. de MoorJ.F.M.Bruinenberg

  dr. P.J. vanDijken MBA

  C.C.A.De Kezel

  J. van Hoften

  Kinderartsen (013) 539 29 53

  A.C. Nissen J.J. Schermer-Rotte

  C.G.M.Reijnen

  dr. C. Obihara C.C.J.M.Smeets

  S.A.H. Stolk-Liefferink

  dr. L. SmetsJ. Scheerlinck A. van Veendr. E. Nout

  A.E. Brouwer(013)539 2510

  dr. W.A.C.M.Nieuwlaat(013)539 2510

  dr. M.E.E.van Kasteren(013)539 2510

  dr. D. Constendr. L.W.J.J.M.Westerhuis

  dr. ir. M.J.M.de Groot

  dr. B.S.Jakobs

  dr. Y.C.M.Kluiters-De Hingh

  Klinisch chemici (013) 539 80 14 Klinisch embryoloog

  J.R.M. Schasfoortdr. W. de Jong

  Klinisch fysici(013) 539 28 90

  D. Ramnarain A.M.F.Rutten

  W. van denWildenberg

  J.A.H.van Oers

  dr. A.W.Oldenbeuving

  A.van Olffen

  Intensivisten (Intensive Care) (013) 539 38 08

  P.J. Bijlstra E. Brands D.H.C.Burger

  A.M.M.Kotsopoulos

  H.A.J.M.Kuijsten

  dr. N.van der Lely

  G.A.M.van der Nat-de Pender

  Klinisch pathologen

  dr. C.E.M.Blomjous

  A.M.Croonen

  R.E.M.Fleischeuer

  J. Stavast dr. A.J.W.Stavast-Kooij

  dr. A.A.Mvan der Wurff

  KNO-artsen (013) 539 80 38

  dr. A.Kropveld

  F.J.M.Vijverberg

  dr. T.Godthelp

  dr. E.M.van Wijk

  P.C. Zwarts,arts trombose-dienst

 • 7/22/2019 Patintenmagazine (Liever Elisabeth), winter 2013

  29/32

  Maag-, Darm- en Leverartsen (013) 539 25 33

  S.M.Fouchier

  dr. J.S.Kloover

  dr. H.A.Machiels

  J.H.E.M.Schijen

  dr. J.P.F.H.A.Simons

  dr. A.G.M.Buiting

  dr. P.J. Kabel prof.dr.J.A.J.W.Kluytmans

  dr. J.H.Marcelis

  dr. C.C. Tijssen prof. dr. L.H.Visser

  Neurochirurgen (013) 539 80 32

  dr. G.H.A.Dodemont

  dr. H. Ardon G.N. Beute

  J.H. van Tuijl

  dr. R.F.Eichhorn

  dr. M.J.A.L.Grubben

  dr. R.J.F.Laheij

  B.van der Pol

  dr. G.F.J.Brekelmans

  G.J.M. Rutten

  dr. P.L.M.de Kort

  I.T.H.J.Verhagen

  dr. G. Roks

  Neurologen (013) 539 80 36

  dr. J.T.H.van Asseldonk

  dr. H.B. Verheul

  dr. U. de Wit

  Medisch psychologen (013) 539 28 72

  M. vander Velden

  prof. dr.J. de Vries

  O.C. WallisB.M. Baeten K.C.M. Kindt P. van deSande

  R. Ringrose

  Longartsen (013) 539 24 31

  R.G.F.Wintermans

  E.C. Lamers

  P.R.A.M.Depauw

  B. Burhani P.E.J. Hanssens,radiotherapeut-oncoloogGamma KnifeCentrum Tilburg

  P.H. Leliefeld prof. dr. S.Leenstra

  S.T. Lie J.C. de Nie

  Specialisten

  27

  Medisch microbiologen (013) 539 22 60

  Oogartsen (013) 539 80 20

  N.A.M.Bemelmans

  dr. W.R.O.Goslings

  dr. C.W.T.A.Lardenoije

  dr. J.J.C. vanLith-Verhoeven

  F.S. Tukkers-van Aalst

  H.G.N. Veraart

  Orthopedisch chirurgen (013) 539 80 23

  C.H. Diekerhof dr. J. de WaalMalefijt

  A.B. Spoordr. I.C.J.B.vandenBrand

  J.J. Caron dr. T. Gosens

  Plastisch chirurgen(013) 539 80 21

  dr. E.H.M.Hartman

  dr. B.van Nimmen

  dr. A.L.W.A.M.Damen

 • 7/22/2019 Patintenmagazine (Liever Elisabeth), winter 2013

  30/32

  Specialisten

  Radiologen (013) 539 80 13

  D.H.J. Boeykens(kinder-psychiater)

  M.T.J.M. Gordijn(kinder-psychiater)

  J.H.M. vanLaarhoven

  P.J.H. Notten

  J.J.D. Tilanus

  M.C.Schoemaker

  K. Verhoof(klinischpsycholoog)

  dr. M.Sluzewski

  M. Schaap

  dr. A.J.Smeets

  G.F.A.J.B.van Tilborg

  dr. A.Venmans

  K.A.Simons-Sanders

  dr. J.M.Verzijl

  M.A. Witten

  Reumatologen (013) 539 80 30

  dr. G.P.T.Bosma

  W. HissinkMuller

  dr. M.Wijnands

  B.W.P.M.Drinkwaard

  dr. J.H.van Roijen

  dr. P.N.M.Lohle

  dr. J.P.P.Peluso

  dr. W.J.J.van Rooij

  S.M. Baas

  Y.D.Dubbelman

  A.P.G.van Driel

  dr. P.J.M. Kil

  S.M.Folkersma

  L. Doomen

  dr. G.J.Montagne

  Urologen (013) 539 80 24

  Ziekenhuisapothekers (013) 539 27 91

  Spoedeisende Hulp-artsen (013) 539 80 10

  M. Schaap

  Psychiatrie (PAAZ) (013) 539 29 15

  ColofonWinter 2013/2014

  Liever Elisabeth is een uitgave

  voor patinten en bezoekers van:

  St. Elisabeth Ziekenhuis Tilburg

  Liever Elisabeth verschijnt vier

  keer per jaar in een oplage van3.500 exemplaren

  Postadres

  Afdeling Communicatie

  Postbus 90151, 5000 LC Tilburg

  Telefoon (013) 539 13 13

  E-mail: [email protected]

  Website

  www.elisabeth.nl

  Redactie

  Dorien Bastiaans l Evelyne van Eck

  Wim Pleunis l Marit de Wolff

  Eindredactie:

  Evelyne van Eck

  Fotografie

  Marc van Geijn

  Maria van der Heyden

  Ellen den Ouden

  Uitgeverij

  BC Uitgevers BV

  Postbus 416, 8600 AK Sneek

  Telefoon: (0515) 429 429

  E-mail: [email protected]

  Bladmanager/advertenties

  Barbara Verschoor

  Digna Schoonen

  Vormgeving

  Hannique de Jong

  Telefoon: (0515) 429 420

  SMG Groep, Hasselt

  Dit drukwerk is CO2

  neutraal gedrukt

  Op de voorpagina

  Baby Duuk is duizendsteLivive baby.

  De volgende Liever Elisabeth

  verschijnt medio april 2014.

  H. vande Pas

  M.H.B. Slits

  I.A.A.M.van Echteld

  K.J.M. Zaszlos

  Het St. Elisabeth ziekenhuis is aangesloten

  bij de stichting Samenwerkende

  Topklinische opleidingsZiekenhuizen (STZ).

  E.P.J.Reijners

 • 7/22/2019 Patintenmagazine (Liever Elisabeth), winter 2013

  31/32

  Bewegen bij kanker

  StuivesantFysiotherapie & Fitness

  Stuivesantplein 25021 GW TilburgT 013 - 535 87 01

  [email protected] Fysiotherapie Tilburg Reeshof

  Warmondstraat 1165036 BT TilburgT 013 - 571 82 [email protected]

  Backelandt Fysiotherapie

  Amarantstraat 705044 RL TilburgT 013 - 467 13 [email protected]

  FysioSport & TherapieMidden Brabant

  Vestiging Tilburg:Benatzkystraat 385011 ED TilburgVestiging Hilvarenbeek:Slibbroek 85081 NS HilvarenbeekT 013 - 547 02 [email protected]

  Tijdens en na een behandeling tegen kanker, komt het moment om weer vooruitte kijken. Je wordt vaak geconfronteerd met ernstige vermoeidheid, conditie- en

  krachtverlies. Wij streven naar actieve aanpak, voor een duurzame oplossing.Met een intakegesprek wordt uw niveau bepaald en bekeken welke doelen

  haalbaar zijn. Er wordt 2 maal per week getraind in groepsverband. De sport-groepen worden verzorgd door een ervaren, gespecialiseerde fysiotherapeut.

  Meer informatie? Kom gerust een keertje langs!

 • 7/22/2019 Patintenmagazine (Liever Elisabeth), winter 2013

  32/32