Patiënte met tics

21
Pati Pati ëntenbespreking ëntenbespreking Sandrine Girard Sandrine Girard 17-01-2006 17-01-2006

description

Patiënt presentatie van een patiënte met angstklachten en tics

Transcript of Patiënte met tics

Page 1: Patiënte met tics

PatiPatiëntenbesprekingëntenbesprekingSandrine Girard Sandrine Girard

17-01-200617-01-2006

Page 2: Patiënte met tics

InhoudInhoud IndicatieIndicatie Anamnese, Biografie en Psy.Ond.Anamnese, Biografie en Psy.Ond. Diagnostiek DSM-IVDiagnostiek DSM-IV BeleidBeleid Aanvullende diagnostiekAanvullende diagnostiek BeloopBeloop DiscussieDiscussie

Page 3: Patiënte met tics

Intake casusIntake casusMvr. M-Y, geboren 1970Mvr. M-Y, geboren 1970Intake: juli ’05 poli. cure volw. VoorburgIntake: juli ’05 poli. cure volw. Voorburg

Indicatie: verstoorde rouwreactie na Indicatie: verstoorde rouwreactie na overlijden van nichtjeoverlijden van nichtje

Verwijzer: huisarts VoorburgVerwijzer: huisarts Voorburg

Page 4: Patiënte met tics

VG: blancoVG: blanco

Fam. A/: grootmoeder smetvreesFam. A/: grootmoeder smetvrees

Intox: 3 kopjes koffie/ dagIntox: 3 kopjes koffie/ dag

Med. april ’05: 1 dd 10-20mg Med. april ’05: 1 dd 10-20mg Normison, Normison,

1 dd 0,5mg Xanax zn. 1 dd 0,5mg Xanax zn.

Page 5: Patiënte met tics

AnamneseAnamneseMaart ’05 nichtje in Algerije overleden aan CO Maart ’05 nichtje in Algerije overleden aan CO

vergiftiging, samen opgegroeidvergiftiging, samen opgegroeidDag erna: aanvang tics= korte schreeuwtjes “ii Dag erna: aanvang tics= korte schreeuwtjes “ii

iii en aaah..”, trekkingen li. kaak en iii en aaah..”, trekkingen li. kaak en gedeeltelijke intrekkingen li. extremiteiten gedeeltelijke intrekkingen li. extremiteiten

Tevens: opdringende gedachten en flitsbeeld Tevens: opdringende gedachten en flitsbeeld van overleden nichtjevan overleden nichtje

Klachten: thuis na het werk, bij ontspanning, Klachten: thuis na het werk, bij ontspanning, meestal alleenmeestal alleen

Verdrijving gedachten: stoot met li. handpalm Verdrijving gedachten: stoot met li. handpalm op voorhoofdop voorhoofd

Page 6: Patiënte met tics

AnamneseAnamneseVoorkomen: afleiding: huis schoonmaken, Voorkomen: afleiding: huis schoonmaken,

controleren kinderencontroleren kinderenFrequentie: bijna dagelijks, sinds 4 mnd.Frequentie: bijna dagelijks, sinds 4 mnd.Gevolgen: vermoeid en labiel (huilbuien)Gevolgen: vermoeid en labiel (huilbuien)

N.B: kortere tics wanneer man in Juni 1 week N.B: kortere tics wanneer man in Juni 1 week in ziekenhuis ligt in ziekenhuis ligt

Page 7: Patiënte met tics

Aanvullende anamneseAanvullende anamneseOC-trekken: controledwang t.a.v. (knoei)gedrag OC-trekken: controledwang t.a.v. (knoei)gedrag

van kinderen, perfectionistisch in het van kinderen, perfectionistisch in het schoonhouden van het huis schoonhouden van het huis

Werkt fulltime afd. klantenservice chemisch Werkt fulltime afd. klantenservice chemisch bedrijf in Rotterdambedrijf in Rotterdam

Slaappatroon: moeite met inslapen, droomt over Slaappatroon: moeite met inslapen, droomt over nichtje nichtje

Gestoorde concentratie en Gestoorde concentratie en ↑↑ schrikreactie schrikreactie Eetlust: langdurig nauwelijks aanwezigEetlust: langdurig nauwelijks aanwezigHoge introversie: geen uiting van boosheid en Hoge introversie: geen uiting van boosheid en

verdrietverdriet

Page 8: Patiënte met tics

BiografieBiografieHerkomst: Algerije, moslim. Herkomst: Algerije, moslim. 14mnd: scheiding ouders14mnd: scheiding ouders2jr: bij opa gaan wonen, samen met enigste 2jr: bij opa gaan wonen, samen met enigste

broer, weduwe tante en kinderen (o.a. broer, weduwe tante en kinderen (o.a. nichtje), moeder werkte veelnichtje), moeder werkte veel

4jr: moeder nieuwe vriend, geen stiefvader rol4jr: moeder nieuwe vriend, geen stiefvader rol10jr + 15jr: 2 korte ontmoetingen met biol. 10jr + 15jr: 2 korte ontmoetingen met biol.

vader vader ±20jr: samen met moeder en broer naar NL ±20jr: samen met moeder en broer naar NL

gekomengekomen

Page 9: Patiënte met tics

BiografieBiografieKindneurotisch: OC-gedachten 6-10e jaar en Kindneurotisch: OC-gedachten 6-10e jaar en

controledwang: lichtknop, deur, kraancontroledwang: lichtknop, deur, kraanScholing: voorbeeldfunctieScholing: voorbeeldfunctieStudie: psychologie niet afgerond, HBO ‘Int. Studie: psychologie niet afgerond, HBO ‘Int.

Business’ Business’ Werk: fulltime commercieel medewerksterWerk: fulltime commercieel medewerksterRelatie: getrouwd, 2 kinderenRelatie: getrouwd, 2 kinderenSoc. contacten: iets geremdSoc. contacten: iets geremd

Page 10: Patiënte met tics

Psychiatrisch onderzoekPsychiatrisch onderzoekIndruk: goed verzorgd, frIndruk: goed verzorgd, frêle, conform êle, conform

kalender leeftijdkalender leeftijdPsy. motoriek: rustig, zit gespannen Psy. motoriek: rustig, zit gespannen Waarneming: ongestoordWaarneming: ongestoordDenken: coherent, wat versneld, zorgen om Denken: coherent, wat versneld, zorgen om

tics, gepreoccupeerd met overlijden nichtjetics, gepreoccupeerd met overlijden nichtjeStemming: normofoor, geen suStemming: normofoor, geen suïcidaliteitïcidaliteitAffect: expressiefAffect: expressief

Page 11: Patiënte met tics

SamenvattingSamenvatting 35 jarige vrouw met in een vroeg verleden kort 35 jarige vrouw met in een vroeg verleden kort

bestaande obsessieve gedachten en bestaande obsessieve gedachten en voortdurende sterke controledwang.voortdurende sterke controledwang.

Sinds het overlijden van haar nichtje/ “zusje”, Sinds het overlijden van haar nichtje/ “zusje”, 4 maanden geleden, heeft zij last van 4 maanden geleden, heeft zij last van oncontroleerbare vocale en motorische tics die oncontroleerbare vocale en motorische tics die opspelen wanneer Pte ontspannen is. opspelen wanneer Pte ontspannen is. Daarnaast heeft zij moeite met inslapen en Daarnaast heeft zij moeite met inslapen en concentreren, raakt soms gedepersonaliseerd concentreren, raakt soms gedepersonaliseerd en heeft een verhoogde schrikreactie.en heeft een verhoogde schrikreactie.

Page 12: Patiënte met tics

Diagnostiek DSM-IVDiagnostiek DSM-IVAS I Posttraumatische stress-stoornisAS I Posttraumatische stress-stoornis Tic-stoornis NAOTic-stoornis NAOAS II Obsessieve compulsieve pers.trekken AS II Obsessieve compulsieve pers.trekken

AS III geen diagnoseAS III geen diagnoseAS IV overlijden dierbaar familielidAS IV overlijden dierbaar familielidAS V huidige GAF: 75AS V huidige GAF: 75

Page 13: Patiënte met tics

BeleidBeleidNeurologisch onderzoek dhr. PerquinNeurologisch onderzoek dhr. Perquin

Medicatie: Seroxat, stop Xanax,Medicatie: Seroxat, stop Xanax,temazepam zn.temazepam zn.

Cognitieve gedragstherapie C. SchCognitieve gedragstherapie C. Schüütztz

Page 14: Patiënte met tics

Aanvullende diagnostiek Aanvullende diagnostiek Conclusie consult neuroloog: late onset Conclusie consult neuroloog: late onset

vocale+motorische tics, li. zijdig. LO: vocale+motorische tics, li. zijdig. LO: primaire hyperkinesie. Geen neurologisch primaire hyperkinesie. Geen neurologisch focus focus

SCL-90-R: klachtenlijst 1SCL-90-R: klachtenlijst 1eeweek sept: week sept: bovengemiddeld-hoog t.o.v. patibovengemiddeld-hoog t.o.v. patiëntenënten

zeer hoog t.o.v. normaalzeer hoog t.o.v. normaal lijdensdruk hooglijdensdruk hoog

Page 15: Patiënte met tics

BeloopBeloopSept.’05Sept.’05: ontspannen> herinneringen> tics> : ontspannen> herinneringen> tics>

boosheid, verdriet, vermoeidheidHypothese: tics=copingHypothese: tics=coping(onderliggend trauma?)

sympt: onrust, doorslaapstoornis: staken benzo’ssympt: onrust, doorslaapstoornis: staken benzo’s concentratie moeilijkhedenconcentratie moeilijkheden tics om de dag+kortertics om de dag+korter herbelevingenherbelevingen

Page 16: Patiënte met tics

Med: 20mg Seroxat/ dagMed: 20mg Seroxat/ dag- ontspannen door inspanning (buiten)- ontspannen door inspanning (buiten)- ontsp. oefeningen voor inslapen - ontsp. oefeningen voor inslapen

laterlater: : ↑↑ vermoeidheid: Seroxat 30mg/dag vermoeidheid: Seroxat 30mg/dag

Okt.Okt. ↓↓tics tics (kort, vocaal), concentratie, concentratie↑↑, geen , geen herbelevingen, veel dromen. 1 dag/ week vrijherbelevingen, veel dromen. 1 dag/ week vrijDoorslaapstoornis, vermoeidheid Doorslaapstoornis, vermoeidheid Bijw: misselijkheid, gapenBijw: misselijkheid, gapen

Med: 30mg Seroxat/ dag, 10mg temazepam zn.Med: 30mg Seroxat/ dag, 10mg temazepam zn.

Page 17: Patiënte met tics

CT: moeite met uiting CT: moeite met uiting ambivalent in verdwijnen ticsambivalent in verdwijnen tics vindt therapie (te) zwaarvindt therapie (te) zwaar

Eind okt.Eind okt. ↑↑tics: in auto; bij andere gedachtentics: in auto; bij andere gedachten veel dromenveel dromen vrije dag: druk bezigvrije dag: druk bezig

Med: Med: ↑↑Seroxat 40mg/dag, slaapmed. zn Seroxat 40mg/dag, slaapmed. zn

Page 18: Patiënte met tics

Nov.Nov. naar werk per trein naar werk per treingriep gehad: toen geen ticsgriep gehad: toen geen ticsspanningsklachten hoofd, nek, schouders: spanningsklachten hoofd, nek, schouders: chiropractie en fysiotherapiechiropractie en fysiotherapievoor inslapen: ontspan. oef.voor inslapen: ontspan. oef.

Med: 40mg Seroxat, 10mg temazepam zn.Med: 40mg Seroxat, 10mg temazepam zn.- stop/ pauze CGT - stop/ pauze CGT

Page 19: Patiënte met tics

Dec.Dec. eigen poging halvering med. eigen poging halvering med. ↑↑tics tics (vocaal),, ↑↑schrikreactie, prikkelbaarschrikreactie, prikkelbaardruk dromendruk dromen

Med: 40mg Seroxat/ dag, 10mg temaxepamMed: 40mg Seroxat/ dag, 10mg temaxepam- toelaten emoties, waken voor surmenage- toelaten emoties, waken voor surmenage

Page 20: Patiënte met tics

Jan.’06Jan.’06 eigen initiatief 20mg Seroxat eigen initiatief 20mg Seroxatdromen, doorslaapstoornis, moe wakkerdromen, doorslaapstoornis, moe wakkertics: korte gil+spierontspanning (laat los)tics: korte gil+spierontspanning (laat los)incongruent affectincongruent affect↑↑intimiteitsbehoefteintimiteitsbehoefte↑↑eetlust (ongecontroleerd)eetlust (ongecontroleerd)

Hypothese: uitdoving tics, emotionele dysinhibitieHypothese: uitdoving tics, emotionele dysinhibitie

Natuurlijk herstel? Natuurlijk herstel?

Med: 20mg SeroxatMed: 20mg Seroxat- tijd gunnen & sporten- tijd gunnen & sporten

Page 21: Patiënte met tics

DiscussieDiscussie

Vermoedens/prognose t.a.v. beloopVermoedens/prognose t.a.v. beloop

Adviezen t.a.v. behandelingAdviezen t.a.v. behandeling