Passieve veiligheid Airbags, Gordelspanners en SRP · Renault België Luxemburg 4 Vormingscentrum...

of 46 /46
Vormingscentrum Na-Verkoop Passieve veiligheid © Renault - Reproduction ou traduction même partielle interdite sans l'autorisation de Renault - Avril 2001 Airbags, Gordelspanners en SRP

Embed Size (px)

Transcript of Passieve veiligheid Airbags, Gordelspanners en SRP · Renault België Luxemburg 4 Vormingscentrum...

 • Vormingscentrum Na-Verkoop1Renault Belgi Luxemburg

  Passieve veiligheid

  R

  enau

  lt -

  Rep

  rodu

  ctio

  n ou

  tra

  duct

  ion

  mm

  e pa

  rtie

  lle i

  nter

  dite

  san

  s l'a

  utor

  isat

  ion

  de R

  enau

  lt -

  Avr

  il 20

  01

  Airb

  ags,

  Gor

  dels

  pann

  ers

  en S

  RP

 • Vormingscentrum Na-Verkoop2Renault Belgi Luxemburg

  Passieve veiligheid

 • Vormingscentrum Na-Verkoop3Renault Belgi Luxemburg

  Passieve veiligheid

  INHOUDSTABEL

  1.Definitie

  1.1 De actieve veiligheid.................................................................................. 5.1.2 De passieve veiligheid................................................................................ 5.1.3 Het Renault veiligheidssysteem..................................................................... 5.

  2. Het geprogrammeerde veiligheidssysteem.................................................................. 6.

  2.1 Wagen met geprogrammeerde vervorming van het plaatwerk....................... 6.2.2 De gordelspanners...................................................................................... 8.

  2.2.1 Heupgordelspanner........................................................................ 9.2.2.2 Gordelspanner achter..................................................................... 10.

  2.3 Karakteristieken van de gordels.................................................................. 11.2.4 Gedoseerde spankrachtbegrenzers.............................................................. 12.

  2.4.1 De krachtdoseerstrip...................................................................... 12.2.4.2 Spanrol met gentegreerde krachtbegrenzer..................................... 14.2.4.3 Elektrische blokkering van het oprolmechanisme............................. 15.

  2.4.3.1 Overzicht van het systeem................................................. 15.2.4.3.2 Strategie voor het blokkeren van het oprolmechanisme...... 16.2.4.3.3 Opname element van de blokkeereenheid.......................... 16.2.4.3.4 Oprolmechanisme voor...................................................... 17.

  2.5 De airbag................................................................................................... 18.2.5.1 De bestuurdersairbag..................................................................... 19.2.5.2 Strategie bij een frontale botsing...................................................... 19.2.5.3 De autonome airbag....................................................................... 21.2.5.4 De passagiersairbag....................................................................... 23.2.5.5 De autonome laterale airbag........................................................... 23.2.5.6 De laterale airbag........................................................................... 23.2.5.7 De gordijnairbag............................................................................ 25.2.5.8 De laterale schoksensor.................................................................. 26

  2.6 De rekeneenheid of module......................................................................... 27.2.6.1 Eerste generatie rekeneenheden...................................................... 27.2.6.2 Tweede generatie rekeneenheden................................................... 29.

  2.7 De hoofdsteunen......................................................................................... 34.2.8 Rekeneenheid in het multiplexnetwerk......................................................... 35.

  3. MAATREGELEN (veiligheid)................................................................................ 36.

 • Vormingscentrum Na-Verkoop4Renault Belgi Luxemburg

  Passieve veiligheid4. De diagnose apparaten........................................................................................... 38.

  4.1 Het controletoestel XRBAG....................................................................... 38.4.2 De XR25..................................................................................................... 38.4.3 De CLIP..................................................................................................... 39.4.4 De valse airbagontsteker............................................................................. 40.4.5 Adaptor met 30 uitgangen........................................................................... 40.4.6 Adaptor met 50 uitgangen (Renault)............................................................ 41.4.7 Adaptor met 50 uitgangen (Matra).............................................................. 41.4.8 Adaptor met 75 uitgangen........................................................................... 42.

  5. Nieuw................................................................................................................... 43.

  5.1 Overzicht van alle ontstekers..................................................................... 43.5.2 Kenmerken van de ontsteking van de pyrotechnische systemen.................. 44.5.3 Beveiliging van de ontstekers voor de hulpdiensten.................................... 44.

 • Vormingscentrum Na-Verkoop5Renault Belgi Luxemburg

  Passieve veiligheid1. DEFINITIE:

  1.1. De actieve zekerheid

  Omschrijving: De actieve veiligheid dient om een ongeluk te voorkomen.

  Groepen: Wegligging ErgonomieZicht Informatie bestuurder

  Voorbeelden: ABS, ophanging, in de hoogte regelbaar stuur, vergroot glasoppervlak, ...

  1.2. De passieve veiligheid:

  Omschrijving: de passieve veiligheid dient om in geval van een botsing, de inzittendente beschermen.

  Groepen: Vervorming van de wagen Voorkomen van letsels

  Voorbeelden: Airbags, gordelvoorspanners, verstevigingsstaven in de deuren,langsliggers met geprogrammeerde vervorming.

  1.3. Het Renault-veiligheidssysteem (SRPII)

  Het Renault-veiligheidssysteem is samengesteld uit gordels met krachtbegrenzers,gordelspanners en de opblaasbare kussens.

 • Vormingscentrum Na-Verkoop6Renault Belgi Luxemburg

  Passieve veiligheid2. Het geprogrammeerde veiligheidssysteem:

  2.1 De wagen met geprogrammeerde vervorming:

  Tijdens een frontale aanrijding met een normale snelheid is het voertuig zo ontworpendat er een vervorming van de structuur optreedt. Deze vervorming zorgt ervoor dat deinzittenden slechts een aanvaardbare deceleratie te verwerken krijgen. Een stijve structuurwordt vermeden omdat de deceleratie van de inzittenden zeer groot blijft.

  Voorbeeld: Tijdens een botsing tegen een muur met snelheid 50 km/h zal een tank maxi-mum 10 cm vervormen, maar de inzittenden zullen een dodelijke deceleratie ondergaan van100 G (of 100 X hun lichaamsgewicht). Met een recente wagen, met plaatwerkvervorming van80 cm, zal de vertraging verminderd worden tot 20 G.In geval van een botsing zal ofwel de wagen of de inzittenden de kinetische energie moetenabsorberen. De passieve veiligheid zal ervoor zorgen dat de structuur van de wagen zoveelmogelijk de hoeveelheid kinetische energie absorbeert en niet de inzittenden.

  Vervorming van het plaatwerk

 • Vormingscentrum Na-Verkoop7Renault Belgi Luxemburg

  Passieve veiligheidVergelijking: aanrijdingssnelheid / hoogte

  Voorbeeld: Bij een frontale aanrijding met snelheid 50 km/u treden dezelfde krachten op als bij eenvrije val van 10 meter hoog.

  50 Km/u.

  25 Km/u.

  15 Km/u.

  80 Km/u.

 • Vormingscentrum Na-Verkoop8Renault Belgi Luxemburg

  Passieve veiligheid2.2. De gordelvoorspanners:

  Dit systeem dient om het lichaam van de inzittenden op hun plaats te houden door de speling tussengordel en lichaam te verminderen. Het voorkomt een duik-effect bij de voorste inzittenden.Het systeem is uitgerust met een gasgenerator die elektrisch ontstoken wordt. Deze generator bestaat uiteen elektrische ontsteker die zich in propergol bevindt. Tijdens de ontsteking wordt de grote gasdruk dievrijkomt, gebruikt om de piston, die de kabel met zich meetrekt, zeer snel naar achter te bewegen. Aan hetandere eind van de kabel is het aanhechtingspunt voor de gordel bevestigd. Een spanrol ter hoogte van hetaanhechtingspunt zorgt ervoor dat een beweging naar achter van de kabel resulteert in een beweging naarbeneden van het aanhechtingspunt.

  Ontstekingsmoment : 15 ms na het begin van de schok

  tijdsduur van de voorspanning : 5 ms

  Maximale verplaatsing : 100 mm

 • Vormingscentrum Na-Verkoop9Renault Belgi Luxemburg

  Passieve veiligheid2.2.1 Heupgordelspanner.

  De bestuurderszetel van een Laguna II is uitgerust met een tweede gordelspanner:Heupgordelspannner.

  Deze gordelspanner treedt in werking samen met de frontale airbags.

 • Vormingscentrum Na-Verkoop10Renault Belgi Luxemburg

  Passieve veiligheid2.2.2 Gordelspanner achteraan

  De gordelspanner achter is ingebouwd in de oprolmechanismes van de gordels. Zij zijn aangebrachtbij de zitplaatsen aan de zijkant, links en rechts.

  1. Pyrotechnische gasgenerator2. Projectiebuis3. Opvangkamer4. Spanwiel

  Werking

  1. Pyrotechnische gasgenerator2. Projectiebuis3. Opvangkamer4. Spanwiel

  Door het ontsteken van de pyrotechnische gasgenerator worden de kogels uit de projectiebuis naar buitengedrukt.Zij drijven het spanwiel aan dat verbonden is met de oproller, om daarna te worden opgevangen in deopvangkamer.De kogels worden door een borgpen (A) op hun plaats gehouden.

 • Vormingscentrum Na-Verkoop11Renault Belgi Luxemburg

  Passieve veiligheid2.3 karakteristieken van de gordels

  LEZEN VAN DE SYMBOLEN

  ZAer4m

  E2

  42439

  Kenmerken van de gordel

  Land van homologatie

  Nr. homologatie in het land

  karakteristieken van de symbolen

  A 3 punts-gordel

  r(4) Met spanner type 4Z Maakt deel uit van een systeem met krachtbegrenzere Mechanisme met krachtbegrenzerB Gordel onder buikstreekm Meervoudige gevoeligheids Speciale gordelp Gordelvoorspanner

  Opmerking: In wagens die uitgerust zijn met pyrotechnische gordelspanners moet een bevestiginggebruikt worden met kleine uitsparing. Zonder gordelspanners wordt een gordel met grote uitsparinggebruikt.

 • Vormingscentrum Na-Verkoop12Renault Belgi Luxemburg

  Passieve veiligheid2.4 Gedoseerde spankrachtbegrenzers

  2.4.1. Krachtdoseerstrip

  De spanrol is op een krachtdoseerstrip gemonteerd die de aantrekkracht van de gordel begrenst opheup en borst tijdens een grote deceleratie.

  Werking van de krachtbegrenzerMilliseconde 0:_____Begin van de schok

 • Vormingscentrum Na-Verkoop13Renault Belgi Luxemburg

  Passieve veiligheidMilliseconde 15: _____ Activeringvan pyrotechnische gordelspanner ;begin van de fase "straktrekkengordel"; maximale beperking vanspeling tussen gordel en inzittende.

  Milliseconde 20: _____ Activeringvan de gordelblokkering inrolautomaat. Door de gecombineerdewerking van gordelspanner engordelblokkering kan de inzittendebeter door de gordel wordentegengehouden.

  Milliseconde 70: _____ Activering van dekrachtdoseerstrip die met name de krachten opde borstkas en op het bovenlichaam doseert;concreet betekent dit dat de gordel niet verdermeer wordt aangespannen( bij conventionelesystemen gebeurt dit wel); de spankracht in degordel blijft acceptabel.

  Milliseconde 110: _____ Eindebotsing ; in de eindfase is de werkingvan de krachtdoseerstrip beindigd.

 • Vormingscentrum Na-Verkoop14Renault Belgi Luxemburg

  Passieve veiligheid2.4.2 Spanrol met ingebouwde spankrachtbegrenzers :

  De veiligheidsgordels zijn uitgerust met een torsiestaaf in de spanrol. Het doel ervan is borst-enschouderletsels te verminderen tijdens een frontale schok.De krachtbegrenzing wordt bereikt door een gecontroleerde vrijgave van de riemspanner. Deze vrijgavegebeurt door vervorming van de torsiestaaf die vastzit in de bobine (zie tekening) van de spanrol.De schok op borst, hals en hoofd wordt beperkt met 30 tot 50 %.

  Bobijn

  Torsiestaaf

  Breekstiften

  Krachtcurve in functie van de tijd:

  Vergrendeling

  * Met klassiekeveiligheidsgordel*

  * * met SRP

  * met SRP II*

  1000

  800

  600

  400

  200

  0

  daN

  100 150 20050

  ms

  Vergrendelingssteun

 • Vormingscentrum Na-Verkoop15Renault Belgi Luxemburg

  Passieve veiligheid2.4.3 Elektrische blokkering van het oprolmechanisme

  Voor een verhoging van het comfort, zijn in de Vel Satis de oprolmechanismes van de gordelsingebouwd in de rugleuningen van de voorstoelen. Vanwege de verschillende standen die de rugleuning kanhebben, kan het blokkeermechanisme niet goed werken bij het accelereren van de auto of als deze niethorizontaal is. De oprolmechanismes krijgen daarom een elektrische bediende blokkering.

  2.4.3.1 Overzicht van het systeem

  1. Huis met hulporganen interieur2. Rekeneenheid airbag3. Blokkeereenheid van de oprolmechanismes4. Oprolmechanismes voor

 • Vormingscentrum Na-Verkoop16Renault Belgi Luxemburg

  Passieve veiligheid

  2.4.3.3 Opname element van de blokkeereenheid

  1. Optische cel2. Zitting met helling3. Kogel

  2.4.3.2 Strategie voor het blokkeren van het oprolmechanisme

  De blokkeereenheid blokkeert de oprolmechanismes in de volgende situaties:- sterk afremmen,- botsing met het activeren van de pyrotechnische elementen,- sterke helling van de auto.

  Het werkt zelfstandig dankzij een ingebouwd optisch opname element. Bij een botsing met het activeren vande pyrotechnische elementen, is het echter de airbagrekeneenheid die de opdracht geeft tot het blokkeren vande oprolmechanismes.Na het uitzetten van het contact, houdt de eenheid 40 minuten lang de voeding. Daarna worden de gordelsgeblokkeerd.De specifieke rekeneenheid van de blokkeermechanismes bevindt zich in de middenconsole.

  Door het opname element kan de eenheid de veranderingen op het gebied van de acceleratie en de helling vande auto detecteren.

  Het bevat een kogel op een zitting met helling. Als de kogel zich verplaatst, bij accelereren of overhellen,informeert de optische cel de eenheid om de oprolmechanismes te blokkeren.

  Acceleratie

 • Vormingscentrum Na-Verkoop17Renault Belgi Luxemburg

  Passieve veiligheid2.4.3.4 Oprolmechanisme voor

  1. Veer2. Elektomagneet3. Hefboom4. Getand wiel van het oprolmechanisme(achter het mechanisme)

  De oprolmechanismes hebben een elektromagnetische blokkering.

  Het mechanisme heeft een hefboom waarvan de veer het getande wiel van het hefboom kan blokkeren.

  Bij het vrijkomen, voedt de rekeneenheid een elektromagneet, waardoor de hefboom wordt ontgrendeld.

 • Vormingscentrum Na-Verkoop18Renault Belgi Luxemburg

  Passieve veiligheid2.5 De AIRBAG

  Het is een luchtkussen, ingebouwd in het stuurwiel, dat snel opblaast bij een aanrijding. Hij isontworpen om borst en hoofd te beschermen.Als een zekere vertragingsdrempel overschreden is zal er ontsteking plaatsvinden. Tijdens de ontsteking van de airbag wordt een spanning aan de elektrische ontsteker gelegd. Dezeontsteker bevindt zich in een propergol-capsule die bij verbranding een grote hoeveelheid gas vrijmaakt inde ballon. Tijdens het opblazen scheurt het luchtkussen uit zijn voorgesneden omslag in soepele kunststof.

  2.5.1 Bestuurdersairbag :

  Deze zit in het stuur en bevat een gasgenerator

  Opblaastijd: 30ms

  Volume van het luchtkussen: 60 liter

 • Vormingscentrum Na-Verkoop19Renault Belgi Luxemburg

  Passieve veiligheidNieuw.

  De bestuurdersairbag van nieuwe voertuigen bestaat uit een speciale airbagconstructie. Deze airbagkan in twee volumes opgeblazen worden (klein of groot volume) in functie van de kracht van de schok ofde positie van de bestuurderszetel.

  Om dit mogelijk te maken heeft de bestuurdersairbag twee gasgeneratoren.Wanneer de bestuurdersairbag in klein volume dient opgeblazen te worden, wordt er n

  gasgenerator ontstoken. Het volume van de airbag wordt beperkt door de naden van het luchtkussen, diebestendig aan de druk van de gasgenerator (zie figuur 1).

  Voor het groot volume te bekomen, worden beide gasgenerators ontstoken. De airbag wordtopgeblazen en de naden scheuren door de hogere druk die heerst in luchtkussen, waardoor de airbag kanworden opgeblazen tot een groot volume.

  Wanneer de frontale airbags in kleine volume worden opgeblazen, kan de bestuurdersairbagopgeblazen worden in groot volume als de bestuurderszetel ver naar achter staat. De positie van de bestuurderszetel kan door de rekeneenheid airbag bepaalt worden door een contactonderaan de bestuurderszetel bevindt (contact met 2 weerstanden).

  Figuur 1. Figuur 2.

  Naad.

  Contact stelrail

  De airbagrekeneenheid bepaald de stand van debestuurdersstoel, om de inschakeldrempel van hettweede volume van de airbag beter te kunnen bepalen.Als het contact gesloten is (zetel in voorste positie) zalde grote volume airbag niet ontstoken worden.

  Het contact is aan de zitting bevestigd en bevat tweeweerstanden.

 • Vormingscentrum Na-Verkoop20Renault Belgi Luxemburg

  Passieve veiligheid2.5.2.Strategie bij een frontale botsing

  Afhankelijk van de intensiteit van de botsing zijn er 3 belangrijke situaties te onderscheiden:

  1. Activeren van de gordelspanners voor en achter en elektrisch blokkeren van de oprolmechanismes voor.2. Activeren van de frontale airbags (met kleine volume) en van de heupgordelspanner van de bestuurder.3. Activeren van de frontale airbags (met grote volume)

  Intensiteit van de botsing

 • Vormingscentrum Na-Verkoop21Renault Belgi Luxemburg

  Passieve veiligheidHet draaiend contact:

  Om een elektrische verbinding te maken tussen de stuurkolom en het stuurwiel gebruikt men eendraaiend contact. Het draaiend contact bestaat uit een soepele kabel die op- en afgerold wordt naar gelangde beweging van het stuur. De lengte van de kabel is zodanig, dat het stuur 2.5 omwentelingen in beiderichtingen kan gedraaid worden.

  Opmerking:

  In sommige gevallen is het draaiend contact uitgerust met een venster om zijn positie aan te geven.Dit venster dient om het draaiend contact te centreren vooraleer het stuurwiel te monteren.

  Nota : Men moet de werkplaatshandleiding gebruiken voor elke ingreep.

 • Vormingscentrum Na-Verkoop22Renault Belgi Luxemburg

  Passieve veiligheid2.5.3 De autonome airbag:

  De airbag-versie van de R19 werkt volledig autonoom. Het systeem bevindt zich volledig in het stuuren bestaat uit 3 delen:

  - HET KUSSEN is een geheel van een gasgenerator en een opblaasbaar kussen die opgesloten zit ineen omslag van soepele kunststof en die aan de binnenzijde reeds voorgesneden is. Het kussen is d.m.v. 2bouten op het stuur bevestigd.

  - DE BATTERIJ levert de nodige energie om de rekeneenheid te laten functioneren en de ontstekingvan de airbag te verzorgen. Deze batterij wordt elke 4 jaar vervangen.

  - DE REKENEENHEID is een compacte eenheid die voorzien is van een deceleratiesensor en eenontstekingscircuit met energiereserve. Het systeem wordt vervolledigd door een diagnosefunctie die in hetgeval van een defect oplicht. De tijdsduur van de foutmelding is afhankelijk van de capaciteit van eentweede batterij (5 weken).

  Opmerking:

  Het airbag systeem van recente wagens wordt gevoed door de batterij van het voetuig. Derekeneenheid regelt zowel de airbags als de gordelspanners. De bediening van de snelheidsregelaar en deontstekingsstroom van de airbag worden doorgegeven door het draaiend contact.

  Kussen

  Batterij

  Rekeneenheid

  Controlelampje

  Stuur v.d. R19

 • Vormingscentrum Na-Verkoop23Renault Belgi Luxemburg

  Passieve veiligheid2.5.4 De passagiersairbag:

  Deze airbag bevindt zich in het dashboard tegenover de passagier. Hij kan uit 1 of 2 gasgeneratorenbestaan. Volume is 130 l.

  2.5.5 De autonome laterale airbag:

  Hierbij bevat de zetel een pyrotechnischesensor, twee "Nonel" buisjes en een kussen. Depyrotechnische sensor bevat een hoeveelheid poederen een ontsteker om de ontploffing op gang tebrengen tijdens een botsing. D e "Nonel" buisjesbevatten een poederlaagje aan de binnenkant van dewanden. Deze zetten de verbranding voort, diebegonnen is in de pyrotechnische sensor, naar degenerator van het kussen.

 • Vormingscentrum Na-Verkoop24Renault Belgi Luxemburg

  Passieve veiligheidWerking: Bij een laterale aanrijding zal via de deur, de afdekplaat van de stoelrail tegen de

  pyrotechnische sensor gestoten worden. De ontsteking die daaruit voortkomt, ontvlamt het poeder op dewanden van de "Nonel" buisjes. Deze buisjes zullen de ontbranding van de gasgeneratoren veroorzaken.

  Opgepast!

  Het is verboden een hoes te trekken over een zetel die uitgerust is met een laterale airbag.

  - 4 lichaam van de sensor- 5 afdekkap- 6 veer- 7 en 8ontstekerscontact- 9 springstof- 10 veiligheidskap- 11 kussen- 12 gasgenerator- 13 verbrandingskamer- 14 steun van de airbag

  2.5.6 De laterale airbag:

  Deze zijn in de rugleuning gebouwd van de voorste zetels. Ze bevinden zich aan de kant van deportieren.

  Op dit systeem worden de lateraleairbags gestuurd door dezelfde rekeneenheidals die van de frontale airbags en degordelspanners.

  Tijdens het opblazen scheurt de ballonuit zijn voorgesneden omslag en uit debekleding van de zetel.

 • Vormingscentrum Na-Verkoop25Renault Belgi Luxemburg

  Passieve veiligheid2.5.7 Gordijnairbag.

  De gordijnairbags bevinden zich in de langsrichting van het dak van het voertuig. De gordijnairbagwordt ontstoken wanneer er een zijdelingse schok wordt waargenomen (alleen de gordijnairbag aan dekant waar de schok heeft plaats gevonden, zal worden ontstoken).

  De gordijnairbags worden samen ontstoken met de zijdelingse airbags in de zetels.De gordelspanners kunnen geactiveerd worden afhankelijk van de kracht van de schok.

  Opgelet.Plaats geen hoezen op zetels die zijn uitgerust met zijdelingse airbags.Plaats geen voorwerpen in het ontplooiingsgebied van de airbags.

 • Vormingscentrum Na-Verkoop26Renault Belgi Luxemburg

  Passieve veiligheid2.5.8 De laterale schoksensor (satellieten):

  Dit zijn 2 pizo-elektrische opname-elementen die zich langs beide kanten van de wagen bevinden.

  Deze bevatten autodiagnosefuncties die verschillende informatie naar de module van de airbagsturen. De rekeneenheid van de airbag voedt de satellieten met een stabiele spanning. Het signaal dat desensor terugstuurt is van het type Puls Breedte Modulatie (PWM).

  De satellieten zenden volgende informatie naar de rekeneenheid van de airbag:- satelliet in werking.- satelliet in storing.- botsing gedetecteerd.- aanvraag om de laterale airbag te ontsteken.

 • Vormingscentrum Na-Verkoop27Renault Belgi Luxemburg

  Passieve veiligheid2.6 Rekeneenheid of module:

  Er bestaan twee types rekeneenheden.

  2.6.1 Eerste generatie:Hierin vindt men 2 types

  A. Een rekeneenheid enkel voor de gordelspanners met:

  - een elektromechanisch opname element- ontstekingssysteem van gordelspanners

  B. Een rekeneenheid voor gordelspanners en airbag met:

  - een elektromechanisch opname element voor de gordelspanners- een elektromechanisch opname element voor de airbag- een ontstekingssysteem van gordelspanners en airbag- elektronische bewaking van het ontstekingssysteem van de airbags

  Autodiagnose :

  Bij het aanzetten van het contact wordt een zelfdiagnose uitgevoerd (lampje brandt enkele secondenen dooft). De rekeneenheid controleert continu de elektrische bedrading en de weerstand van de ontsteker.De eenheid doet een lampje oplichten op het instrumentenbord of in het stuur (R19) wanneer eenonregelmatigheid ontdekt wordt (kortsluiting of onderbreking).

  Enkel uit te meten met de XRBAG.

 • Vormingscentrum Na-Verkoop28Renault Belgi Luxemburg

  Passieve veiligheidDe elektromechanische deceleratiesensor:

  De systemen airbag en gordelspanners zijn beiden voorzien van een deceleratiesensor. Dewerkingsdrempel van beide sensoren zijn verschillend. De eerste sensor dient voor het in werking stellenvan de gordelspanners en reageert bij een middelmatige tot grote schok. De tweede doet dienst alsontsteker van de airbag en reageert enkel op een grote schok.

  Het werkingsprincipe van de sensor berustop het gebruik van een schakelaar, metverende contacten (ILS), die zich in eencapsule bevindt. Deze schakelaar laat eenelektrische stroom door van zodra hij aaneen magnetisch veld wordt blootgesteld.een permanente magneet wordtweggehouden van de ILS capsule dooreen geijkte veer.Tijdens een aanzienlijke deceleratie wordt de massakracht van de magneet groter dan die van de geijkteveer. De magneet verplaatst zich en komt op de hoogte van het ILS. Het contact sluit zich en veroorzaaktzo de ontsteking van het aangesloten veiligheidssysteem.

  We merken hierbij op dat elke sensor voorzien is van een energiereserve. Deze reserve bestaat uiteen condensator met hoge capaciteit. In geval van de vernietiging van de batterij tijdens een aanrijding zalde condensator zich ontladen in het systeem en zonodig voor de ontsteking zorgen.

  Nota : Voor elke ingreep moet de voeding van de rekeneenheid onderbroken worden enwacht men 5 minuten tot de energiereserves leeg zijn.

  Gecalibreerde veerMagneet

  ILS-ampoule

 • Vormingscentrum Na-Verkoop29Renault Belgi Luxemburg

  Passieve veiligheid2.6.2 Tweede generatie:

  De rekeneenheid met oranje stekker met 30 aansluitingen kan gebruikt worden voorgordelspanners alleen of voor gordelspanners en airbag(s). Afhankelijk van de functie heeft menverschillende onderdelen:

  - een elektromagnetische veiligheidssensor- een deceleratiemeter voor de airbags- een ontstekingscircuit voor de verschillende pyrotechnische systemen- een energiereserve- een diagnosesysteem en opslaan van fouten in het geheugen (behalve gordelspanners alleen)- een circuit voor het aan-en afslaan van het controlelampje op het dashboard (behalve gordelspanners alleen)- een communicatie interface K en L langs de diagnoseaansluiting (behalve gordelspanners alleen)

  gordelspanners alleen

  airbag en gordelspanners

 • Vormingscentrum Na-Verkoop30Renault Belgi Luxemburg

  Passieve veiligheidDe SRP II rekeneenheid met gele stekker met 30 aansluitingen is universeel en zal dus

  geconfigureerd moeten worden i.f.v. de veiligheidsuitrusting van de wagen.Deze rekeneenheid bevat:

  - een elektromagnetische veiligheidssensor- een elektronische deceleratiemeter- een ontstekingscircuit voor de verschillende pyrotechnische systemen- een energiereserve- een diagnosesysteem en opslaan van fouten in het geheugen (behalve gordelspanners alleen)- een circuit voor het oplichten en doven van het controlelampje op het dashbord (behalve

  gordelspanners alleen)- een communicatie interface K en L langs de diagnoseaansluiting (behalve gordelspanners alleen)

  AUTODIAGNOSE:

  Een controlelamp op het dashboard controleert het circuit van de gordelspanners en airbag(behalve gordelspanners alleen). Deze lamp licht enkele seconden op na het aanzetten van het contact endooft daarna.

  DIAGNOSE APPARATUUR

  - XRBAG- CLIP

 • Vormingscentrum Na-Verkoop31Renault Belgi Luxemburg

  Passieve veiligheidDe rekeneenheid met oranje stekker 50 aansluitingen wordt gebruikt voor wagens met lateraleairbags. Hij garandeert eveneens de werking van de frontale airbags en de gordelspanners.Deze rekeneenheid bevat:

  - een deceleratiemeter als veiligheidssensor (voor frontale airbags en gordelspanners)- een deceleratiemeter als veiligheidssensor (voor laterale airbags)- een elektronische deceleratiemeter (voor de frontale airbags en gordelspanners)- verbindingen met de laterale schoksensor (satellieten)- een ontstekingscircuit voor de verschillende pyrotechnische systemen- een energiereserve- een diagnosesysteem en opslaan van fouten in het geheugen- een circuit voor het oplichten en doven van het controlelampje op het dashboard- een communicatie interface K en L langs de diagnoseaansluiting

  De rekeneenheid bedient de laterale airbags, na het signaal "aanvraag tot ontsteken" van desatellieten EN als de informatie bevestigd is door de pizo-elektrische sensor in de rekeneenheid.

  Opmerking:

  De laterale airbags ontsteken niet bij:- een frontale schok- een schok langs achter- een schok van de tegenoverstaande kant

 • Vormingscentrum Na-Verkoop32Renault Belgi Luxemburg

  Passieve veiligheidDe rekeneenheid met gele stekker 75 aansluitingen wordt gebruikt voor wagens met laterale en

  gordijnairbags.Deze rekeneenheid bevat :

  - een elektronische veiligheidssensor voor de frontale airbags en gordelspanners- een elektronische veiligheidssensor voor de zij-airbags- een vertragingsmeter voor de frontale airbags en gordelspanners- een enegiereserve voor de verschillende ontstekingslijnen- zelfcontrolesysteem met storingsgeheugen- een circuit dat het waarschuwinglampje op het instrumentenpaneel aanstuurt .- diagnoseaansluiting.- een aansluiting met de schakelaar voor het bepalen van de bestuurderszetelpositie

 • Vormingscentrum Na-Verkoop33Renault Belgi Luxemburg

  Passieve veiligheidVoorwaarde voor het ontsteken :

 • Vormingscentrum Na-Verkoop34Renault Belgi Luxemburg

  Passieve veiligheid

  2.7 Hoofdsteun (deel van passieve veiligheid):

  Met dit type hoofdsteunen wordt de afstand hoofd/hoofdsteun verkleind tijdens een aanrijding. Ditvermindert aanzienlijk de kans op nekletsels.

  Werking:

  Bij een aanrijding wordt het voorste deel van de hoofdsteun samen met het hoofd naar voorgeduwd (zie 3 op fig). Als het hoofd, na de aanrijding, terug naar achter wordt geduwd zal dit geleidelijkgebeuren daar de hoofdsteun een zekere weerstand biedt.

 • Vormingscentrum Na-Verkoop35Renault Belgi Luxemburg

  Passieve veiligheid2.8 Rekeneenheid airbag in het multiplexnetwerk

  De rekeneenheid van de airbag is n van de rekeneenheden die informatie uitzenden en ontvangen via hetmultiplexnetwerk van de wagen.

  Rekeneenheden waarmee de rekeneenheid van de airbag gegevens mee uitwisselt zijn.

  RekeneenheidInstrumentenpaneel

  InspuitsysteemStuurkolomgrendel

  Huis met hulporganenSpraakmaker

  ABS

  Airbaglampje laten brandenMotor uitschakelen

  Portieren ontgrendelen en alarmknipperlichtenoplichtenVergrendelen van de stuurkolom verbieden

  Berichten uitschakelenRijsnelheid*

  Functie

  *De rekeneenheid van de airbag gebruikt de informatie over de rijsnelheid voor het verfijnen van hetinschakeldrempels

  De rekeneenheid van de airbag bevat de configuratie van het multiplexnetwerk (de zogenaamde topologie).Bij het vervangen van de rekeneenheid, moet hij worden geconfigureerd.

 • Vormingscentrum Na-Verkoop36Renault Belgi Luxemburg

  Passieve veiligheid

  3. MAATREGELEN (veiligheid):

  Men moet enkele voorzorgen nemen bij de diagnose of reparatie van dezeonderdelen.

  + De rekeneenheid blijft operationeel tot 5 minuten nadat het contact werd afgezet.

  + De airbag van de R19 is altijd actief zelfs wanneer het contact werd afgezet.

  + Als de rekeneenheid niet vergrendelbaar is, koppel dan de batterij los of trek een zekering uit en wacht 5 minuten.

  + Indien de rekeneenheid vergrendelbaar is, moet men deze vergrendelen met behulp van de CLIP.

  + Indien men vergeet de rekeneenheid te ontgrendelen gaat het controlelampje op het dashboard oplichten.

  + Sluit nooit de connector terug aan bij een R19 wanneer het stuur gedemonteerd is. Monteer de valse ontsteker(speciaal gereedschap) om te voorkomen dat het lampje gaat pinken.

  + Nooit een continuiteitsmeting uitvoeren met een multimeter wanneer de gordelspanner of de airbags aangesloten zijn. De multimeter levert een stroom die kan leiden tot het ontsteken van de systemen.

  + Dit multimeterverbod geldt ook voor het meten op de ontstekers.

  + Verzeker u ervan dat er geen spanning op de connectoren staat bij het terug aansluiten van de airbag of de gordelspanner.

  + Het is verboden een pyrotechnisch systeem nabij een warmtebron te houden.

  + Bij het ontsteken van de gordelspanners of de airbag(s): - bij een rekeneenheid van de eerste generatie, moet deze verplicht vervangen worden. - bij een rekeneenheid van de tweede generatie die te controleren is met een diagnosetoestel, zal het diagnose lampje aanslaan op het dashboard. De rekeneenheid zal zich definitief vergrendelen. Op recente wagens zal de rekeneenheid soms ontgrendelbaar zijn (als het aantal ongelukken opgeslagen in zijn geheugen kleiner is dan 3).

  + Vooraleer een pyrotechnisch systeem weg te werpen dient men deze onschadelijk te maken.

 • Vormingscentrum Na-Verkoop37Renault Belgi Luxemburg

  Passieve veiligheid

  + Bij het vervangen van de gordels, moet men rekening houden met het type gordels (ZIE BIJLAGE) :

  Airbag bestuurder = gordel (LEI) 400 daN met symbool airbag

  Airbag passagier = gordel (LEI) 400 daN met symbool airbag

  Zonder airbag = klassieke gordel (LEI) 600 daN

  Opmerking: Als de gordelspanners afgegaan zijn tijdens een aanrijding moeten deveiligheidsgordels systematisch ook vervangen worden (sommige wagens zijn achteraan ookuitgerust met LEI gordels).

  + Bij het vervangen van de voorruit, niet vergeten de klevers (Grp. 56 van algemene onderdelen, monogrammen) te plakken die de uitrusting van de wagen weergeeft.

  + Na demontage/montage van een passagiersairbag moet automatisch de verzegeling vervangen worden door een blauw etiket na-verkoop (zie magazijn).

 • Vormingscentrum Na-Verkoop38Renault Belgi Luxemburg

  Passieve veiligheid

  op het display.

  4. De diagnose apparaten:

  4.1 Het controletoestel XRBAG

  Het controletoestel XRBAG is een specifiek toestel dat dient voor het controleren en het makenvan een diagnose van de gordelspanners en airbag.

  Een inwendige controle uitgevoerd (door XRBAG) vr elke meting garandeert een totaleveiligheid tegen het sporadisch afgaan van gordelspanner en airbag.

  Bij het aansluiten van de XRBAG op de wagen zal het toestel niet functioneren indien debatterijspanning lager is dan 10 V. In dit geval verschijnt:

  Dankzij het toetsenbord kan men de verschillende metingen op de wagen uitvoeren.Op het display verschijnen onmiddelijk de waarden die voor de meting worden gevraagd.Op de XRBAG kunnen volgende metingen worden uitgevoerd:

  - Weerstandsmeting op elke plaats van de bedrading van airbag of gordelspanners.- Controle van de isolatie van de airbag en gordelspanners circuits t.o.v. de massa en de batterij (+).- Test : - van het verklikkerlampje

  - van de voedingsspanning op de rekeneenheid- Tijdelijke voeding (3.5 V) gedurende 30 sec voor de controle van de autonome airbag.

  De waarden worden in Ohm gegeven voor de weerstanden en in Volt voor de spanningen.

 • Vormingscentrum Na-Verkoop39Renault Belgi Luxemburg

  Passieve veiligheidDe nauwkeurigheid van spanningswaarden en van de weerstandswaarden lager dan 10 Ohm

  bedraagt een tiende van een eenheid.De voeding van het toestel geschiedt hetzij rechtstreeks van de batterij, hetzij via de

  sigarenaansteker.

  4.2 De XR 25 :

  Dit apparaat laat toe de opgeslagen fouten in de rekeneenheid airbag (2e generatie) uit te lezen.

  4.3 De CLIP

  De CLIP kan storingen terugvinden in de rekeneenheid van de airbag of in de bedrading. Hetis mogelijk om met de CLIP de rekeneenheid te vergrendelen of ontgrendelen. Wanneer derekeneenheid vergrendeld is zullen de verschillende circuits inactief zijn. Zo kan men een controleuitvoeren zonder gevaar en zonder de voeding van de rekeneenheid uit te zetten.

 • Vormingscentrum Na-Verkoop40Renault Belgi Luxemburg

  Passieve veiligheid4.4 De valse airbagontsteker :

  Een valse ontsteker, omgeven door een rode behuizing, wordt geleverd met de XRBAG.Hij heeft dezelfde elektrische eigenschappen (weerstand) als een rele ontsteker en dient om een airbag tevervangen tijdens een controle. Deze voorkomt tevens het ontladen van de batterij als de airbag van eenautonome airbag wordt gedemonteerd.

  4.5 Adaptor met 30 uitgangen :

  Deze adaptor komt i.p.v. de rekeneenheid 30 uitgangen en laat toe de XRBAG aan te sluiten aande voertuigbekabeling. Met deze stekker kan een controle uitgevoerd worden op onderbreking,massasluiting of kortsluiting, het dashboardlampje en de voedingsspanning van de rekeneenheid.

  A lijn 2 passagiersairbagB lijn airbag bestuurderC lijn 1 passagiersairbagD lijn gordelspanner passagierE lijn gordelspanner bestuurder

  1 verbinding XRBAG2 niet in gebruikA lijn 1 bestuurdersairbagB lijn airbag passagierC lijn gordelspanner passagierD lijn gordelspanner bestuurder

  Oranje Ref : 00 00 911 292 Geel Ref : 00 00 911462

  Ref : 00 00 931 066

 • Vormingscentrum Na-Verkoop41Renault Belgi Luxemburg

  Passieve veiligheid4.6 Adaptor met 50 uitgangen Renault (Ref : 00 00 590 140):

  Deze adaptor komt i.p.v. de rekeneenheid 50 uitgangen en laat toe de XRBAG aan te sluiten aande voertuigbekabeling. Met deze stekker kan een controle uitgevoerd worden op:

  - onderbreking- massasluiting- kortsluiting- het dashboardlampje- voedingsspanning van de rekeneenheid..

  1 niet gebruikt2 Voeding en lampjeA lijn gordelspanner bestuurderB lijn gordelspanner passagierC lijn frontale airbag bestuurderD lijn frontaleairbag passagierE lijn laterale airbag bestuurderF lijn laterale airbag passagier

  A lijn gordelspanner bestuurderB lijn 1 airbag passagierC lijn frontale airbag bestuurderD lijn gordelspanner passagierE lijn 2 airbag passagierF lijn laterale airbag bestuurderG lijn laterale airbag passagier1 lampje airbag, +APC, Massa

  4.7 Adaptor met 50 uitgangen Matra (Ref : 00 05 901 405):

 • Vormingscentrum Na-Verkoop42Renault Belgi Luxemburg

  Passieve veiligheid4.8 Adaptor met 75 uitgangen (Ref : 00 00 161 500):

  Deze adaptor komt i.p.v. de rekeneenheid 75 uitgangen en laat toe de XRBAG aan te sluiten aande voertuigbekabeling. Met deze stekker kan een controle uitgevoerd worden op:

  - onderbreking- massasluiting- kortsluiting- het opnameelement bestuurderzetel- het airbagcontactslot (dashboard airbag uitzetten met sleutel).

  1 niet gebruiktA lijn gordijnairbag bestuurderB lijn gordijnairbag passagierC lijn gordelspanner schouder bestuurderF lijn gordelspanner schouder bestuurderG lijn heupgordelspanner bestuurderI lijn 1 stuurwielairbagJ lijn 2 stuurwielairbagK lijn 1 dashboardairbagL lijn 2 dashboardairbagM lijn zij-airbag bestuurderN lijn zij-airbag passagier rechts voorQ lijn zij-airbag passagier links achterR lijn zij-airbag passagier rechts achter

 • Vormingscentrum Na-Verkoop43Renault Belgi Luxemburg

  Passieve veiligheid5. Nieuw.

  5.1 Overzicht van ALLE ontstekers.

  1 Frontale bestuurdersairbag.2 Frontalepassagiersairbag3 Zijruitairbag (links en rechts).4 Zijairbag achter(links en rechts).5 Zijairbag voor(links en rechts).6 Gordelspanner heupgordel (alleen bestuurder)7 Gordelspanner bestuurder.8 Gordelspanner passagier.9 Gordelspanner rechts achter.10Gordelspanner links achter.11 Oprolmechanisme met elektrische blokkering bestuurder12 Oprolmechanisme met elektrische blokkering passagier13 Rekeneenheid airbag.14 Blokkeereenheid van de oprolmechanismes.15 Contact stelrail bestuurder.16 Satelliet (links en rechts).

 • Vormingscentrum Na-Verkoop44Renault Belgi Luxemburg

  Passieve veiligheid5.2 Kenmerken van ontsteking van de pyrotechnische systemen op nieuwe voertuigen.

  Gordelspanners. Frontale airbags Frontale airbags Laterale airbags.klein volume. groot volume. Gordijnairbag.

  niveau 1 ja nee nee neeFrontale schokniveau 2 ja ja nee* neeFrontale schokniveau 3.*** ja** ja ja neeFrontale schokniveau 1 nee nee nee jaLaterale schokniveau 2 ja nee nee jaLaterale schok"Koprol". ja nee nee nee

  Schok ja** nee nee nee achteraan

  * als de bestuurderszetel in de achterste positie staat, gaat de frontale (groot volume) airbag af.** + heupgordelspanner.*** de laterale airbags kunnen ook ontstoken worden afhankelijk van de kracht van de schok.

  Nota : De laterale airbags aan de andere zijde kunnen eventueel mee ontstoken worden afhankelijkvan de schok.

  5.3 Specifieke ontsteking van de frontale airbags als alleen de kleine volume airbags zijnafgegaan.

  De rekeneenheid stuurt de tweede gasgenerator altijd aan na de eerste. In het geval dat alleen de kleinevolume nodig is, zorgt de rekeneenheid voor een vertragingstijd (150ms) zodat het weer opblazen geeneffect heeft voor de inzittenden. Door deze functie hebben de hulpdiensten alleen te maken met frontaleairbags die zijn uitgewerkt.

 • Vormingscentrum Na-Verkoop45Renault Belgi Luxemburg

  Passieve veiligheidBijlage 1 :

 • Vormingscentrum Na-Verkoop46Renault Belgi Luxemburg

  Passieve veiligheid

  Referentie Rf. ACTIA Omschrijving Kleur

  aansluiting

  00 00 911 100 Adaptor aansteker XR-BAG Zwart

  00 00 911 200 P102 129-500 Draad Adapt. XRBAG Grijs/Wit

  00 00 911 286 P102 129-901 Draad Adapt. XRBAG Groen/Wit

  00 00 911 287 P102 129-902 Draad Adapt. XRBAG Wit

  00 00 911 288 P102 129-903 Draad Adapt. XRBAG Zwart/Wit

  00 00 911 289 P102 129-904 Draad Adapt. XRBAG Zwart/Wit

  00 00 911 290 P102 129-905 Draad Adapt. XRBAG Blauw/Wit

  00 00 911 291 P102 129-906 Draad Adapt. XRBAG Mauve/Wit

  00 00 911 292 P102 873 Draad Adapt. XRBAG (30 uitgangen) Zwart/Oranje

  00 00 911 368 P102 129-907 Draad Adapt. XRBAG Zwart/Wit

  00 00 911 462 P102 129-908 Draad Adapt. XRBAG (30 uitgangen) Zwart/Geel

  00 00 931 066 Valse ontstekeker Rood

  00 00 590 140 P104 222A Draad Adapt. XRBAG (50 uitgangen) Oranje/Zwart

  00 05 901 405 P104 223A Draad Adapt. XRBAG (50 uitgangen) Oranje/Zwart

  00 00 161 500 Draad Adapt. XRBAG (75 uitgangen) Geel

  00 00 161 600 Draad Adapt. XRBAG (28 uitgangen) Zwart

  Bijlage 2 :