Pasar-magazine november 2012

12
met kids NIEUW AFGIFTEKANTOOR: GENT X Vleugels voor je vrije tijd 11 November 2012 Biarritz Bij de Basken Cultuur 3 x Permeke

description

Elke maand staat het Pasar-magazine boordevol interessante reportages, nieuwe wandel-, fiets- en kampeertips, een grote waaier aan leuke uitjes dichtbij, een selectie van Pasar-activiteiten en nog veel meer. Nieuwsgierig naar het magazine van deze maand? Hier vind je een voorsmaakje…

Transcript of Pasar-magazine november 2012

met kids

NIEUW

AFGIFTEKANTOOR: GENT X

V l e u g e l s v o o r j e v r i j e t i j d11November 2012

BiarritzBij de Basken

Cultuur

3 x Permeke

001 1112.indd 1 10/10/12 13:10

5 CampStory Jan uit Lier

8 Passage Kunstendag voor kids • Franse winter-

pret • 20 x Hasselt • Brugs Historium • Spiritueel reizen • Winterklaar Paradiski • Wandeling van het jaar • Capitool voor families • De smaak van thuis • Etiquette op reis • GR-wande-len in Antwerpen

20 Pasar gezin28 Buur natuur De Antwerpse fortengordel

39 Cultuur Het Stedelij k heropent in Amsterdam

46 Pasar outdoor

Rubrieken

68

40

6448 Pasar Meer aandacht voor recreatie en

toerisme in de provincies • Vakantie-

Idee op 8 en 9 december • Duinse

Polders voor een vriendenprij sje •

Kampkwestie: schade repareren aan

je caravan of camper

30

NIEUWE REEKS

14

57 Pasar kamperen67 Pasar buiten77 Pasar cultuur78 België Familieweekend aan de Semois

84 Pasar dichtbij94 Het laatste woord John Devliegher. Wandelen is genieten

6 PASAR NOVEMBER 2012

Oostenrijk Gps-trip naar

de stilte

Marokko Kids in een sprookje

In de volksmond Deel 1: Het spoor van de paling

CultuurPermekes expressionisme

BelgiëWandelfl irt aan de schreve

CoverFoto: Sylvie D’Hoore

006-007 1112.indd 6 10/10/12 13:14

November 2012 - jaargang 5

Reportages

68

22

86

40

58

E X T R A3FIETS- EN WANDELFICHES

Pasar: + 8 %Bij na 100.000 lezers namen het afgelopen jaar Pasar maandelij ks ter hand. Daarmee stij gt Pasar met liefst 8 %. Dat blij kt uit een onderzoek

van het CIM (Centrum voor Informatie over de Media), dat onderzoek verricht naar kranten, week-

bladen en maandmagazines, hun oplage en bereik aan lezers. Na de naamswij ziging in 2008 (Kreo werd Pasar) heeft het magazine duidelij k zij n plek ingenomen op de magazinemarkt en is Pasar nu stilaan wij d verspreid geraakt.

Pasar boert daarmee goed in vergelij king met andere toeristische magazines op de Vlaamse markt, die licht tot zwaar achteruit gaan. Uiteraard zij n er tal van redenen voor de achteruit-gang van vele magazines: minder mensen abonneren zich, groter switchgedrag, minder lidmaatschappen van een vereniging, de maatschappelij ke crisis, fi nanciële besparingen … De diversiteit aan redenen maakt het aartsmoeilij k om te overleven in de geschre-ven mediamarkt. Pasar wil elk lid voorop stellen en zoekt wegen om nieuwe doelgroepen aan te spreken. De stij ging van ons aantal lezers is een deugddoende bevestiging dat de wegen die dit magazine inslaat, gewaardeerd worden. Dank daarvoor!

Deze maand starten we met een nieuwe toeristisch-culinaire reeks: In de volksmond. Alle uitleg over dit project vind je op pagina 13. Journalist Gert Corremans en fotograaf Michaël Dehaspe zwierven doorheen België om die typische streekproducten, die gerechten van onze grootouders te onderzoeken en te zien wat ze voor een regio betekenen. En bovenal hoe en welke toeristi-sche initiatieven er daar ontstaan die het product en het gerecht mee in de kij ker plaatsen. Surfen op nostalgisch culinair genot in een hedendaags kleedje.

Veel leesplezier!

Gunther RitsmansHoofdredacteur Pasar

74

bladen en maandmagazines, hun oplage en bereik aan lezers. Na de naamswij ziging in 2008 (Kreo werd Pasar) heeft het magazine

Pasar nu stilaan wij d verspreid

van een vereniging, de maatschappelij ke crisis,

PASAR NOVEMBER 2012 7

FrankrijkBaskenland, pittig gepeperd

Interview Evi Hanssen

Langs de taalgrens

Deel 2: Van Walshoutem

naar Lembeek

FrankrijkParadij selij k Martinique

006-007 1112.indd 7 10/10/12 13:15

5 CampStory Jan uit Lier

8 Passage Kunstendag voor kids • Franse winter-

pret • 20 x Hasselt • Brugs Historium • Spiritueel reizen • Winterklaar Paradiski • Wandeling van het jaar • Capitool voor families • De smaak van thuis • Etiquette op reis • GR-wande-len in Antwerpen

20 Pasar gezin28 Buur natuur De Antwerpse fortengordel

39 Cultuur Het Stedelij k heropent in Amsterdam

46 Pasar outdoor

Rubrieken

68

40

6448 Pasar Meer aandacht voor recreatie en

toerisme in de provincies • Vakantie-

Idee op 8 en 9 december • Duinse

Polders voor een vriendenprij sje •

Kampkwestie: schade repareren aan

je caravan of camper

30

NIEUWE REEKS

14

57 Pasar kamperen67 Pasar buiten77 Pasar cultuur78 België Familieweekend aan de Semois

84 Pasar dichtbij94 Het laatste woord John Devliegher. Wandelen is genieten

6 PASAR NOVEMBER 2012

Oostenrijk Gps-trip naar

de stilte

Marokko Kids in een sprookje

In de volksmond Deel 1: Het spoor van de paling

CultuurPermekes expressionisme

BelgiëWandelfl irt aan de schreve

CoverFoto: Sylvie D’Hoore

006-007 1112.indd 6 10/10/12 13:14

November 2012 - jaargang 5

Reportages

68

22

86

40

58

E X T R A3FIETS- EN WANDELFICHES

Pasar: + 8 %Bij na 100.000 lezers namen het afgelopen jaar Pasar maandelij ks ter hand. Daarmee stij gt Pasar met liefst 8 %. Dat blij kt uit een onderzoek

van het CIM (Centrum voor Informatie over de Media), dat onderzoek verricht naar kranten, week-

bladen en maandmagazines, hun oplage en bereik aan lezers. Na de naamswij ziging in 2008 (Kreo werd Pasar) heeft het magazine duidelij k zij n plek ingenomen op de magazinemarkt en is Pasar nu stilaan wij d verspreid geraakt.

Pasar boert daarmee goed in vergelij king met andere toeristische magazines op de Vlaamse markt, die licht tot zwaar achteruit gaan. Uiteraard zij n er tal van redenen voor de achteruit-gang van vele magazines: minder mensen abonneren zich, groter switchgedrag, minder lidmaatschappen van een vereniging, de maatschappelij ke crisis, fi nanciële besparingen … De diversiteit aan redenen maakt het aartsmoeilij k om te overleven in de geschre-ven mediamarkt. Pasar wil elk lid voorop stellen en zoekt wegen om nieuwe doelgroepen aan te spreken. De stij ging van ons aantal lezers is een deugddoende bevestiging dat de wegen die dit magazine inslaat, gewaardeerd worden. Dank daarvoor!

Deze maand starten we met een nieuwe toeristisch-culinaire reeks: In de volksmond. Alle uitleg over dit project vind je op pagina 13. Journalist Gert Corremans en fotograaf Michaël Dehaspe zwierven doorheen België om die typische streekproducten, die gerechten van onze grootouders te onderzoeken en te zien wat ze voor een regio betekenen. En bovenal hoe en welke toeristi-sche initiatieven er daar ontstaan die het product en het gerecht mee in de kij ker plaatsen. Surfen op nostalgisch culinair genot in een hedendaags kleedje.

Veel leesplezier!

Gunther RitsmansHoofdredacteur Pasar

74

bladen en maandmagazines, hun oplage en bereik aan lezers. Na de naamswij ziging in 2008 (Kreo werd Pasar) heeft het magazine

Pasar nu stilaan wij d verspreid

van een vereniging, de maatschappelij ke crisis,

PASAR NOVEMBER 2012 7

FrankrijkBaskenland, pittig gepeperd

Interview Evi Hanssen

Langs de taalgrens

Deel 2: Van Walshoutem

naar Lembeek

FrankrijkParadij selij k Martinique

006-007 1112.indd 7 10/10/12 13:15

14 PASAR novembeR 2012

| Deel 1 - Paling |

Tussen Berlare en Bornem kronkelt de Schelde als een paling. Alsof het landschap eetbaar is, gaat hier geen volksfeest voorbij zonder paling in het groen. De drie palinghandels die Vlaanderen nog telt, komen allemaal hiervandaan. De beste gids in het Scheldeland is dus een geheimzinnige gladde jongen.

OOSTENRIJK

KARINTHIË

TIROL

Kötsach-Mauthen

Mayrhofen

Wenen

Lembe

ek

Walsho

utem

2

VLAANDEREN

WALLONIË

Van Walshoutemnaar Lembeek

In devolksmond

PALING

2

BELGIË

BELGIË

Bouillon

1

FRANKRIJK

Parijs

FRANSBASKENLAND

BELGIË

DendermondeHeuvelland

de paling

Hetglibberige spoor

van

013-019 1112.indd 14 10/10/12 13:26

14 PASAR novembeR 2012

| Deel 1 - Paling |

Tussen Berlare en Bornem kronkelt de Schelde als een paling. Alsof het landschap eetbaar is, gaat hier geen volksfeest voorbij zonder paling in het groen. De drie palinghandels die Vlaanderen nog telt, komen allemaal hiervandaan. De beste gids in het Scheldeland is dus een geheimzinnige gladde jongen.

OOSTENRIJK

KARINTHIË

TIROL

Kötsach-Mauthen

Mayrhofen

Wenen

Lembe

ek

Walsho

utem

2

VLAANDEREN

WALLONIË

Van Walshoutemnaar Lembeek

In devolksmond

PALING

2

BELGIË

BELGIË

Bouillon

1

FRANKRIJK

Parijs

FRANSBASKENLAND

BELGIË

DendermondeHeuvelland

de paling

Hetglibberige spoor

van

013-019 1112.indd 14 10/10/12 13:26

PASAR novembeR 2012 15

guy Van Cauteren grapt: ‘Hij moet licht geven in het donker’. Zijn paling in het groen is de groenste die ik ooit heb ge-zien. Netjes gefileerd ook, de stukjes vis zien er hapklaar en beetgaar uit. Heel anders dan de vale, papperige brij die

me als kind deed huiveren op volksfeesten. Toen ik een uur geleden zag hoe paling gevild wordt, was mijn maag nog zo groot als een pingpongbal. ‘Mijn vader leverde vroeger bij een palinghuis aan het Donkmeer’, vertelt slagerszoon Guy. ‘Buiten zat er een manneke levende paling te stropen. De vis ingesmeerd met zand, zodat hij niet wegglipte. En dan, in twee snokken, de keel over en het vel eraf. Gruwelijk.’

Vier generaties Vandaag gaat het er diervriendelijker aan toe. Bij Palinghandel Borremans worden de vissen eerst ge-elektrocuteerd en gereinigd in een centrifuge voor ze geslacht worden. Want daar komt het op neer. Het bloed hangt overal. De gestes die Wim ge-bruikt, heeft hij geleerd van zijn vader Frans, en zo kunnen we vier generaties teruggaan. ‘Het duurt een half jaar voor je de techniek in de vingers hebt’, zegt Wim. ‘Zet je te veel druk, dan scheurt het vel. De ingewanden moet je er in één vlotte beweging uithalen.’ Zelfs post mortem blijft de paling nog urenlang spartelen.Slechts weinig mensen willen paling stropen. Het is moeilijk en fysiek belastend werk. Met twee zonen in de zaak heeft Frans Borremans geluk. ‘Ik ben er toevallig ingerold’, zegt Hans. ‘Maar eens in de paling, blijf je tot je dood valt.’ De vissen zit-ten in bakken in het Donkmeer en in betonnen bassins. ‘Ik ben zoals een boer met koeien. Op vakantie gaan is er nauwelijks bij. Levende dieren kun je niet in de steek laten.’ Al spreken palingen meer tot de verbeelding. Ze paaien in het midden van de Atlantische Oceaan en leggen de 5.000 ki-lometer naar de Schelde twee keer in hun leven af. Over de soort is weinig geweten. Wanneer Hans er twintig op een sorteertafel schept, springen ze over de randen. ‘In het water zijn ze rustig’, zegt hij. ‘Ze hangen wat te drijven, alsof ze op de uit-kijk zijn.’

De smaak van het meerEr zit intussen veel vis in de Schelde, ook paling. Maar hij is ongeschikt voor consumptie. ‘De pa-ling is de vuilnisman van de natuur’, vertelt Hans. ‘Hij ruimt kadavers op en leeft in de modder. Het Scheldewater is zuiver, maar de bodem zit vol zware metalen.’ De vervuiling heeft de familie

weggejaagd uit Mariekerke. Vóór de Tweede Wereldoorlog ving overgrootvader er nog paling, die hij rondbracht met de handkar. Een generatie later streek de familie neer aan het Donkmeer: een turfput, uitgegraven in een oude Scheldebocht.We moeten in de winter eens terugkomen, vindt Hans, als er op het meer geschaatst wordt terwijl hij de beunen uit het water haalt. In elke beun zit 300 kilo paling. Ze kuren een week in het meer. ‘In Europa is de palingvangst sterk ingeperkt. Daarom voeren we in uit de hele wereld. Canada, Amerika, Nieuw-Zeeland, Ierland. Vaak komen ze uit rivieren die 100 kilometer van de bewoonde wereld liggen. Zelfs dan hebben ze nog een grondsmaakje. In het Donkmeer zwemmen ze rond zonder de bodem te raken. Zo krijgen ze een fijne smaak.’

Letterlijke evergreenVoor wie niet ver van de Schelde opgroeide, was paling in het groen altijd een geliefde uitstap. Eten in een volks restaurantje en dan fietsen of wande-len – ook in het groen. Veel restaurants aan het Donkmeer die paling en côte à l’os afficheren, heb-ben schijnbaar hun beste tijd gehad. Omdat de pa-ling te duur is geworden? Dan proef ik hem liever

Links:Hans Borremans bij het waterbassin. De palingen kronkelen er wild op los zodra je ze uit het water haalt.

Hiernaast:Palingen paaien in het midden van de Atlantische Oceaan, 5.000 kilometer van de Schelde.

>

‘Eens in de paling, blijf je tot je dood valt’, zegt Hans Borremans. ‘Ik ben zoals een boer met koeien. Op vakantie gaan is er nauwelijks bij.’

013-019 1112.indd 15 10/10/12 13:26

40 PASAR novembeR 2012

Sprookje

SpanjePortugal

Mauritanië

Algerije

MAROKKOAtlantische

Oceaan

Marrakech

WestelijkeSahara

Ouarzazate

Erg Chigaga

AFRIKA

SpanjePortugal

Mauritanië

Algerije

MAROKKOAtlantische

Oceaan

Marrakech

WestelijkeSahara

Ouarzazate

Erg Chigaga

AFRIKA

Duizend-en-een-nachtvan

040-045 1112.indd 40 10/10/12 13:56

40 PASAR novembeR 2012

Sprookje

SpanjePortugal

Mauritanië

Algerije

MAROKKOAtlantische

Oceaan

Marrakech

WestelijkeSahara

Ouarzazate

Erg Chigaga

AFRIKA

SpanjePortugal

Mauritanië

Algerije

MAROKKOAtlantische

Oceaan

Marrakech

WestelijkeSahara

Ouarzazate

Erg Chigaga

AFRIKA

Duizend-en-een-nachtvan

040-045 1112.indd 40 10/10/12 13:56

PASAR novembeR 2012 41

>

W e worden wakker met het geluid van rinkelend glas. Berberjon-gens zijn al druk in de weer met de voorbereiding van ons ont-bijt. De geur van verse munt-

thee komt ons prikkelend tegemoet. Het was warm in onze tent gisterenavond, maar geleidelijk aan is de temperatuur vannacht toch wel een beet-je gezakt. De zon komt langzaam op en eigenlijk zouden we nu al op de top van de hoge woestijn-duin moeten zitten om te kijken naar de zonsop-gang. Maar niemand van ons lijkt veel aanstalten te maken. Het was de avond voordien net iets te leuk - en dus te laat - geweest. Met volle borst Tekst & foto’s: Sylvie D’Hoore

Slapen in de woestijn, couscous eten bij een

berberfamilie, geitjes aaien in de bergdorpen en verdwalen

in eeuwenoude kashba’s. Voor kinderen is Marokko een

droombestemming.

SprookjeDuizend-en-een-nacht

’s Middags nog volop in een zandstorm, tegen de avond schommelend op de rug van een dromeda-ris. Een dag om in te kaderen.

040-045 1112.indd 41 10/10/12 13:56

PASAR NOVEMBER 2012 9

Onder de Vlaamse Kunststeden geniet Antwerpen hoog aan-zien. Na Leuven slaat ze het meest aan bij jongeren en het is de stad die de meeste recreatie-ve verblijfstoeristen verwelkomt in ons land. Volgens de bezoe-kers onderscheidt Antwerpen zich van de andere kunststeden op het vlak van sfeer met onder meer de bekoorlijke terrasjes. De stad is volgens hen authen-tiek, vriendelijk, gastvrij en een echte shoppingmetropool. Info: www.visitantwerpen.be.

Vijf gemeenten werden bekroond als nieuwe Ambassadeurs van Vlaanderen Lekker Land: Overijse (voor zijn tafeldruif), aspergegemeente Kinrooi, Hoog-straten (aardbeien), Heuvelland (voor de wijnen!) en Oudenaarde (met zijn typische bruine bieren zoals Liefmans). Zij dragen die eretitel van Ambassadeur tot september 2014. Meer informa-tie over de laureaten op www.vlaanderenlekkerland.be/laureaten2012-2014.

Het Jubelparkmuseum in Brussel plaatst tot 3 maart Prinses Marie-José in de kijker. Zij was de dochter van koning Albert I en koningin Elisabeth. Marie-José was getrouwd met Umberto van Italië en 33 dagen koningin van dat land. Daarna moest ze het land verlaten en wijdde ze haar leven aan histori-sche publicaties. De expo schetst haar hele leven met bij-zondere aandacht voor de mode (haar hofmantels, avondjurken enz.). Info: www.kmkg.be.

In het Algemeen Rijksarchief aan de Ruisbroekstraat 2-6 in Brussel kun je tot 28 februari gratis de expo Beschadigd België bezoeken. Het oorlogsleed van weleer krijgt er aan de hand van duizenden foto’s een menselijk en herkenbaar gezicht. Diverse periodes komen aan bod: mei 1940 en de 18-daagse veldtocht, de bombardementen en opeisin-gen in 1943-44, terwijl de bevrij-ding en de eindoffensieven deze expo besluiten. Info: www.arch.be.

B O E K - Er zijn verschillende manieren om de wereld af te dweilen. Die van Susan Smit is er eentje van. Al zet ik me meteen schrap bij de dwingende titel en een foto van de auteur bij een stel zonbeschenen menhirs. Nog schrapper ga ik staan van de inge-steldheid die Smit de lezer al bij de inleiding wil opleggen. Los daarvan valt dit boek reuze mee. Smit vertelt met behoorlijke afstand. Nergens doet ze laatdun-

kend, geen plek of religie krijgt een voetje voor. Lourdes, Stonehenge of de Mayatempels van Chitzén Itzá, ze benadert ze als evenwaardig. En voor je je kof-fers pakt, van Mekka laat ze met-een weten dat je er als niet-moslim niet welkom bent. Smit schuwt ook de anekdote en de geschiedenis niet, smokkelt zelfs persoonlijke belevenissen in de tekst. Wat haar boek heel lees-baar maakt. De praktische infor-

matie omvat altijd de eventu-ele toegangs-prijs en een webstek. Zacht prijsje trouwens voor dit boek.100 spirituele plekken die je gezien moet hebbenAuteur: Susan Smit.Uitgegeven bij Prometheus – Amsterdam.Prijs: 5,95 euro.

Historium BruggeMet al je zintuigen op wandel door het Brugge van 1435, in de Gouden Eeuw. In het voetspoor van Jacob op zoek naar zijn geliefde Anna, door de haven, het schildersatelier van Van Eyck, een badhuis en in een magische vlucht boven de middeleeuwse stad. Zo ervaar je vanaf 25 november het leven in het mid-deleeuwse Brugge in de spiksplinternieuwe toeristi-sche belevingsattractie Historium Brugge. In een neogotisch pand op de Markt versmelten film, decor, muziek en speciale effecten in zeven themazalen tot één multimediale totaalervaring waarbij je het Brugge van 1435 ziet, hoort, ruikt, voelt en proeft.Bij de acteurs namen als Clara Cleymans (Van Eycks model Anna), Lander Gyselinck (leerjongen Jacob), Leslie De Gruyter (Jan Van Eyck), Michel Van Dousselaere en Peter Van Den Begin (kooplui). De muziek voor dit historisch gefundeerde verhaal werd geschreven door Nicholas Lens en vertolkt door het Brussels Philharmonic en het Vlaams Radiokoor.Om de 4 à 5 minuten start een filmvoorstelling, tel-kens voor maximaal 24 personen. Je wandelt door-heen de attractie met een volautomatische audiogids. De trip door het middeleeuwse Brugge duurt een half uur, terwijl je in het totaal 1 uur moet voorzien voor de attractie zelf en een bezoek aan de aftershow. In hetzelfde gebouw kun je immers bier proeven in het

Duvelorium (Grand Beer Café, met uitzicht op de Markt) en artisanale Belgische chocolade in de Chocolaterie. In het vrij toegankelijke gedeelte van het gebouw huist ook een infopunt van Toerisme Brugge.Een bezoek aan het innoverende Historium kun je ook combineren met het Groeningemuseum of de nieuwe, geleide Historiumwandeling (1 u.).

Info: Historium Brugge, Markt 1 - Brugge, tel. 050-27 03 11, www.historium.be. Vanaf 25 november. Tickets (met audiogids): 11/9/5,50 euro. Combitickets Historium/Groeningemuseum of Historium/wandeling: 15 euro.

Spiritueel reizen

één multimediale totaalervaring waarbij je het Brugge van 1435 ziet, hoort, ruikt, voelt en proeft.Bij de acteurs namen als Clara Cleymans (Van Eycks model Anna), Lander Gyselinck (leerjongen Jacob), Leslie De Gruyter (Jan Van Eyck), Michel Van Dousselaere en Peter Van Den Begin (kooplui). De muziek voor dit historisch gefundeerde verhaal werd geschreven door Nicholas Lens en vertolkt door het Brussels Philharmonic en het Vlaams Radiokoor.Om de 4 à 5 minuten start een filmvoorstelling, tel-kens voor maximaal 24 personen. Je wandelt door-heen de attractie met een volautomatische audiogids. De trip door het middeleeuwse Brugge duurt een half uur, terwijl je in het totaal 1 uur moet voorzien voor de attractie zelf en een bezoek aan de aftershow. In aftershow. In aftershowhetzelfde gebouw kun je immers bier proeven in het

tel. 050-27 03 11, www.historium.be. Vanaf tel. 050-27 03 11, www.historium.be. Vanaf 25 november. Tickets (met audiogids): 25 november. Tickets (met audiogids): 11/9/5,50 euro. Combitickets Historium/11/9/5,50 euro. Combitickets Historium/Groeningemuseum of Historium/wandeling: 15 euro.

HIS

TORI

UM B

RUGG

E/GF

008-011 1112.indd 9 10/10/12 13:21

outdooroutdoor

46 PASAR NOVEMBER 2012

Warm en lichtVoor deze winter lanceert het Franse

Lafuma onder meer dit Warm’n light

jacket. Een lichtgewichtje dat je in een

handomdraai compact wegmoffelt in een

meegeleverd zakje. De aansluitende jas is

gewatteerd en heeft Pertex als bovenstof.

Dat weefsel maakt hem goed winddicht

en waterafstotend, niet helemaal water-

dicht. Het jacket is verkrijgbaar in de

kleuren zwart, antic moss, rock ridge en

chili pepper.

Prijs: 135 euro.

www.lafuma.com

Bij The North Face soigneren ze ook deze winter buitensporters die geen schrik hebben

om een flink koudefront te trotseren. Of je nu door de sneeuw gaat lopen, gaat skiën of

aan een trekking op raketten begint, met een onderlaag van meri-

nowol blijf je comfortabel aan de gang. De Hybrid Merino

L/S Crew Neck is een nauw aansluitend shirt met lange

mouwen, de Hybrid Merino Tights een dito onderbroek.

Deze baselayers zijn isolerend, vochtafdrijvend en snel-

drogend. Naadloos geweven ook, om schuren te ver-

mijden. De stof is ook

geweven volgens

de lichaamszones

die meer of minder

warmte dan wel ventilatie behoeven. Ze bestaan

zowel in een passend vrouwen- als mannenmodel.

Prijzen: broek 80 euro. shirt 90 euro.

www.eu.thenorthface.com

Deze winter introduceert Jack Wolfskin naast nieu-

we kleuren ook nieuwe materialen voor zijn kleding.

Zo ziet een nieuw ontwikkelde fleecestof er als een

traditionele wollen pullover uit, ook al is dit

Nanuk 200 bipolar jersey van volbloed poly-

ester. Ze kreeg meteen een toepassing in de

Caribou-serie. Lijkt de buitenkant van wol,

vanbinnen zorgt het hoogpolige jersey voor

meer warmte ondanks minder gewicht.

Makkelijk te onderhouden, goed ademend

en het stofje voert vocht sneller af dan

traditioneel fleece. De Caribou Lodge

Women op de foto kreeg nog twee

heupzakken en een zakje op de boven-

arm mee.

Prijs: 119,95 euro.

www.jack-wolfskin.be

Twee dagen uitvoerig getest en goed

bevonden. De nieuwe Rangeland Mid X-LT

van Regatta beweegt soepel en past zich

perfect aan je voetvorm aan. Hij wandelt

uitermate comfortabel, ook zonder vooraf

te zijn ingelopen. Luchtig bovendien met

een ademende bovenschoen en mem-

braanvoering met getapete naden. Het

EVA-comfort voetbed beweegt mee en

zorgt samen met de rubberen stootran-

den bij hiel en teen voor een stevige

ondersteuning. De wandelschoenen zijn

licht, absorberen schokken ideaal, zijn

waterdicht – slechts beperkt getest – en

de gevoerde randen van schacht en

schoentong bieden extra comfort. Ideaal

voor (lange) wandelingen op vlak of gol-

vend terrein. Bestaat als mannen- en

vrouwenmodel.

Prijs: 75 euro.

www.regatta.com

We houden het warm in deze koelere

outdoortijden. Avonturiers dubben nogal

eens over de aanschaf van een kook-

stelletje. Gewicht speelt een rol, maar ook

de brandstof. Gasblikjes vind je niet over-

al, op een lange trekking ben je beter af

met een compacte fles benzine. Ook een

extreem warm of koud klimaat bepalen

mee je keuze voor of tegen gas. MSR

heeft zijn populaire Whisperlite helemaal

omgebouwd tot een exemplaar dat ben-

zine, wasbenzine, kerosine en vloeibaar

gas slikt. Je krijgt er zelfs een standaardje

voor omgekeerde gasblikjes bij. Kwestie

van dat laatste restje gas te benutten. De

Whisperlite Universal weegt – afhankelijk

van de brandstoftank – tussen 430 en

549 gram.

Prijs: 150 euro (inclusief brandstoffles).

www.msrgear.com

Winterfleece

Soepele stapper

aan een trekking op raketten begint, met een onderlaag van meri-

nowol blijf je comfortabel aan de gang. De

L/S Crew Neck

mouwen, de

Deze baselayers zijn isolerend, vochtafdrijvend en snel-

drogend. Naadloos geweven ook, om schuren te ver-

warmte dan wel ventilatie behoeven. Ze bestaan

zowel in een passend vrouwen- als mannenmodel.

Prijzen: broek 80 euro. shirt 90 euro.

Het signaleren van nieuwe producten wil niet noodzakelijk zeggen dat ze door de redactie zijn getest of worden aanbevolen.

Brander

Loopgerief

Deze winter introduceert Jack Wolfskin naast nieu-

we kleuren ook nieuwe materialen voor zijn kleding.

Zo ziet een nieuw ontwikkelde fleecestof er als een

traditionele wollen pullover uit, ook al is dit

van volbloed poly-

ester. Ze kreeg meteen een toepassing in de

vanbinnen zorgt het hoogpolige jersey voor

www.jack-wolfskin.be

Brander

Deze winter introduceert Jack Wolfskin naast nieu-

we kleuren ook nieuwe materialen voor zijn kleding.

Zo ziet een nieuw ontwikkelde fleecestof er als een

traditionele wollen pullover uit, ook al is dit

Nanuk 200 bipolar jersey

ester. Ze kreeg meteen een toepassing in de

Caribou-serie. Lijkt de buitenkant van wol,

vanbinnen zorgt het hoogpolige jersey voor

meer warmte ondanks minder gewicht.

Makkelijk te onderhouden, goed ademend

en het stofje voert vocht sneller af dan

WinterWinter

Soepele

is een nauw aansluitend shirt met lange

een dito onderbroek.

Deze baselayers zijn isolerend, vochtafdrijvend en snel-

drogend. Naadloos geweven ook, om schuren te ver-

mijden. De stof is ook

Het signaleren van nieuwe producten wil niet noodzakelijk zeggen dat ze door de redactie zijn getest of worden aanbevolen.

046 1112.indd 46 10/10/12 14:02

PASAR NOVEMBER 2012 9

Onder de Vlaamse Kunststeden geniet Antwerpen hoog aan-zien. Na Leuven slaat ze het meest aan bij jongeren en het is de stad die de meeste recreatie-ve verblijfstoeristen verwelkomt in ons land. Volgens de bezoe-kers onderscheidt Antwerpen zich van de andere kunststeden op het vlak van sfeer met onder meer de bekoorlijke terrasjes. De stad is volgens hen authen-tiek, vriendelijk, gastvrij en een echte shoppingmetropool. Info: www.visitantwerpen.be.

Vijf gemeenten werden bekroond als nieuwe Ambassadeurs van Vlaanderen Lekker Land: Overijse (voor zijn tafeldruif), aspergegemeente Kinrooi, Hoog-straten (aardbeien), Heuvelland (voor de wijnen!) en Oudenaarde (met zijn typische bruine bieren zoals Liefmans). Zij dragen die eretitel van Ambassadeur tot september 2014. Meer informa-tie over de laureaten op www.vlaanderenlekkerland.be/laureaten2012-2014.

Het Jubelparkmuseum in Brussel plaatst tot 3 maart Prinses Marie-José in de kijker. Zij was de dochter van koning Albert I en koningin Elisabeth. Marie-José was getrouwd met Umberto van Italië en 33 dagen koningin van dat land. Daarna moest ze het land verlaten en wijdde ze haar leven aan histori-sche publicaties. De expo schetst haar hele leven met bij-zondere aandacht voor de mode (haar hofmantels, avondjurken enz.). Info: www.kmkg.be.

In het Algemeen Rijksarchief aan de Ruisbroekstraat 2-6 in Brussel kun je tot 28 februari gratis de expo Beschadigd België bezoeken. Het oorlogsleed van weleer krijgt er aan de hand van duizenden foto’s een menselijk en herkenbaar gezicht. Diverse periodes komen aan bod: mei 1940 en de 18-daagse veldtocht, de bombardementen en opeisin-gen in 1943-44, terwijl de bevrij-ding en de eindoffensieven deze expo besluiten. Info: www.arch.be.

B O E K - Er zijn verschillende manieren om de wereld af te dweilen. Die van Susan Smit is er eentje van. Al zet ik me meteen schrap bij de dwingende titel en een foto van de auteur bij een stel zonbeschenen menhirs. Nog schrapper ga ik staan van de inge-steldheid die Smit de lezer al bij de inleiding wil opleggen. Los daarvan valt dit boek reuze mee. Smit vertelt met behoorlijke afstand. Nergens doet ze laatdun-

kend, geen plek of religie krijgt een voetje voor. Lourdes, Stonehenge of de Mayatempels van Chitzén Itzá, ze benadert ze als evenwaardig. En voor je je kof-fers pakt, van Mekka laat ze met-een weten dat je er als niet-moslim niet welkom bent. Smit schuwt ook de anekdote en de geschiedenis niet, smokkelt zelfs persoonlijke belevenissen in de tekst. Wat haar boek heel lees-baar maakt. De praktische infor-

matie omvat altijd de eventu-ele toegangs-prijs en een webstek. Zacht prijsje trouwens voor dit boek.100 spirituele plekken die je gezien moet hebbenAuteur: Susan Smit.Uitgegeven bij Prometheus – Amsterdam.Prijs: 5,95 euro.

Historium BruggeMet al je zintuigen op wandel door het Brugge van 1435, in de Gouden Eeuw. In het voetspoor van Jacob op zoek naar zijn geliefde Anna, door de haven, het schildersatelier van Van Eyck, een badhuis en in een magische vlucht boven de middeleeuwse stad. Zo ervaar je vanaf 25 november het leven in het mid-deleeuwse Brugge in de spiksplinternieuwe toeristi-sche belevingsattractie Historium Brugge. In een neogotisch pand op de Markt versmelten film, decor, muziek en speciale effecten in zeven themazalen tot één multimediale totaalervaring waarbij je het Brugge van 1435 ziet, hoort, ruikt, voelt en proeft.Bij de acteurs namen als Clara Cleymans (Van Eycks model Anna), Lander Gyselinck (leerjongen Jacob), Leslie De Gruyter (Jan Van Eyck), Michel Van Dousselaere en Peter Van Den Begin (kooplui). De muziek voor dit historisch gefundeerde verhaal werd geschreven door Nicholas Lens en vertolkt door het Brussels Philharmonic en het Vlaams Radiokoor.Om de 4 à 5 minuten start een filmvoorstelling, tel-kens voor maximaal 24 personen. Je wandelt door-heen de attractie met een volautomatische audiogids. De trip door het middeleeuwse Brugge duurt een half uur, terwijl je in het totaal 1 uur moet voorzien voor de attractie zelf en een bezoek aan de aftershow. In hetzelfde gebouw kun je immers bier proeven in het

Duvelorium (Grand Beer Café, met uitzicht op de Markt) en artisanale Belgische chocolade in de Chocolaterie. In het vrij toegankelijke gedeelte van het gebouw huist ook een infopunt van Toerisme Brugge.Een bezoek aan het innoverende Historium kun je ook combineren met het Groeningemuseum of de nieuwe, geleide Historiumwandeling (1 u.).

Info: Historium Brugge, Markt 1 - Brugge, tel. 050-27 03 11, www.historium.be. Vanaf 25 november. Tickets (met audiogids): 11/9/5,50 euro. Combitickets Historium/Groeningemuseum of Historium/wandeling: 15 euro.

Spiritueel reizen

één multimediale totaalervaring waarbij je het Brugge van 1435 ziet, hoort, ruikt, voelt en proeft.Bij de acteurs namen als Clara Cleymans (Van Eycks model Anna), Lander Gyselinck (leerjongen Jacob), Leslie De Gruyter (Jan Van Eyck), Michel Van Dousselaere en Peter Van Den Begin (kooplui). De muziek voor dit historisch gefundeerde verhaal werd geschreven door Nicholas Lens en vertolkt door het Brussels Philharmonic en het Vlaams Radiokoor.Om de 4 à 5 minuten start een filmvoorstelling, tel-kens voor maximaal 24 personen. Je wandelt door-heen de attractie met een volautomatische audiogids. De trip door het middeleeuwse Brugge duurt een half uur, terwijl je in het totaal 1 uur moet voorzien voor de attractie zelf en een bezoek aan de aftershow. In aftershow. In aftershowhetzelfde gebouw kun je immers bier proeven in het

tel. 050-27 03 11, www.historium.be. Vanaf tel. 050-27 03 11, www.historium.be. Vanaf 25 november. Tickets (met audiogids): 25 november. Tickets (met audiogids): 11/9/5,50 euro. Combitickets Historium/11/9/5,50 euro. Combitickets Historium/Groeningemuseum of Historium/wandeling: 15 euro.

HIS

TORI

UM B

RUGG

E/GF

008-011 1112.indd 9 10/10/12 13:21

Langs de taalgrens

OOSTENRIJK

KARINTHIË

TIROL

Kötsach-Mauthen

Mayrhofen

Wenen

Lembe

ek

Walsho

utem

2

VLAANDEREN

WALLONIË

Van Walshoutemnaar Lembeek

In devolksmond

PALING

2

BELGIË

BELGIË

Bouillon

1

FRANKRIJK

Parijs

FRANSBASKENLAND

BELGIË

DendermondeHeuvelland

Van Walshoutem naar Lembeek

Precies vijftig jaar geleden werd in ons land de taalgrens vastgelegd. Wettelijk en definitief, om een einde te maken aan de taalstrijd die begon vanaf het moment dat het woord België op de Europese kaart verscheen. Wij verkenden die felbevochten scheidingslijn tussen Vlaanderen en Wallonië en fietsten in acht dagen van Voeren naar Komen. La guerre ? Die is voor de Brusselse Wetstraat. Onder de kerktoren lossen we dat anders op: on se débrouille/we slaan er ons doorheen!

58 PASAR novembeR 2012

058-063 1112.indd 58 10/10/12 14:20

PASAR novembeR 2012 59

>

In 1993 sneed de vierde staats­her vorming de provincie Bra bant op bestuursniveau horizontaal doormidden en loste het probleem Brussel op in een Hoofdstedelijk Gewest. Landschappelijk zouden ook enkele verticale scheidingslijnen niet misstaan. Zigzaggen langs de Brabantse taalgrens biedt ons vergezichten over eindeloze akkers, de beklimming van enkele pittige heuvels en een doortocht in donkere loofwouden. Nergens is de grens dunner dan tussen Vlaams- en Waals Brabant.

Van Walshoutem naar LembeekTaaltellingen bestonden in België al in 1846. Veldwachters gingen om de tien jaar van deur tot deur en noteerden de voertaal van het huisgezin.

Tekst: Suzanne AntonisFoto’s: Michaël Dehaspe

Boven:De Leeuw van Waterloo trekt jaarlijks tienduizen-den bezoekers.

Onder:Met de fiets langs de taalgrens. Deze keer nemen we Brabant onder de wielen.

OOSTENRIJK

KARINTHIË

TIROL

Kötsach-Mauthen

Mayrhofen

Wenen

Lembe

ek

Walsho

utem

2

VLAANDEREN

WALLONIË

Van Walshoutemnaar Lembeek

In devolksmond

PALING

2

BELGIË

BELGIË

Bouillon

1

FRANKRIJK

Parijs

FRANSBASKENLAND

BELGIË

DendermondeHeuvelland

058-063 1112.indd 59 10/10/12 14:20

Langs de taalgrens

OOSTENRIJK

KARINTHIË

TIROL

Kötsach-Mauthen

Mayrhofen

Wenen

Lembe

ek

Walsho

utem

2

VLAANDEREN

WALLONIË

Van Walshoutemnaar Lembeek

In devolksmond

PALING

2

BELGIË

BELGIË

Bouillon

1

FRANKRIJK

Parijs

FRANSBASKENLAND

BELGIË

DendermondeHeuvelland

Van Walshoutem naar Lembeek

Precies vijftig jaar geleden werd in ons land de taalgrens vastgelegd. Wettelijk en definitief, om een einde te maken aan de taalstrijd die begon vanaf het moment dat het woord België op de Europese kaart verscheen. Wij verkenden die felbevochten scheidingslijn tussen Vlaanderen en Wallonië en fietsten in acht dagen van Voeren naar Komen. La guerre ? Die is voor de Brusselse Wetstraat. Onder de kerktoren lossen we dat anders op: on se débrouille/we slaan er ons doorheen!

58 PASAR novembeR 2012

058-063 1112.indd 58 10/10/12 14:20

PASAR novembeR 2012 59

>

In 1993 sneed de vierde staats­her vorming de provincie Bra bant op bestuursniveau horizontaal doormidden en loste het probleem Brussel op in een Hoofdstedelijk Gewest. Landschappelijk zouden ook enkele verticale scheidingslijnen niet misstaan. Zigzaggen langs de Brabantse taalgrens biedt ons vergezichten over eindeloze akkers, de beklimming van enkele pittige heuvels en een doortocht in donkere loofwouden. Nergens is de grens dunner dan tussen Vlaams- en Waals Brabant.

Van Walshoutem naar LembeekTaaltellingen bestonden in België al in 1846. Veldwachters gingen om de tien jaar van deur tot deur en noteerden de voertaal van het huisgezin.

Tekst: Suzanne AntonisFoto’s: Michaël Dehaspe

Boven:De Leeuw van Waterloo trekt jaarlijks tienduizen-den bezoekers.

Onder:Met de fiets langs de taalgrens. Deze keer nemen we Brabant onder de wielen.

OOSTENRIJK

KARINTHIË

TIROL

Kötsach-Mauthen

Mayrhofen

Wenen

Lembe

ek

Walsho

utem

2

VLAANDEREN

WALLONIË

Van Walshoutemnaar Lembeek

In devolksmond

PALING

2

BELGIË

BELGIË

Bouillon

1

FRANKRIJK

Parijs

FRANSBASKENLAND

BELGIË

DendermondeHeuvelland

058-063 1112.indd 59 10/10/12 14:20

verschijnt op 30 novemberDe volgende

www.pasar.be

Frankrijk

Fietsen langs

het Canal du Midi

GC

VB

MD

nieuw-Zeeland

Met de MotorhoMe

italiëFirenZe Met de

CinqueCento

duitsland

reiZen Met handiCap

oostenrijkskiën

in het stubaital

GH

GH

Wil je meer lezen? Word lid van Pasar

en ontvang elke maand het Pasar-magazine boordevol interessante reportages, tips voor uitstapjes dichtbij

en een waaier aan toeristische informatie.

Schrijf je hier in.