Pasar-magazine februari 2013

of 10 /10
AFGIFTEKANTOOR: GENT X Vleugels voor je vrije tijd 2 Februari 2013 Trots op ons Witloof E-biken in de Voerstreek Brussel De Groene Wandeling Picardië met kids

description

magazine pasar

Transcript of Pasar-magazine februari 2013

Page 1: Pasar-magazine februari 2013

AFGIFTEKANTOOR: GENT X

V l e u g e l s v o o r j e v r i j e t i j d2Februari 2013

Trots op onsWitloof

E-biken in deVoerstreek

BrusselDe Groene Wandeling

Picardiëmetkids

001 0213 2904.indd 2 16/01/13 11:52

Page 2: Pasar-magazine februari 2013

Dat Pasar al decennia groot aanzien geniet, hoeft geen betoog. We mochten ons zelfs al op koninklijke belangstelling verheugen. Zo in 1983 toen Koning Boudewijn onverwacht de Ideeënmarkt van Vakantiegenoegens bijwoonde in de sporthal van Info-Camping Nieuwpoort.

fotoretro

Toenmalig ACW-voorzitter Willy D’havé was een en ander gewoon, maar die vrijdagmiddag moest hij toch even slikken, na een telefoontje van het Paleis. De secretaris van Koning Boudewijn deelde hem mee dat de koning de volgende dag, zaterdag 23 april, graag de Ideeënmarkt in Nieuwpoort zou bijwonen, maar drukte Willy meteen op het hart hierover discreet te blijven. Willy hield de lippen stijf tot een klein uurtje voor de aankomst van zijne majesteit. Dan informeerde de voorzitter zijn dichtste medewerkers én ook kleinkunstenaar Willem Vermandere, die er zou optreden. Willem stond even perplex en liet een van zijn dedju’s vallen, want hij had het liedje De Zotte Keunink tijdens zijn optreden gepland. Na overleg met het protocol

werd echter uitdrukkelijk beslist dat de bard dit lied ook zou zingen, zoals oorspronkelijk gepland. Boudewijn was zo enthousiast over de muziek van Willem, dat hij elk nummer spontaan met luid applaus beloonde.De koning genoot zichtbaar van zijn visite, at samen met de 850 medewerkers een koude schotel met friet en onder-hield zich met vele leden. Hij bezocht tot slot de kampeer-beurs, waar hij werd aangeklampt door een erg enthousi-aste Turnhoutse afgevaardigde, die Boudewijn aanraadde er eens met koningin Fabiola opuit te trekken met de caravan. En de koning, hij lachte … Of hij er ook daadwer-kelijk met Fabiola en caravan is opuit getrokken, blijft tot vandaag een goed bewaard staatsgeheim.

Koninklijkbezoek

PASAR FEBRUARI 2013 5

005 0213 2904.indd 1 16/01/13 11:57

PASAR FEBRUARI 2013 11

‘Het was ergens in het voorjaar van 1977 toen mijn man Marcel hier in Paal naar een opstartver-gadering van Vakantiegenoe-gens ging. Hij was in het dorp actief in verschillende vereni-

gingen van het ACW. Maar toen hij thuiskwam, zei hij: ‘Ga jij volgende keer maar. Dat gaat over vakantie en dat doe jij graag.’ En dus ging ik. Ik had geen ervaring in het verenigingsleven. Ze maakten mij snel penningmeester. En dat ben ik 36 jaar later nog altijd. Ondertussen is de afdeling wel verruimd tot de fusiegemeente Beringen.’‘Met de kampeerclub van Vakantiegenoegens De Westhoek Limburg zijn we voor het eerst gaan kam-peren in de buurt. Daarna trokken we met de tent naar Bertrix. Nadien kochten we een campingcar en nog later een caravan. Het voordeel was dat al-les goed geregeld was. In die tijd maakte dat een groot verschil. Nu zie ik mijn kinderen alles zelf uitzoeken, via het internet. Maar toen was het veel moeilijker om je te informeren. Zo’n kam-peerclub maakte echt wel het verschil. Onze eer-ste buitenlandse reis was meteen de meest memorabele. Ze ging naar Oostenrijk. We hadden sneeuw in juli en bovendien zat de camping vol toen we er aankwamen.’

Paalse Gordel‘Als penningmeester moet ik zorgen dat de kas klopt. Ik ben een vrouw van boerenkomaf. Aan-vankelijk was ik een brave jaknikker in de vereni-ging. Mannen beslisten en vrouwen mochten uitvoeren. Tot ik mijn zeg eens gedaan heb. Sinds-dien keken de mannen anders naar mij. Mijn mooiste verwezenlijking was de Paalse Gordel. Dat was een fietstocht die ik vele jaren binnen onze afdeling organiseerde. Daar daagden tot duizend deelnemers op. Maar op het hoogtepunt ben ik ge-stopt. Als er geen nieuw bloed klaar staat om je op

te volgen, stopt het vroeg of laat. Zoals elders ver-grijst ook onze afdeling en komt het werk steeds op de schouders van dezelfde vrijwilligers te-recht.’‘Toch denk ik niet aan stoppen. Ik doe het nog graag en wil de vaste mensen, die met ons mee-gaan tijdens wandelingen en uitstappen, niet te-leurstellen. Als je goed doet voor mensen, krijg je veel terug. Dat is mijn motivatie. Maar ik vraag me soms af waarom nieuwe leden altijd beloond wor-den en leden van het eerst uur nooit. Zij zijn het toch die de vereniging draaiende houden.’‘We organiseren één activiteit per maand. Voor het 75-jarige bestaan gaan we de bejaardeninstelling Ocura bezoeken en de vzw Open Hart. Daar zame-len ze meubelen, huisgerief en kledij in voor ar-men. We linken daar telkens een wandeling aan. Pasar-Beringen telt 236 leden. Enkele tientallen daarvan zijn actieve deelnemers. Ik denk dat velen enkel lid zijn voor het magazine. Zelf zou ik de activiteiten niet kunnen missen. Ik was vroeger buschauffeur. Wanneer ik op een zondag niet meekon, omdat ik dienst had, voelde ik mij echt niet goed.’ <<

Info: tel. 011-40 13 47, www.pasar.be/beringen.

Pasar-Beringen

Al meer dan een half leven is Mariette Vanderheiden (63) uit Paal penningmeester van de Pasarafdeling van Beringen. ‘Het lijkt alsof het nooit anders geweest is. Mocht ik er morgen mee stoppen, ik zou niet weten wat aan te vangen’, zegt Mariette.Tekst & foto’s: Gunter Hauspie

Vrij WilligVrij Willig

Mariette Vanderheiden: ‘Als je goed doet voor mensen, krijg je veel terug’

Met de Pasarafdeling Beringen op weekend aan zee. Altijd wat te beleven.AF

GH

011 2904.indd 11 16/01/13 12:33

Page 3: Pasar-magazine februari 2013

PASAR FEBRUARI 2013 11

‘Het was ergens in het voorjaar van 1977 toen mijn man Marcel hier in Paal naar een opstartver-gadering van Vakantiegenoe-gens ging. Hij was in het dorp actief in verschillende vereni-

gingen van het ACW. Maar toen hij thuiskwam, zei hij: ‘Ga jij volgende keer maar. Dat gaat over vakantie en dat doe jij graag.’ En dus ging ik. Ik had geen ervaring in het verenigingsleven. Ze maakten mij snel penningmeester. En dat ben ik 36 jaar later nog altijd. Ondertussen is de afdeling wel verruimd tot de fusiegemeente Beringen.’‘Met de kampeerclub van Vakantiegenoegens De Westhoek Limburg zijn we voor het eerst gaan kam-peren in de buurt. Daarna trokken we met de tent naar Bertrix. Nadien kochten we een campingcar en nog later een caravan. Het voordeel was dat al-les goed geregeld was. In die tijd maakte dat een groot verschil. Nu zie ik mijn kinderen alles zelf uitzoeken, via het internet. Maar toen was het veel moeilijker om je te informeren. Zo’n kam-peerclub maakte echt wel het verschil. Onze eer-ste buitenlandse reis was meteen de meest memorabele. Ze ging naar Oostenrijk. We hadden sneeuw in juli en bovendien zat de camping vol toen we er aankwamen.’

Paalse Gordel‘Als penningmeester moet ik zorgen dat de kas klopt. Ik ben een vrouw van boerenkomaf. Aan-vankelijk was ik een brave jaknikker in de vereni-ging. Mannen beslisten en vrouwen mochten uitvoeren. Tot ik mijn zeg eens gedaan heb. Sinds-dien keken de mannen anders naar mij. Mijn mooiste verwezenlijking was de Paalse Gordel. Dat was een fietstocht die ik vele jaren binnen onze afdeling organiseerde. Daar daagden tot duizend deelnemers op. Maar op het hoogtepunt ben ik ge-stopt. Als er geen nieuw bloed klaar staat om je op

te volgen, stopt het vroeg of laat. Zoals elders ver-grijst ook onze afdeling en komt het werk steeds op de schouders van dezelfde vrijwilligers te-recht.’‘Toch denk ik niet aan stoppen. Ik doe het nog graag en wil de vaste mensen, die met ons mee-gaan tijdens wandelingen en uitstappen, niet te-leurstellen. Als je goed doet voor mensen, krijg je veel terug. Dat is mijn motivatie. Maar ik vraag me soms af waarom nieuwe leden altijd beloond wor-den en leden van het eerst uur nooit. Zij zijn het toch die de vereniging draaiende houden.’‘We organiseren één activiteit per maand. Voor het 75-jarige bestaan gaan we de bejaardeninstelling Ocura bezoeken en de vzw Open Hart. Daar zame-len ze meubelen, huisgerief en kledij in voor ar-men. We linken daar telkens een wandeling aan. Pasar-Beringen telt 236 leden. Enkele tientallen daarvan zijn actieve deelnemers. Ik denk dat velen enkel lid zijn voor het magazine. Zelf zou ik de activiteiten niet kunnen missen. Ik was vroeger buschauffeur. Wanneer ik op een zondag niet meekon, omdat ik dienst had, voelde ik mij echt niet goed.’ <<

Info: tel. 011-40 13 47, www.pasar.be/beringen.

Pasar-Beringen

Al meer dan een half leven is Mariette Vanderheiden (63) uit Paal penningmeester van de Pasarafdeling van Beringen. ‘Het lijkt alsof het nooit anders geweest is. Mocht ik er morgen mee stoppen, ik zou niet weten wat aan te vangen’, zegt Mariette.Tekst & foto’s: Gunter Hauspie

Vrij WilligVrij Willig

Mariette Vanderheiden: ‘Als je goed doet voor mensen, krijg je veel terug’

Met de Pasarafdeling Beringen op weekend aan zee. Altijd wat te beleven.AF

GH

011 2904.indd 11 16/01/13 12:33

Page 4: Pasar-magazine februari 2013

12 PASAR febRuARi 2013

Limburg heeft zichzelf uitgeroepen tot hét fietsparadijs. Het was inderdaad in deze gouw dat in 1995 het bejubelde fietsroutenetwerk ontstond. In de Voerstreek echter

– toch ook een stuk Limburg – doken pas in 2009 de blauwe knooppuntenbordjes op. En vorig voorjaar kreeg de regio zijn eerste themafietsroute. Met die fietskaart en een e-bike trokken we op verkenning.

voor eenVoerverzetje

Tekst en foto’s: Gunter Hauspie

012-017 0213 2904.indd 12 16/01/13 13:00

PASAR febRuARi 2013 13

>

‘Dit is geen brommer. Je moet blijven meetrappen – ook bergop. Maar het gaat een stuk sneller en je raakt minder snel vermoeid.’

De Voerstreek was één van de laatste regio’s in Vlaanderen die een fiets-routenetwerk kregen. Dat had ver-schillende redenen. Ten eerste moest men over Waalse grond om de encla-ve met Limburg te verbinden – en dat

vraagt overleg. Al ligt die link er nu ook via het Nederlandse fietsroutenetwerk. Ten tweede wa-ren de Voerenaars zelf ook koele minnaars. Ze zijn immers als de dood voor te veel recreantendruk en storende activiteiten. Zelfs fietsen – en dan vooral het mountainbiken – zagen ze hier liever geen hoge vlucht nemen. Ten derde is het erg golvende

land niet geschikt voor de doorsneefietser. De Vla-ming houdt wel van fietsen en ziet Tom Boonen graag aan de leiding over de Vlaamse hellingen

FRANKRIJK

Parijs

FRANKRIJK

Parijs FRANKRIJK

Parijs

SPANJE

Madrid

DUITSLAND

BELGIË BELGIË

PICARDIË NORD-

PAS-DE-CALAIS

CATALONIË

Compiègne

VOER-STREEK

BELGIË

BerlijnBarcelona

Duinkerke

RHÔNE-ALPES Mont

Blanc

Brussel

SAVOIE

Brussel

Mechelen

Leuven

Het gaat soms steil bergop in de Voer streek, zeker in het sfeervolle Teuven. Een e-bike is hier geen overbodige luxe.

012-017 0213 2904.indd 13 16/01/13 13:00

Page 5: Pasar-magazine februari 2013

PASAR febRuARi 2013 13

>

‘Dit is geen brommer. Je moet blijven meetrappen – ook bergop. Maar het gaat een stuk sneller en je raakt minder snel vermoeid.’

De Voerstreek was één van de laatste regio’s in Vlaanderen die een fiets-routenetwerk kregen. Dat had ver-schillende redenen. Ten eerste moest men over Waalse grond om de encla-ve met Limburg te verbinden – en dat

vraagt overleg. Al ligt die link er nu ook via het Nederlandse fietsroutenetwerk. Ten tweede wa-ren de Voerenaars zelf ook koele minnaars. Ze zijn immers als de dood voor te veel recreantendruk en storende activiteiten. Zelfs fietsen – en dan vooral het mountainbiken – zagen ze hier liever geen hoge vlucht nemen. Ten derde is het erg golvende

land niet geschikt voor de doorsneefietser. De Vla-ming houdt wel van fietsen en ziet Tom Boonen graag aan de leiding over de Vlaamse hellingen

FRANKRIJK

Parijs

FRANKRIJK

Parijs FRANKRIJK

Parijs

SPANJE

Madrid

DUITSLAND

BELGIË BELGIË

PICARDIË NORD-

PAS-DE-CALAIS

CATALONIË

Compiègne

VOER-STREEK

BELGIË

BerlijnBarcelona

Duinkerke

RHÔNE-ALPES Mont

Blanc

Brussel

SAVOIE

Brussel

Mechelen

Leuven

Het gaat soms steil bergop in de Voer streek, zeker in het sfeervolle Teuven. Een e-bike is hier geen overbodige luxe.

012-017 0213 2904.indd 13 16/01/13 13:00

Page 6: Pasar-magazine februari 2013

28 PASAR febRuARi 2013

In tegenstelling tot J. F. Kennedy voel ik me niet meteen een Berliner. Een eerste kennismaking met Berlijn kan voor gemengde gevoelens zorgen, want deze metropool heeft geen echte oude stadskern en de afstanden tussen de bezienswaardigheden en leuke plekken zijn behoorlijk groot. Regelmatig terugkeren is dan ook de boodschap, want deze intrigerende, trendy stad is voortdurend in beweging en trekt pakken creatieve mensen aan. Voor cultuurliefhebbers is het aanbod musea en galerieën alvast uit de kunst.

028-033 0213 2904.indd 28 16/01/13 13:11

Page 7: Pasar-magazine februari 2013

28 PASAR febRuARi 2013

In tegenstelling tot J. F. Kennedy voel ik me niet meteen een Berliner. Een eerste kennismaking met Berlijn kan voor gemengde gevoelens zorgen, want deze metropool heeft geen echte oude stadskern en de afstanden tussen de bezienswaardigheden en leuke plekken zijn behoorlijk groot. Regelmatig terugkeren is dan ook de boodschap, want deze intrigerende, trendy stad is voortdurend in beweging en trekt pakken creatieve mensen aan. Voor cultuurliefhebbers is het aanbod musea en galerieën alvast uit de kunst.

028-033 0213 2904.indd 28 16/01/13 13:11

PASAR febRuARi 2013 29

>

De Duitse hoofdstad, die in 2012 al 775 jaar en een kleine 3,5 miljoen inwoners op de teller had, telt maar liefst 180 musea en verzame-lingen: van de geschiedenis van de stad met de Muur en de Jodenver-

volgingen, via klassieke en hedendaagse kunst tot Madame Tussauds en zelfs de geschiedenis van de curryworst.Samen met de 440 kunstgalerijen en andere klas-sieke bezienswaardigheden voldoende voor keu-zestress en een Berlijn-voor-dummiesgevoel. Oud en nieuw, cliché en alternatief vloeien hier wel moeiteloos in elkaar over, zodat je op enkele da-gen toch een eerste indruk hebt van deze veelzij-dige, hippe stad.In het vroegere Oost-Berlijn primeert Unter den Linden, al heeft deze beroemde boulevard wel wat sfeer en linden verloren bij recente metrowerken. Je treft er grote ambassades, paleizen, musea, winkels en op de middenstrook eetkraampjes en terrasjes. Iets verder ligt een van de elegantste plei-nen van Berlijn: de Gendarmenmarkt, met het con-certgebouw, twee bijna identieke kerken en een standbeeld voor dichter Friedrich Schiller.Een bezoek aan de Reichstag met de glazen koepel zal voor een volgende keer moeten zijn.Op de Pariser Platz bij de Brandenburger Tor, het vroegere niemandsland tussen Oost en West, lijkt het op zonnige dagen wel de Ramblas in Barcelo-na, met terrasjes, levende standbeelden, foto-shoots met pseudomilitairen, allerlei artiesten, fietstaxi’s, koetsen, ambiance kortom. De herin-neringen aan de Muur lijken hier wel heel ver weg.

FRANKRIJK

Parijs

FRANKRIJK

Parijs FRANKRIJK

Parijs

SPANJE

Madrid

DUITSLAND

BELGIË BELGIË

PICARDIË NORD-

PAS-DE-CALAIS

CATALONIË

Compiègne

VOER-STREEK

BELGIË

BerlijnBarcelona

Duinkerke

RHÔNE-ALPES Mont

Blanc

Brussel

SAVOIE

Brussel

Mechelen

Leuven

Berlijnuit deTekst en foto’s: Viviane Bulthé kunst

Het Museumsinsel in de Spree, met het neobarokke Bodemuseum op de voorgrond en de onvermijdelijke tv-toren in het decor.

028-033 0213 2904.indd 29 16/01/13 13:11

Page 8: Pasar-magazine februari 2013

58 PASAR febRuARi 2013

De Groene

De Koloniale Tuin van Laken met conciërgewoning, naar een idee van Leopold II.

058-063 2904.indd 58 16/01/13 13:38

PASAR febRuARi 2013 59

>

Bezoekers die Brussel een groene stad vin-den, hebben doorgaans het Warandepark gezien en het Park van Laken. Of ze weten dat een deel van het grote Zoniënwoud óók Brusselse grond is. Maar in de buitenge-

meenten van de stad is er meer groen te vinden. Véél meer groen, weten we na het fietsen van de Groene Wandeling. Deze fiets- en wandellus (al is 60 km wandelen wel niet voor iedereen wegge-legd) is in Vlaanderen nauwelijks bekend. Jammer, want het is een ideale leidraad om de vele onbe-kende wijken en natuurgebieden van het Brussels Gewest te leren kennen. Behalve het grote Zoni-enwoud ontmoet je onderweg vooral kleine en losse natuursnippers. Dankzij een steeds beter geïntegreerd beleid vormen ze min of meer een kraal van groene eilandjes. We vertrekken in Sint-Lambrechts-Woluwe en fietsen tegen de wijzers van de klok in.

Laatste moerasDat betekent dat de eerste kilometers niet meteen de meest beklijvende van de tocht zijn. De eerste grote groene oase is immers het Kerkhof van Brus-sel op het grondgebied van Evere. Oké, daar groeit ook veel groen. Maar vooral groen is de tunnel van lover die ons over een gekasseid pad langs de kerkhofmuur loodst. In Evere vangen we nog een glimp op

van hoe deze gemeente lang een landelijk dorp was. De Oude Keulseweg - even van de route af - is een smalle stijgende kasseiwegel die langs het Hoevetje passeert. Dat was een oude pachthoeve langs die oude handelsweg, nu een soort gemeen-telijke feestzaal die verhuurd wordt. Het Doolegt-park voert naar de ingang van ’t Moeraske. Stap er af en wandel het reservaat in. Langs de drukste spoorlijn van het land vind je daar enkele verlande vijvers. Een reiger staat er stokstijf bij het water. Een familie eenden wordt opgeschrikt door onze aanwezigheid. Zo moet Brussel er hebben uitge-zien toen het nog niet Brussel was. Een kraal van natte gebieden en moerassen in de vallei van de Zenne.

Tuin met panoramaVia station Schaarbeek - het mooiste van het Brus-sels Gewest - en de drukke Van Praetbrug, waar je even de Zenne ziet, fiets je naar het Park van Laken.

Dat blijkt veel meer te bieden dan de brede, autoluwe lanen die naar het

Atomium voeren. Zoals de Koloniale Tuin bijvoorbeeld. De conciërgewo-ning in Normandische stijl was een ideetje van Leopold II. In de tuin werden vooral planten uit Congo aangeplant. Hoezo dat bleek geen succes? Een echte openbaring vormen de Tuinen van de Bloemist. Dat hoger

BrusseL

Nu De Gordel het voor bekeken houdt, is een alternatief welkom.

We vonden het met de Groene Wandeling. Dat is ook een

wandeling en/of fietstocht door het groen rond de hoofdstad.

Maar dan net binnen de grenzen van het stadsgewest. Vergeet

de Grote Markt, de Marollen en de Beenhouwersstraat.

Dit is een fietstocht waar de Brusselse bezienswaardigheden ’t Moeraske, de Luizenmolen en

de Bezemhoek heten. Tekst en foto’s: Gunter Hauspie

De Groene Wandeling

ruim baan voor recreanten op de spoorwegwandeling. Twee kilometer onbekommerd fietsen over de oude spoorlijn naar Tervuren.

B

FRANKRIJK

Parijs

FRANKRIJK

Parijs FRANKRIJK

Parijs

SPANJE

Madrid

DUITSLAND

BELGIË BELGIË

PICARDIË NORD-

PAS-DE-CALAIS

CATALONIË

Compiègne

VOER-STREEK

BELGIË

BerlijnBarcelona

Duinkerke

RHÔNE-ALPES Mont

Blanc

Brussel

SAVOIE

Brussel

Mechelen

Leuven

058-063 2904.indd 59 16/01/13 13:38

Page 9: Pasar-magazine februari 2013

PASAR febRuARi 2013 59

>

Bezoekers die Brussel een groene stad vin-den, hebben doorgaans het Warandepark gezien en het Park van Laken. Of ze weten dat een deel van het grote Zoniënwoud óók Brusselse grond is. Maar in de buitenge-

meenten van de stad is er meer groen te vinden. Véél meer groen, weten we na het fietsen van de Groene Wandeling. Deze fiets- en wandellus (al is 60 km wandelen wel niet voor iedereen wegge-legd) is in Vlaanderen nauwelijks bekend. Jammer, want het is een ideale leidraad om de vele onbe-kende wijken en natuurgebieden van het Brussels Gewest te leren kennen. Behalve het grote Zoni-enwoud ontmoet je onderweg vooral kleine en losse natuursnippers. Dankzij een steeds beter geïntegreerd beleid vormen ze min of meer een kraal van groene eilandjes. We vertrekken in Sint-Lambrechts-Woluwe en fietsen tegen de wijzers van de klok in.

Laatste moerasDat betekent dat de eerste kilometers niet meteen de meest beklijvende van de tocht zijn. De eerste grote groene oase is immers het Kerkhof van Brus-sel op het grondgebied van Evere. Oké, daar groeit ook veel groen. Maar vooral groen is de tunnel van lover die ons over een gekasseid pad langs de kerkhofmuur loodst. In Evere vangen we nog een glimp op

van hoe deze gemeente lang een landelijk dorp was. De Oude Keulseweg - even van de route af - is een smalle stijgende kasseiwegel die langs het Hoevetje passeert. Dat was een oude pachthoeve langs die oude handelsweg, nu een soort gemeen-telijke feestzaal die verhuurd wordt. Het Doolegt-park voert naar de ingang van ’t Moeraske. Stap er af en wandel het reservaat in. Langs de drukste spoorlijn van het land vind je daar enkele verlande vijvers. Een reiger staat er stokstijf bij het water. Een familie eenden wordt opgeschrikt door onze aanwezigheid. Zo moet Brussel er hebben uitge-zien toen het nog niet Brussel was. Een kraal van natte gebieden en moerassen in de vallei van de Zenne.

Tuin met panoramaVia station Schaarbeek - het mooiste van het Brus-sels Gewest - en de drukke Van Praetbrug, waar je even de Zenne ziet, fiets je naar het Park van Laken.

Dat blijkt veel meer te bieden dan de brede, autoluwe lanen die naar het

Atomium voeren. Zoals de Koloniale Tuin bijvoorbeeld. De conciërgewo-ning in Normandische stijl was een ideetje van Leopold II. In de tuin werden vooral planten uit Congo aangeplant. Hoezo dat bleek geen succes? Een echte openbaring vormen de Tuinen van de Bloemist. Dat hoger

BrusseL

Nu De Gordel het voor bekeken houdt, is een alternatief welkom.

We vonden het met de Groene Wandeling. Dat is ook een

wandeling en/of fietstocht door het groen rond de hoofdstad.

Maar dan net binnen de grenzen van het stadsgewest. Vergeet

de Grote Markt, de Marollen en de Beenhouwersstraat.

Dit is een fietstocht waar de Brusselse bezienswaardigheden ’t Moeraske, de Luizenmolen en

de Bezemhoek heten. Tekst en foto’s: Gunter Hauspie

De Groene Wandeling

ruim baan voor recreanten op de spoorwegwandeling. Twee kilometer onbekommerd fietsen over de oude spoorlijn naar Tervuren.

B

FRANKRIJK

Parijs

FRANKRIJK

Parijs FRANKRIJK

Parijs

SPANJE

Madrid

DUITSLAND

BELGIË BELGIË

PICARDIË NORD-

PAS-DE-CALAIS

CATALONIË

Compiègne

VOER-STREEK

BELGIË

BerlijnBarcelona

Duinkerke

RHÔNE-ALPES Mont

Blanc

Brussel

SAVOIE

Brussel

Mechelen

Leuven

058-063 2904.indd 59 16/01/13 13:38

Page 10: Pasar-magazine februari 2013

verschijnt op 1 maartDe volgende

www.pasar.be

Spanje

Groen Cantabrië

GHGH

R. B

oes

cH/s

wit

zeRl

and

touR

ism

/GF

md

nederland

Kinderweekend in drenthe

ZwitSerland

Bergwandelen in wallis

waalS-BraBant

Zwerven door Haspengouw

OrvalHet bier

en de monniken

md

http://www.pasar.be/lid_worden/lid-worden.asp

Wil je meer lezen? Word lid van Pasar

en ontvang elke maand het Pasar-magazine boordevol interessante reportages, tips voor uitstapjes dichtbij

en een waaier aan toeristische informatie.

Schrijf je hier in.