Participatie gelijkheid (Stijn Oosterlynck)

Click here to load reader

Embed Size (px)

description

Presentatie van Stijn Oosterlynck bij de eerste avond in een reeks rond Participatie, georganiseerd door Troef en Ladda in Gent.

Transcript of Participatie gelijkheid (Stijn Oosterlynck)

  • 1. PARTICIPATIE EN MIDDENVELD minder methode, meer (politieke) inhoud Stijn OosterlynckCentrum Ongelijkheid, Armoede, Sociale Uitsluiting en de Stad (OASeS) Departement Sociologie Universiteit Antwerpen Stijn.Oosterlynck@ua.ac.be DOKTANK 26 September 2013

2. Participatie is goed! participatie is alomtegenwoordig - strijd lijkt gestreden, iedereen is voor - resulteerde in vernieuwd middenveld, nieuwe beleidspraktijken en nieuwe economische niche - focus op professionalisering, schaalvergroting en methode ontwikkeling DOKTANK 25 September 2013 3. Wat doet participatie? historische wortels participatiebegrip: - participatie reactie op oude vormen van politisering (verzuilde partijpolitiek) - reflecteert pluralistische samenleving van actieve en mondige burgers participatie vandaag: - nieuwe verhouding tot overheid: dialoog, samenwerking en uitvoering - welke visie op politiek schuilt hier achter? DOKTANK 25 September 2013 4. Participatie politiek bekeken politieke visie achter participatie - politiek is dialoog politiek is beleidsbenvloeding politiek is samenwerking en meedoenconclusie: sterk methodische invulling methode van participeren losmaken van politieke inhoud werkt systeembevestigend participatie opnieuw politiseren - wat doen we als we participeren? - wie worden we als we participeren? DOKTANK 25 September 2013 5. Belofte van democratie: gelijkheid wat belooft democratie ons? citaat uit referentiekader Samenlevingsopbouw:Ons land is een welvarende democratie waar in principe iedereen gelijk is en een menswaardig leven voor iedereen gegarandeerd is. Maar we stellen vast dat de realiteit anders is. gelijkheid: geen realiteit (in principe), maar een onvervulde belofte van democratieDOKTANK 26 September 2013 6. Gelijkheid als hypothese Participatie politiseren = testen van de hypothese dat iedereen gelijk is - hoe zou onze samenleving eruit zien als we vertrekken van gelijkheid van mensen als mens? - 2 voorbeelden DOKTANK 26 September 2013 7. Gelijkheid als hypothese participatie stoort, want sociale orde is altijd ongelijk voorbeeld: van de arbeidersbeweging naar de beweging van mensen zonder papieren wie worden we als we als gelijke participeren? - voorbeeld: afschaffen woord allochtoon (Gentse Lente) DOKTANK 26 September 2013 8. Conclusie belang participatie zit niet in methode maar in politieke inhoud (wat we doen, wie we worden) Participatie en middenveld politiseren is handelen vanuit gelijkheid als hypothese werkt verstorend want iedere sociale orde is ongelijk participatie als gelijken is nooit definitief verworven DOKTANK 26 September 2013