PaPuAa

of 31 /31
RWA, mei 2013 participatie - aandacht zaterdag 18 mei 13

Embed Size (px)

description

presentatie tbv college over participatie, publieksbenadering en aandacht, Reinwardt Academie mei 2013

Transcript of PaPuAa

Page 1: PaPuAa

RWA, mei 2013

participatie - aandacht

zaterdag 18 mei 13

Page 2: PaPuAa

community manager, de job:

zaterdag 18 mei 13

Page 3: PaPuAa

social media effect meten

zaterdag 18 mei 13

Page 4: PaPuAa

vooral veel overlap

waarmee krijgt de commnity manager te maken?

• stakeholders• inclusion• representatie• crowdsourcing• engagement• friendraising• vrijwilligers• publieksbegeleiding?• community building?

zaterdag 18 mei 13

Page 5: PaPuAa

PR? ledenwerving? vrijwilligerswerk?

rollen (online) community manager:

•Redactionele communicator

•Contentmakelaar / facilitator

•Ambassadeur / Promoter

•Advocaat

•Mediator

•Innovator / conceptontwikkelaar

•Webmaster

zaterdag 18 mei 13

Page 6: PaPuAa

social media effect meten

zaterdag 18 mei 13

Page 7: PaPuAa

zaterdag 18 mei 13

Page 8: PaPuAa

How do you truly involve the general public and ask them to engage, online with art?  If you are the Luce Foundation Center for American Art, you offer the public the ability to become “citizen curators.”

voorbeeld

zaterdag 18 mei 13

Page 10: PaPuAa

zaterdag 18 mei 13

Page 11: PaPuAa

zaterdag 18 mei 13

Page 12: PaPuAa

zaterdag 18 mei 13

Page 13: PaPuAa

zaterdag 18 mei 13

Page 14: PaPuAa

zaterdag 18 mei 13

Page 15: PaPuAa

zaterdag 18 mei 13

Page 18: PaPuAa

zaterdag 18 mei 13

Page 20: PaPuAa

zet in op verbindingen tussen zowel media als mensen (connectiviteit)identiteit (concept + waarden) bepalen de koerswerk procesmatig en in permanente bètagebruik de 5 pijlers van P.E.R.M.A.* voor de sociale (media) aanpak:

Positieve emotiesbetrokkenheid (Engagement)Relaties betekenis en doel (Meaning and purpose)verwezenlijking/vervulling (Accomplishment)

relaties zijn leidendhandel analoogdenk excentrisch (niet de eigen organisatie in het middelpunt, maar het publiek, het individu of de beweging), durf excentriek te zijn (keuzes)

* Martin Seligman

**

zaterdag 18 mei 13

Page 21: PaPuAa

+ + Loosen

Listen

/ Like-wise

Learn (lifelong)

(L.a.t.) relations

be Loved

in willekeurige volgorde en gewicht (maar de laatste 2 voeden het waarom...)

6 x Lbenadering

voor de nabije

toekomst

Loyalty And Trust

zaterdag 18 mei 13

Page 22: PaPuAa

zaterdag 18 mei 13

Page 23: PaPuAa

zaterdag 18 mei 13

Page 24: PaPuAa

eerst een beweging, dan volgers?

van leiderschap naar beleiderschap

zaterdag 18 mei 13

Page 25: PaPuAa

community management: (ver)bind! zoek naar gezamenlijke passie, persoonlijke

verhalen en schenk aandacht

hoe zat het met de internationale handel in de Romeinse tijd?

‘t Lijkt me fijn om met een club verzen uit

het latijn te vertalen

hoe vergroot ik het draagvlak voor de

Romeinse Limes in NL?

wat aten de Romeinen rond het jaar nul?

we krijgen volgende week de sleutel van onze

woning in Houten castellum

zaterdag 18 mei 13

Page 26: PaPuAa

bezoekers > leden > vrienden

• Erwin Blom (FMT): bouw aan een 3-trapsraket-per individu- tussen verschillende individuen-voor de community als geheel

• Naomi Russell (wonderbird): zorg voor duidelijk (en speciaal) voordeel

• blijf herhalen waarom mensen zich zouden moeten aansluiten

• outreach versus engagement: nieuwe leden vinden / bestaande tevreden houden

• diversiteit: behandel verschillende mensen verschillend

• bouw een ‘tribe’• wees uiterst serieus over je bedoelingen en in je

aanpak

community / vereniging

zaterdag 18 mei 13

Page 27: PaPuAa

community / vereniging

• blijven analyseren van ledenbestand en samenstelling daarvan

• uitwerken soorten lidmaatschap / niveau deelname, evt. bijbehorende bedragen/bijdragen en tegenprestaties

• interesse tonen in het wel en wee van de leden. Snel en met aandacht reageren op vragen, suggesties en klachten

• verzorgen van (regelmatige en adequate) communicatie en die persoonlijk maken

• leden aansporen om vooral gebruik te maken van het aanbod, dat houdt ze betrokken en geïnteresseerd

• voor vlotte en eenvoudige afhandeling van betalingen / diensten zorgen

• zorgen dat opzeggingen en verlengingen beide snel af te handelen zijn

• een back-office (bel-team) opzetten en laten nabellen bij opzeggingen en/of overhalen tot verlenging

• een goede database bijhouden waarin de gegevens staan, en alle gedane acties

zaterdag 18 mei 13

Page 29: PaPuAa

eerst vrienden worden, daarna (misschien) leden / fondsen werven. Investeer met aandacht in relaties, in participatie (vrijwilligers, publiek, maar ook zelf

participeren), betrokkenheid (maatschappelijke vraagstukken), bijeenkomsten en handhaaf een ‘start-up’ cultuur binnen je organisatie; werk

dus duurzaam en proces-gericht.

zaterdag 18 mei 13

Page 30: PaPuAa

eerst een beweging, dan volgers?

food for thought (stellingen ter discussie):1.Musea (culturele instellingen) moeten maatschappelijk relevant zijn?

2.Musea belichamen een moraal? We hebben politici nodig om dit te ondersteunen en aan te wakkeren?

3.Voor social inclusion is onderwijs onontbeerlijk. Erfgoed kan daarbij ondersteunend zijn?

4.De stad als forum: story telling en oral history zijn geschikte manieren om de culturele biografie van een wijk / stad / regio / land samen uit te bouwen

5.Herdenkingsmusea zijn vooral interessant voor psychotherapeuten, sociologen en anthropologen, niet zozeer voor cultuurliefhebbers

6. er zijn 3 dingen heel erg belangrijk bij participatie:

1.aandacht

2.relevantie

3.persoonlijkheid

zaterdag 18 mei 13

Page 31: PaPuAa

bedankt voor de aandacht!

deze presentatie zal beschikbaar blijven via:slideshare.com/erfgoed

[email protected]@theomeereboer

zaterdag 18 mei 13