Palmzondag 2012

download Palmzondag 2012

of 42

 • date post

  24-Jan-2015
 • Category

  Spiritual

 • view

  887
 • download

  1

Embed Size (px)

description

Teksten en liederen die geprojecteerd werden tijdens de palmzondagviering op Ten Bos (Sint Amanduskerk Erembodegem)De teksten van onze vieringen zijn te vinden op de website: http://www.kerkembodegem.be/tenbos/liturgie/vieringen.html

Transcript of Palmzondag 2012

 • 1. Hosanna hey -sanna -sanna -sanna hey-sanna hey -sanna hosanna !De heer is groot en zijn koninkrijk zal komen in deze tijd !A.L. Webber

2. Het lastdier van de vrede draagt mijn Heer,Gods knecht ten voeten uit rijdt bij ons binnen.Neemt nu voorgoed de vijandschap een keer? zal heel het volk echt aan Gods droombeginnen?Gedragen worden, vrienden om je heen,Komt hier ook draagkracht uit ons diepste binnen? 3. Door deze dagen heen voert ons de wegvan Hem, die toont hoe vrede bloeit uit lijden.Hij wordt ons als de waarheid aangezegdzelfs als verraad en leugen rond hem strijden.Zo is Hij koning, koning als een knecht, door op een ezel naar de stad te rijden. naar Sytze de Vries [Biep]/ Zo vriendelijk en veilig 4. (Taiz) 5. Gevangen als een roverna laster en verraad, zo staat hij tegenoverde machten van het kwaad.En wat Hem ook zal derenmet wat voor felle pijn, Hij zal zich niet verwerendoch louter vrede zijn. 6. Hij moet een kruis gaan dragen doorheen Jeruzalem.Wie zijn in onze dagen nog bondgenoot van Hem?Die zinloos moeten lijden (onbekend / O hoofd vol bloed en wonden) op aanklacht zonder grond, zij zijn in alle tijden het volk van Gods verbond. 7. (van opbergen jan / Tjeerd Oosterhuis) 8. Nada te turbe, nada te espante: quien a Dios tienne nada te falta Nada te turbe, nada te espante: s lo Dios basta.Laat niets je verontrusten, laat niets je beangstigen.Wie God heeft, ontbreekt niets, God alleen is genoeg (Taiz) 9. [Pr.]God, in brood en wijn gedenken wij Jezus, Jouw lieveling, als een eigen Zoon,Hij werd vernederd en gebroken,maar Jij hebt hem thuis met open armen ontvangen.[Al.] Voed ons dan met Zijn Woorden en zijn gaven, richt ons op en maak ons mensen naar Jouw hart, Laat ons een beker wijn zijn voor elkaar.Zegen daartoe deze gaven en geef ons een open oog en een warm hart om Jouw wereld in te richtentot een huis voor alle mensen, een tafel waar iedereen welkom is . 10. Die naar menselijke gewoonte met een eigen naam genoemd werdtoen Hij in een ver verleden werd geboren ver van hier,(al.) Die genoemd werd: Jesjoe, Jezus zoon van David en Bastebazoon van Ruth en zoon van Boaz, zoon van Juda en van Tamar,zoon van Adam, zoon van mensen, die ook zoon van God genoemd wordt,heiland, visioen van vrede, licht der wereld, weg ten leven,levend brood en ware wijnstok, die, geliefd en onbegrepen,werd bewaard in taal en teken als een eeuwenoud geheim,als een wachtwoord doorgegeven, als een vreemd vertrouwd verhaal,die een naam in mijn geheugen, die de stem van mijn geweten,die mijn waarheid is geworden: Hem gedenk ik hier en noem ikals een dode die niet dood is, als een levende geliefdedie gekozen heeft te leven voor de armsten van de armen,helpman reisgenoot en broeder van de allerminste mensen.die ten dage dat Hij rondging door de dorpen van zijn landstreekmensen aantrok en bezielde hen verzoende met elkaardie niet steil en ongenaakbaar niet hooghartig als een heersermaar in knechtsgestalte leefde die zijn leven voor zijn vrienden(vz.) prijsgaf, door een vriend verraden,die getergd tot op het kruis, voor zijn vijand heeft gebedendie van God en mens verlaten is gestorven als een slaaf.(...) [consecratie](al.) die gestrooid is in de akker, als het kleinste van de zaden,die daar wacht een lange winter in de stilte van de dooddie als graan geoogst zal worden, die als brood gedeeld wil wordenom in mensen, mens te worden die verborgen in zijn Godonze vrede is geworden, onze ziel tot rust gekomendie ons groet vanuit zijn verte die ons aankijkt van dichtbijals een kind, een vriend, een ander, Hem gedenk ik hier en noem iken beveel Hem bij je aan als een levende geliefde(vz.) als de mens die naast je is. 11. Geef ons Uw vrede,geef vrede aan wie op U vertrouwt.Geef ons Uw vrede, geef vrede. (Taiz) 12. I danced in the morning when the world was young Ik danste in het ochtendgloren van de scheppingI danced in the moon, in the stars and the sun Onder de maan, de sterren en in de zonI came down from heaven and I danced on earth Van de hemel daalde ik af om op aarde te dansenAt Bethlehem I had my birthIn Betlhehem werd ik geborenDance, dance, wherever you may be Dans dan, waar je ook bentCaus I am the Lord of the dance said he Want ik ben de Heer van de dans And Ill lead you all, wherever you may be En ik zal jullie leiden, waar je ook bentand I lead you all in the dance said he Ik zal jullie leiden in de dans, verkondigde HijI danced for the scribe and for the Pharisee butIk danste voor de Farizeers en de schriftgeleerdenThey would not dance, they would not follow me Maar zij wilden niet dansen, mij niet volgenI danced for the fishermen James and JohnIk danste voor vissers, voor Jakobus en JohannesThey came with me so the dance went onEn die volgden mij zodat de dans groeideI danced on the Sabbath an I cured the lame Ik danste zelfs op sabbat en genas de lammenThe holy people said it was a shame Maar de religieuzen noemden het een schandeThey whipped and they stripped and they hung me highZe geselden en ontkleden me,Left me there on the cross to dieEn lieten me kruisigenI danced on a Friday when the world turned black Ik danste op die Vrijdag toen de hemel zwart kleurdeIts hard to dance with the world on your backt Is moeilijk dansen met de wereld op je rug...They buried my body they thought Id gone Ze begroeven me en dachten van me af te zijnBut I am the dance and I still go on.Maar ik bn de dans die nog altijd verder gaat... 13. [Pr.]De goede week begint met gemengde gevoelens:een feestelijk onthaal van een koning,maar tegelijk het verhaal van verraad, lijden en sterven. Vandaag trekt Jezus op een ezel de stad Jeruzalem binnen.De vorst van de vrede in de stad van de vrede, beter kan niet. We ontvangen Hem met gejuich en gezang, met palmtakken in de hand en met verwachting in ons hart.De komst van Jezus in Jeruzalem opent een nieuwe toekomst.Het is een mens die jou vraagt om ommekeer,oprechte vriendschap, onbaatzuchtige naastenliefde. Dit vraagt een serieuze inspanning.Mag dit kleine takje groen een teken zijn van trouw.Dat we Jezus blijven volgen, ook als het moeilijk wordt en offers eist. En dat wij elkaar trouw blijven, in de goede en in de kwade dagen. Laat ons daarom samen bidden: 14. [Al]Jezus, Jij timmerman uit Nazareth, vriend van kinderen en vissers, idealist voor niemand bang, van God vervuld. Geboeid door je verhalen en je kracht zijn we Je gevolgd.Jij die mensen geneest van wonden die niemand ziet,Jij die ons voedt met je woord en je brood met ons deelt,Je hebt God voor ons heel dichtbij gebracht.Elke wet werd liefde, elke mens werd medemensen God werd onze Vader.Deze week willen we Jou van dichtbij volgen naar Pasen toe! 15. Deze week in deze gemeenschap:Witte Donderdagviering om 20uGoede Vrijdagviering om 20u Paaszaterdag om 20u Paasviering om 11u