Palliatieve zorg bij het mamma-en longcarcinoom ... Pleuritis carcinomatosa Dyspnoe •Alle...

download Palliatieve zorg bij het mamma-en longcarcinoom ... Pleuritis carcinomatosa Dyspnoe •Alle patiأ«nten

of 113

 • date post

  29-Jan-2021
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Palliatieve zorg bij het mamma-en longcarcinoom ... Pleuritis carcinomatosa Dyspnoe •Alle...

 • Palliatieve zorg bij het mamma-en longcarcinoom

  Britt Suelmann Internist - Oncoloog

  UMC Utrecht Cancer Center

  https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjO07jshPHZAhVB3qQKHSPEAkUQjRx6BAgAEAU&url=https://www.azora.nl/zorg/palliatieve-zorg/&psig=AOvVaw0-e1Bu5V5KBR9PHKrVbLwb&ust=1521296393471431

 • Mammacarcinoom

  • Gemetastaseerd mammacarcinoom – Ongeveer 5% metastasen ttv diagnose

  – 13,5% na primair diagnose binnen 10 jaar 1 of meerdere metastasen (60-75% botmetastasen)

  • Bijna altijd palliatieve behandeling – Uitzondering: oligometastatische ziekte

  • Mediane overleving (op moment van diagnose gemetastaseerde ziekte) : ≈ 2 jaar

  • 5- jaars overleving: 22%

  • 10-jaars overleving: 9%

  https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi86rbIxNzZAhUPjqQKHSAXD3oQjRwIBg&url=https://twitter.com/cancercenterumc&psig=AOvVaw3F-OQNTSxJSxQTXzem_1v7&ust=1520591944446196

 • Incidentie mammacarcinoom NL

  https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi86rbIxNzZAhUPjqQKHSAXD3oQjRwIBg&url=https://twitter.com/cancercenterumc&psig=AOvVaw3F-OQNTSxJSxQTXzem_1v7&ust=1520591944446196

 • Overleving mammacarcinoom NL

  https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi86rbIxNzZAhUPjqQKHSAXD3oQjRwIBg&url=https://twitter.com/cancercenterumc&psig=AOvVaw3F-OQNTSxJSxQTXzem_1v7&ust=1520591944446196

 • Mammacarcinoom

  • Oligometastatische ziekte

  – Wisselende definities

  • 1-2 metastatic sides

  • Maximaal 3-5 metastatic sides

  • Bv. Bot-, lever-, longmetastasen:

  diameter metastasen < 5 cm

  – ≈5% van alle patiënten met gemet mammaca

  – Langdurige overleving (10-20 jaar)

  https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi86rbIxNzZAhUPjqQKHSAXD3oQjRwIBg&url=https://twitter.com/cancercenterumc&psig=AOvVaw3F-OQNTSxJSxQTXzem_1v7&ust=1520591944446196

 • Niet-kleincellig longcarcinoom

  https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi86rbIxNzZAhUPjqQKHSAXD3oQjRwIBg&url=https://twitter.com/cancercenterumc&psig=AOvVaw3F-OQNTSxJSxQTXzem_1v7&ust=1520591944446196

 • Kleincellig longcarcinoom

  https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi86rbIxNzZAhUPjqQKHSAXD3oQjRwIBg&url=https://twitter.com/cancercenterumc&psig=AOvVaw3F-OQNTSxJSxQTXzem_1v7&ust=1520591944446196

 • Palliatieve zorg

  Specialisten zijn geschoold om te genezen

  (snel proces van diagnostiek & behandeling)

  …. Minder gericht op symptomatologie en

  proces van zorg en communicatie (over

  levenseinde en rouw) ….

 • https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjt892D2afhAhUKbFAKHZHrDm8QjRx6BAgBEAU&url=https://palliatievezorg.nl/palliatieve-zorg/wat-is-dat/&psig=AOvVaw1zQhU8vNCmHfX22p_RT7nc&ust=1553960719552892

 • Curatieve zorg Palliatieve zorg

  Primaire doel: genezing Primaire doel: behoud of verbetering

  kwaliteit van leven

  Behandeling van de ziekte Behandeling van de ziekte: indien

  mogelijk en alleen na zorgvuldige

  afweging van voor-en nadelen

  Maximaal reanimeerbeleid Overeengekomen reanimeerbeleid

  Vaak protocollaire zorg Zorg op maat

  Patiënt meestal ADL-onafhankelijk Wisselende ADL-afhankelijkheid

  Uiteindelijk: streven naar integratie in

  persoonlijk en sociaal leven

  Uiteindelijk: gericht op kwaliteit van

  leven

 • Palliatieve zorg

  • Gericht op optimalisatie kwaliteit van leven en sterven

  • Ook gericht op verlichting van lijden

  • Multidimensioneel: lichamelijk, psychosociaal en spiritueel

  • Niet alleen actueel lijden, maar ook pro-actieve anticipatie op verder beloop, symptomen, sterven, en rouw

  https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi86rbIxNzZAhUPjqQKHSAXD3oQjRwIBg&url=https://twitter.com/cancercenterumc&psig=AOvVaw3F-OQNTSxJSxQTXzem_1v7&ust=1520591944446196

 • Palliatieve zorg

  • Ziektegerichte palliatie

  • Symptoomgerichte palliatie

   Vaak tegelijk toegepast!

  – Doel: versterken, ter verbetering van kwaliteit

  van leven

  https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi86rbIxNzZAhUPjqQKHSAXD3oQjRwIBg&url=https://twitter.com/cancercenterumc&psig=AOvVaw3F-OQNTSxJSxQTXzem_1v7&ust=1520591944446196

 • https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjVlsS816fhAhVJaVAKHc70DCYQjRx6BAgBEAU&url=https://www.pallialine.nl/richtlijn/item/pagina.php?id%3D40267%26richtlijn_id%3D1018&psig=AOvVaw2lJEH70cxfisiXKHXdF0MX&ust=1553960322276030

 • https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi86rbIxNzZAhUPjqQKHSAXD3oQjRwIBg&url=https://twitter.com/cancercenterumc&psig=AOvVaw3F-OQNTSxJSxQTXzem_1v7&ust=1520591944446196

 • Besluitvorming palliatieve zorg

  1. Problematiek in kaart brengen  Symptomen, medicatie, prioriteiten, levensverwachting

  2. Problematiek en beleid samenvatten  Werkhypothese, doel van beleid, uitvoering

  3. Afspraken maken over evaluatie van beleid  Wat meten we, hoe, wanneer?

  4. Zo nodig bijstellen en blijven evalueren  Analyseren, aanpassen, opnieuw analyseren

  https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi86rbIxNzZAhUPjqQKHSAXD3oQjRwIBg&url=https://twitter.com/cancercenterumc&psig=AOvVaw3F-OQNTSxJSxQTXzem_1v7&ust=1520591944446196

 • https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi6xYHj2KfhAhVHEVAKHcEVDrUQjRx6BAgBEAU&url=https://slideplayer.nl/slide/13942296/&psig=AOvVaw05GHUYje3OEePUhFnFokmn&ust=1553960673801856

 • Symptomen in de

  palliatieve fase

  https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi86rbIxNzZAhUPjqQKHSAXD3oQjRwIBg&url=https://twitter.com/cancercenterumc&psig=AOvVaw3F-OQNTSxJSxQTXzem_1v7&ust=1520591944446196

 • Symptomen Prevalentie

  Vermoeidheid 74%

  Pijn 71%

  Gebrek aan energie 69%

  Zwakte 60%

  Gebrek aan eetlust 53%

  Gespannenheid 48%

  Gewichtsverlies 46%

  Droge mond 40%

  Somberheid 39%

  Obstipatie 37%

  Zich zorgen maken 36%

  Slaapproblemen 36%

  Dyspnoe 35%

  Misselijkheid 31%

  Angst 30%

  Symptomen Prevalentie

  Prikkelbaarheid 30%

  Opgeblazen gevoel 29%

  Hoesten 28%

  Cognitieve symptomen 28%

  Snelle verzadiging 23%

  Smaakveranderingen 22%

  Pijn de mond 20%

  Sufheid 20%

  Oedeem 20%

  Mictieklachten 18%

  Duizeligheid 17%

  Dysfagie 17%

  Verwardheid 16%

  Bloedingen 15%

  Neurologische klachten 15%

 • Symptomen Prevalentie

  Vermoeidheid 74%

  Pijn 71%

  Gebrek aan energie 69%

  Zwakte 60%

  Gebrek aan eetlust 53%

  Gespannenheid 48%

  Gewichtsverlies 46%

  Droge mond 40%

  Somberheid 39%

  Obstipatie 37%

  Zich zorgen maken 36%

  Slaapproblemen 36%

  Dyspnoe 35%

  Misselijkheid 31%

  Angst 30%

  Symptomen Prevalentie

  Prikkelbaarheid 30%

  Opgeblazen gevoel 29%

  Hoesten 28%

  Cognitieve symptomen 28%

  Snelle verzadiging 23%

  Smaakveranderingen 22%

  Pijn de mond 20%

  Sufheid 20%

  Oedeem 20%

  Mictieklachten 18%

  Duizeligheid 17%

  Dysfagie 17%

  Verwardheid 16%

  Bloedingen 15%

  Neurologische klachten 15%

 • Casus 1.

  https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi86rbIxNzZAhUPjqQKHSAXD3oQjRwIBg&url=https://twitter.com/cancercenterumc&psig=AOvVaw3F-OQNTSxJSxQTXzem_1v7&ust=1520591944446196

 • Casus 1.

  • Vrouw, 62 jaar

  • Juni 2016: pT3N2 mammacarcinoom rechts

  wv nu nog adjuvante AHT (tamoxifen)

  • Sinds enkele weken ↑ vermoeidheid, malaise:

  moeilijk om dagelijkse leven te leiden

  • “Komt minder de deur uit”

  • Verder geen klachten

  • Niet duidelijk een oorzaak aan te geven

  https://www.google.nl/ur