Palliatieve patiënten, hoe zie ik hen?

Click here to load reader

 • date post

  13-Jan-2016
 • Category

  Documents

 • view

  60
 • download

  1

Embed Size (px)

description

Palliatieve patiënten, hoe zie ik hen?. Maria Wolff, TL polikliniek interne geneeskunde/MDL Josca Heier, verpleegkundig consulent oncologie. Workshop 19.00-20.30. 19.00Welkom door Maria 19.10 Presentatie Palliatieve Zorg 19.30Film Ad 19.45Palliatieve Zorg, wat heb jij nodig? - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of Palliatieve patiënten, hoe zie ik hen?

Thema avond palliatieve zorgJosca Heier, verpleegkundig consulent oncologie
Welkomstwoordje Maria
20.15 Evaluatie en Afsluiting
Iedereen vragen om aanwezigheidslijst te tekenen wordt bijgeschreven in profit
*
Pallium (latijn = mantel)
*
*
Sint Martinus scheurde zijn mantel en gaf de helft aan een bedelaar. De mantel staat symbool voor bescherming en verzachting van het leed, maar kan het leed zelf niet wegnemen. Het latijnse woord voor mantel is ‘pallium’. Palliatieve zorg biedt zorg en ondersteuning als duidelijk is dat genezing niet meer mogelijk is. 
Martinus in Hongarije, in het jaar 316, aan de grenzen van het Romeinse Rijk. Zijn vader werd een magistraat in dienst van het Romeinse leger. Het gezin verhuisde naar Italië waar hij zijn jeugd zou doorbrengen.
Op 15-jarige leeftijd nam hij dienst in het Romeinse leger onder de keizers Constantinus en Julianus en werd geplaatst bij de ruiterij in Gallië (Frankrijk).
In deze periode speelt het beroemde verhaal dat hij bij de stadspoort van Amiens een zieke naakte bedelaar ontmoette die hem om een aalmoes vroeg. Omdat hij niets dan zijn wapen had, gaf hij hem een stuk van zijn soldatenmantel door die met zijn zwaard in tweeën te snijden.
*
*
*
*
Totale zorg
Lichamelijke klachten
Psychische klachten
Sociale problemen
Spirituele problemen
Het doel van palliatieve zorg is het bereiken van de best mogelijke kwaliteit van leven voor patiënt en zijn omgeving.
Richt zich niet alleen op de terminale fase
*
*
Alle handelingen staan in het teken van die kwaliteit en niet in het verlengen van het leven.
Er is immers bekend dat er geen sprake meer kan zijn van genezing.
Het verlichten van klachten is het hoofddoel van de zorgverlening. Niet de lengte, maar de kwaliteit van het leven staat centraal. Een veelgehoorde uitspraak in dit verband is dat ‘palliatieve zorg geen dagen toevoegt aan het leven, maar leven toevoegt aan de dagen’.
Als het einde nadert, en tijd alsmaar kostbaarder wordt, is kwaliteit van leven niet iets dat uitsluitend met de inzet van techniek, therapieën of medicatie te bereiken valt. Menselijke aandacht, liefde en warmte zijn dan minstens zo waardevol.
Wat die kwaliteit van leven in de praktijk betekent, bepaalt iedereen voor zichzelf. Zorgverleners die palliatieve zorg verlenen, laten zich daarom (als het goed is) door de wensen en behoeften van de patiënt leiden.
*
Palliatieve fase → behandeling gericht op kwaliteit van leven
Terminale fase → behandeling gericht op de kwaliteit van sterven
*
Bijzijn van mijn liefsten
*
*
Palliatieve zorg wordt voornamelijk gegeven door de specialist in het ziekenhuis.
Groen = eens
Rood = oneens
Vragen bij de film:
Benoem welke aspecten van palliatieve zorg je terug ziet in deze film
Welke van deze aspecten zie je zelf terug in je eigen praktijk? of
Wat roept deze film bij jou persoonlijk op?
http://www.palliatievezorginbrabant.nl/films/aflevering-7-ad-7.html
Groen = eens
Rood = oneens
Dyspnoe 35%
Misselijkheid 31%
Angst 30%
Prikkelbaarheid 30%
*
*
Stelling
Als je benauwd bent kun je niet genieten van het leven.
Groen = eens
Rood = oneens
Praktijksituatie 1
Patiënt heeft slecht nieuws gehad, de dokter gaat de kamer uit en jij komt binnen, de patiënt huilt. Haar man zit naast haar en probeert haar te troosten.
Wat kun jij doen?
Wat heb je nodig om ondersteuning te kunnen bieden?
*
Praktijksituatie 2
Patiënt komt alleen naar de poli, je ziet dat ze erg verdrietig is na het gesprek met de arts.
Het is druk op de poli en jij kunt mevrouw niet de aandacht geven die je graag wilt.
hoe los je dit op?
*
93% van communicatie door sfeer en non-verbale signalen
Niet wat maar hoe is vooral bepalend voor hoe een boodschap overkomt
Dood bespreekbaar maken is niet eenvoudig
*
Luister met je gewone menselijke hart
Vat het gesprek af en toe samen in eigen woorden
Sta stiltes toe
Praktijksituatie 3
Je komt bij een patiënt in de thuissituatie om bloed af te nemen.
Hij is in tranen en verteld dat hij net te horen heeft gekregen dat de dokter niets meer voor hem kan doen. Hij vraagt waarom je nu nog bloed wilt prikken.
Wat kun jij doen?
Wat heb je nodig om ondersteuning te kunnen bieden?
*
Groen = eens
Rood = oneens
*
Inzet van andere hulpverleners vanuit andere zorggebieden kan essentieel zijn, maar niet noodzakelijk. Dit is afhankelijk van de situatie van de patiënt.
“zorg op maat”
Kijkend naar missie ziekenhuis Bernhoven:
De patiënt ontvangt in ziekenhuis Bernhoven de juiste zorg, op het juiste moment en op de juiste plaats.
Wat verstaan wij onder de juiste zorg? Dat is volwaardige medisch specialistische basiszorg die doelmatig en van hoog kwalitatief niveau is. Wij willen vraaggestuurde zorg verlenen met aandacht en respect voor de patiënt.
Onder het juiste moment verstaan wij dat de zorg wordt verleend op het meest optimale behandelmoment, rekening houdend met de wensen en mogelijkheden van de patiënt en binnen de (landelijk) vastgestelde acceptabele wacht- en toegangstijden.
*
Hoe gaan we in Uden werken?
Wat heb je dan nodig om zorg te bieden aan jouw patiënten?
Mogelijkheden PSB
Schrijf op een memo wat je nodig denkt te hebben in Uden.
Dit sluiten wij kort met de TL
Na aanvang in Uden vragen wij elke TL om hier in een vergadering op terug te komen en samen met jullie te kijken of er vervolgafspraken gemaakt moeten worden inzake de pz
-kennis van hoe t spreekuur eruit ziet, overleg met arts
-eventueel ha bellen
-lege kamer beschikbaar
*
Ga ze niet uit de weg
Communiceer goed met de arts met wie je poli draait doe het samen
Denk aan verschillende mogelijkheden
, (meest mensgericht ziekenhuis waar maken met elkaar)
*
Zie de palliatieve patient
Ga ze niet uit de weg, (meest mensgericht ziekenhuis waar maken met elkaar)
Communiceer goed met de arts met wie je poli draait doe het samen
Denk aan verschillende mogelijkheden