Palliatief redeneren Besluitvorming in de palliatieve mamma/2014/Teunissen-...

download Palliatief redeneren Besluitvorming in de palliatieve mamma/2014/Teunissen- Palliatief...Besluitvorming in de palliatieve fase Expertisecentrum palliatieve zorg UMC Utrecht Palliatief

of 51

 • date post

  07-Feb-2018
 • Category

  Documents

 • view

  216
 • download

  1

Embed Size (px)

Transcript of Palliatief redeneren Besluitvorming in de palliatieve mamma/2014/Teunissen-...

 • Besluitvorming in de palliatieve fase

  Expertisecentrum

  palliatieve zorg

  UMC Utrecht

  Palliatief redeneren

  Saskia Teunissen

  Hoogleraar hospicezorg

  UMC Utrecht

  Fotos Nynke Thien

 • Klinisch redeneren en palliatief redeneren?

  Ondersteuningsstructuur: systematiek van denken en

  handelen

  Methodische benadering van behandeling en zorg

  Procedure afspraken

  Continue toetsing eigen handelen: PDCA

 • Palliatieve zorg (WHO 2002)

  Palliatieve zorg is een benadering die de kwaliteit van

  leven verbetert van patinten en hun naasten, die te

  maken hebben met een levensbedreigende aandoening

  door het voorkomen en verlichten van lijden door middel

  van vroegtijdige signalering en zorgvuldige beoordeling

  en behandeling van pijn en andere problemen van

  lichamelijke, psychosociale en levensbeschouwelijke

  aard.

 • Ziektebeloop in palliatieve fase

  Murray, 2005

 • Perspectief van besluitvorming

  Genformeerde besluitvorming ofwel informed choice:

  de patint ontvangt informatie van de dokter over de

  verschillende keuze mogelijkheden en vervolgens wordt

  aan hem zelf overgelaten om de keuze te maken op

  basis van de informatie van de arts en zijn eigen

  voorkeuren (Elwyn, 1999)

 • Perspectief van besluitvorming

  Genformeerde besluitvorming ofwel informed choice:

  de patint ontvangt informatie van de dokter over de

  verschillende keuze mogelijkheden en vervolgens wordt

  aan hem zelf overgelaten om de keuze te maken op

  basis van de informatie van de arts en zijn eigen

  voorkeuren (Elwyn, 1999)

  De reden hiervoor kan zijn dat de arts de patint in totale

  controle wil laten zijn. Maar het feit dat de arts de

  besluitvorming geheel aan de patint overlaat om een

  beslissing te nemen kan ook de stress en angst bij de

  patint doen toenemen (Thompson, 2007)

 • Gezamenlijke besluitvorming

  Beslissingen langs de lijn van schuivende panelen

  Type beslissingen

  Betekenis

  Handvatten: de kracht van de zorgrelatie

  Kleine versus grote beslissingen:

  Verschil in benadering?

  Altijd dezelfde systematiek?

 • SDM discussieles Post

  HBO PZ 06032014

 • (RVZ, 2010) (zie figuur 4).

  Figuur 4: continum van besluitvorming

  Ontwikkeling besluitvormingsprocessen

 • Besluitvorming gebaseerd op principes Shared Decision Making:

  afstemming tussen zorgverlener(s) en patint (en naasten)

  Visie arts

  Visie patint

  Effectief Niet effectief

  Zinvol

  dient redelijk doel voor

  patint

  baten wegen op tegen

  lasten

  Consensus

  Arts / patint

  Behandeldoel

  Geen consensus

  oordeel arts in beginsel doorslaggevend

  maar oordeel patint weegt zwaar

  Zinloos

  geen redelijk doel

  disproportionele lasten

  Geen consensus

  oordeel patint geeft

  doorslag

  Consensus

  Afzien van behandeling

 • Palliatieve fase: meer partile beslissingen

  Visie arts

  Visie patint

  Effectief Partieel

  (in)effectief

  Niet effectief

  Zinvol Consensus Beslissing aan patint Arts beslist in

  beginsel

  Maar oordeel

  patint weegt zwaar

  Partieel

  zinvol / -loos

  Beslissing aan

  patint

  Aandrang arts tot

  behandeling?

  Grootste dilemma

  Beslissing aan arts

  Aandrang arts tot

  niet behandelen?

  Zinloos Beslissing aan patint Beslissing aan patint Consensus

  20

 • Wat is er nodig voor SDM in de palliatieve fase?

  Vroegtijdig gesprek

  Narratieve identiteit patint

  Idem naasten

  (Auto) biografische competentie centrale zorgverleners

  Context besluitvorming

  Prognostische perspectieven

  Organisatie van zorg

  DE informatie uit de dagelijkse zorg

  Patint empowerment

 • Patient empowerment (1) (Anderson, 1995)

  Elke dag moeten keuzes worden gemaakt

  Alle keuzes hebben invloed op emotie, gedachten,

  waarden, doelstellingen

  Er is pas sprake van patient empowerment als er

  tenminste geinformeerde besluitvorming plaats vindt

 • Patient empowerment (2) (Powers 2003)

  Communicatie

  Informatie en educatie

  Tevredenheid

  Gezamenlijke doelbepaling

  Therapietrouw

 • Eigenheid

  patint

 • Eigenheid

  patint

  Verschijnselen

 • Eigenheid

  patint

  Symptomen

  Verschijnselen

 • Symptoomprevalentie Teunissen 2006

  Vermoeidheid 74%

  Pijn 71%

  Energiegebrek 69%

  Zwakte 60%

  Anorexie 53%

  Gespannenheid 48%

  Gewichtsverlies 46%

  Droge mond 40%

  Somberheid 39%

  Obstipatie 37%

  Zorgen maken 36%

  Slapeloosheid 36%

  Dyspnoe 35%

  Misselijkheid 31%

  Angst 30%

  Prikkelbaarheid 30%

 • Eigenheid

  patint

  Symptomen

  Verschijnselen

  Noden

  Behoeften

  Wensen

 • Toegevoegde waarde van de praktijkmethode Besluitvorming in de palliatieve fase

  Behoefte praktijk

  Systematiek die de zorgverlener ondersteunt in

  methodische besluitvorming bij complexe

  symptoombestrijding in de palliatieve fase

  Implementeren richtlijnen

  Wijze van implementeren

  methodiek palliatief redeneren

 • Eigenheid

  patint

  Symptomen

  Verschijnselen

  Noden

  Behoeften

  Wensen

  Communicatie

 • Waarom kiezen voor projectmatig verbeteren van besluitvorming in de PF?

  De diversiteit aan vragen en problemen van patinten

  vraagt om zorg op maat maar wel met een onderliggende

  structuur

  De beschikbaarheid van richtlijnen is mooi maar goed

  gebruik vraagt om concrete toepassing op de juiste manier

  Zoveel mensen zoveel zinnen: de verschillen tussen

  patienten/naasten enerzijds en zorgverleners anderzijds

  vragen om een steun-structuur

  Klinisch redeneren moet altijd, palliatief redeneren helpt

  doelen in de palliatieve fase beter te realiseren

 • Eigenheid

  patint

  Symptomen

  Verschijnselen

  Noden

  Behoeften

  Wensen

  Exploreren

  Monitoren

  Analyseren

  Redeneren

  Communicatie

 • Eigenheid

  patint

  Symptomen

  Verschijnselen

  Noden

  Behoeften

  Wensen

  Exploreren

  Monitoren

  Analyseren

  Redeneren

  Interveniren

  ABC niveau

  Evalueren

  Leren

  Communicatie

 • Palliatieve fase: meer partile beslissingen

  Visie arts

  Visie patint

  Effectief Partieel

  (in)effectief

  Niet effectief

  Zinvol Consensus Beslissing aan patint Arts beslist in

  beginsel

  Maar oordeel

  patint weegt zwaar

  Partieel

  zinvol / -loos

  Beslissing aan

  patint

  Aandrang arts tot

  behandeling?

  Grootste dilemma

  Beslissing aan arts

  Aandrang arts tot

  niet behandelen?

  Zinloos Beslissing aan patint Beslissing aan patint Consensus

  39

 • Methodiek Besluitvorming 1 Teunissen 2007

  Geeft praktisch vorm aan integrale continue palliatieve zorg (uit definitie palliatieve zorg)

  Creert ruimte voor afwegingen in perspectief van beperkte

  tijd

  Focus van model sluit aan bij focus van patint

  Ondersteunt het multidisciplinair behandelteam

  Maakt besluitvorming transparant voor patint, naasten en

  professionals

  Verbetert kwaliteit van de zorg en communicatie

 • Methodiek Besluitvorming 2

  Wens van de patint

  Delen van kennis en gezamenlijk doel

  Anticiperend beleid

  Multidimensionele zorg

  Spreken van n taal

  Toepassing beschikbare kennis van consensus tot

  evidence uit de landelijke richtlijnen palliatieve zorg

 • Eigenheid

  patint

  Symptomen

  Verschijnselen

  Noden

  Behoeften

  Wensen

  Exploreren

  Monitoren

  Analyseren

  Redeneren

  Interveniren

  ABC niveau

  Evalueren

  Leren

  4D

  database Communicatie

 • Praktijk: hulpmiddelen

  Beslisschijf

  Toepassingskaarten

 • De beslisschijf fases besluitvorming

  Houd de patint centraal

  Ondersteuning en structuur

  biedend bij besluitvorming

  Mono- en multidisciplinair

  Doorlopen fases kan per

  symptoom of voor meerdere

  symptomen tegelijk

  Bruikbaar bij (patint)besprekingen

  Basis voor na- en bijscholing ontwikkeld vanuit

  praktijk

 • Wie is de patint?

 • Plan van aanpak

 • Doen! Evalueren effect

 • Vertrouwen: blijven volgen

 • Toepassingskaarten

  toepassing richtlijnen a.h.v. 4 fases

  Besluitvorming

  symptomen (13): angst, anorexie

  en gewichtsverlies, dehydratie,

  delier, depressie, droge mond,

  dyspnoe, ileus, misselijkheid en

  braken, obstipatie, pijn,

  slaapproblemen, vermoeidheid

  thema gerichte zorg (2): spirituele

  zorg en palliatieve revalidatie

 • Eigenheid

  patint