Pagina Jaargang 26 week 45 nummer 43 Maandag 2 ... 01-11...Jaargang 26 week 45 nummer 43 Maandag 2...

of 6 /6
Pagina 1 Jaargang 26 week 45 nummer 43 Maandag 2 november 2015 Op 24 oktober 2015 was het 45 jaar geleden dat een hevige brand 16 levens kostte in het vrouwenpaviljoen Salem, van Groot Bronswijk te Wagenborgen. Deze ramp staat in het collectieve geheugen van Wagenborgen gegrift. Deze tragedie is herdacht door Lentis (GGZ) samen met familieleden, oud medewerkers, cliënten en bewoners van het dorp Wagenborgen. Gerard Koorman als afgevaardigde van de Raad van Bestuur Lentis, refereerde aan de heldhaftige inzet van het personeel van Groot Bronswijk, de dorpsbewoners en de lokale en regionale brandweerkorpsen. Hij merkte op dat de verslagenheid en het onuitwisbare verdriet over de ramp nog steeds erg groot is bij de naaste familieleden van de omgekomen patiënten en de medepatiënten, maar ook nadrukkelijk bij de medewerkers van Groot Bronswijk en de hulpverleners die dit hebben meegemaakt. De Gemeente Delfzijl was vertegenwoordigd door de loco burgemeester Jan Menninga en de wethouder IJzebrand Rijzebol. Jan Menninga memoreerde dat het goed was dat er zovelen bij de herdenking aanwezig waren. De oud burgemeester Rudi Boekhoven van de toenmalige gemeente Termunten had hem naar aanleiding van de herdenking een mail gestuurd. Die maakte de brand mee toen hij net twee maanden burgemeester was, 29 jaar oud, de jongste burgemeester in Nederland. De brand heeft op hem een onuitwisbare indruk gemaakt. Boekhoven spreekt over een immense vuurzee, brandweermensen uit de gehele omgeving die proberen te redden wat er nog te redden viel en over de Herdenking van de brand in het vrouwenpaviljoen Salem van Groot Bronswijk Wagenborgen 24 oktober 2015 bovenmatige krachtsinspanningen van velen. De Wagenborger commandant van de brandweer Noordhoek en zijn manschappen probeerden ondanks aanvangsproblemen hun uiterste best te doen. De ladderwagen uit Winschoten schoot te hulp. Hij ziet nog de radeloze patiënten die naar binnen vluchten omdat ze dachten dat het daar veiliger was. Anne Koopmans las de namen voor van de 16 omgekomen patiënten, en er werd een minuut stilte in acht genomen. De brandweer werd vertegenwoordigd door de commandant van de brandweer Eemsdelta Siske Klaassen en twee oud brandweermannen van de brandweer in Winschoten, zij legden een bloemstuk bij het monument, evenals Jan Menninga en IJzebrand Rijzebol. Door familieleden van omgekomen patiënten werden bloemen gelegd bij het monument, evenals door oud medewerkers en dorpsbewoners en anderen. Gerard Koorman en Hille Eppinga hebben een krans gelegd namens Lentis. De ladderwagen uit Winschoten die indertijd te hulp schoot, de “Ome Dirk“ is door een groep oud brandweermannen in Winschoten gerestaureerd, de ladderwagen stond geparkeerd bij de Open Poort. Een zichtbaar en aanraakbaar symbool van de brand in Salem. In de Open Poort was in de kleine zaal een sfeervolle expositie ingericht door Anne Koopmans, daar konden familie van omgekomen patiënten en andere bezoekers kijken naar foto’s en persoonskaarten van de omgekomen patiënten en kwamen ook de gesprekken over de slachtoffers op gang. Dat gebeurde ook in de grote zaal en was er alle gelegenheid voor familieleden om met oud medewerkers van Salem Groot Bronswijk van gedachten te wisselen en vragen te stellen. Prangende vragen die soms al jaren bij de familie leefden en waar in het gesprek een antwoord op kwam. H.Eppinga

Embed Size (px)

Transcript of Pagina Jaargang 26 week 45 nummer 43 Maandag 2 ... 01-11...Jaargang 26 week 45 nummer 43 Maandag 2...

 • Pagina 1

  Jaargang 26 week 45 nummer 43 Maandag 2 november 2015

  Op 24 oktober 2015 was het 45 jaar geleden dat een hevige brand 16 levens kostte in het vrouwenpaviljoen Salem, van Groot Bronswijk te Wagenborgen. Deze ramp staat in het collectieve geheugen van Wagenborgen gegrift. Deze tragedie is herdacht door Lentis (GGZ) samen met familieleden, oud medewerkers, cliënten en bewoners van het dorp Wagenborgen. Gerard Koorman als afgevaardigde van de Raad van Bestuur Lentis, refereerde aan de heldhaftige inzet van het personeel van Groot Bronswijk, de dorpsbewoners en de lokale en regionale brandweerkorpsen. Hij merkte op dat de verslagenheid en het onuitwisbare verdriet over de ramp nog steeds erg groot is bij de naaste familieleden van de omgekomen patiënten en de medepatiënten, maar ook nadrukkelijk bij de medewerkers van Groot Bronswijk en de hulpverleners die dit hebben meegemaakt. De Gemeente Delfzijl was vertegenwoordigd door de loco burgemeester Jan Menninga en de wethouder IJzebrand Rijzebol. Jan Menninga memoreerde dat het goed was dat er zovelen bij de herdenking aanwezig waren. De oud burgemeester Rudi Boekhoven van de toenmalige gemeente Termunten had hem naar aanleiding van de herdenking een mail gestuurd. Die maakte de brand mee toen hij net twee maanden burgemeester was, 29 jaar oud, de jongste burgemeester in Nederland. De brand heeft op hem een onuitwisbare indruk gemaakt. Boekhoven spreekt over een immense vuurzee, brandweermensen uit de gehele omgeving die proberen te redden wat er nog te redden viel en over de

  Herdenking van de brand in het vrouwenpaviljoen Salem van

  Groot Bronswijk Wagenborgen 24 oktober 2015

  bovenmatige krachtsinspanningen van velen. De Wagenborger commandant van de brandweer Noordhoek en zijn manschappen probeerden ondanks aanvangsproblemen hun uiterste best te doen. De ladderwagen uit Winschoten schoot te hulp. Hij ziet nog de radeloze patiënten die naar binnen vluchten omdat ze dachten dat het daar veiliger was. Anne Koopmans las de namen voor van de 16 omgekomen patiënten, en er werd een minuut stilte in acht genomen. De brandweer werd vertegenwoordigd door de commandant van de brandweer Eemsdelta Siske Klaassen en twee oud brandweermannen van de brandweer in Winschoten, zij legden een bloemstuk bij het monument, evenals Jan Menninga en IJzebrand Rijzebol. Door familieleden van omgekomen patiënten werden bloemen gelegd bij het monument, evenals door oud medewerkers en dorpsbewoners en anderen. Gerard Koorman en Hille Eppinga hebben een krans gelegd namens Lentis. De ladderwagen uit Winschoten die indertijd te hulp schoot, de “Ome Dirk“ is door een groep oud brandweermannen in Winschoten gerestaureerd, de ladderwagen stond geparkeerd bij de Open Poort. Een zichtbaar en aanraakbaar symbool van de brand in Salem. In de Open Poort was in de kleine zaal een sfeervolle expositie ingericht door Anne Koopmans, daar konden familie van omgekomen patiënten en andere bezoekers kijken naar foto’s en persoonskaarten van de omgekomen patiënten en kwamen ook de gesprekken over de slachtoffers op gang. Dat gebeurde ook in de grote zaal en was er alle gelegenheid voor familieleden om met oud medewerkers van Salem Groot Bronswijk van gedachten te wisselen en vragen te stellen. Prangende vragen die soms al jaren bij de familie leefden en waar in het gesprek een antwoord op kwam. H.Eppinga

 • Pagina 2

  Uitvaartver. “De Laatste Eer”

  Uitvaartleider: dhr. Brouwer Parklaan 8 Hoogezand Tel.: 0598 399036 www.uitvaartvereniging-wagenborgen.weebly.com

  Zondag 8 november

  9.30 uur mevr. Kruizenga - de Jong Oogstdienst

  Kerkdienst Gereformeerde Kerk

  Gevonden bij het Hondshalstermeer: Een rugtas met inhoud. Inl. 0596 541145.

  Gevonden

  Donateursgelden Op de Hoogte

  In november komen wij weer bij u langs om de donateursgelden voor Op de Hoogte te innen. De inkomsten uit deze donateursgelden zijn voor de krant bijzonder welkom. Met deze gelden kunnen wij de krant elke week gratis bij u blijven bezorgen. Bent u nog geen donateur?!? Vanaf € 5,= bent u al donateur van “de krant van Wagenborgen”. Meld u aan via de mail: [email protected] of via onze penningmeester Tjaard Moedt, tel. 0596 541911. Elke nieuwe donateur ontvangt een welkomstgeschenk. Steun de gratis krant van Wagenborgen, steun Op de Hoogte!!! Het bestuur

  Algemene Ledenvergadering IJsvereniging Nooitgedacht

  Datum: dinsdag 10 november 2015, 20.00 uur Plaats: De Elzen 1 (kantine ijsbaan) AGENDA

  1. Opening en vaststelling agenda 2. Mededelingen en ingekomen stukken 3. Verslag ALV van 19 november 2014 4. Financieel jaarverslag 2014-2015 5. Benoeming nieuw lid Kascommissie 6. Vaststelling contributie en begroting 2015-2016 7. Bestuursverkiezing.

  Aftredend zijn de heren Boonstra en Dijkema. Beiden stellen zich herkiesbaar. Eventuele tegenkandidaten kunnen bij de secretaris worden gemeld tot aan het begin van de vergadering.

  8. Rondvraag en sluiting

  Leden die behoefte hebben aan vervoer naar de bijeenkomst, worden verzocht contact op te nemen met de secretaris (telefoon 541007).

  Teleurstellende bijeenkomst bewoners aanleunwoningen

  Menterne In de Woonkamer van Wagenborgen werd op donderdagmiddag 29 oktober een bijeenkomst belegd voor de huurders van de aanleunwoningen. Met als onderwerp: hoe gaat het nu verder na 30 juni 2016? De bijeenkomst liep uit op een grote deceptie, want op vrijwel elke vraag moest het panel het antwoord schuldig blijven. Men wist bijvoorbeeld dat het schilderen van de huizen voor dit jaar op de agenda stond, maar was in de veronderstelling dat dit al gedaan was. Wat de toekomst was van het gebouw Menterne, ook daarover was men nog niet uitgedacht. Hoe het verder ging met de services? Het plan was om deze op peil te houden, maar hoe dat vorm werd gegeven dat was nog de vraag. Het enige wat duidelijk werd, was dat de trottoirs aangepakt zouden worden. De staat van onderhoud van de woningen zou nader bezien worden en waar nodig waarschijnlijk aangepast. Kortom, de bewoners gingen met ongeveer dezelfde vragen naar huis als waarmee ze gekomen waren. Een teleurstellende ervaring. D.E.

  Christien Meijer 2e bij Zeemijlenloop

  Als sponsor van het team van Vliethoven, bedanken wij alle lopers van Vliethoven die deel hebben genomen aan de Zeemijlenloop. Wij feliciteren iedereen met de behaalde prestatie en in het bijzonder dorpsgenote Christien Meijer die de 2e plaats wist te behalen met haar individuele tijd bij de bedrijfsloop. Meubelhallen Kolham

  http://www.uitvaartvereniging-wagenborgen.weebly.com/mailto:[email protected]

 • Pagina 3

  Op de Hoogte tiplijn

  Heeft u nieuws te melden buiten de sluitingstijd van de krant ? (donderdag ‘s avonds 18.00 uur) Bel dan met onze tiplijn: 06-40079133

  Gazonmaaiers Tuinmachines Rijwielen Tuingereedschap Petroleum Olieproducten

  Sjoelclub “Ons Centrum” Uitslag van 28 oktober ‘15

  Dames Heren 1. G. Zomerman 1039 1. E. Dijkema 1031 2. D. Wezeman 942 2. Alb. Klompstra 1017 3. I. Poortinga 923 3. L. Eisenga 990 4. A. Swart 893 4. K. Poort 961 5. T. Haan 881 5. G. Poortinga 959 6. I. Knelange 879 6. H. Zomerman 948 7. N. Kok 873 7. Alb. Stam 940 8. F. Spoelma 860 8. R. Kuiper 938 9. G. Kloppenborg 915 10. W. Kuin 898 11. J. Keijer 803

  De volgende sjoelavond is op 11 nov. 19.30 uur

  Jeugdschoolbibliotheek samenwerkingsschool

  Wagenborgen Zoals U wellicht weet zal de bibliotheek bus met ingang van 1 januari 2016 verdwijnen. Dit betekent dat kinderen en volwassenen geen boeken meer kunnen lenen in Wagenborgen. Uiteraard is dit een gemis voor een ieder die van lezen houdt! Gelukkig kunnen wij u mededelen dat er een oplossing is gevonden voor dit probleem. In samenwerking met de bibliotheek en de gemeente Delfzijl kunnen wij per 1 februari 2016 starten met een jeugdschoolbibliotheek. Dat wil zeggen dat wij binnen ons gebouw een bibliotheek krijgen, waar kinderen (gratis) boeken kunnen lenen. De bibliotheek zal gerealiseerd worden in het hoofdgebouw. Inmiddels zijn wij, samen met Tet Duursma en Netty Niehoff van de bibliotheek Delfzijl, druk bezig met het vormgeven van de bibliotheek. Voor het realiseren van de bibliotheek hebben we ook hulp nodig van vrijwilligers. We zoeken onder andere hulp voor: Uitleen van boeken vanaf februari 2016 Uitzoeken van bestaande boeken Coderen van alle aanwezige boeken Verven en opfrissen van het kleine lokaaltje Bent u enthousiast en heeft u tijd om te helpen, geef u dan op bij juf Karin [email protected] Hoe meer hulp, hoe eerder de bibliotheek klaar is en hoe eerder alle leerlingen er gebruik van kunnen maken.

  mailto:[email protected]

 • Pagina 4

  Tel: (0598) 43 03 70 Fax: (0598) 43 04 45

  Oudeweg 124a 9628 CH Siddeburen Ook voor onderhoud en APK keuring voor alle merken auto’s bent u bij ons aan het juiste adres www.autobedrijf-josvermue.nl

  Fiat 500 C 0.9 TwinAir Lounge 07-2011 € 10.950,= 51494 km.

  elektr.bedienbare kap, elektrische ramen voor, lederen stuurwiel, ABS, stuurbekrachtiging, airco, in delen neerkl. achterb., side c.deurv. met afst.bed., stoel best. hoogte verst., verstelbaar stuur, start/stop systeem, chroom delen ext., radio-CD/MP3 speler, lichtmetalen velgen 15", multifunctioneel stuur, parkeersensor achter, multimedia-voorbereiding, telefoonvoorb.+ Bluetooth.

  Regelmatig onderhoud aan uw cv-ketel voorkomt onnodige storingen en

  extra gasverbruik

  Met een all-in onderhoudsabonnement uw

  onderhoud geregeld! Tevens 24/7 voor storingen bereikbaar

  Hoofdweg 18 | Siddeburen | 0598-43 25 85 www.bosmasiddeburen.nl [email protected]

  Brian Cristopher herfsttour 2015

  De Brian Cristopher tour draait weer op volle toeren! Op zaterdag 7 november speelt de Engelse zanger/gitarist weer in Bar Klaver Vier in Wagenborgen. Een mooie gelegenheid om te genieten van een optreden van een van de beste live artiesten van Europa. De akoestische gitaarvirtuoos is een regelrechte aanrader voor muziekliefhebbers van zeventien tot zevenenzeventig en dat kan iedereen die er geweest is bevestigen. Een optreden van Brian betekent drie uur topvermaak wanneer hij vrijwel non-stop de grootste hits uit de popgeschiedenis ten gehore brengt. Deze “Top 2000 Live” brengt nummers die een breed publiek aanspreken: van de Beatles en de Rolling Stones tot meer recent werk van Billy Joel, REM, Elton John, Red Hot Chilli Peppers, Robby Williams, Oasis of zelfs Guus Meeuwis. Noem het en hij speelt het. Geen avond is hetzelfde en ook de meest trouwe aanhangers zijn altijd weer benieuwd naar wat de avond zal brengen. Dat houdt de optredens boeiend en interessant. Voeg daarbij de altijd ontspannen en gezellige sfeer en je hebt alle ingrediënten voor een heerlijk “ouderwets” avondje uit voor alle leeftijden. Kaartverkoop is reeds begonnen (zie advertentie). Datum: 7 november 2015 Naam locatie: Bar Klaver Vier Wagenborgen Aanvang: 22:00 uur

  Schoenmaatjes gezocht!! Nog 1 week!

  Op woensdag 4 november van 19.00 – 20.00 uur kunt u uw gevulde schoenendoos, spulletjes en/of giften inleveren in Ons Centrum, of uiterlijk op 8 november in de kerk. Maak actie Schoenmaatjes tot een enorm succes en doe mee! Geef de kinderen in landen die het niet welvarend hebben een cadeau. Geef die kinderen blijdschap en warmte. Onze kinderen hebben speelgoed, een computer met spelletjes e.d. De jongens in b.v. Irak, Malawi en Oeganda hebben nog geen voetbal om mee te spelen en de meisjes geen pop. Voor hun zijn de kleinste dingen die ze krijgen een groot cadeau. Help hen en geef hen stukje vreugde in hun kleine wereld. Vaak hebben deze kinderen geen ouders of huis meer en wonen ze in kindertehuizen. Dat de schoenendozen zeer welkom zijn getuige de brief van Elishawa (12 jaar) uit Irak. “Ik ben Elishawa. Ik woon in het noorden van Irak. Na de oorlog is het nog steeds onrustig in ons land. Er worden regelmatig aanslagen gepleegd. Kinderen in Irak hebben vaak nare dingen meegemaakt. De schoenen-dozen waren een hele leuke verrassing voor mij en de andere kinderen in mijn dorp”. Help mee om deze kinderen hun ellende even te vergeten. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Rita de Gries en Alie Planting.

 • Pagina 5

  Dorpsagenda Wagenborgen

  10 november: “Samen eten” in Menterne, aanvang 17:30 u. 3-gangen menu voor € 5,= pp. Opgave bij receptie Menterne. 21 november: intocht Sinterklaas 28 november: Wintermarkt Menterne, 13:00 -17:00 u.

  Elke dinsdag klaverjassen, 13:15 u. “De Open Poort”.

 • Pagina 6

  Zaterdag 24 oktober was sporthal Weerland omgetoverd tot een ware concertzaal voor het concert van muziekvereniging In Corpore ter ere van het 45 jarig jubileum. Voor deze speciale gelegenheid was de Groninger zanger Erwin de Vries uitgenodigd. Voor een uitverkochte zaal schotelden zowel de Melody Percussion Band als het Fanfare-orkest van In Corpore, voor deze gelegenheid beide onder leiding van Miranda Wolters, het publiek een gevarieerd programma voor. Daarbij uiteraard met diverse nummers ter begeleiding van Erwin de Vries. Het orkest opende het concert met het opzwepende “Lord Tullamore”, Ierse volksmuziek ten top. De Melody Percussion Band volgde met “Dance of the Magyars”. De 7 leerlingen, die wekelijks les krijgen van dirigente Miranda Wolters, kwamen tijdens het concert ook aan de beurt: samen met het orkest speelden zij “Eye of the Tiger”. Erwin de Vries, een entertainer ten (blote) voeten uit, wist het publiek te bekoren met bekende nummers uit zijn repertoire, zoals “De Polder” en “Mien Laid”. Heel bijzonder was wel het nummer “Nije Mörn”, ruim 10 jaar geleden speciaal geschreven ter gelegenheid van de definitieve sluiting van het psychiatrisch ziekenhuis Groot Bronswijk. Een nummer wat goed past bij Wagenborgen en bij het concert. Zeker na de herdenking van de brand op Salem eerder die dag, kreeg het nummer nog weer meer betekenis. Ook het nummer “Zien Toentje”, een parodie op het bekende nummer van Ede Staal, kon op veel bijval van het publiek rekenen.

  In Corpore en Erwin de Vries: een gouden koppel!

  Ook voor Erwin de Vries betrof het een bijzonder concert, hij heeft namelijk zijn opleiding als verpleegkundige op Groot Bronswijk gevolgd. Hij heeft naar eigen zeggen daar een mooie periode gehad, een periode die hem mede heeft gevormd tot wat hij nu is. Met het overbekende lied “Maffiosa” en zijn prachtige volzin “Blief met dien poot’n van mien poedie” kreeg het jubileumconcert van In Corpore een waardig en memorabel slot. Op naar de 50!!!

  Foto’s: Mark Heikens

  Nije Mörn Geschreven door Erwin de Vries ter gelegenheid van de

  definitieve sluiting van Groot Bronswijk

  Wel vangt mie op, zugt mie stoan as k t heulmoal nait meer wait wel geft mie kracht, holdt mie vast as mien kop op springen staait Wel neemt mie mit noar n plek woar ik hoop vind en rust Wel striekt mie over d'kop, pittjet mie op, stelt mie deurgoans gerust In aal mien zwaart heb ik die in mien haart want in die vind ik steun in mien bestoan Waar ligt de tied en 't geschied van ons aailand it gebaauwen woar is straks t paark van vertraauwen as de bloaden weer goan vallen wel denkt straks weerom aan de doaden van Trijntje Brons de voutsporen van aal ons roadelozen Woar vind ik terug wat ik zuik op mien weg noar zoaleghaid Woar zug ik straks wat ik zag in mien doagen van verdrait woar lopen straks de schimmen mit de laifde van God te vroagen wat heur leven brengen zal Trijntje mien wicht don dien ogen nou mor dicht want dien haart zuggen wie op aandre steen weerom Ik neem die mit noar n plek woar ze goud veur die zörgen n Nije Mörn