Pagina 1 van 24 - kshhoofddorp.nl · Het eindexamenvak Spaans wordt op de havo en het vwo...

of 24 /24
Pagina 1 van 24

Embed Size (px)

Transcript of Pagina 1 van 24 - kshhoofddorp.nl · Het eindexamenvak Spaans wordt op de havo en het vwo...

Page 1: Pagina 1 van 24 - kshhoofddorp.nl · Het eindexamenvak Spaans wordt op de havo en het vwo aangeboden, evenals de vakken Kunst Muziek, Kunst Drama, Natuur, Leven en Technologie (NLT)

Pagina 1 van 24

Page 2: Pagina 1 van 24 - kshhoofddorp.nl · Het eindexamenvak Spaans wordt op de havo en het vwo aangeboden, evenals de vakken Kunst Muziek, Kunst Drama, Natuur, Leven en Technologie (NLT)

Pagina 2 van 24

Inhoud 1 Stichting IRIS ............................................................................................................................. 4 2 KSH: wie zijn wij? ....................................................................................................................... 4

2.1. Waar vind je ons? .............................................................................................................. 4 2.2. Toegang tot de school ........................................................................................................ 5 2.3. Zo zit de organisatie in elkaar ............................................................................................. 5

3. Extra onderwijsaanbod op de KSH ............................................................................................. 6 3.1. Gymnasium, atheneum, vwo plus ....................................................................................... 6 3.2. Unieke KSH (examen)vakken ............................................................................................. 7 3.3. Zomerschool ...................................................................................................................... 7 3.4. Activiteiten ......................................................................................................................... 7

4. De onderwijsafdelingen op een rijtje ........................................................................................... 8 4.1. Mavo .................................................................................................................................. 8 4.2. Havo .................................................................................................................................. 8 4.3. Vwo en gymnasium ............................................................................................................ 9 4.4. Een PTO en PTA, wat is dat? ............................................................................................. 9

5. De brugklas .............................................................................................................................. 10 5.1. Je staat er nooit alleen voor ............................................................................................. 10 5.2. De peer leader ................................................................................................................. 10 5.3. Jouw mentor .................................................................................................................... 10

6. Kwaliteit en opbrengsten .......................................................................................................... 12 6.1. Vensters voor Verantwoording ......................................................................................... 12

7. De schoolorganisatie ................................................................................................................ 13 7.1. Schoolleiding ................................................................................................................... 13 7.2. Schooldecaan .................................................................................................................. 13 7.3. Huiswerkbegeleiding in brugklas en tweede klas .............................................................. 13 7.4. Extra zorg ........................................................................................................................ 13 7.5. Dyslexie en dyscalculie .................................................................................................... 14 7.6. Samenwerkingsverband passend onderwijs ..................................................................... 14

8. Communicatie .......................................................................................................................... 14 8.1. Magister ........................................................................................................................... 14 8.2. De ELO van Magister ....................................................................................................... 14 8.3. Rapporten en ouderavonden ............................................................................................ 14 8.4. Nieuwsbrief ...................................................................................................................... 15 8.5. Website ............................................................................................................................ 15 8.6. Informatieverstrekking gescheiden ouders ........................................................................ 15

Page 3: Pagina 1 van 24 - kshhoofddorp.nl · Het eindexamenvak Spaans wordt op de havo en het vwo aangeboden, evenals de vakken Kunst Muziek, Kunst Drama, Natuur, Leven en Technologie (NLT)

Pagina 3 van 24

8.7. Veiligheid en klachten ...................................................................................................... 15 8.8. Vertrouwenspersoon ........................................................................................................ 15 8.9. Vertrouwensinspecteur ..................................................................................................... 16 8.10. Klachtenregeling .............................................................................................................. 16 8.11. Beroep bij de externe klachtencommissie ......................................................................... 16

9. Voorzieningen .......................................................................................................................... 17 9.1. Kluisjes ............................................................................................................................ 17 9.2. Lift ................................................................................................................................... 17 9.3. Aula en schoolkantine ...................................................................................................... 17 9.4. Mediatheek ...................................................................................................................... 17 9.5. Studieplekken .................................................................................................................. 17 9.6. Fietsenrekken .................................................................................................................. 17

10. Lestijden, leerboeken en schoolprocedures .......................................................................... 18 10.1. Lestijden .......................................................................................................................... 18 10.2. Vakanties en vrije dagen .................................................................................................. 18 10.3. Examens .......................................................................................................................... 18 10.4. Andere belangrijke data ................................................................................................... 18 10.5. Lessentabellen ................................................................................................................. 19 10.6. Vervanging van lessen/leesuren ....................................................................................... 22 10.7. Ziekte en verzuim ............................................................................................................. 22 10.8. Ziek.................................................................................................................................. 23 10.9. Te laat.............................................................................................................................. 23 10.10. HO ............................................................................................................................... 23 10.11. Extra verlof .................................................................................................................. 23

11. Financiën ............................................................................................................................. 24 11.1. Ouderbijdrage .................................................................................................................. 24 11.2. Schoolboeken .................................................................................................................. 24 11.3. Verzekeringen .................................................................................................................. 24

12. Aanmelden ........................................................................................................................... 24

Page 4: Pagina 1 van 24 - kshhoofddorp.nl · Het eindexamenvak Spaans wordt op de havo en het vwo aangeboden, evenals de vakken Kunst Muziek, Kunst Drama, Natuur, Leven en Technologie (NLT)

Pagina 4 van 24

1 Stichting IRIS De KSH is onderdeel van het samenwerkingsverband IRIS. IRIS is een professionele, actieve stichting voor christelijk voortgezet onderwijs in de regio’s Haarlem, Haarlemmermeer en Amstelland-Meerlanden. Aangesloten bij IRIS zijn KSH (Hoofddorp), Eerste Christelijk Lyceum (Haarlem), Herbert Vissers College (Nieuw-Vennep), RKSG Thamen (Uithoorn), Haemstede-Barger Mavo (Heemstede), Kaj Munk College (Hoofddorp) en International School Haarlem (Haarlem). Samen verzorgen deze zeven scholen het onderwijs voor ruim 7100 leerlingen. Het bestuur IRIS kent een eenhoofdig college van bestuur en een raad van toezicht. Het college van bestuur geeft leiding aan de organisatie en wordt daarbij ondersteund door een kleine staf. De schoolleiders vormen samen met de bestuurder het managementteam van IRIS. Het bestuursbureau is gevestigd in Heemstede. Het leren van morgen Elke IRIS-school heeft een eigen identiteit en een uniek profiel. Op bestuursniveau bundelen zij gezamenlijk hun krachten. Veiligheid, invloed, aandacht en kwaliteit zijn leidende begrippen die ten grondslag liggen aan de ambities die IRIS voor de toekomst heeft geformuleerd in het document Het Leren van Morgen. Het document Leren van Morgen is online beschikbaar op de website van de school of op te vragen via [email protected].

2 KSH: wie zijn wij? Wij leiden leerlingen op tot maatschappijkritische wereldburgers die, op basis van onderzoek, analyse en conclusie, een eigen mening kunnen vormen. We zoeken samen naar de persoonlijke kracht en ambitie van ieder individu en spelen daarop in met ons lesprogramma. Ons motto is dan ook: Persoonlijk. Dit komt tot uitdrukking in maatwerk in het leerproces en maatwerk in ontwikkelingsaanbod. Dat is onze visie op onderwijs. Met een duidelijk begeleidingsprogramma, een gevarieerd aanbod in ‘extra’ examenvakken en de mogelijkheid om binnen het curriculum op verschillende niveaus en in een verschillend tempo de middelbare school te doorlopen (zoals met onze leerpleinen). Daarmee denken we recht te doen aan de individuele verschillen die er bestaan en sluiten we aan bij de behoefte van de leerlingen, de ouders en het ministerie. Maatwerk in ontwikkelingsaanbod is nog meer. We zien het als onze plicht onze leerlingen op te leiden tot maatschappijkritische wereldburgers. Het ontwikkelen van een eigen, gefundeerde mening is van essentieel belang om invloed te kunnen nemen op de invulling van de maatschappij van morgen.

2.1. Waar vind je ons? Ons adres is: Assumburg 10 2135 BA Hoofddorp Tel.: 023 56 77 588 Email: [email protected] Je kunt ons makkelijk bereiken, of je nu met de fiets, de auto of het openbaar vervoer komt (zowel buslijn 300 (Toolenburg) als 168 (Assumburg) hebben een halte dichtbij school).

Page 5: Pagina 1 van 24 - kshhoofddorp.nl · Het eindexamenvak Spaans wordt op de havo en het vwo aangeboden, evenals de vakken Kunst Muziek, Kunst Drama, Natuur, Leven en Technologie (NLT)

Pagina 5 van 24

Op schooldagen zijn we van 8.00 uur tot 16.00 uur telefonisch te bereiken op 023-5677588. Mailen kan via [email protected]. Op onze website vind je nog veel meer informatie over onze school, zoals bijvoorbeeld hoe je onze medewerkers kunt mailen. Ouders kunnen met vragen het beste eerst contact opnemen met de mentor van hun kind.

2.2. Toegang tot de school De KSH beschikt over twee ingangen. De ingang aan het schoolplein is de ingang die door leerlingen wordt gebruikt. De ingang die grenst aan de parkeerplaats is bestemd voor bezoekers van de school. Bezoekers kunnen zich melden bij de conciërge of bij de receptie.

2.3. Zo zit de organisatie in elkaar De eindverantwoordelijkheid voor het beleid van onze school ligt bij de directeur. Voor de dagelijkse gang van zaken wordt zorggedragen door de schoolleiding, die bestaat uit de directeur en vijf teamleiders. Vier teamleiders sturen de verschillende onderwijsafdelingen aan. Daarnaast is een van deze teamleiders ook verantwoordelijk voor zorg en is er een teamleider voor de bedrijfsvoering. Een belangrijk orgaan binnen de school is de medezeggenschapsraad (MR). Deze raad geeft adviezen aan de schoolleiding en heeft een rol in de besluitvorming. Ook neemt ze voorgenomen besluiten onder de loep. De medezeggenschapsraad bestaat uit personeelsleden, ouders en leerlingen. Daarnaast kent onze school een ouderraad (OR), de brug tussen ouders en de school. Wij vinden het namelijk heel belangrijk dat ouders en verzorgers nauw betrokken zijn bij de school. De OR volgt de ontwikkelingen binnen de school kritisch en geeft gevraagd en ongevraagd advies. Verder biedt de OR praktische ondersteuning bij activiteiten als de open dagen en de diploma-uitreikingen. In de jaarvergadering legt de OR verantwoording af voor het beheren van het aan hen toegewezen budget uit de ouderbijdrage. De mening van de leerlingen telt. Om continu in contact te blijven met onze leerlingen hebben we leerlingklankbordgroepen. Die bestaan uit leerlingen die per afdeling/jaarlaag contact hebben met de betreffende teamleider. Ze kunnen allerlei onderwerpen aan de orde stellen en deze via de klankbordgroepen aan de schoolleiding voorleggen. Ook horen we graag wat ouders van de gang van zaken vinden. Daarom organiseren we meerdere keren per jaar bijeenkomsten voor ouderklankbordgroepen. Voor deelname aan deze bijeenkomsten worden alle ouders uitgenodigd.

Page 6: Pagina 1 van 24 - kshhoofddorp.nl · Het eindexamenvak Spaans wordt op de havo en het vwo aangeboden, evenals de vakken Kunst Muziek, Kunst Drama, Natuur, Leven en Technologie (NLT)

Pagina 6 van 24

3. Extra onderwijsaanbod op de KSH De KSH heeft als enige school in Hoofddorp een gymnasium. De KSH heeft echter nog meer. Zo zijn er themaklassen die je kunt volgen om zo meer lesuren van je eigen hobby in jouw persoonlijke lesrooster te vullen. De KSH heeft een organisatie rond bijles opgezet. Zo kun je gedurende het schooljaar bijles krijgen als dat nodig is om een achterstand in te lopen, of om extra aandacht te geven aan een onderwerp dat je wat extra tijd moet geven om het onder de knie te krijgen.

3.1. Gymnasium, atheneum, vwo plus Dé opleiding voor de maatschappijkritische wereldburger is het gymnasium. Een brede algemene ontwikkeling en een goede klassieke vorming bieden je een uitstekende basis voor de maatschappij van de toekomst. Leerlingen krijgen al vanaf de brugklas de mogelijkheid Latijn te volgen. Om een gymnasiumdiploma te halen, volgen de leerlingen in vwo 2 en 3 Grieks en Latijn en doen ze in minimaal een van beide vakken eindexamen. De KSH biedt een uitgebreid vwo plusprogramma aan. Vanaf de brugklas bestaat de mogelijkheid te kiezen voor extra vakken. De vwo-opleiding (atheneum en gymnasium) examineert in Cambridge Engels en Delf Frans. Met een diplomering Cambridge Engels of Delf Frans heb je de mogelijkheid om in het buitenland te gaan studeren. Daarnaast worden in de onderbouw de vakken filosofie, sterrenkunde en debatteren aangeboden. Bij filosofie maak je kennis met de grote filosofen en een filosofische benadering van vraagstukken. In het vak sterrenkunde leer je heel veel over het heelal, hoe het ontstaan is en wat bijvoorbeeld het verschil is tussen planeten en sterren. Bij het vak debatteren leer je hoe je standpunten goed onder woorden kunt brengen en hoe je goede argumenten bedenkt. Themaklassen De KSH heeft vanaf de brugklas vijf verschillende themaklassen. Je mag zelf kiezen welke themaklas je wilt doen. Je volgt het themaklasprogramma twee uur in de week. De themaklas is onderdeel van je lesrooster. Als je muziek leuk vindt en graag wil leren een muziekinstrument te bespelen is de muziekklas iets voor jou. Ook als je al een instrument kan bespelen is de muziekklas een goede keuze. In de lessen ligt de focus op het samen musiceren en maak je kennis met het basis pop-instrumentarium. Regelmatig wordt er naar een presentatie toegewerkt. Als vervolg op de muziekklas kun je in de bovenbouw havo en vwo muziek als eindexamenvak kiezen. De theaterklas is voor leerlingen die gevoel en talent hebben voor theater. Leerlingen die het leuk vinden zich te presenteren en een breed publiek te boeien. Je krijgt les in toneelspelen, ontwerpen, vormgeven en bouwen van decors. In het tweede leerjaar komen daar nog dansstijlen, cabaret, belichting en techniek bij. Er zijn ook andere leuke activiteiten op kunstgebied zoals het volgen van workshops en het bezoeken van theatervoorstellingen en musea. In het verlengde van de theaterklas, kun je in de bovenbouw het eindexamenvak kunst/drama kiezen. Voor de sportklasleerlingen worden extra activiteiten georganiseerd, zoals klimmen, skiën, raften, zeilen en sportclinics zoals judo en kickboksen. De sportklas sluit aan op de eindexamenvakken LO2 op de mavo en BSM op de havo. LO2 staat voor lichamelijk opvoeding 2. BSM is de afkorting voor Bewegen, Sport & Management. Als je heel erg goed je best doet, kan je met dit vak in aanmerking komen voor vrijstelling voor de toelatingstest voor het CIOS (mavo) en ALO (havo). LO2/BSM is meer dan alleen gymnastiek. Omdat het een examenvak is, moet je hiervoor opdrachten maken, stagelopen en krijg je per leerjaar twee toetsen. Dus je moet er ook voor leren zoals je dat met elk theorievak doet.

Page 7: Pagina 1 van 24 - kshhoofddorp.nl · Het eindexamenvak Spaans wordt op de havo en het vwo aangeboden, evenals de vakken Kunst Muziek, Kunst Drama, Natuur, Leven en Technologie (NLT)

Pagina 7 van 24

In de designklas gaan de leerlingen aan de slag met vormgeving in de breedste zin van het woord. Design is eigenlijk een hip woord voor vormgeving. Je kunt een designer wel vergelijken met een uitvinder die de wereld mooier en beter wil maken. In de designklas stel je vragen, maak je schetsen en tekeningen, ontwerp je modellen, bouw je maquettes en maak je producten. De researchklas is bedoeld voor nieuwsgierige leerlingen die graag zelf op onderzoek uit gaan en die altijd al hebben willen weten hoe iets zit. Je maakt in dit vak spelenderwijs kennis met wetenschap in het algemeen en de natuurwetenschappen in het bijzonder: biologie, natuurkunde en scheikunde. Daarnaast ligt de nadruk op het ontwikkelen van vaardigheden: onderzoeken, samenwerken, presenteren, een verslag schrijven. In de bovenbouw havo en vwo kun je aansluitend voor het eindexamenvak NLT (Natuur Leven & Technologie) kiezen.

3.2. Unieke KSH (examen)vakken De KSH heeft met Cambridge Engels en Delf Frans gecertificeerde opleidingen die je de taal leren op het niveau van je Engelse en Franse leeftijdsgenoten. Maar er is meer. Lichamelijke opvoeding 2 en Bewegen, Sport en Maatschappij (BSM) geven je de mogelijkheid te gaan studeren aan het CIOS of de ALO. Het eindexamenvak Spaans wordt op de havo en het vwo aangeboden, evenals de vakken Kunst Muziek, Kunst Drama, Natuur, Leven en Technologie (NLT) en Maatschappijwetenschappen. Het vak Wiskunde D wordt als online-opleiding aangeboden.

3.3. Zomerschool De KSH organiseert jaarlijks een zomerschool. De zomerschool is ervoor bedoeld om leerlingen die dat nodig hebben met een extra intensief programma de mogelijkheid te bieden over te gaan naar het volgende leerjaar. De zomerschool wordt georganiseerd in de laatste schoolweek en in de eerste week van de zomervakantie. Handig om rekening mee te houden bij de vakantieplanning! De zomerschool is een integraal onderdeel van het KSH-bijlesprogramma. Tijdens het schooljaar bestaat de mogelijkheid om bijles te volgen. Deze bijles is gratis en wordt aangeboden als de vakdocent extra ondersteuning nodig vindt.

3.4. Activiteiten De school organiseert per leerjaar tal van extra activiteiten. Denk bijvoorbeeld aan interessante excursies van een dag, maar ook uitwisselingsprogramma’s en meerdaagse studiereizen. Onze muzikale talenten presenteren zichzelf tijdens KSH Unplugged, vaak nadat ze in de brugklas al op het podium van de soundmixshow stonden. En natuurlijk zijn er ook schoolfeesten, zoals het brugklasintroductiefeest, het befaamde Kerstgala voor de bovenbouw en de KSH Prom Night voor de eindexamenkandidaten.

Page 8: Pagina 1 van 24 - kshhoofddorp.nl · Het eindexamenvak Spaans wordt op de havo en het vwo aangeboden, evenals de vakken Kunst Muziek, Kunst Drama, Natuur, Leven en Technologie (NLT)

Pagina 8 van 24

4. De onderwijsafdelingen op een rijtje Op de KSH kun je terecht voor de volgende opleidingen:

- mavo - havo - atheneum - gymnasium

De term vwo is de verzamelnaam voor de 6-jarige opleidingen atheneum en gymnasium.

In welke klas je terecht komt, hangt af van het advies van je basisschool. Na de brugklas stroom je door naar een van de hierna genoemde afdelingen. In de brugklas zorgen we ervoor dat je een goede start maakt. We vinden het erg belangrijk dat je goed in je vel zit en dat je je snel thuis voelt op de KSH. In de eerste en tweede klas volgen we je ontwikkeling nauwkeurig en bepalen we met elkaar welk onderwijsniveau het best bij je past. Vanaf het derde leerjaar is dus de keuze voor jouw specifieke opleiding definitief.

4.1. Mavo De mavo leidt op voor de havo of mbo-opleiding en bestaat uit vier leerjaren. Aan het eind van het tweede leerjaar krijg je te maken met een beperkte vakkenkeuze als voorbereiding op de profielkeuze die je in het derde jaar maakt. Je kunt kiezen uit de profielen Economie, Zorg & Welzijn, Natuur & Milieu en Techniek. Vanaf het derde leerjaar werk je vanuit je profielkeuze en volg je naast de verplichte vakken een aantal keuzevakken. Het vierde jaar is je examenjaar dat gericht is op doorstroming naar de havo of een mbo-vervolgopleiding.

4.2. Havo Op de havo ligt de nadruk op het aanleren van kennis en vaardigheden. Met een havodiploma kun je een hbo-vervolgopleiding kiezen of je kunt naar het vwo. De havo telt vijf leerjaren. Na de eerste twee onderbouwjaren vormt het derde leerjaar het overgangsjaar tussen onder- en bovenbouw. Je leert in dit jaar meer zelfstandig werken en plannen. Ook maak je aan het einde van het jaar je keuze voor een van de volgende profielen: Cultuur en Maatschappij (C&M), Economie en Maatschappij (E&M), Natuur & Gezondheid (N&G), Natuur & Techniek (N&T). Elk profiel kent verplichte en profielkeuzevakken. Daarnaast is er een ‘vrij deel’ met een of meer keuzevakken. Bij ons kun je kiezen voor Spaans, Natuur Leven en Technologie (NLT, een natuurwetenschappelijk vak met onderdelen uit natuurkunde, wiskunde, biologie, aardrijkskunde en scheikunde), Kunst Drama, Kunst Muziek en/of Management & Organisatie (M&O). Vanaf het vierde leerjaar begint de Tweede Fase. Een zelfstandige manier van studeren wordt nog belangrijker, om je goed voor te bereiden op een vervolgopleiding. Dat betekent dat je naast instructielessen, toetsen, excursies, sportdagen, buitenlandse reizen en zelfstandig werken in de mediatheek, studieruimtes of laboratorium ook een aantal uren zult moeten besteden aan het maken van huiswerk en onderwijsactiviteiten met een meer coachende vorm van begeleiding. Denk bijvoorbeeld aan het maken van grote praktische opdrachten. Het vijfde jaar is het examenjaar. Wil je doorstromen naar het vwo, dan moet je uiteraard voldoen aan de voorwaarden die daarvoor gelden. Deze voorwaarden zijn in de elektronische leeromgeving (ELO) van Magister beschreven.

Page 9: Pagina 1 van 24 - kshhoofddorp.nl · Het eindexamenvak Spaans wordt op de havo en het vwo aangeboden, evenals de vakken Kunst Muziek, Kunst Drama, Natuur, Leven en Technologie (NLT)

Pagina 9 van 24

4.3. Vwo en gymnasium Op het vwo worden niet alleen kennis en vaardigheden aangeleerd, je leert daar ook onderzoek te doen om je voor te bereiden op een universitaire studie. De KSH is aangesloten bij WON (Wetenschaps Oriëntatie Nederland) om jou zo goed mogelijk voor te bereiden op een wetenschappelijke studie. Op het vwo heeft het vak Spaans dezelfde status als Frans en Duits: als je Spaans kiest, doe je er centraal examen in. Behalve atheneum biedt de KSH als enige school in Hoofddorp de mogelijkheid om een gymnasiumdiploma te halen. Als gymnasiumleerling krijg je vanaf het begin een exclusief en projectmatig lesprogramma aangeboden, dat erop gericht is je capaciteiten als excellente leerling maximaal te benutten. We bieden je uitdagingen, stimuleren een onderzoekende en zelfstandige leer- en werkhouding en leggen de lat steeds een stukje hoger. Ook op het vwo is het derde jaar een overgangsjaar tussen de onder- en bovenbouw. Je maakt een keuze uit een van de vier profielen C&M, E&M, N&G of N&T (zie hierboven) en kiest een aantal keuzevakken. In het vierde leerjaar begin je met de Tweede Fase en werk je toe naar het voorexamenjaar en het examenjaar. Een zelfstandige manier van studeren wordt nog belangrijker om je goed voor te bereiden op een vervolgopleiding. Dat betekent dat je naast instructielessen, toetsen, excursies, sportdagen, buitenlandse reizen en zelfstandig werken in mediatheek, studieruimtes of laboratorium ook een aantal uren zult moeten besteden aan het maken van huiswerk en onderwijsactiviteiten met een meer coachende vorm van begeleiding. Denk bijvoorbeeld aan het maken van grote praktische opdrachten. Het zesde jaar is het examenjaar. Heb je eenmaal je vwo-diploma op zak, dan weet je zeker dat je goed voorbereid aan je vervolgstudie begint.

4.4. Een PTO en PTA, wat is dat? In de onderbouw heeft ieder leerjaar een PTO. Dat is een Programma van Toetsing voor de Onderbouw. In dat programma staan alle toetsen die je krijgt en een richtlijn wanneer de toetsen gegeven worden. Je vindt het PTO in de ELO. Wanneer je begint met de voorbereiding van je examens, krijg je van ons het PTA. Dit betekent Programma van Toetsing en Afsluiting. Hierin staat precies vermeld welke stof je allemaal moet bestuderen, wanneer er wordt getoetst en volgens welke criteria dit gebeurt. Zo weet je precies waar je aan toe bent. Op de mavo krijg je een PTA in het derde leerjaar. Op de havo en het vwo in het vierde jaar. Het examen bestaat voor de meeste vakken uit twee delen: het schoolexamen (SE) en het Centraal Examen (CE). Het schoolexamen bestaat uit toetsen, mondelinge en praktische opdrachten die door de school worden ontwikkeld en afgenomen. Delen van dit schoolexamen, soms complete vakken, worden al voor het examenjaar afgelegd. Het Centraal Examen wordt landelijk op alle scholen gelijktijdig afgenomen door middel van schriftelijke en/of computertoetsen die voor iedereen hetzelfde zijn.

Page 10: Pagina 1 van 24 - kshhoofddorp.nl · Het eindexamenvak Spaans wordt op de havo en het vwo aangeboden, evenals de vakken Kunst Muziek, Kunst Drama, Natuur, Leven en Technologie (NLT)

Pagina 10 van 24

5. De brugklas

5.1. Je staat er nooit alleen voor Van groep acht naar de brugklas, dat is niet zomaar iets. Ineens moet je je weg zien te vinden in een groot gebouw met allemaal verschillende lokalen en docenten. Gelukkig hoef je die grote stap op de KSH niet alleen te maken. Al voordat je daadwerkelijk begint in de brugklas, maak je kennis met je toekomstige school. Tijdens de introductiedagen wordt er nog meer aandacht aan deze kennismaking besteed. Na een paar weken, als je de school, je mentor, je peer leader en je klasgenoten iets beter kent, ga je op zeilkamp.

5.2. De peer leader Leerlingen uit de bovenbouw, die het leuk vinden om nieuwe leerlingen te begeleiden, krijgen een opleiding tot peer leader. De peer leader helpt de mentor bij alle klassenactiviteiten en is graag bereid om je te helpen. Ze zijn zelf ook brugklasser geweest, en weten dus precies hoe het voelt om je weg te moeten vinden op een nieuwe school. Ze helpen graag om dat wat makkelijker te maken.

5.3. Jouw mentor Iedere klas heeft een eigen mentor. Hij of zij brengt extra uren met jouw klas door en leert je daardoor goed kennen. In de onderbouw heeft iedere klas een mentor. In de bovenbouw, wanneer er door verschillende vakkenpakketten geen sprake meer is van klassen, begeleidt de mentor een groep leerlingen. De mentor is het eerste aanspreekpunt voor je ouders, en ook als je zelf vragen hebt, kun je daarmee bij je mentor terecht. De mentor zal jouw ouders zo goed mogelijk informeren over jouw vorderingen en de gang van zaken op school. In de onderbouw houdt de mentor minimaal twee keer per jaar mentor-ouder-leerling-gesprekken (MOL-gesprekken, dit zijn voortgangsgesprekken) met jou en je ouders. Om elkaar te kunnen bereiken, is het belangrijk dat wij als school over de juiste telefoonnummers en e-mailadressen beschikken. Geef het dus door als hierin tijdens het schooljaar iets verandert via een mail naar [email protected] Mentorenoverzicht M1a Sylvia Bol M1b Lieselot Ronde M1c Lotte Spruit M1d Irene Hartgers H1a Linda van den Ende H1b Michael Poortvliet H1c Annemarie van de Klooster H1d Anouk Doornebos H1e Stefan Spruijt V1a Virginie Daumas V1b Cynthia Chua V1c Ada Bona M2a Marike van de Raadt M2b Monica Wink M2c Joan Buijs H2a Jorn Hettema H2b Jeanine Das H2c Nils de Vries V2a Sylvia Rijpma

Page 11: Pagina 1 van 24 - kshhoofddorp.nl · Het eindexamenvak Spaans wordt op de havo en het vwo aangeboden, evenals de vakken Kunst Muziek, Kunst Drama, Natuur, Leven en Technologie (NLT)

Pagina 11 van 24

V2b Niels Hartenberg V2c Kim Bruseker/Eric Crouse M3a Nadia Aanzi/Sedat Erdogan M3b Cheyenne van den Burg M3c Bob Tijssen M3d Ron Steenbergen H3a Marlinda Schreur H3b Nurgül Akin H3c Miranda Reijnders V3a Kevin Kempf/Joeri Vlaming V3b Evelina Hogenboom M4a Jenna Noordendorp M4b Peter Dekkers M4c Lard de Landmeter M4d Brynhild Simhoffer H4a Sam Meerhoff/Monica Lema Muraro H4b Marcel van Kerkvoorde H4c Anouk Kosse H4d Cindy Groen V4 Eva Cramer/Anja Houbiers/Franco Maschietto/Hester van der Meer H5a Willem-Jan Hooijmans H5b Patricia Wisse H5c Aygyul Janse V5 Eric Crouse/Rob Glebbeek/Hester van der Meer V6 Ineke Abeling/Daniël Rewijk

Page 12: Pagina 1 van 24 - kshhoofddorp.nl · Het eindexamenvak Spaans wordt op de havo en het vwo aangeboden, evenals de vakken Kunst Muziek, Kunst Drama, Natuur, Leven en Technologie (NLT)

Pagina 12 van 24

6. Kwaliteit en opbrengsten Op de KSH vinden wij een aantal zaken belangrijk. Over die zaken vind je dus ook informatie terug in onze schoolgids. Denk aan aandacht en tijd voor culturele vorming, activiteiten, veiligheid en begeleiding. Kom je met plezier naar onze school? Ontwikkel je je tot een zelfstandig lerende en werkende persoonlijkheid? We onderzoeken dat regelmatig, zodat we zeker weten dat de zaken die wij belangrijk vinden, voldoende aan de orde komen. Hiervoor bevragen wij ook met regelmaat onze medewerkers, ouders en leerlingen zelf.

6.1. Vensters voor Verantwoording De resultaten van deze enquêtes zijn terug te vinden op de website Scholen op de Kaart. Hier staan ook onze leeropbrengsten vermeld. Het percentage leerlingen dat zonder vertraging in het examenjaar zit, het percentage leerlingen dat geslaagd is voor de opleiding etc. Je kunt tevens op de website van de Onderwijsinspectie terecht voor informatie over de kwaliteit van Nederlandse scholen (www.onderwijsinspectie.nl). Van tijd tot tijd krijgen wij bezoek van de Inspecteur van het Onderwijs, die de kwaliteit van ons onderwijs beoordeelt en de bevindingen vastlegt in een verslag. De contactgegevens van het Rijksinspectiekantoor zijn: Postbus 2730, 3500 GS Utrecht, telefoon: 030-6690600.

Examenresultaten

2015-2016 2016-2017 2017-2018

mavo 95% 94% 83%

havo 95% 89% 89%

vwo atheneum 91%

gymnasium 100% atheneum 92% gymnasium 100%

atheneum 69% gymnasium 100%

Page 13: Pagina 1 van 24 - kshhoofddorp.nl · Het eindexamenvak Spaans wordt op de havo en het vwo aangeboden, evenals de vakken Kunst Muziek, Kunst Drama, Natuur, Leven en Technologie (NLT)

Pagina 13 van 24

7. De schoolorganisatie

7.1. Schoolleiding Mark Mees is de directeur van de school. Onze school is georganiseerd in vier onderwijsteams, die worden geleid door een teamleider. De KSH kent de volgende teams:

- Brugklas en tweede klas Monique Hallegraeff - Mavo 3, 4 Roy Scheffer - Havo 3, 4, 5 Natalie Engelvaart - Vwo 3, 4, 5, 6 Roelof Veenstra

De teamleiders van de onderwijsteams worden ondersteund door coördinatoren:

- Brugklas Linda van den Ende - Tweede klas Niels Hartenberg - Mavo 3, 4 Rik Deurloo - Havo 3, 4, 5 Ada Bona

De teamleider zorg is Monique Hallegraeff. Ieder team bestaat uit een vaste groep medewerkers, docenten en ondersteunend personeel, die samen met de teamleider en coördinator zorgt voor een goed klimaat in het team, en met elkaar de begeleiding van de leerlingen op zich neemt

7.2. Schooldecaan Wil je meer weten over vervolgopleidingen of loopbaanoriëntatie? Dan kun je terecht bij onze schooldecanen Marlène Talan en Nurgül Akin. De decanen zijn expert op dit gebied, en begeleiden je wanneer je een profiel moet kiezen. De schooldecaan heeft speciaal lesmateriaal waarmee je beter voorbereid kunt kiezen voor een vervolgstudie of beroep, en organiseert stages en beroepenmarkten. Mentoren krijgen van de decaan gerichte methodes om ook tijdens de studielessen aan de studiekeuze te werken. Jij of je ouders kunnen altijd contact opnemen met de decaan voor een afspraak of informatiemateriaal.

7.3. Huiswerkbegeleiding in brugklas en tweede klas Soms heb je thuis niet de gelegenheid om je huiswerk goed te maken of te leren. Misschien is er geen plek waar je rustig kunt werken, of kunnen je ouders je niet voldoende begeleiden omdat ze het zelf heel druk hebben. In dat geval kun je, onder toezicht van een docent, twee middagen per week op school terecht om onder begeleiding huiswerk te maken en te leren. Het gaat om een huiswerkklas, geen bijles, maar je kunt wel hulp krijgen bij het aanleren van de juiste studievaardigheden. Wil je meedoen aan de huiswerkklas, dan kost dat niets. Je kunt je aanmelden bij je eigen mentor.

7.4. Extra zorg Soms heb je als leerling extra zorg nodig, of dat nu hulp is bij het leren of sociaal-emotionele ondersteuning. Voor die leerlingen is er de teamleider zorg, Monique Hallegraeff. Zij brengt de behoeften, knelpunten en mogelijkheden wat betreft zorgverlening in kaart en coördineert de zorg voor de leerlingen die dat nodig hebben. Het gaat hierbij niet alleen om het coördineren van extra begeleiding, maar ook het onderzoeken en het opstellen van een ‘ontwikkelingsperspectief’. De teamleider zorg heeft contacten met interne begeleiders en externe hulpverleningsinstanties, zoals Kenter Jeugdzorg en de GGD Amstelland-De Meerlanden. Regelmatig vindt overleg met deze instanties plaats, zodat we leerlingen - indien nodig - goed kunnen begeleiden.

Page 14: Pagina 1 van 24 - kshhoofddorp.nl · Het eindexamenvak Spaans wordt op de havo en het vwo aangeboden, evenals de vakken Kunst Muziek, Kunst Drama, Natuur, Leven en Technologie (NLT)

Pagina 14 van 24

Ook binnen de school hebben we speciaal opgeleide leerlingbegeleiders, die hulp kunnen bieden bij bepaalde problemen. Zo hebben we een trajectvoorziening waar leerlingen met specifieke hulpvragen kunnen worden begeleiden. We hebben een counselor in huis, Anouk Kosse, die leerlingen kan helpen hun problemen inzichtelijk te maken. Voor problemen met schoolwerk of problemen in je persoonlijke ontwikkeling kun je terecht bij onze trajectvoorziening of onze schoolmaatschappelijk werker. Is er hulp nodig in de thuissituatie, dan kunnen we onze schoolcoach inzetten.

7.5. Dyslexie en dyscalculie We hebben dyslexiecoaches en een dyscalculiecoach die je helpen met je dyslexie of dyscalculie. Leerlingen met dyslexie kunnen tijdens toetsen een laptop gebruiken, al dan niet met gebruik van spraakondersteuning door Claroread.

7.6. Samenwerkingsverband passend onderwijs De KSH maakt deel uit van het samenwerkingsverband Amstelland en de Meerlanden in het kader van het aanbieden van passend onderwijs, www.swvam.nl

8. Communicatie Als school leveren wij een belangrijke bijdrage aan je ontwikkeling en opleiding. Maar dat kunnen we niet alleen; jij en je ouders zijn daarbij onmisbaar. Daarom is het belangrijk om op verschillende manieren in contact met elkaar te blijven.

8.1. Magister Een manier om als ouders op de hoogte te blijven van de vorderingen op school, is via Magister, een digitaal leerlingadministratiesysteem. Hierin zijn alle behaalde cijfers te zien en wordt op basis daarvan steeds het meest recente gemiddelde cijfer per vak weergegeven. Ook informatie over je afwezigheid en je rooster is hier terug te vinden. Jij en je ouders krijgen speciale inlogcodes van de school, zodat je thuis altijd de meest recente gegevens kunt bekijken. Zo wordt jouw begeleiding echt een gedeelde taak van school, van jou en je ouders samen.

8.2. De ELO van Magister De cijfers en de absentieregistratie worden bijgehouden in Magister. Ook het rooster, huiswerk (in ieder geval voor de onderbouw), studiewijzers en aanvullend lesmateriaal zijn terug te vinden in de ELO (elektronische leeromgeving) van Magister.

8.3. Rapporten en ouderavonden Naast het overzicht op Magister ontvang je drie keer per jaar een rapport, de eerste twee worden digitaal aangeboden en het derde krijg je schriftelijk overhandigd door je mentor. Het eerste rapport is begin december al beschikbaar, zodat eventuele problemen snel kunnen worden gesignaleerd en we op tijd kunnen bijsturen. Naar aanleiding van het eerste en tweede rapport kunnen je ouders een afspraak maken voor een tien minutengesprek met de vakdocent. Om je ontwikkeling te bespreken, nodigt de mentor jou en je ouders uit voor een mentor-ouder-leerling-gesprek (MOL-gesprek). In de overgangsnormering vind je waar je aan moet voldoen om over te gaan naar de volgende klas. Je vindt de overgangsnormering in de ELO.

Page 15: Pagina 1 van 24 - kshhoofddorp.nl · Het eindexamenvak Spaans wordt op de havo en het vwo aangeboden, evenals de vakken Kunst Muziek, Kunst Drama, Natuur, Leven en Technologie (NLT)

Pagina 15 van 24

8.4. Nieuwsbrief Via de mail ontvangen ouders een nieuwsbrief. Hierin staat actuele informatie over de school die voor ouders van belang is, overzichtelijk bij elkaar. Uiteraard informeren wij ouders, indien nodig, ook tussentijds. Dat doen we bij voorkeur per e-mail.

8.5. Website Veel informatie in deze schoolgids, maar ook aanvullende gegevens, zoals de jaarplanning, informatie van de decaan, namen en e-mailadressen van personeelsleden, vind je terug op onze website www.kshhoofddorp.nl Ook vind je op de website informatie van de ouderraad en de medezeggenschapsraad, leuke nieuwsberichten en foto’s van diverse schoolactiviteiten.

8.6. Informatieverstrekking gescheiden ouders Indien de ouders van een leerling gescheiden zijn, is het belangrijk dat er duidelijkheid is over de manier waarop de communicatie en consultatie over de vorderingen van de leerling verloopt. De school heeft daarom een protocol ontwikkeld hoe zij met deze regels omgaat. De school volgt de wettelijke regels met betrekking tot de informatieplicht jegens gescheiden ouders. Dat betekent dat de school ervan uitgaat dat ouders die beiden het ouderlijk gezag verkregen hebben, elkaar informeren met betrekking tot zaken rondom hun zoon of dochter. Beide ouders zijn dan ook gezamenlijk welkom bij gesprekken op school. In overleg met de teamleider kan daarvan worden afgeweken. Verdere informatie vindt u in het protocol dat via de administratie van de school te verkrijgen is en op de website beschikbaar wordt gesteld.

8.7. Veiligheid en klachten Om je talenten maximaal te kunnen ontplooien, moet je je veilig voelen in je dagelijkse omgeving. Daarom hechten wij als school erg aan veiligheid. We doen mee aan het convenant ‘Veilige School Haarlemmermeer’, een overeenkomst tussen alle scholen in het voortgezet onderwijs in Haarlemmermeer, de politie, Bureau Halt, de gemeente en het Openbaar Ministerie. Dankzij deze samenwerking kunnen we het leefklimaat in en rond onze school zo veilig mogelijk maken. Leerlingen die strafbaar gedrag vertonen, geven wij aan bij de politie. Dat is één van de afspraken in het convenant. Ook heeft de KSH een protocol ‘Vermoeden van huiselijk geweld, mishandeling, verwaarlozing, seksueel misbruik en loverboys’. Hiermee wordt middels een stappenplan de gehele organisatie alert gemaakt op signalen van de leerling met betrekking tot deze gebieden en weten de schoolmedewerkers welke stappen zij moeten nemen. U kunt dit protocol terugvinden op de website. Ook door het geven van voorlichting over drugsgebruik, pesten, bedreigingen en zinloos geweld vergroten we de veiligheid op onze school. Naast de fysieke veiligheid besteden we veel aandacht aan digitale veiligheid. Onder de noemen ‘het digitale schoolplein’ ontwikkelen we samen met de andere IRIS-scholen beleid om ook de digitale veiligheid te verstevigen.

8.8. Vertrouwenspersoon We proberen een zo veilig mogelijke school te zijn, waar iedereen zich prettig voelt, en waar leerlingen en medewerkers elkaar met respect behandelen. Toch kan het gebeuren dat een leerling te maken krijgt met een ernstig probleem op het gebied van bijvoorbeeld seksuele intimidatie, discriminatie, verbale agressie, lichamelijk geweld of pesten. Het is belangrijk dat dergelijke problemen gemeld worden bij de school. Eén van onze vertrouwenspersonen kan dan advies geven en, afhankelijk van de aard en ernst van de melding, contact opnemen met de schoolleiding. Ook kan de vertrouwenspersoon bemiddelen of doorverwijzen naar de klachtencommissie. De vertrouwenspersoon wordt alleen ingeschakeld bij klachten van sociaal-emotionele aard, voor zover deze te maken hebben met de school.

Page 16: Pagina 1 van 24 - kshhoofddorp.nl · Het eindexamenvak Spaans wordt op de havo en het vwo aangeboden, evenals de vakken Kunst Muziek, Kunst Drama, Natuur, Leven en Technologie (NLT)

Pagina 16 van 24

Bij (een redelijk vermoeden van) een zedendelict tussen een personeelslid en een minderjarige leerling zijn wij wettelijk verplicht aangifte te doen bij de politie. De vertrouwenspersonen bij ons op school zijn Marcel Schreuder en Marlinda Schreur.

8.9. Vertrouwensinspecteur Het ministerie van OCW heeft een meldpunt vertrouwensinspecteurs voor het voortgezet onderwijs in het leven geroepen: 0900-1113111 (tijdens kantooruren en tegen lokaal tarief). Betrokkenen bij het onderwijs kunnen bij dit meldpunt terecht met klachten over seksueel misbruik, seksuele intimidatie, fysiek geweld en psychisch geweld, zoals grove pesterijen. Dat geldt ook voor kwesties die betrekking hebben op discriminatie, onverdraagzaamheid, fundamentalisme, radicalisering en extremisme.

8.10. Klachtenregeling Waar samengewerkt wordt, kunnen spanningen ontstaan. Spanningen tussen een leerling of een ouder enerzijds en de schoolleiding, een leerkracht of een ander die bij school is betrokken, anderzijds. Bij onjuiste of onzorgvuldige toepassing van het leerlingenstatuut, is het bij de KSH gebruikelijk dat de desbetreffende persoon verzocht wordt de handelswijze aan te passen. Is er met elkaar gesproken maar komt het dan toch niet tot een oplossing, dan kunnen leerlingen en ouders eerst bij de mentor terecht, daarna bij de teamleider. Deze proberen tot een aanvaardbare oplossing te komen. Lukt dit niet, dan kan er een klacht worden ingediend over de beslissing of over het gedrag van de betreffende persoon bij de directeur. Deze zal binnen vijf schooldagen inhoudelijk op de klacht reageren. Betreft de klacht de directeur, dan kan de klacht worden ingediend bij het College van Bestuur van IRIS.

8.11. Beroep bij de externe klachtencommissie Blijft de klacht niet goed opgelost, dan kan de klacht extern worden getoetst. Hiervoor is de school aangesloten bij een Landelijke Klachtencommissie van de GCBO (Geschillen Commissies Bijzonder Onderwijs). De klacht kan leiden tot een advies van de Klachtencommissie aan de school om bepaalde dingen te verbeteren of anders aan te pakken. De KSH is aangesloten bij de Landelijke Klachtencommissie voor het Katholiek Onderwijs. De klacht moet in een door je ouders ondertekende brief gestuurd worden naar het secretariaat van deze commissie: Landelijke Klachtencommissie voor het Katholieke Onderwijs, t.a.v. Ambtelijk secretaris de heer Mr. H. Nentjes Postbus 82324 2508 EH DEN HAAG Tel 070-386 16 97/ Fax 070-302 08 36 E-mail: [email protected] Meer informatie over de verdere procedure en eerdere uitspraken van de Klachtencommissie is te vinden op www.gcbo.nl onder klachten.

Page 17: Pagina 1 van 24 - kshhoofddorp.nl · Het eindexamenvak Spaans wordt op de havo en het vwo aangeboden, evenals de vakken Kunst Muziek, Kunst Drama, Natuur, Leven en Technologie (NLT)

Pagina 17 van 24

9. Voorzieningen

9.1. Kluisjes Neem liever geen waardevolle spullen mee naar school. School is niet verantwoordelijk voor diefstal, beschadiging of zoekraken van spullen. Je boeken, tas en eventuele helm kun je opbergen in je kluisje. De huurprijs wordt aan het begin van ieder schooljaar bekend gemaakt. Uiteraard is het niet de bedoeling om niet-toegestane voorwerpen in je kluisje te hebben. In het kader van het programma ‘Veilig in en om de school’, een samenwerkingsverband tussen gemeente, politie en school, kan er onaangekondigd kluiscontrole plaatsvinden en kan de politie ingeschakeld worden.

9.2. Lift Ben je (tijdelijk) slecht ter been, dan kun je gebruik maken van één van onze liften. Na betaling van een borg van 15 euro en het inleveren van een door je ouders ondertekend formulier, kun je de sleutel bij de administratie lenen. Na twee weken moet je de sleutel weer inleveren of laten verlengen.

9.3. Aula en schoolkantine We hebben ons best gedaan ervoor te zorgen dat de aula een prettige plek is om te verblijven. Je kunt hier tafelvoetballen, maar ook schaken of dammen. Tussen 10.00 en 14.00 uur is de schoolkantine open. De catering wordt verzocht door Vital4Skool. Wie gezond eet, presteert beter op school! We vinden het als school belangrijk dat de leerlingen op school gezond kunnen eten en drinken. Vandaar dat we samenwerken met een professionele partner met een gezond verstand van schoolcatering. Vital4Skool is een dynamische schoolcateringformule ontwikkeld door specialisten uit de cateringbranche met jarenlange praktijkervaring. Met veel passie voor lekker eten en drinken is er een verantwoord en eerlijk schoolcateringconcept ontstaan dat aansluit bij de wensen van de leerling. Je kunt je pauze op verschillende plekken in het gebouw doorbrengen. In de grote of kleine aula, de mediatheek, een van de leerpleinen, de kas op de derde verdieping of op het schoolplein. In de pauzes gelden een aantal regels:

- Brugklasleerlingen en leerlingen uit het tweede leerjaar mogen het schoolplein tijdens de pauze niet verlaten

- Je mag alleen eten en drinken in de ruimtes waar dat staat aangegeven. Deze regels zijn voor je eigen veiligheid en voor de netheid van het gebouw.

9.4. Mediatheek Onze school heeft een eigen mediatheek, waar je op vertoon van je bibliotheek- of schoolpas boeken kunt lenen. Ook kun je hier zelfstandig achter een computer werken. De KSH heeft een samenwerkingsverband met de Bibliotheek Haarlemmermeer. Alle leerlingen zijn gedurende hun schooltijd automatisch lid van deze bibliotheek. Je kan dus ook boeken lenen uit een van de filialen van deze bibliotheek. In de mediatheek is het mogelijk om - tegen betaling - te printen en kopiëren.

9.5. Studieplekken Op verschillende plekken in ons schoolgebouw vind je studieplekken waar je zelf of in groepjes kunt studeren. Bijvoorbeeld het geschiedenisplein op de eerste verdieping van de nieuwbouw of in de stilteruimte in de mediatheek.

9.6. Fietsenrekken Je fiets of brommer kun je kwijt in onze fietsenrekken, die worden bewaakt met camera’s. De school is niet aansprakelijk voor schade of diefstal.

Page 18: Pagina 1 van 24 - kshhoofddorp.nl · Het eindexamenvak Spaans wordt op de havo en het vwo aangeboden, evenals de vakken Kunst Muziek, Kunst Drama, Natuur, Leven en Technologie (NLT)

Pagina 18 van 24

10. Lestijden, leerboeken en schoolprocedures

10.1. Lestijden Reguliere lestijden 40 minutenrooster 1e lesuur 08.30 uur - 09.20 uur 08.30 uur - 09.10 uur 2e lesuur 09.20 uur - 10.10 uur 09.10 uur - 09.50 uur 3e lesuur 10.10 uur - 11.00 uur 09.50 uur - 10.30 uur pauze 11.00 uur - 11.20 uur 10.30 uur - 10.50 uur 4e lesuur 11.20 uur - 12.10 uur 10.50 uur - 11.30 uur 5e lesuur 12.10 uur - 13.00 uur 11.30 uur - 12.10 uur pauze 13.00 uur - 13.25 uur 12.10 uur - 12.35 uur 6e lesuur 13.25 uur - 14.15 uur 12.35 uur - 13.15 uur 7e lesuur 14.15 uur - 15.05 uur 13.15 uur - 13.55 uur 8e lesuur 15.05 uur - 15.55 uur 13.55 uur - 14.35 uur 9e lesuur 15.55 uur - 16.45 uur 14.35 uur - 15.15 uur Een aantal keer per jaar is er een 40-minutenlesrooster, bijvoorbeeld in verband met rapportvergaderingen.

10.2. Vakanties en vrije dagen Herfstvakantie 20 oktober t/m 28 oktober 2018 Kerstvakantie 22 december 2018 t/m 6 januari 2019 Voorjaarsvakantie 16 februari t/m 24 februari 2019 Meivakantie 19 april t/m 5 mei 2019 Hemelvaartsdag 30 mei 2019 Tweede Pinksterdag 10 juni 2019 Zomervakantie 13 juli t/m 25 augustus 2019 Organisatiedagen (lesvrij): 9 oktober, 22 november, 21 december 2018, 1 februari, 31 mei 2019.

10.3. Examens Centraal examen 1e tijdvak - mavo, havo en vwo: 9 mei t/m 23 mei 2019 Uitslag van het centraal examen 1e tijdvak 12 juni 2019 Centraal examen 2e tijdvak 17 t/m 19 juni 2019 Uitslag van het centraal examen 2etijdvak 28 juni 2019

10.4. Andere belangrijke data (mail ouders status) 1e rapport alle klassen 3 december 2018 Tussenrapportage onderbouw 11-13 februari 2019 Informatieavond ouders groep 8 23 januari 2019 Open dagen: 31 januari 2019 1 februari 2019 (mail ouders status) 2e rapport alle klassen 8 april 2019 Rapportage eindcijfers schoolexamen 15-19 april 2019 Eindrapport 12 juli 2019

Page 19: Pagina 1 van 24 - kshhoofddorp.nl · Het eindexamenvak Spaans wordt op de havo en het vwo aangeboden, evenals de vakken Kunst Muziek, Kunst Drama, Natuur, Leven en Technologie (NLT)

Pagina 19 van 24

10.5. Lessentabellen LESSENTABEL BRUGKLAS (lesuren per week)

Vak code M1/H1 A1 A1+ G1 G1+ Nederlands ne 4 4 4 Frans fa 3 3 3 Engels en 3 3 3 Cambridge* cam 3 3 Latijn la 2 2 Geschiedenis gs 2 2 2 Aardrijkskunde ak 2 2 2 Wiskunde wi 4 4 4 Biologie bi 2 2 2 Extra taal** 1 1 1 Extra rekenen** 1 1 1 Huiswerkklas** 2 2 2 Muziek mu 1 1 1 Tekenen te 1 1 1 Lichamelijke Opvoeding

lo 2 2 2

Levensbeschouwing lb 1 1 1 Themaklas 2 2 2 Studieles/Mentorles men 1 1 1 Filosofie fi 1 1 Studium Generale sg 1 1

LESSENTABEL TWEEDE KLAS (lesuren per week)

Vak Code M2 H2 A2 V2+ G2 Nederlands ne 3 3 3 3 Grieks gr 2 Latijn la 2 Frans fa 2 2 2 2 Duits du 3 3 2 2 Engels/Cambridge* en 3 3 3 3 Cambridge* cam 3 Spaans sp 2 2 2 Geschiedenis gs 2 2 2 2 Aardrijkskunde ak 2 2 2 2 Wiskunde wi 3 3 3 3 Natuurkunde na 2 2 2 2 Biologie bi 2 3 3 3 Extra taal** 1 1 1 1 Extra rekenen** 1 1 1 1 Huiswerkklas** 2 2 2 2 Muziek mu 1 1 1 1 Tekenen te 1 1 1 Lichamelijke Opvoeding lo 2 2 2 2 Levensbeschouwing lb 1 1 1 1 Studieles/Mentorles 1 1 1 1 Filosofie fi 1 1 Themaklas 2 2 2 2 Studium Generale (project) sg 1 1

Page 20: Pagina 1 van 24 - kshhoofddorp.nl · Het eindexamenvak Spaans wordt op de havo en het vwo aangeboden, evenals de vakken Kunst Muziek, Kunst Drama, Natuur, Leven en Technologie (NLT)

Pagina 20 van 24

LESSENTABEL MAVO 3 / MAVO 4 (lesuren per week)

Vak Code M3 M4 Nederlands (+ taal) ne 3 4 Frans fa 3 3 Duits du 3 3 Engels en 3 3 Geschiedenis gs 2 4 Aardrijkskunde ak 2 4 Maatschappijleer ma 2 Wiskunde (+ rekenen) wi 4 4 Natuurkunde/NaSk1 na 3 4 Scheikunde/NaSk2 sk 2 4 Biologie bi 2 3 Economie ec 3 4 Kunstvakken kv1 2 Lichamelijke Opvoeding lo 2 1 LO2 lo2 3 2 Studieles/Mentorles 1 1

LESSENTABEL HAVO 3 / VWO 3 (lesuren per week)

Vak Code H3 A3 V3+ G3 Nederlands (+ taal) ne 3 3 3 Grieks gr 2,5 Latijn la 2,5 Frans (+ Delf)*** fa 3 2 + 1 2 + 1 Duits** du 3 3 3 Engels en 3 3 3 Cambridge* 3 Spaans*** sp 3 1 1 Geschiedenis gs 2 2 2 Aardrijkskunde ak 2 2 2 Wiskunde (+ rekenen) wi 3 3 3 Natuurkunde/NaSk1 na 3 2 2 Scheikunde/NaSk2 sk 2 2 2 Economie ec 2 2 2 Muziek mu 1 1 Lichamelijke Opvoeding lo 2 2 2 Levensbeschouwing lb 1 1 1 Studieles/Mentorles 1 0,5 0,5 Wetenschapsoriëntatie sg 1 1 Filosofie fi 1

Page 21: Pagina 1 van 24 - kshhoofddorp.nl · Het eindexamenvak Spaans wordt op de havo en het vwo aangeboden, evenals de vakken Kunst Muziek, Kunst Drama, Natuur, Leven en Technologie (NLT)

Pagina 21 van 24

LESSENTABEL HAVO 4 / HAVO 5 (lesuren per week)

Vak Code H4 H5 Nederlands (+ taal) ne 3 4 Frans fa 3 3 Duits du 3 3 Engels en 3 3 Spaans - elementair sp 3 3 Geschiedenis gs 3 3 Aardrijkskunde ak 3 3 Maatschappijleer ma 2 Maatschappijwetenschappen maw 3 3 Wiskunde A wiA 3 3 Wiskunde B wiB 3 4 Natuurkunde/NaSk1 na 3 4 Scheikunde/NaSk2 sk 3 3 Biologie bi 3 3,5 NLT nlt 3 3 Bedrijfseconomie (voorheen M&O) 3 M&O m&o 3 Economie ec 3 4 Kunst Algemeen kua 1 1 Kunst Muziek kumu 2 2 Kunst Drama kudr 2 2 CKV kv1/ckv 2 Lichamelijke Opvoeding lo 2 2**** Bewegen, Sport & Management BSM 4 2 Studieles/Mentorles 1 0,5

Page 22: Pagina 1 van 24 - kshhoofddorp.nl · Het eindexamenvak Spaans wordt op de havo en het vwo aangeboden, evenals de vakken Kunst Muziek, Kunst Drama, Natuur, Leven en Technologie (NLT)

Pagina 22 van 24

LESSENTABEL VWO 4 / VWO 5 / VWO 6 (lesuren per week)

Vak Code V4 V5 V6 Nederlands (+ taal) ne 3 3 3 Latijn la 2 4 3 Grieks gr 2 4 3 Frans fa 2 3 3 Duits du 2 3 3 Engels/Cambridge* en 3 3 3 Spaans sp 4 4 4 Geschiedenis gs 2 3 3 Aardrijkskunde ak 2 3 3 Maatschappijleer ma 2 Maatschappijwetenschappen maw 2 2 Wiskunde A wiA 3 3 3 Wiskunde B wiB 3 4 4 Wiskunde D wiD online online online Natuurkunde/NaSk1 na 3 3 3 Scheikunde/NaSk2 sk 2 3 3 Biologie bi 2 3 3 NLT nlt 2 3 2 Bedrijfseconomie 2 M&O m&o 2,5 2,5 Economie ec 2 3 3 Kunst Algemeen kua 1 1 1 Kunst Muziek kumu 2 2 2 Kunst Drama kudr 2 2 2 CKV kv1/ckv 1 1 Lichamelijke Opvoeding lo 2 2***** 2****

* Keuzevak ipv Engels ** Aangeboden indien nodig *** Keuze uit 2 moderne vreemde talen **** 1e semester ***** 2e semester

10.6. Vervanging van lessen/leesuren Als een docent ziek is of als de les om een andere (onvoorziene) reden uitvalt, dan wordt een andere docent ingedeeld om de klas van de afwezige collega over te nemen. Dit geldt voor de brugklas en de tweede klas. De leerlingen lezen in dat uur een boek, dat zij zelf meebrengen, of maken huiswerk. Omdat wij niet kunnen voorspellen wanneer er een leesuur is, is het van groot belang dat de leerlingen uit de eerste en tweede klassen altijd een leesboek bij zich hebben of in hun kluisje bewaren! We verwachten dat de leerlingen zich tijdens de leesuren net zo gedragen als tijdens een reguliere les. Absenties worden geregistreerd.

10.7. Ziekte en verzuim De KSH heeft een verzuimprotocol. In dit verzuimprotocol staan alle afspraken rondom verzuim. Het verzuimprotocol is terug te vinden op de website en in de ELO. De belangrijkste afspraken staan hieronder. Ook hebben wij een protocol medisch handelen. Ook dit is te vinden op onze website.

Page 23: Pagina 1 van 24 - kshhoofddorp.nl · Het eindexamenvak Spaans wordt op de havo en het vwo aangeboden, evenals de vakken Kunst Muziek, Kunst Drama, Natuur, Leven en Technologie (NLT)

Pagina 23 van 24

10.8. Ziek Als je ziek bent en dus niet naar school kan komen, moet één van je ouders/verzorgers dit ’s morgens tussen 8.00 en 9.00 uur telefonisch melden: 023 56 77 588 (doorkiesnummer 1 ovv naam, klas en reden van afwezigheid). Ziekmelden via de mail is niet mogelijk. Word je tijdens een lesdag ziek, dan kun je je melden bij de receptie. Er wordt dan contact gezocht met je ouders/verzorgers alvorens wij jou ziek naar huis laten gaan. Als je weer beter bent, dan melden je ouders dit weer telefonisch aan school.

10.9. Te laat Je bent verplicht om bij de start van de les in het lokaal aanwezig te zijn. Ben je te laat? Dan meldt je docent je te laat in Magister. Als je meer dan een kwartier te laat bent, dan kan de docent zeggen dat je de les niet meer in mag. Je meldt je dan bij het verzuimlokaal (lokaal 356).

Ben je vaker te laat? Dan gelden de volgende regels:

• 3 keer te laat: gesprek met mentor • 6 keer te laat: nablijven en gesprek met leerlingcoördinator samen met je ouders/verzorgers • 9 keer te laat: aanmelding bij preventief spreekuur leerplichtambtenaar

Als je meer dan 9 keer te laat komt, dan volgen verdere maatregelen. Een uitgebreide toelichting lees je in ons verzuimprotocol.

Te laat met een geldige reden Ben je te laat op school, maar heb je een geldige reden? Bijvoorbeeld een - van tevoren gemeld - bezoek aan de tandarts? Dan meld je je in het verzuimlokaal en wordt er in Magister een geoorloofd verzuim genoteerd.

10.10. HO Als je je huiswerk niet hebt gemaakt of je hebt je schoolspullen niet bij je, dan kan je docent een HO in Magister noteren. Bij een HO dien je je meteen de ochtend erna om 8.00 uur te melden. De code HO wordt dan gewijzigd in HV.

10.11. Extra verlof In de leerplichtwet staat dat een school alleen extra verlof mag geven als het gaat om ‘gewichtige omstandigheden’. Wil je van deze regeling gebruik maken, dan moeten je ouders dit ruim van tevoren schriftelijk (per e-mail) bij de teamleider aanvragen en goede argumenten geven. De teamleider neemt dan een besluit. We hebben hiervoor aanvraagformulieren op de website staan onder het kopje Ouders. Gaat het om een verlof van meer dan tien dagen, dan moet altijd de leerplichtambtenaar worden ingeschakeld. Voor de gemeente Haarlemmermeer is dat de Afdeling Leerplicht, postbus 74, 2130 AB Hoofddorp. Tel: 023 - 56 76 721.

Page 24: Pagina 1 van 24 - kshhoofddorp.nl · Het eindexamenvak Spaans wordt op de havo en het vwo aangeboden, evenals de vakken Kunst Muziek, Kunst Drama, Natuur, Leven en Technologie (NLT)

Pagina 24 van 24

11. Financiën Naast de gelden die de KSH van het Rijk ontvangt, wordt ieder jaar een vrijwillige bijdrage in de schoolkosten gevraagd aan de ouders/verzorgers. Onze school vraagt deze bijdrage, omdat het ministerie voor bepaalde zaken en activiteiten geen of onvoldoende geld beschikbaar stelt. Wij willen als school onze leerlingen graag die extra activiteiten en voorzieningen kunnen blijven aanbieden. Het gaat hier om zaken als excursies, voorstellingen, extra kosten voor drukwerk en fotokopieën, kosten voor introductie van leerlingen (eendaags of in de brugklas zelfs meerdaags), festiviteiten, een schoolongevallenverzekering, niet-verplichte culturele activiteiten, fotojaarboek, extra voorzieningen in computerlokalen, aanvullende testen voor de 2e en 3e klas in het kader van de juiste keuze van profielen/sectoren en vakkenpakketten, gebruik mediatheek, schoolbrede sportactiviteiten, diploma-uitreiking, etc.

11.1. Ouderbijdrage De hoogte van de vrijwillige ouderbijdrage wordt per schooljaar vastgesteld. Voor het jaar 2018-2019 bedraagt deze voor klas 1 en 2 125 euro per leerling, voor klas 3 t/m 6 145 euro. Een klein deel van de bijdrage wordt ter beschikking gesteld aan de ouderraad, die bepaalt waaraan dit bedrag wordt besteed. In oktober 2018 krijgen alle ouders van onze leerlingen een overzicht toegestuurd van de kosten van de betreffende themaklas en de jaarlijkse kluishuur. Daarbij krijgen de ouders ook een overeenkomst voorgelegd voor de betaling van de vrijwillige ouderbijdrage; de betaling kan eventueel ook in termijnen plaatsvinden.

11.2. Schoolboeken De schoolboeken die je nodig hebt, worden geleverd door boekenleverancier Iddink. Je hoeft niets voor de boeken te betalen, maar dat betekent niet dat ze gratis zijn. Je hebt ze een jaar in bruikleen. Zaken als woordenboeken, atlassen, rekenmachines, pennen, schriften, etc. zijn wel gewoon voor eigen rekening. Met behulp van een speciale schoolcode kun je op www.iddink.nl de boeken bestellen die je op onze school nodig hebt. Iddink levert ze tijdens de zomervakantie bij jou thuis af.

11.3. Verzekeringen Voor alle door de school georganiseerde activiteiten en voor het verblijf op school zelf hebben wij een collectieve verzekering afgesloten voor alle leerlingen. Dit is echter een aanvullende verzekering; in alle gevallen wordt eerst gekeken naar de verzekering van ouders zelf. Als deze onvoldoende dekking biedt, kan onderzocht worden of de verzekering van de school kan worden aangesproken. Voor meer informatie over de verzekering en alle voorwaarden kun je terecht bij de schoolleiding.

12. Aanmelden

Vanaf januari 2019 kun je je aanmelden bij onze school. Als je in de gemeente Haarlemmermeer op school zit, meld je je aan via je basisschool. Vul het digitale inschrijfformulier in, verzend het formulier naar je eigen e-mailadres, print het uit en lever het formulier ondertekend in bij de basisschool. Wij nemen het advies van de basisschool over – of bij een tussentijdse overstap het overgangsbesluit, ook als dit advies wijzigt na heroverweging. Zit je buiten Haarlemmermeer op school, dan kun je het inschrijfformulier ook zelf naar de KSH sturen. Inschrijfformulieren moeten uiterlijk 15 maart 2019 bij de school worden ingeleverd. Om toegelaten te worden, moet het advies van je basisschool minimaal mavo zijn.