P & T deel 1 web 05.02.03 docbeschr - OVAM van goede...آ  Title: P & T deel 1 web 05.02.03 Author:...

download P & T deel 1 web 05.02.03 docbeschr - OVAM van goede...آ  Title: P & T deel 1 web 05.02.03 Author: cbollen

If you can't read please download the document

 • date post

  19-Aug-2020
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of P & T deel 1 web 05.02.03 docbeschr - OVAM van goede...آ  Title: P & T deel 1 web 05.02.03 Author:...

 • Code van goede praktijk - Pump & Treat

  Deel 1: Grondwateronttrekkingsaspecten

 • Documentbeschrijving

  1. Titel publicatie

  Code van goede praktijk - Pump & Treat Deel 1: Grondwateronttrekkingsaspecten

  2. Uitgever 6. Aantal blz.

  Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest

  109

  3. Publicatienummer 7. Aantal tabellen en figuren

  4. Publicatiereeks 8. Datum publicatie

  Achtergronddocumenten bodemsanering September 2002

  5. Trefwoorden 9. Prijs* Bodemsaneringswerken, pump & treat, grondwateronttrekking

  10. Samenvatting

  Code van goede praktijk voor het uitvoeren van ‘pump & treat’-saneringen: dit rapport behandelt de grondwateronttrekkingsaspecten. Algemene beschrijving van de techniek. Richtlijnen voor het ontwerp en het opvolgen van van ‘pump & treat’-saneringen.

  11. Begeleidingsgroep

  Vereniging Erkende Bodemsaneringsdeskundigen (VEB) Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (Vito) (Richard Lookman, Johan Gemoets, Johan Patyn)

  12. Contactperso(o)n(en)

  Filip De Naeyer, Amy De Sloovere, Victor Dries en Griet Van Gestel

  13. Andere titels over dit onderwerp

  Code van goede praktijk – Pump & Treat – Deel 2: Bovengrondse grondwaterbehandeling

  Gegevens uit dit document mag u overnemen mits duidelijke bronvermelding.

  De meeste OVAM-publicaties kan u raadplegen op de OVAM-website : http://www.ovam.be

  * Prijswijziging voorbehouden.

 • 1

  Code van goede praktijk - Pump & Treat Deel 1: Grondwateronttrekkingsaspecten

 • 2

  INHOUD

  1 Inleiding........................................................................................6

  2 Stand der techniek van “pump & treat” sanering ........................8 2.1 Principes van P&T ..........................................................................8 2.2 Potentieel verwijderbare verontreiniging .........................................12 2.3 Onderscheid retentiezone/retardatiezone.......................................12 2.4 Identificatie P&T doelstellingen ......................................................16 2.4.1 Realistische saneringsdoelstellingen ..............................................16 2.4.2 Principe “dynamisch management” ................................................17 2.5 Ontwerpfactoren...........................................................................17 2.5.1 Overzicht en definitie van de belangrijkste hydrologische parameters17 2.5.2 Invloedsgebied analyse en optimalisatie-modellering.......................18 2.5.3 Bepaling van extractie/injectie schema (plaats en aantal filters)........26 2.5.4 Herinfiltratie van opgepompt water .................................................28 2.5.5 Het gedrag van mengsels zoals olie ...............................................30 2.5.6 P&T in geval van puur productzones/DRIJFlagen [2, 16, 17, 23] ......31 2.5.7 P&T in geval van puur productzones/ZAKlagen...............................36 2.6 Technische componenten van een P&T-systeem en mogelijke

  problemen ....................................................................................37 2.7 Procesoptimalisatie (“smart pump & treat”) [6, 10, 15, 33] ................40 2.8 Voorspelling saneringsduur en concentratieverloop.........................40 2.8.1 Het fenomeen stagnatie ................................................................40 2.8.2 Berekening saneringsduur.............................................................41 2.9 Afgeleide, aanvullende en/of alternatieve technieken bij P&T...........43 2.9.1 Recirculatiebronnen......................................................................43 2.9.2 Infiltratie van chemicaliën ..............................................................46 2.9.3 Combinatie pump&treat met andere technieken (beknopt overzicht).46

  3 Beperkte marktstudie saneringsaannemers en studiebureaus in Vlaanderen en Nederland ...........................................................49

  3.1 Inleiding .......................................................................................49 3.2 Vragenlijst ....................................................................................49 3.3 Conclusies en samenvatting ..........................................................57

  4 pump&treat: richtlijnen voor opvolging ......................................60 4.1 Operationele aspecten ..................................................................60 4.1.1 Gegevensvereisten .......................................................................60 4.1.2 Controlevereisten..........................................................................61 4.1.3 Volledigheid en effectiviteit van de doorspoeling .............................61 4.1.4 herinfiltratie...................................................................................61 4.1.5 “troubleshooting”...........................................................................62 4.2 Functionele aspecten ....................................................................67 4.2.1 Relevante op te volgen procesparameters in het grondwater ...........67 4.2.2 Optimalisatie van de meetfrequentie ..............................................68 4.2.3 Methoden voor veldmetingen.........................................................69 4.2.4 Verwerking en interpretatie van de meetgegevens

  (extractierendement, restgehalten, vuilvrachten,…).........................70 4.2.5 Opleveringsvoorwaarden voor P&T saneringen en bodemspoeling ..73 4.3 Pump & treat - CHECKLIST...........................................................76 4.4 Gevalstudies.................................................................................79

  5 Literatuur- en internetreferenties................................................97

 • 3

  6 APPENDIX 1. ............................................................................. 100

  7 APPENDIX 2. ............................................................................. 102 7.1 definities..................................................................................... 102 7.2 Modi operandi............................................................................. 103 7.3 Veldproeven............................................................................... 105 7.3.1 Pompproef.................................................................................. 105 7.3.2 Doorlaatbaarheidsproeven........................................................... 109

  FIGUREN

  FIGUUR 1. (BOVEN:) HORIZONTAAL INVLOEDSGEBIED VAN EEN HORIZONTALE DRAIN (GRIJS INGEKLEURD) EN OVEREENSTEMMEND STROOMLIJNENPATROON ; (ONDER) IDEM VOOR VERTICAAL INVLOEDSGEBIED (BRON: [5]). ....................................................................................8

  FIGUUR 2. MOGELIJKE TYPES GRONDWATERONTTREKKINGSSYTEMEN (BRON: [12]).............................9 FIGUUR 3. (A) GEBRUIK VAN EEN HORIZONTALE DRAIN VOOR VUILVRACHTVERWIJDERING; (B) GEBRUIK

  VAN EEN HORIZONTALE DRAIN VOOR HYDRAULISCHE AFSCHERMING (VOORKOMEN VAN VERDERE VERSPREIDING VAN DE VERONTREINIGINGSPLUIM)(BRON: [5])...................................................10

  FIGUUR 4. HYDRAULISCHE AFSCHERMING VAN EEN GROND/GRONDWATERVERONTREINIGING VIA VERTICAAL SCHERM EN BEPERKTE P&T. ....................................................................................11

  FIGUUR 5. SCHEMATISCHE VOORSTELLING VAN RETENTIE- EN RETARDATIEZONE IN DE BODEM..........14 FIGUUR 6. BEPALING VAN DE BUITENSTE STROOMLIJNEN DIE NOG WORDEN AFGEVANGEN DOOR EEN

  POMPPUT IN EEN HOMOGENE ISOTROPE “CONFINED ” AQUIFER ..................................................20 FIGUUR 7: (1) LOG(TIJD)-WATERSTANDSVERLAGING GRAFIEK, MET WEERGAVE VAN HET EFFECT VAN

  “RECHARGE” OP DE BEREKENDE TRANSMISSIVITEIT. ..................................................................24 FIGUUR 8. SCHEMATISCHE VOORSTELLING VAN EEN AANTAL MOGELIJKE P&T CONFIGURATIES VIA

  VERTICALE FILTERS EN HET OVEREENKOMSTIGE STROOMLIJNENPATROON EN DE CAPTURE-ZONE (BRON: [6])..................................................................................................................................27

  FIGUUR 9. ILLUSTRATIE VAN VOLDOENDE (BOVEN) EN ONVOLDOENDE VERTICALE INVLOEDSSFEER VAN EEN GRONDWATER ONTTREKKINGSSYTEEM................................................................................28

  FIGUUR 10. SCHEMATISCHE VOORSTELLING VAN DE WIJZE VAN VOORKOMEN VAN EEN PUUR- PRODUCTZONE (OLIE) ROND GRONDWATERNIVEAU EN DE BEGRIPPEN “SCHIJNBARE” EN “WERKELIJKE” DRIJFLAAG ...........................................................................................................32

  FIGUUR 11. SCHEMATISCHE VOORSTELLING VAN EEN MEERFASEN ONTTREKKINGSEENHEID (BRON: [5]) ....................................................................................................................................................35

  FIGUUR 12. SCHEMATISCHE VOORSTELLING VAN HET VERLOOP VAN DE CONCENTRATIE VAN DE CONTAMINANT GEDURENDE EEN P&T SANERING.......................................................................41

  FIGUUR 13. THEORETISCHE AFNAME VAN DE RELATIEVE GRONDWATERCONCENTRATIE IN FUNCTIE VAN HET AANTAL MAAL DOORSPOELEN EN DE KD..............................................................................43

  FIGUUR 14. UVB (BOVEN) EN KGB (ONDER) RECIRCULATIEBRONNEN (BRON : IEG; HTTP ://WWW.IEG- TECHNOLOGIE.DE).......................................................................................................