P A R K V A K A N T I E O P E E N H E E R L I J K E · p re ve n t i e p ro t o co l l e n i mp l e...

of 13 /13
EEN HEERLIJKE VAKANTIE OP CAMBRILS PARK CAMBRILS PARK FAMILY RESORT Infogids voorzorgs- en hygiënemaatregelen Covid-19 ZOMER 2020 Versie 4.0 | 07.08.2020

Embed Size (px)

Transcript of P A R K V A K A N T I E O P E E N H E E R L I J K E · p re ve n t i e p ro t o co l l e n i mp l e...

 • EEN HEERLIJKEVAKANTIE OPCAMBRILSPARK

  C A M B R I L S P A R K F A M I L Y R E S O R T

  Infogids voorzorgs- enhygiënemaatregelenCovid-19

  ZOMER 2020

  Versie 4.0 | 07.08.2020

 • 0 2

  HARTELIJK WELKOM!Graag willen wij je informeren dat als je op vakantie komt op Cambrils ParkFamily Resort dat we alle uitzonderlijke maatregelen voor deze zomer tot standhebben gebracht en dit met veel verantwoordelijkheid en genegenheid, zoals altijd.

  MAXIMALE SAFETY

  We intensiveren onze hoge normen op het gebied van hygiëne,desinfectie en regelmatige schoonmaak.

  We implementeren een reeks van aanvullende maatregelen. Dezemaatregelen zijn te allen tijde gebaseerd op de richtlijnen en

  aanbevelingen van het Ministerie van Volksgezondheid.

  Daarnaast, en dit met het doel om je de beste protectie te kunnen geven,

  blijven we werken volgens de vereisten van het inmiddels ontvangen

  Acknowledgement Safe Tourism Certified. Een acknowledgement dataan de toeristische ondernemingen erkent wordt die veeleisende

  preventieprotocollen implementeren tegen de Covid-19.

  Sommige dingen zullen waarschijnlijk veranderen, maar vele andere blijven zoals

  gewoonlijk. Wij kijken ernaar uit om jullie te mogen verwelkomen!

 • 0 3

  Wij zijn er klaar voor! Jullie kunnen met een gerust hart je vakantie hierkomen vieren.

  Gedurende de maand maart ishet Technisch Comité COVID-19opgericht. Dit comité bestaat uitprofessionals van de afdelingQuality en HACCP, de afdelingongevallen preventie in het werken enkele externe consultants.

  TECHNISCHCOMITÉCOVID-19

  TEAMCAMBRILS PARK

  Het hele team van Cambrils Park zalwerkzaam zijn volgens alle gewaarborgdegezondheidsvoorschriften en zal je graagwillen helpen bij vragen en/of wensen.Dit seizoen zal zoals gebruikelijk devriendelijkheid van ons personeel dedaadwerkelijke drijfkracht van CambrilsPark Family Resort zijn.

  Het personeel is geinformeerd over deveiligheidsmaatregelen die omschrevenstaan in de protocollen en brengt deze ookin de praktijk.

  HOE CAMBRILS PARK ZICHAANPAST AAN DE NIEUWE

  NORMALITEIT

  Het personeel wordt voorzien van al hetnodige materiaal zoals persoonlijkebeschermingsmiddelen, mondmaskers enhydroalcoholische gel.

  Er zal een ononderbroken coördinatie zijnmet de bedrijfsgezondheidsdienst en indiendeze het nodig acht zullen er controlesplaatsvinden.

  Er zullen continue audits worden gedaanom de naleving van de vastgesteldeprotocolen te garanderen.

  Het werk van dit comité bestaatuit het ontwerpen, hetimplementeren en het validerenvan de nieuwe protocollen diegebaseerd zijn op de instructiesvan de gezondheidsorganisaties.Zij ontwerpen, implementeren envalideren ook de werkwijze vanhet reeds ontvangen hebbenSafe Tourism CertifiedAcknowledgement.

 • 0 40 4

  De geïmplementeerde preventiemaatregelen op Cambrils Park Family Resortvoldoen aan de door het Ministerie van Volksgezondheid vastgesteldevoorschriften. Deze maatregelen zullen flexibeler worden naarmate de situatieverbetert. Om deze reden is het belangrijk dat je weet dat:

  ACTUALISERING VANDE INFORMATIE

  De gezondheidsregio Tarragona is vanaf deaanvang van de gezondheidswaarschuwingéén van de meest geavanceerdegedeeltes van Spanje in de fases van de-escalatie.

  Cambrils Park Family Resort gaat op 10Juli het seizoen 2020 van start duswanneer "nieuwe normaliteit" al begonnen is.

  Deze criteria kunnen gedurende het seizoenvariëren daar deze afhankelijk zijn van dedoor de bevoegde autoriteiten richtlijnen enaanbevelingen.

  We blijven deze informatie bijwerken en weblijven de maatregelen aanpassen zodat jeeen prettig verblijf bij ons zult hebben.

  https://familyresort.cambrilspark.com

 • 0 4

  Plexiglas bij de klantenservice-secties.

  HOE ZAL HET ZIJNOM DEZE ZOMER OP CAMBRILS

  PARK TE VERBLIJVEN?

  Met onze gebruikelijke zorgzaamheid passen we enkele van onze faciliteiten aan om,op deze wijze onze klanten met de maximale veiligheid te woord te kunnen staan.Hier vind je:

  AANPASSING VAN DE FACILITEITEN

  0 5

  De dienstverleningen en de cumstomercare zullen exclusiever enpersoonlijker zijn dan ooit te voren. De capaciteit van aanwezigen in ons

  etablissement zal beperkter zijn en de dienstverleningen worden aangepastzodat je niets ontbreekt.

  Hydroalcoholische gel dispensers die ter beschikking zijn op de plaatsenwaar normalerwijze zich meerdere personen bevinden zoals recepties, barsen restaurants, toiletgebouwen, winkels, zones van de zwembaden, miniclub en speeltuinen.

  Via Billboards wordt de informatie verstrekt over preventiemaatregelen en hetmaximale toegestane personen in de dienstverleningen van de Resort.

 • 0 4

  Vanaf het moment dat Cambrils Park op 10.07 het seizoen van start gaat is hetmaximale toegestane aantal personen dat zich in het water mag bevinden40%. Er zijn geen capaciteitsbeperkingen in de omringende areas indien mende veiligheidsafstand van 1,5 meter respecteert.

  We maken gebruik van de noodzakelijke maatregelen zodat jullie kunnen

  genieten van de zwembaden waar jullie zo van houden en dat met alle zekerheid.

  Je vindt hier:

  GENIETEN VAN DE ZWEMBADEN ZOALS ALTIJD

  0 6

  HOE GAAN WE DE MAXIMALE BEZETTING EN HETGEBRUIK VAN DE LIGBEDDEN CONTROLEREN?

  Deze criteria kunnen gedurende het seizoen variëren daar deze afhankelijk zijnvan de door de bevoegde autoriteiten richtlijnen en aanbevelingen.

  We intensiveren de reiniging en desinfectie van het paviment van de zwembaden.

  Nieuwe protocolen voor het gebruik van de ligstoelen en hun dagelijkse

  desinfectie.

  Desinfectiematten in alle ingangen.

  Belangrijk te weten dat:

  Het aantal toegestane personen in de zwembaden van dehotels, campings en resorts wordt bepaald door de bevoegde autoriteiten.

  Ons personeel draagt zorg voor de controle van het niet overschrijden van demaximale bezetting van de zwembaden en mocht je gebruik willen maken van deligbedden ontvang je hiervoor de juiste informatie.

  Bovendien vindt er een technische stop plaats tussen 14.00 uur en 15.00 uurzodat de zone en de ligbedden gedesinfeerd worden.

  De hoeveelheid geplaatste ligbedden wordt aangepast aan het aantalgepermiteerde toegestane personen en ze worden zodanig geplaatst dat ze gebruikkunnen worden door families terwijl de verplichte afstand gerespecteerd blijft.

  De ligbedden zijn gedesinfecteerd voordat de klanten toegang hebben tot dezwembaden en wanneer er een ligbed vrijkomt wordt deze opnieuw gedesinfecteerd

  voordat het opnieuw in gebruik genomen wordt.

 • 0 4

  Het check in online systeem is verbeterd zodat je niet hoeft te wachten bij je

  aankomst en je vrijwel direct kunt genieten van je accommodatie.

  Onze customercare zal sneller en persoonlijker zijn als ooit tevoren. Wedoen dit op de volgende wijze:

  VERANDERINGIN DE TECHNISCHE CUSTOMER CARE

  0 7

  Als je eenmaal op de Resort bent kun je contact opnemen met de

  klantenservice via Whatsapp 00.34.617.04.00.02 op deze manier kun

  je je verzoek melden zonder dat je daarvoor naar de receptie hoeft te gaan.

 • 0 4

  Een nieuwe protocol voor de schoonmaak van de accommodaties dat

  bestaat uit twee verschillende teams per accommodatie. De accommodatie

  wordt gedesinfecteerd na elke check out en opnieuw voor elke check in.

  Er is een continuïteit in de schoonmaak van de faciliteiten en de

  gemeenschappelijke ruimten. Er worden producten gebruikt die garant

  staan voor de correcte desinfectie.

  We versterken onze hoge voorwaarden voor de gebruikelijke reiniging endesinfectie en implementeren een aantal aanvullende maatregelen. Zo doen

  we het:

  NIEUWE REINIGINGSPROTOCOLLEN

  0 8

  Alle luchtkanalen in de accommodaties worden gedesinfecteerd voordat

  het seizoen van start gaat. Ook worden de filters van de airconditioning

  gereinigd met een desinfecterend middel dat ervoor zorgt dat de lucht zuiver

  en schoon is.

  Verzegeling van de voordeur van uw accommodatie nadat de

  schoonmaak en desinfectie heeft plaatsgevonden. Hierdoor weet je dat er

  nadien niemand meer eerder binnen is geweest.

 • 0 4

  De etablissementen zijn aangepast aan de maximale veiligheidscapaciteit.

  We garanderen de kwaliteit van de lucht in het La Masia doordat we gebruik

  maken van de fijnfilters F9. Deze F-9 filters houden meer dan 99% van 1 μm-

  deeltjes vast. Daarnaast zal er regelmatig geventileerd worden. In het

  Restaurant El Pescador en in de Bar Fòrum worden er zorgvuldige protocollen

  uitgevoerd met betrekking tot de luchtverversing. De luchtkanalen en de filters

  van de airconditioning worden gereinigd en gedesinfecteerd en er wordt gebruik

  gemaakt van de buitenlucht met behulp van free cooling.

  Toepassing van alle speciale maatregelen zodat je kunt blijven genieten vanonze gastronomie. We doen dit zo:

  COVID VRIJE BARSEN RESTAURANTS

  0 9

  We elimineren de fysieke menukaarten en vervangen deze door

  persoonlijke attentie en door de technologie van QR codes.

  Het naleven van de protocollen die garant staan voor een correcte

  voorbereiding van de etenswaren en desinfectie van groenten en fruit. We

  houden elk product minimaal drie dagen droog zodat deze niet de

  productieketen kan besmetten.

  Alle keukens hebben in de ingangen ontsmettingsmatten en al het

  keukenpersoneel draagt een mondkapje.

 • 0 4

  De maximale veiligheidscapaciteit binnen de sportfaciliteiten en de

  miniclub wordt telkens weer opnieuw aangepast gelang de voorschriften van

  de Minister van Volksgezondheid. De capaciteit van het maximale aantal

  personen in een bepaalde ruimte zal variëren met de evolutie van het decreet.

  Het avondentertainment gaat natuurlijk gewoon door maar ook hier moet

  de maximale veiligheidscapaciteit die door de Minister van Volksgezondheid

  aangegeven is, gerespecteerd worden.

  Nieuwe protocollen voor een ordelijk gebruik van de fitnessruimte en de

  correcte desinfectie van deze. De spa blijft gesloten.

  De activiteiten van het animatieteam worden aangepast en ondanks de

  preventieve maatregelen blijven het magnifieke activiteiten.

  RISICOVRIJE ANIMATIE

  1 0

  Een nieuw aanbod van buitenactiviteiten voor kinderen.

 • 0 4

  Bij wijze van uitzondering is visite dit jaar niet toegestaan op Cambrils ParkFamily Resort. Dit om een nauwkeurige controle over de veiligheidscapaciteitte hebben, te voldoen aan de huidige regelgeving en om alle noodzakelijkeveiligheidsmaatregelen te garanderen.

  VISITE

  1 1

  Gezien de uitzonderlijke omstandigheden waarmee we momenteel wordengeconfronteerd, vragen we uw begrip voor eventuele ongemakken die dit kanveroorzaken.

  HET GEBRUIK VAN MONDMASKERS

  Cambrils Park Family Resort houdt zich aan de voorschriften met betrekkking tot hetgebruik van de mondmaskers van de Catalaanse regering. In die zin willen we dat jeweet dat:

  De autoriteiten het gebruik van de mondmasker vanaf 6 jaar verplichten opde openbare wegen, in alle buitenruimtes en in elke afgesloten ruimte voor

  openbaar gebruik. Dus als je je verplaatst van je bungalow naar het zwembad,

  het strand, de toiletgebouwen of andere faciliteiten van de Resort moet je de

  mondmasker dragen. Om toegang tot een bepaalde dienstverleningen te

  verkrijgen maar ook wanneer je staat te wachten om geholpen te worden in de

  verschillende dienstverleningen moet je een mondmasker dragen.

  Het is niet verplicht om de mondmasker te gebruiken om te zonnebaden, tezwemmen in de zee of het zwembad noch tijdens het sporten.

  Graag willen wij nogmaals mededelen dat Cambrils Park voldoet aan alle door de

  gezondheidsautoriteiten voorgeschreven hygiene- en veiligheidsmaatregelen en

  dat we het Acknowledgement Safe Tourism Certified ontvangen hebben. Ditacknowledgement wordt erkent aan de toeristische bedrijven die de hoogeisende

  preventieprotocollen tegen Covid-19 geimplementeerd hebben.

  Meer informatie: https://web.gencat.cat/

  https://web.gencat.cat/en/actualitat/detall/Us-obligatori-de-la-mascareta-00001

 • 0 4

  Op Cambrils Park Family Resort wensen we dat je met een gerust hart van een

  heerlijke vakantie kunt genieten. Om deze reden hebben we alle noodzakelijke

  preventie- en hygiënemaatregelen geïmplementeerd in

  overeenstemming met de normen en de strikte protocolen van het aknowledgement

  Safe Tourism Certificied.

  JULLIE MEDEWERKINGIS BELANGRIJK

  1 2

  KOM MET EEN GERUST HARTGENIETEN VAN JE HOLIDAY!

  Maar ondanks dat is jouw medewerking essentieel. We doen een beroep op deindividuele verantwoordelijkheid door het naleven van deze normen zodatieder gezin van een onvergetelijke vakantie kan genieten.Bijvoorbaat hartelijk dank voor jullie medewerking!

 • familyresort.cambrilspark.com