OWD2012 - D6 - Digitaal leermateriaal in het MBO - Willem-Jan van Elk

of 22 /22
Digitaal leermateriaal in het MBO: meer gemak bij bestellen en toegang krijgen Willem-Jan van Elk, Dé Onderwijsdagen, Rotterdam, 15 november 2012

Embed Size (px)

description

education

Transcript of OWD2012 - D6 - Digitaal leermateriaal in het MBO - Willem-Jan van Elk

Page 1: OWD2012 - D6 - Digitaal leermateriaal in het MBO - Willem-Jan van Elk

Digitaal leermateriaal in het MBO: meer gemak bij bestellen en toegang krijgen

Willem-Jan van Elk, DéOnderwijsdagen, Rotterdam, 15 november2012

Page 2: OWD2012 - D6 - Digitaal leermateriaal in het MBO - Willem-Jan van Elk

geschiedenis

Page 3: OWD2012 - D6 - Digitaal leermateriaal in het MBO - Willem-Jan van Elk

van knelpunt naar ambitie

logistiek gedoe leermateriaal

– veel frustratie, verlies onderwijstijd

lastig oplosbaar

– complexe keten, verschillen oplossingen

– onvoldoende afspraken en standaarden

– te weinig vraagarticulatie en regie

gezamenlijke ambitie

– leermateriaal is op tijd en werkt

– gemakkelijk en betrouwbaar

“aanmerkelijke verbetering”

Page 4: OWD2012 - D6 - Digitaal leermateriaal in het MBO - Willem-Jan van Elk

aanpak LiMBO

“aanmerkelijke verbetering toegang”

– leveranciersonafhankelijke omgeving

– … voor bestellen & betalen alle leermiddelen

– … vanuit schoolomgeving, single sign-on

– … per 1/9/2012 werkend

overige resultaten

– visie, procesmodel, Pakket van Eisen

– afspraken/standaarden, supportmodel

markt beter laten aansluiten op vraag

– vraagsturing invloed

– transparantie competitie

Page 5: OWD2012 - D6 - Digitaal leermateriaal in het MBO - Willem-Jan van Elk

U

U

U

U

pilots instellingen

15-11-2012

BOELO

BOELO

ELO

ELO

Horizon

Deltion

Nova

Classic

D2

D1

D

D

BO

ELO ELO

D

Bestel-omgeving

Distributeur

Digitaal

Folio/Anders

U Uitgever(s)

U

U

U

U

adm LL-administr.

adm

BOD

techniek is generiek• verschillend aan voorkant• gelijk aan achterkant

Page 6: OWD2012 - D6 - Digitaal leermateriaal in het MBO - Willem-Jan van Elk

ketenpartijen

Page 7: OWD2012 - D6 - Digitaal leermateriaal in het MBO - Willem-Jan van Elk

stand van zaken

Page 9: OWD2012 - D6 - Digitaal leermateriaal in het MBO - Willem-Jan van Elk

15-11-2012

Focus op de bestelomgeving Horizon College

• Een aanmerkelijke verbetering van het bestel-, betaal- enafleverproces van digitale en fysieke leermiddelen 2012-2013

• Gemak van direct bestellen\betalen\gebruiken (zo logisch)

• Bewustwording van keuze leermiddelen, kosten, implementatie

• Goede actieve samenwerking met uitgevers, Lisette, Threeships

•Eerste stap naar verdere stroomlijning

Wat is er bereikt?

Focus op de bestelomgeving Horizon College

• Een aanmerkelijke verbetering van het bestel-, betaal- enafleverproces van digitale en fysieke leermiddelen 2012-2013

• Gemak van direct bestellen\betalen\gebruiken (zo logisch)

• Bewustwording van keuze leermiddelen, kosten, implementatie

• Goede actieve samenwerking met uitgevers, Lisette, Threeships

•Eerste stap naar verdere stroomlijning

Wat is er bereikt?

Page 10: OWD2012 - D6 - Digitaal leermateriaal in het MBO - Willem-Jan van Elk

15-11-2012Focus op de bestelomgeving Horizon

College

Wat moest de school doen?

• Projectplan, CvB besluit, Regisseur aanstellen

• Koppelingen KRD, Natschool, Lisette

• Demo-omgeving vroeg als bewijs dat het werkt• Handleiding• Film• FAQ

• Communicatie naar alle medewerkers

• Helpdesk mmv medew. OLC Lisette, Natschool HC

• Evaluatie, bereidheid verder te gaan

Page 11: OWD2012 - D6 - Digitaal leermateriaal in het MBO - Willem-Jan van Elk

Resultaten

gemak en betrouwbaarheid

– voor leerling en docent

meer onderwijstijd

– geen tijd in logistiek „gedoe‟

lagere drempel digitaal materiaal

– ruimte voor leermiddelenbeleid

15-11-2012

Page 12: OWD2012 - D6 - Digitaal leermateriaal in het MBO - Willem-Jan van Elk

ervaringen wensen

scholen

– retourproces (voor niet-gebruikte licenties)

– bestellen door docenten, bestellen door werkgever (bulk)

– verhuizingen MBO MBO, overgang VO MBO

– mgmt info bestelproces (info zit in webshop)

– gefaseerde invoer in school ondersteunen

uitgevers

– goede oplossing linkjesservice

– certificatie (incl. test) van implementaties

– bulkorder met verschillende producten

– orderen specificeren: kan dat handiger

15-11-2012

Page 13: OWD2012 - D6 - Digitaal leermateriaal in het MBO - Willem-Jan van Elk

hoe verder?

Page 14: OWD2012 - D6 - Digitaal leermateriaal in het MBO - Willem-Jan van Elk

ECK programma

heeft Generieke Afspraken LiMBO verzorgd

– ECK-standaard heeft realiteitswaarde

– ECK-concept is in het MBO geïmplementeerd

ECK-standaard

– is in december uitontwikkeld (versie 1.5)

– wordt vanaf 2013-2014 ingevoerd in VO+MBO

programma implementatie ECK

15-11-2012

Page 15: OWD2012 - D6 - Digitaal leermateriaal in het MBO - Willem-Jan van Elk

vervolgaanpak op hoofdlijn

afspraken

– afspraken LiMBO gaan op in ECK PO – VO – MBO

– implementatieprogramma ECK MBO-spoor

beweging houden

– vraagsturing SaMBO-ICT c.q. MBO-raad

– beheerst en geleidelijk invoeren (heartbeat)

concreet

– blijven begeleiden pilots (HC, DC, NC)

– PvA met kandidaat scholen

– PvA met uitgevers, consortia, kenniscentra, …

15-11-2012

Page 16: OWD2012 - D6 - Digitaal leermateriaal in het MBO - Willem-Jan van Elk

implementatie ECK

Q3

2011-2012 2012-2013 2013-2014

Q4 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2

ECK 0.98 ECK 1.5

1/12/11 1/12/12

LiMBO in bedrijf

migratie

invoering scholen

invoering VO

invoering MBO

marktimplementatiemarktpartijen

invoering PO

2014-2015

Q3 Q4 Q1 Q2

ECK bouw ECK in bedrijf

implementatie/invoering ECK

LiMBO

Q1

Page 17: OWD2012 - D6 - Digitaal leermateriaal in het MBO - Willem-Jan van Elk

lange termijn

Page 18: OWD2012 - D6 - Digitaal leermateriaal in het MBO - Willem-Jan van Elk

LiMBO: „strategie‟

helder maken wat je wilt

vraagsturing

zorgen voor goede marktcondities

ketensturing: afspraken/standaarden, pilots, implem.

afwachten

niet verder ingrijpen in de markt

zo nodig aanjagen/prikkelen

stimuleren door proefproject

Page 19: OWD2012 - D6 - Digitaal leermateriaal in het MBO - Willem-Jan van Elk

LiMBO: Pakket van Eisen

Eisen gerelateerd aan de processen– Contracteren

– Inrichten materiaal in de schoolomgeving

– Publiceren van de bestellijst in de bestelomgeving

– Bestellen, betalen en leveren van leermateriaal

– Het leveren van leermateriaal

– Het gebruiken van leermateriaal

Eisen aan de ICT-ondersteuning– Overzicht van de relevante ICT-voorzieningen

– Relatie met ECK-2

– Algemene eisen aan de ICT-ondersteuning

– Contentcatalogus (zoekfunctionaliteit) en leermiddelenlijst

– Identity management en profielen

– Bestel- en betaalomgeving

– Leeromgeving

Eisen aan de instellingen

Page 20: OWD2012 - D6 - Digitaal leermateriaal in het MBO - Willem-Jan van Elk

LiMBO: ketenvarianten

Page 21: OWD2012 - D6 - Digitaal leermateriaal in het MBO - Willem-Jan van Elk

LiMBO: kostenonderzoek

kwantitatief

– omvang markt leermiddelen (brede zin)

– geldstromen (alle partijen)

kwalitatief

– organisatie verwerving leermiddelen

– analyse juridische voorwaarden

aanbevelingen/aandachtspunten

15-11-2012

Page 22: OWD2012 - D6 - Digitaal leermateriaal in het MBO - Willem-Jan van Elk

Digitaal leermateriaal in het MBO: meer gemak bij bestellen en toegang krijgen

Willem-Jan van Elk, DéOnderwijsdagen, Rotterdam, 15 november2012

Willem-Jan van [email protected] 22 51 47 45