OWD2010 - 5 - Open leermiddelen: Waarom geeft een universiteit onderwijsmateriaal voor niets weg -...

38
| Open leermiddelen Waarom geeft een universiteit onderwijsmateriaal weg? Anka Mulder, Directeur Onderwijs Delft University of Technology 2010

description

 

Transcript of OWD2010 - 5 - Open leermiddelen: Waarom geeft een universiteit onderwijsmateriaal voor niets weg -...

Page 1: OWD2010 - 5 - Open leermiddelen: Waarom geeft een universiteit onderwijsmateriaal voor niets weg - Anka Mulder

|

Open leermiddelenWaarom geeft een universiteit

onderwijsmateriaal weg?Anka Mulder, Directeur Onderwijs

Delft University of Technology 2010

Page 2: OWD2010 - 5 - Open leermiddelen: Waarom geeft een universiteit onderwijsmateriaal voor niets weg - Anka Mulder

|

1.Wat zijn open leermiddelen – OpenCourseWare?

2.Resultaten

3.Motieven

4.Speeltuin voor de toekomst

Page 3: OWD2010 - 5 - Open leermiddelen: Waarom geeft een universiteit onderwijsmateriaal voor niets weg - Anka Mulder

|

1. Wat zijn Open leermiddelen?

Page 4: OWD2010 - 5 - Open leermiddelen: Waarom geeft een universiteit onderwijsmateriaal voor niets weg - Anka Mulder

|

Open access beweging

• Mondiale beweging die streeft naar vrije toegang tot gemeenschappelijke informatiebronnen

Doel:• Kennis sneller, transparanter en tegen lage kosten of

gratis voor iedereen beschikbaar stellen

Page 5: OWD2010 - 5 - Open leermiddelen: Waarom geeft een universiteit onderwijsmateriaal voor niets weg - Anka Mulder

|

Open Leermiddelen zijn onderdeel van de OpenAcces/content beweging

• Open content is vrij

toegankelijk materiaal in brede

zin

• OER/open leermiddelen is vrij

toegankelijk onderwijsmateriaal

• OpenCourseWare bevat vrij

toegankelijk onderwijsmateriaal,

georganiseerd als cursus

Open Content

Open Educational Resources

OCW

Page 6: OWD2010 - 5 - Open leermiddelen: Waarom geeft een universiteit onderwijsmateriaal voor niets weg - Anka Mulder

|

Een OpenCourseWare website ..

• is een gratis en open digitale publicatie van hoogwaardig onderwijs materiaal, geordend in vakken.• Video-colleges• Readers• Toetsen• Links

• Is beschikbaar voor gebruik en aanpassing onder een open licentie.

• Levert geen certificering en toegang tot docenten.

Page 7: OWD2010 - 5 - Open leermiddelen: Waarom geeft een universiteit onderwijsmateriaal voor niets weg - Anka Mulder

|

Mission

to advance formal and informal learning through the worldwide sharing and use of free, open, high-quality education materials organized as courses.

Page 8: OWD2010 - 5 - Open leermiddelen: Waarom geeft een universiteit onderwijsmateriaal voor niets weg - Anka Mulder

|

• ~170 live OCW sites

• ~13.000 courses

http://ocwconsortium.org

Advancing formal and informal learning through the worldwide sharing and use of free, open, high-quality education materials organized as courses.

Page 9: OWD2010 - 5 - Open leermiddelen: Waarom geeft een universiteit onderwijsmateriaal voor niets weg - Anka Mulder

|

Groei in het aantal courses

Page 10: OWD2010 - 5 - Open leermiddelen: Waarom geeft een universiteit onderwijsmateriaal voor niets weg - Anka Mulder

|

2. Resultaten Delft

Page 11: OWD2010 - 5 - Open leermiddelen: Waarom geeft een universiteit onderwijsmateriaal voor niets weg - Anka Mulder

|

ICT in onderwijs: TU Delft

Page 12: OWD2010 - 5 - Open leermiddelen: Waarom geeft een universiteit onderwijsmateriaal voor niets weg - Anka Mulder

|

TU Delft Open Content

• OpenCourseWareRealistisch beeld onderwijs

OER binnen context van een cursus, programma, etc.

• Collegerama opnamen

(Mediasite)

• Lecture slides

• Literatuur

• Opdrachten

• Tentamens

• Uitwerkingen/antwoorden

• iTunes U / Youtube EduMet name marketingfunctie

OER zonder context

• Collegerama opnamen

(Mediasite)/Flitscolleges

• Engineering Challenges

• Campus life & Student Projects

Page 13: OWD2010 - 5 - Open leermiddelen: Waarom geeft een universiteit onderwijsmateriaal voor niets weg - Anka Mulder

|

TU Delft: OpenCourseWare

• Screen shot TUD OCW

Page 14: OWD2010 - 5 - Open leermiddelen: Waarom geeft een universiteit onderwijsmateriaal voor niets weg - Anka Mulder

|

Gebruik tot nu toe:

• 168.000 bezoeken tussen okt 2007 en okt 2010• 750.000 paginaweergaves • Gemiddeld ruim 4 pagina’s per bezoek dat 3 minuten duurt. • Bezoekers uit vrijwel alle landen van de wereld. Top 5:

• Nederland• VS• India• China• VK

• Bezoekers komen veel via andere websites binnen:• ocwconsortium.org, education-portal.com, core.org.cn,

wikipedia.org, Core77.com

Page 15: OWD2010 - 5 - Open leermiddelen: Waarom geeft een universiteit onderwijsmateriaal voor niets weg - Anka Mulder

|

Page 16: OWD2010 - 5 - Open leermiddelen: Waarom geeft een universiteit onderwijsmateriaal voor niets weg - Anka Mulder

|

Page 17: OWD2010 - 5 - Open leermiddelen: Waarom geeft een universiteit onderwijsmateriaal voor niets weg - Anka Mulder

|

Water management

Dr.ir. Jasper Verberk – Collegeramahttp://ocw.tudelft.nl/about-opencourseware/ocw-seminar/

• Challenges

• Water Management OpenCourseWare

• Further Developments

Cursussen

Page 18: OWD2010 - 5 - Open leermiddelen: Waarom geeft een universiteit onderwijsmateriaal voor niets weg - Anka Mulder

|

Cursussen

Delft design guide

Page 19: OWD2010 - 5 - Open leermiddelen: Waarom geeft een universiteit onderwijsmateriaal voor niets weg - Anka Mulder

|

Delftse Leerlijn

Aansluitingsmateriaal

Page 20: OWD2010 - 5 - Open leermiddelen: Waarom geeft een universiteit onderwijsmateriaal voor niets weg - Anka Mulder

|

3. Motieven

Page 21: OWD2010 - 5 - Open leermiddelen: Waarom geeft een universiteit onderwijsmateriaal voor niets weg - Anka Mulder

|

Omgeving hoger onderwijs:

Internationalisering als voorwaarde voor excellentie

Internationale concurrentie om beste student, beste onderwijs, beste onderzoek

Aansluitingsproblemen door toegenomen heterogeniteit

Student als klant: hogere verwachtingen

Toename aantal studenten versus afname overheidsfinanciering

Mogelijkheden van het digitale tijdperk

Page 22: OWD2010 - 5 - Open leermiddelen: Waarom geeft een universiteit onderwijsmateriaal voor niets weg - Anka Mulder

|

Belang Open leermiddelen voor Nederland als kennisland

• Versterken internationale reputatie

• Wereldwijd aantrekken getallenteerde studenten en promovendi

• Middel om kwaliteit onderwijs te verhogen

• Bijdragen aan aanpakken aansluitingsproblemen

• Impuls voor afstandsleren en Life long learning

• Vergemakkelijken toegankelijkheid hoger onderwijsmateriaal

• Versterken relatie onderwijs en bedrijfsleven

• Accomoderen toenemende studentenaantallen

Page 23: OWD2010 - 5 - Open leermiddelen: Waarom geeft een universiteit onderwijsmateriaal voor niets weg - Anka Mulder

|

April 9, 2023 23

2007 TUD start met OCW, waarom?

• Faculteit: •Exposure/zichtbaarheid/reputatie•Faciliteren Life Long Learners•Aantrekken nieuwe studenten en onderzoekers• Mogelijkheid tot nieuwe samenwerkingsverbanden

wereldwijd• Voorbereiding voor toekomstige studenten

• Universiteit: •Reputatie•Open academische community: open

kennisuitwisseling binnen wereldwijde netwerken. •Onomkeerbare trend•Verbetering onderwijs•Experimenteertuin

Page 24: OWD2010 - 5 - Open leermiddelen: Waarom geeft een universiteit onderwijsmateriaal voor niets weg - Anka Mulder

|

“EPA wil zich als internationale opleiding

profileren. Met OpenCourseWare kan

dat! ”

Engineering & Policy Analysis

Dr. Ir. B. Enserink

De opleiding

WatermanagementDr. Ir. J.Q.J.C. Verberk

“Sinds we OpenCourseWare publiceren, zien we een toename in het aantal internationale PhD’s”

Page 25: OWD2010 - 5 - Open leermiddelen: Waarom geeft een universiteit onderwijsmateriaal voor niets weg - Anka Mulder

|

“The participatory learning I experienced in TU Delft OpenCourseWare I never experienced before”

De student

“TU Delft content is almost as good as MIT, if not better”

Erasmuns Mundus student

Egeruoh Chigoziri

Page 26: OWD2010 - 5 - Open leermiddelen: Waarom geeft een universiteit onderwijsmateriaal voor niets weg - Anka Mulder

|

4. Speeltuin voor de toekomst

Wat betekent het digitale tijdperk voor:

• Voor de student• Leert hij/zij anders?

• Voor de instelling• Is die nog wel nodig?

Page 27: OWD2010 - 5 - Open leermiddelen: Waarom geeft een universiteit onderwijsmateriaal voor niets weg - Anka Mulder

|

Digitalisering en de student

• Student Homo Zapiens?

• Recent onderzoek:• “zappen” leidt tot gebrek aan concentratie• Leren = concentreren

Page 28: OWD2010 - 5 - Open leermiddelen: Waarom geeft een universiteit onderwijsmateriaal voor niets weg - Anka Mulder

|

Maar:Informatie in het digitale tijdperk

• Voorbeeld: history of Dutch cuisine

• Results 1 - 18 of about 4,920,000 for history of dutch cuisine. (0.19 seconds)

Page 29: OWD2010 - 5 - Open leermiddelen: Waarom geeft een universiteit onderwijsmateriaal voor niets weg - Anka Mulder

|

Conclusie digitalisering en student

• Gevolgen onduidelijk• Leren• Informatie verzamelen

Page 30: OWD2010 - 5 - Open leermiddelen: Waarom geeft een universiteit onderwijsmateriaal voor niets weg - Anka Mulder

|

Digitalisering en de instelling

• De universiteit bestaat al eeuwen

• Talloze voorbeelden van mislukte investeringen in Open Access en Open Learning

• Onderzoek OESO• Open University UK

Page 31: OWD2010 - 5 - Open leermiddelen: Waarom geeft een universiteit onderwijsmateriaal voor niets weg - Anka Mulder

|

Of is Open Access einde van de universiteit?

• Peter Drucker (1997): universiteiten als residentiële instellingen zullen niet overleven.

• Als een student zijn curriculum bij elkaar kan googelen, waar heb je dan nog een universiteit voor nodig?

Page 32: OWD2010 - 5 - Open leermiddelen: Waarom geeft een universiteit onderwijsmateriaal voor niets weg - Anka Mulder

|

Even terug naar informatie

• Middeleeuwen• Bron van informatie = professor

• Boekdrukkunst• Bron van informatie = universiteit

• Digitale tijdperk• Bron van informatie = internet

Page 33: OWD2010 - 5 - Open leermiddelen: Waarom geeft een universiteit onderwijsmateriaal voor niets weg - Anka Mulder

|

Gevolg rol van de instelling?

• Is niet langer DE bron van informatie

• Wat heeft een universiteit te bieden?• Inhoud: informatie• Context: uitleg, interpretatie van informatie• Feedback: tentaminering, beoordeling• Reputatie• Geaccrediteerd diploma• Sociaal netwerk

Page 34: OWD2010 - 5 - Open leermiddelen: Waarom geeft een universiteit onderwijsmateriaal voor niets weg - Anka Mulder

|

En voorbeelden van succesvolle digitale universiteit

• 450.000 studenten• En followers: bijv. London School of Economics

Page 35: OWD2010 - 5 - Open leermiddelen: Waarom geeft een universiteit onderwijsmateriaal voor niets weg - Anka Mulder

|

Conclusie digitalisering en instelling

• Gevolgen onduidelijk• Mislukte experimenten en investeringen• En geslaagde• Informatiefunctie is in elk geval anders

• Wat doe je daarmee?• Wachten tot het wel duidelijk is?• Of alvast aan de slag?

Page 36: OWD2010 - 5 - Open leermiddelen: Waarom geeft een universiteit onderwijsmateriaal voor niets weg - Anka Mulder

|

TU Delft:Open Access bleek ook doelen te dienen die van te voren niet waren bedacht

• Videocolleges:• intern groot succes• en maakten deelname aan iTunesU mogelijk

• OCW:• bleek kapstok voor Aansluiting: VO-WO, HBO-WO,

internationale studenten• gaf toegang tot groot HO-innovatie-netwerk: VS, EU, Afrika,

China, Japan ..

Page 37: OWD2010 - 5 - Open leermiddelen: Waarom geeft een universiteit onderwijsmateriaal voor niets weg - Anka Mulder

|

Keuze TU Delft

• Effect digitale tijdperk op hoger onderwijs nog beperkt• Maar eerste tekenen zijn er al• Onomkeerbaar proces:

• Muziek, filmpjes, foto’s, software: steeds meer digitaal en gratis

• En noodzaak groeit:• 40% leerlingen moet HO-opgeleid zijn• Life Long Learning• Instroom wordt diverser (VO, HBO, internationaal)• Middelen voor HO groeien amper of niet

• Juist ruimte geven aan experimenteren

Page 38: OWD2010 - 5 - Open leermiddelen: Waarom geeft een universiteit onderwijsmateriaal voor niets weg - Anka Mulder

|

Waarom geeft een universiteit onderwijsmateriaal weg?