Overview handige bouwstenen en add ons op exact synergy

Click here to load reader

 • date post

  20-Aug-2015
 • Category

  Technology

 • view

  969
 • download

  4

Embed Size (px)

Transcript of Overview handige bouwstenen en add ons op exact synergy

 1. 1. - Overview bouwstenen Alex Struik Eddon Software
 2. 2. Agenda
  • Achtergrond
  • Demonstratie
 3. 3. Achtergrond
  • Ontwikkeld op basis vanbrede klantvraag
  • Conformontwikkelregelsvan Exact
  • Pasklareoplossingen
  • Vollediggentegreerd
  • Ook levering en ondersteuning via het Exact partner kanaal (via Eddon Software)
 4. 4. Volledige integratie
 5. 5. Overview
  • AdresAssistent
  • MS Word Merge Add-on
  • Generic Scan Interface
  • Trigger and Validation Manager
  • Solution Builder
  • Document Preview
  • Exact CTI Interface
  • Contactmanager
  • MS Outlook Document Add-on
  • Custom Selector
  • MS Reporting Services Integrator
  • Workflow Extender
  • Contractmanagment Add-on
  • Ingis Globe Connector (electronisch facturen)
  • Advanced Invoicing
 6. 6. AdresAssistent
  • Marktbehoefte
  • Snelle, foutloze en volledigeregistratie van relatiegegevens
  • Kenmerken
  • Online koppelingmet externe bron voor: - Aanmaken nieuwe relatie in 1 seconde - Validatie van bestaande relatiegegevens - Adres vullen op basis van PC/huisnr.
  • Verbetert datakwaliteitrelatiedatabase, dus effectiviteit CRM en marketingdoeleinden
  • * Beschikbaar voor Exact Globe, Exact Synergy (asp) en Exact Synergy Enterprise
 7. 7. MS Word Merge Add-on
  • Marktbehoefte
  • MS Word documenten genereren vanuit Synergy met gebruik vanalle velden
  • Kenmerken
  • Snel mergen op basis van templates (uniformiteit in huisstijl en versie)
  • Enkelvoudig:relatie, medewerker ,verzoek, project of Solution Builder entiteit
  • Meervoudig:selectie van relaties, medewerkers of verzoeken
  • Directe opslag in Synergy
  • * Beschikbaar voor Exact Synergy (asp) en Exact Synergy Enterprise
 8. 8. Trigger and Validation Manager (1)
  • Marktbehoefte
  • Controles, validaties, signaleringenentriggersopallegegevensen processen in Exact Synergy Enterprise
  • Kenmerken
  • Gebeurtenis wordt getriggerden acties worden automatisch opgestart
  • Een gebeurtenis kan bv. zijn:
  • - Invoeren, wijzigen of verwijderen van data, statuswijziging, bereiken einddatum
  • Per gebeurtenis vastleggen:
  • - Criteria: in welke situatie - Stappen/acties: wat moet er gedaan
  • * Beschikbaar voor Exact Synergy Enterprise
 9. 9. Trigger and Validation Manager (2)
  • Acties
  • Specifieke (fout)melding aan gebruiker in Synergy
  • Datamanipulatie in Synergy: aanpassen van veldwaarden, berekeningen, statuswijziging
  • Aanmaken en verwijderen van verzoeken en alle entiteiten binnen Synergy
  • Automatisch versturen van mailberichten (output HTML of Docx)
  • Aanmaken van MS Word documenten (output Docx of PDF)
  • Acties kunnen zowelrealtimeals opgezette tijden(backgroundjob) worden uitgevoerd
  • Tevens zeerflexibele importvoor gevalideerd aanmaken of muteren vanall egegevens in Exact Synergy (voor bv. eenmalige conversie of periodieke import)
 10. 10. Trigger and Validation Manager (3)
  • Wat levert het op?
  • Voorkomt onjuiste of onvolledige invoer
  • Realtime interactiemet gebruiker ipv. melding achteraf
  • Tijdige signalering,dus voorkomt vertraging in het proces
  • Neemt veel werk uit handen(routinematige handelingen)
  • Kortom:optimaliseringvan uw automatisering, het systeem doet het werk voor u!
 11. 11. Generic Scan Interface
  • Marktbehoefte
  • Inkomende fysieke documentenstroom en mail direct opnemen in geautomatiseerd proces zonder omslachtige handelingen
  • Kenmerken
  • Gescande documenten automatisch in Synergy
  • Automatisch starten van verrijkingswerkstroom
  • In combinatie met ALLE typen scanners
  • Nieuw: mail automatisch opslaan in Exact Synergy Enterprise
  • * Beschikbaar voor Exact Globe, Exact Synergy (asp) en Exact Synergy Enterprise
 12. 12. Solution Builder (1)
  • Marktbehoefte
  • Bredere inzetvan Exact Synergy voor automatisering van (primaire) processen
  • * Beschikbaar voor Exact Synergy Enterprise
  Medewerkers Relaties Transacties Projecten Documenten Artikelen
 13. 13. Solution Builder (2)
  • Standaardsoftware heeft zijn grenzen en/of dekt niet altijd alle (primaire) processen af, gevolg is:
  • - Maatwerk? - Branchespecifieke (eiland)oplossing?
  • - .
  • Oplossing met Solution Builder
  • Zelfentiteit-/dossierkaartendefinieren
  • Zeerflexibel
  • Synergy nog specifieker toespitsenop uw(primaire) processen
  • Klantspecifieke inrichtingop maat zonder maatwerk
 14. 14. Synergy met SB (3) Medewerkers Relaties Transacties Projecten Documenten Artikelen (Schade)dossiers Evenementen Opleidingen Adviestrajecten Vastgoedbeheer Fondswerving Adoptiedossier Leerlingvolgsysteem
 15. 15. Voorbeeld
 16. 16. Voorbeeld
 17. 17. Voorbeeld
 18. 18. Demonstratie SB
 19. 19. Solution Builder Cockpit (4)
  • Vanuit 1 scherm:
  • Alle relevante informatie direct voor handen
  • Acties opstarten
  • = Electronisch dossier
 20. 20. Document Preview (1)
  • Marktbehoefte
  • Efficinter workflows afhandelen met alle relevante informatie direct voor handen
  • Kenmerken
  • Inhoud van document direct in verzoekscherm
  • Meerdere documenten per verzoek
  • Diverse formaten, waaronder MS Office
  • * Beschikbaar voor Exact Synergy (asp) en Exact Synergy Enterprise
 21. 21. Document Preview (2)
  • Nieuw: ook preview op documentenbijlagen in het document zelf
 22. 22. Exact CTI Interface (1)
  • Marktbehoefte
  • Integratie telefoniesysteem met CRMin Exact Synergy
  • Kenmerken
  • Uitgaande oproepen : nummer bellen vanaf scherm
  • Inkomende oproepen : herkenning op basis van contactdata in Synergy
  • Presence-informatie
  • * Beschikbaar voor Exact Synergy (asp) en Exact Synergy Enterprise
 23. 23. Exact CTI Interface (2)
  • Bubble
  • Toont relevante relatiegegevens
  • Snelkoppelingen naar Synergy
  • Op maat in te richten
 24. 24. Contactmanager
  • Marktbehoefte
  • Het kunnen vastleggen vannatuurlijke personen als zelfstandige entiteit
  • Kenmerken
  • Centraal onderhoudenvan NP en als contactpersoon koppelen aan meerdere relaties
  • NP kaartnaar eigen inzicht vormgeven , los van relatiekaart
  • Integratie met Social Media via tabbladen
  • Toepassingen
  • Contactpersoon is bij meerdere organisaties actief
  • Verrichten van CRM activiteiten inBusiness to Consumersituaties
  • * Beschikbaar voor Exact Synergy Enterprise
 25. 25. MS Outlook Document Add-on
  • Marktbehoefte
  • Efficint documenten vanuit Synergy mailen zonder omslachtige handelingen
  • Kenmerken
  • Eenvoudige selectieop basis van een zoekresultaat
  • Batchgewijs toevoegenvan meerdere Synergy documentbijlagen in een Outlook e-mail
  • * Beschikbaar voor Exact Synergy (asp) en Exact Synergy Enterprise
 26. 26. Custom Selector
  • Marktbehoefte
  • Aanpassen standaard selectieschermenachter zoekvensters in Synergy
  • Zelf bepalen welke zoekvelden, volgorde, sortering, selectie en afhankelijkheid
  • Kenmerken
  • Standaard selectieschermen blijven intact
  • Consultant kaneigen queryaan het selectiescherm toevoegen
   • -In een selectiescherm het naamveld als eerste tonen ipv. ID
   • - Accountmanager kan aan een verzoek alleen zijn eigen relaties koppelen
   • - In een verzoek alleen doc. en proj. koppelen van de betreffende relatie
  • * Beschikbaar voor Exact Synergy (asp) en Exact Synergy Enterprise
 27. 27. MS Reporting Services Integrator
  • Marktbehoefte
  • MRS rapportages makkelijk tonen en beheren in Synergy (security)
  • Context afhankelijke rapportages in Synergy
  • Kenmerken
  • Toegang tot alle rapportages vanuit 1 centraal systeem (Synergy)
  • Gebruikers/rechten slechts op n plaats onderhouden
  • Gebruikt documentbeveiliging van Synergy
  • Parameter uit Synergy meegeven aan het rapport
  • Opslag rapport als document in Synergy (snapshot) (SE)
  • * Beschikbaar voor Exact Synergy (asp) en Exact Synergy Enterprise
 28. 28. Workflow Extender (1)
  • Marktbehoefte
  • Inzichtelijk maken van processenmet meerdere workflowverzoeken in n scherm
  • Kenmerken
  • Transparant overzicht en controleover (complexe) processen die uit meerdere workflows bestaan met meerdere betrokkenen
  • Complexe processen wordenbeter beheersbaardoor onderverdeling in fasen
  • Vanuit hoofdproces kan direct een nieuw verzoek worden opgestart
  • * Beschikbaar voor Exact Synergy Enterprise
 29. 29. Workflow Extender (2)
 30. 30. Contractmanagement Add-on (1)
  • Marktbehoefte
  • Hetflexibel registreren, beheren en financieel afwikkelenvan diverse vormen van (onderhouds-) contracten
  • Kenmerken
  • Type contracten: urencontract, strippenkaart en artikelcontract
  • Flexibiliteit in te kiezencontractvormen en elementen
  • Per contract kanprolongatie- en factureringstermijnworden bepaald
  • Factuurregels naar Exact Globe
  • Liquiditeitsprognose toekomstige contractopbrengsten
  • * Beschikbaar voor Exact Synergy (asp) en Exact Synergy Enterprise (Q1 20012)
 31. 31. Contractmanagement Add-on (2)
 32. 32. Ingis Globe Connector
  • Marktbehoefte
  • Aansluiting Exact Globe metIngis e-Invoicing platform
  • Kenmerken
  • Electronisch facturenvia bankonafhankelijk Ingis platform
  • Export digitale facturen (XML+PDF) vanuit Globe
  • Import digitale facturen (XML+PDF) in Globe
  • * Beschikbaar voor Exact Globe
 33. 33. Advanced Invoicing
  • Marktbehoefte
  • Het kunnen factureren vanuit Synergy metuitgebreide factuurspecificatie
  • Kenmerken
  • Facturatie op basis van standaardfunctionaliteit verzoeken
  • Uitgebreide selectiemogelijkheden voor het genereren van factureren
  • Factuur en creditfactuur lay-out (per debiteur) m.b.v. MRS rapport
  • XML verkoopboeking naar Exact Globe
  • * Beschikbaar voor Exact Synergy Enterprise
 34. 34. Conclusie
  • U kuntmeer halen uit Exact Synergymet standaard bouwstenen
  • Demogelijkheden van standaardsoftwareworden steeds uitgebreider en maken maatwerk of branchespecifieke oplossingen steeds minder nodig
  • Totaaloplossingbinnen 1 systeem binnen handbereik
 35. 35. - Dank voor uw aandacht.
 36. 36. Vragen?