OV03306: Beheers Apache, PHP en MySQL installaties ... OOF Studiedag webcolleges - Carlo Van den...

download OV03306: Beheers Apache, PHP en MySQL installaties ... OOF Studiedag webcolleges - Carlo Van den Bunder

of 77

 • date post

  23-Apr-2020
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of OV03306: Beheers Apache, PHP en MySQL installaties ... OOF Studiedag webcolleges - Carlo Van den...

 • Captivate

  Van den Bunder Carlo OOF Studiedag Webcolleges

 • OOF Studiedag webcolleges - Carlo Van den Bunder

  Overzicht

  • Inleiding • Werkomgeving • Captivate film voorbereiden, opnemen, bewerken en publiceren • Slides en objecten • Geluid • Film met afbeeldingen • Interactieve quiz • Video toevoegen • Captivate en powerpoint • Opleiding

  Introductie

  2

 • Inleiding

  Van den Bunder Carlo OOF Studiedag Webcolleges

 • Inleiding

  • Beeldschermactiviteiten vastleggen • Softwaredemonstraties • Interactieve simulaties • Educatieve quiz • Eindresultaat = flashbeelden

  OOF Studiedag webcolleges - Carlo Van den Bunder 4

 • Werkomgeving

  Van den Bunder Carlo OOF Studiedag Webcolleges

 • OOF Studiedag webcolleges - Carlo Van den Bunder

  Overzicht

  • Startpaneel • Storyboard • Bewerkpaneel • Hoofdwerkbalk • Objectenwerkbalk

  Werkomgeving

  6

 • OOF Studiedag webcolleges - Carlo Van den Bunder

  Inleiding

  • Startvenster - Storyboard – Bewerkpaneel • Elk paneel heeft zijn eigen opdrachten

  Werkomgeving

  7

 • OOF Studiedag webcolleges - Carlo Van den Bunder

  Startpaneel

  • Eerste paneel dat je te zien krijgt • Links – overzicht van recente captivate films • Midden – Nieuwe films (record en create) • Rechts – Tutorial

  Werkomgeving

  8

 • Storyboard

  • Overzichtsweergave • Verschillende slides

  van de film op een rij • Thumbnail-weergave • Verslepen • Links – opties per

  slide aanpassen

  OOF Studiedag webcolleges - Carlo Van den Bunder

  Werkomgeving

  9

 • OOF Studiedag webcolleges - Carlo Van den Bunder

  Bewerkpaneel

  • Afzonderlijk slides bewerken • Items toevoegen, wijzigen, verwijderen, interactiviteit • Edit / dubbelklikken • Tijdlijn met layers

  Werkomgeving

  10

 • OOF Studiedag webcolleges - Carlo Van den Bunder

  Hoofdwerkbalk

  • View  Tools main toolbar

  • Record = schermactiviteiten opnemen • Preview = voorproefje • Publish = exporteren naar een bepaald formaat • Properties = eigenschappen aanpassen (beeld en geluid) • Audio = Geluid opnemen, importeren of aanpassen

  Werkomgeving

  11

 • OOF Studiedag webcolleges - Carlo Van den Bunder

  Objecten werkbalk

  – View  Tools object toolbar – Tekstveld invoegen (caption) – Rollover tekstveld toevoegen (rollover caption) – Accentueerveld toevoegen (highlightbox) – Rollover plaats (Rollover slidelet) – Zoom area – Tekstinvoerveld (Text entry) – Aanklikbaar veld (clickbox) – Knop (Button) – Tekstanimatie – Figuur toevoegen – Rollover image (rollover image) – Animatie (Animation – swf; gif, fla, avi) – Flash video (FLV) – Mouse – Widget

  Werkomgeving

  12

 • Captivate film voorbereiden, opnemen, bewerken en publiceren

  Van den Bunder Carlo OOF Studiedag Webcolleges

 • Overzicht

  • Inleiding • Stappenplan • Plannen • Het type kiezen • Opname-opties instellen • Film opnemen • Tijdlijn • Wijzigingen aanbrengen • Publiceren

  OOF Studiedag webcolleges - Carlo Van den Bunder

  Captivate film voorbereiden, opnemen, bewerken en publiceren

  14

 • Inleiding

  • Plan your work, work your plan • Wie en wat je met je film wil bereiken • Meerwaarde ? • Eenvoud, duidelijkheid • Boodschap primeert de gebruikte technologie

  OOF Studiedag webcolleges - Carlo Van den Bunder

  Captivate film voorbereiden, opnemen, bewerken en publiceren

  15

 • Stappenplan

  • Plannen • Verzamelen van bronnen • Opties en voorkeuren instellen • Opnemen • Opslaan • Extra objecten • Preview • Eventuele wijzigingen • Publish settings • Publiceer

  OOF Studiedag webcolleges - Carlo Van den Bunder

  Captivate film voorbereiden, opnemen, bewerken en publiceren

  16

  Een voorbeeld van een goed stappenplan

 • Plannen

  • Eerste instantie – Wat is de doelgroep? – Wat moet de doelgroep uit deze film leren?

  • Tweede instantie – Hoe de doelstellingen bereiken?

  • Draaiboek?

  OOF Studiedag webcolleges - Carlo Van den Bunder

  Captivate film voorbereiden, opnemen, bewerken en publiceren

  17

 • Het type kiezen

  • Startpaneel  Create project

  Software Simulation

  OOF Studiedag webcolleges - Carlo Van den Bunder

  Captivate film voorbereiden, opnemen, bewerken en publiceren

  18

 • Het type kiezen

  • Other – Blank Project

  • Lege film

  – Image Slideshow • Slideshow van figuren

  – From MS Powerpoint • Powerpoint dia’s importeren

  – From Templates • A.d.h.v. Templates

  OOF Studiedag webcolleges - Carlo Van den Bunder

  Captivate film voorbereiden, opnemen, bewerken en publiceren

  19

 • Opname-opties instellen

  • Belangrijke opties instellen – Welke recording?

  • Automatic recording • Full motion recording • Manual recordin

  – Advanced

  • Captions taal instellen

  – Mode

  • In welke mode gaan we opnemen?

  OOF Studiedag webcolleges - Carlo Van den Bunder

  Captivate film voorbereiden, opnemen, bewerken en publiceren

  20

 • Opname-opties instellen

  • Wat zijn Captions? – Instructies worden in de film weergegeven

  – In verschillende talen

  OOF Studiedag webcolleges - Carlo Van den Bunder

  Captivate film voorbereiden, opnemen, bewerken en publiceren

  21

 • • Demonstratie • Geen interactie  enkel bekijken • Accentueren van de zones • Instructies en de muisbewegingen

  • Training Simulation • Simulatie  Interactie  student moet het zelf bewijzen • Klikzones en geen muisbeweging • Textbox bij fout • Hints aanwezig

  • Assesment Simulation

  OOF Studiedag webcolleges - Carlo Van den Bunder 22

  Captivate film voorbereiden, opnemen, bewerken en publiceren

  Opname-opties instellen

 • Film Opnemen

  • Record = rode knop • Handelingen uitvoeren • End-toets = opname beëindigen

  •  Storyboard

  OOF Studiedag webcolleges - Carlo Van den Bunder 23

  Captivate film voorbereiden, opnemen, bewerken en publiceren

 • Oefening

  • Maak een kleine opname van het openen van een word- document en het wijzigen van het lettertype van de tekst

  • Sla dit op en bekijk de verschillende previews

  OOF Studiedag webcolleges - Carlo Van den Bunder 24

  Captivate film voorbereiden, opnemen, bewerken en publiceren

 • Tijdlijn

  • Onderaan in de editeerweergave • Layers

  – Per laag 1 object – Overlappen – Icoontje

  • Timing – Grijze balken geven de duur aan

  • Object verplaatsen

  OOF Studiedag webcolleges - Carlo Van den Bunder 25

  Captivate film voorbereiden, opnemen, bewerken en publiceren

 • Tijdlijn

  • Tijdsduur aanpassen – Linker of rechter rand van het object verslepen

  Slides verwijderen

  • Storyboard of bewerkweergave – Slide aanklikken – Del - knop

  OOF Studiedag webcolleges - Carlo Van den Bunder 26

  Captivate film voorbereiden, opnemen, bewerken en publiceren

 • Wijzigingen aanbrengen

  Voorbeeld: Tekstinstructie aanpassen

  2 mogelijkheden • Rechtstreeks (dubbelklik en in Text edit balk) • Dialoogvenster (in Text edit balk op dialoog knop)

  – Apply to all  wijzigingen qua stijl toepassen op alle dia’s / captions / …

  OOF Studiedag webcolleges - Carlo Van den Bunder 27

  Captivate film voorbereiden, opnemen, bewerken en publiceren

 • Wijzigingen aanbrengen

  Muisweergave wijzigen na opname

  • Grootte van de muis ? • Animatie? • Snelheid? • Eindpositie?

  Alle objecten kunnen gewijzigd worden. (Kleur, grootte, …)

  OOF Studiedag webcolleges - Carlo Van den Bunder 28

  Captivate film voorbereiden, opnemen, bewerken en publiceren

 • Film publiceren

  • Exporteren naar uiteenlopende formaten – Flash .SWF  in webpagina – Adobe Connect Pro – Media (AVI, EXE) – Bijlage bij e-mailbericht – Word document – Rechtstreeks uploaden naar internet

  • Publish

  OOF Studiedag webcolleges - Carlo Van den Bunder 29

  Captivate film voorbereiden, opnemen, bewerken en publiceren

 • Voorbeeld

  • Training over de captivate werkomgeving • Bekijk

  OOF Studiedag webcolleges - Carlo Van den Bunder 30

  Captivate film voorbereiden, opnemen, bewerken en publiceren

 • Slides en objecten

  Van den Bunder Carlo OOF Studiedag Webcolleges

 • OOF Studiedag webcolleges - Carlo Van den Bunder

  Overzicht

  • Slides toevoegen • Extra slides opnemen • Slides importeren • Slides dupliceren • Objecten toevoegen

  32

  Slides en objecten

 • OOF Studiedag webcolleges - Carlo Van den Bunder

  Slides toevoegen