Ouderenzorg - vgz-zorgkantoren.nl · Een impressie van de Ouderenzorg in beweging Transitie AWBZ...

of 7 /7
Mini Symposium Verpleging & Verzorging Ab Klink, 8 juni 2017 Ouderenzorg Sector in beweging

Embed Size (px)

Transcript of Ouderenzorg - vgz-zorgkantoren.nl · Een impressie van de Ouderenzorg in beweging Transitie AWBZ...

Page 1: Ouderenzorg - vgz-zorgkantoren.nl · Een impressie van de Ouderenzorg in beweging Transitie AWBZ Wmo, Zvw, Wlz Roep om kwaliteit Beweging naar Langer thuis Vergrijzing Arbeidsmarkt

Mini Symposium Verpleging & Verzorging Ab Klink, 8 juni 2017

Ouderenzorg Sector in beweging

Page 2: Ouderenzorg - vgz-zorgkantoren.nl · Een impressie van de Ouderenzorg in beweging Transitie AWBZ Wmo, Zvw, Wlz Roep om kwaliteit Beweging naar Langer thuis Vergrijzing Arbeidsmarkt

Een impressie van de Ouderenzorg in beweging

Transitie AWBZ

Wmo, Zvw, Wlz

Roep om kwaliteit

Beweging naar Langer thuis

Vergrijzing

Arbeidsmarkt vraagstukken ouderenzorg

Page 3: Ouderenzorg - vgz-zorgkantoren.nl · Een impressie van de Ouderenzorg in beweging Transitie AWBZ Wmo, Zvw, Wlz Roep om kwaliteit Beweging naar Langer thuis Vergrijzing Arbeidsmarkt

De realiteit anno 2017: schotten!

Wlz Wmo Zvw

Page 4: Ouderenzorg - vgz-zorgkantoren.nl · Een impressie van de Ouderenzorg in beweging Transitie AWBZ Wmo, Zvw, Wlz Roep om kwaliteit Beweging naar Langer thuis Vergrijzing Arbeidsmarkt

Welzijns initiatieven kunnen aantal opnamen verlagen

Initiatief

Bron: Stuck et al: “A trial of annual in-home comprehensive geriatric assessments for eldery people living in the community”, 1998; Steinbach: “Social networks, institutionalization, and mortalit among elderly people in the US”, 1992; Pynnonen et al: “Does social activity decrease risk for institutionalization and mortality in older in older people?, 2012; Gunner-Stevenson et al: “Prevention of relocation of the aged in nursing homes”, 1984; Bairstow et al: “Hospital outreach service: helping to prevent nursing home placement”, 1998;.

Studie populatie Verminderd # opnames In %, eind studie

Jaarlijks geriatrische assessment en follow-up bij mensen thuis

Patiënten adviseren en instrueren (health education)

Organiseren contact: Minstens eenmaal in de 2 weken contact met vrienden en/of

familie en openbare vrijetijdsbesteding.

Home Based Rehabilitation Service (HBRS): Vanuit academisch ziekenhuis

gecoördineerde service van intensieve samenwerking tussen verschillende disciplines

Stuck

(1995)

Steinbach

(1992)

Gunner

(1984)

Pynnonen

(2012)

Bairstow

(1998)

414 ouderen [>75 jaar]

4,128 ouderen [>70 jaar]

1,181 ouderen [>65 jaar]

20 cases

5,151 ouderen [>70 jaar]

Collectieve sociale activiteiten onder ouderen (Hobby's waarbij men tijd doorbrengt met

anderen/in een groep (cultuur, sport, verenigingen, etc.))

Link patiënt met vast gezicht/verzorger waarmee intensief contact

Verzorger als spil en verantwoordelijke t.o.v. andere disciplines

Uitstel van 375 dagen

Gem. 35 %

60

42

23

18

Page 5: Ouderenzorg - vgz-zorgkantoren.nl · Een impressie van de Ouderenzorg in beweging Transitie AWBZ Wmo, Zvw, Wlz Roep om kwaliteit Beweging naar Langer thuis Vergrijzing Arbeidsmarkt

Inzetten op behoud functionaliteit bij kwetsbare stelt doktersbezoek,

ziekenhuisopnames en opnames uit

Tehuis opnames Afname in %

Voortijdige

geriatrische

beoordeling

Geriatrische

beoordeling van

kwetsbaren

Valpreventie

Zorg vanuit de

gemeenschap na

ziekenhuisopname

Voorlichting en

counseling in

groepsverband

9

17 10

n.v.t.

n.v.t.

45

-23

17 10

Totaal

bovenstaande

complexe

interventies

Bron: Beswick et al: “Complex interventions to improve physical function and maintain independent living in elderly people: a systematic review and meta-analysis”, 2008.

6

Interventie Acties

Maandelijkse groepssessie

Begeleiden en informeren

Collectieve sociale activiteiten

Voorlichting en fysieke oefeningen

Beoordeling en verbetering van risico’s zoals visie, medische-

en thuissituatie

Jaarlijkse assessments en follow-ups

Één aanspreekpunt voor de patiënt als schakel met en

verantwoordelijke voor andere disciplines

GEM (geriatric evaluation and management)

Persoonlijke voorlichting, verzorging en surveillance (1-4x/jaar)

Bewustwording van beschikbare en nodige services

Combinatie interventie op basis van de medische en sociale

behoefte van de patiënt met de kracht van de gemeenschap

als uitgangspunt

1

2

3

-9

9

49

39 -16

10

6

8 -3

Ziekenhuis opnames Afname in %

Vallen Afname in %

3

-8

14 5

n.v.t.

13

39

11 -10

33 14

Page 6: Ouderenzorg - vgz-zorgkantoren.nl · Een impressie van de Ouderenzorg in beweging Transitie AWBZ Wmo, Zvw, Wlz Roep om kwaliteit Beweging naar Langer thuis Vergrijzing Arbeidsmarkt

Waar zetten de verzekeraar én het zorgkantoor op in?

Wlz Wmo Zvw ‘Klantfricties’ in de

Wlz opsporen en

oplossingen zoeken

Domein overstijgende aanpak rondom

cliënten

‘Zinnige Zorg’ initiatieven opsporen en

ontwikkelen, óók in de Wlz

Samenwerkings-

verbanden tussen

gemeenten,

verzekeraar en

zorgkantoor

Verbindende rol

Arbeidsmarktproblematiek

Nieuw zorgaanbod

(b.v. VPT thuis of

geclusterd) creëren

Page 7: Ouderenzorg - vgz-zorgkantoren.nl · Een impressie van de Ouderenzorg in beweging Transitie AWBZ Wmo, Zvw, Wlz Roep om kwaliteit Beweging naar Langer thuis Vergrijzing Arbeidsmarkt