Ouderavond h4 studiehuis sept 2014

Click here to load reader

 • date post

  20-Jun-2015
 • Category

  Education

 • view

  666
 • download

  2

Embed Size (px)

description

Ouderavond h4 studiehuis sept 2014

Transcript of Ouderavond h4 studiehuis sept 2014

 • 1. ALGEMENEOUDERAVOND HAVO4Studiehuis, Zernike College, september2014

2. Tweede Fase HAVOTeamleiders Havo studiehuis:Evelien KoridonBen ter Beek 3. Programma19.15 20.00 uur Algemene inleiding over debovenbouw enuitwisselingen20.00 20.15 uur Kennismaking met dementor20.20 21.00 uur Voorlichting per bestemming 4. Terug- en vooruitblik Start schooljaar: Introductieprogramma Uitgedeeld: Schoolexamenboek Verspreid door docenten: Werkschemas Deeltoetsweek: 15 tm 19 september Toetsweek 1: 27 oktober t/m 3 november a.s. 5. De dagelijkse praktijk Rooster Ochtend: kernlessen(vaklessen) Middag: vakoverstijgende lessen enkeuzelessen Springpauzes op Zernike-site (www.zernike.nl) 4 toetsweken per jaar per toetsweek 1 herkansing 6. Helaas in het grote boek.. 7. Keuzelessen Rooster op internet www.webchoice.nl/zernike Wijzigingen zijn mogelijk via de mentor Week na toetsweek: 2FM periodeafsluiting CKV-modules Geen keuzelessen 8. De kantine in bedrijf 9. De stille kantine 10. Rekenen Rekentoets is verplicht voor alle leerlingen Telt mee in slaag-/zakregeling (ondervoorbehoud) Voor leerlingen met wiA ingeroosterd Voor leerlingen met wiB event. keuzelesrekenen Diagnostische toetsen ter voorbereiding Mentor bespreekt vorderingen Its learning cursus rekenen bovenbouw www.taalenrekenen.nl ; www.rekenbeter.nl 11. Beoordeling Toetsen en deeltoetsen Cijfer Praktische Opdrachten (PO) Cijfer Handelingsdelenbij CKV en LO: Voldoende/Goed (V/G)Niet Akkoord (NA) 12. Schoolexamen begint in klas 4 Schoolexamen (examendossier) Vakken met Centraal Examen Maatschappijleer en CKV worden al in jaar4 afgerond Mij.leer vormt in Havo 5 samen metliteratuur en profielwerkstuk hetcombinatiecijfer Cijfers (en absentie) in te zien door ouders 13. Overgangsregeling Bevordering naar havo 5 als CKV en LO met Voldoendeof Goed afgerond zijn en bovendien: alle vakken 6 of hoger, dan wel n maal 5 , overige vakken 6 of hoger, dan wel 4, 4+5 of 5+5, overige vakken 6 of hoger en voldoendecompensatie. Maximaal n tekort in eindcijfers ne/en/wiZie verder schoolexamenboek 14. Slaag/zak-regeling 1x5 1x4; 4+5 of 2X5 (met compensatie) Bij de vakken Wi, Ne, En en rekenexamenmax. 1X5 Gemiddelde van centraal schriftelijkexamens moet 5,5 of hoger zijn 15. Begeleiding mentor: eerste aanspreekpunt voor leerlingen enouders vakdocent teamleider decanaat schoolarts H. Schildt topsportcordinator Jeanette Rijswijk Expertise, consultatie en ondersteuningsteamo.l.v. M. Meulema Vertrouwenspersoon Petra Agricola/SanderBeugels 16. Oudercommissie Klankbordgroep Denktank Themas Voor de school, niet voor eigen kind Vergaderen: ongeveer 4 keer per jaar savonds Enkele vacatures aanmelden via: [email protected] 17. Mediatheek 18. Vragen????