Oud notarieel voor 1811 Epe Vorige Afdrukken

of 714 /714
Oud notarieel voor 1811 Epe.doc Oud notarieel voor 1811 Epe Vorige Afdrukken Uittreksels uit de “protocollen van bezwaar” van het ambt Epe (inclusief Oene en Vaassen) van voor 1811 Door D. Snieder. 2009-09-09. U kunt zoeken op elk (deel van een) woord met behulp van uw eigen browser. Klik linksboven ‘bewerken’ (of edit) en ‘zoeken op deze pagina’ (of find on this page). Per inschrijving vindt u het volgende: Eerste naam van de ene partij (x = met partner) (+ = met andere relatie) tweede naam van de ene partij, eventueel aantal meerdere namen genoemd bij ene partij, de rechtshandeling, de wederpartij met een of twee namen en eventueel + het aantal meerdere namen “Wat:” hetgeen verhandeld werd en “waar:” waar dat lag, het bedrag aan guldens dat ermee gemoeid was, de verkoopdatum, de registratiedatum in het protocol, de eventuele aflossingsdatum Bron: hoeveel pagina’s de inschrijving beslaat (vaak ¼ of ½), inv. nr. (910 – 940), microfichenummer, folionummer (met r voor recto en v voor verso=achterkant) en nog een eventuele opmerking. Gebruikte afkortingen: Bouwl = bouwland c.a. = cum annexis, met al zijn toebehoren Ds = predikant Erfk = erfkoop Hofl = hofland Hooil = hooiland Mo = morgen (=ongeveer 0,9 hectare) Mond = mondeling Mr = meester (ambachtsman, maar ook --meester) Mu = Mudde (= ongeveer 0,5 hectare?) oppervlaktemaat voor zaailand Publ = publiek Onderh = onderhands Onderp = onderpand Sch = schepel, een kwart mudde Spint = een kwart schepel Tbv = ten behoeve van Wed = weduwe Wedn = weduwnaar Wed.v = weduwe van Wedn.v = weduwnaar van Weil = weiland Zaail = zaailand Bartels, Engbert x, ... , Gerrichien, bezwaarden tbv , Schuijrman, Marten x, ... , Lijsebets

Embed Size (px)

Transcript of Oud notarieel voor 1811 Epe Vorige Afdrukken

77Epeoud notarieel1650-1811Oud notarieel voor 1811 Epe Vorige Afdrukken
Uittreksels uit de “protocollen van bezwaar” van het ambt Epe (inclusief Oene en Vaassen) van voor 1811
Door D. Snieder. 2009-09-09. U kunt zoeken op elk (deel van een) woord met behulp van uw eigen browser. Klik linksboven ‘bewerken’ (of edit) en ‘zoeken op deze pagina’ (of find on this page). Per inschrijving vindt u het volgende: Eerste naam van de ene partij (x = met partner) (+ = met andere relatie) tweede naam van de ene partij, eventueel aantal meerdere namen genoemd bij ene partij, de rechtshandeling, de wederpartij met een of twee namen en eventueel + het aantal meerdere namen “Wat:” hetgeen verhandeld werd en “waar:” waar dat lag, het bedrag aan guldens dat ermee gemoeid was, de verkoopdatum, de registratiedatum in het protocol, de eventuele aflossingsdatum Bron: hoeveel pagina’s de inschrijving beslaat (vaak ¼ of ½), inv. nr. (910 – 940), microfichenummer, folionummer (met r voor recto en v voor verso=achterkant) en nog een eventuele opmerking. Gebruikte afkortingen: Bouwl = bouwland c.a. = cum annexis, met al zijn toebehoren Ds = predikant Erfk = erfkoop Hofl = hofland Hooil = hooiland Mo = morgen (=ongeveer 0,9 hectare) Mond = mondeling Mr = meester (ambachtsman, maar ook --meester) Mu = Mudde (= ongeveer 0,5 hectare?) oppervlaktemaat voor zaailand Publ = publiek Onderh = onderhands Onderp = onderpand Sch = schepel, een kwart mudde Spint = een kwart schepel Tbv = ten behoeve van Wed = weduwe Wedn = weduwnaar Wed.v = weduwe van Wedn.v = weduwnaar van Weil = weiland Zaail = zaailand Bartels, Engbert x, ... , Gerrichien, bezwaarden tbv , Schuijrman, Marten x, ... , Lijsebets
2
wat: hofstede en hof, waar: ?, 175, 15850812, 167?0923, 16001231(½) bron: , 1/3, 910, 1/11, 1r, Epe/Lohuizen Gerricks, Jacob x, Toenis, Gieltjen, bezwaarden tbv , Erven Cornelis Nucke, wat: huis en landerijen, waar: Lohuizen, 200, 16750805, 16750919, bron: ¼, 910, 1/11, 1r, zie fol.3r Lohuizen Hafcamp, Jan (dijndaer Elburg), bezwaarde tbv, Aertsen, Gosen (schipper), wat: aandeel v Fijsen-erf, waar: in Epe, 200, 17110225, 17110228, bron: , 1/3, 910, 1/11, 1r, Dreesen, Hermen x, Henricks, Gerrickjen, bezwaarden tbv, Erven Cornelis Nucke, wat: erf en goed, akker het Stuck, waar: EmsterEnk, Westenbroek, 450, 16740827, 16750919, 17020322 bron: ¼, 910, 1/11, 1v, Drees, Hermen x, Henricks, Gerrickjen, 2, verpandden aan, Timmerman, Willem Jan x, Hendericks, Geertjen wat: erf en goed, akker het Stuck, waar: EmsterEnk, Westenbroek, 900, 16810222, 16810226, 17020322 bron: , 1/3, 910, 1/11, 1v, voor 6 jaar Drees, Hermen , verkocht aan, Nuck, Cornelis +, Wed.v Nuck, Hermen wat: erf en goed, het Stuck +5, waar: EmsterEnk, Westenbroek ? ?, 17020322, bron: ¼, 910, 1/11, 1v, Borchers, Michel x, Henricks, Bartijen, bezwaarde tbv, Arents, Susanna (wed.v), Mennink, …(burgemr.) wat: ½ katerstede, Pisbos +2, waar: aan de Griftdijk, 460, 16760115, 16760212, 16960409 bron: ¼, 910, 1/11, 1v, Hafcamp, Jan (gerichtsdien.Elb.), bezwaarde bij vestenis tbv, Wed v Schipper, Wijnen Gerrits, wat: aandeel v Fijsen-erf, waar: in/onder EperDorp, 200, 17110225, 17110228, bron: ¼, 910, 1/11, 1v, Dreesen, Drees x, Gosens, Heijltjen, verpandden aan, Erven Cornelis Nucke, wat: hof, waar: bij het Vossenbroek, 200, 16670331, 16750919, 16960323 bron: ¼, 910, 1/11, 2r, 16890626: in eigendom verkregen Hafecamp, Frederick Jasperts x, Aelts, Bedtijen, bezwaarden tbv, Hackman, Hermen x, Jans, Fennickijen wat: ? van een erf en goed, waar: EmsterEnk, 600, 16650817, 16751212, bron: ¼, 910, 1/11, 2r, Wolters, Toenis x, Daems, Marija, bezwaarden tbv, Brouwr, Pijter Gerrits x, Hermps, Willemken wat: huis en hof, waar: Hardenbrink, 4/jaar, 16500308, 16760809, bron: ¼, 910, 1/11, 2v,
3
Alijts, Alydt, verpandschapte aan, Jacops, Jan, wat: weide de Hoeve, waar: EmsterEnk, 625, 16320406, 16760909, bron: ¼, 910, 1/11, 2v, voor 12 jaar Aerts, Jennickyen (wed.v) , Tonissen, Albert (zal.), 1, verpandden aan, Lubberts, Henderick x, Aerts, Merijsyen wat: huis en hof, waar: aan de …. (kerspel Epe), 250, 16670204, 16760113, bron: ¼, 910, 1/11, 3r, Recken(kamer) Gelderland, bezwaarde tbv, Danels, Egbert (Hattem) x, Dulckens, Angeneta wat: smalle tienden, waar: Epe, Vaassen, Oen, 2500, 1661????, 16760905, bron: ¼, 910, 1/11, 3r, "ponden Vlaems; eerder wed.v van Oijen" Stevensen, Jan x, Peters, Grietien, bezwaarden tbv, Diakonie Armen Kerk Epe, wat: 1½ sch zaail, waar: Schaveren, op de Kamp, 75, 16601220, 16761026, bron: ¼, 910, 1/11, 3v, Verhaexen, Francina (wed.v), Sweers, Hendrick (zal.), bezwaarde tbv, Armen tot Epe, wat: huis, schuur, hof, waar: EperDorp, 150, 16670307, 16761026, bron: ¼, 910, 1/11, 3v, Torssius, Jan Janssen x, Jans, Mechtelt, bezwaarden tbv, Armen tot Epe, wat: zaail, kamp land, waar: EperEnk, Norel, 190, 16660621, 16761026, bron: ½, 910, 1/11, 4r, Aertsen, Cornelis x, Derricks, Jenna, bezwaarden tbv, Armen tot Epe, wat: ½ mo hooil, waar: Withagen, west Nw Wetering, 50, 16510507, 16761026, bron: ¼, 910, 1/11, 4r, Wolterssen, Toenis x, Daems, Gerritien, bezwaarden tbv, Armen tot Epe, wat: huis en hof, waar: EperDorp, op de Brink, 110, 16470104, 16761026, bron: ¼, 910, 1/11, 4v, 16670302: bezwaard met 75 gld Sebastiaens, Rutger x, Gerrits, Methijen, bezwaarden tbv, Martens, Gerrit, wat: ½ v 3 akkers zaail, waar: Kleine BurgerEnk, 125, 16640118, bron: ½, 910, 1/11, 4v, Mertens, Gerrit, verkocht aan, Daniels, Gerrit x, Reijers, Aertijen wat: deze vestingbrief (hierboven), waar: onderp. Clarenbeken weide ?, 16750813, 16770322, bron: , 1/3, 910, 1/11, 4v, ?, verpandschapte aan, Jansen, Aert x , Hendericks, Jannickijen wat: akker zaail, waar: Schraenkamp, 100, 16750611, 16770322, bron: ¼, 910, 1/11, 5r, voor 7 jaar Horst, Claes Derricksen x, Aerts, Jurrien, verpandschapten aan, Loo, Lambert
4
Janssen van, wat: 3 sch zaail, waar: DijkhuizerEnk ?, 16661210, 16770402, bron: ¼, 910, 1/11, 5r, Egberts, Wijchert +, onmundige kinderen, bezwaarden tbv, Herms, Henderick x, ... , Berentyen wat: ½+? v huis, hofstee en hof, waar: ?, 231, 16280320, 16770525, bron: ¼, 910, 1/11, 5v, Gerrits, Peter +, Jacobs, Egbertien, bezwaarden als borgen tbv., Isendoorn, Marten van, wat: ongerede goederen, waar: kerspel Epe borg, 16741126, bron: ¼, 910, 1/11, 5v, tbv ontvangst verponding Dercken, Gosen x, Gerrits, Megteltin, verpandschapten aan, Berents, Dries x, Roelofs, Fennigien wat: huis, schuur, 1 mo hooil +1, waar: EperDorp, Withagen, Veghterije, 712 ?, 16790425 + bron: , 1/3, 910, 1/11, 5v, 16900903: verkocht Cleeff, Derck Jacobs van x, Gerrits, Willemtien, droegen op aan, St. Antonijs Armen tot Epe, wat: een rente (onderp.huis, hof), waar: EperDorp, tegenover kerkhof, 4, 16760118, 16770904, bron: ¼, 910, 1/11, 6r, Drees, Hermen (Westenbroek)x, Henricks, Gerritien, droegen op aan, St. Teunis Armen tot Epe, wat: losrente (onderp.? v 2 zaail,hof), waar: zuidw.Smallert, 7, 16761214, 16770904, bron: ¼, 910, 1/11, 6r, Cleeff, Derck Jacobs van x, Gerrits, Willemtien, verpandschapten aan, Coops, Johannes (pastor Epe) x, Rijnvisch, Johanna wat: huis en hof, waar: EperDorp, 200, 16770830, 16770904, bron: ¼, 910, 1/11, 6v, voor 1 jaar Jacobs, Derck x, Gerrits, Willempiygen, bezwaarden extra tbv, Coops, Johannis (paster Epe) x, Rijnvich, Johanna wat: huis en hof, waar: EperDorp, 140, 16790322, 16800131, bron: ¼, 910, 1/11, 6v, Wed. v Kleef., Dierck Jacops van, bezwaarde tbv, Brouwer, Hermen Peters x, Dijcks, Mechtelt wat: huis en hof, waar: EperDorp, 375, 16800830, bron: ¼, 910, 1/11, 6v, Lamberts, Guert +, Lamberts, Gerrichijen, bezwaarden tbv, Vink, Melchior Sentsen x, Gerberts, Betijen wat: huis en hof, waar: Epe, 62, 16771030, 16771118, bron: ¼, 910, 1/11, 6v,
5
Petersen, Hendrick x, Aerts, Jennichijen, verpandschapten aan, Jansen, Jan x, Jansen, Aeltijen wat: stuk land 't Hull, waar: Tongeren, 200, 16780301, 16780722, 16880437 bron: , 1/3, 910, 1/11, 7r, voor 10 jaar Hendrix, Geertien, verkocht aan, Loo, Johannes a (pastor) x, Feiths, Lucretia wat: losrente (onderp.kamp, hof+4, waar: Westendorp, losrente: 24, 16780830, 16780902, bron: ½, 910, 1/11, 7r, Jacobsen, Jan x, Servaes, Merritien Nic., 2, verpandden aan, Duijstermars, Hermandis x, Carlinij, Susanna wat: ½ mo de Eiwers, waar: oost de Grote Wetering, 100, 16780810, 16780819, bron: ¼, 910, 1/11, 7v, Erven v Houten, Gerrit van +, Warnersen, Gerrit, bezwaarden tbv, Lutteken, Heimerick (Elburg) x, Ems, Margarita van wat: ¼ v goed de Overbosch, waar: (Ambt) Epe, 550, 16781220, 16790119, 16920822 bron: , 1/3, 910, 1/11, 7v, Grave, Willem Willems, bezwaarde tbv, Berents, Drees x, Roelefs, Fenna wat: huis en hof, waar: EperDorp, noord de School(hof), 87 ?, 16790506, bron: ¼, 910, 1/11, 8r, Eper DorpsGilde Grave, Willem Willems, bezwaarde tbv, Isendoorn, Henrick van x, Huecklum, Harmelina v wat: huis en hof, waar: EperDorp, west Pastorie, n. Kerk, 76 ?, 16790508, 16880229 bron: , 1/3, 910, 1/11, 8r, 17880229: in eigendom verkregen Osterhoff, Gerrit Aers x, Verhagen, Francina, bezwaarden tbv, Looman, Isack (koopman A'dam) , wat: huis, hof, Maetweide, Veente, waar: EperDorp(erEnk), 2500, 16790509, 16790509, bron: , 1/3, 910, 1/11, 8v, Looman, Isack, verkocht aan, Loo, Arent van (lakenkoper) x, Leeu, Anna de wat: vestenis/schuldbekentenis, waar: ?, 16811004, 16811015, 17000309 bron: , ¼, 910, 1/11, 8v, Verhagen, Fransina (wed.v), Oosterhof, Gerrit A.(zal.), verkocht aan, Loo, Arent van x, Leeu, Anna de wat: huis, hoven en Veenten, waar: EperDorp(erEnk) ?, 16850316 ?, bron: , ¼, 910, 1/11, 8v, Vinck, Sent Melghioers, verkocht aan, Schoemaker, Gerrit Hoeve x, Sents, Lambertien wat: hof, waar: EperDorp ?, 16790507, 16790507, bron: , ¼, 910, 1/11, 9r,
6
Tideman, Arent x, Bosch, Grietien, verkochten aan, Gerrits, Roelof x, Peters, Elijsabet wat: akker land, waar: EperDorp, in de Brekenhorst ? 167?0107, 16790528, bron: , 1/3, 910, 1/11, 9r, Muller, Jan Dercks x, Gerrits, Gerrighien, verkochten aan, Gerrits, Roeloff x, Peeters, Elisabet wat: ½ hof, waar: EperDorp ?, 16770604, 16790529, bron: , ¼, 910, 1/11, 9v, Warmels, Henrick x, Roelofs, Maria, verkochten aan, Gerrits, Roeloff x, Peeters, Elisabet wat: ¼ v 3 mo hooi- en weil, waar: Eperbroek, west Nw Wetering ?, 16750301, 16790529, bron: , 1/3, 910, 1/11, 9v, Martens, Gerrit, verkocht aan, Gerrits, Egbert, wat: hofstede, waar: ?, naast Henrick Dijck (brouw.) ?, 1675????, 16790528, bron: , ¼, 910, 1/11, 10r, Holte, Gerhardt ten +, Holte, Berta ten, verkochten aan, Aerts, Roeloff x, Wighers, Jennighien wat: zaaikamp de Knollenkamp, waar: EperDorperEnk ?, 16760313, 16790529, bron: , ¼, 910, 1/11, 10r, Pelgeroms, Tuenis (Heerde) x, Holte, Berta ten, verpantschapten aan, Berents, Jan (papiermaker) x, Wolters, Jantien wat: 1 mo lege land het Reetgoor, waar: Eperbroek, 100, 16770404, 16790529, 16960221 bron: , ½, 910, 1/11, 10v, Wissel: Brandhaer en Turffhoove Martens, Henrick x, Gerrits, ..ertien, verkochten aan, Ariaens, Cornelis x, Egberts, Meghtelt wat: ¼ v partje hooil, waar: Eperbroek, de Withagen ?, 16771110, 16790529, bron: , ¼, 910, 1/11, 10v, Muijs, Gosen (dokter Steenwijk), verkocht aan, Daems, Henrick x, Dercks, Betien wat: ½ v zaail Gerrit Jacobsk. +1, waar: Lohuizen en LaarEnk ?, 16780311, 16790609, bron: , 1/3, 910, 1/11, 11r, Jacobs, Albert x, Willems, Lubbertien, verpandschapten aan, Warners, Aert + Hendrick, broers wat: 2x3 sch zaail, waar: EperDorperEnk, Schraenkamp, 150, 16711009, 16790611, 17660123 bron: , ½, 910, 1/11, 11r, Wijghers, Aert x, Dercks, Stijntien, bezwaarden tbv, Kerk tot Epe, wat: akker zaail, waar: EperDorp, Haverkamp, 110, 16690304, 16790808,
7
bron: , 1/3, 910, 1/11, 11v, Jansen, Jacob x, Jorues, Toenisin, verpandschapten aan, Derricks, Aert x, Giesberts, Willemtin wat: 5 akkers, waar: LaarEnk, 400, 16551114, 16791019, bron: , 1/3, 910, 1/11, 11v, Henricks, Jan x, Harms, Grijte, verpandden aan, Torssius, Johan (costus Epe) x, Lubberts, Sweene wat: kamp zaail, waar: Nieuwe LaarEnk, 200, 16480321, bron: , ¼, 910, 1/11, 12r, Dries, Hermen x, Dries, Cornelisien, verkochten aan, Crijnsen, Aelbert x, Dries, Heijltien wat: ? v huis, hof, waar: EperDorp ?, 16780826, bron: , ¼, 910, 1/11, 12r, Cleeff, Jacop Diercks van, verpandschapten aan, Brouwer, Gerrit Aertsen x, Henricks, Jenneken wat: ½ v Jan Maessens hof , waar: ?, 162, 16791010, 16810520, 1695022 bron: , 1/3, 910, 1/11, 12v, "voor 3 jaar; met de hoppestakken; 16841215: in eigendom" Gerrits, Willemken (wed.v) , Kleeff, Dierck Jac.v (zal.), verpandde aan, Brouwr, Hermen Peters x, Dijcks, Mechteltje wat: hof, huis, waar: EperDorp, 375, 16800830, 16810409, bron: , 1/3, 910, 1/11, 12v, Dijx, Megtelt (wed.v), Brouwer, Hermen P (zal.), verkocht aan, Tounis, Dries (rademaker), wat: pandbrief (zie hierboven), waar: , 200, 17221230, 17230112, bron: , 1/3, 910, 1/11, 12v, Pilgerums, Toenis x, Holten, Bartha ten, bezwaarden tbv, Nucke, Hermen (kooplui) +, Nucke, Cornelis (H'wijk) wat: ½ hof de Sprinckbor, waar: EperDorp, 500, 16810720, 16811115, bron: , 1/3, 910, 1/11, 13r, 17900220: nog niet geroyeerd Grameij, Albert (goudsmid), deed besaat/beslag op, Erven van Anna de Bije (wed.v), Glimmers, …. (zal.) wat: de Keppelse tiend, waar: Ampt Epe, 16820119, 16820131, bron: , 1/3, 910, 1/11, 13r, Bannier, Aleida +, Bannier, Johan, 1, peinding/legden beslag op , Schimmelpenninck vd Oij, Derck, wat: de ongerede goederen, waar: Scholtampt Epe, 1600, 16820321, 16820411, bron: , ¼, 910, 1/11, 13v, Drees, Cornelisjen (wed.v), Drees, Hermen (zal.), bezwaarde tbv, Erven Cornelis Nuck,
8
wat: huis, hof, 3 mu zaail +4, waar: Laarstr., EmsterEnk, Hoge Wueste, 1200, 16821103, 16830104, 16920523 bron: , ¾, 910, 1/11, 13v, "op Hinckel; 16920523: in eigendom" Suchtelen, Gerard v (Deventer), deed besaat/beslag op, Benthem, Anna E.W.v (wed.v), Benthem, Philip C.v.(zal.) wat: tijnsen vh Landschap Gelre, waar: Ampt Epe, 10000, 16841120, 16841120, bron: , 1, 910, 1/11, 14r, Lamberts, Geurt x, ……, Gerritjen, stelden tot waarborg tbv, Drees, Heiltjen (wed.v), Crijns, Aelbert (zal.) wat: huis en hof, waar: EperDorp, 40, 16830224, 16850103, bron: , 1/3, 910, 1/11, 14v, Hoeclom, Johanna van (wed.v), Nieuwendam, Henr.v(zal.), verpandschapte aan, Nuck, Cornelis +, Wed. broer Hermen Nuck wat: part vd Veenweide, waar: kerspel Epe, 250, 16841017, 16850206, 16990708 bron: , 1/3, 910, 1/11, 14v, "voor 3 jaar; 16990708: in eigendom" Grammaij, Albert, peinding/legde beslag op , Erven Johanna de Bije (wed.v), Glimmers, …. (zal.) wat: de Keppelse of Aertse tiend, waar: Ampt Epe en Oene, 4000, 16850416, 16850430 + bron: , ½, 910, 1/11, 17r, Haeverkamp, Gerrit Henricks x, Jansen, Anneken , verkochten aan, Noortbergh, Derck L (Deventer), wat: uit huis, hof, zaail, waar: EperDorp, oost Pastorie, losrente: 10, 16850526, 16850821, bron: , ½, 910, 1/11, 17v, Gerritsen, Gerrit x, Gijlen, Fijtijen, bezwaarden tbv, Lubbertsen, Dierck (Deventer), wat: 5 mo land het Knolgoed, waar: Nw Wetering, n. Jan Jordens, 300, 16860623, 168708??, bron: , ¼, 910, 1/11, 17v, Dries, Cornelisjen (wed.v), Brouwt, Gerrit Jans(zal.), bezwaarde tbv, …stert, Adriaen Diercks x, Cornelis, Jacopjen wat: ¾ v huis, hof, 5 sch zaail , waar: Emst, in de hege Gem..., 200, 16870414, 16870812, 17110309 bron: , 1/3, 910, 1/11, 18r, Henricks, Berent x, Abrahams, Marije, verkochten aan, Nuck, Cornelis +, Nuck, Peterus wat: 1 mu bouwl, 1 sch akker +6, waar: Vemde(rEnk), Norel, Tongeren ?, 16890429, 16890904, bron: , 1/3, 910, 1/11, 18r, Erven v Ger.Gerrits (Oldebroek) x, Loeff, Geisien, bezwaarden tbv, Stuijrman, Albert,
9
wat: 2 akkers land, waar: EperDorperEnk, de Hoge Weerd, 95 1694????, 16900406(!), bron: , ¼, 910, 1/11, 18v, Tuenissen, Henrick x, Tuenis, Jennichien, verpandschapten aan, Gerritsen, Roelefs (timmerm)x, Peters, Lijsbet wat: kampje Koudthoven, waar: ?, 150, 16880819, 16920807, bron: ¼, 910, 1/11, 18v, Theuniss, Henrick x, Tuenis, Jennichien, verpandschapten aan, Timmerman, Roelef Gerrits x, Peters, Lijsbet wat: huis, hof, kampje zaail, waar: EperDorp, 150, 16891020, 16920807, 17271228 bron: ?, 910, 1/11, 19r, 16930126: deels in eigendom Jans, Willemtien +, Henricks, Berent, 1, bezwaarden tbv, Nuck, Cornelis +, Wed v Hermen Nuck wat: landerijen, 2 akkers +1, waar: Binnenste LaarEnk, Hoge Weerd, 500, 16930109, 16930221, bron: ?, 910, 1/11, 19r, Ommeren, Johan van x, Velthaens, Geertruit, bezwaarden tbv, Berghuijs, Gerhardt x, Beeckmans, Fenneken+4 wat: perceel bouwl + 5 mo weil, waar: omtrent de Leugenbrug, 500, 16960222, 16960406, bron: ½, 910, 1/11, 19v, Heijmens, Geertien +, Aerts, Neeltien, verkochten aan, Timmerman, Aert Henricks x, Jans, Fenneken wat: ½ v 2 hoven en kampje, waar: EperDorp ?, 16961211, 16970325, bron: , ½, 910, 1/11, 19v, Erven v Meester Engel , verkocht aan, Wijck, Reinijra van, wat: huis, 2 hofjes, etc, waar: EperDorp, aan het kerkhof, 1176, 17010323, 17010609, bron: ¼, 910, 1/11, 20r, Arents, Roelef x, Wijgers, Jenneken, verkochten aan, Brouwr, Gerrit Toenissen x, Jans, Jacopjen wat: akker zaail, waar: EperDorperEnk ?, 16950916, 17010822, bron: ¼, 910, 1/11, 20r, Faberijtius, Gerrit x, Uijlenbroecks, Aleida, verkochten aan, Brouwr, Gerrit Toenissen x, Jans, Jacopien wat: 7 sch het Nieuwe Land, waar: ?, 61, 16950109, 17010822, bron: ¼, 910, 1/11, 20r, Jacopsen, Lambert x, Jans, Dreesien, 4, verkochten aan, Brouwr, Gerrit Toenissen x, Jans, Jacopien wat: aandeel in hooil de Vetkamp, waar: Oender Achterbroek ?, 17010225, 17010822,
10
bron: , 1/3, 910, 1/11, 20v, Smidt, Heijmerick Gerritsen +, Willemsen, Henrick, 1, verkochten aan, Weuste, Gerrit Toenissen vd x, Jans, Jacopien wat: stukje hooil in de Vetkamp, waar: Achter Oenderbroek ?, 17000527, 17010822, bron: , 1/3, 910, 1/11, 20v, Tijdemans, Gerharda (wed.v), Doornick, ... (zal.), verkocht aan, Dompselaer, Arnolt van x, zijn huisvrouw wat: ½ van de Sprinckborn, waar: zuid de Quickborn ?, 16930128, 17020321, bron: , ¼, 910, 1/11, 21r, Ommeren, Willem van x, Holten, Anna ten, verkochten aan, Dompseler, Arnolt van x, zijn huisvrouw wat: ½ van de Sprinckborn, waar: ? ?, 16920630, 17020321, bron: , ¼, 910, 1/11, 21r, Wilbrinck, Harmannus x, Umgroevens, Lucretia, verkochten aan, Nuck, Cornelis +, Nuck, Peter wat: smalle tiend, waar: Epe, Oene en Vaassen, 1260, 16951119, 17020324, bron: ¼, 910, 1/11, 21r, Horst, Gerrit Lambertsen x, Gerrits, Goosentien, verkochten aan, Dompseler, Arnolt van x, Bordees, Johanna A de wat: weide en hof de Hoevekamp, waar: ? ?, 16910428, 17020321, bron: , ¼, 910, 1/11, 21v, Dompseler, Arnolt v (H'wijk), verkocht aan, Erven v Hermen Nuck, wat: 300 bomen, 11 mu bouwl +1, waar: Gorteler bos, WisselerEnk, 4000, 17020123, 17020322, bron: ¼, 910, 1/11, 21v, "in Nuckendeel; met de bijl aangeslagen" Jansen, Steven x, Jans, Hermtje, 2, verkochten aan, Nuck, Cornelis +, Nuck, Hermen wat: de Florijen kamp, waar: ? ?, 16821204, 17020325, bron: ¼, 910, 1/11, 22r, Aeltsen, Jan (ds Ruinen) x, Aeltsen, Catrina , 1, verkochten aan, Nuck, Cornelis +, Wed. v Hermen Nuck wat: de Grote Drostenkamp, waar: aan het Fleerveld ? 168901?4, 17020325, bron: , ¼, 910, 1/11, 22r, Hafcamp, Gosen Jansen x, Roeleff, Merritien, bezwaarden tbv, Brijnen, Jan v (Elburg) x, Bigge, Elijsabet wat: ? v erf en goed het Vijsen erf, waar: aan het Fleerveld, 200, 17020217, 17020327, bron: , ¼, 910, 1/11, 22r, 1707??23: 100 gld afgelost Diercks, Berent +, Kleef, …. Van, 1, bezwaarden tbv, Roelefsen, Gerrit x, Aerts, Aertjen
11
wat: 1 + 2x½ huis en hof +1, waar: aan 't kerkhof, Wissel, 600, 17020621, 17020625, 17240708 bron: , ¾, 910, 1/11, 22v, Jacops, Hermen x, Drees, Jannetjen, 1, verkochten aan, Brouwr, Gerrit Aertsen x, Henricks, Jannigien wat: 3 akkers zaail, waar: Epe ?, 16931129, 17020814, bron: , ¼, 910, 1/11, 22v, Erven v mr Engel (barbier Epe), verkochten aan, Brouwr, Gerrit Aertsen x, Henricks, Jannigien wat: Custerskamp, waar: EmsterEnk, 610, 17011116, 17020814, bron: , ¼, 910, 1/11, 23r, Heuclum, Johanna v (wed.) +, haar kinderen, verkochten aan, Brouwr, Gerrit Aertsen x, Henricks, Jannigien wat: Heucloms kampje, waar: ? ?, 16880114, 17020814, bron: ¼, 910, 1/11, 23r, Cornelissen, Verhagen (bakker), bezwaarde tbv, Gerritsen, Roelef (timmerm) x, Peters, Lijsbet wat: huis en hof, waar: tegenover de kerk, 150, 17020824, 17020907, bron: , ¼, 910, 1/11, 23v, Brouwr, Hermen Peters x, Dijcks, Mechtelt, verpandschapten aan, Rijnvis, Johanna (wed.v), Coopsen, Jannes (zal.) wat: ½ v Aert Beerts erf, waar: ?, 400, 17031009, 17031026, bron: , ¼, 910, 1/11, 23v, voor 1 jaar Knies, Tobijas x, Hafcamp, Barta, bezwaarden tbv, Gerrits, Wijne x, Nojen, Grijetjen wat: part v Viesen erf, waar: aan het Fleerveld, 100, 17050224, 17050406, 17380613 bron: , 1/3, 910, 1/11, 24r, aangeërfd v Haftcamp, Gosen (zal.) Timmerman, Aert, eigendomsverklaring?, wat: huis, waar: EperDorp, 17061122, bron: , ¼, 910, 1/11, 24r, Hoolwarff, Gerrit van +, Hoolwerff, M v (wed.), 4, verkochten in erfkoop aan, Nuck, Cornelis , wat: "6 sch rogge rente; kerk Epe", waar: , 130, 17061129, 170?0310, bron: , ½, 910, 1/11, 24r, erven v Aeltsen, Gerrit (Elburg) Gerritse, Jan (kleerm) x, Martens, Meintje, stelden tot onderpand tbv, Geerlichs, Eva, wat: huis en hof, waar: EperDorp, over het kerkhof, 200, 170701??, 17070311, bron: , 1/3, 910, 1/11, 24v, Reutgers, Wessel x, Bernts, Megteltien, bezwaarden tbv, Steenbergen, Johan Beeldsn. ,
12
wat: huis en hof, waar: EperEnk, tegenover land de Copal, 60, 17050912, 17070128, bron: , 1/3, 910, 1/11, 24v, 17180815: obligatie doorverkocht Spaens, Hermtjen (wed.v), Cleeft, Herbert v (zal.), verkochten aan, Roelef, Gerrit +, Gerrits, Roelef (vader) wat: de Veenweide, waar: ?, 200, 17070530, 17070602, bron: , ½, 910, 1/11, 25r, zuid:eigenaren den Esschert Vorstelman, Warner W x, Elberts, Annetjen, langstlev testament, wat: , waar: , 17071120, bron: ½, 910, 1/11, 25r, actum Harderwijk Jans, Desemer x, Lambers, Aerten, verpandden aan, Armen tot Epe, wat: 3 sch zaail, waar: ZuukerEnk, 240, 17080127, 17090311, bron: , ¼, 910, 1/11, 25v, voor 6 jaren Smidt, Gerrit Aerts x, Albers, Henrickien, verpandden aan, Armen tot Epe, wat: akker zaail, waar: EperEnk, 50, 17080324, 17090311, bron: , ¼, 910, 1/11, 25v, voor 3 jaar Coenders, Henrick x, Aerts, Swaentien, verpandden aan, Armen tot Epe, wat: huis, hof, kampje zaail, waar: Zuuk, 150, 17080119, 17090311, bron: , ¼, 910, 1/11, 25v, voor 6 jaar Henricks, Albert x, Willems, Dierckien, verpandschapten aan, Armen tot Epe, wat: weide de Hoeve, waar: Emsterbroek, in de Widthagen, 150, 17080101, 17090311, bron: ?, 910, 1/11, 26r, voor 6 jaar Daendels, Jan x, Willems, F…metje, verpandden aan, Armen tot Epe, wat: weide, 2 akkers, waar: Vemde, EperEnk, EmsterEnk, 450, 17080330, 17090311, bron: , 1/3, 910, 1/11, 26r, "voor 6 jaar; oost: geestelijke goederen van Zwolle" Horst, Jan Lambers, verpandschapte aan, Horst, Jan Lambers, wat: ¾ v Jac Jans weide, 1 sch zaail, waar: Wissel, EperEnk, 250, 17080125, 17090311, bron: , 1/3, 910, 1/11, 26r, voor 6 jaar Weust, Claes Toenissen de x, Henrichs, Lysien, verpandschapten aan ?, wat: huis, hof, kampje land, waar: Wissel, 150, 17080120, 17090311, bron: , ¼, 910, 1/11, 26v, "voor 6 jaar; Herengoed" Henricks, Grijetie, verpandschapte aan, Armen tot Epe, wat: ? v huis en hof en zaail, waar: op de Ham, 150, 17080125, 17090311, bron: , ¼, 910, 1/11, 26v, voor 6 jaar Hoeve, Gerrit Clase (schoenm)x, Stevens, Geertruit, bezwaarden tbv, Erven v Hermen Nuck, wat: huis, weide, 3 sch zaail +2, waar: Epe(DorperVeen), LaarEnk, 1400, 17090219,
13
17090513, bron: , ¼, 910, 1/11, 26v, Arens, Roelef x, Berents, Lijsbert, bezwaarden tbv, Erven v Hermen Nuck, wat: erf en goed, en erf Vossenbr, waar: bij het Hul, 200, 17091210, 17090123, 17261028 bron: , 1/3, 910, 1/11, 26-1r, Willemsen, Henrick x, Engelen, Jentien, bezwaarden tbv, Erven v Hermen Nuck, wat: huis en hof, 3½ sch bouwl, waar: achter de kerk, BurgerEnk, 300, 17100503, 17100618, 17220907 bron: , 1/3, 910, 1/11, 26-1r, Broeckhuijsen, Jan, peinding/legde beslag op , Vooght, Michel de, wat: kamer en hof, waar: EperDorp, 389 1710??15, bron: , 1/3, 910, 1/11, 26-1r, Brouwr, Jan Gerritsen x, Helmigs, Geertje, verkochten aan, Brouwr, Peter Jansen x, Lambers, Egbertie wat: 10-tal percelen + gonst, waar: oa in de Gr en Kl Pandschapskamp, 400, 17110126, bron: , ¾, 910, 1/11, 26-1r, ?, verkocht aan, Lamberts, Jan, wat: akker zaail, waar: EmsterEnk, op de Schelberg, 50, 17081228, 17110312, bron: , ¼, 910, 1/11, 27v, Brouwr, Hermen Peters x, Dijcks, Mechtelt, bezwaarden bij vestenis tbv, Erven v Hermen Nuck, wat: huis, hof, brouwerij +4, waar: om de Haverkamp, 1400, 17111021, 17111128 17?41120 bron: , ½, 910, 1/11, 27r, Henricks, Gerrit (onderscholt) x, Herms, Geertien, verkochten aan, Martens, Henrick x, Stevens, Jentien wat: huis en hof, waar: ?, 800, 17081207, 17130321, bron: , ¼, 910, 1/11, 27r, Gerritsen, Gerrit (verver), verpandschapte aan, Hueclom, Hermanda van (wed), Isendoorn (ontv.)(zal.) wat: huis en hof, waar: Epe, 135, 17090623, 17130321, bron: , ¼, 910, 1/11, 27r, Martens, Henrick x, Stevens, Jentien, verkochten aan, Lambertsen, Jan x, Lambers, Jentien wat: huis en hof, waar: EperDorp, 645, 17130313, 17130331, bron: , 1/3, 910, 1/11, 27v, Mouwen, Johanna Jurana +, onmundige zoon Otto, verkochten aan, Roelofs, Gerrit x, Aers, Aertjen +2
14
wat: huis, berg, akkers zaail +5, waar: EmsterEnk, WeusterVeen, 1254, 17131227, 17140719, bron: , 1/3, 910, 1/11, 27v, Helmigs, Hendrik x, Hendrix, Marritjen, bezwaarden tbv, Vos, Teunis x, Roelofs, Jannitjen wat: kampje zaail, waar: kerspel Epe, 50, 17130317, 17140719, bron: , 1/3, 910, 1/11, 28r, Brouwer, Herm. Peters x, Dijckx, Megtelt, verkochten aan, Hendrix, Willem x, Jans, Hendrickien wat: akker zaail, waar: Binnenste LaarEnk, de Hoge Weert, 140, 17030403, 17161025, bron: , 1/3, 910, 1/11, 28r, aangekocht v erven J.Soolen Gerritsen, Willem x, zijn vrouw, bezwaarden tbv, Gerritsen, Dierck (knecht), wat: huis en hoppenhof, waar: Epe, 70 171402??, 1714??25, bron: , ¼, 910, 1/11, 28v, Nuck, Corn. +, Erven v Hermen Nuck, gaven in erfpacht aan, Willems, Jan (timmerman) x, Willems, Mariken wat: stuk land, waar: bij het Fleerveld pacht: 15, 17141017, 17150316, bron: , ½, 910, 1/11, 28v, Buss, Antoni ten x, Satinck, Arnolda, verbonden tbv, de Armen v St. Antoni tot Epe, wat: ? v erf en goed de Cappert, waar: Ampt Epe en Oene, 150 + 200, 17150524, 17150530, 17200713 bron: , ½, 910, 1/11, 29r, Brouwer, Herm. Peters x, Dijx, Megtelt, verpandschapten aan, Isendoorn, Hend van (ontv.), wat: 6 sch bouwl, waar: aan de Haverkamp, 420, 17130523, 17150530, bron: , 1/3, 910, 1/11, 29v, voor 3 jaar Smit, Gerrit Aarts x, Albers, Hendrickien, bezwaarden tbv, Timmerman, Roeloff Gerrits, wat: ½ huis, 2 x ½ hof, schuur, waar: EperDorp, bij het kerkhof, 100, 17150102, 17150530, bron: , 1/3, 910, 1/11, 29v, Smit, Gerr. Aertse x, Albers, Hendrickien, verkochten aan, Feijt, Andries x, Albers, Geurtien wat: ½ v kampje zaail, waar: EperEnk, 60, 17140629, 17151210, bron: , 1/3, 910, 1/11, 30r, Gerrits, Steven (Elburg) x, Gerrits, Gerriten, verkochten aan, Gerritsen, Jan (broer), wat: 2 obligaties, waar: , 175, 17160831, 17160911, bron: , 1/3, 910, 1/11, 30r, actum Elburg Koopman, Lambert x, Aelbers, Gerretien, verpandden aan, Vos, Theunis x,
15
Roeloffs, Jentien wat: 1½ sch zaail, hof, waar: EperEnk, EperDorp, 100, 17160910, 17161107, 17200306 bron: , ½, 910, 1/11, 30v, voot 6 jaar Smidt, Gerrit Aerts x, Aelbers, Henderijck., verkochten aan, Kleeff, Derck Jacobsen van x, Gerris, Steijntien wat: ½ v huis, hof, 2 akkers zaail, waar: EperDorp, EperEnk, 300, 17151214, 17161213, bron: , ½, 910, 1/11, 30v, Wijssel, Bernt Janse van x, Raalte, Agneta van, verkochten aan, Rhede, Margareta van (wed.v.), Isendoorn (zal.) wat: ½ huis, papiermolen, schuur, waar: Emst, aan de Smallert, 1500, 17170111, 17170310, bron: , 1/3, 910, 1/11, 31r, op grond en water vrouw v Cannenburg Gerritsen, Jan x, Martens, Weijntien, 3, verkochten aan, Arijansen, Woelbert (papierm.) x, Brouwers, Willemina wat: weide, waar: kerspel Epe, 130, 17170315, 17170420, bron: , 1/3, 910, 1/11, 31r, extra borg Avercamp, Johanna (wed.) +, Heerde, H van (zal.), verkochten in erfkoop aan, Wijnen, Osewald (Hattem) x, Tonneman, Catarina wat: het recht v collatie etc van, waar: de Lieve Vrouwen Vicarie, Epe ?, 17140825, 17171201, bron: , ½, 910, 1/11, 31v, via erfenis verkregen Busch, Antoni ten x, Satinck, Arnolda Fl., bezwaarden tbv, St. Aentonien in Epe, wat: ? vd Grote+de Cl. Horstakker, waar: EperEnk, 60, 17190319, 17180525, 17200713 bron: , ½, 910, 1/11, 31v, Steenbergen, Jan Beeltsnijd x, Noort, Geert. S opten, verkochten aan, Jansen, Gerrit (Epe) , wat: goedje de Copalle, obligatie, waar: Dijkhuizen, in het Eperveld, 565 + 60, 17180815, 17180817, bron: , 1/3, 910, 1/11, 32r, van de dd 17050912 Dirx, Rijck x, Coenders, Dirckien, verkochten aan, Kleeff, Berent Dirck van, wat: akker zaail, waar: LaarEnk, Kamp Hasestreuken, 130, 17190117, 17190131, bron: , 1/3, 910, 1/11, 32v, Coopman, Lamb. Lambers x, Hoeve, Gettitien A ter, verkochten aan, Feijt, Andries x, Hoeve, Geurtien Alb ten wat: ¼ v kampje zaail, waar: EperEnk, 45, 17181125, 17190131, bron: , 1/3, 910, 1/11, 32v, Wyellemes, Henderijck x, Engelen, Jentien, verpandschapten aan, Vrijdagh, Egb. Jansen x, Claesen, Albertjen
16
wat: akker de Schapen Beijte +1, waar: Binnenste LaarEnk, Lohuizen, 200, 17190307, 17190426, bron: , 1/3, 910, 1/11, 33r, "van Engelen (zal.; barbier) aangekomen;voor 6 jaar" Jansen, Hermtien (wed.v.), Cleeft, Herbert J v (zal.), verpandschapte aan, Vrijdagh, Egb. Jansen x, Claas, Aelbertin wat: stuk zaail de Houve, waar: Binnenste LaarEnk, 350 + 500, 17030122, 17190426, bron: , 1/3, 910, 1/11, 33v, voor 3 jaar Peterse, Gerrit (koster) x, Vorstelman, Egbertien J, verbonden tbv, Pijkeren, Deeuws Gerrits x, Brouwers, Aeltien Gerr. wat: weide, Voorste Claarb kamp, waar: omtrent de Claarbeec, de Haverk, 600, 17190805, 17190805, 17440907 bron: , 1, 910, 1/11, 34r, Bitter, Willem, besaat/legde beslag op, Raalte, Agneta v (wed J.Bitter)x, Wissel, Bernt Jans van wat: ? papierm, weil, ¼ v 1000 gld+2, waar: op Smallert, Limborgskamp, 17180530, 17190826, bron: , 1/3, 910, 1/11, 34v, "op grond en water vrouw v Cannenburg; werd koop" Bitter, Gerrit Waarenes x, Rede, Henderina van, verkochten aan, Bietter, Wijllem x, Schuurmans, Rickin wat: ¼ papierm, weil, ¼ v 1000 gld+3, waar: Ampt Epe, 700, 17190620, 17210806, bron: , 1/3, 910, 1/11, 34v, Busch, Anthoenij + Wessel ten+, Busch, Gerharda ten, schuldig aan, Eerten, Johan van x, Walbers, Anna wat: onderp.½ erf de Cappert +2, waar: 3 x 600, 17191023, 17191027, bron: , 1, 910, 1/11, 35r, Loo, Aerent van, testament tbv , Loo, Lamberts +, Loo, Haarmen van +2 wat: zijn goederen, waar: op Veluwe gelegen, 17160727, 17191104, bron: , ¼, 910, 1/11, 35v, zie protocol Doornspijk Khrijns, Drijes Aelbers x, Dijckx, Henderijckin, verkochten aan, Rademaker, Henderijck Toenis, wat: huis en hof, waar: EperDorp, 366, 17191009, 17191009, bron: , 1/3, 910, 1/11, 35v, Crins, D A(lbers), Dijckx, Henderijckin, verkochten aan, Brouwr, Aert Gerritsen, wat: ? v zaail de Huijeren, waar: omtrent EperDorp, 350, 17191009, 17191111, bron: , 1/3, 910, 1/11, 36r, Crijns, Drijes Aelbers x, Diecx, Henderijen, verkochten aan, Gerritsen Aert x, Voorstelmans, Elijeseb.J wat: de Grote Dijckx hof, waar: omtrent EperDorp, 180, 17191009, 17191111, bron: , 1/3, 910, 1/11, 36r,
17
Diaconie van Epe, peinding/legde beslag op , Meur, Hend. Willems de +, Jans, Engele (borg) wat: 3 huizen, 2 hoven, zaail, waar: zuid: Pastorie Epe, bij de herder, 100, 17200205, 17200324, bron: , 1/3, 910, 1/11, 36v, Haverkamp, Lambert x, Henderix, Aeltien, verkochten aan, Isendoorn, Hend van (ontv.) +, zijn broer en zuster wat: 2 stukken + 3½ sch zaail, waar: Binnenste LaarEnk, 500, 17210514, 17210515, bron: , 1, 910, 1/11, 37r, Schoenmaker, Evert Teunis x, Kars, Teunisie, verbonden tbv, Voss, Teunis x, Roeloffs, Jentien wat: huis, hof en kuiphof, waar: kerspel Epe, 275, 17210515, 17210701, 17350307 bron: , ½, 910, 1/11, 37v, Dickx, Megteltin (wed.v.), Brouwer, Haarmen P(zal.), verkochten aan, Backer, Jan Lambersen x, Lambers, Jentjen wat: het Gemene Land, waar: EperDorp, 111, 17211127, 17220225, bron: , ½, 910, 1/11, 37v, Baronesse van Reede (wed.) +, haar drie kinderen, bezwaarden tbv, Sughtelen, Anna v (Deventer), wat: 100 mo hooi- en weil, waar: het Vossenbroek, 8500, 17210707, 17210709, 17470919 bron: , 1, 910, 1/11, 38r, Teunis, Hendric x, Teunis, Jennigien, verkochten aan, Hendrix, Luitien (dochter), wat: kamer, hoekje hof (tbv koe), waar: hoppeland, omtrent het Fleerveld, 50, 17140127, 17220620, bron: , ½, 910, 2/11, 38v, op de deel de brand leggen Janse, Hermen x, Cleeff, Aleijda B van, verpandden aan, Kleeff, Janna van, wat: ½ v stukje zaail, waar: EperBurgerEnk, 50, 17220621, 17220920, 17270317 bron: , ½, 910, 2/11, 38v, voor 3 jaar Hermens, Gertruit, verkocht aan, Feijt, Andries x, Albers, Geurtien wat: ½ akker zaail, waar: EperEnk, 68, 17220731, 17220920, bron: , 1/3, 910, 2/11, 39r, Haersolte, ..., verkocht aan , Leenhofs, Wouter van, wat: een vestenis + rente, waar: , 512, 17171110, 17221102, 17680603 bron: , ½, 910, 2/11, 39r, actum Zwolle Aelbers, Drijes +, Jans, Eijnb., 1, verpandschapten aan, Brouw., Aert Jansen x, Boeve, Annijen Klaas wat: ¾ v zaail de Schaankamp, waar: EperEnk, 170, 17220729, 17221204, 17660122 bron: , ¾, 910, 2/11, 39v, eerder al bezwaard met 230 gld
18
Bastiaen, Egb. Aelbers x, Aerts, Aeltien, verbonden tbv, Joncker, Aert Jansen (vader) +, Aertsen, Henderijck +3 wat: al onze ongerede goederen, waar: Ampt Epe, Werven, 1350, 17221203, 17221204, 17280205 bron: , 1, 910, 2/11, 40r, Kleeff, Jacob Derx van x, Hendrix, Bettien, verkochten aan, Hendrix, Jantien (wed.v.), Brouwer, Gerr.A. (zal.) wat: hofstede, waar: aan EperDorp, 1370, 17140822, 17230316, bron: , ½, 910, 2/11, 40v, Evers, Henderik, besaat/legde beslag op, Foren, Hellena van den , wat: ongereed goed, waar: , 1050, 17230410, 17230412, bron: , 1, 910, 2/11, 41r, Puttman, Adolf Henderijcks, peinding/legde beslag op , Wed v Loedewijck v Hattem, wat: erve aan de Vaassense weg+2, waar: Westendorp, EperDorp, 435 + rente, 17230403, 17230412, bron: , 1, 910, 2/11, 41v, van 900 + 600 gld Camphorst, Jan Berents x, Cornelis, Feemetjen, verpandschapten aan, Kerken Armen tot Epe, wat: huis en hof, waar: EperDorp, 300, 17230614, 17220629, bron: , 1/3, 910, 2/11, 42r, "voor 6 jaar; twee borgen" Rutgers, Derck, testament tbv , Armen van Epe +, Jansen, Grietien (meid) wat: , waar: , 17230616, 17230725, bron: , ¾, 910, 2/11, 42v, om bij hem te blijven Janssen, Henderick x, Berens, Megtelt, verbonden tbv, Juffr van Hierde +, Boemer, Aernolt wat: huis, hof, hooil, waar: Vaassenerbroek 2??, 17230908, 17231026, 17410501 bron: , ½, 910, 2/11, 43r, ivm achterstallige pachtpenningen Dijx, Megtelien (wed.) +, haar kinderen, verpandschapten aan, Pijckeren, Deeus Gerritsse x, Brouw., Aeltien wat: ½ v de Moesekamp, waar: ?, 150, 17231004, 17231026, bron: , ½, 910, 2/11, 43r, voor 6 jaar Willems, Hendrick x, Engelen, Jentien, verbonden tbv, Armen Diaconie Epe, wat: huis en hof, waar: EperDorp, 100, 17231130, 17240320, bron: , 1/3, 910, 2/11, 43v, Pietersen, Jan x, Hendrix, Magteltien, verbonden tbv, Douw, Margrieta Pieters, wat: ½ huis en hof de Bonerije +1, waar: aan de Laarstraat, de Otterweert, 500, 17240624, 17240717, bron: , 1/3, 910, 2/11, 43v, zie fol.34 EmsterEnk Eerten, Jan van x, Mollers, Anna, verkochten aan, Feijt, Andries x, Albers, Geurtien
19
wat: stuk zaail, waar: EperEnk, 140, 17240128, 17240826, bron: , 1/3, 910, 2/11, 44r, Haverca.., Lamb. Gerrits x, Henderickx, Aeltien, verkochten aan, Havercamp, Megteltin +, Havercamp, Maria Jans wat: ½ huis , hof, stukje zaail +1 , waar: EperDorp, op de Wolfskamp, 500, 17241120, 17241126, bron: , 1/3, 910, 2/11, 44r, Dijx, Megteltien (wed.) +, haar kinderen, verkochten aan, Pijkeren, Deeuws Gerrits x, Brouwers, Aaltien wat: zaail het Nieuwe Land, waar: EperEnk, 200, 17240812, 17250126, bron: , 1/3, 910, 2/11, 44v, Hermens, Geertruit, verkocht aan, Feijt, Andries x, Hoeve, Geurtien A ten wat: ½ zaail Hegemans stukje, waar: EperEnk, 110, 17250315, 17250317, bron: , 1/3, 910, 2/11, 44v, Brouwer, Willem (Epe) x, Dijckx, Aertien, verbonden tbv, Putman, H +, Erven v Adam Persoon wat: 6 sch de Kromme Akkers, waar: EperEnk, 17250406, 17250408, bron: , ½, 910, 2/11, 45r, Berents, Jan x, Berents, Jennigien, peinding/legden beslag op , Hoecklom, Derck van (overp), wat: de Elsbosch, 6 mo , waar: Oender Voorbroek, 200, 17250322, 17251231, bron: , 1, 910, 2/11, 45v, ivm verdiend loon 25 gld/jaar Lutken, Mettha Lucretia +, Lutken, Barta Eva, langstlev testament, wat: , waar: , 17260107, 17260315, bron: , ½, 910, 2/11, 46r, "actum Elburg; zie protocol Doornspijk fol.21" Zegeler, Nicolaas +, zijn twee zonen, verkochten aan, Kamphorst, Jan Berns x, Cornelis, Fenneken wat: huis en hof, waar: EperDorp, 325, 17230612, 17260908, bron: , 1/3, 910, 2/11, 46v, Schuirman, Egbert, testament tbv , Gerrits, Henderik (Epe) +, Henrik, Jan +1 wat: , waar: , 17150726, 17261204, bron: , 1, 910, 2/11, 47r, Reijnts, Bessel, legateerde tbv, Aeriens, Gerighjen etc, wat: , waar: , 85, 17251229, 17270122, bron: , 1/3, 910, 2/11, 47v, en 100 ducaten Reinssen, Bessel x, Harms, Gerrigien, langstlev testament, wat: , waar: , 17210110, 17270203, bron: , ½, 910, 2/11, 48r, Stevens, Geertrui (wed.v.), Hoeven, Claes G. (zal.), verkocht (opnieuw) aan, Erven
20
v Egb. Gerrits Schuirman , wat: huis, hof, wei- en hooil +2, waar: EperDorp, DorperVeen, LaarEnk, 1000, 17270211, 17270214, bron: , 1, 910, 2/11, 48v, "bepeinde was niet de eigenaar; 16841217:koop niet geprotocolleerd; zie fol.26v" Dompseler, Arnt van, verkocht aan, Roelefs, Gerrit (kerkmr) +, Aers, Aertjen wat: erf en goed de Rietbergh +1, waar: kerspel Epe, 2800, 17270320, 17270811, bron: , ½, 910, 2/11, 49r, Capelle, Fredrik Benjamin van, verkocht aan, Haersolte, Wilh van (Yrst) x, Lijnden, Johanna E van wat: erf de hoge en lage Esscher, waar: kerspel Epe, Oene en Nijbroek, 5300 172707??, 17270814, bron: , ½, 910, 2/11, 49r, Dijcks, Megteljen (wed.) +, haar kinderen, verpandschapten aan, Pijckeren, Deus Gerritsen x, Brouw., Aeltje wat: hoek in de Moskamp, waar: kerspel Epe, 100, 17271229, 17280205, bron: , ¾, 910, 2/11, 50r, voor 12 jaar Beerens, Jan (Wissel) x, Backers, Aengenis, verbonden tbv, Vos, Tuenis x, Roelefs, Jentin wat: huis,kampje+hof, 3 sch zaail+1, waar: EperDorp, Lohuizen, Hoge Enk, 600, 17271227, 17271228, 17320526 bron: , 1, 910, 2/11, 50v, Dijckx, Megteltje (wed.) +, haar kinderen, verpandden aan, Pickeren, Teus Gerritsen x, Brouw., Aaltje wat: hoek in de Moskamp, waar: van de oude paal dwars af op …., 100, 17250924, 17280205, bron: , 1/3, 910, 2/11, 51r, "strekkende van de oude paal dwars af; voor 12 jaar" Brouw., Egb. Albers Bastian x, Aerts, Aeltjen, verkochten aan, Jurryens, Toenis x, Goossens, Aeltjen wat: akkertje zaail, ½ mo hooil , waar: op de Haverkamp, Wapenv broek, 359, 17280202, 17280218, bron: , 1/3, 910, 2/11, 51v, Zijeffers, Everwin, verkocht aan, Feijt, Andries x, Albers, Gurtjen wat: akker zaail, waar: EperEnk, 180, 17280105, 17280218, bron: , 1/3, 910, 2/11, 51v, Wijck, Johanna Th van (wed.v.), Hattem, Lodew v (zal.), testament tbv , haar kindskinderen, wat: oa lenen huize Putten, waar: , 17211220, 17290128, bron: , 3, 910, 2/11, 52r, Beersen, Jan (Wissel) x, Backers, Angeniete, bezwaarden nog tbv, Vos, Tuenis x, Roelefs, Jentjen
21
wat: huis, hof met zaail, de Pirck+2, waar: EperDorp, Lohuizen, Wissel, 200, 17290423, 17290504, 17320526 bron: , 1, 910, 2/11, 53v, "17271227: bezwaard met 600 gld; zie fol.50v" Jans, Geertjen (wed.v.), Jansen, Jan (zal.), testament tbv , kinderen v dochters, wat: , waar: , 17280703, 17311207, bron: , 1, 910, 2/11, 54r, Berensen, Jan (Wissel) x, Backer, Agnita Jacobs, verpandschapten aan, (Lohuijsen), Gerrit Saenders v x, Ariens, Teunnisin wat: huis en hof, ½ erf, wei de Pirrik, waar: EperDorp, Dijkhuizen, Wissel, 1000, 17320514, 17320526, 17400916 bron: , 2, 910, 2/11, 54v, "voor 12 jaar; 17360303: huis en hof inkoop overgegaan" Hessels, Jan, bezwaarde tbv, Aerts, Reijntjen (wed.v.), Gosens, Brant (zal.) wat: Heerengoet, waar: ? 450 + 150, 16310802, 16750925, 16950521 bron: , ¼, 910, 2/11, 1r, Niersen Jans, Willem x, Henrickx, Jacopijn, bezwaarden tbv ?, wat: ½ land de Nije Kamp, waar: ?, 150, 16700720, 16760628, bron: , ¼, 910, 2/11, 1r, Wolters, Marija x, Lodewijcks, Geertruijt, verpandschapten aan, Drees, Jan (kerkmr. Vaassen), wat: stuk bouwland, waar: Niersen, tegeno. Braekers Schot, 225, 16660703, 16760816, bron: , 1/3, 910, 2/11, 1v, voor 9 jaar Jansen, Wolter, bezwaarde tbv, Loo, Johannes a (ds Vaassen), wat: erve Braeckers goed , waar: ?, 300, 16670214, 16760716, bron: , ¼, 910, 2/11, 1v, Roeloffen, Peter x, Henricks, Bartjen, verpandschapten aan, Westevelt jr, Willem van, wat: ? v erf en goed, 1¼ mo zaail+2, waar: Niersen, IJevers, 200 + 200, 16881001, 16881016, 17230910 bron: , ½, 910, 2/11, 2r, 17220404: obligaties doorverkocht aan Jan J Muller Bussel, Jannes van x, Gerrits, Freiijtie, verkochten aan, Keijenbergh, Henrick x, Jans, Annetien wat: ? deel hout, waar: Niersense of Vreebos ?, 16920215, 16990111, bron: , ¼, 910, 2/11, 2r, Logen, Henrick +, Henrix, Loog (zoon), bezwaarden tbv, Erven Hermen Nuck, wat: huis, hof, 14 mu land +1, waar: in de Nijuwers en Vaassensebroek, 800, 17091104, 17100123 + bron: , ¼, 910, 2/11, 2v, Logen, Hendrik x, Jacobs, Margrita, 6, stelden tot onderpand tbv, Erven Hermen Nuck,
22
wat: erf en goed, ¼ deel hout +3, waar: Niersen, Vreebos, 500, 17110101, 17110105, 17230910 bron: , ½, 910, 2/11, 2v, Petersen, Hermen (brouwer), bezwaarde tbv, Erven Harmen Nuck, wat: huis, brouwerij, Veenwei +3, waar: aan de Haverkamp, Oene, 1400, 17111029, 17111128, 17241120 bron: , 1/3, 910, 2/11, 3r, Broeckhuise, Bernt Abrams +, Goeijen, Jan de, 1, magescheid, erfdeling, wat: de oude papierm etc, waar: bij en omtrent Niersen, 17170828, 17171119, bron: , 1, 910, 2/11, 3v, Horst, Johan van der x, Minningen, Gerharda v, verkochten aan, Bussel, Albert van x, Biesenbroec, Henr van wat: ¼ hout, waar: in het Vreebos, Enckhout etc, 500, 17180716, 17180722, bron: , 1/3, 910, 2/11, 4r, Horst, Johan van der x, Minningen, Gerharda v, verkochten aan, Gerrits, Jannes (onderscholt) x, Hulshoff, Henrictien G. wat: ¼ hout, waar: in het Vreebos, Enckhout etc, 625, 17180716, 17180728, bron: , 1/3, 910, 2/11, 4v, Broekhuijsen, Beernd Abrah., stelde tot onderpand tbv, Montesaem, Jan Laureus, wat: papiermolen en getimmerte, waar: Niersen, bij J de Goeijens molen, 17190420, 17200528, 17210908 bron: , 1/3, 910, 2/11, 4v, Broeckhuijse, Berent Abrams x, Hulshoff, Johanna G., stelden tot onderpand tbv, Brant, Augustus x, Seppa, Clasina wat: 2 papiermolens c.a., hofstede, waar: Niersen, 1000, 17201125, 17201128, bron: , 1/3, 910, 2/11, 5r, Broeckhuise, Berent Aberams x, Hulshoff, Janna , 2, verkochten aan, Baronesse van Reede (wed.v), Ysendoorn, ...v (zal.) wat: 3 papiermolens c.a., waar: Niersen, 7600, 17210828, 17210908, bron: , 1/3, 910, 2/11, 5v, Rede, Margareta van (wed.) +, Isendoorn a Blois, .. V(zal.), 4, verbonden tbv, Sughtelen, Anna van, wat: erve en goed het Eijnde +1, waar: Niersen, de Hegge, 5000, 17211215, 17211215, 17330114 bron: , 1, 910, 2/11, 6r, Jans, Derck x, Floors, Geertien, verkochten aan, Floer, Gerrit x, Hendrix, Kundertien wat: huis, hof, zaail, waar: Westerbroek, 100, 17150101 ?, bron: , ¼, 910, 2/11, 6v, Oude Wigginc, Janne int +, Smit, Cornelis, 1, verkochten aan, Floer, Gerr x,
23
Hendrix, Kundertien wat: huisje, enig land, waar: Achter Enk ?, 17230411, 17230910, bron: , ¼, 910, 2/11, 6v, Onmundige kinderen van, Bernts, Goosen (zal.), verkochten aan, Floer, Gerrit x, Hendrix, Kundertien wat: land de Grote Hoeve +1, waar: NierserEnk, 351, 17230907, 17230910, bron: , 1/3, 910, 2/11, 6v, Oculij, Wijllem x, Mooij, Johanna de, bezwaarden tbv, Westerick, Willem (koopman)+, Paste, Bartholt L.B ten+1 wat: papiermolen en woning, waar: Niersen, 1716, 17220209, 17220211, bron: , ½, 910, 2/11, 7r, Broeckhuisen, Berent Aeberh x, Hulshoff, Johana, bezwaarden tbv, Pannekoek, Willem Reinders x, Beerens, Engeltien wat: huis, hof, 4 molder zaail +4, waar: Niersen, 1000, 17220623, 17320526, 17300729 bron: , 1, 910, 2/11, 7v, Jansen, Jentien +, onmundige kinderen, 1, verkochten aan, Jansen, Jan, wat: ? hout (met heide, rijs, veen), waar: in de Vreebos, 420, 17220423, 17221028, bron: , ½, 910, 2/11, 8r, Henderickx, Loogh x, Jansen, Jentien, 2, verkochten aan, Muller, Jan Jansen, wat: erf en goed, de Koekamp +2, waar: Niersen, 1500, 17220423, 17221028, bron: , ½, 910, 2/11, 8r, Floor, Gerrit x, Henderickx, Cuindertin, verkochten aan, Muller, Jan Jansen, wat: erf en goed, de Daalakkers +4, waar: Niersen, 1500, 17221007, 17221028, bron: , ½, 910, 2/11, 8v, Floeren, Gerrit x, Henderickx, Cundertien, verkochten aan, Muller, Jan Jansen, wat: part v ? hout(met heide, twijgen), waar: in de Vreebos, 420, 17221007, 17221028, bron: , ½, 910, 2/11, 8v, Hend., Loogh x, Jans, Jantien, verkochten aan, Cijeffers, Everwijn , wat: ? v zaail, v de Lege Kamp +1, waar: in de Hoeve, 200, 17221020, 17221129, 17371202 bron: , 1, 910, 2/11, 9r, Reijnders, Wijllem x, Broekhuisen, Engeltin B., bezwaarden tbv, Tulleken, Oswalt (Hattem) x, Tulleken, Josina Chr. wat: huis en hof de Branderije +1, waar: Niersen, 400, 17230509, 17230510, bron: , 1/3, 910, 2/11, 9v, Broeckhuisen, Beerent Aber x, Hulshoff, Janna Gerr., bezwaarden tbv, Bigge, Hend. Antoni (Elburg) x, Eben, Wobbina van wat: erfje, waar: Niersen, 425, 17230505, 17230520,
24
bron: , 1/3, 910, 2/11, 10r, aangekocht v Derck Gerrits Pannekoec, Willem Reijnders x, Broekhuis, Engeltien B, verbonden tbv, Cornelissen, Wolter x, Jansen, Jentien wat: ? hout, waar: in de Vreebos, Enkholt, 200, 17230616, 17230616, 17680604 bron: , ½, 910, 2/11, 10v, Broeckhuis, Bernt Abrams x, Hulshoff, Janna, verbonden tbv, Egbers, Driesien (wed.v.), Smit, Gerr.Harmsen (zal.) wat: ½ kampje zaail, waar: Niersen, 150, 17230717, 17230728, bron: , 1/3, 910, 2/11, 10v, Floer, Gerrit x, Hendrix, Cuine, verbonden tbv, Emmerick, A. C van (wed.v.), Gadelliere, Cl de (zal.) wat: erve en goet de Grote Hoeve+4, waar: Niersen en Emst, Westbroek, 500, 17230908, 17230920, 17360703 bron: 1½, 910, 2/11, 11r, Boumester, Heimen Jans x, Haefcap, Wilmina Adr., verbonden tbv, Sugtelen, Anna van, wat: Heerengoed Brouwers erve +3, waar: Niersen, Hongerstraat, Vaass.broek, 800, 17281201, 17290115, 17490206 bron: , 1, 910, 2/11, 12r, ook herberg de Jonas Boumester, Heimen Jans x, Aderians, Willemina, bezwaarden tbv, Suchutelen, Anna van, wat: weide, akker zaail, ? vd Jonas, waar: Niersen, 400, 17290501, 17290429, 17470912 bron: , 1, 910, 2/11, 12v, Broeckhuys, Berent Aberams , verkocht aan, Weesel, Hend van x, Adrians, Gertje wat: huis en getimmerte, waar: VaassenDorp, 350, 17300625, 17300729, bron: , ½, 910, 2/11, 13r, 17300726: bezwaard met 250 gld Tulliken, Oswald (Hattem), peinding/legde beslag op , Paennekoeck, Willem Reind x, Broeckhuijssen, Eng. B. wat: hofstede de Branderije, waar: Niersen, 64, 17300812, 17301030, bron: , 1, 910, 2/11, 13v, ivm achterstallige rente Broekhuijsen, Beerent Aberams, bezwaarde tbv, Lenverinck, Joseph, wat: 4 mo weide, ½ zaaikamp, waar: Niersen, 500, 17320509, 17320526, bron: , ½, 910, 2/11, 14r, Ockelij, Willem, besaat/legde beslag op, Luenick, Wilmen Hendr x, Jansen, Gertjen wat: deel papiermolen, waar: ?, 17320730, 17320701(!), bron: , 1, 910, 2/11, 14v, Schrassert, Clementia (wed.v.), "Heuclum, .. (overp; zal.)", verpandde aan, Erven v Cornelis Nucke, wat: ¼ v VemderEnks tiend, waar: , 1500, 16670702, 16750919,
25
bron: , 1/3, 910, 2/11, 1r, "Vemde; 16770810; in koop veranderd" Willemsen, Gerbert x, Everts, Lubberickien, bezwaarden tbv, Armen van Epe, wat: ½ huis en het Kampjen, waar: ?, 25, 16620306, 16761026, bron: , 1/3, 910, 2/11, 1r, Jacobsen, Cornelis +, Hermens, Annelien, bezwaarden tbv, Armen tot Epe, wat: hof, waar: ?, 25, 16630729, 16761026, bron: , ¼, 910, 2/11, 1v, Gerritsen, Hendrick x, Gerritsen, Jenne, bezwaarden tbv, Armen tot Epe, wat: zaail, waar: DijkhuizerEnk, 50 166112??, 16761026, bron: , ¼, 910, 2/11, 1v, Jordens, Jan (bode Deventer) +, zijn kinderen, bezwaarden tbv, Egberts, Evert x, Bruenis, Gryetijen +5 wat: erf en goed, waar: op de Horst, oost de Grift, 1050, 16760928, 16770521, bron: , ¼, 910, 2/11, 2r, Jordens, Jan (bakker Deventer)+, zijn kinderen, bezwaarden tbv, Cellarius, Johannes, wat: erf en goed, waar: op de Horst, 1000, 16621126, 16771126, 16800814 bron: , ¼, 910, 2/11, 2r, 16770905:peinding Warmeloo, Gerrit van, peinding/legde beslag op , Jordens, Jan (bode Deventer) , wat: erf en goed, waar: op de Horst, 1000, 16771109, 17680518, bron: , ¼, 910, 2/11, 2r, Cellarius, Johannes x, Limburgh, Johanna v, gaven verwin over aan, Kinderen v Jan Jordens, wat: erf en goed, waar: op de Horst, 700, 16800814, 16800916, bron: , ¼, 910, 2/11, 2r, 16950902: recht van 700 gld doorverkocht Horst, Claes Diercks x, Aerts, Jurien, verpandden aan, Dibben, Jacop x, Aerts, Dierckien wat: 4 mo weide, waar: Dijkhuizen, oost de Grift, 325, 16780304, 16790104, bron: , ¼, 910, 2/11, 2v, Cornelissen, Teunis x, Berens, Janna, verpandden aan, Diercks, Aert x, Gijsberts, Williemken wat: de Achtersten Willemshof, waar: Norel, 100, 16461109, 16790104, bron: , ¼, 910, 2/11, 2v, 100 daalders ipv 100 gld Horst, Claes Derx x, Aerts, Jurrijen, verpandschapten aan, Ruijter, Aert Lamberts x, Daems, Henderickien wat: 3 akkers zaail, waar: DijkhuizerEnk, etc, 274, 16780427, 167?0304, bron: , 1/3, 910, 2/11, 3r, voor 6 jaar Limburgh, Johanna v (wed.v), Selarius, Johannis (zal.), verkocht aan, Hattem, Lodewijck van,
26
wat: vestenisbrief, waar: , 700, 16990112, 16991122, 16961127(?) bron: , 1/3, 2/11, Jornes, Jan (bode Deventer), verkocht aan, Lubbers, Henrick x, Aers, Maritien wat: ¼ v een weidje, waar: Vemderbroek ?, 16750803, 16790528, bron: , 1/3, 910, 2/11, 3v, Isendoorn, Peter Wolter van x, Morra, Maria, bezwaarden tbv, Vermeer, Johannis C (Zwolle), wat: erf en goed Horst, waar: Dijkhuizen, 700, 17010404, 17010501, 17270811 bron: , 1/3, 910, 2/11, 3v, Horst, Claes Dercks x, Aerts, Jorrien, verkochten aan, Lubbers, Henrick x, Aers, Maritien wat: weide het Bosien, waar: Dijkhuizen, zuid: J Jordens (bakker) ?, 16790128, 16790528, bron: , ½, 910, 2/11, 4r, Beerents, Maria, verpandschapte aan, Roelofs, Dries, wat: ½ mo land, waar: in Allemanskamp, 80, 16590820, 16791020, bron: , ¼, 910, 2/11, 4r, Zanders, Jan x, Gerrits, Martentjen, verpandden aan, Isendoorn, Henrick van x, Hoeclum, Hermelina v wat: ? v weide, waar: Vemderbroek, 200, 16820919, 16820927, bron: , 1, 910, 2/11, 4v, voor 6 jaar Stevensen, Derck x, Arents, Grijetjen, bezwaarden tbv, Jansen, Berent (papiermaker) x, Hussen, Jannetjen van wat: 3 akkers zaail Leendersland, waar: NoorlerEnk, 100, 16880211, 16880229, 16930306 bron: , 1/3, 910, 2/11, 5r, Egberts, Drees x, Egberts, Aertien, bezwaarden tbv, Nuck, Cornelis +, Wed v Hermen Nuck wat: ¼ v huis, hof het Cromhougs +1, waar: Dijkhuizen, 900, 16901204, 16910512, bron: , ¼, 910, 2/11, 5r, Aerts, Jurientjen (wed.) +, Horst, Dierck, 3, bezwaarden tbv, Ruijter, Aert Lambertsen x, Daems, Henrickien wat: weide, ¾ mo rogland, waar: Dijkhuizen, Vemderbroek, 137, 16830305, 16920827, bron: , ½, 910, 2/11, 5v, Munnen, Jan van (Kampen) x, Bloenders, Elisabet, verkochten aan, Feijts, Johanna + Margrijta +, Feijts, Elijsabeth wat: huis, hof, 5 akkers zaail +6, waar: Dijkhuizen, bij de Grift, 1250, 16980427, 16980727, bron: , ½, 910, 2/11, 5v,
27
Boven, Jan Jansen van x, Roelefs, Luidtjen, bezwaarden tbv, St.Tuenis Armen Gilde Epe, wat: ½ v papiermolen c.a, waar: oost de Dulinck, 210, 17000316, 17000429, 17180429 bron: , 1/3, 910, 2/11, 6r, Stuierman, Albert (Coeverden), verkocht aan, Nuck, Cornelis , wat: weidje, waar: , 151 1701????, 17020322, bron: , ¼, 910, 2/11, 6r, Henricks, Berent x, Abrahams, Merrij, verkochten aan, Nuck, Cornelis +, Nuck, Peter wat: 1 mu bouwl, 1+2 sch land +4, waar: VemderEnk, Norel, Tongeren ?, 16890424, 17020324, bron: , ½, 910, 2/11, 6v, ook een plaggeveld Henricks, Aert (timmerman) x, Jans, Jannigien, verkochten aan, Erven v Hermen Nuck, wat: kampje zaail + bos, waar: ?, 250, 17060901, 17061122, bron: , ¼, 910, 2/11, 6v, Egberts, Merrij +, haar broer, bezwaarden tbv, Erven v Hermen Nuck, wat: ¾ mo hooil, ½ v akker, erf +3, waar: DijkhuizerEnk, Heerde, 1000, 17061020, 17061122, bron: , 1/3, 910, 2/11, 7r, Boven, Jan Jans van x, Roelefs, Luidtjen, bezwaarden bij vestenis tbv, Heuclum, Hermanna v (wed.v.), Isendoorn, Henr v (zal.) wat: huis, hof, papiermolen +2, waar: Heetkamp tegenover de Bijsterbos, 340, 17060329, 17061230, 17230130 bron: , 1/3, 910, 2/11, 7r, Grave, Aert Jansen +, Aerts, Aelbert (zoon), verkochten aan, Vorstelman, Drees Jacops x, Evers, Ese wat: het Heerde weidje, waar: over de Grift, 125, 17100211, 17100212, bron: , 1/3, 910, 2/11, 7v, Toenis, Swaentien (wed.v.), Daems, Wermelt (zal.), bezwaarde tbv, Erven v Hermen Nuck, wat: huis, 2 hoven, 3 sch zaail +2, waar: Horsterhoek, Westendorp, 600, 17100410, 17100618, 17420105 bron: , 1/3, 910, 2/11, 7v, Gerberigsen, Gerrit x, Peters, Ger..ten, bezwaarden tbv, Wit………., Gerrit, wat: huis en 2 hoven, waar: Vemde, 100 17??0421, 17130403, 17261216 bron: , 1/3, 910, 2/11, 7v, Proper, Hermannus +, Marrevelt, Jan, 2, verkochten aan, Hulshof, Joaghim x, Warners, Johanna wat: stukje land, waar: Niersen, aan Will. Oculi papierm, 30, 17130302, 17150704,
28
bron: , 1/3, 910, 2/11, 8r, Theunis, Swentien (wed.), Dams, Warmelt (zal.), verkocht aan, Forsselmaen, Jacob D x, Jans, Henderickien wat: akker zaail, hoekje hof, waar: Dijkhuizen, 370, 17220615, 17231026, bron: , ½, 910, 2/11, 8r, Logen, Henr x, Jacobs, Margrieta, 6, verkochten aan, Hulshoff, Joachim +, Broeckhuis, Bernt Abr. wat: weide, waar: Niersen, 300, 17150410, 17150604, bron: ?, 910, 3/11, 8v, Theunis, Swentien (wed.v.), Daems, Wermelt (zal.), verkocht aan, Theunis, Jan x, Aerts, Knelesin wat: ½ kamp hooil de Broeksweide, waar: Emsterbroek, 92, 17220616, 17231026, bron: ½, 910, 3/11, 8v, Cruuus, Wijghman Aelbers x, Henrix, Marritien, bezwaarden tbv, Erven v Hermen Nuck, wat: 2x een ? van een erf en goed, waar: Vemde en Wissel, 600, 17151004, 17151205, bron: , 1/3, 910, 3/11, 9r, gekocht van de ouders Kapitein Lt Isendoorn x, Toers, Maria, verkochten aan, Putten, Jan Tijmens van x, Jacobs, Annetie wat: 2x akker zaail, waar: VemderEnk, 375, 17150927, 17180423, bron: , 1/3, 910, 3/11, 9v, Isendoorn, Marten van x, Hoeclum, Johanna C v, verpandschapten aan, Isendoorn, Henr van (neef) , wat: 3 molder zaail, waar: Vemde, 1000, 17170601, 17180812, bron: , 1/3, 910, 3/11, 10r, "deels Heerengoed; voor 6 jaar" Isendoorn, Peter Wolter van x, Tours d'Morra, Maria, stelden tot onderpand tbv, Isendoorn, Henr van x, wat: erve en goed, 4 mu zaail, waar: op de Horst, DijkhuizerEnk, 1150, 17180805, 17180812, 17270811 bron: , ½, 910, 3/11, 10v, Coornelis, Gerrit x, Peters, Henderikin, verpandschapten aan, Pyckeren, Deuwes Gerrits x, Brouwr, Aeltjen Gerrit wat: ½ mu zaail, 1 sch zaail, waar: DijkhuizerEnk, 110, 17220801, 17231127, bron: , ½, 910, 3/11, 10v, Boven, Jan Jansen v(papierm) x, Roelofs, Luitien, verbonden tbv, Wed.Adriaen Lambers (Deventer) , wat: papiermolen c.a., de heetk. +2, waar: Vemde, oost:Dullinck, 1200, 17230201, 17230201, 17320331 bron: , ½, 910, 3/11, 11r,
29
Gerrebrigs, Gerrit x, Teunis, Gerritie, verkochten aan, Erven Adam Persoon, wat: huis, land, waar: Vemde, 250, 172611??, 17261216, bron: , ½, 910, 3/11, 11v, IJsendoorn, Hend van (Ontv) +, zijn broers en zussen, peinding/legden beslag op , Wed. Peter Wouter v IJsendoorn, wat: erf, goed de Horst +3, waar: Dijkhuizen, VemderEnk, 17240814, 17240816, 17270811 bron: , 1, 910, 3/11, 12r, meijer Jan Jansen vd Eschert Iysendoorn, Hend v (ontvanger) , stelde tot borg, wat: zijn goed, erf en erf de Gorris, waar: Vemde, de Lobrink, Vaass.broek, 17241120, 17250202, bron: , 1/3, 910, 3/11, 12v, Evers, Wolter, verkocht aan/bezwaarde, Wolters, David x, Henderickx, Geijssin wat: huis, hof, kampje land, waar: Vemde, 50, 17131209, 17250218, bron: , 1/3, 910, 3/11, 13r, Wolters, Davidt x, Henderickx, Gesin, verpandschapten aan, Diaconie tot Epe, wat: huis, hof, kampje zaail, waar: Vemde, 100, 17310501, 17310526, bron: , 1/3, 910, 3/11, 13v, voor 6 jaar Jansen, Jan x, Gerrits, Bathien, langstlev testament, wat: , waar: wonende op de Oosterhof, 16860902, 17271018, bron: , 1, 910, 3/11, 14v, Past, Beerent ten (Deventer), peinding/legde beslag op , Roelefs, Luijtien (wed.v), Boven, Jan van (zal.) wat: papiermolen c.a., de Hietk. +2, waar: Vemde, oost Dullinck, 996, 17300925, 17300928, 17320331 bron: , 1, 910, 3/11, 15r, wegens gekochte lompen Roeloffs, Luytjen (wed.) +, Jans, Aaltjen (dochter), 4, stelden tot onderpand tbv, Reint, Johanna Henderix, wat: papiermolen c.a., de Hetk. +3, waar: Vemde, oost Dullinck, 2400, 17320317, 17320331, 17501218 bron: , 1, 910, 3/11, 16r, Jellis, Evert x, Cornelis, Marrickjen, verpandschapten aan, Isendoorn, Henrick van x, Heuckelum, Hermelina v wat: 2 akkers zaail, ? v weil, waar: Norel, in Egbertskamp, over Grift, 230, 16811208, 16820530, bron: , 1/3, 910, 3/11, 1r, Norel Zanders, Jan x, Gerrits, Martentjen, verkochten aan, Isendoorn, Henrick van x, Hoeclum, Hermelina v wat: 4 + 2 akkers zaail, kampje land, waar: Norel, in Egbertskamp ?, 16820919, 16820927, bron: , 1/3, 910, 3/11, 1v, en bezwaard met 200 gld
30
Convent Bethleim Zwolle, betaalde aan, Reeckeninge v Gelre, wat: Keizersgoed aan Bijsterbosch, waar: Norel, 2, 16271102, 16821109, bron: , ½, 910, 3/11, 2r, betaald 12 olde grooten Stevensen, Dierck (vd Rijetb.) x, Aerts, Grijetien, verpandschapten aan, Jacobs, Tijmen x, Copers, Aeltien wat: 2 Weijdt Akkers, waar: Convent Bethleim Zwolle rondom, 100, 16900506, 16910513, bron: , ¼, 910, 3/11, 2r, "Rijetbergh, segge den Bijsterbos; voor 3 jaar" Aelts, Grijetien (wed.v.), Stevensen, Diercks (zal.), 2, verpandschapten aan, Diercks,Steventien +, Diercks, Jenneken(zus) wat: zaail de Hoge Kamp+ Twillert, waar: Norel, 330, 16910514, 16910516, bron: , ½, 910, 3/11, 2v, voor 6 jaar Jansen, Jan (vd Oosterhof) x, Gerrits, Betjen, 3, verkochten aan, Nuck, Cornelis (koopman), wat: stuk land de Vree, waar: ?, 400, 17000410, 17020324, bron: , ¼, 910, 3/11, 2v, Driessen, Crijn + Albert +, Driessen, Bernt (broer), 1, verkochten aan, Vrijdag, Claas Egbers, wat: 6 sch zaail de Gruthof, waar: ?, 275, 17210416, 17220903, bron: , 1/3, 910, 3/11, 3r, Broeckhuisen, Ambrosius, verkocht aan, Coornelis, Thrintjen (wed.v.), Pieters, Gerrit (zal.) wat: kampje zaail de Vree, waar: Norel, 200, 17290729, 17300221, bron: , 1/3, 910, 3/11, 3r, Bloemert, Jacobus x, Beek, Johana van der, verkochten aan, Broekhuisen, Ambrosius, wat: kampje land, Gaarsten hof +10, waar: Norel, Vemde, DijkhuizerEnk etc, 500, 17130716, 17300224, bron: , 1/3, 910, 3/11, 3v, ook een plaegeveld Broeckhuisen, Aembrosius Ab +, zijn drie kinderen , verkochten aan, Peters, Gerrit x, Coornelis, Trijentjen wat: 3 sch zaail met gerst en hofje, waar: Norel, op de Olde Huiskamp, 179, 17220217, 17300226, bron: , 1/3, 910, 3/11, 4r, Coornelis, Jacob (bruidegom) +, Drijes, Betjen (bruid), as huwelijk(svoorwaarden), wat: , waar: , 17240401, 17310226, bron: , 1, 910, 3/11, 4v, Andries, Hermtjen (wed.v.), Warners, Marten (zal.), verpandde aan, Peters, Hendrick x, Aerts, Jenneken wat: huis, hof, ¼ v weidje, waar: Zuuk, Emst, oost het Lintgoor, 200, 16550604,
31
16750923, 16890217 bron: , ½, 910, 3/11, 1r, ZuukerGilde Schuijrman, Jan Gerrits, verpandde aan, Reiners, Gerrit, wat: ? v 1mu + v 1 sch zaail, waar: ?, 225, 16561220, 16750923, bron: , ¼, 910, 3/11, 1r, Reijners, Hore… Lambert x , Gerritsen, Jenneken, verpandden aan, Reijners, Gerrit x , wat: ? v roggekamp+¼ akker zaail, waar: in de Roste, 240, 16350610, 16750923, bron: , ¼, 910, 3/11, 1v, Hagedoorn, Lambert Jansen x, Aerts, Betta, verpandden aan, Gerrits, Jan x, Schuijrmans, Marri G. wat: de Gardakker, waar: ?, 210 1635????, 16750923, bron: , ¼, 910, 3/11, 1v, Hagedoorn, Aert Lambertsen x, Jacobs, Willemtien, verpandden aan, Dijck, Hendrick x, Aerts, Neeltjen wat: 3 akkers land, waar: ZuukerEnk, n. de Hamerbrink ? 1675????, 16760621 + bron: , 1/3, 910, 3/11, 2r, voor 7 jaar Hagedoorn, Aert Lambertsen x, Jacobs, Willemtien, verpandschapten aan, Biggse, Cornelis (scholtis Epe), wat: 4 akkers land, waar: ZuukerEnk, 455, 16830109, 16830110, 16950320 bron: , 1/3, 910, 3/11, 2r, 16950320: in koop overgegaan Coers, Hermen Wilems x, Jacops, Bette, verpandschapten aan, Brouwr, Pijter Gerrits x, Hermens, Willemken wat: hoppen hof, waar: Oosterick, oost wed. Jan Jordens, 160, 16500107, 16780809, bron: , 1/3, 910, 3/11, 2r, Jans, Joost x, Jans, Fenne, verpandschapten aan, Hoeve, Gerrit (schoenmaker) x, Sens, Lambertijen wat: huis en hof, waar: Oosterick, 156, 16720202, 16760809, bron: , 1/3, 910, 3/11, 2v, "16770810; in koop veranderd" Henderix, Merrijken, verpandde aan, Cornelis, Drees x, Wijckmans, Reintjen wat: akker zaail, waar: ZuukerEnk, 200, 16391209, 16770525, bron: , 1/3, 910, 3/11, 2v, voor 20 jaar Wannemaeker, Jan Jansen x, Hendricks, Grietien, bezwaarden tbv, Armen tot Epe, wat: ? v huis, hof, weide, zaail, waar: Zuuk, noord de Haemerbrink, rente: 5 167406??, 16761026, bron: , 1/3, 910, 3/11, 3r, Dircks, Willem, bezwaarde tbv, Armen tot Epe, wat: ¼ v huis, 2 hoven, weide, waar: Zuuk, rente: 2, 16750101, 16761026, bron: , 1/3, 910, 3/11, 3r,
32
Reijndersen, Jacob x, Hendricksen, Seene, bezwaarden tbv, Armen tot Epe, wat: huis en hof, waar: op de Ham, o. Beeldtsnijders Wei, rente: 7, 16680616, 16761026, bron: , 1/3, 910, 3/11, 3v, Kinderen v Drees Dreesen, , bezwaarden tbv, Armen tot Epe, wat: huis, hof, weide, hofje, waar: op de Welle, 100, 16770206, 16770322, bron: , 1/3, 910, 3/11, 3v, Muller, Jan Derricksen x, Gerrits, Gerritien, verpandschapten aan, Coopsen, Johannes (pastor), wat: 4½+2 sch + 7+2 zaail +1, waar: ZuukerEnk, 450, 16751223, 167709?? + bron: , 1/3, 910, 3/11, 4r, landerijen zijn verkocht Jans, Joost x, Jans, Fenne, bezwaarden tbv, Maes, Aart, wat: hof, waar: Zuuk, 200, 16691026, 16780126, bron: , 1/3, 910, 3/11, 4r, Grucht, Jan x, Jans, Steventien, verkochten aan, Brouwr, Gerrit Aertsen x, Hendericks, Jannickien wat: hoekje hof en ½ molder zaail, waar: ?, zuid de Oosterhof ?, 16780830, 16790113, bron: , ¼, 910, 3/11, 4v, Dreesen, Gijsbert x, Berents, Henderickien, verkochten aan, Brouwr, Gerrit Aertsen x, Hendericks, Jannickien wat: t Vyckaris bos, waar: oost en zuid de Pisstraat ? ?, 16790113, bron: , ¼, 910, 3/11, 4v, Haesten, Willem van x, Olden Barnevelt, Joh v, verkochten aan, Jansen, Aeert x, Hendricx, Jannickien wat: ? parten v huis, hof, weide +2, waar: op de Ham, Jofferenkamp ?, 16751019, 16790115, bron: , ¾, 910, 3/11, 5r, Erven v Berent Diercks, verkocht aan, Jans, Aert (Oosterick), wat: ¾ v akker, waar: EperEnk, in Munterskamp ?, 16780120, 16790712, bron: , ¼, 910, 3/11, 5r, Jansen, Evert (op de Grift), verpandde aan, Diercks, Aelbert (Wilsem) x, Lamberts, Dreesien wat: weikamp het Grote Goor, waar: west aan de Grift, 380, 16690614, 16790526, bron: , ¼, 910, 3/11, 5v, Willems, Aert, verkocht aan, Willems, Wijndelt (broer), wat: ? v huis en 2 hofjes, waar: Oosterinck ?, 16751015, 16790528, bron: , ½, 910, 3/11, 5v, Dercks, Willem + Aert, verkochten aan, Rutgers, Egbert, wat: ½ v de 4 Kleine Akkertjes, waar: Zuuk ?, 16761004, 16790528,
33
bron: , 1/3, 910, 3/11, 6r, Haesten, Willem van x, Oldenbarnevelt, Joh v, verkochten aan, Evers, Gerrit x, Gerrits, Geertien wat: ? v zaaikampje en ? weide, waar: op de Ham ?, 16751019, 16790529, bron: , 1/3, 910, 3/11, 6r, Dercks, Willem, verkocht aan, Maessen, Aert, wat: kamp land de Nyeuenbeeck, waar: Zuuk ?, 16761004, 16790529, bron: , 1/3, 910, 3/11, 6v, Aerts, Henderick, verkocht aan, Aerts, Gerrit (broer), wat: ½ v huis, hof, brouwerij +4, waar: Zuuk ?, 16760307, 16790529, bron: , ½, 910, 3/11, 6v, plus drank, kleren, onderhoud van Gerrit Gerrits, Gerrit x, Gijls, Fije, verkochten aan, Aerts, Roeloff x, Wijgherts, Jannighien wat: huis, hof en aankleven, waar: Zuuk, op de Ham ?, 16770306, 16790529, bron: , 1/3, 910, 3/11, 7r, Lutteken, Nijclaes x, t Water, Geertruijt , verkochten aan, Gerrits, Aert x, Henricx, Meghteltien wat: 3 akkers zaail, waar: ZuukerEnk, west Heer v Yrst ?, 16761003, 16790605, bron: , 1/3, 910, 3/11, 7r, Muller, Sweer Jansen (Oene) x, Henricx, Aeltien, verkochten aan, Werners, Aert + Henric (broers), wat: 3 akkers zaail, waar: ZuukerEnk ?, 16790413, 16790621, bron: , ½, 910, 3/11, 7v, Haesten, Willem van (Putten) x, Oldenbarnevelt, Joh v, verkochten aan, Dijck, Henrick x, Aers, Neeltien wat: ? v erf en goed de Cappert, waar: Zuuk ?, 16790705, 16790708, bron: , 1/3, 910, 3/11, 7v, Ham, Lubbert Aertsen x, Egberts, Hannesken, verkochten aan, Smit, Willem Jansen x, Warmels, Maritien wat: kamp weil, waar: Zuuk, op de Horst ?, 16750809, 16790711, bron: , 1/3, 910, 3/11, 8r, Gerrits, Henrick x, Jans, Stijntin, verpandschapten aan, Petues, Heijlen (wed.) +, haar kinderen wat: ½ v akker zaail Goermanskamp, waar: Zuuk, 130, 16630107 ?, bron: , 1/3, 910, 3/11, 8r, Dercks, Willem + Aert, verkochten aan, Maes, Wijghman +, Gerrits, Gerrit wat: huis, hof, weide, korenmolen, waar: Zuuk ?, 16761004, 16791020, bron: , ¼, 910, 3/11, 8v, Toenissen, Gerrit (Heerde), verpandschapte aan, Gerrits, Evert (Emst) x, Gerrits, Betta
34
wat: akker, waar: Zuuk, 142, 16630823, ?, bron: , ¼, 910, 3/11, 8v, Cornelis, Aert (onmundig), verpandschapte aan, Muller, Dries Driesen x, Gosens, Heijltin wat: ? v huis, weidje, kampje zaail, waar: Zuuk, op de Wellen, 100, 16630226, 16791021, bron: , ¼, 910, 3/11, 9r, Hermsen, Jan x, Diercks, Fenneken, verpandden aan, Kerk tot Epe, wat: ? v huis, hof, weide, waar: Oosterinck, 42, 16801102, 16810409, bron: , ¼, 910, 3/11, 9r, Lamberts, Rutger, peinding/legde beslag op , Erven Helmigh v Tweunhuijsen, wat: ½ v waterkorenmolen c.a. +1, waar: ? , Eperbroek, 300, 16850220, 16870207, bron: ½, 910, 3/11, 9v, ivm achterstallig loon Maesen, Aert, verpandde aan, Wijchmans, Egbert +, Wijchmans, Maesjen wat: ¼ v waterkorenmolen, zaail, waar: Zuuk(erbrink), 750, 16860705, 16870403, bron: ?, 910, 3/11, 9v, voor 6 jaar Wagen, Beert x, Jans, Henrickje, bezwaarden tbv, Arentsen, Roelef x, Wijchers, Jennetjen wat: huis en hof, waar: Zuuk, op de Ham, 200, 16801215, 16880129, bron: , ¼, 910, 3/11, 10r, Willems, Wijesken (wed.) +, Schuierman, A. M(wed), bezwaarden tbv, Peters, Henrick x, Jans, Merckjen wat: erf en goed, ½ erf, waar: Zuuk, 1200 + 300, 16880623, 16880708, 16981003 bron: , ½, 910, 3/11, 10r, tbv HuisArmen Elburg Stevens, Dierck (vd Bijsterbos)x, Arents, Grijetien, verpandden aan, Jacops, Tijmen x, Coopers, Aeltien wat: 2 akkers de Weidt akkers, waar: NoorlerEnk, Convent Blehem Zwolle, 100, 16900506, 16910513, bron: , ¼, 910, 3/11, 10v, voor 3 jaar Lamberts, Rutger x, Jans, Merrij, verkochten aan, Maes, Wijgman +, zijn kinderen wat: ½ v waterkorenmolen c.a. +1, waar: ? ?, 16940111, 16940422, bron: , ¼, 910, 3/11, 10v, Maes, Wijgman +, zijn kinderen, verpandschapten aan, Muller, Gerrit Gerritsen x, Daems, Aeltjen wat: ½ v huis, hof, de Wijer Weide, waar: ?, 310, 16821121, 17010823, bron: , ¼, 910, 3/11, 11r, voor 6 jaar Geurtsen, Willem x, Gerrits, Trijntien, bezwaarden tbv, Gerritsen, Dierck (broer), wat: partje v erf en goed, waar: Oosterick, 140, 17120508, 17120524, bron: , ¼, 910, 3/11, 11r,
35
Coenders, Henrick x, Aerts, Swaentjen, verpandschapten aan, Kerk tot Epe, wat: huis, hof, 3 akkers land, waar: ?, 234, 17120901, 17120610, 17640204 bron: , ½, 910, 3/11, 11r, voor 3 jaar Lamberts, Toenis x, Jans, Henerickien, verpandschapten aan, Heuclum, Hermanda v (wed.v.), Isendoorn (zal.) wat: ¾ v huis en hof, waar: Zuuk, op de Ham, 310, 17080416, 17130321, bron: , 1/3, 910, 3/11, 11v, voor 3 jaar Diercks, Willem x, Aerts, Gerritje, bezwaarden tbv, Erven v Ontvanger Isendoorn, wat: huis en hof, waar: ?, 150, 17070111, 17130321, bron: , ¼, 910, 3/11, 11v, Ruijter, Hermen Hermens x, Albers, Jentien, verkochten aan, Jansen, Gerrit, wat: weide, waar: Zuuk, op de Ham ?, 17180203, 17180817, bron: , 1/3, 910, 3/11, 12r, Wyellems, Jacob x, Wijellemsen, Jennegin, verkochten aan, Brouwr, Gerrit Aertsen x, Henderijckx, Jenneken wat: akker zaail in Munterskamp, waar: Zuuk, aan de Ham ?, 16931215, 17181103, bron: , 1/3, 910, 3/11, 12r, Wannemaker, Jan Jansen +, Wannemaker, Peter J, 1, verkochten aan, Henderickx, Jentien (wed.v.), Brouwr, Gerrit A. (zal.) wat: ½ v stukje zaail in Muntersk., waar: Zuuk, 235, 17161005, 17181103, bron: , ½, 910, 3/11, 12v, Wannemaker, Peter Jansen x, Henderijckx, Geertijn, verkochten aan, Hendericxk, Jentjen (wed.v.), Aertsen, Gerrit (zal.) wat: ½ v stukje zaail , waar: in Munterskamp, 195, 17170612, 17181103, bron: , ½, 910, 3/11, 12v, Ariaens, Woelbert (papierm) x, Brouwr, Wijllemina, bezwaarden tbv, Schassert, Roederick x, Renssen, Lubber. Anna v wat: huizing, bergen, schuren +2, waar: Zuuk, bij de papiermolen, EperDorp, 1500, 17200708, 17200709, 17480217 bron: , 1, 910, 3/11, 13r, Dijck, Berent x, Alm, Haerpijn van, verkochten aan, Eert, Jan van x, Mollers, Anne wat: aandeel in de Cappert, waar: Zuuk, 600, 17201118, 17201228, bron: , ½, 910, 3/11, 13v, Cijffers, Everwijn, verkocht aan, Aat, Jan van x, Mollers, Anna wat: ¼ v erf en goed de Cappert, waar: Zuuk, 700, 17220323, 17220606, bron: , ½, 910, 3/11, 13v, Isendoorn, Peter Woelter van x, Toers, Marija, langstlev testament 1, wat: , waar: , 16910309, 17221016, bron: , 1, 910, 3/11, 14r,
36
Isendoorn, Peter Woelter van x, Toers, Maria, langstlev testament 2, wat: , waar: , 16910309, 17221016, bron: , 1, 910, 3/11, 14v, Mijningen, Gerharda v (wed.v.), Hoorst, Jan (zal.), verkocht aan, Decker, Henderijck Lubbers x, Jans, Stijntien +2 wat: 16 mo land de Wolfskampen, waar: Zuuk, 810, 17240424, 17240514, bron: , 1, 910, 3/11, 15r, Hoeve, Gerrit Claasen x, Stevens, Geerti, verkochten aan, Warners, Hendric x, Martens, Betien wat: zaail de Gardakker, waar: ZuukerEnk ?, 16870121, 17240925, bron: , ½, 910, 3/11, 15v, Toers, Marija (wed.v.), Isendooren, P.W v (zal.), legateerde aan, Geurs, Magdalenna, wat: gereed goed (!) +, waar: , 1000, 17240824, 17241230, bron: , 2, 910, 3/11, 16r, Henrix, Seijckien (wed.) +, Bernts, Jan, 1, verpandden tbv, Willems, Aert x, Janse, Henrickien wat: ½ v huis en hof, waar: Zuuk, in de Vegterije, 300, 17250120, 17250126, bron: , 1/3, 910, 3/11, 17r, voor 6 jaar Henrix, Grietien (wed.) +, Bernt, Hermen, 8, verpandden tbv, Armen der Diaconie tot Epe, wat: huis, hof, zaail, waar: Zuuk, op de Ham, 121, 17250127, 17250324, bron: , 1/3, 910, 3/11, 17v, voor 6 jaar Aderians, Woelbert x, Brouwr, Willemina, bezwaarden tbv, Delden, Steven van x, Peters, Edeken wat: 2 papiermolens c.a., waar: Zuuk, 4200, 17260415, 17260416, bron: , 1/3, 910, 3/11, 18r, Geerris, Henderick x, Derckx, Swaentin, verbonden als waarborg tbv, Gerrisen, Vijt, wat: al onze ongerede goederen, waar: Ambt Epe, 600, 17270723, 17271209, bron: , ½, 910, 3/11, 18v, Brouw., Egbert Alb.Bastian x, Aerts, Aeltjen, verkochten aan, Brouw., Aert Gerrits x, Boeve, Anna Klaas wat: 2 akkers de Hoge Weijde +1, waar: Zuuk, op de Haverkamp, 609, 17280131, 17280205, bron: , ½, 910, 3/11, 18v, Brouw., Egbert Alb.Bastian x, Aerts, Aeltjen, verkochten aan, Kinderen van Gerrit D.Brouw x, Aerts, Willemtjen wat: 2 bossen, waar: Zuuk, oost Pistraat, 250, 17280131, 17280205, bron: , ½, 910, 3/11, 19r,
37
Brouw., Egbert Alb.Bastian x, Aertsen, Aeltjen, verkochten aan, Gerrits, Henderickien (wed.v.), Holte, Lulbert A ten (zal.) wat: 2 akkers zaail, waar: ZuukerEnk, 403, 17280202, 17280205, bron: , ½, 910, 3/11, 19r, Hendericks, Grietin (wed.v), Wannemaker, Jan J (zal.), 2, verkochten aan, Diakonie Kerken Armen Epe, wat: huis, hof, 5 sch zaail, waar: Zuuk, op de Haam, 400, 17281019, 17290212, bron: ?, 910, 3/11, 19v, Egberts, Jantjen (wed.v.), Jacobs, Tijmen (zal.), verkocht aan, Tijmens, Gerrit, wat: ¼ huis, hof, ½ zaail +3, waar: Zuuk, Munterskamp, ZuukerEnk, 250, 17310602, 17310606, bron: ?, 910, 3/11, 20r, Wijchmans, Egb., testament tbv, Brants, Wijchmans (neef), wat: , waar: , 17311214, 17311227, bron: ?, 910, 3/11, 20v, Brouwers, Maria (wed.v.), Dienar, Bijssel (zal.), verkocht aan, Pijckeren, Deus Gerritsen x, Brouwers, Aeltjen wat: ? v zaail de Moeskamp, waar: Zuuk, 40, 17320115, 17320215, bron: ½, 910, 3/11, 21r, Tonissen, Jan (broer) +, Tonis, Grijetijen , verpandden tbv, Feijten, Hermtijen, wat: erf en goed, waar: ?, 1000, 16641206, 16750919, bron: ¼, 910, 3/11, 1r, Lohuizen Horst, Gerrit Lambertsen x, Gerrits, Gosentien, stelden tot onderpand tbv, Domseler, Arnolt (Quickborn), wat: huis en hof, waar: Lohuizen ?, 17020321, bron: ¼, 910, 3/11, 1r, Heuclum, Johanna v (wed.v.) , Nijendam (zal.), 2, verkochten aan, Domseler, Arnolt x, zijn huisvrouw wat: erf de Rietberg, waar: ? ? 1691????, 17020321, bron: ¼, 910, 3/11, 1r, Tonissen, Jan x, Hennerix, Jenneken, verpandschapten aan, Kerk tot Oene, wat: huis en hof, waar: ?, 129 + 275, 16611219, 16760809, bron: ¼, 910, 3/11, 1r, Tonissen, Jan x, Hennerix, Jenneken, verkochten aan, Herms, Wilmken (wed.v), Brouwr, Pijter G. (zal.) wat: pandschap (zie hierboven), waar: ?, 16720128 ?, bron: ¼, 910, 3/11, 1r, Berentsen, Willem +, Derricks, Geesien, bezwaarden tbv, Armen tot Epe, wat: huis en hof, waar: Lohuizen, 75, 16650724, 16761026, bron: , 1/3, 910, 3/11, 1v,
38
Jacops, Grijetijen (wed.v.), Gerrits, Jan (zal.), verpandde aan, Jacoops, Jacop, wat: ¼ v Achterste Vlorijenkamp, waar: Lohuizen, 168, 16750704, 16770212, bron: , 1/3, 910, 3/11, 1v, Wolters, Jan x, Herms, Geertien, bezwaarden tbv, Niendam, Hendricus +, Heukelum, Johanna van wat: huis en hof, waar: Lohuizen, rente: 6, 16771016, 16771019, bron: , 1/3, 910, 3/11, 2r, ?, verkocht aan, Daems, Henrick x, Dercx, Betijen wat: ½ v kampje zaail, waar: Lohuizen ?, 16770218, 16770529, bron: , 1/3, 910, 3/11, 2r, Tijssen, Henrick x, Gerrits, Jacopjen, verpandden aan, Isendorn, Henrick van x, Hueclum, Helmicha van wat: ½ v Hoge Kamp+Bergakker +2, waar: aan het Noorlerholt, 175, 16880621, 16880828, bron: , 1/3, 910, 3/11, 2v, voor 3 jaar Horst, Gerrit Lamberts x, Gerrits, Goesien, bezwaarden tbv, Uijlenbroeck, Rutger (Elburg) x, Leuwe, Geertruidt wat: 3 mu zaail de Greve kamp, waar: Lohuizen, 300, 16891029, 16891220, 16920615 bron: , 1/3, 910, 3/11, 2v, 16920607: in koop veranderd Henricks, Jacop x, Tuenis, Geelken, bezwaarden tbv, Nuck, Cornelis +, Wed v Hermen Nuck wat: huis, hof, 2 mu + 2 sch zaail, waar: op de Dorper- en LarenEnk, 200 + 200, 16911118, 16920130, 17690228 bron: , ¼, 910, 3/11, 3r, Gerrits, Martentien (wed.v.), Sandersen, Jan (zal.), verpandden aan, Willemsen, Dierck, wat: ½ v 2 kampjes zaail, waar: ?, 150, 16960429, 16970407, bron: , 1/3, 910, 3/11, 3r, voor 3 jaar Kleef, Rijck Diercksen van x, Coenders, Dierckjen, verkochten aan, Lambertsen, Coert x, ………., Jentien wat: weide, waar: Lohuizerveen, 258, 17091125, 17091201, bron: , ¼, 910, 3/11, 3v, Henderickx, Daen x, Jacobs, Jentin, verpandschapten aan, Wuest, Gerrit Tunisen x, Jans, Jacobin wat: 3 akkers zaail, 1½ sch zaail, waar: LaarEnk, Lohuizen, 150, 17060425, 17210907, bron: , ¾, 910, 3/11, 3v, voor 3 jaar Tulleken, Johannes (ds Rijnsburg), peinding/legde beslag op , Spaens, Harmtien (wed.v.), Cleeff, Harbert van (zal.)
39
wat: goed Wiltforst +2, waar: Lohuizen, 800, 17150905, 17170622, bron: , ¾, 910, 3/11, 4r, 17180602: recht v verwin doorverkocht Willemsen, Hend x, Engelen, Jentien, verkochten aan, Timmerman, Jan Willems x, Willems, Marritien wat: 2 kampjes zaail, waar: Lohuizen, de Achterhoek, LaarEnk, 362, 17200805, 17201124, bron: , ½, 910, 3/11, 4v, met extra borg Engelen, Hend (schoenmaker) x, Gerrits, Weijtien, verkochten aan, Vrijdag, Egbert Janssen x, Claas, Albertien wat: 6 sch zaail, waar: Lohuizen, bij huis Jan de Herder, 200, 17211110, 17220903, bron: , 1/3, 910, 3/11, 5r, Brommer, Henderick Beerens, verpandschapte aan, Pickeren, Teues Gerrits x, Brouw., Aeltjen wat: ½ mu bouwl, waar: Lohuizen, in de Achterhoek, 50, 17240525, 17280409, 17341102 bron: , 1/3, 910, 3/11, 5r, voor 3 jaar Kleeff, Stijntien Hervers van, verkocht aan, Vrijdag, Egbert Janse x, Claes, Albertien wat: stuk land de Heuve, akker +1, waar: de Binnenste + Buitenste LaarEnk, 236, 17200129, 17220903, bron: , ½, 910, 3/11, 5v, eerder bezwaard met 400 gld Horst, Jan Lamerts x, Tonis, Beertjen, verpandden aan, Groen, Gerrit Aerts, wat: ¼ v 2 mo + 1 mu + 2 sch zaail, waar: ?, 85, 16730317, 16750923, bron: , ¼, 910, 4/11, 1r, Westenbroek Willemsen, Derrick x, Gerrits, Aeltien, bezwaarden tbv, Armen van Epe, wat: ½ huis en hof, waar: ?, 100 1669111?, 16761026, bron: , ¼, 910, 4/11, 1r, Diercks, Merten x, Geerlichs, Eva, verpandschapten aan, Jans, Peter x, Egbers, Aeltijen wat: huis, hof, land het Witteveen, waar: Westendorp, 300, 16780318, 16780529, 16930311 bron: , 1/3, 910, 4/11, 1v, "voor 6 jaar; 16810827: pandschap in koop veranderd" Egberts, Drees x, Egberts, Aertijen, verpandschapten aan, Egberts, Merrickijen, wat: huis, hof, aankleven, waar: Westendorp, 250, 16780626, 16780908, 17131110 bron: , 1/3, 910, 4/11, 1v, voor 3 jaar Dreesen, Hermen x, Henricks, Gerritjen, bezwaarden tbv, Nuck, Cornelis +, Wed v Hermen Nuck wat: kampje zaail+½ hof, bos +6, waar: EmsterEnk, in de Delle, Lintgoor, 400, 16890523, 16890904, 17020322 bron: , ½, 910, 4/11, 2r, eerder bezwaard met 50 gld
40
Everts, Henrick x, Fredericks, Dierckien, bezwaarden tbv, Nuck, Cornelis +, Wed v Hermen Nuck wat: huis, hof, land, veenweide +1, waar: ? , OenderAchterbroek, 500, 17000612, 17000720, 17320629 bron: , ½, 910, 4/11, 2r, Warmers, Henrick x, ………, Betijen, , stelden tot onderpand tbv, Nuck, Pijter, wat: ½ erfje, waar: ?, 16861002, 17020325, bron: , ¼, 910, 4/11, 2v, Daennels, Jan, verkocht aan, Smit, Jan Lambersen x, Geerrits, Maerckien +2 wat: stukje zaail, waar: Westerdorp, 125, 17170523, 17190428, bron: , ½, 910, 4/11, 2v, Mensen, Lubbert, verpandde aan, Jansen, Steven +, Jansen, Hendrick wat: 2 akkers zaail, waar: ?, 425, 16660322, 16750923, bron: , 1/3, 910, 4/11, 1r, EmsterEnk Teunis, Aelbert x, Aerts, Jenna, verpandden aan, Jans, Gerrit x, Dries, Cornelisjen wat: 3 akkers zaail, waar: EmsterEnk, 286, 16460616, 16750923, bron: , 1/3, 910, 4/11, 1r, Daems, Reijnder x, Hendricx, Griete, stelden tot waarborg tbv, Gerrits, Dries +, Dries, Belgen (dochter) wat: 1½+1 mo hooil, waar: Emsterbroek, in de Brand, 16711118 ?, bron: , ¼, 910, 4/11, 1v, Aelberts, Gerrit x, Jans, Gri…., verpandden aan, Lubberten, Derck x, Gerritchjen, Chrinsen wat: een hoek hoppenhof, waar: ?, 150, 16750328, 16750923, bron: , ¼, 910, 4/11, 1v, Gerrits, Bernt x, Jans, Geesken, bezwaarden tbv, Mensen, Jan x, Willems, Aeltgen wat: huis en hof, akkertje land, waar: omtrent de Luijssenstruik, 335, 16660416, 16750923, bron: , ¼, 910, 4/11, 2r, Hendrix, Gerrit x, Hendricx, Hendrickjen, verpandden aan, Dries, Cornelisjen (wed.v.), Brouwer, Gerrit J. (zal.) wat: 1½+½ sch zaail, waar: op de ?Enk, bij de Vijgenkamp, 95, 16670421, 16750923, bron: , ¼, 910, 4/11, 2r, Drees, Fenne (wed.v.), Janssen, Egbert (zal.), bezwaarde tbv, Gerrits, Jentjen, wat: land het Veltkampje, waar: ?, 50, 16630308, 16750923, 16980222 bron: , ¼, 910, 4/11, 2v, Erven v Reijnder Daems, bezwaarden tbv, Vorstelman, Jacob Jansen, wat: Munstermans hoppenhof +1, waar: ?, 200, 16750519, 16750923, bron: , ¼, 910, 4/11, 2v,
41
Stevens, Jan x, Peters, Gerriken, verpandden aan, Hendricx, Wermolt x, Aerts, Fenne wat: akker land, waar: EmsterEnk, 150, 16370601, 16750923, bron: , ¼, 910, 4/11, 3r, Heerengoed Roeloffs, Anna (wed.v.), Aerts, Maes (zal.), verpandde aan, Jacobs, Jan x, Roeloffs, Willemken wat: 2 akkers zaailand, waar: EmsterEnk, 300, 16520426, 16750923, bron: , ¼, 910, 4/11, 3r, Langen, Jan Henricks de, bezwaarde tbv, Pijters, Reint x, Gosens, Evertijen wat: huis, hof, weidje, waar: ?, 300, 16751229, 16760102, 16930308 bron: , 1/3, 910, 4/11, 3v, Gerrits, Janneken (wed.) +, haar kinderen, bezwaarden tbv, Moeder v Cornelissien Drees, wat: huis, hof+pas gemaakt hofje, waar: EmsterEnk, 550, 16780325, 16780406, bron: , 1/3, 910, 4/11, 3v, Erven v Reynder Daems, verkochten aan, Wayenbergh, Aert Jans x, Hermans, Elbertijen wat: tinsgoed, waar: Emst ?, 16760306, 16760319, bron: ¼, 910, 4/11, 3v, Waeijenbergh, Aert Jansen x, zijn huisvrouw, verkochten aan, Petersen, Reijnt x, Gosens, Evertien wat: stuk zaail het Ridderschilt, waar: EmsterEnk, 675, 16770213, 16790610, bron: ¼, 910, 4/11, 3v, Horst, Jan Lamberts x, Theuis, Beertijen, verpandschapten aan, Wijchmans, Lambert, wat: 2 akkers + akkertje land, waar: EmsterEnk, zuiden Gerrit v Galen, 300, 16750625, 16760119, bron: , 1/3, 910, 4/11, 4r, voor 3 jaar Scheenen, Lubbert x, ………, Bette, bezwaarden tbv, Heeck, Henderick, wat: huis, hofstede, akker land +5, waar: ?, 6 mold. rog 1646????, 16760905, bron: , 1/3, 910, 4/11, 4r, winterrogge Elburger maat Jansen, Jan x, Jansen, Aeltien, bezwaarden tbv, Armen tot Epe, wat: 1½ sch zaail, waar: EmsterEnk, rente: 2, 16680229, ????1026, bron: , 1/3, 910, 4/11, 4v, Groen, Hendrick Aertsen +, Ruijtenberch, Vlandt, verkochten aan, Lubbertsen, Egbert +, Gerrit, Eefse (v Emst) wat: huis, hof, kampje, hoppenhof, waar: Emsterbrink, oosten v Geijn ?, 16730206 ?, bron: , 1/3, 910, 4/11, 4v, Arents, Lubbertien ?, Lubberts, Egbert, bezwaarde tbv, Willems, Aert x, Toenis,
42
Betien wat: ½ mu zaail , waar: EmsterEnk, 97, 16340103, 16761026, 17150411 bron: , 1/3, 910, 4/11, 5r, "daalders ipv guldens; extra borg" Jans, Henrick +, Jans, Aert, verkochten aan, Gerrits, Rutger x, Jans, Jennickijen wat: ? v huis en hof, bos, waar: ? ?, 16760212, 16770215, bron: , 1/3, 910, 4/11, 5r, Breijer, Jan Dreesen x, Hendericks, Elsken, 2, verkochten aan, Dijpen, Jan van x, Jans, Anneken wat: ? v huis en hof, waar: Emst, aan de Molenbrink ?, 16760513, 16770523, bron: , 1/3, 910, 4/11, 5v, Drees, Hermen (Westenbroek)x, Henricks, Gerritien, verbonden tbv, St.Antonis Armen Epe, wat: deel v ½ hof, zaail, weidje, waar: ?, losrente: 7, ????1214, 16770904, bron: , 1/3, 910, 4/11, 5v, Alberts de Olde, Gerrit x, Jans, Trijne, verbonden tbv, St.Teunis Gilde Epe, wat: zaail Billershoekje, waar: EmsterEnk, 70, 16750608, 16770904, bron: , 1/3, 910, 4/11, 5v, Horst, Jan Lamberts x, Thoenis, Beerentien, bezwaarden tbv, Nielandts, Elisabeth (wed.v.), Nuijl, Lubbertus ten (zal.) wat: akker zaail, 4 koeweiden +1, waar: Ottersweide(Wissel), Schaveren rente: 20, 16770717, 1677102? + bron: , ½, 910, 4/11, 6r, Drees, Neeltjen +, Drees, Gijsbert, 1, verpandden aan, Willems, Goosen x, Werners, Aeltien wat: 3 akkers land, waar: EmsterEnk ?, 16751025, 16780131 + bron: , ½, 910, 4/11, 6r, "Heerenland; voor 12 jaar" Diercks, Tuenis x, Jacops, Jannetjen, verpandden aan, Coerssen, Peter x, Tuenis, Aeltijen wat: 1½ sch zaail, waar: EmsterEnk, 112, 16741031, 16780309, 17060507 bron: , 1/3, 910, 4/11, 6v, voor 12 jaar Evertsen, Egbert x, Brumssen, Grietien, verpandschapten aan, Coopsen, Johannes (pastor) +, zijn voorkinderen wat: part mo hooil Schoemakersk.+1, waar: Emsterbroek, 450, 16750421, 16780428, 17310326 bron: , 1/3, 910, 4/11, 6v, Hendrix, Geertien, verkocht aan, Loo, Johannes a (pastor), wat: ?, waar: , 500, 16780830, 16700902, bron: , 1/3, 910, 4/11, 7r, Hendricks, Gerrit x, Claes, Grijetien, verpandden aan, Diercksen, Aert x, Gijsberts, Willemken
43
wat: huis en hof, waar: Emst, bij 't Hull, 175, 16530405, 16790104, 16951207 bron: , 1/3, 910, 4/11, 7r, Erven v Jan Stevensen, , verkochten aan, Vorstelman, Jacop Jansen x, Lamberts, Lijsbetsien wat: akker zaail, waar: Emst, noord Gerhard v Galen ?, 16750406, 16790112, bron: , 1/3, 910, 4/11, 7v, Gerritsen, Jacop (Emst) x, Wijchmans, Merrickien, verkochten aan, Vorstelman, Jacop Jansen x, Lambers, Lijsbet wat: ½ v 2 akkers zaail, waar: ? ?, 16690424 ?, bron: , 1/3, 910, 4/11, 7v, Diercksen, Willem x, Jans, Jennickien, 3, verkochten aan, Jansen, Aert x , Hendericks, Jennickien wat: akker land, in Munterskamp, waar: EperEnk ?, 16760712, 16790114, bron: , 1/3, 910, 4/11, 8r, Bengert, Evert Egbertsen x, Breunis, Grijetien, verkochten aan, Smidt, Willem Jansen x, Warners, Jannichien wat: zaail Muijskampje, waar: Schaverden ?, 16780731, 16790115, bron: , 1/3, 910, 4/11, 8r, ?, verkocht aan, Dries, Jenneken +, Slijckhuijs, Lubbert J. wat: partje hooil, waar: Emst, in de Withagen ? 167712??, 16790529, bron: , 1/3, 910, 4/11, 8v, Gerrits, Aert x, Everts, Jentin, verkochten aan, Evers, Roeloff, wat: ? v huis, hof, akker land, waar: 4 ?, 16771222, 16790605, bron: , 1/3, 910, 4/11, 8v, Jans, Wijer x, Willems, Lubbe, verkochten aan, Egberts, Aert x, Lubberts, Griete wat: akker zaail, waar: EmsterEnk, omtrent de Heurne ?, 16750328, 16790605, bron: , 1/3, 910, 4/11, 9r, Peters, Tijmen x, Egbers, Lijsbet, bezwaarden tbv, Erven v Hermen Nuck, wat: huis, hof, ½ mo hooil, waar: EmsterEnk, Emsterbroek, 207, 17131001, 17131209, bron: , 1/3, 910, 4/11, 9r, Alberts, Gerrit x, Jans, Trijne, verkochten aan, Egberts, Aert x, Lubberts, Grietien wat: 3 spint zaail, waar: EmsterEnk, oost Gerrit v Galen ?, 16761118, 16790605, bron: , 1/3, 910, 4/11, 9r, Dries, Harman x, Dries, Kornelisien, verkochten aan, Hermes, Gerrit x, Stevens, Maritien +2 wat: huis, hof, schaapschot, waar: EmsterEnk, op Hinckel ?, 16760312, 16790605, bron: , 1/3, 910, 4/11, 9v, Lamberts, Jan x, Toenis, Berentien, verkochten aan, Reijnts, Gosen x, Jans, Betien
44
wat: 2 akkers zaail, in de Delle, waar: EmsterEnk, bij de LuijsenStruijck ?, 16760414, 16790605, bron: , ¼, 910, 4/11, 9v, Jans, Henrick x, Herms, Aeltien, verkochten aan, Reijnts, Gosen x, Jans, Betien wat: akker zaail, waar: Emst ?, 16790521, 16790605, bron: , ¼, 910, 4/11, 10r, Erven v Fenne Henricks +, Luicas, Tuenis, 2, verkochten aan, Gerritsen, Jan x, Jacopsen, Aeltien wat: ½ v 2 sch akker zaail, waar: EmsterEnk ? ?, 17010823, bron: , ¼, 910, 4/11, 10r, Jansen, Henrick x, Hermes, Aertin, verkochten aan, Tuenis, Floer, wat: weide, zaail, waar: Westerbroek ?, 16780114, 16791020, bron: , 1/3, 910, 4/11, 10r, dor Floer Tuenis afgegraven Groen, Hermen, verkochten aan, Groen, Gerrit Aerts x, Hebbinog, Alleijda wat: ½ v kamp zaail, 1½ mo hooil, waar: Emst, aan de Lobrink, Otterskamp ?, 16781227, 16791021, bron: , 1/3, 910, 4/11, 10v, Jansen, Lambert x, Warners, Maria, verkochten aan, Slijckhuijs, Aert Gerrits x, Gosens, Lijsbet wat: weide, waar: Emsterveen ?, 16761203, 16791008, bron: , 1/3, 910, 4/11, 10v, Erven v Reijnder Daems, verkochten aan, Waeijenbergh, Aert Jansen x, Egberts, Elbertien wat: de onroerende erfgoederen, waar: Emst ?, 16760404, 16791111, bron: , ½, 910