Organisaties kwetsbaar op het gebied van personeel en prestaties

of 3 /3

Click here to load reader

Embed Size (px)

description

De overgrote meerderheid (82%) van de organisaties geeft aan dat mobiliteit van het personeel een belangrijk onderdeel is van hun talentmanagementstrategie. Desondanks omschrijft 53 procent van de organisaties hun aanpak om het personeel mobiel te maken als ‘reactief’ en beoordeelt slechts 17 procent hun strategie als beter dan gematigd effectief.

Transcript of Organisaties kwetsbaar op het gebied van personeel en prestaties

Page 1: Organisaties kwetsbaar op het gebied van personeel en prestaties

Visma HRM KennisbankHet platform voor de nieuwe generatie HR-professionals dat inspireert en informeert. Vernieuwend, innovatief en actueel.

Rob van LoenenMarketing Manager

Oplossingen op het gebied van: Enterprise Resource ManagementLogisticsProject ManagementHuman Resource ManagementPlanning

Branches en toepassingen:ZorgWoningcorporatiesTransportHandel en Industrie

Visma Software | www.vismasoftware.nl | [email protected] | +31 33 4545111 01

Blog HRM Kennisbank

Organisaties kwetsbaar op het gebied van personeel en prestaties De overgrote meerderheid (82 procent) van de organisaties geeft aan dat mobiliteit van het personeel een belangrijk onderdeel is van hun talentmanagementstrategie. Desondanks omschrijft 53 procent van de organisaties hun aanpak om het personeel mobiel te maken als ‘reactief’ en beoordeelt slechts 17 procent hun strategie als beter dan gematigd effectief. Dit blijkt uit onderzoek van Lee Hecht Harrison onder 435 organisaties.

Een derde van de ondervraagden beoordeelt de strategie zelfs als nauwelijks of helemaal niet effectief. Wat staat het mobiliseren van talent in de weg? In de top drie van uitdagingen noemt 52 procent het ontbreken van een strategie om de toekomstige behoeften aan talent in kaart te brengen om vervolgens ‘talent mapping’ toe te kunnen passen.

UitdagingenLoek Vaessen, directeur van Lee Hecht Harrison Nederland “Zo is het nodig om prioriteit te geven aan de mobiliteit van talent. Om de aandacht te richten op talentontwikkeling, om rollen en verantwoordelijkheden voor het ontwikkelen van talent tussen belanghebbenden te definiëren en om een infrastructuur te ontwikkelen waarmee medewerkers aan carrièremogelijkheden gekoppeld kunnen worden. Hoewel veel organisaties het strategische belang van mobiel talent inzien, worstelt een groot aantal nog duidelijk met het probleem om barrières te overwinnen en een personeelsbestand te ontwikkelen dat klaar is voor de diverse rollen.”

Page 2: Organisaties kwetsbaar op het gebied van personeel en prestaties

Visma Software | www.vismasoftware.nl | [email protected] | +31 33 4545111 02

BedreigingenHierdoor zijn organisaties kwetsbaar op het gebied van personeel en prestaties aldus Vaessen. Bijna de helft van de respondenten ziet een zwakke managementontwikkeling – onvoldoende geplande opvolging – als grootste bedreiging. Voor een kwart van de deelnemers zijn onvoldoende betrokkenheid en behoud van het personeel de belangrijkste risico’s. Een vijfde van de respondenten maakt zich vooral zorgen over het verlies aan productiviteit en gemiste kansen voor het bedrijf.

Vaessen: “Deze bedreigingen werden apart beschouwd, maar ze hebben duidelijk met elkaar te maken. Er loopt een rechte lijn door management, betrokkenheid, productiviteit en bedrijfsresultaten. Uit ons onderzoek blijkt dat organisaties die hun personeel effectief weten te mobiliseren, 12 procent meer kans hebben om hun omzet te zien stijgen dan de andere organisaties.”

Indicatoren succesvolle talentstrategieHet onderzoek laat zien dat het implementeren van een succesvolle strategie voor talentmobiliteit draait om specifieke gedragingen. Deze zijn te beoordelen met drie indicatoren:

1. Herkennen. Organisaties dienen op de eerste plaats te weten welk talent ze in huis hebben (talent identificatie) en vervolgens een plan te maken om deze (kritische) talenten te koppelen aan de toekomstige behoefte van de organisatie (talent mapping). Dit is het uitgangspunt voor een gedegen recruitmentstrategie en de behoefte en noodzaak van de organisatie om talent te ontwikkelen en te mobiliseren en in te kunnen spelen op de veranderingen in de omgeving. Het is de taak van de leidinggevende om minimaal twee keer per jaar een ‘kwalitatief’ ontwikkelgesprek met iedere medewerker hierover te voeren.

2. Ontwikkelen. Ontwikkelingsplannen moeten worden afgestemd op de behoeften aan talent. Het belangrijkste punt is het creëren van een coachingscultuur waarin managers effectieve loopbaan- gesprekken voeren en de essentiële prestatievaardigheden opbouwen. Leidinggevenden kunnen actief helpen bij de versterking van het interne netwerk van een persoon zodat hij zichtbaarder wordt en relaties opbouwt. Het is ook van even groot belang om medewerkers te voorzien van hulpmiddelen voor groei en loopbaanplanning waarmee zij hun eigen loopbaan kunnen managen en zich voorbereiden op nieuwe rollen binnen of buiten de organisatie.

Page 3: Organisaties kwetsbaar op het gebied van personeel en prestaties

Visma Software | www.vismasoftware.nl | [email protected] | +31 33 4545111 03

3. Inzetten. Zodra de organisaties over het juiste inzicht en talent beschikken, kunnen ze dit talent strategisch inzetten zodat ze de bedrijfsdoelen optimaal ondersteunen. Het is een belangrijke tactiek om het talent van de medewerkers te benutten en rollen intern te laten vervullen. Hierdoor blijven medewerkers beter behouden en meer betrokken, en ervaren ze de interne mobiliteit die ze wensen. Zorg voor loopbaanmogelijkheden door het hele bedrijf. Beloon consistent goede prestaties met loopbaanmogelijkheden die de horizon verleggen.“Het management van de organisatie moet gericht zijn op talentmobiliteit en personeel voortdurend informeren over vacatures en actief ontmoedigen dat medewerkers in hun functie worden vastgehouden’, aldus Vaessen. “Als het bedrijf noodgedwongen moet inkrimpen, dan moet het personeel via outplacement geholpen worden om een nieuwe functie buiten de organisatie te verwerven. Zodra de organisatie een infrastructuur en een cultuur heeft gerealiseerd die de medewerkers loopbaanmogelijkheden biedt, dan is de cirkel rond en heeft de organisatie een krachtige strategie voor talentmobiliteit tot stand gebracht.”

Op de hoogte blijven van het laatste nieuws rondom HRM & Salaris?

Volg @VismaHRMnieuws op Twitter!

Amersfoort, oktober 2014

Wilt u meer blogs lezen over e-HRM?Bezoek onze website of kijk op onze Slideshare. Volg ons op: